اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

برچسب ها:
تحقیق در مورد بازارگراییتحقیق بازاریابی داخلیپایان نامه تعهد سازمانیمقاله رفتار شهروندیپایان نامه اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

رفتن به سایت اصلی

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی   از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 203 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهموفقيت سازمان هاي خدماتي در راستاي فعاليتهاي بازارگرايي مستلزم اين است كه تعهد كاركنان تضمين شود. يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا  118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.مقدمه :دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. یکی از کلیدهاي موفقیت در بازارهاي رقابتی این است که برنامه هاي بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهاي مشتریان و گرایشهاي بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتري، و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندي سازماني » و «تعهد سازمانی » بعنوان مهارتهايي شناخته می شوند که مي‌توانند به كاركنان در اين راه كمك كنند. رفتار شهروندی به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي شوند(Burns and Carpenter, 2008) . تعهد سازماني، به حالتي اشاره دارد كه در آن كارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقي شود (حسنقلی و همکاران، 1391). احمد و رفیق  (2000) با بررسی مطالعات مختلف نشان دادند بازاریابی درونی به عنوان شيوه اي براي حل مسايل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارايه خدمات با كيفيت توسط آنها مطرح است بطوریکه فعاليتهاي بازاريابي دروني از طريق نفوذ و ايجاد انگيزه در كاركنان موجب افزايش تعهد سازماني در آنها شده، رقابتپذيري سازمان را بهبود بخشيده و  شايستگي ها را ارتقا مي دهد . در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات ، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق    1-1) مقدمه   ……………………………………………………..    21-2) بیان مساله  ……………………………………………….    31-3) اهمیت و ضرورت تحقیق   ………………………..    61-4) اهداف تحقیق    ………………………………………..    8 1-5) چارچوب نظری    ……………………………………    91-6) فرضیات تحقیق …………………………………………    101-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق …    111-8)قلمرو تحقیق ……………………………………………..    201-8-1) قلمرو موضوعی  …………………………………..    201-8-2) قلمرو مکانی  …………………………………………    201-8-3) قلمرو زمانی  …………………………………………    20فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    2) مقدمه  ………………………………………………………..    22بخش اول : بازاریابی داخلی    2-1) بازاریابی  …………………………………………………    242-2) فرآیند بازاریابی  ……………………………………..    25مرحله اول : درك بازار و نيازهاي مشتري      25نيازها، خواسته ها، تقاضا ها   ……………..    26پيشنهادهاي بازاريابي   ………………………    26ارزش و رضايت   …………………………………    26تبادل و ارتباط  ……………………………………    27بازار  …………………………………………………….    27مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری  .    28انتخاب مشتری برای خدمتگذاری  …….    28انتخاب  طرح ارزش  …………………………..    28مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی …..    29مرحله چهارم: ايجاد رابطه سودمند با مشتري  ………………………………….    31مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتريان   …..    312-3) بازاريابي كل نگر   …………………………………..    322-4) بازاریابی داخلی   …………………………………….    332-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی   ..    342-6) ضرورت بازاریابی داخلی  ………………………..    362-7) عناصر بازاريابي داخلي  …………………………..    372-8) مدل¬های بازاریابی درونی  ………………………    392-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ……..    392-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی   ..    41بازاریابی درونی نوع اول  .    42بازاریابی درونی نوع دوم  …………………….    43بازاریابی درونی نوع سوم  ……………………    43بازاریابی درونی نوع چهارم   ……………….    432-8-3) مدل بازاریابی درونی بری  …………………    442-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس   ……….    452-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق  …    462-9) بازاريابي دروني و مزيت رقابتي  …………….    48بخش دوم: بازارگرایی    2-10) مفهوم بازارگرایی   ……………………………….    512-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی  …………    542-11-1) ديدگاه تصميم گيري شاپيرو و گلازر  ……………………..    552-11-2) ديدگاه بازارگرايي رفتاري كوهلي و جاورسكي ………    562-11-3) ديدگاه بازارگرايي فرهنگي نارور و اسلاتر  ……….    572-11-4) ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت  ……………………….    592-11-5) ديدگاه مشتري گرايي دشپنده  ………    60بخش سوم: تعهد سازمانی    2-12) تعهد سازمانی   …………………………………….    612-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی  ………..    622-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   …    622-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی   ..    632-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی   …………..    632-14) فرايند ايجاد تعهد سازماني  …………………    642-15) الگوهای تعهد   …………………………………….    652-15-1) الگوی مایر و آلن   …………………………..    652-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران  .    662-15-3)  الگوی پنلی وگولد   ……………………….    672-15-4) الگوی مارش و ماناری  ……………………    682-16) پيامدهاي تعهد سازماني  …………………….    68بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی    2-17) مفهوم رفتار شهروندی   ………………………    702-18)  رویکردهای موجود در تعاریف  …………..    71رفتارهای در نقش و فرانقش  ……………..    71تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان     722-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  …………….    732-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام   …………    732-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان  …………….    742-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف  ………    762-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران  …………………..    762-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران  ………………….    772-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران  …………………….    772-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس  ………………….    782-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن   ……………………..    792-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی   ……………    792-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی  …………………..    812-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی  ……………………..    832-23) پیشینه تحقیق    …………………………………    86الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور   ……..    86ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور   ……    882-24) خلاصه فصل   ………………………………………    92    فصل سوم: روش اجرای تحقیق    3-1) مقدمه  …………………………………………………….    943-2)روش تحقیق  ……………………………………………    953-3)جامعه و نمونه آماری  ……………………………..    953-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها  ………..    963-4-1) روش جمع آوری داده ها   ………………..    963-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها   ..    983-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها  ……………    983-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………….    993-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………….    100فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    4-1) مقدمه  ……………………………………………………    1034-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی  …….    1044-2-1) جنسیت پاسخگویان   ………………………..    1044-2-2) سن پاسخگویان    ……………………………..    1054-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان   …………..    1064-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق   ………    1074-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی  …………    1074-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان  ………….    1084-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی  ….    1094-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز   ………..    1104-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش   ………    1114-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی  ………………..    1114-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی  ………….    1124-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی  ………………    1134-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای   …………………    1144-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش   ……    1154-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی    ………………..    1154-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی  ………….    1164-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی  ……………….    1174-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی  ……………    1184-5-5) توصیف متغیر جوانمردی   ……………….    1194-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم   ………..    1204-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی  …………..    1214-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی  …………….    1224-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر  …………….    1234-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری  ………….    1244-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  …………………………………..    1254-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش  ……….    1304-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد    ………………….    1304-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد  …..    1314-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری  .    1324-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش   …………….    133فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها    5-1) مقدمه  …………………………………………………….    1375-2) نتایج آمار توصیفی  …………………………………    1385-2-1) یافته های توصیفی  ……………………………    1385-3) آمار استنباطی …  ……………………………………    143بررسی فرضیه اصلی  ….  ………………………………….    143بررسی فرضیه فرعی اول  …………………………………    144بررسی فرضیه فرعی دوم  …………………………………    144بررسی فرضیه فرعی سوم  ………………………………..    145بررسی فرضیه فرعی چهارم  …………………………….    145بررسی فرضیه فرعی پنجم   …………………………….    146بررسی فرضیه فرعی ششم  ………………………………    146بررسی فرضیه فرعی هفتم  ………………………………    146بررسی فرضیه فرعی هشتم  …………………………….    1475-4) پیشنهادات پژوهش   ……………………………..    148الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  ……    148ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ……………….    1495-5 محدودیتهای پژوهش   …………………………….    150منابع  ………………………………………………………………..    152ضمائم ……………………………………………………………….    163

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1200
مشاهده

کد فایل:11037
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸
حجم فایل ها:5071

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق در مورد بازارگراییتحقیق بازاریابی داخلیپایان نامه تعهد سازمانیمقاله رفتار شهروندیپایان نامه اثر بازاریابی درونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

 • ادبیات نظری تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,چارچوب نظری بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,فصل دوم پایان نامه بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,مبانی نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق جرم…

 • بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی

  بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی برچسب ها: تحقیق عوامل جامعه شناختیمقاله جرائم زنانتحقیق بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانیبررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان جرائم زنانارتکاب جرائم دربین زنان زندانیعوامل اجتماعي و جرممهمترین…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم),پيشينه پژوهش توسعه روستایی در ایران,پيشينه تحقيق اجرای طرح هادی روستایی,پيشينه نظري,چارچوب نظري,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه توسعه روستا,مباني نظري برنامه ریزی توسعه روستایی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • رساله و پروژه معماری رساله طراحی موزه

  پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,پایان نامه رساله معماری رساله طراحی موزه (2),دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,دانلود رایگان رساله طراحی موزه,دانلود رساله موزه,دانلود رساله موزه سنگ,رساله معمار دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه…

 • پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی

  پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی دانلود پاورپوینت امنیت طراحی فضاهای مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه امنیت طراحی فضاهای مسکونی،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: به کارگیری…

 • فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

  فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح برچسب ها: دانلود پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح نانو تکنولوژی در مصالح پاورپوینت نانو تکنولوژی در عمرانپاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانینانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی ETC)PCMPFGپاورپوینت نانو در مصالح ساختمانی رفتن به سایت…

 • بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی

  بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی برچسب ها: دانلود مقاله بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدیپروژه بررسی تاثیر استراتژی های…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم )

  ادبیات نظری فراشناخت,پیشینه پژوهش فراشناخت,پیشینه تحقیق فراشناخت,دانلود چارچوب نظری روانشناسی فراشناخت,فصل دوم پایان نامه فراشناخت,مبانی نظری درمان فراشناخت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی (فصل دوم)

  ادبیات نظری تجهیز منابع چیست,ادبیات نظری تعریف منابع بانکی,پیشینه پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی,پیشینه تحقیق تجهیز منابع بانکی pdf,تخصیص منابع بانکی,مبانی نظری جذب منابع بانکی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی مركز علمي و آموزشي كودكان پيش دبستانی

  برنامه فیزیکی طراحی مركز پيش دبستانی,پایان نامه معماری طراحی مركز پيش دبستانی,رساله معماري طراحی مركز علمي و آموزشي كودكان پيش دبستانی,ظوابط و استانداردهای طراحی مركز پيش دبستانی,مطالعات معماري طراحی مركز علمي و آموزشي كودكان پيش دبستانی دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی

  بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی برچسب ها: بررسی نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعیتحقیقتحقیق نقش قرآن در زندگیزندگی فردی و احتماعیمؤلفه های اعجاز در قرآنویژگی های قرآننقش قران در زندگی…

 • بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

  بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی برچسب ها: سلامت نظام اداری فساد اداری ساختار سازمانی بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتیپایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتیپروژه…

 • پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه

  پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه برچسب ها: تاریخچه مدیریتمفهوم مدیریتوظایف مدیریتانواع مدیریتاصول مدیریت چیستوظایف پنجگانه مدیریتسطوح مدیریتتاریخچه مدیریت در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت…

 • پیشینه ومبانی نظری شخصیت ، دیدگاهها و نظریه های آن

  پیشینه ومبانی نظری شخصیت ، دیدگاهها و نظریه های آن دانلود پیشینه ومبانی نظری شخصیت ، دیدگاهها و نظریه های آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت…

 • پاورپوینت جبر و مقابله خیام

  پاورپوینت جبر و مقابله خیام برچسب ها: پاورپوینت جبر و مقابله خیام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جبر و مقابله خیام دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیامقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • پاورپوینت سیمان

  Cement,انواع سیمان و کاربرد آنها,پاورپوینت سیمان,پاورپوینت معرفی انواع سیمان و کاربرد آنها,خواص سیمان,دانلود پاورپوینت سیمان,سیمان,سیمان پرتلند,سیمان پوزولانی دانلود فایل اصلی پاورپوینت سیمان از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان و کاربرد آنها،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انتخاب…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم بانک ، تعاریف و مفاهیم کارایی و تاریخچه تحلیل پوششی داده ها دسته بندي : روانشناسی و…

 • پاورپوینت تفسير سوره مبارکه حضرت هود

  پاورپوینت تفسير سوره مبارکه حضرت هود برچسب ها: خلاصه تفسیر سوره هوددانلود سوره هودخواص سوره هودمتن و معنی سوره هودعلت نامگذاری سوره هوداستخاره سوره هودتفسیر سوره هود قرائتیسوره هود چندمین سوره قرآن است رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تفسير سوره…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق کنترل های داخلی حسابداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 - مقدمه 15 2 - 2…

 • فایل پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی،نیمه سنتی ومدرن روستایی میرودپشت بابل

  فایل پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی،نیمه سنتی ومدرن روستایی میرودپشت بابل برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای میرودپشت پاورپوینت مطالعه روستای میرود پشت بابلپاورپوینت معماریمقایسه خانه های سنتینیمه سنتی ومدرن روستاییپاورپوینت روستادانلود بررسی روستای میرودپشتمقایسه خانه های سنتی و مدرنپروژه روستاروستای…

 • پرسشنامه امید میلر

  پرسشنامه امید میلر دانلود پرسشنامه امید میلر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه امید میلر ( MHS ) هدف : سنجش میزان امیدواری در افراد شیوه تکمیل : لطفاً از بین نمراتی که…

 • پاورپوینت Stent (استنت)

  پاورپوینت Stent (استنت) دانلود پاورپوینت Stent (استنت) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت Stent (استنت)،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اولین مورد کاشت استنت در سال 1986 توسط ژاکوب پوئل و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای سرمایه ای،پولی و سود سهام پیش بینی شده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای سرمایه ای،پولی و سود سهام پیش بینی شده دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای سرمایه ای،پولی و سود سهام پیش بینی شده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق مدل های پیش بینی درماندگی مالی,پیش بینی ورشکستگی,پیشینه پژوهش تئوری های ورشکستگی,قوانین ورشکستگی در ایران,مبانی نظری قوانین ورشکستگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی…

 • دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران,پيشينه تحقيق بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی,فصل دوم پايان نامه شاخ,مباني نظري توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران,مبانی نظری توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست های زیست…

 • پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . مقدمه 11 2…

 • پیشینه و مبانی نظری سیستم ایمنی و بیش تمرینی

  پیشینه و مبانی نظری سیستم ایمنی و بیش تمرینی دانلود پیشینه و مبانی نظری سیستم ایمنی و بیش تمرینی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سیستم ایمنی وبیش تمرینی فصل…

 • دانلود مقاله جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران

  پایان نامه جایگاه عمل,پروژه جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,تحقیق جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,دانلود مقاله جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک…

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری شیوه و سبک فرزندپروری والدین

  پرسشنامه سبک فرزند پروری,تعریف فرزندپروری,دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری شیوه و سبک فرزندپروری والدین,دانلود مبانی نظری شیوه های فرزند پروری,شیوه های فرزند پروری در اسلام,فصل دوم پایان نامه سبک فرزندپروری,مبانی نظری سبک های فرزند پروری,نگین دانلود فایل اصلی دانلود…

 • جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی

  امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی,جزوه فیزیک 3 رشته تجربی,جزوه کامل فیزیک سوم دبیرستان,سرفصل های امتحانی فیزیک 3,فیزیک 3 در کنکور,فیزیک پایه یازدهم,نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 تجربی,نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک سوم دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پزشکی روزه داری خوب

  دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پزشکی روزه داری خوب برچسب ها: نکات بهداشتی روزه داریآداب روزه داریفواید روزه داریمضرات روزه گرفتنزیانهای روزه داریفلسفه روزه داریدرباره روزه گرفتننکات روزه داری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پزشکی روزه…

 • تحقیق رضایت شغلی

  ابعاد رضايت شغلي,انگيزش شغلي و نظرايات مربوط به آن,بهداشتي هرزبرگ,تعاريف رضايت شغلي,سازش شغلي,عوامل مؤثر بر رضايت شغلي,نظر,نظرية انگيزشي,نظريه بروفي,نظريه پارسون,نظريه پورتر و لاولر,نظريه كورمن,نظريه‌هاي رضايت شغلي دانلود فایل اصلی تحقیق رضایت شغلی از سایت دانلود فایل عنوان :رضایت شغلیقالب بندی…

 • پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی

  پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی دانلود پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بی سوادی وسواد آموزی فهرست…