بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان

بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان

برچسب ها:
بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش نگرش و اعتماد به نفس جنسي زناننگرش و اعتماد به نفس جنسي زنانتکنیک های درمان شناختی رفتاریکتاب درمان شناختی رفتاریپاورپوینت درمان شناختی رفتاریدرمان شناختی رفتاری افسردگی

رفتن به سایت اصلی

بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان ببررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 102 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده تمايلات جنسي پديده اي است كه اهميت به آن امري واقع بينانه و ناديده انگاشتن آن از محالات مي باشد،‌ چرا كه مانند ساير اميال غريزي انسان از آغاز  تولد كودك وجود داشته است و متناسب  با رشد او متحول و شكوفا مي شود(آرمان،‌ 1384). امروزه مشكلات جنسي بي نهايت شايع شده و به همين لحاظ براي كمك به تعداد زيادي از همسران يا افرادي كه اينگونه مشكلات را تجربه مي كنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. با توجه به اين که زنان برخوردار از سلامت كامل جسمي، رواني و عاطفي، پايه هاي مستحكم زندگي خانوادگي سالم و توأم با سعادت هستند،لذا هدف پژوهش حاضر  بررسي تاثير آموزش شناختي- رفتاري بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان مي باشد. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل کليه زنان متاهل40-20 ساله بودند که به روش نمونه گيري  در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. در مورد گروه آزمايش، 8 جلسه مشاوره شناختي –رفتاري اجرا شد و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه دانش جنسي( آن هوپر، 1992)، پرسشنامه نگرش جنسي (خوشابي و والايي، 1379) و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي( آن هوپر، 1992). براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از شاخصهاي مركزي و پراكندگي و آزمونهاي پارامتريك و ناپارامتريك همچون آزمون T و کاي دو و  آزمون ويل گاکسون و من ويتني استفاده شد.  .نتايج پژوهش نشان داد که مشاوره شناختي – رفتاري جنسي بر بهبود دانش جنسي ( 0001/0> p) و نگرش جنسي( 0001/0> p) و اعتماد به نفس جنسي ( 0001/0> p) زنان موثر بوده است. همچنين بين دانش جنسي و نگرش جنسي زنان همبستگي معني دار و مثبت وجود داشت. مقدمهازدواج  اصلي ترين و مهم ترين زمينه اي است كه صميميت روابط اجتماعي رشد يافته در آن تجلي مي‌يابد. براي اكثر بزرگسالان شادماني در زندگي به ازدواجي موفق و روابط زناشويي توام با رضايت وابسته است،‌ جستجوي اين رضايت خاطر به نيازهاي شخصي،‌ خانوادگي و حتي اجتماعي فرد مرتبط است و به گونه هاي متفاوت وي را به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شريك زندگي خود سوق مي دهد (دهقاني،‌ 1383).از طرفي در دنياي اطلاعات و جهان ارتباطات امروز،‌ كه پيشرفت تكنولوژي،‌ هر لحظه انسان هاي جوامع و فرهنگ هاي مختلف را به يكديگر نزديك و نزديك تر مي كند،‌ خواسته هاي بشر بيشتر و جديدتر شده و رفاه،‌ آزادي،‌ آرامش،‌ لذت و تنوع اهميت بيشتري پيدا نموده اند. از اين رو،‌ سکس  جايگاهي مهمتر يافته است و  نه تنها در رده نيازهاي فيزيولوژيك انسان ها مانند،‌ تشنگي،‌ گرسنگي و نياز به هوا و خواب، بلكه در حيطه نيازهاي معنوي و عرفاني چون نياز به زيبايي و كمال در نظر گرفته مي شود ( اوحدي،‌ 1384).در اعصار گذشته،‌ بشر به جاي آنكه  اطلاعات دقيق،‌ مستند و موثقي درباره تمايلات،‌ رفتارها،‌ احساسات  و پاسخ هاي جنسي خود- بر پايه دانش و انديشه بدست آورد،‌ تنها از گذر تخيل،‌ جهل،‌ خرافه،‌ ادبيات و نصايح تحريف شده مذهبي،‌ جسته و گريخته باورهاي  ناقص و گاه كاملاً غلط و سراسر اشتباه در كنج ذهن خودآگاه و ضمير ناخودآگاه خويش قرار داده است. بدين سان،‌ جنسيت و تمايلات جنسي از معمولي ترين مجهولات عام و خاص بزرگترين عقده و تعارض بشر بوده است (مسترز و جانسون، ترجمه اوحدي،‌ 1383).لازم به ذكر است كه رفتار ناشي از عوامل متعددي است كه نگرش ها  يكي از اين عوامل است. از دلايل عمده براي مطالعه نگرش ها اينست كه انتظار داريم  به كمك نگرش ها رفتار را پيش بيني كنيم. وقتي در بين افراد اعتقاد به درست بودن امري بيشتر باشد،‌ به طور كلي آن امر در نظرشان مطلوب تر است و چنانچه بر اساس آن رفتار كنند،‌ رفتارشان را مطلوب تر مي دانند (دهقاني،‌ 1383). و همچنين اختلال در روابط جنسي به عنوان يكي از مهمترين روابط بين فردي زن و مرد مي تواند از عوامل مهم در به مخاطره انداختن كانون خانواده عمل نمايد كه لزوم اهميت دادن اطلاعات و آگاهي به زنان و مردان و تغيير نگرش آن ها در مورد مسائل جنسي را نشان مي دهد. (داوري،‌ 1377).  اين پژوهش در جهت كاربردي تر نمودن نتايج مطالعات روانشناختي و ارائه دستورالعملي براي ارتقاء سطح بهداشت رواني زنان و به دنبال آن رضايت مندي زناشويي و افزايش كيفيت ارتباطات زوجين مي‌باشد و مي تواند در صورت كارآمدي آموزش ها در برنامه ريزي بهداشتي آينده مد نظر قرار گيرد.فهرست مطالبچکيده صفحه  1فصل اول:کليات 2مقدمه 3بيان مسئله 4اهميت و ضرورت تحقيق9اهداف پژوهش 10فرضيه ها 11تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش 12فصل دوم: پيشينه و ادبيات پژوهش  15مقدمه  16سير تحول علمي و تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان 17نظريه هاي رفتار جنسي 19ديدگاه فرويد   19ديدگاه يونگ درباره رفتار جنسي  20نظريه آدلر درباره ميل جنسي   21ديدگاه اريک فروم درباره ميل جنسي22ديدگاه هورناي درباره ميل جنسي  22نظريه مزلو درباره رفتار جنسي   23نظريه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسي 24نظريه گشتالتي پرز در مورد ميل جنسي 25نظريه وجود نگري اگزيستانسياليسم   26  رويکرد شناختي    26رشد و تحول ميل جنسي از نظر اسلام27آموزش جنسي   29باز خورد ها   30نگرش چيست؟   30تعاريف نگرش 31نگرش و رفتار   34دانش و نگرش جنسي  35اعتماد به نفس جنسي  40الگويي که نقش رويدادهاي شناختي را در تعيين نابهنجاري رواني- جنسي نشان مي دهد41واکنش ها و پاسخ هاي جنسي انسان42مرور  تحقيقات و مطالعات انجام شده  44تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور 44تحقيقات انجام گرفته در داخل از کشور 49   بحث ونتيجه گيري از تحقيقات انجام گرفته52           فصل سوم: روش اجراي پژوهش53          مقدمه 54  جامعه آماري 54        حجم نمونه  55 روش نمونه گيري 55    نحوه اختصاص آزمودني ها به گروههاي آزمايش و کنترل 56   ابزار اندازه گيري  56 طرح پژوهش 58 روش اجراي پژوهش 58   روش تجزيه و تحليل اطلاعات59  طرح جلسات مشاوره گروهي59      فصل چهارم: تجزيه و  تحليل داده هاي آماري62مقدمه  63مشخصات دموگرافيک 63داده هاي مربوط به مداخله شناختي67فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري  72 خلاصه 73يافته هاي پژوهش 74در مورد محاسن آموزش شناختي  76ارتباط بين متغيرهاي اصلي و فرعي پژوهش  77محدوديت هاي پژوهش 81پيشنهادات   81منابع 83

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1565
مشاهده

کد فایل:10743
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳
حجم فایل ها:631

اشتراک گذاری:

 قیمت:

24,800 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش نگرش و اعتماد به نفس جنسي زناننگرش و اعتماد به نفس جنسي زنانتکنیک های درمان شناختی رفتاریکتاب درمان شناختی رفتاریپاورپوینت درمان شناختی رفتاریدرمان شناختی رفتاری افسردگی

 • پاورپوینت بوقلمون

  پاورپوینت بوقلمون برچسب ها: هزینه پرورش بوقلمونوزن بوقلمونبوقلمون وحشیدرباره بوقلمونپرورش بوقلمون در خانهغذای بوقلمونخطرات پرورش بوقلمونفروش بوقلمون رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بوقلمون دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بوقلمون ،در قالب…

 • پاورپوینت حرکت شتابدار

  پاورپوینت حرکت شتابدار برچسب ها: تعریف حرکت شتابدارحرکت شتابدار با شتاب ثابتحرکت با شتاب متغیرحرکت یکنواختنمونه سوالات حرکت با شتاب ثابتفرمول معادله حرکتشتاب در حرکت یکنواختحرکت تند شونده و کند شونده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حرکت شتابدار دسته بندي…

 • پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها)

  پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري (بحرانها) برچسب ها: تغذیه در بحرانذخیره مواد غذایی در قحطیمواد غذایی لازم در زمان قحطیمواد غذایی با ماندگاری بالا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اصول تامين احتياجات تغذ يه…

 • پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای

  برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای,برنامه المان مجزای,پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای,پروژه مکانیک خاک و مهندسی پی,تونل انتقال آب,دانلود پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای,شبکه عصبی مصنوعی دانلود فایل اصلی پاورپوینت برآورد میزان همگرایی…

 • پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه

  پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه,تالارهای موزه آبگینه,تحقیق معرفی ساختمان موزه آبگینه,دانلود پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه,کتابخانه موزه آبگینه,مجموعه آثار موزه آبگینه,مقاله بررسی موزه آبگینه و سفالینه دانلود فایل اصلی پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر

  پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر دانلود پاورپوینت تاریخچه کامپیوتر دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل چرتکه،‌ که حدود 5000 سال پیش در آسیای میانه اختراع کرد و هنوز مورد استفاده است، می تواند اولین کامپیوتر به شمار…

 • نمای خشک

  نمای خشک دانلود نمای خشک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 نمای خشک فهرست مزایای نمای خشکاجرای نمای کامپوزیتTrespaمشخصات فنی ترسپامزایای ایجاد کانال گردش هوا در پشت پانلمزایای استفاده از پانل های Trespa نسبت به…

 • بررسی رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها

  بررسی رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها برچسب ها: اظهارنظر حسابرسیمقاله حسابداری تغییر در اظهارنظر حسابرسیتحقیق حسابداری افشاي اطلاعات عایدات غیر منتظرهبررسی رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی…

 • بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

  بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93 برچسب ها: بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک مقاله بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی عوامل موثر بر تجهیز بانکتجهیز منابع پولی…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه ))

  مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه )) دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه )) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ریه  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم در سی پلاس پلاس

  پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم در سی پلاس پلاس برچسب ها: ساختمان داده ها در سی شارپساختار struct در cساختمان داده ها در cکتاب ساختمان داده در سی شارپانواع ساختمان داده در c#typedef struct در زبان cمثال استراکچر در cدانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد و ارزیابی عملکرد

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد و ارزیابی عملکرد دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد و ارزیابی عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزیابی عملکرد تعاریف تعاریف عملکرد به نظر کهلر " عملکرد "…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم

  توجیه مالی کارخانه تولید پروفیل آلمینیوم,تولید پروفیل رنگی,دانلود طرح توجیهی تولید پرفیل,طرح توجیهی تولید پروفیل رنگی,طرح کارافرینی احداث کارخانه تولید پروفیل,طرح کسب و کار تولید پروفیل رنگی آلومینی,کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث شرکت تولید و مونتاژ کامپیوتر

  آموزش مونتاژ کامپیوتر,پرو,دانلود طرح توجیهی تولید کامپیوتر,دانلود طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح توجیهی تولید و مونتاژ کامپیوتر,طرح کسب و کار تولید و مونتاژ کامپیوتر,کارآفرینی تولید صفحه کلید کامپیوتر,کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هوا فضا

  برنامه فیزیکی طراحی معماري موزه هوا فضا,پایان نامه معماري طراحی موزه هوا فضا,رساله معماري طراحی موزه هوا فضا,طراحی معماري موزه هوا فضا,ظوابط و استانداردهای طراحی معماري موزه هوا فضا,مطالعات معماري طراحی موزه هوا فضا دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن BSC (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن BSC (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • پیشینه ومبانی نظری کارکردهای اجرایی

  پیشینه ومبانی نظری کارکردهای اجرایی دانلود پیشینه ومبانی نظری کارکردهای اجرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : کارکردهای اجرایی 2 - 2 - اجزای کارکردهای اجرایی 1 - 2 - 2…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو

  توجیه اقتصادی خط تولید کمپوت,توجیه فنی احداث کارخانه کنسروسازی,دستگاه تولید کنسرو,راه اندازی کسب و کار تولید کمپوت و کنسرو,روش تولید کمپوت و کنسرو,طرح توجیهی تولید کمپوت,طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو,طرح تولید کنسرو دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

  دانلود پاورپوینت با موضوع تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی برچسب ها: تغییرات آب و هوایی چیستتغییرات آب و هوایی در ایرانعلت تغییرات آب و هواییتغییر اقلیم در ایرانعوامل تغییر اقلیمتغییر اقلیم چیستانسان و تغییرات…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و مهارتهای زندگی و ارتباطی و مهارت های حل مسأله

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و مهارتهای زندگی و ارتباطی و مهارت های حل مسأله دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و مهارتهای زندگی و ارتباطی و مهارت های حل مسأله دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع ضمانت های بانکی (فصل دوم پایان نامه)

  دانلود مباني نظري کاربرد ضمانت نامه بانکی,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف ضما,مباني نظري کاربرد ضمانت نامه بانکی,مباني نظري مدیریت ضمانت نامه بانکی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ضمانت نامه بانکی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع ضمانت های بانکی…

 • پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن

  پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن برچسب ها: چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن ویژگی های گوشت تازهجمود نعشیمراحل جمود نعشیچگونگی رسیدن آنزیم ها به گوشتاصول نگهداری فرآورده های رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش فصل…

 • بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران

  بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران برچسب ها: بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفسخودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیرانابعادسه گانه شخصیتی عزت نفسخودکنترلی وخودکارآمدیخودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیرانپرورش خلاقیت سازمان رفتن به سایت…

 • پیشینه ومبانی نظری سرطان

  پیشینه ومبانی نظری سرطان دانلود پیشینه ومبانی نظری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان فهرست مطالب : 2 - 1 . بیماری سرطان 2 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی

  پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی دانلود پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارتهای زندگی 2 - 1پیش درآمد مهارت توانایی حل مشکلات فرا روی انسان ، تاثیرسازنده…

 • بررسي استقرار احساسی بين دانشجويان مجرد و متاهلبررسي استقرار احساسی بين دانشجويان مجرد و متاهل

  متاهل,مجرد,هیجان دانلود فایل اصلی بررسي استقرار احساسی بين دانشجويان مجرد و متاهلبررسي استقرار احساسی بين دانشجويان مجرد و متاهل از سایت دانلود فایل بررسي استقرار احساسی بين دانشجويان مجرد و متاهل در حجم 97 صفحه و در قالب word و…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زنگ علوم

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زنگ علوم برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث زنگ علوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : زنگ علوم دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی کارکنان

  pdf,انگیزش شغلی,انگیزش شغلی چیست,انگیزش شغلی کارکنان,انگیزش کارکنان,تعریف انگیزش شغلی,دانلود مباني نظري انگیزه پیشرفت شغلی,عوامل موثر در انگیزش کارکنان,مباني نظري و پيشينه پژوهش انگیزش شغلی,مقاله انگیزش شغلی,نظريه انگيزشي پيشرفت,نظریه دانلود فایل اصلی فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی…

 • بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک در بین دانش آموزان

  بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک در بین دانش آموزان برچسب ها: بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک در بین دانش آموزانتعریف وابستگی اعتیاد اینترنتیفیسبوک چیست؟تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگیهوش…

 • پاورپوینت سربداران

  پاورپوینت سربداران برچسب ها: پاورپوینت سربداران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سربداران دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سربدارانشقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 41محتویاتقسمتی از پاورپوینتاسلاید 1*نهضت ضد مغول : از ابتدای هجوم این…

 • پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی معماری

  پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی معماری دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی معماری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی معماری،در حجم 84 اسلاید ،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از…

 • ادبیات نظری تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,پیشینه پژوهش سلامت روان,پیشینه نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق…

 • پاورپوینت سکولاریسم

  پاورپوینت سکولاریسم برچسب ها: دلایل مخالفت اسلام با سکولاریسم pdfسکولاریسم در ایرانانواع سکولاریسممبانی سکولاریسمتاریخچه سکولاریسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سکولاریسم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نقد و بررسی سکولاریسم،در قالب…

 • بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

  بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه برچسب ها: بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايهمبانی نظری ساختار سرمایهتأمین مالی و ساختار سرمایهدیدگاه سود خالص عملیاتیعوامل تعیین کننده ساختار سرمایهنرخ رشد شرکتپروژه حسابداریاوراق بهادار…