بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

برچسب ها:
بررسي تأثير قد وزن شاخص توده‌ي بدني طرحواره‌ي ظاهر خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگارهتحقیق خويشتن پندارهمبانی نظری خودپندارگیارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدننظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعينظریه ی طرحواره ی خودعوامل روان شناختی

رفتن به سایت اصلی

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهبا هدف بررسی تاثیر قد، وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره و نارضایتی از بدن، همچنین، ارایه ی مدلهایی درباره ی تن انگاره و  نارضایتی از بدن و تعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن دانشجویان مونث ایرانی، نمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلالهای خوردن ، مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره، مقیاس عزت نفس آزمون خویشتن پنداره ی مارش، پرسشنامه ی طرحواره ی ظاهر تجدید نظر شده، آزمون باورهای شخصی مربوط به ظاهر و پرسشنامه وارسی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از بررسی نشان دادندکه متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارند و رابطه ی بین قد با تن انگاره و نارضایتی از بدن معنی دارنیست. ارزشیابی مدلهای پیشنهادی به وسیله ی معادله ساختاری مدل سازی با استفاده از روش حداکثر احتمال برآورد در برنامه نرم افزاری آموس و محاسبه ی شاخصهای تناسب مدلها حاکی از نیکویی برازش مدلها بود. اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری بر تن انگاره دراین مدل، به ترتیب 0.417 و 0.33  است و این اثرات 53٪ از تغییرپذیری تن انگاره دانشجویان مورد مطالعه را تبیین می کنند. این اثرات برای مدل نارضایتی  از بدن به ترتیب 0.32 و 0.65 است و 52٪ از تغییرپذیری نارضایتی از بدن دانشجویان را تبیین می کنند. این یافته ها ضمن همخوانی با نتایج پژوهشهای مربوط به عوامل تاثیر گذار برتن انگاره و بر نارضایتی از بدن، با برخی از مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن نیز هماهنگی دارند و به شناخت بهتر ساختار پیچیده ی زیستی و روانشناختی تن انگاره و نارضایتی از بدن کمک می کنند.مقدمهتن انگاره  یکی از مفاهیم و سازه های مورد علاقه ی پژوهش گران، نظریه پردازان ونویسندگان رشته های مختلف از روانشناسی وپزشکی گرفته تا روانپزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات بین فرهنگی، مطالعات زنان و مطالعات رسانه است. تن انگاره اشاره به ادراکات، نگرشها، باورها، افکار و شناختهایی دارد که افراد درباره ی بدنشان، زیبایی و جذابیت آن دارند. جامعه انسانی همواره و تقریباً در همه ی زمانها ارزش فراوانی بر زیبایی جسمی وظاهری گذاشته است اما، ادراکات، نگرشها، باورها، وافکار افراد درباره ی بدنشان وزیبایی آن همیشه با ملاک ومعیارهای جامعه منطبق نیست. همین امر گاه زمینه ساز آشفتگی تن انگاره ویا نارضایتی از بدن  است. تصور براین است که تن انگاره حاصل تجارب شخصی، شخصیت وتاثیر متقابل عوامل گوناگونی درمتن اجتماعی وفرهنگی است.        نارضايتي از بدن و نگراني درباره‌ي شكل، وزن، اندازه و زيبايي آن يكي از اشتغال خاطرها و مشكلات رو به گسترش در جوامع بشري است. نارضایتی از بدن با تن  انگاره (تصويرذهني تن) ارتباطي تنگاتنگ دارد و در واقع نوعی تن انگاره منفی است. نارضايتي از بدن تجريه‌ي ذهني منفي است كه افراد نسبت به بدنشان دارند(استيس و شاو ،2002؛ ورتیم، پاکستون و بلانی ، 2009). اين تجربه جنبه‌هاي مختلف شناختي، عاطفي، ادراكي و رفتاري دارد (بوتا ، 1999) و با تمايل به بدني لاغر تر و زيباتر در زنان و عضلاني تر و زيباتر در مردان مشخص مي‌شود. نارضايتي از بدن اغلب بر اساس تفاوت بين آنچه فرد درباره‌ي اندازه‌ي بدنش تصور مي‌كند و اندازه‌‌ي آرماني كه براي بدنش در نظر دارد، اندازه گيري مي‌شود(ويليامسون، گلورز، ويتكنز و اشلوندت ، 1993).فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش    مقدمه    2بيان مساله    5اهميت و ضرورت تحقيق    11اهداف پژوهش    14فرضيه‌هاي پژوهش    15تعریف واژه ها و مفاهیم تحقیق    16فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش    21ادبیات و پیشینه ی پژوهش    22تعریف تن انگاره    22تعریف نارضایتی از بدن    25ارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدن    28پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن    30جنسيت و نارضایتی از بدن    32نژاد و نارضایتی از بدن    32شاخص توده بدني و نارضایتی از بدن    33باز خورد بين فردي و نارضایتی از بدن    33وارسی بدن و نارضایتی از بدن    33لباس پوشيدن و نارضایتی از بدن    34ورزش و نارضایتی از بدن    34درون داد غذايي و نارضایتی از بدن    34وزن كشي مكرر و نارضایتی از بدن    34رويارويي با رسانه‌هاي گروهي و نارضایتی از بدن    35نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن    362ـ نظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعي    383- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن    384- نظریه ی ناهمخوانی خود    395- نظریه ی طرحواره ی خود    396- نظریه ی شیی انگاری    407- نظریه فمنیستی (زن گرایی)    418- نظریه ی شناختی- رفتاری    41تحریفهای شناختي، تن انگاره و نارضایتی از بدن    43عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن    44عوامل زیستی:    45جنسیت:    45سن:    46شاخص توده ی بدنی    48نژاد و قومیت    49عوامل روان شناختی    50عزت نفس و خودانگاره ی مثبت    50عوامل بین فردی    51عوامل محیطی و فرهنگی    52وضعیت اقتصادی- اجتماعی    52تأثیر رسانه های گروهی    53اختلال بد شكلي بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره)    54مداخله های درمانی وبهداشتی برای نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره    54الف ) برنامه‌هاي رواني ـ تربيتي التقاطي    55ب) مداخله‌هاي جامعه نگر رسانه‌اي    56ج) مداخله های مبتنی بر ارتقای عزت نفس    56د) مداخله‌هاي ناهماهنگي شناختي    57ه) رويكرد فمنيستي    58و) مداخله ی شناختی ـ رفتاری    58مداخله هاي ديگر    59پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره ونارضایتی از بدن در ایران    60فصل سوم: روش پژوهش    65طرح کلی پژوهش    66جامعه آماری، مشارکت کنندگان و نحوه ی انتخاب آنها:    66ابزارهای گردآوری اطلاعات :    67روش تحلیل آماری:    74روش اجرای پژوهش:    75فصل چهارم: یافته های پژوهش    76یافته ها    771- ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان    782- یافته های مربوط به برخی خصوصیات روانسنجی مواد ومقیاسهای به کار رفته در پژوهش    783- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش و نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه  و همگنی پراشها(برای تن انگاره)    82الف) نتایج حاصل از ارزیابی بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه (برای تن انگاره)    82ب)  نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها وهمگنی پراشها( برای تن انگاره)    844- آزمون فرضیه های مربوط به تن انگاره    86همبستگی متغیرهای مختلف مورد مطالعه با تن انگاره به عنوان برون داد نهایی مدل:    875- بررسی تناسب مدل تن انگاره    876- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل تن انگاره    907- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش(برای نارضایتی از بدن)    96الف) نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرها (برای نارضایتی از بدن)    96ب) نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها و همگنی پراشها (برای نارضایتی از بدن)    978- آزمون فرضیه های مربوط به نارضایتی بدن    989) بررسی تناسب مدل نارضایتی از بدن    10010- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل نارضایتی از بدن    104فصل پنجم:    109بحث و نتیجه گیری    109بحث  و نتیجه گیری    110مدلهای ساختاری تن انگاره و نارضایتی از بدن    112محدودیتهای پژوهش    115پیشنهادات کاربردی    116پيشنهادات پژوهشی    117مراجع فارسی:    119مراجع انگلیسی:    122

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1814
مشاهده

کد فایل:10746
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳
حجم فایل ها:1136

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي تأثير قد وزن شاخص توده‌ي بدني طرحواره‌ي ظاهر خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگارهتحقیق خويشتن پندارهمبانی نظری خودپندارگیارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدننظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعينظریه ی طرحواره ی خودعوامل روان شناختی

 • طرح توجیهی احداث كارخانه ريخته گری

  پروژه کارافرینی تولید قطعات صنعتی,توجیه فنی و اقتصادی کارخانه ریخته گری,خرید ط,دانلود امکان سنجی,دانلود تحقیق ذوب و ریخته گری,طرح توجيهي احداث کارخانه ريخته گري,طرح توجیهی تولیدی ریخته گری,طرح هزینه احداث شرکت ریخته گری,مقاله صنعت ریخته گری دانلود فایل اصلی طرح…

 • پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد حجم و سطح(فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت…

 • دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال کاری تحصیلی (فصل2)

  پیشینه پژوهش انواع اهمال کاری تحصیلی,پیشینه تحقیق پيامدهای اهمال کاری,دانلود پیشینه تحقیق علل اهمال کاری تحصیلی,دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال کاری تحصیلی,مبانی نظری سبک‌‌های اهمال کاری تحصیلی,مبانی نظری مفهوم اهمال کاری دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس…

 • تحقیق دکتر حسابی

  تحقیق دکتر حسابی دانلود تحقیق دکتر حسابی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: تحقیق زندگینامه دکتر حسابی، در قالب فایل Word و در 14 صفحه. بخشی از متن فایل: دکتر سید محمود حسابی در سال ۱۲۸۱هجری…

 • مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان

  مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان دانلود مبانی نظری و پیشینه کمرویی نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - خانواده و تعاملات آن ............................. 22 2 - 2 - موقعيت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و اکسیژن صنعتی

  پروژه کارآفرینی تولید اکسیژن طبی و صنعتی,توجیه فنی خط تولید اکسیژن,تولید اکسیژن طبی و صنعتی,دانلود طرح توجیهی تولید اکسیژن طبی,راه اندازی کسب و کار تولید اکسیژن,طرح توجیهی تاسیس کارخانه تولید اکسیژن,طرح کسب و کار دستگاه تولید اکسیژن صنعتی دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری

  پیشینه و مبانی نظری پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری دانلود پیشینه و مبانی نظری پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مبانی نظر وپیشینه تحقیق پرخاشگری ،…

 • پیشینه و مبانی نظری منظور از افسردگي

  پیشینه و مبانی نظری منظور از افسردگي دانلود پیشینه و مبانی نظری منظور از افسردگي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل منظور از افسردگي چيست ؟ پاسخ دادن به اين پرسش بسيار مشكل است…

 • مطالعات و رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

  پایان نامه طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,مطالعات معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار,معماری پاید دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای برچسب ها: دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه…

 • چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای جانشین پروری (فصل دوم)

  تعریف جانشین پروری,جايگاه جانشين پروري در منابع انساني,چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای جانشین پروری (فصل دوم),عوامل مؤثر بر جانشین پروری,مدل فرآیند جانشین پروری,موانع برنامه ریزی جانشین پروری دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و…

 • تحقیق بررسی بازاریابی فرش و بایدها و نبایدهای آن در صنعت ایران

  تاریخچه فرش دستباف,تحقیق بررسی بازاریابی فرش در صنعت ایران,تحقیق صادرات فرش,تعریف فرش دستباف,جایگاه فرش دستباف در ایران,فرش دستباف,مقاله صادرات فرش دستباف,ویژگیهای فرش دستباف دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی بازاریابی فرش و بایدها و نبایدهای آن در صنعت ایران از سایت…

 • بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه

  بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه برچسب ها: بانک رفاه تجهیز منابع منابع بانکیپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاهپروژه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاهتحقیق بررسی…

 • پاورپوینت واژه شناسی معماری ایران پیرنیا

  پاورپوینت واژه شناسی معماری ایران پیرنیا برچسب ها: دانلود پاورپوینت واژه شناسی معماری ایران پیرنیاواژه شناسی معماری ایران پیرنیاواژه شناسی معماری ایرانپاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی اسلامیپاورپوینت واژه شناسی معماری ایرانسبک شناسی لغات در معماری ایرانیپاورپوینت واژه شناسی معماری رفتن…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق تأثیر ماهواره در بی‌ثباتی ازدواج,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم),سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم),مباني نظري بی‌ثباتی ازدواج,مبانی نظری و پیشینه,مقاله ارزیابی سطح تعارضات زناشویی و بی‌ثباتی ازدواج دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عملکرد تحصیلی,پيشينه تحقيق والدین و عملکرد تحصیلی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم),دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی,فصل دوم پايان نامه ارشد د,مباني نظري درگیری والدین در امور تحصیلی دانلود فایل…

 • دانلود طرح توجیهی دامپروری و تکثیر و پرورش شترمرغ

  آموزش تکثیر شترمرغ,پروژه پرورش شترمرغ,پروژه کارافرینی شترمرغ,دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ,دانلود طرح توجیهی دامپروری,طرح توجیهی پرورش شترمرغ,طرح توجیهی دامپروری,طرح کسب و کار تولید شترمرغ,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی دامپروری و تکثیر و پرورش شترمرغ از سایت…

 • ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی خصوصی (فصل دوم )

  ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی خصوصی,تحقیق حقوق ورزشی خصوصی,چارچوب نظری حقوق ورزشی خصوصی,فصل دوم پایان نامه حقوق ورزشی خصوصی,مبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی خصوصی (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها

  اصلی‌ترین سازنده عطر,انواع مواد دافع بو,پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها,سایر ترکیبات عطر,سیوتون,عطر درمانی,مواد بی‌بو کننده,مواد سازنده عطر دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرهاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14محتویاتعطرمواد…

 • دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

  پيشين,پيشينه پژوهش مفهوم برنامه ریزی استراتژیک,پيشينه تحقيق مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی,چارچوب نظري اهداف مدیریت منابع انسانی,دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2),مباني نظري تاریخچه مدیریت منابع انسانی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • قالب پاورپوینت ورزش

  قالب پاورپوینت ورزش دانلود قالب پاورپوینت ورزش دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ورزش  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم الله الرحمن…

 • مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی

  ارتباطی,سازگاری,مبانی,مفهوم,مهارتهای,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی  (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم)

  مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • پاورپوینت رنگ در آرگونومی

  آرگونومی,پاورپوینت آرگونومی و رنگ,پاورپوینت رنگ در آرگونومی,پاورپوینت رنگ و ساختمان,دانلود پاورپوینت رنگ در آرگونومی,رنگ در آرگونومی,رنگ در معماری,رنگ و آرگونومی,مقررات رنگ برای ایمنی جاده‌‌ها,مقررات رنگ برای نورهای شناساگر دانلود فایل اصلی پاورپوینت رنگ در آرگونومی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل…

 • مقاله فارسی : بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر تثبیت حافظه فضایی در موش بزرگ

  09358978227,GSM,بررسی اثر تابش,حافظه فضایی,دانلود مقاله G,دانلود مقاله ررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM,سمنان,سیستم تلفن همراه,علوم پزشکی,مجله,مقاله ررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM,نگار زمانی دانلود فایل اصلی مقاله فارسی : بررسی…

 • پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش

  پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش برچسب ها: قرص خواب آور قوی بدون نسخهقرص خواب آور بسیار قوی بدون نسخهقرص خواب آور در جدولقرص آرامبخش بدون عوارضقرص خواب آور دیازپامقرص خواب چند ساعت اثر داردقرص خواب بدون وابستگیقرص ارامبخش…

 • پيشينه پژوهش پايان نامه شبکه های اجتماعی

  پيشينه پژوهش پايان نامه شبکه های اجتماعی دانلود پيشينه پژوهش پايان نامه شبکه های اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شبكه اجتماعي رسانه ‎ های اجتماعی بنا بر يک تعريف ، رسانه ‎…

 • قالب پاورپوینت حقوق شماره 6

  قالب پاورپوینت حقوق شماره 6 دانلود قالب پاورپوینت حقوق شماره 6 دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت حقوق شماره 6 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه های روانشناختی در سازمانها

  ادبیات نظری سرمایه روانشناختی pdf,پرسشنامه سر,پیشینه تحقیق سرمایه روانشناختی,تعریف سرمایه روانشناختی,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه گذاری و بازارهای مالی (فصل2),سرمایه روانشناختی چیست,مبانی نظری سرمایه روانشناختی,مقاله سرمایه روانشناختی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه های…

 • پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار

  پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار برچسب ها: ربات هوشمند چیستخرید ربات هوشمندهوشمند ترین ربات جهانربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات سگربات های اسباب بازیربات هوشمند سخنگو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار دسته بندي : کامپیوتر…

 • پاورپوینت جامع و کاملAPA

  پاورپوینت جامع و کاملAPA برچسب ها: پاورپوینت جامع و کاملAPAارجاع به اثر ترجمه شده در داخل جمله رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کاملAPA دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جامع و کاملAPAقالب…

 • بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

  بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار برچسب ها: حافظه سازمانی قابلیت‏های یادگیری مزیت رقابتی پایدارپایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدارپروژه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف مو ءلفه های رفتار جرات‏مندانه(فصل 2)

  پيشينه پژوهش مهارت جرات ورزی,پيشينه تحقيق مقاله درباره جرات ورزی,چارچوب,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه تكنيك هاي خاص رفتار جرات مندانه,مباني نظري رفتار جرات مندانه ppt دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پاورپوینت سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

  پاورپوینت سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی برچسب ها: سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی EAS چیستانواع EAS سیستم های مغناطیسیسیستم های فرکانس رادیوییسیستم های مایکروویونقطه ضعف در سیستم های امنیتی مجهز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیستم…