بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

برچسب ها:
بررسي تأثير قد وزن شاخص توده‌ي بدني طرحواره‌ي ظاهر خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگارهتحقیق خويشتن پندارهمبانی نظری خودپندارگیارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدننظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعينظریه ی طرحواره ی خودعوامل روان شناختی

رفتن به سایت اصلی

بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهبا هدف بررسی تاثیر قد، وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره و نارضایتی از بدن، همچنین، ارایه ی مدلهایی درباره ی تن انگاره و  نارضایتی از بدن و تعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن دانشجویان مونث ایرانی، نمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلالهای خوردن ، مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره، مقیاس عزت نفس آزمون خویشتن پنداره ی مارش، پرسشنامه ی طرحواره ی ظاهر تجدید نظر شده، آزمون باورهای شخصی مربوط به ظاهر و پرسشنامه وارسی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از بررسی نشان دادندکه متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارند و رابطه ی بین قد با تن انگاره و نارضایتی از بدن معنی دارنیست. ارزشیابی مدلهای پیشنهادی به وسیله ی معادله ساختاری مدل سازی با استفاده از روش حداکثر احتمال برآورد در برنامه نرم افزاری آموس و محاسبه ی شاخصهای تناسب مدلها حاکی از نیکویی برازش مدلها بود. اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری بر تن انگاره دراین مدل، به ترتیب 0.417 و 0.33  است و این اثرات 53٪ از تغییرپذیری تن انگاره دانشجویان مورد مطالعه را تبیین می کنند. این اثرات برای مدل نارضایتی  از بدن به ترتیب 0.32 و 0.65 است و 52٪ از تغییرپذیری نارضایتی از بدن دانشجویان را تبیین می کنند. این یافته ها ضمن همخوانی با نتایج پژوهشهای مربوط به عوامل تاثیر گذار برتن انگاره و بر نارضایتی از بدن، با برخی از مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن نیز هماهنگی دارند و به شناخت بهتر ساختار پیچیده ی زیستی و روانشناختی تن انگاره و نارضایتی از بدن کمک می کنند.مقدمهتن انگاره  یکی از مفاهیم و سازه های مورد علاقه ی پژوهش گران، نظریه پردازان ونویسندگان رشته های مختلف از روانشناسی وپزشکی گرفته تا روانپزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات بین فرهنگی، مطالعات زنان و مطالعات رسانه است. تن انگاره اشاره به ادراکات، نگرشها، باورها، افکار و شناختهایی دارد که افراد درباره ی بدنشان، زیبایی و جذابیت آن دارند. جامعه انسانی همواره و تقریباً در همه ی زمانها ارزش فراوانی بر زیبایی جسمی وظاهری گذاشته است اما، ادراکات، نگرشها، باورها، وافکار افراد درباره ی بدنشان وزیبایی آن همیشه با ملاک ومعیارهای جامعه منطبق نیست. همین امر گاه زمینه ساز آشفتگی تن انگاره ویا نارضایتی از بدن  است. تصور براین است که تن انگاره حاصل تجارب شخصی، شخصیت وتاثیر متقابل عوامل گوناگونی درمتن اجتماعی وفرهنگی است.        نارضايتي از بدن و نگراني درباره‌ي شكل، وزن، اندازه و زيبايي آن يكي از اشتغال خاطرها و مشكلات رو به گسترش در جوامع بشري است. نارضایتی از بدن با تن  انگاره (تصويرذهني تن) ارتباطي تنگاتنگ دارد و در واقع نوعی تن انگاره منفی است. نارضايتي از بدن تجريه‌ي ذهني منفي است كه افراد نسبت به بدنشان دارند(استيس و شاو ،2002؛ ورتیم، پاکستون و بلانی ، 2009). اين تجربه جنبه‌هاي مختلف شناختي، عاطفي، ادراكي و رفتاري دارد (بوتا ، 1999) و با تمايل به بدني لاغر تر و زيباتر در زنان و عضلاني تر و زيباتر در مردان مشخص مي‌شود. نارضايتي از بدن اغلب بر اساس تفاوت بين آنچه فرد درباره‌ي اندازه‌ي بدنش تصور مي‌كند و اندازه‌‌ي آرماني كه براي بدنش در نظر دارد، اندازه گيري مي‌شود(ويليامسون، گلورز، ويتكنز و اشلوندت ، 1993).فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش    مقدمه    2بيان مساله    5اهميت و ضرورت تحقيق    11اهداف پژوهش    14فرضيه‌هاي پژوهش    15تعریف واژه ها و مفاهیم تحقیق    16فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش    21ادبیات و پیشینه ی پژوهش    22تعریف تن انگاره    22تعریف نارضایتی از بدن    25ارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدن    28پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن    30جنسيت و نارضایتی از بدن    32نژاد و نارضایتی از بدن    32شاخص توده بدني و نارضایتی از بدن    33باز خورد بين فردي و نارضایتی از بدن    33وارسی بدن و نارضایتی از بدن    33لباس پوشيدن و نارضایتی از بدن    34ورزش و نارضایتی از بدن    34درون داد غذايي و نارضایتی از بدن    34وزن كشي مكرر و نارضایتی از بدن    34رويارويي با رسانه‌هاي گروهي و نارضایتی از بدن    35نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن    362ـ نظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعي    383- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن    384- نظریه ی ناهمخوانی خود    395- نظریه ی طرحواره ی خود    396- نظریه ی شیی انگاری    407- نظریه فمنیستی (زن گرایی)    418- نظریه ی شناختی- رفتاری    41تحریفهای شناختي، تن انگاره و نارضایتی از بدن    43عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن    44عوامل زیستی:    45جنسیت:    45سن:    46شاخص توده ی بدنی    48نژاد و قومیت    49عوامل روان شناختی    50عزت نفس و خودانگاره ی مثبت    50عوامل بین فردی    51عوامل محیطی و فرهنگی    52وضعیت اقتصادی- اجتماعی    52تأثیر رسانه های گروهی    53اختلال بد شكلي بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره)    54مداخله های درمانی وبهداشتی برای نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره    54الف ) برنامه‌هاي رواني ـ تربيتي التقاطي    55ب) مداخله‌هاي جامعه نگر رسانه‌اي    56ج) مداخله های مبتنی بر ارتقای عزت نفس    56د) مداخله‌هاي ناهماهنگي شناختي    57ه) رويكرد فمنيستي    58و) مداخله ی شناختی ـ رفتاری    58مداخله هاي ديگر    59پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره ونارضایتی از بدن در ایران    60فصل سوم: روش پژوهش    65طرح کلی پژوهش    66جامعه آماری، مشارکت کنندگان و نحوه ی انتخاب آنها:    66ابزارهای گردآوری اطلاعات :    67روش تحلیل آماری:    74روش اجرای پژوهش:    75فصل چهارم: یافته های پژوهش    76یافته ها    771- ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان    782- یافته های مربوط به برخی خصوصیات روانسنجی مواد ومقیاسهای به کار رفته در پژوهش    783- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش و نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه  و همگنی پراشها(برای تن انگاره)    82الف) نتایج حاصل از ارزیابی بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه (برای تن انگاره)    82ب)  نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها وهمگنی پراشها( برای تن انگاره)    844- آزمون فرضیه های مربوط به تن انگاره    86همبستگی متغیرهای مختلف مورد مطالعه با تن انگاره به عنوان برون داد نهایی مدل:    875- بررسی تناسب مدل تن انگاره    876- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل تن انگاره    907- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش(برای نارضایتی از بدن)    96الف) نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرها (برای نارضایتی از بدن)    96ب) نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها و همگنی پراشها (برای نارضایتی از بدن)    978- آزمون فرضیه های مربوط به نارضایتی بدن    989) بررسی تناسب مدل نارضایتی از بدن    10010- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل نارضایتی از بدن    104فصل پنجم:    109بحث و نتیجه گیری    109بحث  و نتیجه گیری    110مدلهای ساختاری تن انگاره و نارضایتی از بدن    112محدودیتهای پژوهش    115پیشنهادات کاربردی    116پيشنهادات پژوهشی    117مراجع فارسی:    119مراجع انگلیسی:    122

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1814
مشاهده

کد فایل:10746
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳
حجم فایل ها:1136

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي تأثير قد وزن شاخص توده‌ي بدني طرحواره‌ي ظاهر خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگارهتحقیق خويشتن پندارهمبانی نظری خودپندارگیارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدننظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعينظریه ی طرحواره ی خودعوامل روان شناختی

 • پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش

  پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش دانلود پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش ، در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با…

 • مقاله بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان

  تغذیه,رشدتحصیلی,مقاله بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان از سایت دانلود فایل بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان در حجم 137 صفحه و در قالب…

 • تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve

  تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve برچسب ها: مديريت دانش تاثير مديريت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieveپایان نامه تاثير مديريت دانش…

 • پاورپوینت معماری اسلامی

  پاورپوینت معماری اسلامی دانلود پاورپوینت معماری اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت معماری اسلامی در 26 اسلاید. بخشی از متن فایل: هنر اسلامی تقریباً با روی کارآمدن سلسله امویان در سال ۴۱ هجری قمری…

 • بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP

  استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای,بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP,سیر تحول مدیریت دانش,فرآیند برنامه ریزی استرات,مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک,نظریه های مدیریت دانش دانلود فایل…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش نظریه های اضطراب,پيشينه تحقيق اضطراب,پيشينه نظري علل اضطراب,چارچوب نظري مولفه های اضطراب,دانلود مباني نظري نظریه های اضطراب,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد اضطراب,مباني نظري اضطراب امتحان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی…

 • دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری

  دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری دانلود دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس والدگری : تولد فرزند یک تغییر بزرگی در زندگی والدین است که بدنبال خود استرس خاصی…

 • پاورپوینت جامع و کامل كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

  پاورپوینت جامع و کامل كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درسمنابع تعيين اهدافتعريف طرح درسي مفاهيم برنامه درسي آموزش تدريس و يادگيري و هم پوشي آن ها…

 • طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری

  امکان سنجی جوجه شترمرغ,پرورش شترمرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ,توجیه فنی دامداری,توجیه مالی دامپروری,تولید و پرورش شترمرغ,طرح تخم شترمرغ,طرح توجیهی دامپروری,کارآفرینی مزرعه شترمرغ دانلود فایل اصلی طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری از سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بلوغ ومرحله نوجوانی ، هویت و دلبستگی فهرست مطالب…

 • پیشینه و مبانی نظری اعتماد مشتری (وفاداری مشتری)

  پیشینه و مبانی نظری اعتماد مشتری (وفاداری مشتری) دانلود پیشینه و مبانی نظری اعتماد مشتری (وفاداری مشتری) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد مشتری وفاداری مشتریان وفاداری مشتریان یکی از موضوع هایی است…

 • پاورپوینت انقلاب مشروطه

  پاورپوینت انقلاب مشروطه برچسب ها: خلاصه انقلاب مشروطهتحقیق در مورد انقلاب مشروطهانقلاب مشروطه pdfانقلاب مشروطه چگونه رخ دادانقلاب مشروطه wordعلل انقلاب مشروطهچکیده انقلاب مشروطهدانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انقلاب مشروطه دسته بندي : تاریخ…

 • پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET)

  پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET) برچسب ها: انواع ترانزیستور fetترانزیستورهای اثر میدانیpdfترانزیستور jfetترانزیستور mosfetتست ترانزیستور fetترانزیستور bjtترانزیستور pmosانواع ترانزیستور ماسفت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ترانزيستورهاي اثر ميدان (FET) دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس 23 مطالعات هفتم

  پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس 23 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستانمطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس 23…

 • پاورپوینت عملیات های مهم جنگ جهانی دوم

  پاورپوینت عملیات های مهم جنگ جهانی دوم برچسب ها: عملیاتجنگ جهانیجنگ جهانی دومجنگ جهانی pptدفاعجنگدفاع مقدسعلت جنگ جهانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عملیات های مهم جنگ جهانی دوم دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • قالب پاورپوینت هنر 8

  قالب پاورپوینت هنر 8 دانلود قالب پاورپوینت هنر 8 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر 8 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E )

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E ) دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E ) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل آموزش زندگی خانوادگی ( F . L…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن

  پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش چیست ؟…

 • فایل پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی،طراحی معماری (5)

  فایل پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی،طراحی معماری (5) برچسب ها: دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونیمطالعات طراحی مجتمع مسکونیابعاد الزامی در داخل بنا طراحی معماری 5 پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع مسکونیضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونیپاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونیمجتمع مسکونی…

 • سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن

  سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن برچسب ها: امپدانس الكتريكي داخل بدنمهندسی پزشکی سمینار رفتن به سایت اصلی سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن دسته بندي : مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت…

 • تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی

  مدیریت آموزشی دانلود فایل اصلی تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی از سایت دانلود فایل تحقیق بایدها و نباید های میریت آموزشی در حجم 124 صفحه و در قالب word و. قابل ویرایش و با فهرست زیر :فهرست مطالب1-...…

 • پاورپوینت جهت یابی به کمک طبیعت

  پاورپوینت جهت یابی به کمک طبیعت دانلود پاورپوینت جهت یابی به کمک طبیعت دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت جهت یابی به کمک طبیعت ، در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • شبكه هاي همتا به همتا

  همتا دانلود فایل اصلی شبكه هاي همتا به همتا از سایت دانلود فایل پروژه شبكه هاي همتا به همتا در حجم 98 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:چکيدهمقدمه1فصل اول: شبکه کامپیوتری چیست؟1-1- شبکه کامپیوتری…

 • تحقیق سازمان های حقوق بشر

  تحقیق سازمان های حقوق بشر برچسب ها: 09358978227نگار زمانیتحقیق رشته حقوقحقوق سازمان هاحقوق سازمان های بین المللیتحقیق حقوق بشردانلود حقوق بشربشرحقوق بشردانلود جزوه حقوق بشرخرید تحقیق سازمان های حقوق بشردانلود سازمان های حقوق بشر رفتن به سایت اصلی تحقیق سازمان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعهد سازماني واژه commitment در Webster dictionary - Merriam به معني 1 -…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان قلب و عروق

  دانلود رساله معماري طراحي بیمارستان قلب و عروق,رساله معماري طراحي بیمارستان قلب و عروق,طراحي بیمارستان قلب و عروق,طراحي معماری بیمارستان قلب وعروق,ظوابط و استانداردهای طراحي بیمارستان قلب و عروق,مطالعات معماري طراحي بیمارستان قلب و عروق دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش شخصیت اجتماعی چیست,پيشينه تحقيق تعریف شخصیت pdf,شخصیت در روانشناسی,فصل دوم پايان نامه تعریف ویژگی های شخصی,مباني نظري مفهموم شخصیت وساختار آن,مقاله شخصیت دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی

  پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شبکه های عصبی زیستی ، در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: آشنایی با شبکه…

 • دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق در معماری مکتب اصفهان

  اشراق سهروردی,اشراق یعنی چه,حکت اشراق در معماری,حکت اشراق در معماری اصفهان,حکمت مشاء,دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق در معماری مکتب اصفهان,فلسفه اشراق pdf,فلسفه اشراق به زبان ساده,فلسفه اشراق در معماری,کتاب حکمت اشراق,معنی اشراق دانلود فایل اصلی دانلود مقاله تجلّی حکمت اشراق…

 • کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی

  ریاضیات,مهندسی شیمی دانلود فایل اصلی کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی از سایت دانلود فایل تحقیق کازبرد ریاضیات در مهندسی شیمی در حجم 48 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با ترتیب فصول زیر:فصل اول:مدلسازی فرآیندهای فیزیکی و…

 • پاورپوینت مـهـنـدسـی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت)

  پاورپوینت مـهـنـدسـی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت) دانلود پاورپوینت مـهـنـدسـی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت) دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مـهـنـدسـی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت)، در حجم 31 اسلاید…

 • مطالعات و رساله معماری طراحی موزه هنرهای معاصر

  برنامه فیزیکی موزه هنرهای معاصر,پایان نامه طراحی موزه هنرهای معاصر,رساله معماری طراحی موزه هنرهای معاصر,رساله موزه هنرهای معاصر,طراحی معماری موزه هنرهای معاصر,ظوابط و استانداردهای طراحی موزه هنرهای معاصر,مطالعات معماری طراحی موزه هنرهای معاصر دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماری…

 • پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی

  پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی دانلود پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - گردشگری 7 2 - 2…

 • تحقیق کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی

  امواج فراصوت,پایان نامه کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,پروژه کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,تحقیق کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع لبنی,تکنیک غیر مخرب,مقاله کاربرد تکنولوژی نوین امواج فراصوت در صنایع ل دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری

  پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری,پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری (خیابان و میدان شهری),پاورپوینت خیابان شهری,پاورپوینت میدان شهری,پروژه درک و بیان محیط شهری,تحلیل فضای شهر,توقعات از فضاهای شهری,خیابان شهری,دانلودپاورپوینت توقعات از فضاهای شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری…