بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

برچسب ها:
بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) تحقیق مهریهمقاله میزان مهریه در زوجینمهریهمهریه چیست؟مهريه در ميان زوجين جوانمهريه در ايران

رفتن به سایت اصلی

بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

دسته بندي : علوم اجتماعی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)  از سری پایان نامه های رشته علوم اجتماعی میباشد. این تحقیق با گرایش مطالعات زنان گرايش زنان و خانواده در 284 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي، حقوقي موثر بر ميزان مهريه بوده و براي تعيين عوامل موثر بر آن از پايه هاي تئوريکي نظريه هاي ساخت گرايي، کارکردگرايي،کنش متقابل نمادين، مبادله، گزينش معقولانه، نظريه جامعه توده وار و قدرت رسانه و ديدگاه هاي نظري دينداري استفاده شد. بر اين مبنا با استفاده از روش پيمايشي به شکل نمونه گيري تصادفي خوشه اي از 384 نفر از زنان و مردان متاهل 18 تا 35 سال شهر قم پرسشگري به عمل آمد. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان داده است که در بين دختران، همراه با افزايش سطح تحصيلات، ميزان مهريه نيز بيشتر مي-شود. با توجه به نتايج، ميزان مهريه در بين قوميت افراد متفاوت است. همچنين بين ديدگاه خانواده افراد ، نقش گروه هاي مرجع، نقش رسانه جمعي، احساس امنيت، طيف ترس از آينده، چشم و همچشمي،  همرنگي با جماعت، آگاهي حقوقي، کيفيت ديني، نسبت خويشاوندي و بين محل سکونت در تعيين مقدار مهريه رابطه معني داري وجود دارد. اما در ميان افراد با تجربه طلاق و افراد بومي و غير بومي و بين سن افراد در هنگام ازدواج و تعيين مقدار مهريه رابطه وجود ندارد. مقدمهشناختِ خانواده، درگير شدن به امور مربوط به خانواده و بررسي ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اينکه به‌عنوانِ اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، ولي داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است. به‌طوري‌که شناختِ اهميت، تأثيرها و کارکردهاي آن، بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعي، حقوقي، رواني و حتي اقتصادي است. بر اين ‌اساس، همچنان‌که تعاريف متعددي از آن ارائه شده و به اهميت آن در زمينه‌هاي مختلف فردي، اجتماعي و غيره تأکيد شده، کارکردهاي متفاوتي نيز براي آن لحاظ شده است، به‌طوري‌که بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها يک يا دو کارکرد براي آن معرفي ‌شود. «آفرينش انسان، راز بقاي آن را نيز با خود دارد. تمايل زن و مرد به آميزش با هم، کشش طبيعي و غريزي است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستايش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش براي رسيدن به معشوق و فتنه‌ها و ستيزها که از اين کانون برخاسته است، در واقع هياهوي کاروان هستي براي اين است که تولّد صورت پذيرد و نسل شاهکار آفرينش باقي بماند (کاتوزيان، 1387: 11)». به نوعي به فلسفة تشکيلِ خانواده، نياز است؛ چون انسان موجودي اجتماعي است و براي آنكه بتواند، نيازهاي خود را در قبالِ تداوم حيات، استمرار بخشد، به زندگي گروهي و ارتباط با ساير همنوعانِ خود نيازمند است. از جملة نيازمندي‏ها، نيازهاي روحي و جسماني است كه با ازدواج و تشكيل خانواده، برآورده مي‏شود. براي ازدواج تعاريف همسو و متفاوتي شده است؛ بار حقوقي و بار مذهبي دو شاخه اصلي تعريف ازدواج در بين متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پيوند بستنِ ديني و رسمي يك زن و مرد براي شروع زندگي مشترک(انوري و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنين «رابطه حقوقي است كه براى هميشه يا مدت معين به وسيله عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل شده و به آن‌ها حق مي‌‏دهد كه از يكديگر تمتّع جنسي ببرند(معين، 1377: 216)»؛ و ديگر اينکه «ازدواج عملي است كه پيوند دو جنس مخالف را بر پايه روابط پاياي جنسي موجب مي‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهاي اجتماعي است كه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي‌‏گردد؛ به بيان ديگر: در راه تحقق ازدواج بايد شاهدِ تصويبِ جامعه نيز باشيم(ساروخاني، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پيماني مقدس است؛ پيماني كه برقراري آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشريفات و سُنن و قوانين خاصي است. در ساية آن براي طرفين تعهدات و حقوقي پديد مي‏آيد كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كيفر است(قائمي، 1375: 8)».خانواده نيز به تناسب ازدواج تعريف شده است؛ «خانواده  گروهي از اشخاص هستند که با پيوندهايِ خويشيِ مستقيم، به هم متصل مي‌شوند، و اعضايِ بزرگسال آن، مسئووليتِ نگهداري کودکان را برعهده دارند(گيدنز، 1387: 252)».در قانون مدني، خانواده به دو معنيِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهي از اشخاص هستند که به‌دليل ازدواج يا نسبت، با هم پيوند دارند. اين گروه با نامِ ‌خانوادگيِ خاص از خانواده‌هاي ديگر جدا مي‌شوند  و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از ساير اعضاي خاندان ممتاز مي‌گردند. بدين ترتيب، خانواده به مجموعه‌اي از اشخاص گفته مي‌شود که بر اثر نکاح يا قرابت با هم بستگي دارند. اين مفهوم گسترده، يادگار دوران‌هاي گذشته است که پاره‌اي از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما ديده مي‌شود. چنان‌که «تقسيمِ ترکه» ميان تمام اعضاي خانواده (با رعايت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگي مشترک و الزام به انفاق خويشان نسبي در خط مستقيم، از نشانه‌هاي بارز اثر تاريخي است. 2- خانواده به معني خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ها است؛ گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگيِ ميان اعضاي آن، حقوق و تکاليفي به‌بار مي‌آورد که در ميان ساير خويشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني، که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همين معنيِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزيان، 1387: 14). با توجه به تعريفِ خانواده، مي‌توان به اهميّت و نقش آن در جامعه پي برد؛ «در بين نهادهاي مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترين تجلي‌گاه فرهنگ حاکم بر ساير نهادها، محل ارضاي نيازهاي مختلف جسماني، عقلاني و عاطفي شناخته شده است؛ به اين دليل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمين کنندة بهداشت رواني جامعه است. همه مذاهب به گونه‌هاي متفاوت، اهميتِ خانواده و چگونگيِ تشکيل اين کانون و رفتار و وظايفِ هر يک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعي، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نيز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگيري فنون علمي، به بررسي پديده‌هاي مختلف مرتبط با اين نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌هاي فردي اعضا، تأثير فرهنگ اجتماعي و سنت‌ها بر ايفاي نقش، وظايف و ارتباط متقابل  فرد با ساير افراد، در نهايت خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي پرداخته‌اند(گزارش ملي جوانان، 1382: 1)».فهرست مطالب بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)  به صورت زیر می باشد:چکيده    واژگان کليدي    فصل اول:کليات پژوهش    171-1: مقدمه    182-1: بيان مساله و تعريف موضوع    203-1: اهداف تحقيق    241-3-1: هدف اصلي    …………252-3-1: اهداف فرعي    .254-1: اهميت و ضرورت پژوهش    265-1: سوالات تحقيق:    30فصل دوم: مباني نظري پژوهش    321-2: پيشينه تحقيق    332-2: مباني نظري پژوهش    391-2-2: مقدمه    392-2-2: تعريف مهريه    423-2-2: تاريخچه مهريه    444-2-2: مهريه در اسلام    495-1-2: مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها    536-2-2: فلسفه وجوب مهر    557-2-2: آثار و کارکردهاي اجتماعي مهريه    608-2-2: کارکردهاي منفي افزايش مهريه    639-2-2: مهريه در ايران    6610-2-2: مهريه در کشورهاي ديگر    6711-2-2: اقسام مهر    7212-2-2: مواد قانون مدني در ارتباط با مهريه    7413-2-2: ماهيت مهر و رابطه آن با عقد نکاح    7814-2-2: علل افزايش ميزان مهريه در عصر حاضر    7915-2-2: محاکم خانواده در ايران    833-2: نظريه هاي مرتبط با موضوع    851-3-2:  نظريه ساختگرايي    892-3-2:  نظريه کارکردگرايي    973-3-2:  نظريه کنش متقابل نمادين    1044-3-2:  نظريه مبادله    1075-3-2: نظريه گزينش معقولانه    1146-3-2: نظريه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها    1227-3-2: ديدگاههاي نظري دينداري    1314-2: چارچوب نظري تحقيق    1395-2: فرضيه هاي تحقيق    142فصل سوم: روش شناسي پژوهش    1441-3: روش تحقيق    1452-3: جامعه آماري پژوهش    1463-3: حجم نمونه    1464-3: شيوه نمونه گيري    1495-3: تعريف نظري و عملياتي متغيرها    1506-3: سطوح سنجش متغيرها    1607-3: ابزارها و فنون گردآوري داده ها    1628-3: اعتبار و روايي مفاهيم و ابزار پژوهش    1629-3: روش تجزيه و تحليل داده ها    16410-3: ابزار پژوهش    16911-3: متغيرهاي تحقيق    16912-3: محدوده زماني تحقيق    17013-3: محدوده مکاني تحقيق    17114 –3: محدويت هاي تحقيق    171فصل چهارم: يافته هاي پژوهش    172بخش اول: آمار توصيفي    1731-1-4: جنسيت افراد مورد مطالعه    1732-1-4: توزيع فراواني مربوط به تعداد مهريه افراد به سکه بهار آزادي    1743-1-4: نگرش افراد به مهريه خود در مقايسه با مهريه هاي زوج هاي همسن    1754-1-4: سن افراد مورد بررسي    1775-1-4: سن افراد مورد بررسي در هنگام ازدواج    1796-1-4: منطقه محل سکونت افراد مورد بررسي    1807-1-4: ميزان تحصيلات افراد مورد بررسي    1818-1-4: شغل افراد مورد بررسي    1829-1-4: ميزان درآمد ماهيانه خانواده افراد مورد بررسي    18310-1-4: استان محل تولد افراد مورد بررسي    18411-1-4: قوميت افراد مورد بررسي    18512-1-4: دين افراد مورد بررسي    18613-1-4: نوع مسکن افراد مورد بررسي    18714-1-4: تعداد فرزندان افراد مورد بررسي    18815-1-4: نسبت خويشاوندي با همسر افراد مورد مطالعه    18916-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير خانواده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19017-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير گروههاي مرجع بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19118-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير رسانه هاي جمعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19219-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير احساس امنيت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19320-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير ترس از آينده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19521-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير اجبار اجتماعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19622-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير چشم و هم چشمي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19723-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير همرنگي با جماعت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19824-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير آگاهي حقوقي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19925-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير کيفيت ديني بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    204بخش دوم: آمار استنباطي    2131-2-4: طرح آزمايش فرضيه اول: بررسي رابطه ميان سواد و مقدار مهريه    2132-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوم: بررسي رابطه ميان سن افراد در هنگام ازدواج و مقدار مهريه    2163-2-4: طرح آزمايش فرضيه سوم: بررسي رابطه ميان قوميت افراد و مقدار مهريه    2194-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهارم: بررسي رابطه ميان استان محل تولد افراد و مقدار مهريه    2225-2-4: طرح آزمايش فرضيه پنجم: بررسي رابطه ميان تجربه طلاق افراد و مقدار مهريه    2266-2-4: طرح آزمايش فرضيه ششم: بررسي رابطه ميان ديدگاه خانواده افراد و مقدار مهريه    2307-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفتم: بررسي رابطه ميان نقش گروه هاي مرجع و مقدار مهريه    2338-2-4: طرح آزمايش فرضيه هشتم: بررسي رابطه ميان نقش رسانه جمعي و مقدار مهريه    2369-2-4: طرح آزمايش فرضيه نهم: بررسي رابطه ميان احساس امنيت و مقدار مهريه    23910-2-4: طرح آزمايش فرضيه دهم: بررسي رابطه ميان نقش ترس از آينده و مقدار مهريه    24211-2-4: طرح آزمايش فرضيه يازدهم: بررسي رابطه ميان اجبار اجتماعي و مقدار مهريه    24512-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوازده: بررسي رابطه ميان چشم و هم چشمي و مقدار مهريه    24813-2-4: طرح آزمايش فرضيه سيزده: بررسي رابطه ميان همرنگي با جماعت و مقدار مهريه    25114-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهاردهم: بررسي رابطه ميان نقش آگاهي حقوقي و مقدار مهريه    25415-2-4: طرح آزمايش فرضيه پانزدهم: بررسي رابطه ميان نقش کيفيت ديني و مقدار مهريه    25716-2-4: طرح آزمايش فرضيه شانزدهم: بررسي رابطه ميان نسبت خويشاوندي و مقدار مهريه    26017-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفدهم: بررسي رابطه ميان مناطق شهري و مقدار مهريه    26118-2-4: تحليل رگرسيوني از متغيرها    263فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات    2681-5: خلاصه    2692-5: نتيجه گيري    2733-5: پيشنهادها    2801-3-5: پيشنهادهاي اجرايي    2812-3-5: پيشنهادهاي علمي و جامعه شناختي    288منابع    290ضمائم:    297

دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:
2035
مشاهده

کد فایل:9263
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1391

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) تحقیق مهریهمقاله میزان مهریه در زوجینمهریهمهریه چیست؟مهريه در ميان زوجين جوانمهريه در ايران

 • پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری اشپزخانه

  برنامه فیزیکی اشپزخانه,پاورپوینت معماری,پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری اشپزخانه,دانلود پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری مطالعات روي واحدهاي مسكوني,ضوابط واسناندارد اشپزخانه,نقد وبررسی کامل معماری اشپزخانه دانلود فایل اصلی پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری اشپزخانه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت نقد…

 • پاورپوینت منظومه شمسی

  پاورپوینت منظومه شمسی دانلود پاورپوینت منظومه شمسی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی

  فصل دوم پايان نامه ارشد سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم ( پیشینه تحقیق ) 2 - 1…

 • پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی

  پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی دانلود پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمانهای بتنی بصورت موردی،در حجم 58 اسلاید قابل ویرایش.   بخشی از…

 • فایل پاورپوینت شهر شوشتر نو

  فایل پاورپوینت شهر شوشتر نو برچسب ها: دانلود پاورپوینت شهر شوشتر نوشهر شوشتر نوپاورپوینت بررسی و تحلیل شهر شوشتر نوپاورپوینت شهر شوشتر نوپاورپوینت شهرسازیپاورپوینت معرفی شهر شوشتر نوآشنایی با شهر شوشتر نوپاورپوینت تحلیل شهر شوشتر نوشهر نوشوشتر نو رفتن به…

 • دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری کیفیت در آموزش و پرورش

  پیشینه پژوهش کیفیت در آموزش و پرورش,تعریف کیفیت آموزشی,دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری کیفیت در آموزش و پرورش,کیفیت آموزشی چیست؟,مبانی نظری آموزش و پرورش,نگین فایل,هدف های نظام تضمین کیفیت دانلود فایل اصلی دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری کیفیت…

 • پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)

  پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) دانلود پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با تجزیه و تحلیل سوات (SWOT). این فایل در ارتباط…

 • مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی

  مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی دانلود مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعریف خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در…

 • دانلود مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی

  برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی,پایان نامه معماری طراحی مجتمع مسکونی,طراحی مجتمع مسکونی,ظوابط و استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی,مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی,معماری مجتمع مسکونی دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی از سایت دانلود فایل دانلود مطالعات معماری طراحی مجتمع…

 • پرسشنامه استاندارد دینداری

  پرسشنامه استاندارد دینداری دانلود پرسشنامه استاندارد دینداری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه استاندارد دینداری پرسشنامه استاندارد دینداری به منظور سنجش ميزان دينداري فرد مسلمان و بر اساس هنجار جامعه ي ايراني ساخته شده است…

 • پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت

  پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت برچسب ها: تعریف سازمان با ذکر منبعمقاله تعریف سازمانتعریف سازمان pdfتعریف مدیریتمقاله سازمان و مدیریتتعریف مدیریت چیستتعریف سازمان از نظر رابینزوظایف پنجگانه مدیریت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت دسته بندي :…

 • پاورپوینت در مورد معماری مصر

  پاورپوینت در مورد معماری مصر دانلود پاورپوینت در مورد معماری مصر دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل باستان شناسی اخیر ممکن است تمدن در بین النهرین زودتر از مصر شروع شده باشد اما از نظر زمانی و…

 • پاورپوینت بحران نرم‌افزار و بررسي پيچيدگي نرم‌افزار

  پاورپوینت بحران نرم‌افزار و بررسي پيچيدگي نرم‌افزار برچسب ها: بحران نرم‌افزار و بررسي پيچيدگي نرم‌افزارمهندسي نرم‌افزار و ضرورت آنمتدولوژي و اهميت نرم افزارتفاوت نرم‌افزار و سخت‌افزارعوامل پديدآورنده پيچيدگي نرم‌افزارساختار و ويژگي سيستم‌هاي پيچيده نرم افزار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

  استراتژی های مدیریت ریسک,تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران,حاکمیت شرکتی,حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرک,ریسک,ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک,ریسک های مالی و غیرمالی,سهامداران نهادی,سیستم های درون سازمانی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی حاکمیت…

 • پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی

  پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی دانلود پیشینه ومبانی نظری نوآوری گرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نوآوریگرایی فهرست مطالب : مقدمه 2 - 2 - 6 - 2 بیان مسأله 2 - 2…

 • پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک

  پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک دانلود پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با گچ و خاک (کاربرد در ساختمان سازی)، در حجم 68 اسلاید قابل ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : ادبیات نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب های تلفن همراه(موبایل) (فصل دوم)

  پيش,پيشينه نظري شبکه های اجتماعی,دانلود مباني نظري شبکه های اجتماعی,فصل دوم پايان نامه ارشد موبایل و شبکه های اجتماعی,مباني نظري استفاده از موبایل,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) آسیب های موبایل,نظریه های استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی…

 • تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای استان گیلان

  تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای استان گیلان برچسب ها: تاکتیک های بازاریابی تعاملی تعهد ارتباطی فروشگاه های زنجیره ای رفتار خرید مشتریدانلود پایان نامه تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل ( 1 -…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه های بهبود مدیریت کیفیت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه های بهبود مدیریت کیفیت دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری برنامه های بهبود مدیریت کیفیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 تاریخچه و سیر تحول…

 • پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی

  پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل افسردگی حالتی از غم، نا امیدی و بیچارگی همراه با کندی و رخوت در فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی است.…

 • پاورپوینت تغذیه سالم

  پاورپوینت تغذیه سالم دانلود پاورپوینت تغذیه سالم دسته بندي : تغذیه جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: بسیاری از افراد برای خوردن غذا وقت کافی نمی گذارند، بلکه همراه کارهای دیگر به آن نیز می پردازند. توصیه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی,فصل دوم پایان نامه توسعه مالی وسیاستهای زیست,مبانی نظری توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی,مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق توسعه مالی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال اضطرابی کودکان و درمان و مشاوره گروهی فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سازمان یادگیرنده (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مزایای سازمان یادگیرنده,پيشينه تحقيق نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده,فصل دوم پايان نامه ارشد ویژگی‌های سازمان یادگیرنده,مباني نظري تاریخچه سازمان یادگیرنده,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی اجتماعی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف…

 • پیشینه و مبانی نظری کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک

  پیشینه و مبانی نظری کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک دانلود پیشینه و مبانی نظری کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک…

 • ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن TOFHLA

  ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ,ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دانلود فایل اصلی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن TOFHLA از سایت دانلود فایل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(TOFHLA)  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری اضطراب فصل دوم : پيشينه و ادبيات…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس مدیران و اثربخشی

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس مدیران و اثربخشی دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس مدیران و اثربخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس مدیران و…

 • بررسی ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي

  بررسی ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي برچسب ها: تسهیلات اعطایی صندوق مهر امام رضا موفقیت بانکداری اسلامیپایان نامه بررسی ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلاميپروژه بررسی ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلاميمقاله بررسی ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مسموميت با گاز منوكسيد كربن

  دانلود پاورپوینت با موضوع مسموميت با گاز منوكسيد كربن برچسب ها: درمان مسمومیت با گاز مونوکسید کربنخودکشی با مونوکسید کربنمونوکسید کربن و اثرات آندرمان مسمومیت گاز گرفتگیمسمومیت با گاز شهریعلت تشکیل گاز کربن مونوکسیدتشخیص گاز مونوکسید کربنروش تولید مونوکسید کربن…

 • تحقیق بررسی استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

  ارزیابی نقاط قوت وضعف رقیب,استراتژی های رقابتی,الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر,تحقیق بررسی استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر,تعریف مدیریت استراتژی,مفهوم رقابت پذیری,وضعیت لبنیات جهان در سال 2013 دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم…

 • پاورپوینت بازار شهر سنندج

  آشنایی با بازار شهر سنندج,بازار,بازار سنندج,بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار,پاورپوینت بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار شهر سنندج (شناخت تحلیل فضای شهری),پروژه شناخت تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت بازار شهر سنندج,شناخت تحلیل فضای شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت بازار شهر سنندج از سایت دانلود…