بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

برچسب ها:
بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) تحقیق مهریهمقاله میزان مهریه در زوجینمهریهمهریه چیست؟مهريه در ميان زوجين جوانمهريه در ايران

رفتن به سایت اصلی

بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)

دسته بندي : علوم اجتماعی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)  از سری پایان نامه های رشته علوم اجتماعی میباشد. این تحقیق با گرایش مطالعات زنان گرايش زنان و خانواده در 284 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي، حقوقي موثر بر ميزان مهريه بوده و براي تعيين عوامل موثر بر آن از پايه هاي تئوريکي نظريه هاي ساخت گرايي، کارکردگرايي،کنش متقابل نمادين، مبادله، گزينش معقولانه، نظريه جامعه توده وار و قدرت رسانه و ديدگاه هاي نظري دينداري استفاده شد. بر اين مبنا با استفاده از روش پيمايشي به شکل نمونه گيري تصادفي خوشه اي از 384 نفر از زنان و مردان متاهل 18 تا 35 سال شهر قم پرسشگري به عمل آمد. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان داده است که در بين دختران، همراه با افزايش سطح تحصيلات، ميزان مهريه نيز بيشتر مي-شود. با توجه به نتايج، ميزان مهريه در بين قوميت افراد متفاوت است. همچنين بين ديدگاه خانواده افراد ، نقش گروه هاي مرجع، نقش رسانه جمعي، احساس امنيت، طيف ترس از آينده، چشم و همچشمي،  همرنگي با جماعت، آگاهي حقوقي، کيفيت ديني، نسبت خويشاوندي و بين محل سکونت در تعيين مقدار مهريه رابطه معني داري وجود دارد. اما در ميان افراد با تجربه طلاق و افراد بومي و غير بومي و بين سن افراد در هنگام ازدواج و تعيين مقدار مهريه رابطه وجود ندارد. مقدمهشناختِ خانواده، درگير شدن به امور مربوط به خانواده و بررسي ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اينکه به‌عنوانِ اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، ولي داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است. به‌طوري‌که شناختِ اهميت، تأثيرها و کارکردهاي آن، بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعي، حقوقي، رواني و حتي اقتصادي است. بر اين ‌اساس، همچنان‌که تعاريف متعددي از آن ارائه شده و به اهميت آن در زمينه‌هاي مختلف فردي، اجتماعي و غيره تأکيد شده، کارکردهاي متفاوتي نيز براي آن لحاظ شده است، به‌طوري‌که بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها يک يا دو کارکرد براي آن معرفي ‌شود. «آفرينش انسان، راز بقاي آن را نيز با خود دارد. تمايل زن و مرد به آميزش با هم، کشش طبيعي و غريزي است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستايش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش براي رسيدن به معشوق و فتنه‌ها و ستيزها که از اين کانون برخاسته است، در واقع هياهوي کاروان هستي براي اين است که تولّد صورت پذيرد و نسل شاهکار آفرينش باقي بماند (کاتوزيان، 1387: 11)». به نوعي به فلسفة تشکيلِ خانواده، نياز است؛ چون انسان موجودي اجتماعي است و براي آنكه بتواند، نيازهاي خود را در قبالِ تداوم حيات، استمرار بخشد، به زندگي گروهي و ارتباط با ساير همنوعانِ خود نيازمند است. از جملة نيازمندي‏ها، نيازهاي روحي و جسماني است كه با ازدواج و تشكيل خانواده، برآورده مي‏شود. براي ازدواج تعاريف همسو و متفاوتي شده است؛ بار حقوقي و بار مذهبي دو شاخه اصلي تعريف ازدواج در بين متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پيوند بستنِ ديني و رسمي يك زن و مرد براي شروع زندگي مشترک(انوري و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنين «رابطه حقوقي است كه براى هميشه يا مدت معين به وسيله عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل شده و به آن‌ها حق مي‌‏دهد كه از يكديگر تمتّع جنسي ببرند(معين، 1377: 216)»؛ و ديگر اينکه «ازدواج عملي است كه پيوند دو جنس مخالف را بر پايه روابط پاياي جنسي موجب مي‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهاي اجتماعي است كه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي‌‏گردد؛ به بيان ديگر: در راه تحقق ازدواج بايد شاهدِ تصويبِ جامعه نيز باشيم(ساروخاني، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پيماني مقدس است؛ پيماني كه برقراري آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشريفات و سُنن و قوانين خاصي است. در ساية آن براي طرفين تعهدات و حقوقي پديد مي‏آيد كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كيفر است(قائمي، 1375: 8)».خانواده نيز به تناسب ازدواج تعريف شده است؛ «خانواده  گروهي از اشخاص هستند که با پيوندهايِ خويشيِ مستقيم، به هم متصل مي‌شوند، و اعضايِ بزرگسال آن، مسئووليتِ نگهداري کودکان را برعهده دارند(گيدنز، 1387: 252)».در قانون مدني، خانواده به دو معنيِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهي از اشخاص هستند که به‌دليل ازدواج يا نسبت، با هم پيوند دارند. اين گروه با نامِ ‌خانوادگيِ خاص از خانواده‌هاي ديگر جدا مي‌شوند  و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از ساير اعضاي خاندان ممتاز مي‌گردند. بدين ترتيب، خانواده به مجموعه‌اي از اشخاص گفته مي‌شود که بر اثر نکاح يا قرابت با هم بستگي دارند. اين مفهوم گسترده، يادگار دوران‌هاي گذشته است که پاره‌اي از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما ديده مي‌شود. چنان‌که «تقسيمِ ترکه» ميان تمام اعضاي خانواده (با رعايت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگي مشترک و الزام به انفاق خويشان نسبي در خط مستقيم، از نشانه‌هاي بارز اثر تاريخي است. 2- خانواده به معني خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ها است؛ گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگيِ ميان اعضاي آن، حقوق و تکاليفي به‌بار مي‌آورد که در ميان ساير خويشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني، که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همين معنيِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزيان، 1387: 14). با توجه به تعريفِ خانواده، مي‌توان به اهميّت و نقش آن در جامعه پي برد؛ «در بين نهادهاي مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترين تجلي‌گاه فرهنگ حاکم بر ساير نهادها، محل ارضاي نيازهاي مختلف جسماني، عقلاني و عاطفي شناخته شده است؛ به اين دليل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمين کنندة بهداشت رواني جامعه است. همه مذاهب به گونه‌هاي متفاوت، اهميتِ خانواده و چگونگيِ تشکيل اين کانون و رفتار و وظايفِ هر يک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعي، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نيز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگيري فنون علمي، به بررسي پديده‌هاي مختلف مرتبط با اين نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌هاي فردي اعضا، تأثير فرهنگ اجتماعي و سنت‌ها بر ايفاي نقش، وظايف و ارتباط متقابل  فرد با ساير افراد، در نهايت خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي پرداخته‌اند(گزارش ملي جوانان، 1382: 1)».فهرست مطالب بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال)  به صورت زیر می باشد:چکيده    واژگان کليدي    فصل اول:کليات پژوهش    171-1: مقدمه    182-1: بيان مساله و تعريف موضوع    203-1: اهداف تحقيق    241-3-1: هدف اصلي    …………252-3-1: اهداف فرعي    .254-1: اهميت و ضرورت پژوهش    265-1: سوالات تحقيق:    30فصل دوم: مباني نظري پژوهش    321-2: پيشينه تحقيق    332-2: مباني نظري پژوهش    391-2-2: مقدمه    392-2-2: تعريف مهريه    423-2-2: تاريخچه مهريه    444-2-2: مهريه در اسلام    495-1-2: مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها    536-2-2: فلسفه وجوب مهر    557-2-2: آثار و کارکردهاي اجتماعي مهريه    608-2-2: کارکردهاي منفي افزايش مهريه    639-2-2: مهريه در ايران    6610-2-2: مهريه در کشورهاي ديگر    6711-2-2: اقسام مهر    7212-2-2: مواد قانون مدني در ارتباط با مهريه    7413-2-2: ماهيت مهر و رابطه آن با عقد نکاح    7814-2-2: علل افزايش ميزان مهريه در عصر حاضر    7915-2-2: محاکم خانواده در ايران    833-2: نظريه هاي مرتبط با موضوع    851-3-2:  نظريه ساختگرايي    892-3-2:  نظريه کارکردگرايي    973-3-2:  نظريه کنش متقابل نمادين    1044-3-2:  نظريه مبادله    1075-3-2: نظريه گزينش معقولانه    1146-3-2: نظريه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها    1227-3-2: ديدگاههاي نظري دينداري    1314-2: چارچوب نظري تحقيق    1395-2: فرضيه هاي تحقيق    142فصل سوم: روش شناسي پژوهش    1441-3: روش تحقيق    1452-3: جامعه آماري پژوهش    1463-3: حجم نمونه    1464-3: شيوه نمونه گيري    1495-3: تعريف نظري و عملياتي متغيرها    1506-3: سطوح سنجش متغيرها    1607-3: ابزارها و فنون گردآوري داده ها    1628-3: اعتبار و روايي مفاهيم و ابزار پژوهش    1629-3: روش تجزيه و تحليل داده ها    16410-3: ابزار پژوهش    16911-3: متغيرهاي تحقيق    16912-3: محدوده زماني تحقيق    17013-3: محدوده مکاني تحقيق    17114 –3: محدويت هاي تحقيق    171فصل چهارم: يافته هاي پژوهش    172بخش اول: آمار توصيفي    1731-1-4: جنسيت افراد مورد مطالعه    1732-1-4: توزيع فراواني مربوط به تعداد مهريه افراد به سکه بهار آزادي    1743-1-4: نگرش افراد به مهريه خود در مقايسه با مهريه هاي زوج هاي همسن    1754-1-4: سن افراد مورد بررسي    1775-1-4: سن افراد مورد بررسي در هنگام ازدواج    1796-1-4: منطقه محل سکونت افراد مورد بررسي    1807-1-4: ميزان تحصيلات افراد مورد بررسي    1818-1-4: شغل افراد مورد بررسي    1829-1-4: ميزان درآمد ماهيانه خانواده افراد مورد بررسي    18310-1-4: استان محل تولد افراد مورد بررسي    18411-1-4: قوميت افراد مورد بررسي    18512-1-4: دين افراد مورد بررسي    18613-1-4: نوع مسکن افراد مورد بررسي    18714-1-4: تعداد فرزندان افراد مورد بررسي    18815-1-4: نسبت خويشاوندي با همسر افراد مورد مطالعه    18916-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير خانواده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19017-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير گروههاي مرجع بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19118-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير رسانه هاي جمعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19219-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير احساس امنيت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19320-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير ترس از آينده بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19521-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير اجبار اجتماعي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19622-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير چشم و هم چشمي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19723-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير همرنگي با جماعت بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19824-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير آگاهي حقوقي بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    19925-1-4: بررسي طيف مربوط به تاثير کيفيت ديني بر ديدگاه فرد در خصوص مهريه    204بخش دوم: آمار استنباطي    2131-2-4: طرح آزمايش فرضيه اول: بررسي رابطه ميان سواد و مقدار مهريه    2132-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوم: بررسي رابطه ميان سن افراد در هنگام ازدواج و مقدار مهريه    2163-2-4: طرح آزمايش فرضيه سوم: بررسي رابطه ميان قوميت افراد و مقدار مهريه    2194-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهارم: بررسي رابطه ميان استان محل تولد افراد و مقدار مهريه    2225-2-4: طرح آزمايش فرضيه پنجم: بررسي رابطه ميان تجربه طلاق افراد و مقدار مهريه    2266-2-4: طرح آزمايش فرضيه ششم: بررسي رابطه ميان ديدگاه خانواده افراد و مقدار مهريه    2307-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفتم: بررسي رابطه ميان نقش گروه هاي مرجع و مقدار مهريه    2338-2-4: طرح آزمايش فرضيه هشتم: بررسي رابطه ميان نقش رسانه جمعي و مقدار مهريه    2369-2-4: طرح آزمايش فرضيه نهم: بررسي رابطه ميان احساس امنيت و مقدار مهريه    23910-2-4: طرح آزمايش فرضيه دهم: بررسي رابطه ميان نقش ترس از آينده و مقدار مهريه    24211-2-4: طرح آزمايش فرضيه يازدهم: بررسي رابطه ميان اجبار اجتماعي و مقدار مهريه    24512-2-4: طرح آزمايش فرضيه دوازده: بررسي رابطه ميان چشم و هم چشمي و مقدار مهريه    24813-2-4: طرح آزمايش فرضيه سيزده: بررسي رابطه ميان همرنگي با جماعت و مقدار مهريه    25114-2-4: طرح آزمايش فرضيه چهاردهم: بررسي رابطه ميان نقش آگاهي حقوقي و مقدار مهريه    25415-2-4: طرح آزمايش فرضيه پانزدهم: بررسي رابطه ميان نقش کيفيت ديني و مقدار مهريه    25716-2-4: طرح آزمايش فرضيه شانزدهم: بررسي رابطه ميان نسبت خويشاوندي و مقدار مهريه    26017-2-4: طرح آزمايش فرضيه هفدهم: بررسي رابطه ميان مناطق شهري و مقدار مهريه    26118-2-4: تحليل رگرسيوني از متغيرها    263فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات    2681-5: خلاصه    2692-5: نتيجه گيري    2733-5: پيشنهادها    2801-3-5: پيشنهادهاي اجرايي    2812-3-5: پيشنهادهاي علمي و جامعه شناختي    288منابع    290ضمائم:    297

دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:
2035
مشاهده

کد فایل:9263
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1391

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) تحقیق مهریهمقاله میزان مهریه در زوجینمهریهمهریه چیست؟مهريه در ميان زوجين جوانمهريه در ايران

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت جسمی–حرکتی نوجوانان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری خلاقیت و معلولیت جسمی,پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت جسمی,چارچوب نظری خلاقیت و معلولیت جسمی,حرکت,حرکتی نوجوانان,فصل دوم پایان نامه خلاقیت و معلولیت جسمی,مبانی نظری خلاقیت و معلولیت جسمی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و معلولیت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه و پوكي استخوان

  دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه و پوكي استخوان برچسب ها: تغذیه پوکی استخوان در زناندارو برای پوکی استخوانغذاهای مضر برای پوکی استخوانخوراکی های مفید در درمان پوکی استخوانچه مواد غذایی برای پوکی استخوان مناسب استپوکی استخوان درمان گیاهیآیا پوکی استخوان…

 • فایل پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی

  فایل پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامی برچسب ها: دانلود پاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامیتاریخچه حمام سنتی در معماری اسلامیپاورپوینت حمام های سنتیآشنایی با معماری اسلامیپاورپوینت حمام سنتی در معماری اسلامیحمام سنتی ایرانپاورپوینت تاریخچه حمام سنتی در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و مدل های تعهد سازماني (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش تعهد سازماني,پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازماني,چارچوب نظری ابعاد و مدل های تعهد سازماني,فصل دوم پایان نامه ابعاد و مدل های تعهد سازماني,مبانی نظری ابعاد و مدل های تعهد سازماني دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • تحقیق بررسی تعیین و بازنگری مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان گمرک

  ارزشیابی مبتنی بر رفتار,بررسی مدل‌ها و,تحقیق بررسی تعیین و بازنگری مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان گمرک,دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد,ضرورت استفاده از ارزیابی عملکرد,عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی,معیارهای ارزیابی عملکرد دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تعیین…

 • نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران

  توليد علم,راهكارهاي توسعه علمي,عصر اطلاعات فناوري,موانع,موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران,نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع دانلود فایل اصلی نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران از…

 • بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

  بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات برچسب ها: پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادراتپایان نامه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادراتمبانی نظری بررسي موانع…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی

  دانلود پاورپوینت با موضوع مداخلات پرستاری در رابطه با بیماران دریافت کننده درمان وریدی برچسب ها: ارتباط موثر با بیمارنحوه ارتباط پرستار با بیمارارتباط موثر پرستار با بیمارارتباط با بیمارpptمهارتهای رفتاری و ارتباطی در بیمارستانمهارت های ارتباطی پرستارانچک لیست مهارتهای…

 • فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا

  فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا برچسب ها: دانلود پاورپوینت کامل سانتیاگو کالاتراواسانتیاگو کالاتراواپاورپوینت زندگینامه و آثار سانتیاگو کالاتراواپاورپوینت کامل سانتیاگو کالاتراواایستگاه نورایستگاه راه آهن استدل هافنفرودگاه سوندیکاآثار سانتیاگو کالاتراواپاورپوینت سانتیاگو رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت زندگینامه و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8 نگاهي به سابقه تاريخي پان…

 • پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

  پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی دانلود فایل اصلی پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی (فصل دوم) در 41 صفحه…

 • پیشینه و مبانی نظری اضطراب

  پیشینه و مبانی نظری اضطراب دانلود پیشینه و مبانی نظری اضطراب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری اضطراب اضطراب اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان ، در همه ی افراد…

 • پاورپوینت پروژه گاوداری

  پاورپوینت پروژه گاوداری دانلود پاورپوینت پروژه گاوداری دسته بندي : دام و طیور جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت پروژه گاوداری ،اسلاید کارآفرینی با موضوع گاوداری،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: پروتئین حیوانی نقش اساسی در تغذیه…

 • دانلود رساله طراحی مجموعه فرهنگی

  دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود رساله مجتمع فرهنگی و,دانلود رساله مجموعه فرهنگی تفریحی,رساله طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان,سایت جامع پایان نامه رساله طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی,کاملترین رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گراروان شناسی مثبت گرا امیدواری تاب اوری شادکامی تجارب معنوی رفتن به سایت اصلی مبانی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران برچسب ها: ساختار نظام سلامت در ایراننظام سطح بندی خدمات بهداشتی درمانینظام سلامت در ایران pdfمراقبت های بهداشتی اولیه در ایرانسطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانینظام هاي عرضه خدمات بهداشتي و درماني…

 • تحقیق مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  مخابرات دانلود فایل اصلی تحقیق مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سایت دانلود فایل تحقیق مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حجم 47 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران:مرکز تحقیقات…

 • ادبیات نظری تحقیق اهمیت آب در کشاورزی و پلیمرهای سوپرجاذب و استاكوسورب و آکوازورب

  ادبیات نظری تحقیق اهمیت آب در کشاورزی و پلیمرهای سوپرجاذب و استاكوسورب و آکوازورب دانلود ادبیات نظری تحقیق اهمیت آب در کشاورزی و پلیمرهای سوپرجاذب و استاكوسورب و آکوازورب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرخاشگري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : پرخاشگري 2 - 6 - 1 - تعريف پرخاشگري 2 - 6 - 2…

 • ویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج

  ویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج دانلود ویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس تحصیلی دانش آموزان انواع استرس بر حسب علل ایجاد کننده…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل (فصل دوم )

  ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل,پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل,چارچوب نظری تحلیل رفتار متقابل و باورها,فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل,مبانی نظری باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

  دانلود پاورپوینت با موضوع تغییرات آب و هوایی وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی برچسب ها: تغییرات آب و هوایی چیستتغییرات آب و هوایی در ایرانعلت تغییرات آب و هواییتغییر اقلیم در ایرانعوامل تغییر اقلیمتغییر اقلیم چیستانسان و تغییرات…

 • پاورپوینت سازماندهی و ساختار سازماني

  پاورپوینت سازماندهی و ساختار سازماني برچسب ها: انواع ساختار سازمانیتعریف ساختار سازمانی و انواع آنانواع ساختار سازمانی از دیدگاه مینتزبرگپاورپوینت ساختار سازمانیسازماندهی در مدیریت pdfبهترین نوع ساختار سازمانیاصول طراحی ساختار سازمانیمبانی ساختار سازمانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سازماندهی و…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی دسته بندي : ریاضی…

 • آشنایی با نرم افزار داده کاوی Weka

  آشنایی با نرم افزار داده کاوی Weka دانلود آشنایی با نرم افزار داده کاوی Weka دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد آموزش نرم افزار داده کاوی Weka (همراه با تصاویر محیط برنام…

 • دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007

  پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 2007,پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز,دانلود پرسشنامه س,دانلود رایگان پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,دانلود رایگان پرسشنامه لوتانز,روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز,سرمایه روانشناختی چیست دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 از سایت دانلود…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

  پروژه کارآفرینی کاغذ وایت تاپ,توجیه فنی تولید کاغذ,توجیه مالی کارخانه تولید کاغذ,خرید پروژه کارآفرینی تولید کاغد,خرید طرح تولید کاغذ از ضایعات,دانلود امکان سنجی کاغذ سنگی,طرح توجیهی تولید کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ,طرح تولید کاغذ تایپ لاینر دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ

  پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ برچسب ها: سرطان روده بزرگ بدخیمطول عمر بیماران سرطان روده بزرگعمر سرطان روده بزرگجراحی سرطان روده بزرگمتاستاز سرطان روده بزرگعلائم سرطان روده در جوانانتعداد جلسات شیمی درمانی سرطان رودهایا سرطان روده باعث مرگ میشود رفتن به…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه : بيش از صد سال است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری استراتژیک (فصل دوم)

  ارزیابی تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک,پيشينه,پيشينه تحقيق اهمیت انعطاف پذیری استراتژیک,پیشینه پژوهش نظریه ها و مفاهیم انعطاف پذیری استراتژیک,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک(فصل دوم),مباني نظري انعطاف پذیری استراتژیک سازمان دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • رساله معماری طراحی کانون پرورش فکری کودکان

  رساله معماری طراحی کانون پرورش فکری کودکان دانلود رساله معماری طراحی کانون پرورش فکری کودکان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه معماری طراحی کانون پرورش فکری کودکان در قالب Word و 243 صفحه و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سنجش ارزیابی عملکرد (فصل 2)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سنجش ارزیابی عملکرد (فصل 2),پيشينه نظري سیستمهای ارزیابی عملکرد,چارچوب نظري روشهای ارزیابی عملکرد,دانلود مباني نظري تعاریف ارزیابی عملکرد,مباني نظري تاریخچه ارزيابي عملكرد,مباني نظري مدیریت ديدگاههاي در ارزيابي عملكرد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…