بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي

بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي

برچسب ها:
پروژه بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح درياييدانلود مبانی نظری بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح درياييپایان نامه بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي

رفتن به سایت اصلی

بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوانبررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در203صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنمقدمه  بيش از 90% حمل و نقل كالا در جهان از طريق دريا و توسط كشتيها صورت مي پذيرد  و سهم ايران از حمل و نقل كالا از طريق دريا توسط كشتيها، بيش از 94%  برآورد شده است . جابجایی انبوه كالا از يك سو و ارزان بودن حمل و نقل دريايي از سوي ديگر، فعاليتهاي دريايي را بسيار پراهمیت نشان می دهد. در اين بين سالانه سوانح دريايي زيادي بوقوع مي پيوندد كه اين سوانح عمدتاً در اثرسهل انگاري و بي دقتي عناصر انساني به دليل خستگي ، فقدان استراحت لازم ، طراحي نامناسب كشتي، شيوه مديريت ، آموزش و ….،  روي مي دهد که علاوه بر خسارت جانی و مالی، محیط زیست را نیز تهدید می کند.عموماً كشتي ها در محيط پرجنب و جوش و پويا،  فعاليت مي كنند، اغلب، کارکنان كشتي، در فضایی پرتنش فعالیت و استراحت می کنند و جابجايي هاي روزمره شغلي دارند كه به هنگام  رسيدن به بندر ، كار در آن و حركت از بندر مختل  مي شود . وجود چنين شرايطي كه مستلزم زندگي در محل كار به مدت طولاني است، زندگي شغلي منحصر به فردي را ايجاد مي كند كه بطور حتم خطرات بروز اشتباهات  انساني را افزايش مي دهد . سالانه تعداد زيادي سوانح دريايي در كشور به وقوع مي پيوند كه عنصر انساني نقش اساسي را در بروز آنها ، ايفاء مي كند. شناسايي و تجزیه و تحلیل مولفه هایی که بر افراد به عنوان کارکنان در روی کشتیها، تأثیر دارد و این مولفه در صورت عدم توجه شرایطی را پیش می آوردند که منجر به وقوع سوانح دریایی شدید و بسیار شدید مي گردد.ارزيابي هر كدام از مولفه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق به دنبال بررسي و شناسايي عوامل موثر بر عناصر انساني در وقوع سوانح دريايي مي باشد. محقق برآن است تا از يافته هاي تحقيق برای جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آينده بتوان استفاده نمود فهرست مطالبفصل اول : كليات طرح  مقدمه             21-1  بيان مسئله  31-2 هدفهاي  تحقيق          4 1-3 اهميت  موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن   51-4 سئوالات و فرضيه هاي  تحقيق 71-4-1 سئوالات تحقيق 71-4-2 فرضيه هاي تحقيق 71-5 مدل تحقيق  71-5-1 معرفي مدل تحقيق         81-6  تعاريف عملياتي متغييرها و واژه هاي کليدي      121-6-1 متغييرهاي تحقيق         121-6-1-1 متغيير مستقل           121-6-1-2  متغيير  وابسته          121-6-2 عوامل انساني           121-6-3  سازماندهي روي كشتي         121-6-4  شرايط كار و زندگي          131-6-5  عوامل مرتبط با كشتي          131-6-6 مديریت ساحلي          131-6-7  تاثيرات خارجي(محیطی)         131-6-8  سانحه دريايي     141-6-9  سانحه بسيار جدي     14عنوان                 صفحه1-6-10  سانحه جدي     141-6-11 خطاي انساني     151-6-12  طراحي ضعيف عوامل انسان         161-6-13  عدم آگاهي از نقش ، وظيفه ، مسئوليت       161-6-14  سازمان بنادر و كشتيراني        161-6-15   شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران      161-6-16  کشتيهاي تحت پرچم          161-6-17  كشتيهاي اقيانوس پيما         171-6-18 مخاطرات زيست محيطي        171-6-19  نارسائی (خطای)  فعال         171-6-20  شرایط ناایمن (خطرناک)  نهفته        181-7 روش تحقيق          191-8 قلمرو تحقيق           191-8-1 قلمرو موضوعي          191-8-2 قلمرو مکاني            191-8-3 قلمرو زماني           191-9  جامعه آماري و حجم نمونه        201-9-1 جامعه آماري           201-9-2   حجم نمونه            201-10  محدويت ها  و مشکلات تحقيق        20فصل دوم مطالعات نظريمقدمه             222-1 عوامل موثر بر عناصر انسانی        24عنوان                 صفحه2-1-1  محاسبات ذهني در افراد        242-1-2 حافظه            252-1- 3 زمان واكنش          262-1-4  تجسم            272-1- 5  مراقبت           292-1- 6 توجه گزينشي          302-2   استراحت و عملكرد         322-2-1  استراحت           322-2-2 مدل‌هاي عملكرد/ هوشياري         332-3 محيط و  استراحت / عملكرد، كاركنان      352-3-1 عملكرد در گرما          352-3-2 خوابيدن در گرما          36 2-3-3 عملكرد در سرما          362-3-4 خوابيدن در سرما          372-4    سر و صدا و عملکرد/ استراحت       382-4-1 سر و صدا و عملكرد          382-4-2 سر و صدا و خواب          382-4-3  لرزش كشتي           382-4-4  تكان كشتي          392-4-4-1 اثرات كوبه‌اي          392-4-4-2  اثرات لرزشي          392-4-4-3 اثرات كج شدن          392-4-5 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت        40عنوان                 صفحه2-5   نواخت شبانه روزي و عملكرد / استراحت       422-5-1 نواخت شبانه روزي          422-5-2 كمبود خواب و عملكرد         442-5-3 طول زمان كاري و عملكرد         452-5-4 كاهش در عملكرد کارکنان        462-5-5  خستگي و فرسودگي تجمعي (انباشتي) جسمي و ذهني      472-5-6  برنامه كار ـ استراحت در فعاليت‌هاي دريائي      492-5-6-1 سيستم‌هاي با ثبات                50     2-5-6-2 سيستم‌هاي كاري چرخشي         512-5-6-3 ساير روشهاي كار و استراحت     512-6   سازمانهاي بين المللي و سوانح دريايي       532-6-1  كنوانسيون حقوق درياهای سازمان ملل متحد       532-6-2 كنوانسيون ها و توصيه نامه ها ي سازمان بين المللي كار      532-6-2-1   كنوانسيون حداقل استانداردها در كشتي هاي تجاري 1976( كنوانسيون 147)  532-6-2-2  كنوانسيون جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان 1970 ( کنوانسیون 134 )  542-6-2-3 توصيه نامه جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان 1970 (کنوانسیون 142 )  542-6-2-4 اشاعه اطلاعات به مالكان كشتي و دريانوردان      552-6-3 كنوانسيونهاي سازما ن بين المللي دريانوردي      552-6-3-1 كنوانسيون بين المللي ایمنی جان افراد در دريا ( سولاس 1974)  اصلاحيه های آن 552-6-3-2 كنوانسيون بين المللي خط بار 1966       562-6-4 بررسي، تجزيه و تحليل سانحه دريايي       57 2-7   معرفي جامعه آماري و متوليان سوانح دريايي در كشور      602-7-1 سازمان بنادر و کشتيراني         60عنوان                 صفحه 2-7-2  شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران      68 2-8   پيشينه تحقیق          702-8-1  پايان نامه ها و تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح     702-8-1-1  بررسي و مطالعه فشارهاي رواني و محيطي و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شركت سايپا 70 2-8-2  تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح دریایی و عوامل انساني    712-8-2-1 شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک واحد صنعتی  712-8-2-2 بررسي استرس شغلي دركاركنان شناورهاي بندرنوشهر     73 2-8-2-3 ارايه” متدولوژي آناليز حوادث در فرآيندهاي روزانه بنادر و پيشنهاد چارچوب مديريت ايمني در بنادر” 74 2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی      75فصل سوم : روش شناسي تحقيق (متدولوژي)مقدمه            773-1 روش تحقيق          773-2 جامعه آماري          783-3  حجم نمونه و روش اندازه گيري         78 3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات         783-4-1 روایی و اعتبار          793-4-1-1  روایی پرسشنامه         793-4-2-2 اعتبار پرسشنامه         793-5 روش تجزيه و تحليل داده ها        803-5-1 توصیف آماری          80 عنوان                 صفحهفصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق  مقدمه            824-1 پردازش اطلاعات          844-1-1 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه اول (تأثیرات عوامل نرم افزاری  عوامل مربوط به سازماندهي روي كشتي و موارد مربوط به مديرت ساحلي و..)       84 4-1-2 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه دوم  (تأثیرات عوامل سخت افزاری، موارد مربوط به عوامل  كشتي و….. ) 854-1-3 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه سوم   (تاثيرات عوامل محیطی ، خارجي و…..)       86  4-1-4 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه چهارم   (تأثیرات عواملی زیست افزاری، موارد عوامل انساني ، عوامل مربوط به شرايط كار و زندگي و….(   874-2  بررسی و تحلیل دادها         884-2-1 روش نسبتها (توصیفی)         884-2-1-1  آزمون فرضیه اول         894-2-1-2   آزمون فرضیه دوم         904-2-1-3 آزمون  فرضیه سوم         914-2-1-4 آزمون فرضیه چهارم    93  4-3 تحليل پاسخ هاي فرضيه اول        944-4 تحليل پاسخ هاي فرضيه دوم        1044-5 تحليل پاسخ هاي فرضيه سوم        1074-6 تحليل پاسخ هاي فرضيه چهارم        111فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه              1195-1 نتيجه گيري           1215-1-1 پرسش اول  آيا مولفه نرم افزاري عنصر انساني، در بروز سوانح دریایی  موثر است؟  123عنوان                 صفحه5-1-2 پرسش دوم آيا مولفه سخت افزاري عنصر انساني،در بروز سوانح دریایی موثر است ؟ 1295-1-3 پرسش سوم  آيا مولفه محيطي عنصر انساني،در بروز سوانح دریایی موثر است؟   1315-1-4 پرسش چهارم  آيا مولفه زيست افزاري عنصر انساني، دربروزسوانح دریایی موثر است؟  1335-2 ساير يافته هاي تحقيق         1375-2-1 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه نرم افزاری عنصرانساني   1375-2-1-1 عوامل سازماني           1375-2-1-2 شرايط ناايمن نهفته در مديريت منابع       1385-2-1-3 شرايط نا ايمن نهفته در ساختار سازماني       1395-2-1-4 شرايط ناايمن نهفته در فرايند سازماني       1395-2-1-5 خط مشي سازمانی         1405-2-1-6 شرايط نا ايمن نهفته که محیط خارجی تحمیل می نماید    1405-2-2 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه سخت افزاری عنصر انساني  1415-2-2-1 شرايط نا ايمن نهفته در فرهنگ سازمانی      1425-2-2-2 پيش شرط‌ها          1425-2-3 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه محیطی عنصرانساني   1435-2-4  شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه زیست افزاری عنصرانساني  1445-2-4-1 عوامل(فاکتورهای) فیزیکی         1445-2-4-2 عوامل (فاکتورهای)  فیزیولوژیکی       1455-2-4-3 عوامل(فاکتورهای) روانشناختی       1455-2-4-4  شرایط رواني و عاطفي         1465-2-4-5 ويژگي‌هاي فردی(شخصيتي)        1465-2-4-6 تجربه داشتن و آماده بودن نیروی کار       147عنوان                 صفحه5-2-4-7 دانش           1475-2-4-8 آموزش          1475-2-4 -9 عوامل رواني اجتماعي         1485-3 خلاصه نتیجه گیری          1495-4 پيشنهادات            1515-2-1 پيشنهادات حاصل تحقيق          1515-4-1-1 توجه به مولفه های نرم افزاری        1515-4-1-2 توجه به مولفه های سخت افزاری       1525-4-1-3 توجه به مولفه محیطی         1535-4-1-4 توجه به مولفه زیست افزاری         1535-4-2 پيشنهادات جانبي          1555-4-3 پيشنهادات براي محقيقن بعدي          157فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی            176منابع خارجی           178چكيده انگليسي

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1437
مشاهده

کد فایل:11338
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:5908

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پروژه بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح درياييدانلود مبانی نظری بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح درياييپایان نامه بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان ) در بروز سوانح دريايي

 • پاورپوینت ديوار آكوستيك

  پاورپوینت ديوار آكوستيك برچسب ها: ديوار آكوستيكدیوار آکوستیک برای منزلقیمت صداگیر دیوارپنل آکوستیک ارزانصداگیر دیوار آپارتمانفروش اتاقک اکوستیک ارزانپنل آکوستیک دست دوماكوستيكفوم اکوستیک دست دوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ديوار آكوستيك دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل درمان مبتنی بر پذیرش و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم بزهکاری نوجوانان(فصل دوم)

  ادبيات نظري بزهکاری,پيشينه پژوهش پايان نامه بزهکاری,پيشينه تحقيق بزهکاری نوجوانان,چارچوب نظري علت های بزهکاری,دانلود مباني نظري علل بزهکاری,فصل دوم بزهکاری جوانان,مباني نظري پايان نامه بزهکاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش بزهکاری نوجوانان دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI

  اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI,پرسشنامه,پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان,پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI دانلود فایل اصلی پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگرSTAI از سایت دانلود فایل پرسشنامه اضطراب آشکار  و پنهان اشپيل برگرSTAI  در 10 صفحه…

 • پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربرد های آن

  پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربرد های آن دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربرد های آن دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع صفحات فشرده چوبی و کاربرد های آن ، در…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ظروف ملامین (با ظرفیت 2000 تن در سال )

  تولید ظروف ملامین,دانلود طرح توجیهی تولید ملامین,طرح توجیه تولید ظروف ملامین,طرح کارافرینی خرید ظروف ملامین,فرایند تولید ظروف ملامین,کارآفرینی کارخانه تولید ملامین,کارخانه تولید ظروف ملامین دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ظروف ملامین (با ظرفیت 2000 تن در سال…

 • پرسشنامه امیدواری میلر

  پرسشنامه امیدواری میلر دانلود پرسشنامه امیدواری میلر دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه امیدواری میلر آزمون میلر ، آزمونی از نوع آزمون های شخصیتی است . این آزمون اولین بارجهت بخش امیدواری میلردر بیماران قلبی…

 • بسته آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان

  آشنایی با کلمات مهم در زبان انگلیسی,آموزش تصویری حیوانات,آموزش حروف الفبای انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی برای کودکان,آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی,بسته آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان,به فرزندمان انگلیسی بیاموزیم,گیاهان,میوه ج دانلود فایل اصلی بسته آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی (فصل 2)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم گمرک و گمرک الکترونیک,دانلود مباني نظري مقاله نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی,مباني نظري بررسی نقش فناوری اطل,مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

  بانک پرسشنامه رایگان,پرسشنامه مدیریت تعارض,پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز,مدیریت تعارض رابینز دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز از سایت دانلود فایل…

 • بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

  بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی برچسب ها: بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتیمقاله بررسی عدم ارتقای شغلی بانوانمبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش و حقوق…

 • پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران

  پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران برچسب ها: اقتصاد كاربردي براي مديرانرشد اقتصاد رشد سولوتقاضا نیروی کارعرضه کل تراز داخلی و تراز خارجی اقتصاد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری

  پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 21 2 - 2 مفهوم کار 21…

 • مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش

  مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش دانلود مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل…

 • مقبره الشعرای تبریز

  مقبره الشعرای تبریز دانلود مقبره الشعرای تبریز دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مقبره الشعرای تبریز مقدمهمعرفی مقبره الشعراتاریخچهمعماری مقبره الشعراتصاویری از معماری زیبای مقبره الشعرادفن شدگانآشنایی با چند شاعر مدفون در این مقبره فهرست مقدمه کوی…

 • پیشینه و مبانی نظری سرطان

  پیشینه و مبانی نظری سرطان دانلود پیشینه و مبانی نظری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان بیماری سرطان سرطان واژه ای است که برای طیف وسیعی…

 • منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی

  منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی دانلود منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل منشور مرمت و حفظ میراث شهریکشورهای اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی - دبیرکلمنشور حفظ میراث…

 • بررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري

  بررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهر الکترونيکتحقیق بررسی دولت الکترونيکمبانی نظری و پیشینه تحقیق مديريت شهريبررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهريمفهوم مديريت شهريساختار مديريت شهريتعريف دولت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد مشتری و وفاداری مشتریان(فصل دوم),مبانی نظری اعتماد سازماني(فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی…

 • ادبیات نظری تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

  ادبیات نظری تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل دانلود ادبیات نظری تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل تحریم و حق سلامتی در حقوق بین…

 • آموزش روت سامسونگ i9506 اندروید5.0.1

  آموزش روت سامسونگ i9506 اندروید5 دانلود فایل اصلی آموزش روت سامسونگ i9506 اندروید5.0.1 از سایت دانلود فایل Samsung Galaxy S4روت گوشی آموزش روت سامسونگ (CF Auto Root اندروید 5.0.1) برچسب ها: آموزش روت سامسونگ i9506 اندروید5 آموزش روت سامسونگ (CF Auto Root…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی افراد بازنشته و شاغل (فصل دوم)

  ادبیات نظری افسردگی افراد بازنشته و شاغل,پیشینه پژوهش افسردگی افراد بازنشته و شاغل,پیشینه تحقیق افسردگی افراد بازنشته و شاغل,ديدگاه هاي در,عوامل ژنتيكي و افسردگي,فصل دوم مقاله افسردگی افراد بازنشته و شاغل,مبانی نظری افسردگی افراد بازنشته و شاغل دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند

  پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند برچسب ها: مواد تشکیل دهنده سیمان سفیدعکس سیمان پرتلندمقاله سیمان پرتلندسیمان پرتلند نوع 4سیمان پرتلند آمیختهانواع سیمان پرتلند امیختههمه چیز درباره سیمانسیمان برقی چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي

  بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي برچسب ها: تحقیق بررسی تمركز مالكيت سهامداران عمده شركت هاي فعال مبانی نظری عملكرد شركتمبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ بازده دارايي هابررسی…

 • بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان

  بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان برچسب ها: پایان نامه آلکسی تایمیاتیپ شخصیتیسبک‌هاي ابراز هیجانبررسی رابطه آلکسی تایمیا تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجانابعاد و مولفه‌هاي هیجاننظریه‌هاي تیپ شناختی شخصیتنظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتلنظریه پنج…

 • قالب پاورپوینت هنر 2

  قالب پاورپوینت هنر 2 دانلود قالب پاورپوینت هنر 2 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل   قالب پاورپوینت هنر 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید…

 • ادبیات نظری تحقیق هوش هیجانی

  ادبیات نظری تحقیق هوش هیجانی دانلود ادبیات نظری تحقیق هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - تاریخچه هوش هیجانی حدود 2000 سال پیش افلاطون گفت : تمام یادگیری ها دارای یک زیر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاون و همیاری (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاون و همیاری (فصل دوم),مبانی نظری تعاون و همیاری (فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاون و همیاری (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاون و همیاری (فصل دوم) از…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم استاندارد ایزو (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ایزو مخفف چیست,پيشينه تحقيق تعریف ایزو,پيشينه نظ,چارچوب نظري لیست استانداردهای ایزو,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند و برندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد ایزو چیست pdf,مباني نظري استاندارد ایزو 9001…

 • پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو

  پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو دانلود پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2‌ . 1‌ . تعاریف…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1مقدمه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم خودکار آمدی (فصل 2 پایان نامه)

  پایان نامه خودکارآمدی,پيشينه پژوهش ت,پيشينه نظري خودکارآمدی,چارچوب نظري نظریه های خودکارآمدی,دانلود مباني نظري مفهوم خودکار امدی,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع خودکارآمدی,مباني نظري مفهوم خودکارآمدی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودکارآمدی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش…

 • مبانی نظری تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی

  مبانی نظری تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی دانلود مبانی نظری تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : - تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه آن در…

 • پاورپوینت با موضوع ازدواج

  پاورپوینت با موضوع ازدواج دانلود پاورپوینت با موضوع ازدواج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صداقت از مهمترین عوامل موفقیت در ازدواج است و اگر دو طرف، از همان ابتدا صادقانه با یکدیگر روبرو…