بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

برچسب ها:
پایان نامه نوروفيدبکپایان نامه کودکان پيش فعال کمبود توجهبيش فعالي کمبودتوجهملاک تشخيص ADHDعملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHDدرمان ADHDمنشاء سيگنالهاي مغزيانواع نوروفيدبکانواع حافظهحافظه نهاني ديداري

رفتن به سایت اصلی

بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD  از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 152 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهموضوع  : اثربخشي آموزش نوروفيدبک بر روي کاهش نشانه ها وبهبود عملکرد اجرايي  کودکان مبتلا به  ADHD 6 تا11 سال شهر تهران هدف تحقيق :  هدف وانگيزه اين پژوهش اثربخشي نوروفيدبک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال وکمبود توجه ميباشد واز آنجائيکه اين کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهاي محرک زا استفاده ميکنند . ولي از آجائيکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبي بسيار ميباشد ، شايد با استفاده از اين روش بتوان بصورت بي زيان از نشانه هاي رنج آور خود رهايي يابند .نمونه گيري وروش کار : طرح  پژوهش از نوع آزمايشي باليني و 8 کودک مبتلا به بيش فعالي و کمبود توجه برپايه معيارهاي DSM-IV-TR به روش تصادفي ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزيابي بصورت پيش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزيابي اوليه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته  به مدت  20 دقيقه آموزش نوروفيدبک  برروي اين کودکان اجرا شد . وسپس پس از پايان 30 جلسه اين کودکان  تحت ارزيابي ثانويه قرار گرفتند. ابزار پژوهش : جهت ارزيابي از تست هاي  تشخيصي TOVA  ، پرسشنامه کانرز – فرم والدين  – تست هاي  حافظه N-Back  و وکسلر ( فراخناي ارقام و رمز نويسي ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند  ، مورد استفاده قرار گرفت .تجزيه التحليل آماري : روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش از آمار توصيفي ( ميانگين وانحراف معيار )  وآمار استنباطي از ( تحليل کوواريانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.نتيجه گيري : نتايج نشان داد که روش آموزش نوروفيدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرايي اين کودکان اثر بخش بوده و همچنين  آموزش نوروفيدبک نشان دهنده اين بود که ماندگاري اثر درماني اش نسبتا” قابل قبول  و اطمينان بخش تر در برابر درمان دارويي است . مقدمهاختلال نارسايي توجه –بيش فعالي1 ، الگوي فراگير عدم توجه – بيش فعالي وتکانشگري است که شديدتر از آن الگويي است که در کودکان با سطح رشد مشابه ديده ميشود(انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي ،  اختلال عصبي رشدي است که ، با سه  ويژه گي اصلي  يعني  نارسايي توجه – بيش فعالي و  تکانشگري ، ونيز رفتارهاي قاعده مند توصيف ميشود( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) ، که در آن اين کمبودها به طور قابل ملاحظه اي نامتناسب با سن عقلي کودک است شروع آن دردوران کودکي است سن شروع اين اختلال از 5 سالگي ( سازمان بهداشت جهاني ، 1996 ) يا 7 سالگي (انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ) تعيين کرده اند . بطوريکه 30 تا 50 درصد مراجعين به سرويس هاي بهداشت روان کودکان را مبتلايان به اين اختلال تشکيل ميدهند ( کاپلان و سادوک 2، لوئيس 3، 2007  ، ( .  نشانه ها به طور قابل  ملاحظه اي نافذ و موقعيتي هستند معمولا در طول زمان مزمن يا پايدارند ودر نتيجه مستقيم تاخيرشديد زبان ،ناشنوايي ،نابينايي، اوتيسم يا روان پريشي دوران کودکي  نيستند ( بارکلي 1998 ).اين اختلال بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر ميگذارد( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 2000 ). براساس بررسيهاي انجام  شده ،  چهارمين تجديد نظر راهنمايي  تشخيص و آماري و اختلا هاي رواني ، 5 تا 12% کودکان سن مدرسه در سراسر دنيا به اين اختلال مبتلا ميباشند . مطالعات اخير شيوع آن را 3 تا 18 درصد گزارش  کردند (رونالد3 ، لسن4 ، آبرامونيز، 2003 ) . اين اختلال معمولا” از دوران پيش دبستاني آغاز و اغلب تا بزرگسالي تداوم دارد( هالپرين و هيلي ،2010).  و در بين پسرها بيشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، 1389).اختلال نقص توجه – پيش فعالي  يک اختلال مزمن ميباشد که در صورت عدم درمان ، مي تواند با عث موفقيت تحصيلي و شغلي وافزايش خطر رفتارهاي ضد اجتماعي  و  احتمالا” سوء مصرف  مواد و  افزايش احتمالي  افسردگي و  اضطراب گردد ( سادوک وسادوک  2004  ، مالهوترا 1 1998) .از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پيش فعالي  ، ميتوان اختلالات رفتار ايذايي وتخريبي مثل اختلال بي اعتنايي مقابله اي و اختلال سلوک با نسبت بالا ( 50 % ) اشاره کرد. مطالعات طولي نشان داده است که علائم پر فعاليتي و تکانشگري واضح ، کودک را در خطر بيشتري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهکارانه و افزايش سانحه پذيري وتصادفات قرار ميدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک 2004 ).همچنين در زير گروه پرخاشگري وغير پرخاشگري در اين اختلال مطرح شده است . کودکان غير پرخاشگر  نقائص شناختي و توجه بيشتري وکودکان پرخاشگر مشکلات رواني اجتماعي ورفتاري بيشتري دارند( لوئيسان 2 1991 ، گراس 3 ،1995 ). سبب شناسي در ADHD  حاکي از مباني نورولوژيک ( عصب شناختي ) اختلالات کمبود توجه هستند داده  هاي حاصل از اين مطالعات تلويحات مشخصي در خصوص لوب پيشاني دارند .کارکردهاي لوب پيشاني داراي ماهيت اجرايي بوده ودر طرح ريزي وسازماندهي منابع دخيل هستند ونقش حياتي در رفتارهاي بازدارنده ، ميانجي از قبيل کنترل کردن رفتارهاي حرکتي و بازداري از تمرکز وتوجه بر محرکهاي نامربوط با حواس پرت کن دارند (آيزنک 4، 1994 ) .  سونوگا – بارک1 ( 1994 ، 2003 ، 2005 ) با توجه به نقش قشري بالا وپايين (کنترل تکانشگري) باعث ميشود اين کودکان نشانه هاي مسلط نارسايي توجه وفقدان سازماندهي ونيزمشکلات مربوط به کار کردهاي اجرايي ( ازجمله ضعف در سازماندهي زماني ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلي و جزئي ، ضعف در برنامه  ريزي وتصميم گيري ) را در سنجش عصب – روانشناختي نشان دهند . از ديگر عوامل سبب شناسي مطالعات همبستگي بسياري موجب شده كه در خصوص نقش افزودن يهاي خوراكي ، ميزان سرب موجود در خون، آلرژي ها، مصرف  سيگار و  مشروبات الكلي  در زمان  بارداري ، به  عنوان  عوامل علي  در سبب شناسي ADHD/ODD گمانه زني هايي صورت گيرد (بارکلي،2003 ) .قبلا تصور مي شد با بزرگ شدن اين كودكان، اختلال از بين مي رود؛ اما امروزه اعتقاد بر اين است كه70 درصد اين كودكان نمي توانند از پس مشكلات مرتبط با اختلال كمبود توجه  برآيند (ليندنمن حبيب 3، رادجويک 4،1996 ) .بررسي متون پژوهش در زمينه درمان اختلال نارسايي توجه – بيش فعالي حاکي از تمرکز عمده برروي دارودرماني است (سافر5، زيتو6 ، فاين7 ، 1996 ; سوآنسون 8  ، لرنر9 ، ويليامز، 1995). نتايج از سودمندي آن بر کاهش نشانه هاي رفتاري اين اختلال حکايت ميکند (اشودنز، لي ، زينک ، هانفور ، 2004 ; اورتوم ، ورياتن ، کمز ، نمانس ، بيتلار وهمکاران ، 2003 ). اما بااين وجود بين متخصصان و پژوهشگران اين حوزه در خصوص دامنه وميزان اثربخشي و عوارض جانبي داروهاي محرک  وهمچنين نقش اين داروها در درمان گروهاي ويژه مانند افراد خيلي کم سن ، يا داراي کارکرد عقلاني پايين همچنان بحث و سؤالاتي باقي است (سولانتو10 ، اسکاچار ، کوپگز، 2007  ; هاپرين، 2010). از طرفي ديگر بسياري از والدين در مورد استفاده از اين داروها دچار ترديد هستند ورغبت چنداني به استفاده از آن براي درمان اختلال فرزندانشان نشان نميدهند ( مونسترا 11، 2003). علت اين ترديد در مصرف دارو حتمالا” نگراني از مصرف طولاني داروهاي روان محرک و اثار جانبي آن از قبيل : بي اشتهايي ، اختلال خواب ، تحيج پذيري ، خشم ،  اضطراب ، ودر بعضي موارد شديد تشنج ، تيک ها است ( لوبار1، 1995 ; مان 2، 2000 ). از اين جهت پرداختن به درمان غير دارويي براي اين اختلال آشکار ميشود . که از آن جمله وسيله اي بنام نوروفيدبک که مستقيما” بر روي بهبود ساختارها و کارکرد هاي درگير دراين اختلال تمرکزدارد ( بيتلار3 ، 2007 ) . نوروفيدبك، نوعي رويكرد توانبخشي در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازي پايدار ADHD-ADD است و بهنجار سازي پايدار رفتار بدون وابستگي مداوم به داروها يا رفتاردرماني است.  ( باراباز4 ،1996 ) .فهرست مطالب بررسی اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD  به صورت زیر می باشد:چکيده          فصل اول : کليات تحقيقمقدمه         بيان مسئله         سوالات پژوهشي        اهميت وضرورت تحقيق       اهداف پژوهش       بيان فرضيات         تعاريف نظري وعملياتي  متغييرها     نوروفيدبک        بيش فعالي –کمبودتوجه       توجه         حافظه         تکانشگري        عملکردهاي اجرايي       فصل دوم :گستره نظري و تجربي پژوهش       پيشينه نظري تحقيق          ملاک تشخيص ADHD         سبب شناسي ADHD        مرورتحقيقات توسط لوبار        عوامل نوروآناتومي و عملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHD    ژنتيک          عوامل مربوط به پيش از تولد       علائم رواني – اجتماعي         علل اکتسابي اختلال بيش فعالي –نقص توجه      سير وپيش آگهي ADHD        سير تکامل         مهمترين اختلالاتي که با ADHD همراهه      درمان ADHD         درمانهاي دارويي        جديدترين درمان : نوروفيدبک      منشاء سيگنالهاي مغزي        کارکردهاي امواج مغزي         پرتکل هاي درماني با استفاده از نوروفيدبک       انواع نوروفيدبک         ارزيابي هاي يک کاناله ودو کاناله       تعاريف ونقائص عملکردهاي اجرايي       توجه  و تمرکز مقدمه           تغيير ميزان توجه         ساختار حافظه          انواع حافظه       خزانه حسي          خزانه پژواکي         حافظه نهاني ديداري         کاتب دروني          حافظه فوري ( کوتاه مدت )       حافظه بلند مدت          حافظه معنايي         حافظه رويدادي         ا ثر تاخر در يادآوري         پيشينه تجربي تحقيق         تحقيقات خارجي          تحقيقات داخلي         فصل سوم :  طرح پژوهش       طرح کلي پژوهش        جامعه آماري وروش نمونه گيري        ابزار پژوهش تست هوش ريون          تست  Tova           پرسشنامه کانرز –فرموالدين          تست حافظه N-back         خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخناي ارقام ورمزنويسي)      تست ويسکانسين           دستگاه نوروفيدبک         روش اجراي تحقيق          روش تجزيه و تحليل          روش  شمول           عدم شمول           رعايت نکات اخلاقي       فصل چهارم : نتايج         تجزيه التحليل داده هاي تحقيق        فصل پنجم : بحث در نتايج بحث و نتيجه گيري     محدوديتها و موانع پژوهش        پيشنهاد ات براي پژوهشهاي آتي       پيشنهادهاي بکار بسته        خلاصه         منابع فارسي ولاتين چداول و پرسشنامه پيوست ها

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1320
مشاهده

کد فایل:9424
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳
حجم فایل ها:2471

اشتراک گذاری:

 قیمت:

21,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه نوروفيدبکپایان نامه کودکان پيش فعال کمبود توجهبيش فعالي کمبودتوجهملاک تشخيص ADHDعملکرد نوروفيزيولوژيک در ADHDدرمان ADHDمنشاء سيگنالهاي مغزيانواع نوروفيدبکانواع حافظهحافظه نهاني ديداري

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خرید تفننی و سیر تحولات آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خرید تفننی و سیر تحولات آن در…

 • بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

  بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها برچسب ها: بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه هااهمیت و تعریف پیش بینی فروشروش های پیش بینی فروشانگيزه های…

 • مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق حافظه فعال و نارساخوانی (فصل دوم)

  پیشینه,تجربی,تحقیق,حافظه,دوم,فصل,فعال,مبانی,نارساخوانی,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق حافظه فعال و نارساخوانی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حافظه فعال و نارساخوانی (فصل دوم) در 48 صفحه در قالب word , قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش اهداف گزارشگري مالي دولتي,پيشينه تحقيق اهداف گزارشگري مالي,پيشينه نظري جريان اطلاعاتي,چارچوب نظري گزارشگري مالي در ايران,مباني نظري تعريف حسابداري و حسابداري دولتي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی

  پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی برچسب ها: انواع چاه نفتعمق چاه نفت ایرانچگونگی حفر چاه نفتقطر چاه نفتچاه اکتشافی چیستعمق چاه نفت چقدر استعمیق ترین چاه نفت ایرانکم عمق ترین چاه نفت ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تخمین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر,پيشينه پژوهش پايان نامه مواد مخدر,پيشينه تحقيق اعتیاد,پيشينه نظري معتاد,چارچوب نظري اعتیاد,دانلود مباني نظري اعتیاد و سلامت,فصل دوم تعریف اعتیاد,مباني نظري اعتیاد,مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتیاد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی,فصل دوم پایان نامه توسعه مالی وسیاستهای زیست,مبانی نظری توسعه مالی وسیاستهای زیست محیطی,مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق توسعه مالی…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه بیمه در ایران 2 - 3 بازاریابی بیمه 2 -…

 • بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی با استفاده از تحلیل (Swot)

  بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی با استفاده از تحلیل (Swot) برچسب ها: مدیریت پروژه قراردادعمرانی تحلیل swotپایان نامه بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی با استفاده از تحلیل (Swot)پروژه بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی با استفاده از تحلیل (Swot)مقاله بررسی عوامل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • دانلود طرح توجیهی تولید ضد یخ خودرو

  پروژه کارافرینی تولید ضدیخ,پروژه واحد تولیدی ضدیخ,دانلود طرح توجیهی تولید ضدیخ,روش تولید ضدیخ,ساخت ضدیخ,طرح توجیهی تولید ضدیخ,طرح توجیهی ضد جوش ماشین,طرح تولید ضدجوش,طرح تولید ضدیخ دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید ضد یخ خودرو از سایت دانلود فایل دانلود…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش فرایند تصمیم گیری,پيشينه تحقيق فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه فرایند ت,مباني نظري فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت درس اول ادبیات پیش دانشگاهی(نی نامه)

  دانلود پاورپوینت درس اول ادبیات پیش دانشگاهی(نی نامه) برچسب ها: سوالات درس اول ادبیات پیش دانشگاهیمعنی درس دوم ادبیات پیش دانشگاهیمعنی درس ۲ ادبیات پیش دانشگاهیمعنی شعر نی از مولویمعنی درس ادبیات پیش دانشگاهیمعنی نی نامه مثنوی معنویمعنی متون ادبیات…

 • بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان)

  بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان),پروژه بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان),مقاله بررسی کیفیت خوانایی در پایداری شهر خلاق (نمونه موردی: محور حسن آباد اصفهان) دانلود…

 • ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی (فصل دوم),پيشينه پژوهش اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی,پيشينه تحقيق مدل های ارزیابی عملکرد,چارچوب,فصل دوم پايان نامه ارشد مزایایی ارزیابی عملکرد,مباني نظري تعریف عملکرد سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق…

 • تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه

  پروژه بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه,تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه,تحقیق مسجد شیخ لطف اله,تحقیق معماری دوره صفویه,تحقیق هنر کاشیکاری,مقاله معماری اسلامی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تطبیقی هنرکاشی کاری در معماری دوره صفویه…

 • پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار

  پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار دانلود پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی

  پيشينه پژوهش تاثیرات کاهش ارزش پول بر اقتصاد کشورها,پيشينه تحقيق هشت دلیل کاهش ارزش ریال,چارچوب نظري خو,فصل دوم پايان نامه اما و اگرهای کاهش ارزش پول ملی,مباني نظري کاهش ارزش پول,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر افزایش نرخ ارز یا…

 • مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری

  مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری دانلود مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه  5 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری قالب های پاورپوینت جهت استفاده…

 • تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

  تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري برچسب ها: تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري دسته بندي : حقوق…

 • بروکراسی سنتی

  بروکراسی سنتی دانلود فایل اصلی بروکراسی سنتی از سایت دانلود فایل تحقیق بروکراسی سنتی در حجم 14صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:نقاط ضعف بروکراسی سنتی1.        تخصص گرایی :تعارض بین واحدهای فرعی سازمان…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه…

 • بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

  بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان برچسب ها: پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندانپروژه بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندانتحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري کمالگرایی تعریف کمال در فرهنگهای لغت چنین است : « عالیترین درجهی صحت…

 • پیشینه و مبانی نظری روانشناسی بلوغ و بلوغ عاطفی

  پیشینه و مبانی نظری روانشناسی بلوغ و بلوغ عاطفی دانلود پیشینه و مبانی نظری روانشناسی بلوغ و بلوغ عاطفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق روانشناسی بلوغ وبلوغ عاطفی فصل…

 • تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان

  تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان برچسب ها: تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد…

 • بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

  بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی برچسب ها: پایان نامه بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه…

 • قالب پاورپوینت گلخانه شماره 1

  قالب پاورپوینت گلخانه شماره 1 دانلود قالب پاورپوینت گلخانه شماره 1 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت گلخانه شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پیشینه و مبانی نظری دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها

  پیشینه و مبانی نظری دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها دانلود پیشینه و مبانی نظری دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه…

 • دانلود ادبیات نظری وسوابق تحقیق مدلهای سرمایه فکری (فصل2)

  پیشینه پژوهش تعاریف سرمایه فکری,پیشینه تحقیق مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری,چارچوب نظري سرمایه فکری,دانلود ادبیات نظری وسوابق تحقیق مدلهای سرمایه فکری (فصل2),دانلود مباني نظري ابعاد و مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری,مباني نظري مديريت سرمایه فکری دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه 9 2 - 2 ) معرفی…

 • پاورپوینت با موضوع نجوم در اسلام

  پاورپوینت با موضوع نجوم در اسلام دانلود پاورپوینت با موضوع نجوم در اسلام دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل علم نجوم برای مسلمانان دارای مفهوم عمیق مذهبی است. حرکت حیرت انگیز ستارگان و آفتاب و ماه برای…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي اصول شئ گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار

  دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي اصول شئ گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار برچسب ها: چرا شی گراییکلاس در برنامه نویسی چیستقواعد نامگذاری در جاوا مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…