بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

برچسب ها:
مدرسه ابتداییتحقیق سلامت روانپایان نامه نقاشی درمانیمعنویت و سلامت رواناختلال وسواسی اجباری(ocd )عوامل موثر بر پرخاشگریمهارت های شناختیتعارض به کودکاننقاشی درمانی در کودکانتاثیر نقاشی بر روح و روان

رفتن به سایت اصلی

بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 104 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغيرهاي پژوهش حاضر سلامت رواني با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسماني كردن، حساسيت بين فردي، وسواس، فوبيا، پارافوبيا، روان‌پريشي) بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گچساران بود كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول تحصيل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر به تعداد 50 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه ای انتخاب شدند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است. متغير مستقل نقاشي درماني است و متغير وابسته سلامت رواني مي‌باشد ابزار اندازه‌گيري پژوهش حاضر فهرست تجديدنظر شده علائم روانشناختي (-R90 SCL) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري t براي گروه‌هاي مستقل استفاده شد. نتايج حاصل نشان داده كه بين سلامت رواني (در همه زير مقياس‌ها) دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به دانش‌آموزاني كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به آنها كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند سلامت رواني بالاتري داشتند.مقدمه نقّاشی کودک نوعی بازی است: در تمام دوره کودکی و تا مرزهای نوجوانی، اکثر کودکان منظماً به مجموعه ای از فعالیّت های ترسیمی می پردازند و بدین ترتیب روابط متکثّری با واقعیبت ها برقرار می-سازند کودکان با استفاده از شیوهای مختلف، تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم می کنند. با این فعالیّت همانند دیگر فعالیّت های لهوی، لذّت، اکتشاف و تجربه آنچه ممکن است همراهند. نقّاشی، بازی، طنز و هنر به یک خانواده رفتاری تعلّق دارند و به این دلیل به منزله انعکاس مجموعه ساخت هایی هستند که کودک در دسترس خود دارند امّا در هر حال این فعالیّت ها در چهار راه جهان برونی (واقعیّت برونی) و جهان درونی (واقعیّت درونی) قراردارند و زمینه را برای بیان تعارض ها یا تضادها بين این دو دسته واقعیّت فراهم می سازند (دادستان 1387، 13).از حدود پایان نخستین سال زندگی، بسیاری از کودکان، فعالیّتی که می توان آن را ترسیم با دقیق تر بگوییم «نگاره گری» نامید از خود نشان می دهند. در فرهنگ متداول جهان کنونی، ابزار این نگاره‌گری غالباً یک مداد یا قلم است، امّا ممکن است کودک از انگشت، اسفنج، یک تکّه گچ، یک تیره چوب و یا هر شیء دیگر نیز استفاده کنند. هر چند این نگاره گری یا ترسیم ترجیحاً بر صفحه ای از کاغذ نقش می بند امّا ممکن است صفحات کتاب یا سطوح دیگر از قبیل لوازم خانه، دیوارها، پارچه ها و غیره صحنه عمل باشند و تعارض های بسیاری با بزرگسالان به وجود آورند غالباً تولید لکّه های مقدّم بر تولید این خطوط یا نگاره هاست (دادستان 1387، 13).بدین ترتیب، در مبنای ترسیم وحتّی قبل از نخستین خط خطی کردن ها و پدیدآوری خطوطی که ظاهراً واجد معنایی نیستند، مجموعه پیچیده ای از رفتارهای حرکتی، توحید یافتگی های ادراکی و کاربرد اطلاعاتی که از این آثاردوام دار و مشاهده شدنی به منزله تدوام بدن حاصل می شوند، قراردارد. مؤلفانی به بررسی شباهت، و تفاوت های بین این فعالیّت «پیش ترسیم» و «هویت پردازی‌ها» کودک پرداخته اند. اصواتی که کودک تولید می کند زود گذرند امّا به عنوان وسیله ارتباط جزئاً سازماندهی می شوند. به عکس نگاره ها بلا اثرند دارای معنای تمایز یافته ای نیستند امّا معّرف «مضاعف سازی» بدنی ارادی هستند. به عبارت دیگر این نگاره ها در شمار آثار قلمداد می گردند که از عملی که به تولید آنها می انجامد، جدا می شوند. در شمار آثار قلمداد می گردند که از عملی که به تولید آنها می انجامد، جدا می شوند. این نگاره گری های عمدی یا ارادی، از دوّمین سال زندگی به منزله ترسیم درهم برهم اند و بتدریج به یک مهار کردن حرکتی ادراکی رکاب می دهند. یعنی سپس از مرحله ای که کودک از دست خود تبعیّت می کند در یک مرحله بعدی، چشم به هدایت دست می پردازد. به نظر اکثر مؤلفانی در جریان سوّمین سال زندگی است که نخستین بگاره های تقلیدی ظهور می کنند ودوران خط خط کردن پشت سر گذاشته می شوند.از 2تا3 سالگی، تقلید از موقعیّت ها (نوشتن) همراه با چند عنصر تجسّمی (گردی به منزله توپ) و اجرای دستور العمل (نگاره هایی که کم وبیش بر حسب یک الگو دارای جهت اند). سیمای مرحله آغاز حرکت ترسیمی به معنای واقعی کلمه است.از 3تا5 سالگی ،قصد یک شکل پردازی آشکار همراه با تدارک یک نحوه بیان ترسیمی به چشم می خورد کودک این مرحله تا حدّی به الگو توجّه می کند امّا غالباً طرحی اجمالی وقالبی را جانشین آن می سازد.از5تا9سالگی ،شاهد مرحله نسخه برداری با باز پدیدآوری از شکل های هندسی (به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی تا شکل‌های پیچیده تر) هستیم یادگیری خط، تولید نقّاشی هایی که عناصر مختلف تجسّم در آنها متمایز گردیده‌اند، همراه با ترکیب طرح های پایه با جزئیات بیش از پیش فزاینده، از ویژکی های این مرحله اند در این مرحله، نقّاشی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند. از 9تا 13 سالگی، رها کردن اجمال گری به سود واقع نگری   دیداری تری که به شدّت قرار دادی است و در بسیاری از کودکان از لحاظ تحلیل الگو و تجسّم آن رضایت بخش نیست، پایان فرآیند ترسیمی را مشخّص می کند (دادستان 1387، 14).روی آورد بالینی، سوگیری تشخیص: کودکان عواطف خود را در نقّاشی های خود فرفکنی می کنند وتفسیر آنچه بدینصورت ارتجالاً انعکاس می یابد راهی برای سنجش شخصیّت است.روی آورد بالینی به منظور روان درمانگری، جنبه های پالایشی فعالیّت های ترسیمی، یعنی برون ریزی مکنونات از راه فرافکنی به منزله یک شیوه بیان ارتجالی ویا از طریق فرافکن در قالب تحقیق یک اثر هنری، به گشایش خط بالینی درمانگری ،یعنی روان درمانگری، از راه نقّاشی منتهی شده است (دادستان 1387، 15).فهرست مطالب بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي به شرح زیر می باشد:چکیده    فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه    1-2- بیان مسأله    1-3- اهمیّت پژوهش    1-4- فرضیه های تحقیق    1-5- ابعاد مؤثر بر سلامت روان    1-5-1 خود بیمار انگار (SOM)    1-5-2 بعد وسواس- اجبار(O-C)    1-5-3 بعد حساسیت بین فردی(I-S)    1-5-4 بعد افسردگی (DEP)    1-5-5 بعد اضطراب (ANX)    1-5-6 بعد خصومت(HOS)   1-5-7 بعد فوبیا (PHOB)    1-5-8 پارانویا (PAR)    1-5-9 روان پریشی    1-6- معرفی متغیرها وتعریف نظری و عملیاتی آنها   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- پیش درآمد    2-2- سلامت روان    2-2-1 روان شناسی سلامت    2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی    2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویت وسلامت روان    2-2-4 ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا    2-2-5 معنویت و سلامت روان    2-2-6 بخشایش و نادیده گرفتن خشم    2-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روان    2-2-8 خود بیمار انگاری   2-2-9 اختلال وسواسی- اجباری(ocd )   2-2-10 حساسیت بین فردی    2-2-11 افسردگی    2-2-12 اضطراب    2-2-13 خصومت    2-2-14 فوبیا   2-2-15 پارانویا    2-2-16 روان پریشی   2-3- پرخاشگری    2-3-1 تعریف پرخاشگری    2-3-2 انواع پرخاشگری    2-3-3 تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی    2-3-4 در طول دومین وسومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری    2-3-5 نوجوانی و اوایل بزرگسالی    2-3-6 عوامل موثر بر پرخاشگری    2-3-7 خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری    2-3-8 تقلید پرخاشگری    2-3-9 تقویت پرخاشگری    2-3-10 تماشای خشونت در تلویزون    2-3-11 نقص در مهارت های شناختی    2-3-12 کنترل پرخاشگری    2-3-13 آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان    2-3-14 تشویق وترغیب رفتارهای مخالف    2-3-15 آگاهی فزاینده از تاثیرات زيان آورپرخاشگری    2-3-16 سازمان بندی مجدد محیط ها    2-3-17 برون ریزی عواطف از طریق هنر    2-3-18 شیوه های رفع خشم    2-3-19 شیوه های مو اجه با انسان خشمگین    2-4- نقاشی و نقاشی درمانی    2-4-1 نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن    2-4-2 مراحل تکامل خط خطی کردن    2-4-3 از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی    2-4-4 توصیف نقاشی توسط پیاژه    2-4-5 تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان    2-4-6 توصیف نقاشی توسط پیاژه    2-4-7 هیجده ماهگی تا دوسال و نیمگی    2-4-8 از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی    2-4-9 پنج تا هشت سالگی    2-4-10 هشت سالگی تا نوجوانی    2-4-11 شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان    2-4-12 انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها    2-4-13 اضافه نمودن شخصیت های دیگر    2-4-14 کمبود محبت    2-4-15 نقاشی در مقام بازی    2-4-16 حسادت    2-4-17 بی ارزش کردن اشخاص    2-4-18 کودک و میمون    2-4-19 فاصله بین اشخاص    2-4-20 برجسته نمودن اشخاص    2-4-21 رنگ و تخیلات    2-4-22 تعیین هویت    2-4-23 تکامل چهره نگاری    2-4-24 ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها    2-4-25 نقاشی و زندگی عاطفی کوک    2-4-26 جهت نقاشی    2-4-27 فضا    2-4-28 معانی رمزی حیوانات    2-4-29 معانی رمزی آب    2-4-30 معانی رمزی رنگین کمان    2-4-31 معانی رمزی کوه ها    2-4-32 معانی رمزی هواپیما    2-4-33 معانی رمزی راه    2-4-34 معانی رمزی خانه    2-5- پیشینه تحقیق    2-5-1 پیشینه هنر و نقاشی درمانی    2-6- موسیقی و نقاشی    2-6-1 ریتم یا آهنگ ترسیم    2-7- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان    2-7-1 نظریه فروید    2-7-2 نظریه موری    2-7-3 نظریه آدلر    2-7-4 نظریه مزلو    2-7-5 نظریه فروم    2-7-6 نظریه روان تحلیل گری    2-7-7 نظریه رفتار شناسی فطری    2-7-8 نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری)    2-7-9 نظریه یادگیری اجتماعی    2-7-10 نظریه هنرمندانه    2-7-11 نظریه بالینی- فرافکن    2-7-12 نظریه تکاملی    2-7-13 نظری بالینی- فرافکنانه    فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1- پيش‌درآمد    3-2- طرح تحقيق    3-3- جامعه آماري    3-4- حجم نمونه مورد مطالعه    3-5- روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه   فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها4-1-  نتایج تجزیه و تحلیل    فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري5-1- بحث و تحليل نتايج    5-2- محدوديت‌ها    5-3- پيشنهادهاي تحقیق    5-3-1 پیشنهادهای پژوهشي    5-3-2 پیشنهادهای كاربردي    منابع و مآخذ    فهرست منابع فارسي    فهرست منابع انگلیسی    پیوست   چکیده انگلیسی   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2244
مشاهده

کد فایل:9426
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳
حجم فایل ها:2685

اشتراک گذاری:

 قیمت:

20,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مدرسه ابتداییتحقیق سلامت روانپایان نامه نقاشی درمانیمعنویت و سلامت رواناختلال وسواسی اجباری(ocd )عوامل موثر بر پرخاشگریمهارت های شناختیتعارض به کودکاننقاشی درمانی در کودکانتاثیر نقاشی بر روح و روان

 • دانلود پاورپوینت با موضوع محيط زيست وحفاظت از آن

  دانلود پاورپوینت با موضوع محيط زيست وحفاظت از آن برچسب ها: حفاظت از محیط زیست مقالهچگونه از محیط زیست محافظت کنیمضرورت حفاظت از محیط زیستاهمیت محیط زیستمقاله محیط زیستتعریف محیط زیستبرای محافظت از محیط زیست چه کنیمحفظ محیط زیست توسط…

 • پاورپوینت سيستم خريد اينترنتي

  پاورپوینت سيستم خريد اينترنتي برچسب ها: خرید اینترنتی سوختسایت سامانه فروش اینترنتی شرکت نفتسیستم فروش نفتیسامانه درخواست فرآورده های نفتیتجارت اسان سامانه سوختسامانه مدیریت سوختسامانه سوخت گازوئیلفروش اینترنتی سایپا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سيستم خريد اينترنتي دسته بندي :…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نانومکاترونیک

  دانلود پاورپوینت با موضوع نانومکاترونیک برچسب ها: پاورپوینت نانومکاترونیک دانلود پاورپوینت نانومکاترونیک پاورپوینت رایگان نانومکاترونیککارشناسی مکاترونیکآینده شغلی مکاترونیکبازار کار مکاترونیکدروس رشته مکاترونیک هنرستانرشته مکاترونیک در هنرستانشغل مکاترونیک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نانومکاترونیک دسته بندي : صنایع…

 • پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق

  پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق دانلود پیشینه و مبانی نظری نظریه ی مثلثی عشق و معیارهای ازدواج موفق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • مسائل مربوط به سلامت روان

  سلامت روان دانلود فایل اصلی مسائل مربوط به سلامت روان از سایت دانلود فایل تحقیق مسائل مربوط به سلامت روان در حجم 26 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:فکر کردنبرای اینکه بتوانیم…

 • قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 1

  قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 1 دانلود قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 1 دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیست شناسی شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه

  پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دانلود پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر

  پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کيچنر دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه انگیزش شغلی در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد…

 • اقلیم و ساختمان

  اقلیم و ساختمان دانلود اقلیم و ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اقلیم و ساختمان فهرست تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلفزاویه سطوح مورد تابشجهت سطوح مورد تابشتابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های…

 • تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآن

  تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود تحقیق ازدواج,دانلود تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود تحقیق دیدگاه قرآن دانلود فایل اصلی تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآن از سایت دانلود فایل  عنوان تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآنفرمت :…

 • پاورپوینت درمورد کاربرد آنزیم ها در نانوایی

  آنزیم های گندم,بهداشت و تهیه نان بدون جوش شیرین,پاورپوینت درمورد کاربرد آنزیم ها در نانوایی,پروتئینازها,تاثیراختصاصی پروتئازها برگلوتن,کاربرد آمیلاز ها درسایر فرآورده های نانوایی,منابع همی سلولازهای مورد استفاده درصنعت نانوایی,منبع پروتئازها دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد کاربرد آنزیم ها در نانوایی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم صنایع دستی و هنرهای سنتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش هنرهای سنتی,پيشينه تحقيق توسعه گردشگری بر صنایع دستی,چارچوب نظري تعا,فصل دوم پايان نامه ارشد ویژگی های صنایع دستی ایران,مباني نظري صنایع دستی و هنرهای سنتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کسب و کار الکترونیک (فصل دوم)…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " فیزیک دهم رشته ریاضی"

  تدریس کامل تمام مطالب فیزیک دهم رشته ریاضی,جزوه کامل فیزیک 10 رشته ریاضی,جزوه کنکور فیزیک دهم رشته ریاضی,فیزیک 10 دبیرستان,فیزیک 10 رشته ریاضی در کنکور,فیزیک دهم,فیزیک دهم رشته ریاضی,نکات فیزیک 10 رشته ریاضی برای کنکور,نگین فایل دانلود فایل اصلی جزوه…

 • مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی

  مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی دانلود مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2-1- مقدمه  2-2-1- مبانی نظری روابط عمومی 2-2-1-1- نظریه عمومی نظام ها: 2-2-1-1-1- نظریه موقعیتی:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش جرم شناسی زنان,پيشينه تحقيق جرم شناسی بزهکاری اطفال و نوجوانان,چارچوب نظري بزهک,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه جرم و بزهکاری و مباحث حقوقی آن,مباني نظري جرم و بزهکاری در…

 • پرسشنامه بررسی سبک هویت برزونسکی

  پرسشنامه بررسی سبک هویت برزونسکی دانلود فایل اصلی پرسشنامه بررسی سبک هویت برزونسکی از سایت دانلود فایل تعریف هویتسبک های هویتروایی و پایایینمره گذاری و تفسیرمعرفی پرسشنامهمنابع برچسب ها: پرسشنامه بررسی سبک هویت برزونسکی

 • طرح توجیهی شستشو و دانه بندی شن و ماسه

  احداث واحد تولید شن و ماسه دانه بندی شده,توجیه فنی اقتصادی معدن شن و ماسه,توجیه مالی تولیدی شن,خرید پروژه کارآفرینی تولید ماسه,دانلود رايگان طرح توجیهی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید شن و ماسه,طرح توجیهی تولید شن و ماسه,طرح تولید سیمان و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ازدواج و طلاق،علل و عوامل های آن (فصل دوم)

  ادبیات نظری ازدواج و طلاق علل و عوامل های آن,پیشینه تحقیق ازدواج و طلاق علل و عوامل های طلاق,چارچوب نظری ازدواج و طلاق,فصل دوم پایان نامه ازدواج و طلاق,مبانی نظری ازدواج و طلاق علل و عوامل های آن,مطالعات پیشین ازدواج…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مطالعات نظری 15 مقدمه…

 • پیشینه تحقیق توانبخشی

  پیشینه تحقیق توانبخشی دانلود پیشینه تحقیق توانبخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توانبخشی ﻃﺒﻖﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ( WHO ) ﻳﺎ ﺣﺪود 10درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ( 650 میلیون نفر ) دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل برچسب ها: مراحل مدیریت استراتژیکرشته مدیریت استراتژیکمفاهیم مدیریت استراتژیکتاریخچه مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک مقالهمدیریت استراتژیک چیست؟ pdfمدیریت استراتژیک pptمدیریت استراتژیک کتاب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدیریت استراتژیک ازایده تا عمل دسته بندي : مدیریت…

 • پیشینه و مبانی نظری سود حسابداری و سود اقتصادی

  پیشینه و مبانی نظری سود حسابداری و سود اقتصادی دانلود پیشینه و مبانی نظری سود حسابداری و سود اقتصادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود حسابداری وسود اقتصادی فصل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري,پیشینه تحقیق تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی,چارچوب نظری درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري,فصل دوم پایان نامه تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی,مبانی نظری تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش و هیجان خواهی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش و هیجان خواهی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش و هیجان خواهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش وهیجان خواهی فصل…

 • ادبیات نظری تحقیق تئوري صف خط انتظار (فصل دوم پایان نامه)

  تئوري های صف خط انتظار,تحقیق تئوري صف خط انتظار,چارچوب نظری تئوري صف خط انتظار,فصل دوم پایان نامه تئوري صف خط انتظار,مبانی نظری تئوري صف خط انتظار دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق تئوري صف خط انتظار (فصل دوم پایان نامه)…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حافظه حافظه گذرا یا کوتاه مدت حافظه توالی حافظه حسی حافظه بینایی : پیشینه تحقیق : تحقیقات…

 • پاورپوینت معماری دوره رمانسک

  Romanesque art,پاورپوینت آشنایی با سبک معماری رمانسک,پاورپوینت معماری دوره رمانسک,دانلود پاورپوینت معماری دوره رمانسک,رمانسک,سبک معماری رمانسک,سبک معماری رمانسک در کشورهای مختلف,گوتیک,معماری دوره رمانسک دانلود فایل اصلی پاورپوینت معماری دوره رمانسک از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت معماری دوره رمانسک ،…

 • پاورپوینت مديرت موفق

  پاورپوینت مديرت موفق برچسب ها: پاورپوینت مديرت موفق رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مديرت موفق دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مديرت موفق قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 16قسمتی از پاورپوینتبهترين مهارتهاي مديرانارائه ي بازخورد…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند(فصل دوم)

  ادبيات نظري مدارس هوشمند,پيشينه پژوهش تاسیس,چارچوب ادبيات نظري مدارس هوشمند,چارچوب نظري مدرسه های هوشمند,دانلود مباني نظري هوشمند سازی مدرسه,مباني نظري مدرسه های هوشمند,مباني نظري و پيشينه پژوهش مدارس هوشمند,مبانی نظری رایگان هوشمند سازی مدرسه دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری عوامل اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان

  پیشینه و مبانی نظری عوامل اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان دانلود پیشینه و مبانی نظری عوامل اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نارسایی هیجانی یا الکسی تیمیا (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبیات نظری روانشناسی,تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نارسایی هیجانی,چارچوب نظری الکسی تیمیا,روانشناسی چارچوب نظری شیوع نارسایی هیجانی,فصل دوم پایان نامه نارسایی هیجانی,مبانی نظری پایان نامه نارسایی هیجانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ناگویی خلقی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های سبکهای رهبری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش سبک رهبری تفویضی,پيشينه تحقيق سبک های رهبری لیکرت,چارچوب نظري سبک رهبری مشا,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی,فصل دوم پايان نامه ارشد سبک رهبری چیست,مباني نظري سبک های رهبری هرسی و بلانچارد دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق اهمیت ریاضی و روشهای نوین آموزش ریاضی

  آموزش,پایان نامه بررسی اهمیت ریاضی و روشهای نوین آموزش ریاضی,پروژه اهمیت ریاضی و روشهای نوین آموزش ریاضی,تحقیق اهمیت ریاضی و روشهای نوین آموزش ریاضی,ریاضی,مقاله اهمیت ریاضی و روشهای نوین آموزش ریاضی دانلود فایل اصلی تحقیق اهمیت ریاضی و روشهای نوین…

 • دانلود طرح توجیهی تولید سیبک خودرو

  پروژه تولید قطعه سازی خودرو,پروژه کارافرینی تولید سیبک خودرو,تولید سیبک خودرو,دانلود طرح توجیهی سیبک ماشین,طرح توجیهی تولید سیبک خودرو,طرح توجیهی رشته مکانیک,طرح تولید قطعه سازی خودرو,طرح کسب و کار کارخانه تولید سیبک ماشین دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید…

 • مبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

  مبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دانلود مبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل درگیری والدین در امور تحصیلی نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان…