بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان

برچسب ها:
پایان نامه آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله پایان نامه رضایت زناشویی اعتیادعوامل مؤثر در رشد خودآگاهياهميت خودآگاهي در روابط زوجينابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگيمهارت مديريت خشممهارت مدیریت استرسزندگی زناشوییاسترس زناشوييتعارض

رفتن به سایت اصلی

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوانبررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 144 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهاین پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله  بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل(15نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ می باشد و گروه آزمایش طی 6 جلسه در60 دقیقه مهارتهای خودآگاهی و حل مساله مورد آموزش قرار گرفتند. بعد از پایان دوره آموزش از هر دو گروه  پس آزمون  به عمل آمد. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS داده های به دست آمده  از  پیش آزمون وپس آزمون ومقایسه میانگین های گروهای آزمایش و گروه کنترل با  استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد)و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس )موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه اصلی، آموزش مهارتهای خودآگاهی  حل مساله  بر رضایت زناشویی بیماران معتاد اقدام به ترک در سطح000/0 P= معنادار و اثر بخش می باشد.وهمچنین نتایج فرضیات فرعی ( آموزش بر  ارتباط زناشویی ، روایط جنسی و مدیریت مالی به ترتیب با سطح معناداری001/0، 143/0 و 001/0 بیماران موثر می باشد. اما بر روی اوقات فراغت بیماران اثر بخش نبوده است )  یعنی نشان دهنده ی تفاوت معنی داری در بین میانگین نمرات رضایت زناشویی در گروه آزمایش وگواه بوده است. بنابر این می توان این گونه نتیجه گیری کرد که آموزش مهارتهای خودآگاهی وحل مساله در افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان موثر بوده است .مقدمهدر ميان تمامي نهادهاي اجتماعي، خانواده بهترین تاثير را دارد. خانواده فراگيرترين واحد اجتماعي است و بهنجاري و نا بهنجاري جامعه در گرو شرايط عمومي خانواده است و هيچ يك از آسيب هاي اجتماعي فارغ از تاثير خانواده نيست ( نوابي نژاد، 1386 ).از جمله مشکلات جوامع بشری به ویژه هنگامی که افراد آن به علت عدم وجود عدالت اجتماعی، ضعف اصول اخلاقی، فقر و فساد، از هم پاشیدگی های کانون خانوادگی و امثالهم درگیر مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جسمانی و روانی می باشند، مسئله اعتیاد و یا به بیان صحیح تر آن، بیماری اعتیاد بوده وهست. این بیماری گسترش جهانی داشته وامروزه بخش بزرگی از مبتلایان به این بیماری  را جوانان تشکیل می دهند که در بروز آن جریانات جاری وحاکم بر محیط خانواده به ویژه روابط عاطفی میان زن وشوهر و فرزندان آنان نقش به سزایی دارد.  بدیهی است که محیط های خانوادگی ناسالم و بیمار و فقدان احساس رضایت مندی در اعضاء، افزایش آسیب پذیری آنان را در برابر این بیماری باعث می شود.مواجهه و چالش موفقيت آميز با مشكلات اعتیاد و عوامل اثر گذار بر ناهنجاری های میان خانواده، بخشي از زندگي روزمره هر فرد معتاد مي باشد .اما هر فردی در زندگي با مشكلاتي روبرو مي شوند كه بايد براي آنها راه حل هاي صحيح و منطقي بيابند. برخي در برابر مشكلات، راه حل هاي نامناسبي را بر مي گزينند اما بايد به خاطر داشت كه با اندكي تامل و انديشه مي توان از ميان دهها راه حل ممكن، بهترين آنها را انتخاب كرد تا كمترين آسيب را در برابر مشكل ايجاد شده، تجربه نمود. اين تصور كه همه مشكلات قابل حل هستند غير منطقي و خلاف واقعيت است. با اين وجود اگر زمان كافي به بررسي جامع، منطقي و خلاقانه مشكلاتمان اختصاص دهيم، اغلب آنها قابل حل بوده و استرسي براي ما ايجاد نخواهد كرد. اكثر افراد خيلي براي حل مشكلات خود وقت نمي گذارند و لذا بسياري از راه حل هاي موجود را ناديده مي گيرند. انديشه هاي سطحي و تصميم گيري  هاي سريع و عجولانه معمولاً به حل كارآمد مشكل نمي انجامد چرا كه در چنين تفكري مسايل عميق و مهم از نظر دور مي مانند.آنچه در سازگاري با مشكلات مورد توجه است تسلط فرد به محيط و احساس كنار آمدن با خودش است. به عبارت دقيقتر، فرد بايد  با آگاهی از رفتار خود  موانع محيطي را شناسايي و در جهت رسيدن به اهداف خود آنها را حذف كند و محيط خود را به شيوه نو سازماندهي نمايد. و از طرف ديگر با مسائل منفي درون خود كه او را از اهداف خود منحرف مي سازد، نيز كنار آيد. (نوابي نژاد، 1386)اما واكنش ما نسبت به موقعيت هاي تنش زا مربوط به توانايي خود آگاهی و حل مسئله ما مي باشد. زيرا آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود و توانایی حل مسئله بر روي متغييرهاي رفتاري، عاطفي و شناختي همانند نوميدي، باورهاي غير منطقي، اعتماد به نفس، انتظار موفقيت و غيره، اثر مي گذارد. همچنين حل مسئله بر روي تاثير منفي حوادث زندگي و ايجاد افسردگي متمركز مي شود. حل مسئله يك فعاليت عادي زندگي مي باشد و داراي يك ارتباط نزديك با حوادث زندگي مي باشد. علاوه بر اين ثبات آن، نقش مهمي بر روي منابع فردي، تاثيرات محيطي و تاثيرات فرهنگي در زندگي مردم ايفا مي كند. بنابراين ايجاد و حفظ روابط صميمانه و ارضاي نيازهاي عاطفي و رواني در جريان ازدواج يك مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت رواني و تجاري سالم اوليه نيازمند كسب مهارتها و انجام وظايف خاص است. از اين رو براي افزايش رضايت زناشويي  افراد معتاد اقدام به ترک که نیازمند حمایت اجتماعی برای مقابله با مشكلات  می باشند. می توان به این افراد با استفاده از آموزش مهارتهای زندگی  کمک کرد تا رضایتمندی زناشویی را بالاتر برده  و سطح سلامت روانی را بهبود بخشید. همچنانچه که در اين پژوهش بر مبناي مهارت خودآگاهی و  حل مسئله سعي شده است با بهروري از شيوه آموزش مهارت خود آگاهی و حل مساله، رضايت مندي زناشويي در این افراد (معتادین )  رشد داده شود تا بهداشت روانی و بهزیستی جامعه دستخوش تغیرات مثبتی شود.فهرست مطالب بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان به شرح زیر می باشد:چکیده    فصل اول – کلیات تحقیق 1-1 مقدمه    1-2  بیان مساله    1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق   1-4 فرضيه ها    1-5 اهداف تحقیق     1-5-1 هدف اصلی پژوهش    1-5-2- اهداف جزیی تحقیق     1-6 تعریف اصطلاحات و واژه گان   1-6-1 تعاریف نظری    1-6-2  تعاریف عملیاتی    فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1  مقدمه    2-2 آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله    2-3 مهارت خود آگاهي و اجزا آن    2-3-1  شناخت ويژگي هاي جسماني و بدني     2-3-2  شناخت توانايی ها و مهارت های خود    2-3-3  شناخت افكار و گفتگوهاي دروني     2-3-4 شناخت افكار باورها و ارزشهاي خود     2-3-5 شناخت اهداف خود2-4 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي    2-4-1  مسئوليت پذيري    2-5  اهميت خودآگاهي در روابط زوجين    2-6 حل مساله     2-7 حل مساله اجتماعي و روانشناسي باليني    2-8 فرآیند حل مساله شامل 5 گام است    2-8-1 ادراک خویشتن    2-8-2 تعریف مساله     2-8-3 تهیه فهرستی از راه حل های مختلف    2-8-4 تصميم گيري     2-8-5  امتحان كردن راه حل انتخابي     2-9  چهارچوب نظري    2-10 حل مساله و كاربرد آن    2-11  كاربردهاي حل مساله    2-12 فرایند 5 مرحله ای نزو    2-13 فرآيند حل مساله از ديدگاه گلد فريد    2-14 مفهوم حل مساله از ديدگاه هاي مختلف    2-15 ابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگي    2-16 مهارت همدلي    2-17 اهميت همدلي در روابط زوجين    2-18  اجزاء همدلي    2-19 راه هاي رسيدن به همدلي    2-20 مهارت برقراري ارتباط مؤثر    2-20-1 اهميت ارتباط مؤثر در روابط زوجين    2-20-2 عناصر اصلي ارتباط    2-21 مهارت مديريت خشم    2-22 اهميت كنترل خشم در روابط زوجين    2-23 شيوه هاي مديريت خشم    2-24 مهارت رفتار جرات مندانه    2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه    2-26 مهارت مدیریت استرس    2-27 انواع مقابله با استرس    2-28 راهبرد های مقابله با استرس    2-29 مهارت تفکر خلاق    2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی    2-31 مهارت حل مساله    2-32 عوامل تاثير گذار در حل مساله اجتماعي    2-32-1  عوامل ژنتيكي    2-32-2 ويژگي هاي شخصيتي     2-32-3 عاطفه     2-32-4 خوش بيني – بدبيني    2-32-5 اميد    2-32-6 كمال گرايي     2-33 عوامل مؤثر موقعيتي و بافتي در حل مساله اجتماعي    2-34 انواع مسائل     2-35 ويژگي هاي افراد فاقد توان حل مساله و تصميم گيري و اهميت مهارت حل مساله در روابط زوجين   2-36 تعريف ازدواج    2-37 رضايت زناشويي    2-38 چارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی    2-38-1 نظریه عقلانی – هیجانی الیس     2-38-2 نظریه چرخه زندگی زناشویی    2-38-3 نظريه مدل اجتماعی نای     2-38-4 دیدگاه ژست اسپری     2-38-5 نظريه ارتباطات    2-38-6 نظریه های سیستمی     2-38-7 نظریه‏های بین نسلی     2-39  خانواده و اهميت آن   2-40 جايگاه خانواده   2-41 تعيين نقش هاي خانواده    2-42 خانواده و جامعه پذيري     2-43 خانواده و رضايت زناشويي    2 -44 عوامل موثر بر رضايت زناشويي    2-45  ويژگي خانواده هاي سالم    2-46 خصوصيات زوجين سالم    2-48 مشكلات ارتباطي معمول در زوجين    2 -49 استرس زناشويي و تعاملات كلامي و غير كلامي زوجين    2-50 استرس زناشويي، رضايتمندي زناشويي و رضايتمندي جنسي    2-51 تعارض زناشويي    2-52  مراحل رشد تعارضات زناشويي    2-53 عوامل مؤثر بر از بين رفتن روابط عاطفي و زناشويي :(مراحل چهار گانه مرگ عاطفي)    2-54 سلامت هيجان و رضايت زناشويي    2-55 حل مشكل مشاركت آميز    2-56 حل مساله اشتراكي، چهار جانشين بسيار رايج دارد   2-57 مراحل روش حل مشكل از طريق مشاركت    2-58 راهبردهاي كنار آمدن با مشكلات زناشويي     2-59 پنج قاعده براي ايجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگي زناشويي    2-60 روشهاي بهبود روابط زناشويي    2-61  بررسي رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي     2-62 رويكردهاي زوج درماني براي بهتر شدن روابط زناشويي     2-63 پیشینه تحقیق    2-64 تحقيقات داخلي     2-65  تحقيقات خارجي     2-66 خلاصه و جمع بندی    فصل سوم – روش تحقیق 3-1 مقدمه    3-2 روش انجام پژوهش     3-3 طرح پژوهشی    3-4 جامعه آماري     3-5 روش نمونه گيري    3-6 شیوه ی اجرا     3-7 ابزار گرد آوري اطلاعات    3-7-1 روش اجرا    3-7-2 نحوه تصيح و نمره گذاري    3-7-3 شيوه تعبير و تفسير    3-8 اعتبار و روايي    3-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    فصل چهارم – نتایج 4-1 مقدمه    4-2 یافته های توصیفی    4-3 یافته های استنباطی   فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری 5-1تفسیر نتایج    5-2 تفسیر نتایج حاصل از بررسی های گوناگون از طریق پاسخ به فرضیه های مطرح شده5-3 نتیجه گیری کلی   5-4 محدودیت‏های تحقیق    5-5 پیشنهادات    5-5-1 پیشنهادات کاربردی   5-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی    فهرست منابع منابع فارسی     منابع غیر فارسی    پیوست پیوست الف: جلسات برگزاری کلاس های آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله    1پیوست ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ    چکیده انگلیسی    

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1508
مشاهده

کد فایل:9414
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳
حجم فایل ها:379

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله پایان نامه رضایت زناشویی اعتیادعوامل مؤثر در رشد خودآگاهياهميت خودآگاهي در روابط زوجينابعاد و دسته بندي مهارتهاي زندگيمهارت مديريت خشممهارت مدیریت استرسزندگی زناشوییاسترس زناشوييتعارض

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فصل دوم)

  اندازه گيري رضايت شغلي,اهمیت تعهد سازمانی,تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني,عوامل رضايت شغلي,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فصل دوم),نظريات تعهد سازمانی,نظريه هاي رضايت شغلي دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و تعهد…

 • تحقیق تاثیر رسانه بر اجتماعی شدن افراد

  تحقیق تاثیر رسانه بر اجتماعی شدن افراد برچسب ها: مقاله تاثیر رسانه بر سبک زندگیتاثیر رسانه بر خانوادهتحقیق درباره رسانه و سبک زندگیرسانه ها و تاثیرات آنها بر زندگی ما تفکر هشتمتاثیر رسانه های جمعی بر سبک زندگیتحقیق درباره رسانه…

 • پيشينه نظري نظریه های درگیری شغلی

  پيشينه نظري نظریه های درگیری شغلی دانلود پيشينه نظري نظریه های درگیری شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل درگیری شغلی درگیری شغلی : به اعتقاد پیتر دراکر ، موفقیّت سازمان ها در عصر…

 • دانلود مقاله ارائه یک سیستم پیشنهادی در ایجاد ویکی معنایی فارسی

  دانلود مقاله ارائه یک سیستم پیشنهادی در ایجاد ویکی معنایی فارسی,زبان هستی شناسی وب,مدل های داده ای,معماری سیستم,نگین فایل,ویکی معنایی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ارائه یک سیستم پیشنهادی در ایجاد ویکی معنایی فارسی از سایت دانلود فایل دانلود مقاله…

 • پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری

  پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری برچسب ها: سیستم های اطلاعات حسابداری مقالهجزوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری علمی کاربردیکنترل داخلی در سیستم های اطلاعات حسابداریپروژه سیستم های اطلاعاتی حسابداریکتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دکتر مرادیسیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر سجادی pdfطراحی سیس…

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بلوغ ومرحله نوجوانی ، هویت و دلبستگی فهرست مطالب…

 • اضطراب عمومیت يافته

  اضطراب دانلود فایل اصلی اضطراب عمومیت يافته از سایت دانلود فایل تحقیق اضطراب عمومیت يافته در حجم 29 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:تشخيص ملاكهاي تشخيص اختلال اضطراب منتشرA   ) اضطراب  و…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي نيروگاه بادي

  برنامه فیزیکی طراحي معماري نيروگاه بادي,پایان نامه معماري نيروگاه بادي,رساله معماري طراحي نيروگاه بادي,طراحي معماري نيروگاه بادي,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري نيروگاه بادي,مطالعات معماري طراحي نيروگاه بادي,معماري طراحي نيروگاه دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي نيروگاه بادي از…

 • پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازی

  پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازی برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازیاصول گودبرداریایمن سازی گود روش های ایمن سازی گودبرداری هاپاورپوینت عمرانیمهار گودروش های مهار گودپایدار سازی گودپاورپوینت ایمن سازی گودپاورپوینت روش های ایمن سازی گودپاورپوینت مهار…

 • دانلود طرح توجیهی کارگاه خیاطی و طراحی لباس

  پروژه کارآفرینی خیاطی,تاسیس کارگاه خیاطی,دانلود طرح توجیهی خیاطی,راه اندازی کارگاه خیاطی,طرح تاسیس خیاطی,طرح توجیهی خیاطی,طرح توجیهی کارگاه خیاطی,طرح کارآفرینی خیاطی,طرح کارگاه خیاطی,کارگاه خیاطی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی کارگاه خیاطی و طراحی لباس از سایت دانلود فایل دانلود طرح…

 • تحقیق درباره والیبال در ایران

  تحقیق درباره والیبال در ایران دانلود تحقیق درباره والیبال در ایران دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل تحقیق درباره والیبال در ایران دارای 22 صفحه دارای فهرست ، در قالب word ،قابل ویرایش…

 • ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

  ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی دانلود ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - خصوصی سازی اگرچه تئوري…

 • بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز

  بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز برچسب ها: ویژگی‌های شخصیتی ویژگی‌ های کارآفرینی برونگرایی همسازی ثبات هیجانی گشودگی تجربه وظیفه‌مداریپایان نامه بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • دانلود طرح توجیهی تولید پستانک بچه

  پروژه کارافرینی تولید پستانک بچه,تولید پستانک بچه,دانلود طرح توجیهی پستانک بچه,دانلود طرح توجیهی تولید شیشه شیر و پستانک بچه,طرح توجیهی تولید پستانک بچه,طرح توجیهی تولید پستونک بچه,طرح تولید پستانک بچه,طرح کسب و کار تولید شیشه شیر بچه,نگین فا دانلود فایل…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش حاکمیت نظام های شرکتی

  پيشينه پژوهش,پيشينه نظري,چارچوب نظري حاکمیت شرکتی,دانلود مباني نظري نظامهای حاکمیت شرکتی,فصل دوم پايان نامه ارشد حاکمیت شرکتی,مباني نظري اصول حاکمیت شرکتی,مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی دانلود فایل اصلی فصل دوم پایان نامه…

 • پاورپوینت شیطان پرستان

  پاورپوینت شیطان پرستان برچسب ها: اعمال شیطان پرستانغذای شیطان پرستانپارتی شیطان پرستان در تهران بدون سانسورقوانین شیطان پرستیاحکام ازدواج در شیطان پرستیشیطان پرستی چیستمراسم ازدواج شیطان پرستاناولین شیطان پرست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شیطان پرستان دسته بندي : عقیدتی…

 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بلوغ سازمانی ۲ - ۱1 - مفهوم بلوغ ۲ - ۱2 -…

 • بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی

  بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی برچسب ها: بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری جذب سرمایه افراد حقیقیبررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانیپایان نامه بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانیپروژه بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی رفتن…

 • مبانی نظری تناسب جرم و مجازات

  مبانی نظری تناسب جرم و مجازات دانلود مبانی نظری تناسب جرم و مجازات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : - اهمیت تناسب جرم با مجازات مجازات متناسب با جرم…

 • بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

  بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری برچسب ها: پایان نامه مهارت های مدیریتیتحقیق جانشین پروریمفهوم شناسی مهارت های مدیریتیمهارت هاي انساني بر اساس مدل كاتز مهارت های ادراکیانواع مهارت‌هاي مديريتيمفهوم شناسی جانشین پروریتوسعه شغلی کارکنانمدیریت…

 • Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج

  Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج دانلود Chess Strategy نرم افزار تمرین و آموزش استراتژی شطرنج دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل Chess Strategy نرم افزار استراتژی شطرنج Chess Strategy گری کاسپاروف توانست با…

 • پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین)

  پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین) برچسب ها: قوی ترین انتی بیوتیک طیورانواع آنتی بیوتیک طیورآنتی بیوتیک محرک رشد طیورآنتی بیوتیک های محرک رشدآنتی بیوتیک طبیعی برای طیور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک…

 • پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری بناهای اسلامی (معماری اسلامی)

  پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری بناها اسلامی (معماری اسلامی),دانلود پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری مطالعات روي واحدهاي مسكوني,گروه صنعتی بهشه,مسجد الغدیر,مسجد حضرت امیر,مسجد دانشگاه تهران دانلود فایل اصلی پاورپوینت نقد وبررسی کامل معماری بناهای اسلامی (معماری اسلامی) از سایت دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دلالت های تربیتی قیام عاشور و دلالت های اجتماعی قیام عاشور (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش دلالت های تربیتی قیام عاشورا,پيشينه تحقيق دلیل قیام عاشورا,دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلالت های تربیتی قیام عاشور و دلالت های اجتماعی قیام عاشور (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد قیام امام حسین و عاشورا,مباني نظري قیام عاشورا…

 • حل مشکل صفحه سفید و شطرنجی گوشی 7582

  حل مشکل تصویر سفیدو شطرنجی سامسونگ Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 که بعد فلش و نصب رام پیش می‌آید دانلود فایل اصلی حل مشکل صفحه سفید و شطرنجی گوشی 7582 از سایت دانلود فایل حل مشکل تصویر سفیدو شطرنجی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام آموزش كاركنان دولت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام آموزش كاركنان دولت برچسب ها: اصلاحیه نظام آموزش کارکنان دولتدوره های آموزشی کارکنان دولتدستورالعمل آموزش کارکناننظام آموزش کارمندان دستگاه های اجراییبخشنامه شماره نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنانروش اجرایی آموزش کارکناندوره های آموزش مجازی کارکنان دولت…

 • پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)

  پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) دانلود پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طرز قرار گرفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری كيفيت زندگي و ابعاد آن

  پیشینه و مبانی نظری كيفيت زندگي و ابعاد آن دانلود پیشینه و مبانی نظری كيفيت زندگي و ابعاد آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل كيفيت زندگي آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو…

 • ادبیات نظری تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان (فصل دوم )

  ادبیات نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,چارچوب نظری بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,فصل دوم پایان نامه بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,مبانی نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق جرم…

 • پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن

  پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث پیام رمز را پیدا کن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا…

 • پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر

  پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر برچسب ها: پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر رفتن به سایت اصلی پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)

  پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) دانلود پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS) دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقیاس بازداری فعال سازی رفتار 1 ) معرفی مقیاس بازداری - فعال سازی…

 • پاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوري

  پاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوري برچسب ها: فروش لوله نوریخرید لوله های نوریقیمت لوله نوریانتقال نور خورشید به محلهای تاریکانتقال نور خورشید توسط فیبر نوریلوله انتقال نور خورشیدهدایت نور خورشیدانتقال نور خورشید با فیبر نوری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت تاريخ پلوراليسم

  پاورپوینت تاريخ پلوراليسم برچسب ها: پلورالیسم رفتاریرد پلورالیسم دینیابعاد پلورالیسم دینیپلورالیسم دینی در قرآنپلورالیسم دینی جان هیکپلورالیسم دینی و آزادی عقیدهپلورالیسم فلسفیتکثرگرایی رسانه ای چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاريخ پلوراليسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی

  پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی دانلود پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی،در حجم 151 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: هر روز صبح غزال آفریقایی از خواب…