بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برچسب ها:
بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالیتحقیق سرمایه فکریمبانی نظری سرمایه فکریراه های غلبه بر آشفتگی مالیرابطه آشفتگی مالی و بازده سه

رفتن به سایت اصلی

بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 178صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهاین مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386- 1390می پردازد. در این راستا به منظور اندازه گیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازه گیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکت ها وجود دارد.که شركت هايي كه از سطح بيشتري از كنترل و تمركز روي دارايي هاي نامشهود خود برخوردارند به نسبت شركت هايي كه نسبت به اين دارايي ها و بطور اخص سرمايه هاي فكري بي توجه-اند، داراي عملكرد و بازگشت سرمايه بهتر و نوسان قيمت سهام اين شركت ها كمتر بوده است و شرکت هایی که عملکرد مطلوب تری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت می کنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت ها به مراتب کاهش می یابد.مقدمهدر این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه های مورد استفاده در تحقیق می پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می گردد و در پایان فصل محتوای فصل های بعدی تحقیق نیز ارائه می گردد.فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق1-1- مقدمه                                             21-2- تعریف و بیان مسأله تحقیق           2                  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    3   1-4- اهداف پژوهش                              41-5- پرسش ها و فرضیه های تحقیق    51-5-1- پرسش های تحقیق                   51-5-1-1- پرسش اصلی تحقیق             51-5-1-2- پرسش های فرعی تحقیق     51-5-2- فرضیه های تحقیق                    61-5-2-1- فرضیه اصلی تحقیق             61-5-2-2- فرضیه های فرعی تحقیق     61-6- قلمرو تحقیق                                  61-6-1- دوره زمانی انجام تحقیق           61-6-2- مکان انجام تحقیق                     61-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق             71-7- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها                           71-7-1- متغیروابسته                                71-7-2- متغیرمستقل                               8 1-7-3- متغیر کنترل                            111-8- بیان مدل تحقیق                           12 1-9- تعریف واژه های کلیدی              141-10- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق                                                  171-11- کاربرد نتایج تحقیق                   171-12- ساختار کلی تحقیق                   17فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه                                           192-2- تعریف سرمایه فکری                  192-3- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری                            222-4- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری                                                       252-5- اجزای سرمایه فکری                   262-5-1- سرمایه انسانی                         272-5-2- سرمایه ساختاری                     282-5-3- سرمایه مشتری (سرمایه بازار )                                                     282-5-4- سرمایه نوآوری                       292-6- روش های اندازه گیری سرمایه فکری                                              292-6-1- کیوی توبین                             292-6-2- حسابداری منابع انسانی          302-6-3- ترازنامه نامرئی                        302-6-4- کارت ارزیابی متوازن              312-6-5- سرمایه فکری مستقیم             322-6-6- جهت یابی اسکاندیا                322-6-7- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی                                           332-6-8- کارگزار تکنولوژی                  332-6-9- کنترل دارایی نامشهود             342-6-10- ارزش افزوده اقتصادی          342-6-11- ارزش بازار به دفتر               352-6-12- ارزش نامشهود محاسبه شده                                                      362-6-13- جستجوگر ارزش                  372-6-14- نتایج امتیازی زنجیره ارزش  372-7- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری                              38 2-8- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری                             392-8-1- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم                                392-8-2- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار                                  402-8-3- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها                          402-8-4- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی                                       402-9- زنجیره ارزش                              402-9-1- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش                                                  412-9-2- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش                                            422-10- مدیریت دانش                           442-11- زمینه های پدیداری مدیریت دانش                                                 452-12- انواع دانش                                452-13- مفهوم مدیریت دانش                462-14- مدیریت موفق سرمایه فکری     472-15- الگوی ارزش افزوده اقتصادی   482-16- آشفتگی مالی                             492-17- علل مشکلات مالی                   512-18- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری                                          522-19- هزینه آشفتگی مالی                   532-20- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده                                      542-21- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی                                        552-22- پیشینه تحقیق                             592-22-1- سرمایه فکری                       592-22-1-1- پیشینه تحقیق خارجی      592-22-1-2- پیشینه تحقیق داخلی        632-22-2- آشفتگی مالی                        662-22-2-1- پیشینه تحقیق خارجی      662-22-2-2- پیشینه تحقیق داخلی        682-23- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته            72    فصل سوم : روش تحقیق3-1- مقدمه                                           743-2- فرضیه تحقیق                              743-3- فرضیه های مربوط به تحقیق       753-4- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق                                            763-4-1- قلمرو زمانی                            763-4-2- قلمرو مکانی                           763-4-3- قلمرو موضوعی تحقیق           763-5- روش و ابزار گردآوری داده ها    763-6- جامعه آماری                               773-7- روش تحقیق                                783-8- متغیرهای تحقیق                          793-8-1- متغیر وابسته                            793-8-2- متغیر مستقل                            803-8-3- متغیر های کنترلی تحقیق        823-9- بیان مدل تحقیق                           833-10- آمار توصیفی                             853-11- آزمون های پیش فرض رگرسیون                                                   853-11-1- آزمون نرمال بودن                 853-11-2- آزمون معنادار بودن               863-11-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون                                                863-11-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب                                                   873-11-3- آزمون دوربین ـ واتسون       873-11-4- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده         883-11-5- آزمون هم خطی                    883-12- مراحل آزمون فرضیه های آماری                                                    893-13- خلاصه فصل                             89فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری4-1- مقدمه                                           914-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    914-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون                                                     964-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته                                          974-3-2- آزمون نرمال بودن خطاها        994-3-3- آزمون هم خطی                    1044-3-4- نمودارهای پراکنش               1044-4- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق                                                    1074-4-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق   1084-4-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق                                                 1144-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول   1144-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم  1194-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم                                                       1244-5- تحلیل نتایج ضریب همبستگی  1284-5-1- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی                    1294-5-2- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی               1314-5-3- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی                   1334-5-4- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی                  1354-6- آزمون های تکمیلی تحقیق        1374-6-1- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف                                               1424-6-2- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف                                                 1434-6-3- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف                                                1444-6-4- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف                                             1454-7- نتیجه گیری                               147شماره فرضیه                                       147شرح                                                    147نتیجه                                                    147فرضیه اصلی                                        147تأیید فرضیه                                         147فرضیه فرعی اول                                 147رد فرضیه                                             147فرضیه فرعی دوم                                 147تأیید فرضیه                                         147فرضیه فرعی سوم                                147تأیید فرضیه                                         147فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها5-1- مقدمه                                        1495-2- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                      1505-2-1- بررسی فرضیه اصلی تحقیق  1505-2-2- بررسی فرضیه فرعی اول      1505-2-3- بررسی فرضیه فرعی دوم      1515-2-4- بررسی فرضیه فرعی سوم     1515-3- تفسیر نتایج                               1525-4- محدودیت های تحقیق              1555-5- پیشنهادات تحقیق                      1555-5-1- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق                            1555-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                    1585-6- خلاصه فصل                             159منابع ومأخذالف) منابع فارسی                                160ب) منابع انگلیسی                               163

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1286
مشاهده

کد فایل:10730
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳
حجم فایل ها:10993

اشتراک گذاری:

 قیمت:

20,300 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالیتحقیق سرمایه فکریمبانی نظری سرمایه فکریراه های غلبه بر آشفتگی مالیرابطه آشفتگی مالی و بازده سه

 • مطالعات و رساله معماری طراحی مرکز درماني بيماران خاص

  برنامه فیزیکی مرکز درماني بيمار,پایان نامه معماری مرکز درماني بيماران خاص,رساله معماری طراحی مرکز درماني بيماران خاص,طراحی مرکز درماني بيماران خاص,مطالعات معماری طراحی مرکز درماني بيماران خاص,مطالعات و رساله معماری طراحی مرکز درماني بيماران خاص دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن برچسب ها: پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران…

 • مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان

  مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان دانلود مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان فصل دوم : - مبانی نظری تحقیق - ادبیات تحقیق - نظریه…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  انواع بردهای الکترونیکی,بردهاي الکترونیکی,تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی,دانلود طرح توجیهی بردهای الکترونیکی,طرح توجیهی برد های الکترونیکی,طرح توجیهی مونتاژ برد الکترونیکی,طرح تولید بردهای الکترونیکی,طرح کسب و کار تعمیر بردهای الکترونیکی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ برد…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول، مبانی، مدل ها و نظریه های  هوش هیجانی 1- مفهوم هوش 2- تعاریف هوش…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری (فصل 2)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و دیدگاه های اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری,دانلود مباني نظري نظریه های اثربخشی سازمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد کیفی,مباني نظري رفتار شهروندی سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابعاد ساختار سازمانی دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری،تعیین فاکتورهای موثر بر CRM و بانک صادرات

  پیشینه و مبانی نظری تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری،تعیین فاکتورهای موثر بر CRM و بانک صادرات دانلود پیشینه و مبانی نظری تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری،تعیین فاکتورهای موثر بر CRM و بانک صادرات دسته بندي : روانشناسی و…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس یازدهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • پاورپوینت بافت های فرسوده شهری

  پاورپوینت بافت های فرسوده شهری دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بافت های فرسوده شهری،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: بافت،…

 • پاورپوینت راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني

  پاورپوینت راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني برچسب ها: راههای رسیدن به سلامت روانیراه های افزایش سلامت روانتکنیک های سلامت روانتعریف سلامت روانیبرای سلامت روان چه کنیمسلامت روان و خانوادهتعریف سلامت روان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانیسلامت روان دانش…

 • پاورپوینت سیمین بهبهانی

  پاورپوینت سیمین بهبهانی برچسب ها: فرزندان سیمین بهبهانیسیمین بهبهانی اشعاراشعار سیاسی سیمین بهبهانیشعرهای ممنوعه سیمین بهبهانیکانال اشعار سیمین بهبهانیشعر دلتنگی از سیمین بهبهانیسیمین بهبهانی امید بهبهانیسیمین بهبهانی کتابها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیمین بهبهانی دسته بندي : تاریخ و…

 • رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت عمومي

  بدبینی,پایان نامه رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت عمومي,پروژه رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت عمومي,خوش بینی,سلامت عمومی دانلود فایل اصلی رابطه خوش بيني و بد بيني با سلامت عمومي از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سرماخوردگي

  دانلود پاورپوینت با موضوع سرماخوردگي برچسب ها: سرماخوردگی ویروسیسرماخوردگی در تابستاندرمان گیاهی سرماخوردگیبهترین قرص برای سرماخوردگیدرمان سرماخوردگی شدیدسرماخوردگی چیستسرماخوردگی کودکاندرمان سریع سرماخوردگی و گلودرد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سرماخوردگي دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها

  پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها برچسب ها: پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها دسته بندي : بیوتکنولوژی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکهاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 60محتویاتقسمتی از پاورپوینت1- جانشینی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رفتار شهروندی سازمانی 2 - 3 - دیدگاههای نظری رفتار…

 • مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

  مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانلود مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اهمال کاری تحصیلی : تاریخچه : • 4 مولفه ضروری در تعریف اهمال کاری : • اهمال…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شرکت تولیدی سیم و کابل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شرکت تولیدی سیم و کابل برچسب ها: گزارش کاراموزي شرکت توليدي سيم و کابلکاراموزي شرکت توليدي سيم و کابلکارورزي شرکت توليدي سيم و کابلدانلود گزارش کارآموزي شرکت توليدي سيم و کابلشرکت توليدي سيم…

 • معماری ایلام قدیم

  معماری ایلام قدیم دانلود معماری ایلام قدیم دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل معماری ایلام قدیم مقدمهزيگورات چغارنبيلمعماری مادمعماری دوره ی هخامنشيانتخت جمشیدستون در معماری هخامنشینقش برجسته در تخت جمشيدمعماری دوره ی اشکانيان (پارتيان)تزئينات در معماری پارتيانمعماری…

 • بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

  بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام برچسب ها: عدم اطمینان اطلاعاتی خطر سقوط قیمت سهام عدم تقارن اطلاعاتیپایان نامه بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام رفتن به سایت اصلی بررسی عدم اطمینان…

 • ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای سرمایه های فکری (فصل دوم پایان نامه)

  ابعاد سرمایه فکری,انواع سرمایه فکری,پاورپوینت سرمایه فکری,دانلود ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای سرمایه های فکری (فصل دوم پایان نامه),سرمایه فکری doc,سرمایه فکری pdf,سرمایه فکری چیست,سرمایه فکری در حسابداری,مقاله سرمایه فکری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای…

 • پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان

  پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان دانلود پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان فصل دوم :…

 • عایق کاری

  عایق کاری دانلود عایق کاری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل عایق کاری فهرست مقدمهانواع عایق کاریچگونگی ارزیابی عایقمکان های مورد استفاده از عایقراهنمایی کلی نصبدرزگیربلوک شیشه اییطریقه نصب ورق مات رو شیشهپشم سنگمعرفی چند مورد عایق…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ونظریات جرأت ورزی (فصل 2)

  تعریف جرات ورزی,جرات ورز,جرات ورزی در نوجوانان,دانلود کتاب جرات ورزی,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),مباني نظري کتاب جرات ورزی,مقاله درباره جرات ورزی,مهارت جرات ورزی pdf,مهارت جرات ورزی و قاطعیت دانلود فایل اصلی مبانی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری دینداری و طلاق,پیشینه پژوهش دینداری و طلاق,پیشینه تحقیق دینداری و طلاق,چارچوب نظری دینداری و طلاق,فصل دوم پایان نامه دینداری و شخصیت,مبانی نظری دینداری و طلاق دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق (فصل دوم…

 • بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس

  بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس برچسب ها: شرکتهای گروه مدیریت سود بازده سهام و شرکت اصلیپایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي…

 • بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برچسب ها: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورسبررسی هدف افشای اطلاعات مالیپروژه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های امید به زندگی ، سرطان و سازگاری (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش امید به زندگی,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري نظریه های سرطان,چارچوب نظري سرطان,دانلود مباني نظري سازگاری اجتماعی,فصل دوم پايان نامه ارشد امید به زندگی,مباني نظري نظریه های سازگاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)امید به زندگی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت بررسی مدیریت دانش و تعاریف آن

  انواع سیستم های مدیریت دانش,پاورپوینت بررسی مدیریت دانش و تعاریف آن,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,دانلود پاورپوینت مدیریت دانش,دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت دانش,سیستم مدیریت دانش kms,سیستم مدیریت دانش چیست,فرایند مدیریت دانش ؟,مدیریت د دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی مدیریت دانش…

 • پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت

  پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت برچسب ها: بافت چیستمحیط های درونیشبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیارانگشت نگاریتجارت سیار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزش ویژه برند داخلی سازمان برند تاکنون…

 • دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

  آزمون ذهن آگاهی کنتاکی,پرسشنامه ذهن آگاهی بائر,پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان,پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ,پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (kims),دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی,دانلود رایگان پرسشنامه ذهن آگاهی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی از سایت…

 • پیشینه ومبانی نظری خشم و کنترل خشم

  پیشینه ومبانی نظری خشم و کنترل خشم دانلود پیشینه ومبانی نظری خشم و کنترل خشم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ( فصل دوم پایان نامه ارشد ) خشم…

 • پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان

  پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهان از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مسجد امام اصفهانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12محتویاتقسمتی از پاورپوینتمسجد شاه که به نام‌های مسجد امام، مسجد جامع عباسی و…

 • ادبیات نظری تحقیق پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان

  ادبیات نظری تحقیق پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان دانلود ادبیات نظری تحقیق پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…