بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

برچسب ها:
کیفیت پیش بینی سود دقت پیش بینی سود تصمیمات سرمایه گذاریشرکت سرمایه گذارشرکت سرمایه پذیر افق نگهداری سهام حجم سرمایه گذاری بازده عملیاتی بازده سهام

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار دربورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیرکیفیت پیش بینی سودشرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 160 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهیک عامل اصلی از سرمایه گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه ها است؛ به دلیل اینکه پیش بینی ، یک نقش اصلی در روش های ارزیابی سرمایه گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به مدیرانی برای پیش بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش بینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه ها توسط مدیریت، که از نوع پیش بینی های داخلی است،در پیش بینی های خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیش بینی سود ظاهر گردد.و اما اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیش تري برخوردار است. پژوهش ها نشان می دهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه اي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می دهد.هدف این پژوهش نیز مطالعه ی تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در این پژوهش،از دقت پیش بینی سود به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت پیش بینی سود استفاده گردید.بدین منظور تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکت های سرمایه پذیر انتخاب گردید که  از یک سو تاثیر میانگین سه ساله ی دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت های سرمایه پذیر  بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایه گذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن  بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد بررسی قرار داده شد.این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی  استقرایی صورت گرفته است.و در این پژوهش براي تجزيه و تحليل فرضیه  ها از تحليل پانلي  کمک گرفته شده است.  یافته های پژوهش بیانگر یک رابطه ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که  بین دقت پیش بینی  سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.مقدمهتصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به مدیرانی برای پیش بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه ها توسط مدیریت، که از نوع پیش بینی های داخلی است، در پیش بینی های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش بینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران ،2013). بنابراین این نوع از پیش بینی ها که به طور داوطلبانه افشاء می گردد، ممکن است برای سهام داران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهم آوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش بینی چشم انداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد.(ترومن ،1986)سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت ها، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم های مربوط به شرکت استفاده می کنند(قاسمی،1384).میزان سودآوری یک شرکت از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آن ها می توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنان چه سرمایه گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آن ها با استفاده از اطلاعات گذشته می توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،1380). و اما سرمایه گذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند(روگرز و همکاران  ،2009).بنابراین با توجه به این نیاز و نیازهای دیگر استفاده کنندگان و سرمایه گذاران، مدیران نسبت به پیش بینی سود هر سهم اقدام می کنند. پیش بینی سود و تغییرات  آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران و مدیران و تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان بوده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان پیش بینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،1389).در ایران نیز، براساس ردیف (7) بند (ج) مدیران شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، 1389).با توجه به اهمیت پیش بینی سود شناخت عوامل موثر در پیش بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش بینی سود استفاده خواهیم نمود.اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیش تري برخوردار است. پژوهش ها نشان می دهد، بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه اي قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می دهد(ریس ،2007).اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری ها و همچنین معیاری برای  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیش بینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه پذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیش بینی سود را با استفاده از معیاردقت پیش بینی سود بر روی تصمیم گیری های سرمایه گذاری  شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار می دهد.فهرست مطالبچکیده                                              1 فصل اول: کلیات پژوهش1-1- دیباچه    41-2- بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش    51-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    91-4- اهداف پژوهش    111-4-1- اهداف اصلی    111-4-2- اهداف فرعی    111-4-3- اهداف کاربردی    121-5- سوالات پژوهش    121-5-1- سوال اصلی پژوهش    121-5-2- سوال های فرعی پژوهش    121-6- فرضیه های پژوهش    131-6-1- فرضیه اصلی    131-6-2- فرضیه های فرعی    131-7- مدل مفهومی پژوهش    141-8- مدل های آماری پژوهش    141-9- متغیرهای پژوهش    161-9-1- متغیر های وابسته    161-9-2- متغیر مستقل    171-9-3- متغیرهای کنترل    171-10- روش پژوهش    171-11-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                  171-13- قلمرو پژوهش    181-13-1- قلمرو موضوعی    181-13-2- قلمرو زمانی    181-13-3- قلمرو مکانی    181-14- تعریف واژگان تخصصی پژوهش    191-14-1- سرمایه گذاری    191-14-2- شرکت های سرمایه گذاری    1991-14-3- شرکت های سرمایه پذیر    191-14-4- کیفیت پیش بینی سود    191-14-5- دقت پیش بینی سود    191-14-6- خطای پیش بینی سود    191-14-7- تصمیم گیری های سرمایه گذاری    201-14-8- بازده عملیاتی    201-14-9- بازده سهام    211-14-10- بازده غیرعادی سهام    211-14-11- سود هر سهم    2111-15- ساختار کلی پژوهش    2111-16- خلاصه فصل    21 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش2-1- دیباچه    232-2- ادبیات تحقیق    252-2-1- تعریف سرمايه گذاري    252-2-2- تعریف شرکت های سرمایه گذاری    252-2-3- تعریف شرکت های سرمایه پذیر    262-2-4- گزارش گری مالی و هدف های حسابداری    262-2-5- سهام عادی    272-2-6- سود و سود هر سهم    282-2-6-1-    سود    282-2-6-1-1-    تعریف سود    282-2-6-1-2-    مفهوم سود    292-2-6-1-3-    سود و بازده    302-2-6-1-4-    تعریف سود هر سهم    302-2-6-1-5-    اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن    312-2-6-1-6-    محدودیت های سود هر سهم    322-2-6-1-7-    اندازه گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره 30 ایران    332-2-7- پیش بینی سود    332-2-8- کیفیت پیشبینی سود    342-2-9- دقت پیش بینی سود    342-2-10- انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی    352-2-10-1-    شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت    352-2-10-2-    نکته مهم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت    362-2-11- حجم معاملات    362-2-12- بازده سهام    362-2-12-1-    رابطه ی بین بازده سهام و سود حسابداری    372-2-13- رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده سهام    372-2-14- بازده غیرعادی سهام    372-2-14-1-    بازده غیرعادی و پیشبینی سود    382-2-15- ریسک    392-2-15-1-    انواع ریسک    402-2-15-2-    ریسک و افشای اطلاعات    412-2-15-3-    ریسک و پیشبینی سود    412-2-16- شاخص سهام    432-2-16-1-    شاخص کل قیمت    442-2-16-2-    انواع گروه های محاسبهی شاخص کل قیمت در بورس تهران    442-2-17- بازده عملیاتی    452-2-18- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم    452-2-18-1-    ارزش دفتري هر سهم    452-2-18-2-    ارزش بازار هر سهم    452-2-19- اهرم مالی    452-2-19-1-    انواع اهرم مالی    462-2-19-2-    رابطه اهرم مالی و دقت پیشبینی سود    472-2-20- اندازه شرکت    472-2-21- کیوتوبین    472-3- پیشینه پژوهش    482-3-1- پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل ایران    482-3-2- پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از  ایران    532-4- خلاصه فصل    58فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1- دیباچه    603-2- روش پژوهش    613-3- قلمرو پژوهش    613-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش    613-4-1- تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده    613-5- روش های گردآوری اطلاعات    633-6- ابزار گردآوری اطلاعات    633-7- فرضیه های پژوهش    643-8- مدل مفهومی پژوهش    643-9- مد  ل های آماری پژوهش    653-10- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    673-10-1- متغیرهای وابسته    673-10-1-1-    افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)  Maintenance    673-10-1-2-    تغییرات حجم سرمایه گذاری Δvolume    673-10-1-3-    بازده سهام  Yield    683-10-1-4-    بازده عملیاتی سهام ROA    683-10-1-5-    نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم  BV/MV    683-10-1-6-    بازده غیرعادی هر سهمAR    693-10-2- متغیر مستقل    693-10-2-1-    دقت پیش بینی سود     Forecasting Accuracy[t-3,t-1]    693-10-3- متغیر کنترل    703-10-3-1    اندازه شرکتFirm size    703-10-3-2-    رشد شرکت GROWTH    703-10-3-3- اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE    713-10-3-4-    کیو توبین  Tobin’s Q    713-11- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه های پژوهش    713-11-1- آمار توصیفی و استنباطی   723-11-2- نرمال بودن داده ها    723-11-3- بررسي همبستگي بين متغيرها    733-11-4- انواع مدل ها    733-11-5- انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه های پژوهش    733-11-5-1-    آزمون چاو يا F مقيد    733-11-5-2-    آزمون هاسمن    733-11-6- مفروضات رگرسيون کلاسيک    733-11-7- خود همبستگي    773-11-7-1-    آزمون دوربین – واتسون    773-11-8- نحوه تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها    793-11-9- رگرسيون لجستيك    79فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- دیباچه    834-2- آمار توصیفی و تحلیل آن    834-3- بررسي اعتبار مدل فرضیه ها    844-3-1- بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته    854-3-2- بررسی همبستگی بین متغیرها    864-3-2-1-    نتایج ماتریس همبستگی    864-3-3- برازش مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش    874-3-3-1-    برازش مدل اول پژوهش    884-3-3-1-1-    انتخاب مدل مناسب    884-3-3-1-2-    معناداری کل مدل    894-3-3-1-3-    ضریب تعیین    894-3-3-1-4-    آزمون دوربین-واتسون    894-3-3-1-5-    ضریب VIF    904-3-3-2-    برازش مدل دوم پژوهش    904-3-3-2-1-    انتخاب مدل مناسب    914-3-3-2-2-    معناداری کل مدل    924-3-3-2-3-    ضریب تعیین    934-3-3-2-4-    آزمون دوربین واتسون    934-3-3-2-5-    تشخيص همساني واريانس    934-3-3-2-6-    ضریب VIF    944-3-3-2-7-    آزمون فرضیه ی دوم پژوهش    944-3-3-3-    برازش مدل سوم پژوهش    964-3-3-3-1-    انتخاب مدل مناسب    964-3-3-3-2-    تشخيص همساني واريانس    964-3-3-3-3-    معناداری کل مدل    974-3-3-3-4-    ضریب تعیین    984-3-3-3-5-    آزمون دوربین-واتسون    984-3-3-3-6-    ضریب VIF    984-3-3-3-7-    آزمون فرضیه ی سوم پژوهش    984-3-3-4-    برازش مدل چهارم پژوهش    1004-3-3-4-1-    انتخاب مدل مناسب    1004-3-3-4-2-    تشخيص همساني واريانس    1004-3-3-4-3-    معناداری کل مدل    1014-3-3-4-4-    آزمون دوربین-واتسون    1024-3-3-4-5-    ضریب VIF    1024-3-3-4-6-    آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش    1024-3-3-5- برازش مدل پنجم    1034-3-3-5-1-    انتخاب مدل مناسب    1034-3-3-5-2-    تشخيص همساني واريانس    1044-3-3-5-3-    معناداری کل مدل    1044-3-3-5-4-    ضریب تعیین    1054-3-3-5-5-    آزمون دوربین-واتسون    1054-3-3-5-6-    ضریب VIF    1064-3-3-5-7-    آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش    1074-3-3-6-    برازش فرضیه ششم    1084-3-3-6-1-انتخاب مدل مناسب    1084-3-3-6-2-جهت تشخيص همساني واريانس    1084-3-3-6-3-معناداری کل مدل    1084-3-3-6-4-ضریب تعیین    1084-3-3-6-5-آماره دوربین واتسون    1084-3-3-6-6-ضریب VIF    1094-3-3-6-7-آزمون فرضیه ی ششم پژوهش    110 5- فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها5-1- دیباچه    1125-2- اهم نتايج مدل و آزمون فرضيات به شرح زير بوده است    1135-2-1- نتیجه ی آزمون فرضیه ی اول پژوهش    1135-2-2- نتیجه ی آزمون فرضیه ی دوم پژوهش    1145-2-3- نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم پژوهش    1145-2-4- نتیجه ی آزمون فرضیه ی چهارم  پژوهش    1155-2-5- نتیجه آزمون پنجم پژوهش    1155-2-6- نتیجه آزمون ششم پژوهش    1165-3- پیشنهادهای پژوهش    1175-3-1- پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش حاضر    1175-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    1195-4- خلاصه ی فصل    120پیوست ها  پیوست الف)لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(نمونه ی آماری)             121   پیوست ب) نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده جهت تشخيص همساني واريانس                   122  پیوست ج) ماتريس همبستگي بين متغيرها وابسته و مستقل                     124پیوست د) خروجی های نرم افزار 124فهرست منابع فارسی    142فهرست منابع لاتین    146چکیده                                         148

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1254
مشاهده

کد فایل:10776
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۴
حجم فایل ها:560

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کیفیت پیش بینی سود دقت پیش بینی سود تصمیمات سرمایه گذاریشرکت سرمایه گذارشرکت سرمایه پذیر افق نگهداری سهام حجم سرمایه گذاری بازده عملیاتی بازده سهام

 • موزه آبگينه

  موزه آبگينه دانلود موزه آبگينه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل موزه آبگينه فهرست معرفی موزهمعماری بناتصاویر موزهتالار میناتالار بلورتالار صدفتالار زرینتالار لاجوردنقشه موزهمراجع و ماخذ ساختمان موزه ی آبگینه تهران یکی از بهترین…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مقاله مدیریت منابع انسانی,پيشينه تحقيق وظایف مدیریت منابع انسانی pdf,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد فرایندهای مدیریت م,مباني نظري تعریف مدیریت منابع انسانی چیست دانلود فایل…

 • فایل اتوکد نقشه های فاز1و2و3و4 شهر پردیس،در حجم5فایل اتوکد

  فایل اتوکد نقشه های فاز1و2و3و4 شهر پردیس،در حجم5فایل اتوکد برچسب ها: دانلود نقشه های شهر پردیسنقشه های اتوکد فاز1و2و3و4 شهر پردیسنقشه های اتوکدی شهر پردیسنقشه فازهای شهر پردیسفایل اتوکد نقشه های فاز1و2و3و4 شهر پردیسنقشه های شهر پردیسشهر پردیسنقشه اتوکد فازهای…

 • پیشینه و مبانی نظری رفتارهای تکانشی و تکانشگری

  پیشینه و مبانی نظری رفتارهای تکانشی و تکانشگری دانلود پیشینه و مبانی نظری رفتارهای تکانشی و تکانشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تكانشگري : خصوصیات شخصیتی می توانند نقش مهمی در توزیع تفاوت…

 • رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی

  پایان نامه,پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی مجتمع تجاري,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار دانلود فایل اصلی رساله…

 • بررسی دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

  بررسی دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز برچسب ها: بررسی دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز رفتن به سایت اصلی بررسی دقت…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش شغل

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش شغل دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش شغل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است و منابع انسانی…

 • دانلود مقاله مقایسه تطبیقی ویژگی هاي محلی مساجد شیراز و اصفهان در دوره قاجاریه

  الگوي معماري,پروژه مقایسه تطبیقی ویژگی هاي محلی مساجد شیراز و اصفهان در,دانلود مقاله مقایسه تطبیقی ویژگی هاي محلی مساجد شیراز و اصفهان در دوره قاجاریه,مساجد شیراز و مساجد اصفهان,مقایسه تطبیقی ویژگی هاي محلی مساجد شیراز و اصفهان در دوره قاجاریه…

 • پاورپوینت با موضوع ارزشیابی توصیفی

  پاورپوینت با موضوع ارزشیابی توصیفی دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشیابی توصیفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزشیابی توصیفی الگویی کیفی است که سعی می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش…

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به…

 • بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

  بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان دانلود بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان دسته بندي : هنر جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه جستاری برجایگاه و کاربرد معابد…

 • مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

  مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دانلود مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : 2 -…

 • بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

  اصول حاكم بر بانكداري اسلامي,بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف,بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی,پروژهبررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی,تحقیق بررسی تحلیل,نظام بانكداري مبتني بر بهره دانلود فایل اصلی بررسی تحلیل…

 • مصرف انرژی در ساختمان

  مصرف انرژی در ساختمان دانلود مصرف انرژی در ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مصرف انرژی در ساختمان فهرست مقدمهسیستم گرمایشیسیستم سرمایشیسیستم روشناییBMSمزایای BMSزیر مجموعه های سیستم BMSسیستم های کنترلی در Room Automationسیستم های کنترلی در…

 • پاورپوینت کشت سیب زمینی

  پاورپوینت کشت سیب زمینی دانلود پاورپوینت کشت سیب زمینی دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کشت سیب زمینی. این فایل در ارتباط با زراعت سیب زمینی می باشد، در حجم 41 اسلاید قابل…

 • طراحی و ساخت داستگاه ic tester

  طراحی و ساخت داستگاه ic tester برچسب ها: مدار های مجتمع خازن تراشه نیمه هادی رفتن به سایت اصلی طراحی و ساخت داستگاه ic tester دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل پایان نامه  کارشناسی  گروه…

 • دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی

  دانلود پاورپوینت درس سوم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی برچسب ها: پاورپوینت دینی چهارم دبیرستاندانلود پاورپوینت دین و زندگی پیش دانشگاهیپاورپوینت دین و زندگی دهم درس پنجمدین و زندگی پیش دانشگاهی pdfخلاصه دین وزندگی پیش دانشگاهیسوالات…

 • تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين

  پایان نامه رضايت زناشویی,پایان نامه غني سازي روابط,پایان نامه کيفيت روابط زناشويي,تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين,سازگاري زناشويي,غني سازي ازدواج,غنيسازي روابط زناشويي,نظريه ليوايز و اسپنير دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های همدلی

  فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های همدلی دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های همدلی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل همدلی تیچنر واژه همدلی را در سال 1890 از واژه آلمانی “ einfuhlung…

 • پاورپوینت در مورد تفسیر سوره علق

  پاورپوینت در مورد تفسیر سوره علق دانلود پاورپوینت در مورد تفسیر سوره علق دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل حضرت محمد (ص) به کوه حرا رفته بود، جبرئیل گفت: اى محمّد! بخوان! حضرت محمد (ص) فرمود:…

 • خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو

  خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو,دانلود خلاصه رمان خارجی,دانلود خلاصه کتاب رمان,رمان کوری,ژوزه ساراماگو دانلود فایل اصلی خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگو از سایت دانلود فایل خلاصه رمان خارجی کوری اثر ژوزه ساراماگوفرمت : WORDتعداد صفحه :…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری برچسب ها: نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریتحقیق نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریفایل نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستریسیستم نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای…

 • دانلود مقاله استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر

  باکتری اشرشیاکولی,پروژه استفاده از پلاسمای س,پلاسمای سرد فشار اتمسفری,تحقیق استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر,دانلود مقاله استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر,میکروب زدایی شیر دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش دیدگاه های صادرات,پيشينه تحقيق ابعاد صادرات,چارچوب نظري صادرات و,دانلود مباني نظري صادرات غیرنفتی,فصل دوم پايان نامه ارشد صادرات غیرنفتی,مباني نظري نظریه های صادرات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • دانلود ادبیات نظری تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ،کارت امتیازی متوازن و شاخص های عملکردی

  دانلود ادبیات نظری تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ،کارت امتیازی متوازن و شاخص های عملکردی برچسب ها: ادبیات نظری تحقیق برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و کارت امتیازی متوازنفصل دوم پایان نامه منابع سازمانی ERPمبانی نظری برنامه ریزی منابع…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان در…

 • دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه)

  بحران هویت اریکسون,پیشینه تحقیق نحوه شکل گیری هویت,تاثیر هویت بر سبک زندگی,دانلود مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه),مبانی نظری هویت یابی,نظریه هویت اریکسون,نظریه هویت جیمز مارسیا,هویت یابی چیست,هویت‌ یابی‌ و مها دانلود…

 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

  پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دانلود پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دانشجوی گرامی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و ابعاد آن

  پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و ابعاد آن دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و ابعاد آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اخلاق 2 - 1 - 1 -…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداری در اداره ماليات خرمدره،ماده ها و تبصره ها

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداری در اداره ماليات خرمدره،ماده ها و تبصره ها برچسب ها: گزارش کاراموزي اداره ماليات خرمدرهماده ها و تبصره هاکاراموزي اداره ماليات خرمدرهماده ها و تبصره هاکارورزي اداره ماليات خرمدرهماده ها و تبصره هادانلود گزارش…

 • کفپوش های اپوکسی

  کفپوش های اپوکسی دانلود کفپوش های اپوکسی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل کفپوش های اپوکسی درس روش های طراحی و تولید صنعتی فهرست تعریف کفپوش اپوکسی مصارفخواص و مزایاداده های فنیدستور العمل مصرفتصاویر تعریف کفپوش اپوکسی…

 • قالب پاورپوینت گلخانه شماره 2

  قالب پاورپوینت گلخانه شماره 2 دانلود قالب پاورپوینت گلخانه شماره 2 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت گلخانه شماره 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پاورپوینت جامع مدیریت و طرز اجرای مسابقات

  پاورپوینت جامع مدیریت و طرز اجرای مسابقات برچسب ها: نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشیمدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی هاشم کوزه چیاندکتر مهرزاد حمیدیدانلود کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر مهرزاد حمیدیجزوه مدیریت برگزاری مسابقات ورزشیمدیریت ورزشی pdfجزوه…

 • پاورپوینت معماری نئوکلاسیک

  آشنایی با سبک معماری نئوکلاسیک,پاورپوینت سبک معماری کلاسیک,پاورپوینت معرفی سبک معماری نئوکلاسیک,پاورپوینت معماری نئوکلاسیک,خانه ریچموند در لندن,دانلود پاورپوینت معماری نئوکلاسیک,سبک معماری,فیلیپ جانسون خانه تئاتر جدید,معماری نئوکلاسیک دانلود فایل اصلی پاورپوینت معماری نئوکلاسیک از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت معماری نئوکلاسیک…