بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی

بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی

برچسب ها:
جو تیمی توانمندسازی رهبری رفتار تسهیم دانش پایان نامه بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشیپروژه بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشیدانل

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشی

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان  گروه های آموزشی آموزش و پرورشاز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در148صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدههدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آمـوزشی آموزش و پرورش ناحیه دو رشت است. بنابـراین از لحاظ هـدف کـاربـردی بـوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده  ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت می  باشد که با توجه به آمار دریافتی، 87  نفر می  باشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع شد. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد لیانگ و ایکسیو، برادلی (2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و روش‌های آمار استنباطی شامل ، همبستگی، تحلیل واریانس استفاده شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد مدل پیشنهادی معنی دار می  باشد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر  توانمندسازی رهبری بر نگرش به اشتراک دانش، تاثیر متغیر  جو تیمی بر رفتار تسهیم دانش، تاثیر متغیر جو تیمی بر نگرش به اشتراک دانش معنی دار است. همچنین نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان می  باشد که با توجه به میانگین، زنان رفتار تسهیم دانش بیشتری دارند ولی بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.واژگان کلیدی : جو تیمی، توانمندسازی رهبری، رفتار تسهیم دانش، نگرشمقدمهعصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر می‌شود، در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک دارایی و منبع ارزشمند استراتژیک مطرح می‌شود که نیازمند مدیریت است. با توجه  به شرایط فوق اگر رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه نماییم، اهمیت دانش‌های سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان می‌شود. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات سازمانی وسیع‌تر گردد، اهمیت دانش بیشتر و نیاز به اداره شدن در سطح وسیع‌تری را پیدا می‌کند.امروزه سازمان‌ها سخت تلاش می‌کنند تا به‌عنوان پیشگامان مهارت‌های مدیریت دانش شناخته شوند و از این طریق مزد تلاش و کوشش خود را بگیرند. این مهم از طریق کاربرد دانش برای مقاصد نوآوری امکانپذیر است. امروزه در سازمان‌های پیشرو دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز شناخته می‌شود که می‌تواند سازمان را آن چنان متحول کند که قادر باشد قابلیت‌های شگرفی را از دیدگاه بهره‌وری و کارایی ارائه دهد. اشتراك دانش، عنصر كليدي برنامه‌هاي مديريت دانش كارآمد و مؤثر است(ریج ،2005).اشتراك هدفمند دانش در سازمانها به يادگيري سريع‌تر فردي و سازماني منجر گشته، خلاقيت را توسعه مي‌دهد و در نهايت به بهبود عملكرد فرد و سازمان مي‌انجامد. بر اين اساس است كه سازمانها اشتراك دانش را تقويت و كاركنان خود را به اين امر تشويق مي‌كنند. چون افراد، به‌طور معمول كاري را انجام مي‌دهند كه به انجام آن گرايش دارند، انتظار مي‌رود افراد زماني علاقه‌مند به اشتراك دانش باشند كه گرايش مثبتي نسبت به آن پيدا کنند(کینگ ،2001). اشتراك دانش، نيازمندهمبستگی، تعهد بادوام، خلاقيت و جو تیمی است .لذا صاحبنظران يكي از عوامل توسعه نيافتگي ايران را فقـدان فرهنگ كار تيمي در امور مي دانند (عظیمی،1385) و از همين موضوع به عنوان يكي از ضعف هاي اصلي در سازمان ها نيز ياد مي كنند. اين موضوع را تا جايي كه به يك بحث تطبيقي با بعضي از كشورها از جمله ژاپن مربوط باشد، پيش مي برند. يكي از مهمترين عوامل توسعه ژاپن، پذيرش گروه و كار تيمي بود. در زندگي يك ژاپني تيم اثري ژرف دارد و براي عضويت در آن اهميت ويژه قائل است. در درون جامعه ژاپن فرد چندان مفهومي ندارد. وقتي بعد از سال ها انزواي ارادي در سال 1868 مي خواستند در قوانين خود بازنگـري كنند، نمي دانستند براي حق و حقوق فرد چه بنويسند و براي اينكه حق وحقوق افراد (اصالت فرد) را در قانون اساسي رعايت كنند، ناچار از حقوقدانان و روشنفكران غربي كمك گرفتند، لذا مشاهده مي شود كه در فرهنگ آن جامعه فرد چندان اهميتي نداشته، بلكه اين جمع است كه مهم است و قدرت و اعتماد جمعي است كه اين چنين ژاپن را تكتاز كرده است. مردم ژاپن شيفته باهم زيستن هستند و كوششهاي گروهي را به كوششهاي فردي مقدم مي شمارند. شماري از صاحبنظران مردم ژاپن را «مردمان سازماني» مي نامند كه براي بخشي از زندگي خود الگوهاي گروهي (تيمي) را بر الگوهاي فردي برتر مي شمارند. ژاپني ها خشنودي از كار را زماني احساس مي كنند كه بر پايه چشم داشتي كه تيم از آنها دارد كار را به پايان برسانند. لذا ايجاد تيم هاي كاري و تعلق به آن يكي از پايه هاي مديريتي فرهنگ ژاپن است.از طرف ديگر، امروزه بسياري از شركت هاي آمريكا و اروپا نيز باتوجه به تجربه ژاپن به سمت بسترسازي و نهادينه كردن فرهنگ تيمي روي آورده اند. براساس نتايج يك كار تحقيقاتي در سال 1987، حدود 28 درصد از بزرگترين شركت ها كارهايشان را براساس تيمي انجام مي  دادند. در حالي كه در سال 1996 اين رقم به 78 درصد افزايش يافته است. يكي از استادان دانشگاه كاليفرنيا در اين زمينه معتقد است «من نسل جديدي از كاركنان باتجربه و مهارت تيمي را مي بينم كه به سمت پست هاي بالاي سازماني مي روند و هنگامي كه به مقامات ارشد شركت ها دست يابند با شور و علاقه، كار تيمي را دنبال خواهند كرد»(دیو ،2000).اما فرهنگ و نگرش كار تيمي در کشور ما تا حدي كه پاسخگوي نيازهاي كنوني باشد قوام نيافته است  در کار تیمی  الگوي رفتار خود را باید بر پايه انتظار خويش از رفتار اعضاي تيم بنا کنیم و خصوصیات کاری و فردی هر کدام از اعضاء تيم، مبناي كار تیمی می باشد. بر این اساس می توانیم به اعضاي تيم خود كمك كنيم و صرف‌نظر از ميزان استعداد خود، اعضاي مؤثرتري باشیم (جعفرزاده کرمانی، 1391). لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو رشت می باشدفهرست مطالبچکیده    1فصل اول : کلیات پژوهش    21-1 مقدمه    31-2 بیان مسأله    41-3 اهمیت موضوع    71-4 اهداف تحقیق    81-5 چهارچوب نظری تحقیق    91-6 فرضیه‌های تحقیق    101-7 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش    101-7-1 تعاریف نظری    101-7-2 تعاریف عملیاتی    111-8 قلمرو تحقیق    121-8-1 قلمرو موضوعی    121-8-2 قلمرو مکانی    121-8-3  قلمرو زمانی    12فصل دوم : ادبیات تحقیق    132-1 مقدمه    142-2 توانمندسازي    142-2-1 سير تاريخي مطالعه توانمندسازي    152-2-2 سیر تکاملی سبک مدیریت    172-2-3 مراحل توانمندسازي    182-2-4 سطوح توانمندسازي    192-2-5 اصول توانمندسازي    212-2-6 مدل هاي توانمندسازي    222-2-7 مدل هاي اقتضايي    242-2-8 مدل توماس وولتهوس    262-2-9 پارادايم‌هاي توانمندسازي    282-2-10 رويکردهاي توانمندسازي    292-2-10-1 رويکرد مکانيکي    292-2-10-2 رويکرد ارگانيکي    302-2-11 ابعاد توانمندسازي    302-2-12 برنامه‌هاي توانمندسازي    312-2-13 ويژگي هاي نظام موفق پيشنهادها    322-2-14 سازه‌هاي اثربخش در توان‌افزايي کارکنان    332-2-15 راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي کارکنان    372-2-16 عوامل سازماني ـ سيستمي مؤثر بر توانمندسازي    402-2-17 نشانه‌هاي محيط‌هاي غيرتوانمند(کانونی،2013).    442-2-18 ويژگي‌هاي سازمان توانمند    452-3 جوتیمی    502-3-1 انواع تيم    512-3-2 گروه های کاری و تیم های کاری    522-3-4 تفاوت تیم با گروه    522-3-5 اندازه تيم    532-3-6  نقش های تيم    552-3-7 عوامل حياتی موفقيت تيم    562-3-8 ویژگی های تیم    572-3-9 پنج دشمن كار تيمي    602-3-10 موانع كار تيمي    612-3-11 ابعاد تیم    612-4 اشتراک دانش    622-4-1 انواع دانش    642-4-2 خصوصیات دانش    652-4-3 فنون فراهم آوردن دانش    662-4-4 تعريف اشتراك دانش    702-4-5 عوامل فردي مؤثر بر اشتراك دانش    722-4-6 عوامل سازماني مؤثر براي شركت در فعاليت هاي اشتراك دانش    732-4-7 موانع و عوامل بازدارنده اشتراك دانش    742-4-7-1 موانع مربوط به نيروي انساني در فرايند اشتراك دانش    742-4-7-2 موانع مربوط به سازمان در فرايند اشتراك دانش    782-4-7-3 موانع مربوط به فناوري در فرايند اشتراك دانش    822-5 پیشینه تحقیق    862-5-1 تحقیقات داخلی    862-5-2 تحقیقات خارجی    90فصل سوم : اجرای تحقیق    913-1 مقدمه    933-2 روش و قلمرو تحقیق    933-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق    943-4  ابزارهای گردآوری دادهها    943-5  ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)    953-6  فنون تحلیل دادهها    95فصل چهارم : یافته های تحقیق    96فصل چهارم : یافته های تحقیق    964-1 مقدمه    974-2  یافتههای توصیفی پژوهش    984-2-1 جنسیت    984-2- 2  سابقه خدمت    994-2- 3  تحصیلات    1004-2- 4  سن    1014-2- 5  وضعیت تأهل    1024-2- 6  وضعیت استخدامی    1034-3  یافته های پژوهش    1044-3-1 بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.    1044-3-2  بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.    1054-3-3 بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.    1064-3-4 بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.    1074-3-5 بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.    1084-3-6 بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.    1094-3-7 بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.    110فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    1115-1 مقدمه    1125-2 خلاصه پژوهش    1125-3 بحث و نتیجه‌گیری    1135-3-1 بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی  آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد.    1135-3-2 بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد.    1145-3-3 بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد.    1155-3-4 بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد.    1175-3-5 بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت رابطه معناداری وجود دارد.    1185-3-6 بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری وجود دارد.    1195-3-7 بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه 2رشت تفاوت معناداری وجود دارد.    1195-4 محدودیتهای پژوهش    1195-5 پیشنهادها    1205-5-1 پیشنهادهای کاربردی    1205-5-2 پیشنهادهای پژوهشی    120منابع و مأخذ    121پیوست    127

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1202
مشاهده

کد فایل:11430
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:800

اشتراک گذاری:

 قیمت:

16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
جو تیمی توانمندسازی رهبری رفتار تسهیم دانش پایان نامه بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشیپروژه بررسی تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان گروه های آموزشیدانل

 • ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه

  ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه دانلود ادبیات نظری تحقیق رشد و اختلال رشدی ویژه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رشد و اختلال رشدی ویژه جسم انسان در دوران طفولیت ،…

 • پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی

  پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دانلود پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شفیعی کدکنی در سال 1318 هجری شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه متولد شد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

  پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس ، استرس…

 • پاورپوینت بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکنده

  پاورپوینت بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکنده برچسب ها: بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکندهمعرفی منابع انرژیمزایا و معايب کاربرد DGتکنولوژی های DGروشهای اتصال DGاتصال DG به شبکه توزیع رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی و ارزیابی اصول تولید پراکنده…

 • جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده

  جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده برچسب ها: آیین دادرسی مدنی 2دادرسی مدنی 2جزوه دادرسیجزوه دادرسی مدنی 2جزوه آیین دادرسی مدنی 2احدزادهعباس احدزادهجزوه دادرسی مدنی احدزادهدانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 2دانلود جزوه دادرسی مدنی 2دانلود جزوه…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع غذایی،مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشت

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته صنایع غذایی،مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشت برچسب ها: گزارش کاراموزي مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشتکاراموزي مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشتکارورزي مديريت كنترل كيفيت شركت ايران گوشتدانلود گزارش کارآموزي مديريت كنترل كيفيت شركت…

 • پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن

  09358978227,ICT,بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,پایان نامه,خرید پروژه,دانلود پایان نامه بررسی تج,دانلود پروژه,دانلود پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,کارشناسی ICT,نگار زمانی,هوشمند سازی اماکن دانلود فایل اصلی پروژه بررسی تجهیزات و ادوات…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر فرسودگی شغلی بر رفتار سازمانی و عدالت سازمانی (فصل 2)

  انواع عدالت سازمانی,دانلود مباني نظري رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد علل ا,مباني نظري بهبود عملکرد سازمانی,مباني نظري مديريت ابعاد فرسودگی شغلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر فرسودگی شغلی بر رفتار سازمانی و عدالت سازمانی (فصل 2) دانلود فایل…

 • مناره های تاریخی شهر اصفهان

  مناره های تاریخی شهر اصفهان دانلود مناره های تاریخی شهر اصفهان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مناره های تاریخی شهر اصفهان معنی لغوی منارهمنار ساربانمنارهای دردشت و بخت آغامنارهای دارالضیافهمنار چهل دخترانمنارمسجد علیمنارجنبانمنار گلدستهمنار باقوشخانه فهرست…

 • آموزش نقشه خوانی P&ID کامل

  آموزش نقشه خوانی P&ID کامل برچسب ها: آموزش نقشه خوانی P&ID کامل رفتن به سایت اصلی آموزش نقشه خوانی P&ID کامل دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل آموزش نقشه خوانی P&ID  کامل دسته بندی: مهندسی شیمی…

 • پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن

  پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دانلود پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ازدواج وملاکهای آن فصل دوم : "…

 • پاورپوینت اصول عقاید نبوت

  پاورپوینت اصول عقاید نبوت دانلود پاورپوینت اصول عقاید نبوت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 2 اصول عقاید نبوت 3 فهرست مطالب نبوت تعریف انواع وحی انواع وحی از دیدگاه امیر المومنین( علیه…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي موزه جنگ

  برنامه فیزیکی طراحي موزه جنگ,پایان نامه معماري طراحي موزه جنگ,پروپوزال طراحي موزه جنگ,رساله معماري طراحي موزه جنگ,طراحي موزه جنگ,ظوابط و استانداردهای طراحي موزه جنگ,مطالعات معماري طراحي موزه جنگ,معماري موزه جنگ دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي موزه جنگ…

 • پاورپوینت مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری

  بررسی مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری,پاورپوینت مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری,دانلود پاورپوینت مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری,مشکلات محیط زیستی,مشکلات محیط شهری,مشکلات محیطی (تخریب گری محیطی),مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری دانلود فایل اصلی…

 • گسترده نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم توافق پذیری و توافق سنجی در ازدواج

  گسترده نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم توافق پذیری و توافق سنجی در ازدواج برچسب ها: گسترده نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم توافق پذیری و توافق سنجی در ازدواجمبانی نظری توافق سنجی قبل از ازدواجپیشینه تحقیق مفهوم توافق پذیری در ازدواجفصل…

 • ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی

  ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی دانلود ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود .…

 • پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس

  پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس دانلود پاورپوینت با موضوع سیاره اورانوس دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت سیاره اورانوس؛ در 30 اسلاید و قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: اورانوس هفتمین سیاره از نظر نزدیکی…

 • قالب پاورپوینت گیاهان شماره 2

  قالب پاورپوینت گیاهان شماره 2 دانلود قالب پاورپوینت گیاهان شماره 2 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت گیاهان شماره 2   قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • مبانی نظری و پیشینه مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

  مبانی نظری و پیشینه مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان دانلود مبانی نظری و پیشینه مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش سرطان در کودکان

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش سرطان در کودکان دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش سرطان در کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2 - 1 . سرطان کودک…

 • مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان

  مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دانلود مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مبانی نظری تحقیق 21 2 - 1 ) تاریخچه بودجه 2 -…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع عیوب در ریختگری تحت فشار

  دانلود پاورپوینت با موضوع عیوب در ریختگری تحت فشار برچسب ها: ریخته گری دایکاست آلومینیومریخته گری تحت فشار pdfدستگاه دایکاست چیستدایکاست کاردایکاست آلومینیوم چیستقیمت دستگاه ریخته گری دایکاستدستگاه دایکاست آلومینیومدستگاه دایکاست برنج رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل باورهای غیر منطقی تعاریف باور…

 • ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

  ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم دانلود ادبیات نظری تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم…

 • پیشینه و مبانی نظری قصه گویی

  پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دانلود پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل قصه گویی قصه گویی چیست : اگر قصه رویدادی روایت واقعی یا تخیلی است ،…

 • پاورپوینت شیمی دارویی

  پاورپوینت شیمی دارویی دانلود پاورپوینت شیمی دارویی دسته بندي : سایر جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت شیمی دارویی بخشی از متن پاورپوینت : گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ اصول شیمی ‌و محیط زیست شناسی را برای ایجاد…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و نظریه های رهبری تحول آفرین (فصل دوم)

  doc,pdf,ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و نظریه های مدیریت یکپارچه شهری,پیشینه پژوهش ویژگی های رهبری تحول آفرین,تعریف رهبری تحول گرا,دانلود مبانی نظری رهبری تحول آفرین,رهبری تحول آفرین,رهبری تحول آفرین چیست؟,مقاله,مقاله درباره رهبری تحول آفرین دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی

  مقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های نابرابری آموزشی در نظام آموزشی برچسب ها: تحقیق بی عدالتیمقاله نابرابری آموزشینظام آموزشی ایرانمکتب انتقادیمقایسه ی مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی با مولفه های…

 • تحقیق اثرات رضایتمندی شغلی بر جامعه

  رضایتمندی شغلی دانلود فایل اصلی تحقیق اثرات رضایتمندی شغلی بر جامعه از سایت دانلود فایل تحقیق اثرات رضایتمندی شغلی بر جامعه در حجم 40 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ضرورت و اهميت…

 • جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)

  1357),پروژه جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76,جنبش دانشجویی دانلود فایل اصلی جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357) از سایت دانلود فایل این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر,پيشينه پژوهش پايان نامه مواد مخدر,پيشينه تحقيق اعتیاد,پيشينه نظري معتاد,چارچوب نظري اعتیاد,دانلود مباني نظري اعتیاد و سلامت,فصل دوم تعریف اعتیاد,مباني نظري اعتیاد,مباني نظري و پيشينه پژوهش اعتیاد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی

  بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی برچسب ها: تکثر رادیو تلویزیونی الگوی رسانه ای نظام رسانه های دیداری شنیداری انحصار زدایی ایجاد رادیو تلویزیون خصوصی در ایرانپروژه بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو…

 • جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

  جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1,حقوق بین الملل خصوصی 1,متن تحقیق حقوق بین الملل خصوصی 1 دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 از سایت دانلود فایل عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق…

 • داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش

  داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش دانلود داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات تحقیق مفهوم دانش 2…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه ...................................................................................................................... 14 2…