بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

برچسب ها:
آموزش سازمانی اثربخشی آموزشی توانمندسازیپایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاکپروژه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاکتحقیق بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنا

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در143صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدههدف این تحقیق شناسایی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی و ابزار تحقیق پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه اثربخشی سازمانی محقق ساخته بود. در اين تحقيق تمامی کارکنان بر اساس نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان در سطح متوسط می باشد. همچنین جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری بر توانمندسازی و اثربخشی آموزش سازمانی تاثیر داشته ولی متغیر سن تاثیر معناداری نداشت. و نیز بین آموزش سازمانی با توانمندی کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغير «خلاقيت و نوآوري» و «رضايت شغلي» قدرت پیش بینی متغير وابسته «توانمندسازی» را دارند. در صورت تغییر یک واحد متغیرهای رضايت شغلي و خلاقيت و نوآوري متغیر توانمندسازی به ترتیب به میزان (0.265 و 0.412) (در جهت مثبت) تغییر     می یابد. کلمات کلیدی: آموزش سازمانی، اثربخشی آموزشی، توانمندسازی، شرکت آب و خاک سیستانمقدمهتوسعه ي منابع انسانی را با تغییر و توسعه ي دانش، نگرش و مهارت نیروي انسانی از طریق فرایند آموزش، برابر می گیرند. امروزه از آموزش به عنوان مؤثرترین راه تجدید بناي نیروي انسانی سازمانها نام میبرند و معتقدند که هر زمان این جریان متوقف شود اثرات ناخوشایندي بر عملکرد سازمانی خواهد داشت؛ چرا که توانمندي کارکنان در انجام مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و قدرت سازگاري آنان با موقعیتهاي جدید شغلی از جمله مؤلفه هاي اصلی در بهبود عملکرد سازمانی وموفقیت سازمانها به شمار می رود. شواهد نشان      می دهد که میزان توانمندي کارکنان در سازمانها با میزان آموزشی که به آنها در سازمانها داده می شود رابطه ي مستقیم دارد. ویلیام جیمز در بررسیهاي خود نشان داده است که کارکنان در سازمانها با 20 تا 30 درصد توان خود کار می کنند ولی اگر آنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند 80 تا 90 درصد از تواناییها و صلاحیتهاي خود را بروز خواهند داد (علاقه بند، 1383)مهم ترین منبع در هر سازمان نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده¬ی این نیرو موجودات با احساس و با شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند ، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حرکت درخواهند آورد . از این رو بسیاری بر این باور هستند که موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار دارد . بنابراین شایسته است که در سازمانها ، آموزش و انگیزش و حفظ آن نهایت تلاش مبذول گردد .(رابرت ، 1380 : 4)مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر، نقش حیاتی در تحقق اهداف استراتژیک سازمانها ایفا میکند.   بر اساس نظریه ي وابستگی منابع  ، سازمانهایی که با چالشهاي محیط خارجی در ارتباط هستند باید با دقت و سرعت بیشتر عمل کنند تا بتوانند منابع مالی، مادي و انسانی مورد نیاز را براي بقا و رشد خود به دست آورند. به تعبیر دیگر، چنین نظریه اي فرض می کند که سازمانها در فرآیندي از داد و ستد در محیطی اجتماعی به سر می برند که براي دستیابی به منابع درونی و بیرونی کمیاب در حال رقابت با دیگر سازمانها قرار دارند (پیفر ، 1981) و (مدکاف ، 2001: 55)با توجه به دگرگوني هاي سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري،همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمانها بعنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل مي باشند و براي تداوم حيات نيازمند پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند.فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق1-1-  مقدمه    21-2-  بیان مسئله    31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    51-4- اهداف تحقیق    61-4-1- هدف کلی    61-4-2- اهداف جزیی    61-5- سوال هاي پژوهش    61-6- فرضیه های پژوهش    71-7- نوآوری پژوهش    71-8- روش تحقیق    71-9- جامعه ي آماري    81-10- روش نمونه گيري و نمونه ي آماري    81-11- قلمرو پژوهش    81-12- تعاریف واژه ها    91-12-1- توانمندسازي    91-12-2- آموزش ضمن خدمت    91-12-3- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت    9فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق2-1- مبانی نظری آموزش ضمن خدمت    112-1-1- کلیات آموزش کارکنان    112-1-1-1- تفاوت آموزش و توسعه    132-1-1-2- مشکلات آموزش کارکنان    132-1-1-3- دلایل عدم آموزش در برخی از سازمانها    142-1-1-3-1- ترس از آموزش    152-1-1-3-2- ترس از هزینه های آموزشی    152-1-1-3-3- مشکلات آموزش    152-1-1-4- تغییرات ناشی از آموزش    162-1-1-4-1- انتقال اطلاعات    162-1-1-4-2- ایجاد نگرشهای مثبت    162-1-1-4-3- پرورش مهارتها    162-1-1-4-4- تغییرات رفتاری    162-1-1-5- اجرای راهبرد آموزش    172-1-1-5-1- اولویتهای آموزشی    172-1-1-5-2-  کمیت و کیفیت آموزشی      172-1-1-5-3- آموزشهای بلند مدت و میان مدت    182-1-1-5-4- آموزشهای درون یا برون سازمانی    182-1-1-5-5- محیط پیرامون آموزش    182-1-1-6- خط مشی های آموزش    182-1-1-7- اهداف آموزش    192-1-1-7-1- اهداف سطح یک ( هدفهای کلی آموزش )    202-1-1-7-2- اهداف سطح دو ( هدفهای دوره های آموزشی )    212-1-1-7-3- اهداف سطح سه ( اهداف رفتاری دوره )    232-1-1-7-4- اهداف سطح چهار ( اهداف ارزشیابی عملکرد )    242-1-2- انواع دوره های آموزش کارکنان    252-1-2-1- آموزشهای قبل از خدمت    252-1-2-2- آموزشهای بدو خدمت ( توجیهی )    252-1-2-3- آموزشهای ضمن خدمت (بعد از ورود به خدمت)    262-1-3- آموزش ضمن خدمت    272-1-3-1- انواع آموزش ضمن خدمت کارکنان    292-1-3-1-1- آموزشهای شغلی    292-1-3-1-2- آموزشهای تکمیلی    302-1-3-1-3- آموزشهای ارتقایی    312-1-3-1-4- آموزشهای تعالی سازمان    312-1-3-1-5- آموزشهای آمادگی برای دوران بازنشستگی    312-1-3-1-6- آموزش مدیران ( بهبود مدیریت )    322-1-3-2- مبانی واهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان    342-1-3-3- اصول آموزش ضمن خدمت    352-1-3-3-1- فعال بود یادگیرنده    352-1-3-3-2- احترام به یادگیرنده    362-1-3-3-3- اصل تناسب    362-1-3-3-4- اصل تداوم    372-1-3-3-5- اصل مسأله – محوری    372-1-3-3-6- اصل استقال یادگیرنده    372-1-3-3-7- اصل یادگیری متقابل    382-1-3-4- اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان    382-1-3-4-1- هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان    392-1-3-4-2- افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان    392-1-3-4-3- کاهش حوادث و ضایعات کاری    402-1-3-4-4- بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان    402-1-3-4-5- کمک به تغییر و تحولات سازمانی    412-1-3-4-6- انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی    422-1-3-4-7- تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان    422-2- مبانی نظری توانمندسازی    422-2-1- خاستگاه توانمندسازي    422-2-2- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی    432-2-2-1- تعريف توانمندي    432-2-2-2- تعریف توانمند سازی    442-2-3- ضرورت توانمندسازي    472-2-4- اهداف توانمندسازي    482-2-5- رويكردهاي توانمندسازي    492-2-5-1- توانمندسازی ساختاری    492-2-5-2- توانمندسازی روانشناختی    512-2-5-3- رويكرد مكانيكي (ارتباطي)    532-2-5-4- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي)    532-2-5-5- رویکرد تلفیقی    542-2-6- مزایای توانمندسازی نیروی انسانی    562-2-7- هزينه هاي توانمندسازي    562-2-8- عوامل مؤثر بر توانمند سازي كاركنان    572-2-8-1- نگرش ها    572-2-8-2- روابط سازماني    572-2-8-3- ساختار سازمان    572-2-9- استراتژي هاي توانمند سازي    582-2-9-1- افزايش آگاهي جمعي از طريق داستانگويي    582-2-9-2- آموزش مهارتهاي حل مسئله    592-2-9-3- آموزشهاي مهارتهاي پشتيباني و تجهيز منابع    592-2-10- روش های توانمندسازی کارکنان    592-2-10-1- توانمندسازی و آموزش    592-2-10-2- توانمندسازی و مشارکت    602-2-10-3- توانمندسازی و اتحادیه ها    602-2-10-4- توانمندسازی ؛ گروه ها و کیفیت    602-2-11- پیش نیازهای  توانمندسازی    602-2-11-1- ویژگیهای حرفه ای    602-2-11-1-1- آموزش    612-2-11-1-2- ارشاد:    612-2-11-1-3- تعلق حرفه ای    612-2-11-1-5- شبکه سازی    612-2-11-2- محیط    612-2-11-3- سبک رهبری    612-2-12- سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی    622-2-12-1- غنی سازی شغلی    622-2-12-2- نظام پیشنهادات (ESP)    622-2-12-3- تیم سازی    622-2-12-4- مشارکت در هدفگذاری    632-3- پیشینه تحقیق    642-4- مدل مفهومی تحقیق    70فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1- مقدمه    723-2- روش پژوهش    723-3- جامعه ي آماري    723-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري    733-5- طرح تحقیق    733-4- روشهای جمع آوری داده ها    733-6- ابزار های جمع آوری اطلاعات    733-6-1- پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر    733-6-1-1- روش نمره گذاري    743-6-1-2- روایی و پایایی    743-6-2- پرسشنامه اثربخشی آموزشی    753-6-2-1- روش نمره گذاري    753-6-2-2- روایی و پایایی    753-7- متغیرهای تحقیق    753-8- روش تجزيه و تحليل آماري    76فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها4-1- آمار توصیفی    784-1-1- شاخص جنسیت    784-1-1- شاخص سن    794-1-3-  شاخص تحصیلات    804-1-4-  سابقه شغلی    814-1-5-  توانمندی    824-2- تحلیل استنباطی    834-2-1- توانمندسازی بر اساس جنسیت    834-2-2- توانمندسازی بر حسب سن    834-2-2- توانمندسازی بر حسب تحصیلات    844-2-2- توانمندسازی بر حسب سابقه شغلی    844-2-1- اثربخشی آموزش بر اساس جنسیت    854-2-2- تاثیر اثربخشی آموزش بر حسب سن    854-2-2- تاثیر اثربخشی آموزش بر حسب تحصیلات    864-2-2- اثربخشی آموزش بر حسب سابقه شغلی    864-2-7- شاخصهای توصیفی عوامل و خرده مقیاس های پژوهش    874-2-8- همبستگی بین مقیاس های پژوهش    884-2-9- همبستگی بین خرده مقیاس های آموزش سازمانی  با توانمندسازی    884-3- مدل آماری بین عوامل مستقل و وابسته مورد پژوهش    914-3-1- مدل رگرسیونی متغیر توانمندسازی    914-4- آزمون فرضیه های تحقیق    944-5- آزمون تحلیل مسیر    97فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- مقدمه    1005-2- خلاصه تحقیق    1015-3- بحث و نتیجه گیری    1025-4- پیشنهادات    1065-5- محدودیتهای تحقیق    110منابع و ماخذ    111ضمائم    117

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
2062
مشاهده

کد فایل:11435
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:1885

اشتراک گذاری:

 قیمت:

16,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
آموزش سازمانی اثربخشی آموزشی توانمندسازیپایان نامه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاکپروژه بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاکتحقیق بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنا

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی

  مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی دانلود مبانی نظری و پیشینه شناخت شناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 15 2 - 2 - تاریخچه و مبانی نظری 15…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی شخصیت فردی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبيات نظري پايان نامه روانشناسي,چارچوب ادبيات نظ,چارچوب نظري روانشناسي,دانلود مباني نظري روانشناسي,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی شخصیت فردی,فصل دوم پایان نامه روانشناسی,مباني نظري و پيشينه پژوهش شخصیت فرد,مباني نظري ویژگی شخصیت فردی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • پاورپوینت کشور استرالیا

  پاورپوینت کشور استرالیا دانلود پاورپوینت کشور استرالیا دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت آشنایی با کشور استرالیا ،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:                استرالیا کشوری در نیمکره جنوبی است و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز

  پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز,تولید سس مایونز,خط تولید سس,طرح بسته بندی سس,طرح توجیهی کارافرینی تولید سس مایونز,طرح توجیهی کارخانه سس مایونز,طرح تولید سس مایونز دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز…

 • پاورپوینت درک و بیان محیط شهری

  پاورپوینت درک و بیان محیط شهری دانلود پاورپوینت درک و بیان محیط شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درک و بیان محیط شهری در معماری وشهرسازی،در حجم87 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

  پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین برچسب ها: سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگینسم شناسی صنعتی انواع مسمومیت ها چگونگی عملکرد مواد سمی در بدن علائم مسمومیت با سرب یا ساتورنیسم یا پلمبیسم رفتن به سایت اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق میل به یادگیری و فهمیدن (فصل دوم)

  پیشینه نظری پژوهش میل به دانستن و تل,پیشینه ومبانی نظری پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری پژوهش میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن,مبانی نظری وپیشینه تحقیق میل به…

 • بررسي سيستمهای انبارداري

  انبارداری دانلود فایل اصلی بررسي سيستمهای انبارداري از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي سيستمهای انبارداري در حجم 38 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:انواع انبارهاي متفاوتي مي توانند كارخانجات براي خود انتخاب…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بازارهای ایرانی…

 • پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک

  پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک برچسب ها: پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراکنيازهاي رانندگان ليفتراکليفتراک فقط براي جابجائي بار مي باشداصول ايمني عموميرانندگي ايمنبازرسيهاي ايمني و عملياتياپراتوري ليفتراکنکاتي جهت جلوگيري از چپ کردن رفتن به سایت اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس شغلی

  پیشینه و مبانی نظری استرس شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس شغلی استرس بخشی از زندگی روزمره است . استرس حالت یا فرایندي روانشناختی است…

 • بررسی رابطه بين خودباوری و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو

  خودباوری دانلود فایل اصلی بررسی رابطه بين خودباوری و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه بين خودباوری و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو در حجم 90 صفحه و در قالب…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ باتری خودرو

  پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,خط تولید باتری خودرو,دانلود طرح توجیهی تولید باطری خودرو,طرح توجیهی تولید باطری خودرو,طرح تولید باطری خشک خودرو,کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو,نحوه تولید باطری ماشین,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و…

 • پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی

  پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی دانلود پیشینه و مبانی نظری تصويرسازي ذهني و توجه بیرونی ودرونی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تصويرسازي ذهني وتوجه…

 • فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم - جسرالصّداقة ( پل دوستی )

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی نهم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی نهم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم - جسرالصّداقة ( پل دوستی ) از سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم خودکار آمدی (فصل 2 پایان نامه)

  پایان نامه خودکارآمدی,پيشينه پژوهش ت,پيشينه نظري خودکارآمدی,چارچوب نظري نظریه های خودکارآمدی,دانلود مباني نظري مفهوم خودکار امدی,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع خودکارآمدی,مباني نظري مفهوم خودکارآمدی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خودکارآمدی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده آرامش

  برنامه فیزیکی طراحی دهکده آرامش,پایان نامه معماري طراحی دهکده آرامش,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی,طراحی دهکده آرامش,ظوابط و استانداردهای طراحی دهکده آرامش,مطالعات معماري طراحی دهکده آرامش دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده…

 • ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

  ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن دانلود ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط…

 • پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی

  پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی دانلود پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی، در حجم 56 اسلاید قابل ویرایش، به…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام آمارهای مالی دولت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام آمارهای مالی دولت برچسب ها: آمار هزینه های دولتبودجه مالیبودجه مالی ایرانبودجه بانک مرکزیگزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزیتغییر در ساختار بودجهاصلاح نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه ها رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)

  پاورپوینت طرح جامع تهران (1385) برچسب ها: دانلود پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)طرح جامع تهرانپاورپوینت طرح راهبردي ساختاري توسعه شهر تهرانپاورپوینت طرح جامع تهران (1385)طرح جامع تهران (1385)پاورپوینت بررسی طرح جامع تهرانطرح راهبردي ساختاري توسعه شهر تهرانساختاري توسعه شهر رفتن…

 • مقاله بررسی تفکیک عوامل موثر بر سرمایه گذاری در چارچوب سرمایه اجتماعی

  اثرات متقابل اجتماعي,تحقیق سرمایه گذاری,سرمایه اجتماعی,سرمایه گذاری,شبكه هاي اجتماعي,عوامل موثر بر سرمایه گذاری,مقاله بررسی تفکیک عوامل موثر بر سرمایه گذاری در چارچوب سرمایه اجتماعی,مقاله سرمایه گذاری دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تفکیک عوامل موثر بر سرمایه گذاری در چارچوب سرمایه…

 • دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

  ارزیابی سبک یادگیری,پرسشنامه LSI,پرسشنامه سبک های یادگیری,پرسشنامه سبک یادگیری,پرسشنامه سبکهای یادگیری,پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب,پرسشنامه یادگیری,سبک یادگیری,سبکهای یادگیری,سبکهای یادگیری کلب,سنجش سبک یادگیری,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک های…

 • پاورپوینت هتل هما مشهد

  پاورپوینت هتل هما مشهد دانلود پاورپوینت هتل هما مشهد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هتل هما مشهد ، در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:…

 • فایل پاورپوینت معماری معاصر ایران

  فایل پاورپوینت معماری معاصر ایران برچسب ها: دانلود پاورپوینت معماری معاصر ایرانپاورپوینت معماری معاصر ایرانمعماری معاصرمعماری اسلامی در سرزمین مصرمعماری معاصر ایرانپاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصرپروژه درس معماری معاصرپاورپوینت معماری معاصرمعماریمعماری معاصر در ایران رفتن به سایت اصلی فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی روشها و معیارهای ارزیابی متوازن (فصل دوم)

  pdf,ارزیابی متوازن چیست,پیشینه تحقیق ارزیابی متوازن ppt,کارت ارزیابی متوازن,کارت امتیازی متوازن ppt,مبانی نظری ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت,مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی روشها و معیارهای ارزیابی متوازن (فصل دوم),نمونه کارت امتیازی متوازن دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی…

 • پاورپوینت بیمه و ریسک

  پاورپوینت بیمه و ریسک دانلود پاورپوینت بیمه و ریسک دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بیمه و ریسک ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: بیمه چیست؟ تعریف واحدی از بیمه وجود…

 • پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی

  پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دانلود پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 16 1 - 2 بانک 17 2 - 2 نقش…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان کودکان (بیماری های خونی)

  دانلود مطالعات معماری طراحی بیمارستان کودکان (بیماری های خونی),دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان کودکان (بیماری های خونی),طراحی بیمارستان کودکان بیماری های خونی,ظوابط و استانداردهای طراحی بیمارستان دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان کودکان (بیماری…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های وفاداری مشتری (فصل2)

  پیشینه پژوهش عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری,پیشینه تحقیق مدل وفاداری مشتری,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونيک (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد دلایل وفاداری مشتری,مباني نظري مديريت رضایت و وفاداری مشتری,مباني نظري وفاداری مشتری دانلود…

 • پاورپوینت فیزیک و مکانیزم ساختاری کاغذ

  پاورپوینت فیزیک و مکانیزم ساختاری کاغذ دانلود پاورپوینت فیزیک و مکانیزم ساختاری کاغذ دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت فیزیک و مکانیزم ساختاری کاغذ،در حجم 96 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مشخصات خیز…

 • رابطه بین متغيرهاي بذله گویی با سلامت روحی در دانشجويان روان شناسي ورودي 1395 در دانشگاه پیام نور

  بذله گویی,سلامت روحی دانلود فایل اصلی رابطه بین متغيرهاي بذله گویی با سلامت روحی در دانشجويان روان شناسي ورودي 1395 در دانشگاه پیام نور از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه بین متغيرهاي بذله گویی  با سلامت روحی  در دانشجويان روان…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جایگاه آموزش مهارت های زندگی امید و هدف والدین…

 • پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار

  پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار برچسب ها: انواع ساختمان و مدلهای آوارانواع ساختمانساختمان بدون اسكلت حمال با ديوارهاي حمالاسكلت حمال ساختمان يكپارچه انواع مدل هاي فروپاشيانواع آوار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار دسته بندي…