بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

برچسب ها:
بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومیمؤلفه های مدیریت آموزش عالیارتباط دانشگاه با صنعت و تجاریدستاورد تعامل دانشگاه و صنعتجهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالیآموزش از راه دور

رفتن به سایت اصلی

بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی از سری تحقیق های رشته مدیریت آموزش عالی میباشد. این تحقیق در 275 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده در جهان توسعه یافته امروزی شکل دانشگاهها تغییرات زیادی یافته است و از شکل سنتی صرف به انعطاف پذیر، جامعه‌نگر و صنعت‌گرا تغییر پیدا کرده است. دانشگاه هایی که خواسته‌ها و نیازهای صنایع و جامعه را در نظر می‌گیرند و پاسخگوی این نیازها هستند، بهتر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، دانش خود را کاربردی کنند و برای جامعۀ خود مفید باشند. این پژوهش با هدف ” تعیین میزان تأثیر مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای دانشگاه و صنعت و ارائه مدلی مفهومی ”  انجام شد.پژوهش حاضر  کاربردی و از نوع همبستگی است.   جامعۀ آماری از دو گروه از دانشگاهها و صنایع بزرگ مستقر در کلان شهر تهران تشکیل شده بود. گروه اول را دانشگاههای مستقر در کلان شهر تهران شامل دانشگاههای دولتی (25 دانشگاه)، آزاد اسلامی (19 واحد)، جامع علمی کاربردی (79 واحد) و پیام نور (18 واحد)- جمعاً 141 دانشگاه- و گروه دوم را 63 کارخانه و شرکت صنعتی کلان شهر تهران-  که  با دانشگاه ها ارتباط و همکاری متقابل داشتند- تشکیل می دادند. از این میان 21 دانشگاه انتخاب و 63 شرکت صنعتی تمام شماری شدند. با مراجعه به دانشگاه ها وصنایع نمونه به ترتیب 100 و 120 پرسشنامه قابل استفاده گرد‌آوری گردید.    در این پژوهش از مصاحبه برای تعیین چارچوب کار و مشخص کردن مؤلفه‌ها و  سازهای مهم  استفاده شد که به روشن شدن بهتر مسیر حرکت تحقیق انجامید. سؤالات مصاحبه‌ها درباره چیستی مؤلفه‌های مدیریت آموزش عالی و تعیین میزان تأثیر و اهمیّت هر کدام از این مؤلفه‌ها بر همکاری های میان دانشگاه و صنعت بودند.    ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقّق ساخته بود.  پرسشنامه مذکور بر اساس جمع‌بندی حاصل از نظرات و مصاحبه های کیفی و ادبیات پژوهش در پنج عامل ساختاری با 9 سؤال، فرهنگی و اجتماعی 10 سؤال، آموزشی 15 سؤال، مدیریتی 8 سؤال و مالی 6 سؤال طراحی شد.    برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.  همچنین از روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اوّل و مرتبه دوّم، بهره گرفته شد.  نتایج بدست آمده حکایت از شناسایی 5 مؤلفه ساختاری (92%)، فرهنگی و اجتماعی (100%)، آموزشی (43%)، مدیریتی (82%) و مالی (32%)  در دانشگاهها داشت و در صنایع نیز به ترتیب مؤلفه های ساختاری (71%)،فرهنگی و اجتماعی (99%)، آموزشی (92%)، مدیریتی (100%) و مالی (34%) حائز اهمیت بودند. متغیرهای هر یک از  مؤلفه ها نیز مورد شناسایی و تأثیرسنجی قرار گرفتند.  بدین ترتیب با توجه به خروجی‌های آزمون‌ها و تحلیل‌های عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل نهایی  طراحی شد.  در پایان نیز  پیشنهادهایی به دانشگاهها،  صنایع و پژوهشگران پژوهشهای آتی ارائه گردید.     مقدمهامروزه شکل دانشگاههای کشورهای توسعه یافته تغییر یافته است و گرایش به تربیت نیروی انسانی  مورد نیاز صنعت و همچنین برون داد تحقیقات دانشگاهی کاربردی و مورد نیاز صنعت بیشتر رخ نشان می دهد، لذا بحث ارتباط دانشگاه با صنعت و پیرو آن تجاری سازی علم در جامعه و کاربردی کردن آن به منظور استفاده بیشتر جامعه و راحت تر کردن کارها در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.     تجاری سازی نتایج تحقیق  و کارآفرینی دانشگاهی  مأموریت های جدیدی هستند که انتظار می رود در این مقطع زمانی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفا کند.بنابراین موفقیت بخش دانشگاهی در تجاری سازی نتایج تحقیقات مستلزم فراهم بودن شرایط و پیش نیازهای مهم و مختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی – مالی و بازار حاکم بر این دو بخش است. از طرفی تا سیاست های تحقیق و توسعه با نظام ملی نوآوری همخوانی نداشته باشد، تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی نیز از کیفیت یا زمینه لازم جهت جذب و دریافت از طرف صنایع برخوردار نخواهد بود.در این میان خلاء در نهادهای واسطه ای از قبیل سازمان های توسعۀ نوآوری و سازمان های توسعه فناوری، شکل گیری نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد حس می گردد و دانشگاه ها را از دست یابی به اهداف انتقال یافته های تحقیقاتی خود دور می سازد(فکور، 2:1385).فهرست مطالب بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی به شرح زیر می باشد:چکیده  فصل اول: کلیات تحقیق1-1 بیان مسأله    41-2 اهمیّت و ضرورت تحقیق    61-3 اهداف تحقیق    81-4 سؤالات تحقیق    91-5 تعاریف نظری و عملیاتی    9فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ  تحقیق2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان    132-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع  در خارج از ایران (پیشینه موضوعی)    132-1-2 پیشینه مطالعاتی  تحقیق در جهان    162-2 قسمت دوم : پیشینۀ تحقیق در ایران    302-2-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران (پیشینه موضوعی)    302-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران    332-3 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق    402-3-1 همکاری دانشگاه و صنعت    402-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب    412-3-3 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران    422-3-4 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان     422-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی    452-3-6 ارتباط دانشگاه ها با صنایع کوچک و متوسط    462-3-7 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی    472-3-8 ظهور دانشگاه های جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به  نیازهای علمی بازار    492-3-9 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاه ها و صنایع    502-3-10 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع    502-3-11 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش    502-3-12 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در دانشگاه های هلند    512-3- 13 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور     512-3-14 همکاریهای علمی بین المللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش و فناوری صنعتی    522-3-15 اهداف آموزش عالی و ارتباط آن با اقتصاد بازار    522-3-16 اهمیت کارآیی بیرونی آموزش عالی در پیشبرد اهداف اجتماعی و  اقتصادی    522-3-17 روش های تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت    532-3-18 انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط    562-3-19 پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی    572-3-20 تفاوت های فرهنگی میان دانشگاه و صنعت     582-3-21 قوانین و مجموعه مبانی اخلاقی همکاری با صنعت     592-3-22 مالکیت فکری چیست؟     602-3-23 اهمیّت مالکیت فکری در اقتصاد بازار     602-3-24 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاه های انگلستان     612-3-25 وضعیت مالکیت فکری در ایران     612-3-26 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی    622-3-27 اهداف تنظیم آیین نامه مالکیت فکری در دانشگاه ها     622-3-28 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت     632-3-29 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و  صنعت    2-3-30 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها    642-3-31 نقش واسطه ها در ارتباط دانشگاه و صنعت    652-3-32 الگوی توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت    662-3-32-1 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه  داخلی    662-3-32-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه  خارجی    672-3-33 نقش واسطه های خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت    672-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت    672-3-35 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل    682-3-36 رویکردهای تعیین هزینه و قیمت گذاری خدمات دانشگاه به صنعت    702-3-37 توزیع درآمد حاصل از فعالیت های ارتباط با صنعت    702-3-38 توزیع درآمد بدست آمده از تجاری کردن حق اختراع ها و حق امتیازها    712-3-39 توزیع درآمد بدست آمده از هزینه های بالاسری(سربار) یا مازاد درآمد  ایجاد شده 2-3-40 مدیریت کارکنان در ارتباط دانشگاه و صنعت    722-3-41 استخدام کارکنان و مدیریت منابع انسانی    732-3-42 مدل ها و انواع پاداش ها    742-3-42-1 پاداش های مالی    752-3-42-2 ارتقاء    752-3-42-3 پاداش های غیرمالی    762-3-43 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکت های  انشعابی دانشگاهی    762-3-44 مقیاسی برای ارزیابی جهت گیری کارآفرینی در دانشگاه ها    772-3-45 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی     782-3-46 کارآفرینی    792-3-47 اجزای نظام ملی نوآوری    802-3-48 بنیان های اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامه های تحقیقاتی  دانشگاهی بر نوآوری     812-3-49 پارک های علمی، حلقه ضروری زنجیرۀ نوآوری در صنعت و بازار     822-3-50 نقش پارک های علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد  آن در اقتصاد     2-3-51 پارک های تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاه ها و صنایع    852-3-52 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران    862-3-53 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و  صنعت در انگلستان    2-3-54 پیش نیازهای توسعه علمی در ایران    882-3-55 دانستنی های ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و  صنعت    2-3-56 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری     912-3-57 تجاری سازی تحقیقات و اهمیّت آن     922-3-58 روش های تجاری سازی    922-3-59 مراحل تجاری سازی تحقیق     932-3-60 چالش ها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات     942-3-61 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهش ها    962-3-62 بررسی های مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت     982-3-63 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژه ها در تعامل میان دانشگاه و صنعت     2-3-64 انتخاب پروژه تحقیقاتی مناسب، تسریع در تجاری شدن یافته های پژوهش    2-3-65 ارزیابی پتانسیل تجاری- چک لیست امتیازبندی پروژه ها در اولویت بندی تجاری شدن تحقیقات دانشگاهی    1012-3-66 اصول پیش نیاز تجاری سازی تحقیقات در آمریکای شمالی     1012-3-67 عوامل عمده کلیدی قابل توجه در تجاری شدن یافته های پژوهشی در صنعت2-3-68 روش های پیش بینی فروش در تجاری شدن یافته های پژوهش    1052-3-68-1 روش های کیفی پیش بینی فروش    1052-3-68-2 روش های کمّی پیش بینی فروش    1052-3-69 نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی     1102-3-70 دسته بندی دانشگاه ها براساس انجام پروژه های مشترک با صنایع    1112-3-71 چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاری سازی تحقیق ترغیب می کند؟     1132-3-72 آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج می گردد؟     1142-3-73 مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین     2-4 ابعاد و مؤلفه ای مستخرجه از مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق     118 فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1 روش تحقیق    1233-2 جامعه آماری    1233-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه    1233-4 ابزار گردآوری داده ها و روایی و اعتبار    1283-4-1 مصاحبه    1293-4-2 طراحی و ارزیابی پرسشنامه    1293-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها    1313-6  مراحل اجرایی تحقیق    132فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان    1344-1-1 سطح تحصیلات    1354-1-2 سال های خدمت    1364-1-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    1374-1-3-1 وضعیت متغیر عوامل ساختاری    1384-1-3-2 وضعیت متغیر عوامل فرهنگی – اجتماعی    1394-1-3-3 وضعیت متغیر عوامل آموزشی    1404-1-3-4 وضعیت متغیر عوامل مدیریتی    1414-1-3-5 وضعیت متغیر عوامل مالی    1424-1-4  نمودار راداری متغیرهای تحقیق    1434-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤالات تحقیق    1444-2-1 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال اوّل تحقیق    1444-2-1-1 تحلیل عاملی اکتشافی    1444-2-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال دوّم تحقیق    1554-2-2-1 تحلیل عاملی تأییدی    1554-2-3 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال سوّم تحقیق    1684-2-4 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال چهارم تحقیق    1694-2-5 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال پنجم تحقیق    173فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری5-1 جمع بندی     1775-2 یافته های تحقیق و ارائه مدل    1785-2-1 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال اوّل    1785-2-2 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال دوّم تحقیق    1815-2-3 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال سوّم تحقیق    1845-2-4 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال چهارم تحقیق    1865-2-5 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال پنجم تحقیق    1875-3 یافته های جانبی تحقیق    1885-3-1 سطح تحصیلات    1895-3-2 سال های خدمت    1895-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    1905-3-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق    191 5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق و ارائه مدل نهایی    1925-4-1 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی اوّل    1925-4-2 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی دوّم     1985-4-3 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی سوّم    2165-4-4 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی چهارم    2185-4-5 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی پنجم    2245-5 تفسیر یافته های جانبی پژوهش        2265-5-1 سطح تحصیلات    2265-5-2 سال های خدمت    2275-5-3 وضعیت متغیرهای تحقیق    2275-5-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق    2295-6 نتیجه گیری     2315-7 محدودیت های تحقیق     2365-8 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق     2365-9 توصیه های کاربردی     2385-10 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی    241منابع و مآخذمنابع فارسی     244منابع انگلیسی    250ضمائم    254چکیده انگلیسی

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1274
مشاهده

کد فایل:9378
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:1810

اشتراک گذاری:

 قیمت:

30,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومیمؤلفه های مدیریت آموزش عالیارتباط دانشگاه با صنعت و تجاریدستاورد تعامل دانشگاه و صنعتجهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالیآموزش از راه دور

 • جوش فلزات رنگی و جوش لیزری

  پایان نامه جوش فلزات رنگی و جوش لیزری,پروژه جوش فلزات رنگی و جوش لیزری دانلود فایل اصلی جوش فلزات رنگی و جوش لیزری از سایت دانلود فایل تحقیق جوش فلزات رنگی و جوش لیزری در حجم 80 صفحه و در…

 • آشنایی با شاخص های بورس

  بورس دانلود فایل اصلی آشنایی با شاخص های بورس از سایت دانلود فایل تحقیق آشنایی با شاخص های بورس در حجم 60 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:شيوه محاسبه شاخص ها در…

 • پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده

  پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده برچسب ها: بررسي ساختار سيستم اخذ دادهبلاك دياگرام سيستمDAQمدار حفاظت ولتاژ وروديتقويت كننده ابزار دقيقمالتي پلكسر آنالوگمدار انتخابگر ديجيتالي بهره رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده دسته بندي : پزشکی…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: پروتکل قفل گذاری بر مبنای XPath، با همزمانی بالا برای پایگاه داده های XML

  09358978227,A high concurrency XPath based locking protocol for XML databases,XML,پایگاه داده,پروتکل,پروتکل قفل گذاری,دانلود ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله XM,دانلود رایگان مقاله انگلیسی,دانلود مقاله XML,دانلود مقاله انگلیسی,دانلود مقاله پروتکل,قفل گذاری,نگار زمانی دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: پروتکل قفل گذاری بر مبنای…

 • پاورپوینت معبد آب

  آشنایی با تادائو آندو,بنای معبد آب,پاورپوینت بنای معبد آب,پاورپوینت معبد آب,پاورپوینت معرفی معبد آب,دانلود بررسی و آشنایی با معبد آب,دانلود پاورپوینت پروژه معماری,دانلود پاورپوینت معبد آب,دانلود پروژه معماری دانلود فایل اصلی پاورپوینت معبد آب از سایت دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت…

 • بررسی رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض برای نوسازی و عمران شهري

  بررسی رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض برای نوسازی و عمران شهري,بررسی مدیریت کیفیت خدمات شهری,تاثير عملکرد مديريت شهري,تحقیق کیفیت خدما,ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻬﺮوﻧﺪي,مبانی نظری كيفيت خدمات شهري,مقاله عوارض شهرسازی دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان

  ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان دانلود ادبیات نظری تحقیق آموزش کارکنان و آمادگی کارکنان و الگوی انتقالی هالتون و جذب مشتریان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی,پيشينه تحقيق جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی,چارچوب نظري رضایت شغلی و رفتا,دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های رفتار شهروندی سازمانی,مباني نظري رفتار شهروندی سازمانیتعریف شهروندی دانلود فایل اصلی دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تربیت و اخلاق (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تربیت و اخلاق,پیشینه پژوهش تربیت و اخلاق,پیشینه تحقیق تربیت و اخلاق,چارچوب نظری تربیت و اخلاق,دانلود مبانی نظری تربیت و اخلاق,فصل دوم پایان نامه تربیت و اخلاق,فصل دوم مقاله تربیت و اخلاق دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • قالب پاورپوینت داروسازی 4

  قالب پاورپوینت داروسازی 4 دانلود قالب پاورپوینت داروسازی 4 دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت داروسازی 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید…

 • بررسی مسجد شیخ زاید

  بررسی مسجد شیخ زاید دانلود بررسی مسجد شیخ زاید دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی مسجد شیخ زاید معرفی مسجد شیخ زایدموقعیت مسجدهزینه و مساحت مسجدقبه ها و مناره های مسجدتصاویر از قسمت های مختلف مسجد…

 • دانلود مقاله نقش نایسین و ناتامایسین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی

  دانلود,عنوان,غذایی,مقاله,مواد,ناتامایسین,نایسین,نقش,نگهدارنده دانلود فایل اصلی دانلود مقاله نقش نایسین و ناتامایسین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی از سایت دانلود فایل خلاصه: ناتامایسین و نیسین مواد ضد میکروبی طبیعی هستند که بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم در مواد غذایی اثر بازدارندگی…

 • پاورپوینت حجاب و عفاف

  پاورپوینت حجاب و عفاف دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت حجاب و عفاف. این فایل در ارتباط با حجاب و عفاف تهیه شده است، در حجم 16 اسلاید…

 • پاورپوینت امولسیفایر

  پاورپوینت امولسیفایر دانلود پاورپوینت امولسیفایر دسته بندي : صنایع غذایی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب مقدمه کاربرد امولسیفایر امولسیفایرهای مورد استفاده در مواد غذایی نحوه تشکیل امولسیونها مکانیزم های مربوط به ناپدیداری امولسیون ها کاربرد امولسیفایرها در شیر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم )

  ادبیات نظری فراشناخت,پیشینه پژوهش فراشناخت,پیشینه تحقیق فراشناخت,دانلود چارچوب نظری روانشناسی فراشناخت,فصل دوم پایان نامه فراشناخت,مبانی نظری درمان فراشناخت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقدام به خودکشی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تحقیق اقدام به خودکشی,پیشینه پژوهش اقدام به خودکشی,پیشینه تحقیق اقدام به خودکشی,چارچوب نظری اقدام به خودکشی,فصل دوم پایان نامه اقدام به خودکشی,مبانی علل خودکشی در ایران,مبانی نظری اقدام به خودکشی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری تنوع فرهنگی

  مبانی نظری تنوع فرهنگی دانلود مبانی نظری تنوع فرهنگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنوع فرهنگی ادبیات 2 - 1 فرهنگ 2 - 2 شهروندی فرهنگی 2 - 3 تنوع فرهنگی 2 -…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

  مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - بررسی تحقیقات انجام…

 • پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی

  پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی برچسب ها: جدول ارزش غذایی مواد مختلفارزش غذایی چیستمحاسبه ارزش غذاییجدول ارزش تغذیه ای مواد غذاییجدول کامل ارزش غذاییتعریف ارزش غذاییگروه مواد غذایی سوم دبستانهرم مواد غذايي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تغذیه و…

 • مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )

  مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دانلود مبانی نظری و پیشینه سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP ) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوگیری توجه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : پیشینه‌ی سوگیری توجه پیشینه اصلاح سوگیری توجه پیشینه ابزارهای سنجش سوگیری توجه…

 • فایل پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی

  فایل پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی برچسب ها: دانلود پاورپوینت ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی ساختار و کارکرد شهر در فرهنگ اسلامی مشخصه های شهرهای اسلامیعوامل مؤثر در شکل گیری شهر اسلامیپاورپوینت ساختار و کارکرد…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

  پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 12 2 –…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان ) برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث از گذشته تا آینده ( نان ) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا…

 • پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری

  پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری برچسب ها: دمای مناسب برای پرورش گاوتجهیزات مورد نیاز گاوتنش گرمایی در گاو شیری تنش گرمایی در گاو شیری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری دسته بندي : مهندسی کشاورزی…

 • پاورپوینت جریان سلفی گری معاصر

  پاورپوینت جریان سلفی گری معاصر برچسب ها: تاریخچه وهابیت pdfفرقه وهابیت چه افکاری دارندسلف در اسلامایا وهابی ها سنی هستندبزرگان وهابیتآیا وهابی ها مسلمان هستندوهابی قاتلعقاید وهابیت چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جریان سلفی گری معاصر دسته بندي :…

 • پاورپوینت آر.اس.اس (RSS)

  پاورپوینت آر.اس.اس (RSS) برچسب ها: چگونه از ار اس اس استفاده کنیمrss مخفف چیستساخت لینک rssساخت لینک ار اس استعریف rssrss اخبار جهانفید اینستاگرامادرس فید تلگرام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آر.اس.اس (RSS) دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتماع درمان مدار(فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  ادبیات نظری تحقیق اجتماع درمان مدار,تعریف مبانی نظری تحقیق اجتماع درمان مدار,چارچوب نظری تحقیق اجتماع درمان مدار,مبانی نظری اجتماع درمان مدار,مبانی نظری اختلال اعتیاد از دیدگاه TC,نگین فایل,نمونه پی,نمونه یک پیشینه تحقیق فرد معتاد از دیدگاه TC دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های نقدشوندگي (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ضریب نقدشوندگی,پایان نامه نقدشوندگی سهام,چارچوب نط,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نقدشوندگي (فصل دوم پایان نامه),عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام,فصل دوم پایان نامه تعریف نقدشوندگی سهام,مبانی نطری محاسبه نقدشوندگی سهام,نقدشوندگی چیست دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق و…

 • حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه

  حسابداری رایانه ای,شرکتهای بیمه دانلود فایل اصلی حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه از سایت دانلود فایل تحقیق حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه در حجم 31 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت ترمیم در سیستمهای توزیع شده

  پاورپوینت ترمیم در سیستمهای توزیع شده برچسب ها: پاورپوینت سیستم های توزیع شده تننباومسیستم های توزیع شده pdfکتاب سیستم های توزیع شده تننباوم ترجمه دکتر پدرامروش ایجاد مجموعه‌ای سازگار از نقاط مقابلهترمیم در سیستمهای توزیع شده رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن

  اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن,پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن پرسشنامه استاندارد اهمال کاری,پرسشنامه اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن 1991,پرسشنامه تاک,پرسشنامه تعلل ورزی تاکمن,دانلود آزمون اهمال کاری,مقیاس تعلل ورزی یا اهمال کاری دانلود فایل اصلی دانلود…

 • دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مجتمع مسکونی (طرح معماری 5 )

  استانداردهاي مجتمع مسکونی,برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی,پاورپوینت پروژه طراحی مجتمع مسکونی,پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مجتمع مسکونی (طرح معماری 5 ),پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی,فضاهای مجتمع مسکونی دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهاي مجتمع مسکونی (طرح معماری 5 ) از…

 • پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری

  پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری برچسب ها: جزوه ی درس شبیه سازی کامپیوتریدانلود فیلم آموزش درس شبیه سازی کامپیوترفیلم آموزش درس شبیه سازی کامپیوتریدرس شبیه سازی کامپیوتری ارشد صنایعپروژه درس شبیه سازی کامپیوتری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتری…