بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

رفتن به سایت اصلی

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 120 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهتغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.مقدمهتشکيل شركت سهامي و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. نظام بازار به گونه اي سازماندهي شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مديران شركت تفويض كنند. جدايي مالكيت از مديريت به عموميت “مسأله نمايندگي” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكيت و مديريت، مديران به عنوان نماينده سهامداران، شركت را اداره مي كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران و ذينفعان ديگر ايجاد ميشود و به طور بالقوه اين امكان به وجود ميآيد كه مديران اقداماتي انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذينفعان ديگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در اين مسأله، تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم ميکند که مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود ساز و کارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوکارها، طراحي و اجراي “راهبري شرکتي” مناسب در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است. صاحبنظران علوم اقتصادي و حسابداري در ايران، بيشتر معني حاکميت شرکتي را براي اين واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گويايي نيست. از آنجا که کاربرد اين واژه ايجاد سازوکار مناسب براي هدايت و کنترل شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است، نزديکترين و مأنوس ترين معنايي که ميتوان براي اين واژه انتخاب کرد راهبري شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبري شرکتي که با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروکار دارد، موجب ترغيب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگويي شرکتها درخصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع ميشود. توجه به راهبري شرکتي کارا و افزايش کارايي در قراردادهاي ميان ذينفعان به منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاء شفافيت اطلاعات در شرکتها و واحدهاي اقتصادي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تأمين شده است، به تخصيصکاراي منابع و در نهايت رشد توسعه اقتصادي منجر ميشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایندفهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات پژوهش    11-1) مقدمه    31-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش    31-2-1) ساختار هیات مدیره    41-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره     51-2-1-2)اندازه هئیت مدیره    51-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره    51-2-2) ساختار مالکیت    51-2-2-1) سهام مدیریتی    61-2-2-2) مالکان عمده     61-2-2-3) تعداد سهامداران    61-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی    61-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن    71-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان    81-3) اهميت و ضرورت پژوهش    91-4) هدف پژوهش    101-4-1) اهداف کاربردی    111-5) سئوالات تحقيق    111-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش    111-7) متغیرها پژوهش    131-8) جنبه نوآوري پژوهش     131-9) روش تحقيق    131-10) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني)    131-10-1) قلمرو موضوعی    131-10-2) قلمرو مکانی    131-10-3) قلمرو زمانی     131-11) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات    141-12) تعریف عملیاتی متغیرها    141-13) ساختار پژوهش    15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار    172-1-1) مقدمه:    172-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی     162-1-3) انتخاب حسابرس     162-1-4) تغییر حسابرس     172-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس    172-1-6) دلایل تغییر حسابرس     182-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی    182-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی     182-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت     192-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی     192-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری     192-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت    192-1-6-7)اظهارنظر مشروط     192-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی     202-1-6-9) تغییرات مدیریت     202-1-6-10) اقدامات غیر قانونی     202-1-6-11)محدودیت منابع     202-1-6-12) ورشکستگی     202-1-6-2) ادغام        21     1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:      212-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی    2114-6-1-2) رشد شرکت     217-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت     218-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل    221-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس     222-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس     233-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش     239-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر    231-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس     232-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن    251-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:    2610-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر     271-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي    282-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي    293-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي    292-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی    301-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی    302-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی    321-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )    32 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)    332-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)    331-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)    333-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني    343-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي    341-3-2-2) تئوری هزینه معاملات     342-3-2-2) تئوري نمايندگي    343-3-2-2) تئوري ذينفعان    354-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی    351-4-2-2) مدل مالی    362-4-2-2) مدل مباشرتی    363-4-2-2) مدل تئوری ذینفع    364-4-2-2) مدل سیاسی    375-2-2) اصول حاکمیت شرکتی    371-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس    391-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره    412-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره    423-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها    424-1-5-2-2) استقلال مدیر    435-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره    436-1-5-2-2) اعضاي مشترك هیات مدیره    437-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام    438-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره    439-1-5-2-2) حضور در جلسات    436-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی    441-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار    442-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط    443-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار    454-6-2-2) الگوی نو ظهور    457-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی    468-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی    481-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی    482-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده    491-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران    493-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره    504-8-2-2)  دولتی و خصوصی    515-8-2-2) سهام شناور آزاد    519-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی    531-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی    532-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران    543-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره    544-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره    5510-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری    551-10-2-2) اطلاعات حسابداري مالی    562-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي    573-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت    6011-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی    6012-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی    623-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران    631-3-2) مقدمه    632-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري    64.3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود    644-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود    665-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود    666-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود    667-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت    668-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود    684-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش    701-4-2) پژوهش های داخلی    702-4-2) پژوهش های داخلی    73فصل سوم: روش شناسی تحقیق    1-3) مقدمه    762-3) اهداف تحقيق    761-2-3) هدف كاربردي    763-3) سؤالات تحقیق    774-3) فرضیه های تحقیق    775-3) متغیرها و مدلهای تحقیق    781-5-3) متغیرهای پژوهش    782-5-3) مدلهای پژوهش    796-3) روش تحقیق    807-3) قلمرو تحقیق    801-7-3) قلمرو مکانی     802-7-3) قلمرو زمانی    803-7-3) قلمرو موضوعی    808-3) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    801-8-3) شرکتهای نمونه     819-3) روش جمع آوری اطلاعات     8210-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها    821-10-3)تعوض حسابرس     822-10-3) سایر متغیرهای پژوهش    8211-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات    833-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف    843-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون    843-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون    853-11-4) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن)    8612-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق    873-12-1) آزمون فرضيه اول:    873-12-2) آزمون فرضيه دوم:    873-12-3) آزمون فرضيه سوم:    883-13) خلاصه فصل    88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                  4-1) مقدمه904-2) آمار توصیفی  904-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 934-4) آمار استنباطی 934-5)آزمون فرضیات     934-5-1) فرضیه اصلی  934-6) خلاصه فصل 96فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه 995-2) خلاصه تحقیق 995-2-1) خلاصه بیان مساله 995-2-1) خلاصه کل تحقیق 1005-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100  5-3) تحلیل فرضیات   1005-3-1) تحلیل فرضیه اول 1005-3-2) تحلیل فرضیه دوم 1015-3-3) تحلیل فرضیه سوم  1025-4) نتیجه گیری کلی  1025-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 1035-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-6) پیشنهادات تحقیق 1045-6-1) پیشنهادات کاربردی 1045-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1055-7) محدودیت تحقیق 105 منابع فارسی    113منابع غیر فارسی 115چکیده انگلیسی 116

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1701
مشاهده

کد فایل:11002
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸
حجم فایل ها:3220

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق در پايان نامه نظریه های استرس,فصل دوم پايان نامه مفاهیم استرس,مباني نظري پايان نامه مدل ها و دیدگاه های استرس,مبانی نظری استرس و سن بلوغ وانواع آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل…

 • تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی برچسب ها: دانلود مقاله تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشیپایان نامه تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک…

 • دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم (AAQ-II)

  ارزیابی پذیرش و عمل,پذیرش و عمل,پرسشنامه AAQ,پرسشنامه استاندارد پذیرش و عمل,پرسشنامه پذیرش و عمل,پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل,مقیاس پذیرش و عمل,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم…

 • پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی

  پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مقدمه اهداف تصفیه فاضلاب صنعتی ویژگی های خاص فاضلابهای صنعتی آلودگی های فاضلابهای صنعتی مهمترین روش های تعیین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدهی سهام و سهام جایزه (فصل 2)

  پيشينه پژوهش,پيشينه نظري,چارچوب نظري سهام چیست,دانلود مباني نظري سهام جایزه,فصل دوم پايان نامه ارشد سهام و بازدهی سهام,مباني نظري تعاریف سهام جایزه,مباني نظري حسابداري نظریه های سهام,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بازدهی سهام دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

  مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت

  دانش خانواده و جمعیت,دانش خانواده و جمعیت pdf,دانش خانواده و جمعیت پیام نور,دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان,دانش خانواده و جمعیت جمهی از نویسندگان,دانش خانواده و جمعیت زهرا آیت اللهی,دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم دانلود فایل اصلی دانلود…

 • پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان

  پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان دانلود پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد در کارکنان 2 - 4 - 1 ) تعریف اعتماد 2 - 4 - 2 )…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 14 2 - 2 بخش اول :…

 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي سياسي(دکتر سيد بيوک محمدي)

  پاورپوینت کتاب جامعه شناسي سياسي(دکتر سيد بيوک محمدي) برچسب ها: دانلود رایگان کتاب جامعه شناسی سیاسی بشیریهجامعه شناسی سیاسی بشیریه pdfدانلود کتاب جامعه شناسی سیاسی حسین بشیریه pdfخلاصه کتاب جامعه شناسی سیاسی بشیریهکتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژهدانلود رایگان کتاب…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگري ، رویکرد و نظریه های مختلف آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگري,پیشینه پژوهش تکانشگري,چارچوب نظری خود نظم دهی,رویکرد و نظریه های مختلف تکانشگري,مبانی نطری تکانشگري,نظریه ی خود نظم دهی بندورا,نظریه ی خود نظم دهی کارور و شی یر دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت

  پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت. این فایل در ارتباط با روش تحقیق در مدیریت، در حجم 306 اسلاید…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق پان تركيسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8 نگاهي به سابقه تاريخي پان…

 • پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری

  پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری دانلود پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سوختگی و اقدامات پرستاری،در حجم 114 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: آلودرم:درم به دست آمده از…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فرهنگ ایثار و شهادت 2 - 1 . مفهوم…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش مفهوم کیفیت زندگی

  پيشينه پژوهش,پيشينه نظري جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی,تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی,چارچوب نظري کیفیت زندگی,دانلود مباني نظري مفهوم کیفیت زندگی,مباني نظري ابعاد کیفیت زندگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کیفیت زندکی,نقش سلامت در کیفیت زندگی دانلود فایل اصلی چارچوب…

 • هتل های هوشمند

  هتل های هوشمند دانلود هتل های هوشمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هتل های هوشمند فهرست مقدمهمعرفی هتل هوشمندهوشمند سازی و سیستم مدیریت هتل هاهوشمند سازی اتاق هاسیستم مدیریت  مهمانانکنترل روشنایی فضای عمومینظارت…

 • مبانی نظری پرخاشگری

  مبانی نظری پرخاشگری دانلود مبانی نظری پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرخاشگری پرخاشگری به عنوان یک غریزه 2 - 2 - 3 - 2 - پرخاشگری رفتاری 2 - 2 - 3…

 • مقاله خشونت خانگی علیه زنان

  مقاله خشونت خانگی علیه زنان دانلود مقاله خشونت خانگی علیه زنان دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد مقاله خشونت خانگی علیه زنان. این فایل در ارتباط با خشونت خانگی علیه زنان می باشد، در…

 • ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی

  ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی دانلود ادبیات نظری تحقیق وپیشینه اختلال اضطراب اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه 2 - 1 - مبانی نظری 2 - 1…

 • پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی

  آشنایی با انواع نمودارهای اقلیم شناسی,اقلیم شناسی,انواع نمودار اقلیم شناسی,بررسی نمودارهای اقلیم شناسی,پاورپوینت اقلیم شناسی,پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,دانلود پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,نمودارهای اقلیم شناسی دانلود فایل اصلی پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی،در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه(فصل دوم)

  ادبيات نظري اختلال کم توجهی,پيشينه نظر,دانلود مباني نظري اختلال ADHD,فصل دوم اختلال پیش فعالی,مباني نظري بیش فعالی و نقص توجه,مباني نظري و پيشينه پژوهش بیش فعالی و نقص توجه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص…

 • پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني

  پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني برچسب ها: پاورپوینت اتحاديه پستي جهانياعمال آزادي ترانزيت واحد پوليامنيت پستينرخ‌هاي پستيتمبرهاي پستي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اتحاديه پستي جهانيقالب…

 • پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس

  پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس دانلود پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل فایل پروژه الگوریتم هیم به زبان سی پلاس پلاس (++Heam c) ،…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم),استانداردهای زیست محیطی,پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه,سیستم مدیریت زیست محیطی,شکل گیری استاندارد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار…

 • پاورپوینت پارک های علم و فناوری و دلایل موفقیت آنها

  پاورپوینت پارک های علم و فناوری و دلایل موفقیت آنها برچسب ها: نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی شرکت های دانش بنیانبررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آنشناسايي و اولويت…

 • پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت

  پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دانلود پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعيين…

 • شناخت هویت و بایدها و نبایدهای جوانان

  جوانان دانلود فایل اصلی شناخت هویت و بایدها و نبایدهای جوانان از سایت دانلود فایل تحقیق شناخت هویت و بایدها و نبایدهای جوانان در حجم 60 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر: فصل…

 • پاورپوینت ابزار دقیق سد

  پاورپوینت ابزار دقیق سد دانلود پاورپوینت ابزار دقیق سد دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ابزار دقیق سد،در حجم 45 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به بررسی و معرفی ابزارهای دقیق…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز

  پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز,تولید سس مایونز,خط تولید سس,طرح بسته بندی سس,طرح توجیهی کارافرینی تولید سس مایونز,طرح توجیهی کارخانه سس مایونز,طرح تولید سس مایونز دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز…

 • طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله

  طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله دانلود طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله چکیدهمقدمهسوابقطراحی سازه های…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

  پیشینه پژوهش نقش فناوری در یادگیری,تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی,تاثیر وسایل کمک آموزشی بر,تکنولوژی آموزشی در مدارس,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری,مبانی نظری نقش فناوری در یادگیری,نقش تکنولوژی در آموزش و پرورش دانلود فایل…

 • تحقیق ورشکستگی

  ورشکستگی دانلود فایل اصلی تحقیق ورشکستگی از سایت دانلود فایل تحقیق ورشکستگی در حجم 31 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ورشكستگي به تقصيراما زماني كه تاجر در فعاليت تجاري خود اعمالي را…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مرغ تخم گذار

  دانلود پاورپوینت با موضوع مرغ تخم گذار برچسب ها: مرغ تخم گذارکیفیت داخل تخم مرغ پوسته تخم مرغ تخم مرغروش های پرورش مرغ تخمگذار در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مرغ تخم گذار دسته بندي :…

 • پاورپوینت زندگینامه مولانا

  پاورپوینت زندگینامه مولانا دانلود پاورپوینت زندگینامه مولانا دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی ازمتن پاورپوینت: مولانا، متولد سال604 در بلخ متولد شد.مولانا 13 ساله بود، بهاالدین ولد به دلیل ناامنی و حمله مغولان به…