بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

رفتن به سایت اصلی

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 120 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهتغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.مقدمهتشکيل شركت سهامي و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. نظام بازار به گونه اي سازماندهي شد كه مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مديران شركت تفويض كنند. جدايي مالكيت از مديريت به عموميت “مسأله نمايندگي” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن مالكيت و مديريت، مديران به عنوان نماينده سهامداران، شركت را اداره مي كنند (فاما و جنسن، 1983). با شكلگيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران و ذينفعان ديگر ايجاد ميشود و به طور بالقوه اين امكان به وجود ميآيد كه مديران اقداماتي انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذينفعان ديگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در اين مسأله، تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم ميکند که مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجود ساز و کارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوکارها، طراحي و اجراي “راهبري شرکتي” مناسب در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است. صاحبنظران علوم اقتصادي و حسابداري در ايران، بيشتر معني حاکميت شرکتي را براي اين واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گويايي نيست. از آنجا که کاربرد اين واژه ايجاد سازوکار مناسب براي هدايت و کنترل شرکتها و بنگاههاي اقتصادي است، نزديکترين و مأنوس ترين معنايي که ميتوان براي اين واژه انتخاب کرد راهبري شرکتی است (سجادی، 1388). نظام راهبري شرکتي که با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي سروکار دارد، موجب ترغيب استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگويي شرکتها درخصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع ميشود. توجه به راهبري شرکتي کارا و افزايش کارايي در قراردادهاي ميان ذينفعان به منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاء شفافيت اطلاعات در شرکتها و واحدهاي اقتصادي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها از طريق مردم تأمين شده است، به تخصيصکاراي منابع و در نهايت رشد توسعه اقتصادي منجر ميشود (قالیباف اصل و رضایی، 1386). یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایندفهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات پژوهش    11-1) مقدمه    31-2) بيان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش    31-2-1) ساختار هیات مدیره    41-2-1-1) حضور مديران غير موظف در هيات مديره     51-2-1-2)اندازه هئیت مدیره    51-2-1-3) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره    51-2-2) ساختار مالکیت    51-2-2-1) سهام مدیریتی    61-2-2-2) مالکان عمده     61-2-2-3) تعداد سهامداران    61-2-3) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی    61-2-4) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن    71-2-5) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان    81-3) اهميت و ضرورت پژوهش    91-4) هدف پژوهش    101-4-1) اهداف کاربردی    111-5) سئوالات تحقيق    111-6) تبیین فرضیه‌های پژوهش    111-7) متغیرها پژوهش    131-8) جنبه نوآوري پژوهش     131-9) روش تحقيق    131-10) قلمرو تحقيق(موضوعي،مكاني،زماني)    131-10-1) قلمرو موضوعی    131-10-2) قلمرو مکانی    131-10-3) قلمرو زمانی     131-11) روش هاي گردآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات    141-12) تعریف عملیاتی متغیرها    141-13) ساختار پژوهش    15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار    172-1-1) مقدمه:    172-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی     162-1-3) انتخاب حسابرس     162-1-4) تغییر حسابرس     172-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس    172-1-6) دلایل تغییر حسابرس     182-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی    182-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی     182-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت     192-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی     192-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری     192-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت    192-1-6-7)اظهارنظر مشروط     192-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی     202-1-6-9) تغییرات مدیریت     202-1-6-10) اقدامات غیر قانونی     202-1-6-11)محدودیت منابع     202-1-6-12) ورشکستگی     202-1-6-2) ادغام        21     1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:      212-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی    2114-6-1-2) رشد شرکت     217-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت     218-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل    221-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس     222-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس     233-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش     239-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر    231-9-1-2) تغيير اجباري حسابرس     232-9-1-2) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن    251-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي:    2610-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر     271-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي    282-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و استقلال وي    293-10-1-2) دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي    292-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی    301-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی    302-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی    321-2-2-2) حاكميت شركتي درون سازماني (رابطه اي )    32 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)    332-2-2-2) حاكميت شركتي برون سازماني (محيطي)    331-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)    333-2-2-2) سيستم درون سازماني در مقابل سيستم  برون سازماني    343-2-2) تئوري هاي حاكميت شركتي    341-3-2-2) تئوری هزینه معاملات     342-3-2-2) تئوري نمايندگي    343-3-2-2) تئوري ذينفعان    354-3-2-2) تئوري ذينفعان در برابر تئوري نمايندگی    351-4-2-2) مدل مالی    362-4-2-2) مدل مباشرتی    363-4-2-2) مدل تئوری ذینفع    364-4-2-2) مدل سیاسی    375-2-2) اصول حاکمیت شرکتی    371-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس    391-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره    412-1-5-2-2) کمیته هاي هیات مدیره    423-1-5-2-2) تعداد اعضاي هیات مدیره و گزینش آنها    424-1-5-2-2) استقلال مدیر    435-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره    436-1-5-2-2) اعضاي مشترك هیات مدیره    437-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام    438-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره هاي عضویت در هیات مدیره    439-1-5-2-2) حضور در جلسات    436-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی    441-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار    442-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط    443-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار    454-6-2-2) الگوی نو ظهور    457-2-2) مکانیزم حاكميت شركتی    468-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی    481-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی    482-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده    491-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران    493-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره    504-8-2-2)  دولتی و خصوصی    515-8-2-2) سهام شناور آزاد    519-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی    531-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی    532-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران    543-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره    544-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره    5510-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری    551-10-2-2) اطلاعات حسابداري مالی    562-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداري مالی بر نتایج اقتصادي    573-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداري در مکانیزم حاکمیت شرکت    6011-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی    6012-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی    623-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران    631-3-2) مقدمه    632-3-2) دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري    64.3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود    644-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود    665-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود    666-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود    667-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت    668-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود    684-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش    701-4-2) پژوهش های داخلی    702-4-2) پژوهش های داخلی    73فصل سوم: روش شناسی تحقیق    1-3) مقدمه    762-3) اهداف تحقيق    761-2-3) هدف كاربردي    763-3) سؤالات تحقیق    774-3) فرضیه های تحقیق    775-3) متغیرها و مدلهای تحقیق    781-5-3) متغیرهای پژوهش    782-5-3) مدلهای پژوهش    796-3) روش تحقیق    807-3) قلمرو تحقیق    801-7-3) قلمرو مکانی     802-7-3) قلمرو زمانی    803-7-3) قلمرو موضوعی    808-3) جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    801-8-3) شرکتهای نمونه     819-3) روش جمع آوری اطلاعات     8210-3) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها    821-10-3)تعوض حسابرس     822-10-3) سایر متغیرهای پژوهش    8211-3) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات    833-11-1) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف    843-11-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون    843-11-3) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون    853-11-4) آزمون خود همبستگي جملات خطا(دوربین-واتسن)    8612-3) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق    873-12-1) آزمون فرضيه اول:    873-12-2) آزمون فرضيه دوم:    873-12-3) آزمون فرضيه سوم:    883-13) خلاصه فصل    88 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                  4-1) مقدمه904-2) آمار توصیفی  904-3) همبستگی متغیرهای تحقیق 934-4) آمار استنباطی 934-5)آزمون فرضیات     934-5-1) فرضیه اصلی  934-6) خلاصه فصل 96فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-1) مقدمه 995-2) خلاصه تحقیق 995-2-1) خلاصه بیان مساله 995-2-1) خلاصه کل تحقیق 1005-2- 1-1) خلاصه روش تحقیق 100  5-3) تحلیل فرضیات   1005-3-1) تحلیل فرضیه اول 1005-3-2) تحلیل فرضیه دوم 1015-3-3) تحلیل فرضیه سوم  1025-4) نتیجه گیری کلی  1025-5) مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات 1035-5-1) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-5-2) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج تحقیق کسب کرده اند 1035-6) پیشنهادات تحقیق 1045-6-1) پیشنهادات کاربردی 1045-6-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1055-7) محدودیت تحقیق 105 منابع فارسی    113منابع غیر فارسی 115چکیده انگلیسی 116

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1701
مشاهده

کد فایل:11002
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸
حجم فایل ها:3220

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مقاله تغییر حسابرسپایان نامه بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتبررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهراننظریه های حاکمیت شرکتینگین فایل

 • دانلود مقاله اکوتوریسم ونقش آن در توسعه پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر یاسوج)

  اکوتوریسم,پایدار,توسعه,دانلود,شهر,شهری(مطالعه,گردشگری,مقاله,موردی:,ونقش,یاسوج) دانلود فایل اصلی دانلود مقاله اکوتوریسم ونقش آن در توسعه پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر یاسوج) از سایت دانلود فایل چکیده امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت،به مثابه پدید پویای جهانی و اجتماعی است که پیچیدگیهای خاص خود…

 • پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده

  پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده دانلود پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده ، در حجم 53…

 • فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی نهم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی نهم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی از…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری ، تعیین فاکتورهای موثر بر CRM

  پیشینه تحقیق تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری,تعیین فاکتورهای موثر بر CRM و بانک صادرات,فصل دوم پایان نامه تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعیین…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش انواع تبليغات,پيشينه تحقيق انواع تبلیغات محیطی,تعریف تبلیغات چیست و انواع تبلیغ,چارچوب نظري انو,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ,فصل دوم پايان نامه انواع روش های تبلیغات,مباني نظري آشنایی با بهترین انواع تبلیغات دانلود فایل اصلی مبانی…

 • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه

  بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمهدانلود مقاله بررسی تاثیر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم فضای سایبر، مفهوم جرم و احساس امنیت اجتماعی (فصل دوم)

  ادبیات نظری مفهوم امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی,پیشینه پژوهش مفهوم جرم سایبری,پیشینه تحقیق مفهوم حریم خصوصی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم فضای سایبر,مبانی نظری مفهوم فضای سایبر,مفهوم جرم امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

  بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش برچسب ها: بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانشآموزش مهارتهاي اعتبارتيتحقیق روانشناسیمبانی نظری روانشناسی دانشمهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطينقص در حل مسأله و بروز…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عواطف ، کنترل عواطف (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عواطف,پیشینه پژوهش کنترل عواطف و عواطف,پیشینه تحقیق عواطف,چارچوب نظری کنترل عواطف,فصل دوم پایان نامه عواطف,کنترل عواطف,کنترل عواطف (فصل دوم پایان نامه),مبانی نظری عواطف دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عواطف ، کنترل عواطف…

 • بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

  بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایراندانلود پروژه بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایرانمبانی نظری بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران رفتن به سایت اصلی بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی…

 • فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم - عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی هشتم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی هشتم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم - عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)…

 • مبانی نظری تحقیق اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت

  مبانی نظری تحقیق اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت دانلود مبانی نظری تحقیق اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل درمان فراشناخت اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت نظریه و ماهیت درمان…

 • پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی

  پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی دانلود پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی(Simulated Annealing) ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی مجتمع تفریحی توریستی

  پایان نامه معماري مجتمع تفریحی توریستی و نقشه های معماري,رساله معماري طراحی مجتمع تفریحی توریستی,طراحی معماري مجتمع تفریحی توریستی,ظوابط و استانداردهای طراحی مجتمع تف,مطالعات معماري طراحی مجتمع تفریحی توریستی,نقشه های معماري مجتمع تفریحی توریستی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله…

 • پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری

  پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری دانلود پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اتوماسیون اداری 2 - 1 - 1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری مزایای مستقیم مزایای غیر مستقیم معایب سیستم…

 • قالب پاورپوینت ریه شماره 2

  قالب پاورپوینت ریه شماره 2 دانلود قالب پاورپوینت ریه شماره 2 دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ریه شماره 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …  …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات…

 • پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

  پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی دانلود پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جهت‌گیری مذهبی تاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‌ورز قدمتی دیرینه دارد . آن‌چنان…

 • هتل نارنجستان

  هتل نارنجستان دانلود هتل نارنجستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هتل نارنجستان فهرست موقعيت هتلمشخصات كلي هتلطراحي سايتساحلي زيبا ي هتل نارنجستان ويلاهاي هتل نارنجستانويلاهاي تيپ A ويلاهاي تيپ B ويلاهاي تيپ C…

 • پیشینه و مبانی نظری مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار

  پیشینه و مبانی نظری مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار دانلود پیشینه و مبانی نظری مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

  مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا دانلود مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فناوری اطلاعات .....................................................................................................…

 • پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت

  پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت دانلود پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مفهوم تربیت 1 - ایجاد زمینه 2 - به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه 3…

 • نمونه سوالات علوم تجربی ابتدایی

  نمونه سوالات علوم تجربی ابتدایی دانلود نمونه سوالات علوم تجربی ابتدایی دسته بندي : سوالات نهایی جزئیات و دریافت گزارش فایل تمامی دروس شامل می شود سرفصل ها: آزمونک درس 1: زنگ علوم آزمونک درس 2: ماده تغییر می‌کند آزمونک…

 • ادبیات نظری تحقیق محکم و متشابه در قرآن، محورهای اختلاف تشابه

  ادبیات نظری تحقیق محکم و متشابه در قرآن، محورهای اختلاف تشابه دانلود ادبیات نظری تحقیق محکم و متشابه در قرآن، محورهای اختلاف تشابه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - معناشناسی محکم و متشابه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه فصل دوم اختصاص به پيشينه تحقيق و جنبه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی اقیانوس آبی

  دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی اقیانوس آبی برچسب ها: کتاب استراتژی اقیانوس آبی pdfاستراتژی اقیانوس آبی چیستخرید کتاب استراتژی اقیانوس آبیخلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبیpdfتفاوت استراتژی اقیانوس آبی و قرمزدانلود کتاب استراتژی اقیانوس آبی pdfاستراتژی اقیانوس آبی pptمقاله استراتژی اقیانوس…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل دوم)

  ادبيات نظري نظریه های فراشناخت,پيشينه پژوهش فراشناخت,پيشينه تحقيق فراشناخت چیست,پيشينه نظري باورهای فراشناخت,دانلود مباني نظري راهبردهای فراشناخت,فصل دوم فراشناخت درمانی,مباني نظري فراشناخت در روانشناسی,مباني نظري و پيشينه پژوهش فراشناخت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش راهبرد های فراشناخت(فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

  مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله دانلود مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . شهرها…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه

  پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه؛ در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت:…

 • بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

  بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران برچسب ها: پروژه بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهراندانلود مقاله بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران رفتن به سایت اصلی بررسی موانع پیاده سازی حسابرسی…

 • پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی

  پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی برچسب ها: روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی شیمیایی قند مایع گلوکزی روش های تولید آنزیمی بررسی روش های تولید مقاله قند مایع گلوکزی تحقیق آنزیمی و…

 • دانلود مقاله بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی

  اصول معماری پارامتریک,دانلود مقاله بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی,فرایند طراحی پارامتریک,فرایند طراحی خطی,فرایند طراحی غیرخطی,معماران سبک پارامتریک,معماری پارامتریک pdf,معماری پارامتریک در ایران,مقاله معم دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک…

 • بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

  بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری برچسب ها: رقابت در بازار محصول تحقیق بررسی ریسک اعتباری اندازه بازاربررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباریتعریف رقابت در بازار محصولرقابت در بازار محصول چیستروش های…

 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی برچسب ها: سرمایه اجتماعیکیفیت زندگیاعتمادمشارکتبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیپایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگیپروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه سرمایه…

 • پاورپوینت با موضوع تکبر

  پاورپوینت با موضوع تکبر دانلود پاورپوینت با موضوع تکبر دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شخص متکبر لذت دنیایی را برای خویش به عنوان ارزش شناخته و از ارزش های اصیل قرآنی دور شده و زندگی خویش…