بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس

برچسب ها:
بررسی تعریف فرصت های رشدتحقیق حسابداری تعریف فرصت رشدپیشینه تحقیق نسبت شاخص سودآوريمبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه شركتنسبت تغييرات بدهينسبت تغييرات سود انباشتهبررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پ

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 149 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدههدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (606 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20Spss،7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوري شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هم‌چنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوري و عامل اندازه شركت با نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.مقدمهروش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می‌کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این تحقیق از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت استفاده شده است.فهرست مطالبچكيده:    1مقدمه :    2فصل اول :کلیات تحقیق 1-1- مقدمه    41-2- بیان مسئله    41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    1-4- مروری بر ادبیات تحقیق    61-4-1 تحقیقات خارجی:    61-4-2 تحقیقات داخلی:    81-5- اهداف تحقیق    91-5-1 اهداف علمی :    91-5-2 اهداف کاربردی تحقیق :    101-6- فرضیات تحقیق    101-7- روش پژوهش    101-8- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات    111-9- روش‌ها و ابزار گردآوری    111-10- قلمرو پژوهش    111-10- 1 قلمرو موضوعی    111-10-2 قلمرو مکانی    111-10-3 قلمرو زمانی    121-11-جامعه آماري و نمونه آماری پژوهش     121-12- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    121-13- ساختار پژوهش    131-14- خلاصه فصل    14فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه    16 2-2- بازار بورس    162-3- دلايل عمده تأمین مالي شرکت‌ها    172-4- روش‌های تأمین مالي    172-4-1 تأمین مالي كوتاه مدت    172-4-2 تأمین مالي بلند مدت    182-5- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی    182-5-1 بدهی‌های عملیاتی قراردادی    192-5-1-1 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)    192-5-1-1-1 هزینه اعتبارات تجاری    192-5-1-1-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف    202-5-1-1-3 تأخیر در پرداخت    202-5-1-1-4 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی    202-5-1-2 اسناد پرداختني    202-5-1-3 ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني    202-5-1-4 پیش دریافت از مشتریان    212-5-2 بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر)    212-5-2-1 ذخیره هزینه های معوق    222-5-2-2 ذخیره مالیات    222-5-2-3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    232-6- تأمین مالي ناشي از بدهی‌های مالي    232-6-1 بدهی‌های مالي كوتاه مدت    232-6-1-1 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)    242-6-1-1-1 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی    242-6-1-2 وام‌های بانکی کوتاه مدت    242-6-1-3 وثیقه قرار دادن حساب‌های دریافتی    252-6-1-4 وثیقه قرار دادن موجودی کالا    25 2-6-2 بدهی‌های مالي ميان مدت و بلندمدت    252-6-2-1 وام‌های بانكي بلندمدت    262-6-2-2 وام‌های شرکت‌های بيمه و ساير مؤسسات اعتباري    262-6-2-3 تأمین مالي تجهيزات    262-6-2-4 بدهی‌های رهني    272-6-2-5 اوراق قرضه    272-6-2-5-1 انواع اوراق قرضه    272-6-2-6 مزايا و معايب تأمین مالي از طريق بدهی‌های بلندمدت    282-7- تشريح بازده و انواع آن    302-7-1 بازده سهام    302-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم    322-7-3 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام    322-7-4 بازده دارايي    322-7-5 بازده سرمايه گذاري    332-8- نظرات و تئوری‌های تأمین مالي    332-8-1 نظريه سنتي    342-8-2 نظريه مودیگیلیانی و میلر    342-8-3 ماليات و نظريه مودیگیلیانی و میلر    352-8-4 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگیلیانی و میلر    352-8-5 هزينه هاي نمايندگي    352-8-6 تئوري موازنه ايستا يا پايدار    362-8-7 نظريه عدم تقارن اطلاعات    372-8-8 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمین مالي (تئوري ترجيحي)    382-9 تركيب سرمايه و فرصت‌های سرمايه گذاري    392-9-1 مزیت‌های مالی     402-9-2 محدودیت‌های نقدینگی     40        2-9-3 سایر منابع سرمایه    402-9-4 اثر سیاست تقسیم سود بر Ks    412-9-4-1 ریسک    412-9-5 نسبت‌های سودآوری    422-9-6 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری    432-9-7 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی    432-9-8 اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت    442-10 تاريخچه تأمین مالي    452-10-1 تاريخچه تأمین مالي در جهان    452ـ10ـ2 تأمین مالي در اسلام    472ـ10ـ3 تأمین مالي در ايران    482-11 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات    492-11-1 مروري مختصر بر مطالعات خارجي    492-11-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي    55فصل سوم :روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه    603-2- جامعه آماري پژوهش    603-3- تعیین حجم نمونه پژوهش    603-4- اهداف مشخص تحقیق    623-4-1 هدف اصلی    623-4-2 اهداف فرعی    633-4-3 اهداف كاربردي    633-5- سؤال‌های پژوهش    633-6- فرضيه‌هاي پژوهش    643-7- روش پژوهش    643-7-1 روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي    64 3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف    643-7-3 روش انجام پژوهش    653-8- روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات    653-9- تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن‌ها    653-9-1 متغیرهاي وابسته    663-9-1-1 نسبت تغييرات بدهي شرکت      663-9-1-2 نسبت تغييرات سود انباشته      663-9-2 متغیرهاي مستقل    673-9-2-1 فرصت‌هاي رشد      673-9-2-2 نسبت شاخص سودآوري      673-9-2-3 اندازه شرکت      673-9-3 متغیرهای كنترلي    673-9-3-1 نسبت دارایی‌های مشهود      673-9-3-2 سیاست سرمایه گذاری      673-9-3-3 تقسيم سود شركت      683-9-3-5 نرخ رشد فروش شرکت      683-10- مدل‌های پژوهش    683-11- اعتبار درونی و برونی پژوهش    693-12- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات    703-13- روش داده‌های پانل    703-14- روش اثرات ثابت:    713-15- آزمون چاو یا F مقید    723-16- آزمون هاسمن    723-17- آزمون معنی دار بودن مدل    733-18- آزمون معنی دار بودن ضرایب    743-19- آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها    74 3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    753-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها    753-22- فرض عدم وجود هم خطی بين متغيرهاي مستقل    753-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها    763-24- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها    763- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل:    77فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه    804-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    804-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق    814-4- بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    874-5- بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق    894-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق    894-6-1- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    894-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    924-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق    954-6-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق    974-6-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق    1004-6-6- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق    1024-7- خلاصه فصل    105فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه    1075-2- خلاصه پژوهش    1075-3- نتایج آزمون فرضیه    1105-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    1105-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    1105-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق    111 5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق    1115-3-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق    1125-4- محدودیت‌های تحقیق    1135-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده    1145-7- خلاصه فصل    114منابع و مأخذ    115منابع فارسي    115منابع لاتین    117پیوست ها    114پیوست 1: فهرست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق    122پیوست دوم : خروجی های نرم افزار    126چکیده انگلیسی    141

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
576
مشاهده

کد فایل:10971
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:4091

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی تعریف فرصت های رشدتحقیق حسابداری تعریف فرصت رشدپیشینه تحقیق نسبت شاخص سودآوريمبانی نظری و پیشینه تحقیق اندازه شركتنسبت تغييرات بدهينسبت تغييرات سود انباشتهبررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پ

 • دانلود مقاله بررسی تاثیر کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی

  بررسی,تاثیر,حسی,دانلود,رئولوژیکی,سلولز,فیزیکوشیمیایی,کاراگینان,کربوکسی,متیل,مقاله,های,ویژگی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی از سایت دانلود فایل صمغ ها و قوام دهنده ها از مهمترین ترکیبات مورد استفاده در نوشیدنی های شکلاتی می…

 • پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق

  پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق برچسب ها: داروهای ترالی اورژانس 2018 pdfداروهای ترالی اورژانسمراقبت های بعد از تزریق ماده حاجبانواع ماده حاجب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت طــراحی الـمان شهری

  پاورپوینت طــراحی الـمان شهری دانلود پاورپوینت طــراحی الـمان شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت طراحی المان شهری(طراحی فضای شهری)،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: رشد روز افزون،بالا رفتن سطح آگاهی…

 • پاورپوینت برنامه ریزی مسکن

  پاورپوینت برنامه ریزی مسکن دانلود پاورپوینت برنامه ریزی مسکن دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت برنامه ریزی مسکن (اصول و مبانی برنامه ریزی شهری و روستایی)،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه…

 • ادبیات نظری و فصل دوم هوش معنوی(فصل 2 پایان نامه)

  pdf,ادبيات نظري انواع هوش,پرسشنامه هوش معنوی,پيشينه تحقيق هوش معنوی,پيشينه هوش معنوی,دانلود مباني نظري ابعاد هوش,فصل دوم هوش معنوی,مباني نظري هوش هیجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش معنوی,مقاله هوش معنوی,هوش معنوی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و فصل دوم هوش معنوی(فصل…

 • دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب

  ابعاد پرسشنامه خلاقیت رندسیپ,پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ,پرسشنامه خلاقیت,پرسشنامه خلاقیت تورنس,پرسشنامه خلاقیت سازمانی,پرسشنامه رایگان مدیریت,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه خلاقیت کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت سازمانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب…

 • پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن

  پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تربیت معنوی فهرست مطالب : معنای لغوی تربیت :…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی جوانان و بیکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی جوانان فهرست مطالب :…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه تلفن همراه تاریخچه تلفن همراه در جهان برای رسیدن به…

 • پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)

  پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) برچسب ها: پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل) دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت دستور زبان فارسی(فعل)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27قسمتی از…

 • بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها

  بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها برچسب ها: بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت برچسب ها: بررسی نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبتکتاب نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبترهبری دینی و رهبری سیاسیرهبري مردم در…

 • پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان

  پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت اجرای قرنیز و ازاره در ساختماناجرای قرنیز و ازاره در ساختمانپاورپوینت قرنیز و کاربرد آن در ساختمانپاورپوینت ازارهتزئین دیوار و کف با قرنیزکاربرد قرنیز پاورپوینت قرنیز و ازاره پاورپوینت…

 • دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)

  پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن),پرسشنامه استاندارد احتیاط,پرسشنامه سنجش احتياط,پرسشنامه محتاط بودن,پرسشنامه ميزان احتياط,تفسیر پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن),دانلود پرسشنامه احتياط,دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن),روانشناسي دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه…

 • پاورپوینت زندگینامه جیمز وات

  پاورپوینت زندگینامه جیمز وات دانلود پاورپوینت زندگینامه جیمز وات دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت زندگینامه جیمز وات، در 15 اسلاید. بخشی از متن فایل: جیمز وات مخترع موتور بخار، که در سال ۱۷۳۶ میلادی…

 • پاور پوینت منطق الطیر عطار نیشابوری

  پاور پوینت منطق الطیر عطار نیشابوری برچسب ها: صوفی سیمرغ منطق الطیر رفتن به سایت اصلی پاور پوینت منطق الطیر عطار نیشابوری دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل منطق الطیر عطار نظم 4 بخش 3رشته…

 • بررسی تاثير فرايند مديريت دانش بر اثر بخشي بانک رفاه کارگران

  بررسی تاثير فرايند مديريت دانش بر اثر بخشي بانک رفاه کارگران برچسب ها: مديريت دانش اثربخشيبررسی تاثير فرايند مديريت دانش بر اثر بخشي بانک رفاه کارگرانپایان نامه بررسی تاثير فرايند مديريت دانش بر اثر بخشي بانک رفاه کارگرانپروژه بررسی تاثير…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اقتصاد دانشی ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه ي فکري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان ) برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث از گذشته تا آینده ( نان ) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا…

 • پاورپوینت با موضوع سیاره مشتری

  پاورپوینت با موضوع سیاره مشتری دانلود پاورپوینت با موضوع سیاره مشتری دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت با موضوع سیاره مشتری؛ در 28 اسلاید و قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه…

 • طرح توجیهی احداث آرايشگاه زنانه

  احداث و راه اندازی آرایشگاه,پروژه طرح کسب و کار کارافرینی,پروژه کارافرینی آرایشگاه زنانه,دانلود رایگان کارافرینی آرایشگاه زنانه,دانلود طرح تجاری کامل رایگان,دانلود طرح کسب و کار آماده,طرح توجیهی ارایشگاه زنانه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث آرايشگاه زنانه از سایت دانلود…

 • فایل پاورپوینت فضا در معماری

  فایل پاورپوینت فضا در معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت فضا در معماریفضا در معماریآشنایی با انواع فضاها در معماریفضاهای عمومیمفهوم فضا از نظر اندیشمندانپاورپوینت انواع فضاها در معماریپاورپوینت فضا در معماریبررسی انواع فضاها در معماری رفتن به سایت اصلی فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دسته بندي :…

 • پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی

  پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی دانلود پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اميد به زندگي اميد ويژگي مثبتي است که به وسيله اشنايدر ( 1999…

 • پاورپوینت خلاصه فیزیک 1 هالیدی

  پاورپوینت خلاصه فیزیک 1 هالیدی دانلود پاورپوینت خلاصه فیزیک 1 هالیدی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل سرفصل ها: فصل اول : اندازه گیری فصل دوم : بردارها فصل سوم : حرکت در یک بعد فصل چهارم…

 • نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی

  نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی برچسب ها: تحقیق اضطراب دلبستگیتحقیق اجتناب دلبستگیراهکارهای انطباقی تنظیم هیجانراهکارهای غیرانطباقی تنظیم هیجانخودکارآمدی اجتماعیخودافشاسازی و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهراهکارهای تنظیم هیجاندلبستگی و تنظیم هیجانمدل‌های کارکردی…

 • پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی

  پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی دانلود پیشینه و مبانی نظری جهت‌گیری مذهبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جهت‌گیری مذهبی تاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‌ورز قدمتی دیرینه دارد . آن‌چنان…

 • بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی زنانی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده

  بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی زنانی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده برچسب ها: ویژگی های شخصیترضایت زناشویی زنان متاهلبررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی زنانینظريه هاي عاملي شخصيتمدلهاي…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری ادبیات تحقیق مروری بر نظریه ها و تحقیقات انجام…

 • بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه-IPOs- در بورس

  بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه-IPOs- در بورس برچسب ها: مقاله حسابداری محافظه كاري عدم تقارن اطلاعاتي عرضه عمومي اوليه قيمت گذاري كمتر از واقع بازده اوليه غيرعاديبررسی رابطه محافظه کاری و…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه نقشه برداری

  آشنایی با مدیریت پروژه نقشه برداری,پاورپوینت مدیریت پروژه,پاورپوینت مدیریت پروژه نقشه برداری,پاورپوینت نقشه برداری,دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه نقشه برداری,مدیریت پروژه,مدیریت پروژه نقشه برداری,مدیریت در نقشه برداری,نقشه برداری دانلود فایل اصلی پاورپوینت مدیریت پروژه نقشه برداری از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان و شادکامی (فصل دوم )

  ادبیات نظری سلامت روان و ایمان و شادکامی,پیشینه پژوهش سلامت روان و ایمان و شادکامی,پیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان و شادکامی,چارچوب نظری سلامت روان و ایمان و,فصل دوم پایان نامه سلامت روان و ایمان و شادکامی,مبانی نظری سلامت روان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده،شیوه های فرزند پروری و منبع کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • دانلود مقاله بررسی معماری همساز با اقلیم شهر گنبد کاووس با استفاده از شاخص گیونی

  استفاده,اقلیم,بررسی,دانلود,شاخص,شهر,کاووس,گنبد,گیونی,معماری,مقاله,همساز دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی معماری همساز با اقلیم شهر گنبد کاووس با استفاده از شاخص گیونی از سایت دانلود فایل چکیده   انسان همواره برای بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناسب اقلیمی است در…

 • پاورپوینت مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي

  پاورپوینت مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسي برچسب ها: مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي و سيستم تنفسيمدلسازي سيستم تنفسيتغييرات فشار گازها در شرايط مختلف سيستم تنفسيمدل مكانيكي تنفسمدل انتقال اكسيژن به بافتها توسط سيستم گردش خونعوامل موثر برتهویه…