بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

برچسب ها:
بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 207صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهگزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله اي بحث برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، نشان می دهد در حالی که مخالفان معتقدند “ساير اجزاي سود جامع” متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره ای به دوره ی دیگـر تغییر می کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتايج كسب و كار اصلي منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش بینی سـود می شود. در نتیجه، انتخاب شیوه ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل تر نشان دهد، اهمیت ویژه ای دارد. از اين رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می بایست به مقایسـه قدرت پیش بینی کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده های شرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1382-1391 و به وسیله ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد كه سود جامع داراي ماهيت پر نوسان تري نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنين، نوسانات ساير اجزاي سود جامع با ريسك و قيمـت بازار سهام شركت رابطـه معنی داری ندارد. بر همين اساس، نتايج اين تحقیق از رويكرد ارائه يك صورت عملكـرد واحـد حمايت مي كند. علاوه براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش بینی بیشتری برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می دهـد که می بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود. مقدمهتصمیم گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایه گذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله رو به رو می شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه ای دارد. حسابداری یکی از فعالیت های خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی است. صورت های مالی وسیله ای است که با آن اطلاعات مالی در شبکه های حسابداری دسته بندی و انباشته شده، در زمان های معین طی گزارشات مالی در اختیار استفاده کنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده می شـود. نتایج فعالیت های اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روش های حسابـداری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بنـدی، تلخیص و سپس در صورت های مالـی گـزارش می شود.هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورت های مالی اساسی، یادداشت های همراه و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شوند. از آنجا که استفاده کنندگان از این گـزارش ها، در تهیـه آنها نقش نداشته اند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفه ای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکده ی جهانی “، به آن اطلاق می گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیت های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است. یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعه های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش ها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، 1381). به طورکلی، وجود روش های حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه ی صورت های مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگ سازی این است که قابلیت مقایسه ی صورت های مالی شرکت ها را افزایش می دهد و استفاده از آن را در سراسر کشورهای جهان آسان تر می سازد. این موضوع نشان می دهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی وجود دارد.لیکن تلاش برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بین المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی، می-بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین کرد. بی شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی، عمل هماهنگ سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.اما در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه ی “گزارشگری سود جامع” جایگاه ویژه ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاران محسوب می-شود. علت تأکید بر سود جامع هم آن است که آن همه ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سرمایه، در طی یک دوره را در برمی گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش های اندازه گیری سود نشان می دهد. استاندارد حسابداری بین المللی شماره 1 با عنوان “نحوه ی ارائه ی صورت های مالی” و استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان “گزارش عملکرد مالی” استانداردهایی هستند که به این موضوع پرداخته اند.همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده می شود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان هایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی نشان داده می شوند (IAS 1، بند 7). اما نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که در رابطه با سایر اجزای سود جامع پرسشی مطرح است که لازم است قبل از تهیه ی صورت های مالی به آن پاسخ داده شود و آن این است که این اقلام در کدام قسمت از صورت های مالی گزارش شوند؟بر طبق IAS1، برای ارائه ی این اقلام، شرکت ها به استفاده از هر دو روش زیر مجاز هستند اما این استاندارد، شرکت ها را به استفاده از روش اول تشویق می کند و آن را برتر می داند.1.    گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه ی یک صورت عملکرد مالی واحد)،2.    گزارش سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد مالی جداگانه (رویکرد ارائه ی دو صورت عملکرد مالی جداگانه).در ایران تنها رویکرد ارائه دو صورت عملکرد مالی جداگانه پذیرفته شده است. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکـرد واحـد، مسئله ای بحث برانگیـز است. مخالفان این رویکـرد گزارشگـری معتقـدند که ارائه ی”سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفاده کنندگان از صورت های مالی را به اشتباه می اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می شود (IASB ,2009، بند 40). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگـری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، بابت تأثیراتی است که این سوء تعبیرها می تواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد. از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن می شود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد و با آرزوی کمک به تسهیل فرایند هماهنگ سازی شیوه ی گزارشگری سود جامع در ایران و در سطح بین الملل، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع می پردازیم.فهرست مطالب فصل اول: كليات  1    1.1مقدمه               2    1.2 تشریح و بیان مساله         5    1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8    1.4 اهداف تحقیق        .    9    1.5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق      10    1.6 روش اجرای تحقیق     .    11    1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق                             12    1.8 ساختار کلی تحقیق     .    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه                           15بخش اول: مبانی نظری تحقیق          16    2.1 مقدمه              17    2.2 ریسک              19        2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت                                20        2.2.2 انواع ریسک        27    2.3 سود                28        2.3.1 هدف از اندازه گیری و گزارش سود                              28        2.3.2 مفهوم سرمایه     28        2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه                                 30        2.3.4 مفاهیم سود         32            2.3.4.1 سود حسابداری      33            2.3.4.2 سود اقتصادی     34    2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)                                35        2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز)                                 36        2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری                                 36        2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)                            39    2.5 گزارشگری سود جامع       41        2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا                         41        2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین الملل                          45        2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران                               48    2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین الملل                       49        2.6.1 تعریف سود جامع      51        2.6.2 سایر اجزای سود جامع     52            2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                       53            2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح های مزایای معین       54            2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز                                 56            2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه گیری مجدد دارایی های مالی آماده برای فروش      59            2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی     61            2.6.2.6 تعدیلات سنواتی     63            2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه بندی                              64        2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع                                 65    2.7 شیوه نوین ارائه صورت های مالی                                 68        2.7.1 سیر تحول نحوه ی ارائه ی صورت های مالی                       70        2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه ی صورت های مالی                       72        2.7.3 اصول ارائه ی صورت های مالی (منطبق با IAS1)                  73            2.7.3.1 یکپارچگی       73            2.7.3.2 تفکیک        74        2.7.4 شکل و طبقه بندی      76        2.7.5 تعریف بخش ها و گروه ها     79        2.7.6 صورت های مالی        82            2.7.6.1 صورت وضعیت مالی                                 82            2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع                              83            2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد                                84بخش دوم: پیشینه تحقیق                                  86    2.1 مقدمه              87    2.2 تحقیق های قبلی درمورد نوسانات سود جامع                            87    2.3 تحقیق های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع                         91        2.3.1 رابطه ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار                      91        2.3.2 قیمت گذاری معیارهای نوسانات سود                            94    2.4 تحقیق های قبلی درمورد قدرت پیش بینی کنندگی سود جامع                       2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع                                100    2.6 جمع بندي           109فصل سوم: روش اجراي تحقيق                                112    3.1 مقدمه              113    3.2 مدل مفهومي و فرضيه هاي تحقيق                               113        3.2.1 مدل مفهومي تحقيق      113        3.2.2 فرضيه هاي تحقيق     118    3.3 روش كلي تحقيق        118    3.4 قلمرو تحقيق          119        3.4.1 قلمرو موضوعي      119        3.4.2 قلمرو مكاني تحقيق      119        3.4.3 قلمرو زماني تحقيق  .    119    3.5 روش نمونه گيري        119    3.6 روش گردآوري داده ها      120    3.7 معرفی و نحوه ی محاسبه متغیرها                                120    3.8 روش آزمون فرضيات تحقيق     123        3.8.1 روش آزمون فرضيه ي اول                                123        3.8.2 روش آزمون فرضيه دوم                                 123        3.8.3 روش آزمون فرضيه سوم                                 125        3.8.4 روش آزمون فرضيه چهارم                                127        3.8.5 روش آزمون فرضيه پنجم                                 128    3.9 مباحث آماری           129    3.10 خلاصه فصل          134فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري                            135    4.1 مقدمه             136    4.2 جامعه و نمونه آماري   .    137    4.3 نتايج              137        4.3.1 آزمون فرضيه اول      137        4.3.2 آزمون فرضيه دوم     139        4.3.3 آزمون فرضيه سوم     144        4.3.4 آزمون فرضيه چهارم     150        4.3.5 آزمون فرضيه پنجم     154    4.4 خلاصه و جمع بندي        157فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                                158    5.1 مرور و جمع بندي     .    159    5.2 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق                             .    161        5.2.1 نتايج آزمون فرضيه اول                                  161        5.2.2 نتايج آزمون فرضيه دوم                                 162        5.2.3 نتايج آزمون فرضيه سوم                                 162        5.2.4 نتايج آزمون فرضيه چهارم                                163        5.2.5 نتايج آزمون فرضيه پنجم                             .    164    5.3 محدوديت هاي تحقیق      164    5.4 پيشنهادات            165        5.4.1 پیشنهادت کاربردی .    165        5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی                              166    5.5 خلاصه فصل       .    167    فهرست منابع             

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1730
مشاهده

کد فایل:10859
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵
حجم فایل ها:462

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق،قسمت خدمات مشتركين

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مهندسي برق در اداره برق،قسمت خدمات مشتركين برچسب ها: گزارش کاراموزي اداره برق قسمت خدمات مشتركين شهرستان ابهر کاراموزي اداره برق قسمت خدمات مشتركين شهرستان ابهر کارورزي اداره برق قسمت خدمات مشتركين شهرستان ابهر دانلود…

 • مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین ابعاد و مولفه های مهارتهای زندگی (فصل دوم)

  چارچوب نظري مه,دانلود مباني نظري ابعاد مهارتهای زندگی,فصل دوم پايان نامه ارشد مهارت های زندگی زناشویی,مباني نظري مهارت های زندگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مهارتهای فراشناختی,مهارت های ده گانه زندگی,مهارت های زندگی pdf,مهارت های زندگی چیست دانلود فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه های خودناتوان سازی تحصیلی

  ادبیات,پژوهش,پیشینه,تحصیلی,خودناتوان,سازی,نظری,نظریه,های دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه های خودناتوان سازی تحصیلی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های خودناتوان سازی تحصیلی (فصل دوم) در 36 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی برچسب ها: پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تجزیه…

 • شیشه و رنگ در معماری

  شیشه و رنگ در معماری دانلود شیشه و رنگ در معماری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل شیشه و رنگ در معماری شیشهتاریخچهویژگی هامراحل ساختموارد کاربرد و...رنگ،سیلر،کیلرومواد پوششیانواع رنگموارد کاربرد فهرست بطور عمومی شیشه جسمی است شفاف…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع متابولیسم نوکلئوتید

  دانلود پاورپوینت با موضوع متابولیسم نوکلئوتید برچسب ها: کاتابولیسم پورین هاکاتابولیسم پیریمیدین هامتابولیسم پورین هاسنتز پورین هاتعریف متابولیسممتابولیسم بدنانواع متابولیسممتابولیسم سلولی چیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع متابولیسم نوکلئوتید دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جوانان به ازدواج

  پیشینه پژوهش نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج,پیشینه تحقیق ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﺮف ازدواج,تشویق جوانان به ازدواج,دانلود مبانی نظری نگرش جوانان به ازدواج,دیدگاه جوانان به ازدواج,راهکارهای تشویق جوانان به ازدوا,مبانی نظری ازدواج و نظریه های ازدواج دانلود فایل اصلی دانلود…

 • رساله رشته معماری طراحی مجتمع تجاری

  رساله رشته معماری طراحی مجتمع تجاری دانلود رساله رشته معماری طراحی مجتمع تجاری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه معماری طراحی مجتمع تجاری در قالب Word و 117 صفحه و قابل ویرایش و آماده…

 • مبانی نظری ایران خودرو

  مبانی نظری ایران خودرو دانلود مبانی نظری ایران خودرو دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ایران خودرو 2 - 33 برند ايران خودرو 2 - 34 گروه صنعتي ايران خودرو 2 - 35 سبد…

 • ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

  ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد دانلود ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جایگاه اشتباه در متون قانونی…

 • ادبیات نظری تحقیق مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش (فصل دوم )

  ادبیات نظری تحقیق مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش,چارچوب نظری مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش,فصل دوم پایان نامه مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش,مبانی فقهی بازی با…

 • بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

  بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران برچسب ها: بحران آلودگی آب گیاهان جنگل ها پوشش گیاهی رفتن به سایت اصلی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دسته بندي…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت ارتباط با مشتری (فصل 2)

  پيشينه پژوهش دیدگاه های مدیریت ارتباط با مشتری,پيشينه تحقيق مدیران مشتری مدار,فصل دوم پايان نامه ارشد چالش های اجرایی CRM,مباني نظري ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت ارتباط با مشتری (فصل…

 • بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی

  بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومی برچسب ها: بررسی تعیین میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاری های دانشگاه و صنعت: ارائه مدلی مفهومیمؤلفه های مدیریت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کاغذ

  پروژه کارآفرینی تولید کاغذ,پروژه کارآفرینی ساخت کاغذ,تولید کاغذ,چگونگی تولید کاغذ,دانلود پروژه کارآفرینی کا,طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی,طرح توجیهی تولید کاغذ از سنگ,طرح توجیهی فروش خمیر کاغذ,طرح کسب و کار کارخانه کاغذ سنگی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2)

  پیشینه پژوهش مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي,پیشینه تحقیق بانكداري سنتي,دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2),دانلود مباني نظري کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي,مباني نظري تجارت الکترونیک,مباني نظري مف دانلود فایل اصلی دانلود چارچوب نظری و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع محيط زيست وحفاظت از آن

  دانلود پاورپوینت با موضوع محيط زيست وحفاظت از آن برچسب ها: حفاظت از محیط زیست مقالهچگونه از محیط زیست محافظت کنیمضرورت حفاظت از محیط زیستاهمیت محیط زیستمقاله محیط زیستتعریف محیط زیستبرای محافظت از محیط زیست چه کنیمحفظ محیط زیست توسط…

 • پاورپوینت مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله

  پاورپوینت مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله برچسب ها: مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سولهجوشکاریسوراخ کاری تميز کاریزنگ زدايی و رنگ زدن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت دیابت

  پاورپوینت دیابت دانلود پاورپوینت دیابت دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دیابت، در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: دیابت یک اختلال در سوخت…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی

  مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی قالب های پاورپوینت…

 • بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

  بررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران برچسب ها: عدم اطمینان اطلاعاتیواکنش کمتر از حد سرمایه گذاران فرضیه بازار های کارا مالی رفتاریبررسی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذارانانواع بازار کاراانواع کارایی…

 • پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت

  پروژه,پروژه مالی,حسابداری,دانشگاه آزاد,رفاه,زنجیره,شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت,فروشگاه,کارشناسی,مالی دانلود فایل اصلی پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت از سایت دانلود فایل پروژه…

 • پاورپوینت مطالعات اقلیمی شهرستان لاهیجان

  پاورپوینت مطالعات اقلیمی شهرستان لاهیجان دانلود پاورپوینت مطالعات اقلیمی شهرستان لاهیجان دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان(مطالعات اقلیمی شهرستان لاهیجان)،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از…

 • فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو

  فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو برچسب ها: دانلود پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در متروتلفيق هنر و معماری در مترومعماري در متروپاورپوینت هنر در متروايستگاهSTATIONپاورپوینت تصویری تلفيق هنر و معماري در متروميراث فرهنگيمتروArchaeology رفتن…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بورس هنر همراه با نقشه های معماری

  استانداردهای طراحي بورس هنر,برنامه فیزیکی طراحي بورس هنر,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بورس هنر همراه با نقشه های معماری آن بصورت اتوکد,رساله معماري طراحي بورس هنر,مطالعات معماري طراحي بورس هنر,نقشه های معماری طراحي بورس هنر دانلود فایل اصلی دانلود…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی

  پایان نامه معماري طراحي تیمارستان,تحلیل سایت معماری بیمارستان روانپزشکی,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی,رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی,ظوابط و استانداردهای طراحي بیمارستان قلب و عروق,مطالعات معماري طراحي تیمارستان دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان…

 • پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان

  پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان دانلود پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداري مشتريان بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتري بودند و گروه فروش در…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه),ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه),دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های اخلاق و اخلاق حرفه ای (فصل 2)

  پيشينه پژوهش,پيشينه نظري اخلاق,چارچوب نظري دیدگاه های اخلاق حرفه ای,دانلود مباني نظري اخلاق حرفه ای,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های اخلاق,مباني نظري تاریخچه اخلاق حرفه ای,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اخلاق دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی

  مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی دانلود مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی عملکرد در لغت…

 • بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران

  بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران برچسب ها: اصلاحات صنعت برق تجدیدساختار مقررات گذاری مقررات زدایی خصوصی سازیپایان نامه بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق ایران رفتن به سایت اصلی بررسی لزوم تداوم استراتژی های…

 • مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

  مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دانلود مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : 2 -…

 • فصل دوم مبانی نظری هیجان Emovere (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش هیجان هوشی,پيشينه تحقيق نظم هیجان,پيشينه نظري هیجان چیست,چارچوب نظري انواع هیجان,دانلود مباني نظري تعریف هیجان,فصل دوم پايان نامه ارشد هیجان,مباني نظري ابعاد هیجان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)هیجان دانلود فایل اصلی فصل دوم مبانی نظری هیجان Emovere…

 • پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی

  پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی برچسب ها: وارسی و اعتبارسنجیفرق بین وارسی واعتبارسنجی نرم افزارمفهوم وارسی واعتبارسنجیآشنایی با بازرسی های برنامه به عنوان روشی برای کشف نقص ها اعتبارسنجی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی دسته بندي : مدیریت…

 • مبانی نظری عشق و دوستی ، نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای

  مبانی نظری عشق و دوستی ، نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای دانلود مبانی نظری عشق و دوستی ، نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری عشق…