بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

برچسب ها:
بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 207صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهگزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله اي بحث برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، نشان می دهد در حالی که مخالفان معتقدند “ساير اجزاي سود جامع” متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره ای به دوره ی دیگـر تغییر می کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتايج كسب و كار اصلي منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش بینی سـود می شود. در نتیجه، انتخاب شیوه ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل تر نشان دهد، اهمیت ویژه ای دارد. از اين رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می بایست به مقایسـه قدرت پیش بینی کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده های شرکت های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1382-1391 و به وسیله ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد كه سود جامع داراي ماهيت پر نوسان تري نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنين، نوسانات ساير اجزاي سود جامع با ريسك و قيمـت بازار سهام شركت رابطـه معنی داری ندارد. بر همين اساس، نتايج اين تحقیق از رويكرد ارائه يك صورت عملكـرد واحـد حمايت مي كند. علاوه براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش بینی بیشتری برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می دهـد که می بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود. مقدمهتصمیم گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایه گذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله رو به رو می شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه ای دارد. حسابداری یکی از فعالیت های خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی است. صورت های مالی وسیله ای است که با آن اطلاعات مالی در شبکه های حسابداری دسته بندی و انباشته شده، در زمان های معین طی گزارشات مالی در اختیار استفاده کنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده می شـود. نتایج فعالیت های اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روش های حسابـداری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بنـدی، تلخیص و سپس در صورت های مالـی گـزارش می شود.هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورت های مالی اساسی، یادداشت های همراه و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شوند. از آنجا که استفاده کنندگان از این گـزارش ها، در تهیـه آنها نقش نداشته اند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفه ای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکده ی جهانی “، به آن اطلاق می گردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بین الملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیت های خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است. یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعه های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش ها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، 1381). به طورکلی، وجود روش های حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه ی صورت های مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگ سازی این است که قابلیت مقایسه ی صورت های مالی شرکت ها را افزایش می دهد و استفاده از آن را در سراسر کشورهای جهان آسان تر می سازد. این موضوع نشان می دهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی وجود دارد.لیکن تلاش برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بین المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی، می-بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین کرد. بی شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی، عمل هماهنگ سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.اما در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه ی “گزارشگری سود جامع” جایگاه ویژه ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاران محسوب می-شود. علت تأکید بر سود جامع هم آن است که آن همه ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سرمایه، در طی یک دوره را در برمی گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش های اندازه گیری سود نشان می دهد. استاندارد حسابداری بین المللی شماره 1 با عنوان “نحوه ی ارائه ی صورت های مالی” و استاندارد حسابداری شماره 6 ایران با عنوان “گزارش عملکرد مالی” استانداردهایی هستند که به این موضوع پرداخته اند.همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده می شود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان هایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی نشان داده می شوند (IAS 1، بند 7). اما نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که در رابطه با سایر اجزای سود جامع پرسشی مطرح است که لازم است قبل از تهیه ی صورت های مالی به آن پاسخ داده شود و آن این است که این اقلام در کدام قسمت از صورت های مالی گزارش شوند؟بر طبق IAS1، برای ارائه ی این اقلام، شرکت ها به استفاده از هر دو روش زیر مجاز هستند اما این استاندارد، شرکت ها را به استفاده از روش اول تشویق می کند و آن را برتر می داند.1.    گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه ی یک صورت عملکرد مالی واحد)،2.    گزارش سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد مالی جداگانه (رویکرد ارائه ی دو صورت عملکرد مالی جداگانه).در ایران تنها رویکرد ارائه دو صورت عملکرد مالی جداگانه پذیرفته شده است. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکـرد واحـد، مسئله ای بحث برانگیـز است. مخالفان این رویکـرد گزارشگـری معتقـدند که ارائه ی”سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفاده کنندگان از صورت های مالی را به اشتباه می اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می شود (IASB ,2009، بند 40). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگـری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد، بابت تأثیراتی است که این سوء تعبیرها می تواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد. از این رو، با علم به این موضوع که نوسانات سود عنصری از ریسک شرکت است که سبب کاهش قیمت سهام آن می شود و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد و با آرزوی کمک به تسهیل فرایند هماهنگ سازی شیوه ی گزارشگری سود جامع در ایران و در سطح بین الملل، به بررسی ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع می پردازیم.فهرست مطالب فصل اول: كليات  1    1.1مقدمه               2    1.2 تشریح و بیان مساله         5    1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8    1.4 اهداف تحقیق        .    9    1.5 پرسش ها و فرضیه های تحقیق      10    1.6 روش اجرای تحقیق     .    11    1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق                             12    1.8 ساختار کلی تحقیق     .    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه                           15بخش اول: مبانی نظری تحقیق          16    2.1 مقدمه              17    2.2 ریسک              19        2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت                                20        2.2.2 انواع ریسک        27    2.3 سود                28        2.3.1 هدف از اندازه گیری و گزارش سود                              28        2.3.2 مفهوم سرمایه     28        2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه                                 30        2.3.4 مفاهیم سود         32            2.3.4.1 سود حسابداری      33            2.3.4.2 سود اقتصادی     34    2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)                                35        2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز)                                 36        2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری                                 36        2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)                            39    2.5 گزارشگری سود جامع       41        2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا                         41        2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین الملل                          45        2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران                               48    2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین الملل                       49        2.6.1 تعریف سود جامع      51        2.6.2 سایر اجزای سود جامع     52            2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                       53            2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح های مزایای معین       54            2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز                                 56            2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه گیری مجدد دارایی های مالی آماده برای فروش      59            2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی     61            2.6.2.6 تعدیلات سنواتی     63            2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه بندی                              64        2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع                                 65    2.7 شیوه نوین ارائه صورت های مالی                                 68        2.7.1 سیر تحول نحوه ی ارائه ی صورت های مالی                       70        2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه ی صورت های مالی                       72        2.7.3 اصول ارائه ی صورت های مالی (منطبق با IAS1)                  73            2.7.3.1 یکپارچگی       73            2.7.3.2 تفکیک        74        2.7.4 شکل و طبقه بندی      76        2.7.5 تعریف بخش ها و گروه ها     79        2.7.6 صورت های مالی        82            2.7.6.1 صورت وضعیت مالی                                 82            2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع                              83            2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد                                84بخش دوم: پیشینه تحقیق                                  86    2.1 مقدمه              87    2.2 تحقیق های قبلی درمورد نوسانات سود جامع                            87    2.3 تحقیق های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع                         91        2.3.1 رابطه ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار                      91        2.3.2 قیمت گذاری معیارهای نوسانات سود                            94    2.4 تحقیق های قبلی درمورد قدرت پیش بینی کنندگی سود جامع                       2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع                                100    2.6 جمع بندي           109فصل سوم: روش اجراي تحقيق                                112    3.1 مقدمه              113    3.2 مدل مفهومي و فرضيه هاي تحقيق                               113        3.2.1 مدل مفهومي تحقيق      113        3.2.2 فرضيه هاي تحقيق     118    3.3 روش كلي تحقيق        118    3.4 قلمرو تحقيق          119        3.4.1 قلمرو موضوعي      119        3.4.2 قلمرو مكاني تحقيق      119        3.4.3 قلمرو زماني تحقيق  .    119    3.5 روش نمونه گيري        119    3.6 روش گردآوري داده ها      120    3.7 معرفی و نحوه ی محاسبه متغیرها                                120    3.8 روش آزمون فرضيات تحقيق     123        3.8.1 روش آزمون فرضيه ي اول                                123        3.8.2 روش آزمون فرضيه دوم                                 123        3.8.3 روش آزمون فرضيه سوم                                 125        3.8.4 روش آزمون فرضيه چهارم                                127        3.8.5 روش آزمون فرضيه پنجم                                 128    3.9 مباحث آماری           129    3.10 خلاصه فصل          134فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري                            135    4.1 مقدمه             136    4.2 جامعه و نمونه آماري   .    137    4.3 نتايج              137        4.3.1 آزمون فرضيه اول      137        4.3.2 آزمون فرضيه دوم     139        4.3.3 آزمون فرضيه سوم     144        4.3.4 آزمون فرضيه چهارم     150        4.3.5 آزمون فرضيه پنجم     154    4.4 خلاصه و جمع بندي        157فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                                158    5.1 مرور و جمع بندي     .    159    5.2 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق                             .    161        5.2.1 نتايج آزمون فرضيه اول                                  161        5.2.2 نتايج آزمون فرضيه دوم                                 162        5.2.3 نتايج آزمون فرضيه سوم                                 162        5.2.4 نتايج آزمون فرضيه چهارم                                163        5.2.5 نتايج آزمون فرضيه پنجم                             .    164    5.3 محدوديت هاي تحقیق      164    5.4 پيشنهادات            165        5.4.1 پیشنهادت کاربردی .    165        5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی                              166    5.5 خلاصه فصل       .    167    فهرست منابع             

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1730
مشاهده

کد فایل:10859
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵
حجم فایل ها:462

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

 • پاورپوینت رحلت پیامبر (ص) و واقعه سقیفه

  پاورپوینت رحلت پیامبر (ص) و واقعه سقیفه برچسب ها: خلاصه ماجرای سقیفه و جانشینی پیامبردر سقیفه چه گذشتنتایج سقیفهمعنی سقیفهجریان سقیفه و شکل گیری خلافتسقیفه به چه معناستاهداف سقیفه بنی ساعدهسقیفه بنی ساعده pdf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رحلت…

 • دانلود مباني نظري اختلالات اتیسم

  دانلود مباني نظري اختلالات اتیسم دانلود دانلود مباني نظري اختلالات اتیسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم اتيسم اتيسم طيفي از اختلالات است . در اصطلاح کلي ، به اين معني است که…

 • ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: محاسبه ارزش بازارتعریف ارزش دفتریفرمول نسبت نقدینگینسبت دارایی جارینسبت نقدینگی چیست مدیریت دارایی مدیریت بدهیتحقیق بررسی اندازه شرکت ارزیابی عوامل…

 • پاورپوینت جامع و کامل راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی

  پاورپوینت جامع و کامل راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی اصطلاحات وتعاریفآلاینده های آب آشامیدنیخطرات شیمیایی آب آشامیدنینظارت بر سیستم های تأمین آب آشامیدنیتعیین حریم کیفی…

 • پاورپوینت يولاف

  پاورپوینت يولاف برچسب ها: قیمت یولافپرک یولاف چیستمضرات جو دوسرطریقه مصرف جو دو سریولاف وحشیجو دوسر برای لاغریجو دوسر از کجا بخرمقیمت جو دوسر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت يولاف دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

  مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری برچسب ها: درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد رفتن به سایت اصلی مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی…

 • دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

  پرسشنامه استاندارد اعتیاد به مواد مخدر,پرسشنامه اعتیاد به مواد مخدر,پرسشنامه در مورد اعتیاد,پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر,پرسشنامه گرایش به مصرف مواد,پرسشنامه مواد مخدر,دانلود پرسشنامه اعتیاد,دانلود رایگان پرسشنامه گرایش به اعتیاد,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام (فصل دوم)

  ادبیات نظری ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,پیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,تحقیقات انجام شده درباره ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,چارچو,فصل دوم پایان نامه ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,مبانی نظری ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم)

  ادبیات نظری تبلیغات,پیشینه پژوهش ابعاد تبلیغات و کانال توزیع,تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),دانلود مبانی نظری کانال توزیع,مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم) دانلود فایل…

 • پاورپوینت چند بیماری گیاهان و درختان

  پاورپوینت چند بیماری گیاهان و درختان برچسب ها: دانلود اپلیکیشن تشخیص بیماریهای گیاهانطوقه درخت کجاستبیماری قارچی تنه درختانانواع بیماری های گیاهیکتاب بیماری های گیاهیپاورپوینت بیماری شناسی گیاهیبیماری های گیاهان آپارتمانیبیماریهای درخت هلو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت چند بیماری گیاهان…

 • دانلود مقاله رودهای مرزی جنوب غرب آسیا، منازعه یا تعامل)نمونه ی موردی(دجله و فرات ، اردن)

  آسیا,اردن),تعامل)نمونه,جنوب,دانلود,رودهای,غرب,فرات,مرزی,مقاله,منازعه,موردی(دجله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله رودهای مرزی جنوب غرب آسیا، منازعه یا تعامل)نمونه ی موردی(دجله و فرات ، اردن) از سایت دانلود فایل چکیده:رودهای مرزی می توانند از منابع تنش بین کشورهای همسایه محسوب شوند؛ هر چند در بسیاری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و یادگیری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری پیشینه نظری انواع اضطراب اضطراب…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی و استرس مقدمه از…

 • پاورپوینت تمدن ماد

  پاورپوینت تمدن ماد برچسب ها: پرچم مادهاتحقیق در مورد مادهازبان مادهامادها پارتها پارسهاپایتخت مادها کجاستویژگی حکومت مادهاعکس دیاکو پادشاه مادسرگذشت آرتین هفتمین پادشاه ماد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تمدن ماد دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی

  ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی دانلود ادبیات نظری تحقیق گردشگری و طبیعت گردی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بهداشت سایت های گردشگری مقدمه درآمد صنعت گردشگري در دنيا در سال  2005 …

 • پاورپوینت کلیات روش تحقیق

  پاورپوینت کلیات روش تحقیق دانلود پاورپوینت کلیات روش تحقیق دسته بندي : اموزش کامپیوتر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کلیات روش تحقیق ، درحجم 35 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: عنوان به طور کلی: در ابتدا…

 • پیشینه و مبانی نظری روش های سنجش رضایت مشتری

  پیشینه و مبانی نظری روش های سنجش رضایت مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری روش های سنجش رضایت مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روشهای سنجش رضایت مشتری 2 - 13 - 1…

 • تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

  تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان برچسب ها: پهنه بندیزراعتکشاورزیتبخیر آئروديناميك رفتن به سایت اصلی تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان دسته…

 • پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری

  پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری دانلود پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری (اشیاء مبتنی…

 • بررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی

  بررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی برچسب ها: پایان نامه مشاوره زوجینتحقیق شیوه عقلانی عاطفیمقاله شیوه واقعیت درمانیپایان نامه تعارضات زناشوییبررسی مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري در اداره دارايي

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري در اداره دارايي برچسب ها: گزارش کاراموزي اداره داراييکاراموزي اداره داراييکارورزي اداره داراييدانلود گزارش کارآموزي اداره دارايياداره دارايي رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري در اداره دارايي دسته بندي :…

 • فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای ناکارآمد

  فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ای ناکارآمد برچسب ها: سبک های مقابله ایمبانی نظری سبک های مقابله اینظریه سبک‌های مقابله‌ای اندلر و پارکرمقابله از نظر لازاروس و فولکمنسبک های مقابله‌ای راجرسبک‌های مقابله‌ای فیلیپس جارویسسبک‌های مقابله‌ای…

 • پیشینه و مبانی نظری تعارضات زناشویی

  پیشینه و مبانی نظری تعارضات زناشویی دانلود پیشینه و مبانی نظری تعارضات زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعارضات زناشویی تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با يكديگر ،…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

  پیشینه تحقیق ابعاد كيفيت زندگي,دانلود مبانی نظری ابعاد سرمايه اجتماعي,فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی,قصل دوم پایان نامه كيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط,مبانی نظری رضايت از زندگي,نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي دانلود فایل…

 • پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی

  پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی،در حجم 73 اسلاید قابل…

 • تحقیق تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای آموزشی در مدارس

  بررسی تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای آموزشی در مدارس,پایان نامه تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای آموزشی در مدارس,تحقیق تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای آموزشی در مدارس,فضای آموزشی دانلود فایل اصلی تحقیق تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای آموزشی در مدارس از…

 • پاورپوینت ناسازگاریها در دوره نوجوانی

  پاورپوینت ناسازگاریها در دوره نوجوانی,پروژه ناسازگاریها در دوره نوجوانی,تحقیق ناسازگاریها در دوره نوجوانی,دانلود مقاله ناسازگاریها در دوره نوجوانی دانلود فایل اصلی پاورپوینت ناسازگاریها در دوره نوجوانی از سایت دانلود فایل پاورپوینت ناسازگاریها در دوره نوجوانی در حجم 94 اسلاید و…

 • پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت

  ازدیاد برداشت نفت,ترزیق گاز دانلود فایل اصلی پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت از سایت دانلود فایل تحقیق تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت در حجم 109 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فصول زیر:فصل…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تربیت دینی تعاریف تربیت دینی دین و عصر تکنولوژی مراحل شکل گیری تربیت دینی راهکارهای…

 • طرح توجیهی و کارافرینی راه اندازی آموزشگاه رانندگی

  احداث آموزشگاه رانندگی,پروژه کارآفرینی تاسیس آموزشگاه,دانلود طرح آموزشگاه رانندگی,طرح آموزشگاه رانندگی,طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی,طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی,طرح کارآفری,کارآفرینی تأسیس آموزشگاه رانندگی,کارافرینی احداث آموزشگاه رانندگی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارافرینی راه اندازی آموزشگاه رانندگی از سایت دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري هوش هیجانی و استرس تحصیلی,پيشينه پژوهش هوش ه,پيشينه نظري هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی,چارچوب نظري هوش هیجانی,دانلود مباني نظري هوش هیجانی در کودکان,فصل دوم هوش هیجانی و استرس,مباني نظري هوش هیجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش هیجانی دانلود…

 • تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

  تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری از…

 • پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی

  پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی دانلود پیشینه و مبانی نظری مهارتهای زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارتهای زندگی 2 - 1پیش درآمد مهارت توانایی حل مشکلات فرا روی انسان ، تاثیرسازنده…

 • مبانی نظری تحقیق رسانه های اجتماعی و کاربردهای آموزشی

  مبانی نظری تحقیق رسانه های اجتماعی و کاربردهای آموزشی دانلود مبانی نظری تحقیق رسانه های اجتماعی و کاربردهای آموزشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : رسانه های اجتماعی در…