بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

برچسب ها:
بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونهعملکرد مالی pdfعملکرد مالی شرکت چیستتعریف عملکرد مالی چیست؟مقاله عملکرد مالیمدلهاي ارزيابي عملكرد

رفتن به سایت اصلی

بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 141 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده افزایش سودآوری یکی از اهداف اصلی و مهم واحدهای اقتصادی است؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی کمک کند. عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می‌شود. در این تحقیق به اهم عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری تاکید شده است و مورد مطالعه، مدیریت شعب  بانک نمونه  می‌باشد که برای سالهای 1391-1387 به مدت پنج سال، که 30 مدیریت شعب مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها و اطلاعات تحقیق از طریق کتابخانه‌ای و مصاحبه گردآوری شده است؛ در این تحقیق شش عامل حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف بعنوان متغیر مستقل و بازده داراییها (ROA) بعنوان متغیر وابسته تلقی گردیده که میزان تاثیرگذاری و معنی داری عوامل شش گانه بر سودآوری مورد آزمون قرار گرفته است؛ روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره كولموگروف- اسميرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون که با استفاده از نرم افزار SPSS 20 می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین همه متغیرهای مستقل (به جز متغیر مديريت تسهيلات) با سودآوری، همبستگی معناداری وجود دارد که متغیرهای مدیریت نقدینگی و تعادل بین منابع و مصارف رابطه مستقیم و متغیرهای حجم سپرده، ریسک اعتباری و مدیریت هزینه رابطه معکوس با سودآوری دارند. باتوجه به مدل رگرسیون خطی مطرح شده در تحقیق با دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود.مقدمه انسان از بدو تولد تا پایان زندگی رابطه ای دوجانبه و تنگاتنگ با سازمان‌ها داشته امروزه در اقتصاد کشورها سهم قابل توجهی به بخش خدمات تعلق دارد و در بخش خدمات نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است. این نکته همواره مورد سوال بوده است، که بانک‌ها چگونه می توانند موثرتر و ثمر بخش‌تر ارائه خدمت نمایند و با بکارگیری چه شیوه‌ای از مدیریت می توانند به این مهم دست یابند.هدف اصلی بانک‌ها و یا هر واحد اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ، افزایش ارزش آن است. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک، نیل به افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد.بانک‌ها، بنگاههای اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصادی بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاههای تولیدی در اقتصاد، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می‌توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری بوجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تأمین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عوامل مؤثر مالی در سودآوری بانک‌ها با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها و رشد روزافزون بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنیال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به عنوان یک نیاز تلقی می‌گردد.نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقولهای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا “مدیران هر سازمان” قرار می دهد. در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی پژوهش بیان می‌گردد و سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می‌شود. در ادامه به طور مختصر به چارچوب نظری پژوهش و سوال تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به متعیرها و فرضیه‌های آن، پرداخته شده و در ادامه، به روش تحقیق، جامعه آماری، قلمرو تحقیق، روشهای گردآوری داده ها، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها و در نهایت به ساختار تحقیق و خلاصه‌ای از این فصل پرداخته می شود.فهرست مطالبچکیده    1فصل اول کلیات تحقیق1-1مقدمه    31-2 بیان مسأله    41-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    61-4 اهداف تحقیق    71-5 مروری بر ادبیات و مبانی نظری فرضیه های تحقیق    71-6 سؤال تحقیق    91-7 متغیرهای تحقیق    91-8 فرضیه های تحقیق    101-9 روش تحقیق    101-10 جامعه آماری و روش نمونه گیری    101-11 قلمرو تحقیق    111-12 روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات    111-13 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق    111-14 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق    121-15ساختار تحقیق    131-16خلاصه فصل    13فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1 مقدمه    15بخش اول مبانی نظری تحقیق2-2 مقدمه    162-3 آشنایی با مفهوم بانک    172-4 تاریخچه بانک و بانکداری    172-4-1 بانک و بانکداری در جهان    172-4-2 بانک و بانکداری در ایران    192-5 ترازنامه بانک‌ها    232-6صورت سود و زیان بانک‌ها    282-7 تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها    342-7-1  انواع تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی    342-7-2 تجزیه و تحلیل ترازنامه    362-7-3 تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان    392-8 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها    432-8-1 مدلهاي ارزيابي عملكرد    442-8-2مدلهاي حسابداري ارزيابي عملكرد    442-8-3 مدلهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد    462-8-4 چالشهای ارزیابی عملکرد    512-8-5 ارزیابی مالی    512-8-6 عملکردمالي بانک‌ها    512-9 شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها    532-9-1 مفاهیم سود و سودآوری    532-9-2 عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)    542-9-3 عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)    62بخش دوم پیشینه‌ی تحقیق2-10 تحقیقات داخلی    652-11تحقیقات خارجی    682-12خلاصه فصل    70فصل سوم روش شناسی تحقیق3-1 مقدمه    723-2روش تحقیق    733-3جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری    743-3-1 جامعه آماری مورد مطالعه    743-3-2 نمونه مورد مطالعه    743-3-3 روش نمونه‌گیری    743-4 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق    753-4-1 قلمرو موضوعی    753-4-2 قلمرو زمانی    763-4-3 قلمرو مکانی    763-5 منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات    773-5-1 منابع اطلاعاتی    773-5-2 روش گردآوری اطلاعات    783-6 فرضیه تحقیق    783-7 متغیرهای تحقیق    793-7-1 متغیرهای مستقل    793-7-2  متغیر وابسته    833-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات    843-9خلاصه فصل    87فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها4-1 مقدمه    894-2 تحلیل توصیفی داده‌ها    904-3 روشها و مراحل تجزیه و تحلیل آماری(تحلیل استنباطی)    914-3-1 آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق    924-3-2 تحلیل رگرسیون متغيرهاي تحقيق    954-3-3 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    1024-4 بررسی فرضیه های تحقیق    1034-5 جمع بندی تجزیه و تحلیل آماری    1094-6 خلاصه فصل    110فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق5-1 مقدمه    1125-2 خلاصه موضوع تحقیق    1135-3 روش تحقیق    1145-4 خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن    1155-5 محدودیت‌های تحقیق    1165-6 پیشنهادهای تحقیق    1175-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق    1175-6-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی    1195-7 خلاصه فصل    120منابع و مأخذ    121منابع فارسی    122منابع لاتین    125پیوست‌ها    126

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1823
مشاهده

کد فایل:10889
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵
حجم فایل ها:702

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونهعملکرد مالی pdfعملکرد مالی شرکت چیستتعریف عملکرد مالی چیست؟مقاله عملکرد مالیمدلهاي ارزيابي عملكرد

 • دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده

  دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده برچسب ها: جزوه حرکت نوسانی فیزیک پیش دانشگاهینمونه سوالات فصل 7 فیزیک پیش دانشگاهینمونه سوالات فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با جوابنمونه سوالات فیزیک پیش…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان,پیشینه پژوهش سلامت روان شناختی سالمندان,پیشینه تحقیق سلامت روان شناختی سالمندان,فصل دوم پایان نامه سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندان,مبانی نظری سلامت روان شناختی يا سلامت روانی سالمندا دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق رابطه بین هویت مجازی و اعتماد اجتماعی

  اعتماد اجتماعی,هویت مجازی دانلود فایل اصلی تحقیق رابطه بین هویت مجازی و اعتماد اجتماعی از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه بین هویت مجازی و اعتماد اجتماعی در حجم 56 صفحه و در قالب pdf و در چهار فصل به شرح…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی و بازار بورس,پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی,چارچوب نظری تأمین ما,فصل دوم پایان نامه بازار بورس و تأمین مالی,مبانی نظری بازار بورس و تأمین مالی…

 • پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه

  پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه,تالارهای موزه آبگینه,تحقیق معرفی ساختمان موزه آبگینه,دانلود پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه,کتابخانه موزه آبگینه,مجموعه آثار موزه آبگینه,مقاله بررسی موزه آبگینه و سفالینه دانلود فایل اصلی پاورپوینت موزه آبگینه و سفالینه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت با موضوع زندگینامه احمد شاملو

  پاورپوینت با موضوع زندگینامه احمد شاملو دانلود پاورپوینت با موضوع زندگینامه احمد شاملو دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل احمد شاملو در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در تهران متولد شد. دوران کودکی را به دلیل شغل پدرش…

 • بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

  بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی برچسب ها: پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه ))

  مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه )) دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده (( ریه )) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ریه  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • بررسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی (ظروف،پیکره ها،مسکوکات)

  بررسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی (ظروف،پیکره ها،مسکوکات) دانلود بررسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی (ظروف،پیکره ها،مسکوکات) دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی (ظروف،پیکره ها،مسکوکات) در…

 • پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

  پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی ، در حجم 190 اسلاید(5 فصل اول قابل ویرایش) جهت استفاده دانشجویان رشته…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت ریسک اعتباری بانک و بانکداری امروزه بانکداري یکی از با اهمیتترین بخشهاي…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی یا شیوه زندگی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سبک زندگی یا شیوه زندگی,پیشینه تحقیق سبک زندگی یا شیوه زندگی,تحقیقات انجام شده سبک زندگی یا شیوه زندگی,چارچوب نظری سبک زندگی یا شیوه زندگی,فصل دوم پایان نامه سبک زندگی,مبانی نظری سبک زندگی یا شیوه زندگی دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت روانشناسی ورزش

  پاورپوینت روانشناسی ورزش برچسب ها: اصول روانشناسی ورزشیتاریخچه روانشناسی ورزشیرشته روانشناسی ورزشیجزوه روانشناسی ورزشیروانشناسی ورزشی pdf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روانشناسی ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي

  دانلود پاورپوینت با موضوع اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي برچسب ها: سوخت های جایگزینجایگزین سوخت های فسیلی در ایندهسوخت های هیدروکربنیجایگزین سوخت های هیدروکربنیفواید سوخت های جایگزینسوخت های غیرفسیلی چیستانرژی های جایگزینجایگزین سوختهای فسیلی در آینده رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری عزت نفس وخود پنداره

  مبانی نظری عزت نفس وخود پنداره دانلود مبانی نظری عزت نفس وخود پنداره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری عزت نفس وخود پنداره فصل دوم انگيزه هاى فيزيولوژيائي در سطح تحقق نفس…

 • قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4

  قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 دانلود قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت علوم تربیتی 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • تحقیق رضایت شغلی

  ابعاد رضايت شغلي,انگيزش شغلي و نظرايات مربوط به آن,بهداشتي هرزبرگ,تعاريف رضايت شغلي,سازش شغلي,عوامل مؤثر بر رضايت شغلي,نظر,نظرية انگيزشي,نظريه بروفي,نظريه پارسون,نظريه پورتر و لاولر,نظريه كورمن,نظريه‌هاي رضايت شغلي دانلود فایل اصلی تحقیق رضایت شغلی از سایت دانلود فایل عنوان :رضایت شغلیقالب بندی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

  فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر برچسب ها: دانلودپاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرطرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرپاورپوینت آشنایی با کاروانسرای مهر کاروانسرای مهر در خراسانپاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرپاورپوینت تحلیل و بررسی کاروانسرای…

 • بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری

  بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروری برچسب ها: پایان نامه بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروریپروژه بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروریتحقیق بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتاری باروریمقاله بررسی رابطه میان استقلال…

 • مبانی نظری مدیریت بحران

  مبانی نظری مدیریت بحران دانلود مبانی نظری مدیریت بحران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت بحران تعریف بحران : ویژگیهای بحران : مراحل يك بحران : انواع بحران : 1 - بحرانهای ناشی…

 • پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب

  پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب برچسب ها: بررسی تولید لوله PVC کیسه نایلونی و شیلنگ آب موارد مصرف کیسه نایلونموارد مصرف شلنگ آب ابزار آلات کارگاهیطرح توجیهیپروژه کارآفرینی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت در مورد اقلیم سرد و کوهستانی

  پاورپوینت در مورد اقلیم سرد و کوهستانی دانلود پاورپوینت در مورد اقلیم سرد و کوهستانی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است.…

 • پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر

  پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اهرام مصر دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل   توضیحات:  فایل پاورپوینت آشنایی با اهرام مصر و سیر تحول تاریخی سرزمین مصر،در حجم 63 اسلاید،همراه با…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت ، سرشت و منش (فصل دوم )

  اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی,ادبیات نظری شخصیت,پیشینه پژوهش سرشت و منش,پیشینه تحقیق شخصیت,چارچوب نظری شخصیت,سرشت و منش,فصل دوم پایان نامه شخصیت,مبانی نظری شخصیت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت ، سرشت و منش (فصل دوم…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی

  eterminants of choice of semantic web based Software as a Service,الکترونیک,تاثیرگذار,چارچوبی یکپارچه در خصوص ERP و تدارک الکترونیک,دانلود ترجمه مقاله eterminants of choi,دانلود فایل مقاله انگلیسی,عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی دانلود…

 • پاورپوینت مکانیک خودرو

  پاورپوینت مکانیک خودرو دانلود پاورپوینت مکانیک خودرو دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل: واحد داخل اطاق تشکیل شده از دو قرقره و یک عقربه که جریان لازم از سو ئیج به قرقره…

 • پاورپوینت شیرهای دروازه ای Gate Valves

  پاورپوینت شیرهای دروازه ای Gate Valves دانلود پاورپوینت شیرهای دروازه ای Gate Valves دسته بندي : مواد و متالوژی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شیرهای دروازه ایGate Valves، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق ادراک بینایی و شنوایی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق ادراک بینایی و شنوایی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق ادراک بینایی و شنوایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادراک بینایی و شنوایی ادراک : ادراک به معنی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT)

  پروژه کارآفرینی it,توجیه فنی خرید تجهیزات فنی طرح ICTSOS,توجیه مالی مرکز فنی طرح ICTSOS,خرید پروژه کارآفرینی تجهیزات ict,دانلود امکان سنجی شرکت فناوری اطلاعات,طرح توجیهی تاسیس شرکت فناوری اطلاعات,طرح توجیهی و کارآفرینی جهت خرید مک,طرح شرکت it دانلود فایل اصلی طرح…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت

  دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت برچسب ها: فراشناخت در یادگیریفراشناخت مقالهفراشناخت در تدریسفراشناخت pdfنظریه فراشناخت فلاولتعریف عملیاتی فراشناختفراشناخت درمانیتعریف باورهای فراشناختی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فراشناخت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت ایمنی جوشکاری

  پاورپوینت ایمنی جوشکاری دانلود پاورپوینت ایمنی جوشکاری دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اصول ایمنی در جوشکاری ، در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش . بخشی از متن: انواع جوشکاری: جوشکاری با گاز …

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دسته بندي :…