بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز

برچسب ها:
مدیریت دانشکتابدارانکتابخانه‌های دانشگاهیالگوی بوکویتز و ویلیامزبررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز مدیریت دانشمبانی نظری تسهیم دانشتحقیق کتاب داریرشته کتابداری

رفتن به سایت اصلی

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز از سری پایان نامه های رشته کتابداری و اطلاع رسانی میباشد. این تحقیق با گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی در 124 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز در سال 1391 انجام شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1391 بود که تمامی این افراد (127 نفر) به عنوان نمونه‌ی پژوهشی درنظر گرفته شدند. ابزار پژوهشی مورد استفاده، پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش شامل 67 پرسش و در طیف 5 درجه‌ای لیکرت می‌باشد. ضریب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه‌ی همسانی درونی پرسشنامه استفاده گردید برای کل سؤالات 967/0 به دست آمد. با توجه به کل شماری، داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ی 16) در سطح آمار توصیفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که به جز میانگین فعالیت کسب دانش که در حد متوسطی قرار دارد میانگین سایر فعالیت ها شامل کاربرد، یادگیری، تسهیم و مبادله، ارزیابی، ایجاد و تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، پایین‌تر از حد متوسط می باشد و به طورکلی فرایند مدیریت دانش بر پایه ی الگوی بوکویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، از وضعیت مطلوب فاصله‌ی بسیاری دارد و لذا تجدید نظر در برنامه‌های مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها امری ضروری می‌باشد.مقدمهاز ارزشمندترین سرمایه های هر سازمان، اطلاعات و دانشی است که در اختیار دارد که این ارزش، با توجه به رشد سریع آن در دنیای رقابتی امروز، از اهمیت افزونی برخوردار بوده و نیاز به بهره گیری از آن، به منظور جلوگیری از هدر رفت آن و هم چنین، استفاده ی به جا و مناسب از آن در امور مربوط به سازمان، موضوعی است که باید به صورتی ویژه، مورد توجه مدیران و کارکنان سازمان  قرار گیرد.هر سازمان گنجینه ای عظیم از دانش است که اغلب به دلیل اینکه بخش اعظمی از این دانش به صورت نهان است ، مورد بی توجهی قرار می گیرد و این سرمایه ی ارزشمند سازمانی که می تواند موجب گسترش خلاقیت و نو آوری درسازمان شود، نادیده گرفته می شود.اولین بار در سال 1876، الیوت  روزنامه نگار انگلیسی مقاله‌ای تحت عنوان “دانش، مایه‌ی قدرت نسل آتی”، نوشت که صحت این جمله پس از یک قرن آشکار گردید. (دیلمی معزی و دیگران، 1388)؛ و امروزه این گفته به صورت ” اشتراک دانش قدرت است “، نمود پیدا کرده است. لذا، مدیران امروزی توجه ویژه ای را به دانش و دانایی در سازمان ها دارند و به دنبال بهره گیری هرچه بیشتر از این دارایی های ناملموس هستند.در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه ی صنعت و خدمات و حتی حوزه های کلان اجتماعی، دسترسی به موقع و سریع به دانش معتبر و موثق، یک مزیت رقابتی برای سازمان ها است و برای ایجاد این مزیت، بهترین کار، به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها می باشد.در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را بیان می‌کند. مدیریت دانش را می توان شناسایی، کسب، ذخیره و سازماندهی، به کارگیری و ارزیابی و بهره گیری مناسب و بهینه از دارایی های دانشی سازمان که به صورت عینی یا ضمنی موجود است، به منظور بالا بردن بهره وری سازمان، دانست که در نهایت منجر به بروز خلاقیت و نو آوری و عملکرد بالای سازمانی می گردد.با نگاهی اجمالی به تعاریف مدیریت دانش می‌توان دریافت که مدیریت دانش می‌تواند فعالیت‌های مختلفی را شامل شود و نیز می‌توان دریافت که مدیریت دانش، انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارهاست. یعنی فرد در شرایط مختلف می‌تواند بر اساس تجارب و دانایی که به واسطه‌ی مدیریت صحیح دانش کسب کرده است بهترین تصمیم گیری را در آن موقعیت اتخاذ کند. لذا، به نظر می‌رسد که مدیریت دانش مقوله‌ای مهم‌تر از خود دانش باشد و در سازمان‌ها، صرف وجود دانش نمی‌تواند منجر به بهره روی بیشتر سازمان شود، بلکه دانشی که به خوبی مدیریت شود، می‌تواند موجبات بهره وری بیشتر در زمینه‌ی فعالیت‌های سازمانی را فراهم کند. آن چه که باید در ارتباط با مدیریت دانش مورد توجه قرار گیرد، این است که مدیریت دانش در سازمان‌ها به صورت فرایندی چند مرحله‌ای تعریف می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های مختلفی را در برگیرد و بر همین اساس نیز الگوهای مختلفی برای پیاده سازی و ارزیابی آن در سازمان مطرح شده است. در همین ارتباط، بوکویتز  و ویلیامز ، در سال 1999، یک الگوی فرایندی هفت مرحله‌ای برای مدیریت دانش تعریف می‌کنند که شامل مراحل کسب دانش، کاربرد دانش، یادگیری (از فرایند دانش)، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش، می‌باشد. اجرای مناسب این گونه فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش می‌تواند منجر به بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای مدیریت دانش از جمله بهره وری بیشتردر سازمان‌ها، گردد.در نتیجه‌ی این تعاریف و تأکیدها در رابطه با مدیریت دانش در سازمان‌ها، پرداختن به این مقوله و بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به آن برای هر سازمانی به خصوص در عصری که سرعت تحولات دانش و اطلاعات بالاست و به منظور حفظ و یا ارتقاء جایگاه رقابتی خود و بالا بردن میزان کارایی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان، ضروری به نظر می‌رسد.برهمین اساس، امروزه بسیاری از سازمان ها در پی اجرا و پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش می باشند و این مقوله به مرور جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف باز کرده است و این موضوع نه تنها برای شرکت ها و سازمان های بزرگ و انتفاعی اهمیت دارد، بلکه سازمان های غیره انتفاعی، هم چون دانشگاه ها و کتابخانه ها هم در حال حرکت به سمت مدیریت دانش و به فعل رساندن مزایای بالقوه ی آن می باشند.مدیریت دانش در اوایل دهه‌ی 1990 به عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید. (دیلمی معزی و دیگران، 1388).دانشگاه سازمان پیچیده‌ای است که تربیت متخصصان جامعه را در رشته‌های گوناگون جهت رویارویی با عصر دانش برعهده دارد. امروزه دانشگاه‌ها با امکانات و تسهیلات بسیار زیاد، دانشجویان متعدد و متنوع، به سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند و درصدد هستند تا از این منابع مادی و معنوی در جهت خدمت به جوامع، حداکثر استفاده را داشته باشند. یکی از امکاناتی که دانشگاه‌ها را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند، کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد. از عواملی که در موفقیت کتابخانه‌های دانشگاهی نقش بسزایی دارد، تطبیق ساختار سازمانی آن‌ها با نیازها و تغییرات محیطی می‌باشد تا بتوانند اهداف دانشگاه را در دنیای متلاطم امروزی برآورده سازند.کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به رسالتی که در عرصه‌ی آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه و در میان دانشجویان دارند، در اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش نقشی بی مانند را ایفا می‌کنند. بنابراین، به عنوان ملزوماتی در دانشگاه‌ها که منبع دانش و اطلاعات هستند از موقعیت بهتری برای پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش برخوردارند. کتابخانه‌های دانشگاهی با توانمندشدن به وسیله‌ی برنامه‌های مدیریت دانش، می‌توانند پویاتر و بهتر عمل نموده و همان مزیت‌های سازمان‌های انتفاعی برای آن‌ها نیز دست یافتنی است، زیرا در کتابخانه‌ها نیز اطلاعات و دانش، هم چون سایر سازمان‌ها، نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها و تجارب و شایستگی‌ها وجود دارد و نظام مند کردن فرایند انتقال و مدیریت آن، می تواند منجر به ارائه‌ی مطلوب تر خدمات اطلاعاتی به قشر دانشگاهیان شود. هم چنین، این کتابخانه‌ها، باید در بهره مندی از مزایای مدیریت دانش هم سو و هم گام با سایر سازمان‌ها به پیش روند و تلاش کنند تا با بهره مندی از این مزیت‌ها، با مشکلات و چالش‌های پیش رو به بهترین و منطقی‌ترین شکل برخورد کرده و تغییرات لازم را جهت ارائه‌ی مطلوب‌تر خدمات در حوزه‌های مختلف اعمال نمایند. این مشکلات و چالش‌ها، مدیریت این سازمان‌ها را به امری پیچیده تبدیل کرده است. مدیران امروزه باید راه تحول را در پیش گیرند و تلاش کنند تا این سازمان‌ها به سوی وضعیت مطلوب حرکت کند. این تغییر مورد انتظار جامعه‌ای می‌باشد که قرار است به سوی توسعه حرکت کند. بنابراین، امروزه مدیریت کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیریت تغییر و تحول است. برای این که بتوان در این امر موفق بود، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر دهند و به چه سو باید حرکت کنند. در این ارتباط، استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی است، یعنی، آن‌ها باید مشکلات را ببینند، اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و نیازها به دست آورند، رابطه‌ی میان مشکلات با نیازها و اطلاعات را درک کنند و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات، به ارائه‌ی راه حل و پاسخ گویی به نیازها بپردازند. بهره گیری از مدیریت دانش در بازنگری عملکردها، اهداف، نگرش و بینش‌ها، ساختار، مدیریت کارکنان، آموزش کارکنان، طراحی و ارائه‌ی خدمات، فرایند و معیارهای ارزیابی، می‌تواند راه گشای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات پیش روی کتابخانه‌ها در عصر حاضر باشد. (تقی زاده و دیگران، 1390).بیان مسئلهامروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی برای بهره گیری از دارایی های دانشی سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از سازمان ها به پیاده سازی و اجرای آن مبادرت کرده اند. در همین راستا، کتابخانه های دانشگاهی با توجه به ماهیت اطلاعاتی و دانشی خود توجه ویژه ای را در این زمینه می طلبند.کتابخانه‌های دانشگاهی، قلب تپنده‌ی آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند که به خیل عظیمی از دانشجویان و اساتید خدمت رسانی می‌کنند. این سازمان‌ها سرشار از اطلاعات و دانشی هستند که در قفسه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، فرایندهای کاری، و به خصوص در ذهن کارکنان آن، جای دارد. با توجه به اهمیتی که این اطلاعات و دانش در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران دارند، لذا، اگر به درستی مدیریت نشوند و بهره گیری مناسبی از آن صورت نپذیرد، رضایت مندی کاربر، که هدفی غایی در کتابخانه محسوب می‌شود، محقق نخواهد شد و این دانش بالقوه، به فعلیتی در خور نخواهد انجامید. هم چنین با در نظر گرفتن این که گردانندگان اصلی این کتابخانه‌ها، کتابدارانی می‌باشند که نقشی واسط، میان منابع اطلاعاتی و کاربران را ایفا می‌کنند، بهره مندی از مدیریت دانش به عنوان فرایندی برای تشخیص، به کار گیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، مسلماً، راهکاری اساسی برای آنان در حفظ و ارتقاء کارایی و اثر بخشی کتابخانه و نیز مواجهه با نیازهای اطلاعاتی در حال رشد و تغییر کاربران، محسوب می‌شود.لذا، این تحقیق بر آن است تا ضمن ارزیابی میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز که نقش ویژه‌ای را در حوزه‌ی آموزش و پژوهش سازمان های مادر (دانشگاه ها) ایفا می‌کنند، مشخص کند که: این کتابخانه‌ها تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته و امکانات لازم را جهت پیاده سازی و بهره مندی از آن مد نظر فرار داده و به کار برده‌اند و هم چنین مشخص کند که سطح فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها به چه میزان است.فهرست مطالب بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز  به شرح زیر می باشد:فصل اول: مقدمه1-1. بیان مسئله    1-2. اهمیت پژوهش    1-3. اهداف پژوهش    فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1. مقدمه    2-2. مبانی نظری    2-2-1. مفهوم دانش    2-2-2. انواع دانش    2-2-3. سیری در تاریخچه‌ی مدیریت دانش  2-2-4. مدیریت دانش  2-2-5. الگوهای مدیریت دانش    2-2-6. الگوی بوکویتز و ویلیامز    2-2-7. فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز    2-2-8. اصول مدیریت دانش    2-2-9. عوامل موفقیت مدیریت دانش    2-2-10. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه بوکوویتز و ویلیامز    2-2-11. موانع مدیرت دانش    2-2-12. اهداف مدیریت دانش    2-2-13. کتابخانه‌های دانشگاهی    2-2-14. نقش کتابداران و اطلاع رسانان در مدیریت دانش    2-3. مرور پیشینه    2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور    2-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    2-3-3. جمع بندی پیشینه    2-4. سؤالات پژوهش    2-5. تعاریف مفهومی    2-6. تعاریف عملیاتی    فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1. مقدمه    3-2. روش پژوهش    3-3. جامعه‌ی آماری    3-4. ابزار پژوهش    3-5. روایی پرسشنامه  3-6. پایایی پرسشنامه    3-7. نحوه‌ی اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده‌ها   3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها4-1. مقدمه    4-2. یافته‌های پژوهش    4-2-1. توزیع آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت، سابفه ی کاری، رشته‌ی تحصیلی، میزان تحصیلات و کتابخانه های دانشگاه ها    4-2-2. یافته‌های مربوط به سؤالات پژوهش    4-2-2-1. سؤال اول تحقیق     4-2-2-2. سؤال دوم تحقیق    4-2-2-3. سؤال سوم تحقیق    4-2-2-4. سؤال چهارم تحقیق    4-2-2-5. سؤال پنجم تحقیق    4-2-2-6. سؤال ششم تحقیق    4-2-2-7. سؤال هفتم تحقیق    4-2-2-8. سؤال هشتم تحقیق    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1. مقدمه    5-2. بحث، نتایج و نتیجه گیری    5-2-1. سؤال اول تحقیق    5-2-2. سؤال دوم تحقیق    5-2-3. سؤال سوم تحقیق    5-2-4. سؤال چهارم تحقیق    5-2-5. سؤال پنجم تحقیق    5-2-6. سؤال ششم تحقیق    5-2-7. سؤال هفتم تحقیق    5-2-8. سؤال هشتم تحقیق    5-2-9. نتایج    5-2-10. نتیجه گیری    5-3. پیشنهادها    5-3-1. پیشنهادهای پژوهش    5-3-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی    فهرست منابع و مآخذمنابع فارسی   منابع انگلیسی    پیوست  

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
818
مشاهده

کد فایل:9259
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1316

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مدیریت دانشکتابدارانکتابخانه‌های دانشگاهیالگوی بوکویتز و ویلیامزبررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز بر اساس الگوی بوکویتز مدیریت دانشمبانی نظری تسهیم دانشتحقیق کتاب داریرشته کتابداری

 • پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات

  پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات برچسب ها: پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت Cobit و راهبري فناوري اطلاعات دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت  Cobit و…

 • مجموعه پرسش ها و پاسخهای تاریخ ایران و جهان باستان 1

  مجموعه پرسش ها و پاسخهای تاریخ ایران و جهان باستان 1 دانلود مجموعه پرسش ها و پاسخهای تاریخ ایران و جهان باستان 1 دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد مجموعه پرسش ها…

 • رابطه اضطراب با مکانیسم¬های دفاعی و سلامت روان

  رابطه اضطراب با مکانیسم¬های دفاعی و سلامت روان دانلود رابطه اضطراب با مکانیسم¬های دفاعی و سلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اضطراب با مکانیسم­های دفاعی…

 • پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه

  پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه دانلود پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی(مدرسه)، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • بررسي آموزش خانواده به شيوه شناختي - رفتاري بر رضايتمندي زناشويي والدين دانش آموزان

  بررسي آموزش خانواده به شيوه شناختي - رفتاري بر رضايتمندي زناشويي والدين دانش آموزان برچسب ها: بررسي آموزش خانواده به شيوه شناختي رفتاري بر رضايتمندي زناشويي والدين دانش آموزانتحقیق آموزش خانواده به شيوه شناختيمبانی نظری رضایتمندی زناشوییتحقیق بررسی رضایتمندی والدین…

 • چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانو

  چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانو دانلود چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانو دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2-1- مبانی نظری تحقیق 2-1-1-…

 • پیشینه و مبانی نظری مشتری و نحوه برخورد و راضی کردن مشتری و بازاریابی رابطه مند

  پیشینه و مبانی نظری مشتری و نحوه برخورد و راضی کردن مشتری و بازاریابی رابطه مند دانلود پیشینه و مبانی نظری مشتری و نحوه برخورد و راضی کردن مشتری و بازاریابی رابطه مند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • طرح توجیهی شرکت مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید 750 هزار برد الکترونیکی

  امکان سنجی بردهای الکترونیکی,پروژه کارآفرینی تولید بردهای الکترونیکی,توجیه فنی کارخانه بردهای الکترونیکی,توجیه مالی شرکت مونتاژ قطعات الکترونیکی,طرح توجیهی قطعات برقی,طرح تولید مونتاژ بردهای الکترو,طرح ساخت خازن,کارآفرینی بردهای خام الکترونیکی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی شرکت مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید…

 • دانلود مقاله بررسی انواع تداخل و راهکارهای مقابله با آن در نسلهای مختلف شبکههای مخابرات سیار

  انواع,بررسی,تداخل,دانلود,راهکارهای,سیار,شبکههای,مخابرات,مختلف,مقابله,مقاله,نسلهای دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی انواع تداخل و راهکارهای مقابله با آن در نسلهای مختلف شبکههای مخابرات سیار از سایت دانلود فایل چکیده با توجه به حجم و پراکندگی مطالب در خصوص پدیده تداخل در شبکههای مختلف مخابرات…

 • بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی شهرک توریستی

  بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی شهرک توریستی برچسب ها: پایان نامه بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی شهرک توریستیپروژه بررسی روابط…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش درمان وجودی ،معنادرمانی، روان درمانی و مشاوره گروهی،احساس تنهایی وامید

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش درمان وجودی ،معنادرمانی، روان درمانی و مشاوره گروهی،احساس تنهایی وامید دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درمان وجودی ،معنادرمانی، روان درمانی و مشاوره گروهی،احساس تنهایی وامید دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005)

  پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005) دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005) دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو 5 4 3 2 1 سوالات / بی…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی یا موضوع سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه

  دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی یا موضوع سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه برچسب ها: فرمول سرعت متوسطتعریف شتاب لحظه ایفرمول سرعت لحظه ای در فیزیکفرمول شتاب لحظه ایشتاب متوسطفرمول شتاب متوسطفرمول تندی متوسطسرعت لحظه ای چیست…

 • مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان

  خانواده,دشواریهای رفتاری,مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان دانلود فایل اصلی مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان از سایت دانلود فایل مقاله خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت(u-boot)

  boot),U BOOT,پاورپوینت,پاورپوینت آشنایی با سقف یوبوت,پاورپوینت تاریخچه یوبوت,پاورپوینت معرفی سیستم یوبوت,دانلودپاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت(u,مقایسه سقف یوبوت با سقف پیش‌تنیده,مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه بلوک,مقایسه یوبوت با دال و تیر دانلود فایل اصلی پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت(u-boot) از سایت دانلود…

 • پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی

  پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی دانلود پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری سازمانی تعریف یادگیری سازمانی : امروزه واژه يادگيري برداشت جديدي دارد كه با مفهوم آن در…

 • پاورپوینت سنگ های دگرگونی

  پاورپوینت سنگ های دگرگونی دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل یخشی از متن پاورپوینت : برخی از سنگ های رسوبی و آذرین به عنوان واکنش در مقابل تغییرات شدید محیط خود…

 • قالب پاورپوینت حقوق شماره 2

  قالب پاورپوینت حقوق شماره 2 دانلود قالب پاورپوینت حقوق شماره 2 دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت حقوق شماره 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش 2 -…

 • پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی

  پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل   پاورپوینت کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی،در حجم 10 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پاورپوینت شوره سر

  پاورپوینت شوره سر برچسب ها: درمان سریع شوره سربهترین شامپو برای شوره سردرمان شوره سر با نمکتجربه درمان شوره سردرمان شوره سر با سرکهدرمان شوره سر با اسپنددرمان شوره سر با روغن زیتونعلت شوره سر چیست رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده

  پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده دانلود پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مالیات بر ارزش افزوده ، در حجم 29 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از متن: ارزش افزوده…

 • بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

  بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری برچسب ها: مديريت دانش فنآوري اطلاعات و ارتباطات مديريت ارتباط با مشتريپایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتریپروژه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت…

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های فرهنگ پذیری و هویت فرهنگی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و انواع استراتژی رقابتی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش دیدگاه های هویّت و هویّت فرهنگی,پيشينه تحقيق هویّت و هویّت فرهنگی,فصل دوم پايان نامه مفاهیم و تعاریف هویّت و هویّت فرهنگی,مباني نظري فرهنگ و…

 • پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب

  پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل بارندگی روانابمدل بارندگی روانابپاورپوینت برنامه HECHMSپاورپوینت برنامه HECنرم افزار مهندسی هیدرولوژیپاورپوینت مدل بارندگی روانابپاورپوینت نرم افزار مهندسی هیدرولوژیپاورپوینت HECHMS رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدل بارندگی-رواناب دسته بندي : عمران جزئیات و…

 • پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداری

  پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداری برچسب ها: روش‌های مدرن تأمین مالی در شهرداریروش‌های تأمین مالیویژگیهای تسهیلات پروژه ایابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری و معینروشهای تأمین مالی پروژه ایهزینه های شهرداریها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روش‌های مدرن تأمین…

 • پاورپوینت تفسیر قرآن

  پاورپوینت تفسیر قرآن برچسب ها: پاورپوینت تفسیر قرآن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تفسیر قرآن دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تفسیر قرآنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 88محتویاتقسمتی از پاورپوینترهآورد موحد بودن•«ريشه همه فضايل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی و نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی و نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی و نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری

  پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری برچسب ها: پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداریفرایند تنظیم سند حسابداریفرایند قرادادهای جاریفرایند قرادادهای جاریفرایند اقدامات عمرانی از طریق اتوماسیونفرایند ثبت فرم درخواست کالا از طریق اتوماسیون رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری…

 • پاورپوینت اهرام مصر

  پاورپوینت اهرام مصر دانلود پاورپوینت اهرام مصر دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اهرام مصر ،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: در حدود2هزار و630 سال قبل از…

 • پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی

  پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی برچسب ها: وارسی و اعتبارسنجیفرق بین وارسی واعتبارسنجی نرم افزارمفهوم وارسی واعتبارسنجیآشنایی با بازرسی های برنامه به عنوان روشی برای کشف نقص ها اعتبارسنجی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت وارسی و اعتبارسنجی دسته بندي : مدیریت…

 • طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی

  تولید اسباب بازی کودک,خريد کارافرینی وسايل لوازم اسباب بازي,خلاصه طرح شغلی تولید اسباب بازی,طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی,طرح توجیهی تولید اسباب بازی,طرح کارآفرینی اسباب بازی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی از سایت دانلود…

 • پاورپوینت دستگاه تنفس

  پاورپوینت دستگاه تنفس دانلود پاورپوینت دستگاه تنفس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنفس، اکسیژن موجود در هوا را به درون ریه ­ها برده و در تماس نزدیک با خون، اکسیژن به خون انتقال یافته و توسط…