بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برچسب ها:
کیفیت سود نقدشوندگی سهامبورس اوراق بهاداردانلود پایان نامه بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رفتن به سایت اصلی

بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 117صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.==================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com          
info@neginfile.ir   ===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطه ی بین کیفیت  سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت  پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد. مقدمه سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه، يكي‌از‌ موارد ضروري واساسي ‌در فرآيند رشد ‌و توسعه‌اقتصادي ‌هر كشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمايه ياد کرد. مديران سرمايه گذاري، ‌مديران پرتفوي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير دارايي هاي مالي مي‌پردازند، براي حفظ و‌افزايش ارزش سبد سرمايه‌گذاري خود‌ بايد عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوي دارايي هاي مالي خود تحت شرايط مختلف اقتصادي را مطالعه نموده و سعي کنند، منابع مالي خود ‌را در داراييهاي مالي سرمايه‌گذاري نمايند كه بيشترين بازده‌ و كمترين ريسك را براي آنان در برداشته باشد. (طالب نيا، 1389). اکثر سرمايه‌گذاران در مقطع سرمايه‌گذاري  نقدشوندگي را به عنوان مزيت سرمايه‌گذاري در نظر مي گيرند، و به سرمايه‌گذاري در‌ اوراق سهامي مي‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبي ساير شرايط) که داراي نقدشوندگي بالا است. هر‌چه قابليت نقدشوندگي يک سهم کمتر باشد آن سهم براي سرمايه‌گذاران جذابيت کمتري خواهد داشت، مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد. شواهد تجربي نشان مي دهد که عامل عدم نقدشوندگي در سرمايه‌گذاري ها مي تواند نقش مهمي را ايفا‌نمايد. به عبارت ديگر برخي سرمايه‌گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالي خود نياز داشته‌ باشند که در چنين شرايطي قدرت نقدشوندگي مي‌تواند اهميت زيادي داشته باشد. نقدشوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه‌گذاري ها به وجه نقد است. به عبارت بهتر منظور از نقدشوندگي صرفا سهولت خريد و فروش سهام مي باشد.معيار هاي زيادي براي نقدشوندگي در مطالعه هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در يک دسته بندي مي توان اين معيار‌ها را به دو دسته‌ي معيار هاي اطلاعاتي و معيار هاي معاملاتي نقدشوندگي تقسيم‌ کرد (رحماني، حسيني، رضاپور،1389). در مورد معيار هاي اطلاعاتی اعتقاد براين است که در قبال اطلاعات به طور مستقيم واکنش نشان مي دهند،  و ابراز و افشا يا عدم افشاي به موقع اطلاعات مورد نياز و مورد انتظار منجر به تغيير در اين معيار‌ها مي‌گردد. معيار‌هاي معاملاتي بيشتر از رفتار سرمايه‌گذاران تاثير مي پذيرد.همچنين در مطالعات گذشته تاثير عوامل متعددي بر اين معيار ها مورد مطالعه قرار گرفته است. عواملي چون سود نقدي ،کيفيت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، از جمله اين عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسي اين مطالعات نمي‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را ناديده گرفت. چرا که در اکثر اين مطالعات  تاثير متغير مستقل پژوهش بر نقدشوندگي سهام از مجراي تاثير متغير مستقل بر عدم تقارن اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفته است.  اين بحث يعني چگونگي تاثير عدم‌تقارن‌اطلاعاتي بر نقدشوندگی به صورت زير تبیين مي شود.هزينه بازارگردان ها به سه بخش تقسيم مي شود:هزينه هاي فرآيند سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست. هزينه هاي فرآيند درخواست خريد و فروش(سفارش)، هزينه هايي هستند که به طور مستقيم با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت در بورس، اجاره فضاي بورس، هزينه هاي کامپيوتري، هزينه هاي خدمات اطلاعاتي، هزينه هاي نيروي کار مي باشد. هزينه هاي نگهداري موجودي ها، هزينه هايي است که يک بازارگردان به دليل مسئوليتي که در تجهيز سرمايه‌گذاران ‌به ‌فوريتهاي مبادله(نقدشوندگي)دارد، متحمل مي شود. هزينه‌هاي انتخاب نادرست به اين دليل ايجاد مي شود که ممکن است، بازارسازها با افرادي وارد معامله شوند که از اطلاعات بيشتري نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت ديگر طرف دوم معامله داراي اطلاعات نهاني باشند. بازاراسازها براي مقابله با اين ريسک اقدام به افزايش  شکاف بين قيمتهاي  خريد و فروش پيشنهادي مي نمايند. بدين  طريق سعي در تضمين امنيت مالي خود دارند. با فرض اين که کيفيت افشاي اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشاي بهتر و بيشتر اطلاعات نمايند احتمال وجود اطلاعات نهاني و به تبع آن احتمال  عدم‌تقارن‌اطلاعاتي ‌کاهش خواهد يافت، و بازارسازها ريسک انتخاب نادرست را در حد پاييني ارزيابي خواهند نمود، در نتيجه ی کاهش اين ريسک، نقدشوندگي سهام و بازار افزايش خواهند يافت.از سوي ديگر، در سالهاي اخير به ويژه پس از وقوع رسوايي هاي مالي، توجه بسياري به کيفيت سود جلب شده است. کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه هاي متفاوتي است و از اين رو تعاريف مختلفي از آن شده است. يک تعريف مهم از کيفيت سود مبتني بر پايداري سود است؛پايداري سود به معناي تکرار پذيري سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد، شرکت توان بيشتري براي حفظ و استمرار سودهاي جاري دارد وکيفيت سودبالاتر خواهد بود. (ثقفي، 1389)فهرست مطالبفصل اول کليات پژوهش    11-1- مقدمه    21-2- بيان مسئله    31-3- اهمیت پژوهش    41-4- جنبه جديد و نوآورانه  بودن    51-5- اهداف پژوهش    51-5-1- اهداف علمی پژوهش    51-5-2- اهداف کاربردي پژوهش    51-6- سوال پژوهش    61-7- فرضیه ها    61-8-متغیر های پژوهش    71-8-1-متغير مستقل    71-8-2- متغیر کنترلی    81-8-3- متغير هاي وابسته    81-9- استفاده کنندگان پژوهش    101-10 –  قلمرو پژوهش    10فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش    112-1- مقدمه    122-2 – نقدشوندگي و مفاهيم مرتبط با آن    122-2-1- مفهوم نقدشوندگي    122-2-2- نقدشوندگي بازار    132-2-3- ريسک و بازده و نقدشوندگي    132-2-4- هموار سازي سود    142-2-5- حاکميت شر کتي و نقدشوندگي سهام:    142-2-6- کيفيت افشا    142-2-7- نقد شوندگي دارايي ها و نقد شوندگي سهام:    142-3- کيفيت سود و مفاهيم مرتبط با آن    152-3-1- اهداف گزارشگري سود    152-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    152-3-3- ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون محتواي اطلاعاتي سود حسابداري    162-3-4-تصميمات تأثيرگذار بر محتواي اطلاعاتي سودحسابداري    172-4- ظهورتئوري کيفيت سود    182-4-1-تئوري روشهاي محافظه کارانه    192-4-2-تئوري روشهاي تندرو    192-4-3-تئوري روشهاي مختلط    192-4-4-تئوري روشهاي با ثبات    202-5-عوامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    202-5-1- ويژگيهاي شرکت به عنوان عامل تاثيرگذار بر کيفيت سود    202-5-1-1-عملکرد شرکت    202-5-1-2- رشد و سرمايهگذاري درشرکت    212-5-1-3-بدهي شر کت    212-5-1-4-اندازه شرکت    212-5-2- شيوههاي گزارشگري مالي و کيفيت سود    212-5-3- حاکميت و کنترل شرکت و تاثير آن بر کيفيت سود    222-5-3-1-هئيت مديره و کيفيت سود    232-5-3-2- فرايندها و روش هاي کنترل داخلي    232-5-3-3-مالکيت مديريتي (داخلي)    242-5-3-4-پاداش مديران و کيفيت سود    242-5-4-کيفيت حسابرسي و تاثير آن بر کيفيت سود    242-6- پیشینه پژوهش    252-6-1-پژوهش های خارجي    252-6-2- پژوهش های داخلي    30فصل سوم روش پژوهش    333-1-مقدمه    343-2- سوالات و فرضیات پژوهش    343-2-1-سوالات پژوهش    343-2-2- فرضیات پژوهش    343-3-روش پژوهش    353-4-جامعه آماری    353-5-روش نمونه گیری    353-6-حجم نمونه آماری    363-8-دوره زمانی پژوهش    373-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها    373-9-1- متغیر وابسته    373-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود)    383-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی    393-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود)    393-9-3- متغیر کنترلی    403-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها    403-10-1-تحلیل توصیفی داده ها    403-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها    403-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی)    413-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1    413-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2    413-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1    413-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2    423-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1    423-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2    423-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1    423-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2    433-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1    433-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1    443-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2    443-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1    443-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2    443-11- روش های آماری مورد استفاده    463-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی    463-11-2- نرمال بودن    473-11-3- ناهمسانی واریانس    483-11-4- خودهمبستگی    483-11-5- هم خطی    493-11-6-آزمون مانایی    493-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر    503-11-8-آزمون هاسمن    503-11-9-آزمونt    513-11-10-ضریب تعیین    513-11-11- آزمون F رگرسیون    523-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون    523-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)    523-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)    533-12- خلاصه فصل    54فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‏ها    554-1- مقدمه    564-2-آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره    564-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی    574-3-1-آمار توصیفی    574-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)    584-3-3- آزمون مانایی متغیرها    594-3-4- آزمون همخطی    614-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی    614-3-5-1-آزمون F لیمر    624-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی    624-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا    644-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    644-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی    654-4-1-آمار توصیفی    654-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)    714-4-3- آزمون مانایی متغیرها    744-4-4- آزمون همخطی    744-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی    754-4-5-1- آزمون F لیمر    754-4-5-2- آزمون هاسمن    774-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش    784-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا    934-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی    944-5- خلاصه فصل    95فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات    965-1-مقدمه    975-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش    975-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل    985-4-بحث    1025-5- محدودیت های پژوهش    1035-6-پیشنهادات    1035-6-1-پیشنهادات کاربردی    1035-6-2-پيشنهاد آتي    1037-5- خلاصه فصل    104منابع و ماخذ    105

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
932
مشاهده

کد فایل:10908
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:434

اشتراک گذاری:

 قیمت:

20,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کیفیت سود نقدشوندگی سهامبورس اوراق بهاداردانلود پایان نامه بررسی مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 • گزارش کارآموزی طراحی سایت

  طراحی سایت,گزارش کارآموزی دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی طراحی سایت از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی سایت در حجم 233 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:فصل اول :آشنایی با مکان کارآموزیفصل…

 • طرح توجیهی کشت و پرورش قارچ های خوراکی

  دانلود رایگان تولید و بسته بندی قارچ,دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش قارچ,طرح توجیهی پرورش قارچ 94,طرح توجیهی تکنولوژی پرورش قارچ,طرح توجیهی قارچ خوراکی و صدفی,طرح کارآفرینی رایگان,طرح کسب و کار پرورش قارچ خوراكي,کارافرینی پرورش قارچ دکمه ای دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها

  پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع  آشنایی با مهندسی…

 • پایان نامه و رساله معماری طراحی مجتمع مسکونی

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی مجتمع مسکونی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله طراحی مجتمع مسکونی,رساله معماری طراحی مجتمع مسکونی دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله…

 • تحقیق بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان 15 تا 25 سال همراه با پرسشنامه

  بررسی علل گرایش اعتیاد جوانان,پایان نامه علل اعتیاد جوانان و نوجوانان,پروژه اعتیاد جوانان,تحقیق بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان,تحقیق در مورد اعتیاد جوانان,گرایش جوانان به اعتیاد,مقاله اعتیاد,مقاله مصرف موادمخدر جوانان,نگین فایل دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی عوامل گرایش…

 • دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی

  دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع حقیقت بندگی برچسب ها: دین و زندگی پیش دانشگاهی pdfدرس 9 دینی پیش دانشگاهیدرس دهم دین و زندگی پیش دانشگاهیمعنی آیات دین و زندگی پیش دانشگاهیدانلود حل المسائل دین…

 • بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

  بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان برچسب ها: پایان نامه بازی درمانی شناختی رفتاریتحقیق کودکان مبتلا به سرطانپایان نامه میزان اضطرابسرطان کودککودکان مبتلا به سرطاندرمان و نقش مداخلات رفتاریپیشنه های…

 • پاورپوینت در مورد سازه های فولادی

  پاورپوینت در مورد سازه های فولادی دانلود پاورپوینت در مورد سازه های فولادی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل با استفاده کردن از فلز به عنوان عضوی از مصالح سازه‌ای ساختمان سازی، نخستین بار با ساخت یک…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف،مفاهیم ونظریه های سرمایه انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : - تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه…

 • بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

  بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع برچسب ها: طرح های نوآورانه تجهیز منابع نوآوری تکنولوژیک نوآوری خدمات نوآوری فرآیند پایان نامه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابعپروژه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع رفتن…

 • مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین اجتناب و فرار مالیاتی و گزارشگری مالی (فصل دوم حسابداری)

  مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین اجتناب و فرار مالیاتی و گزارشگری مالی (فصل دوم حسابداری) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) فرار مالیاتیدانلود مبانی نظری اجتناب از مالیاتنظریه تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتیمبانی نظری مفهوم…

 • تحقیق : آشنایی با نهج البلاغه

  09358978227,تحقیق نهج البلاغه,دانلود تحقیق آشنایی با نهج البلاغه,نگار زمانی,نهج البلاغه دانلود فایل اصلی تحقیق : آشنایی با نهج البلاغه از سایت دانلود فایل عنوان تحقیق : آشنایی با نهج البلاغهتهیه و تنظیم : ندا آقاخانیفرمت : WORDتعداد صفحه : 16…

 • مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

  مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري دانلود مبانی نظری و پیشینه تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................................................ 24…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزندپروری

  انواع سبک های فرزندپروری,پرسشنامه سبک فرزند پروری,تعریف فرزندپروری,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزندپروری,سبکهای فرزند پروری بامریند,شیوه های فرزند پرو,مبانی نظری سبک های فرزندپروری,مقاله سبک های فرزند پروری,نظریه های فرزند پروری دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان

  پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان برچسب ها: پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستانباستا نشناسی در جست و جوی میراث فرهنگیباستا نشناسی چیستمراحل کار باستان شناسانراههای کشف آثار باستانی و تاریخیاقدام باستان شناسان در برخوررد با یک بنای تاریخیتعیین سن…

 • تحقیق غدیرخم

  تحقیق غدیرخم دانلود تحقیق غدیرخم دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که حضرت محمد(ص) هنگام بازگشت از حجه الوداع در هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری قمری در مکانی به…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت از زندگی بهزیستی (فصل دوم)

  ادبیات نظری رضایت از,پیشینه پژوهش رضایت از زندگی بهزیستی,پیشینه تحقیق رضایت از زندگی بهزیستی,چارچوب نظری رضایت از زندگی بهزیستی,فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی بهزیستی,مبانی نظری رضایت از زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت از زندگی بهزیستی دانلود فایل…

 • تحقیق ایجاد نوآوری در نقاشي كودكان

  تحقیق ایجاد نوآوری در نقاشي كودكان,نقاشی,نوآوری دانلود فایل اصلی تحقیق ایجاد نوآوری در نقاشي كودكان از سایت دانلود فایل تحقیق ایجاد نوآوری در نقاشي كودكان در حجم 89 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب…

 • چارچوب ادبیات نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

  چارچوب ادبیات نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی دانلود چارچوب ادبیات نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب ادبیات نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه پزوهش نظریه های مهارتهای جرات ورزی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری جرات ورزی,پیشینه پژوهش جرات ورزی,پیشینه تحقیق مقاله درباره جرات ورزی,دانلود مباني نظري تعریف جرات ور,فصل دوم پایان نامه مهارت های ابراز وجود,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مهارت جرات ورزی و قاطعیت,مبانی نظری جرات ورزی در نوجوانان دانلود…

 • تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی برچسب ها: مدیریت رسانه اخلاق سازمانی عفت اعتماد حریم خصوصیدانلود پایان نامه تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانیدانلود مقاله تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی رفتن به سایت اصلی تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت،تعاریف شخصیت،حوزه های شخصیت،اختلالات شخصیتی،تیپ شناسی،اثربخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شخصیت ، تعاریف…

 • پاسخ تشریحی سوالات فصول (1.2.4.7.11) اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ویراست دوم

  کنترل بودجه دانلود فایل اصلی پاسخ تشریحی سوالات فصول (1.2.4.7.11) اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ویراست دوم از سایت دانلود فایل توضیحات:پاسخ تشریحی سوالات فصول 1 و 2 و 4 و 7 و 11 کتاب اصول تهیه و…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم)

  پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

  اينترنت و بازاريابي,پایان نامه بازاریابی اینترنتی,پروژه بازاریابی اینترنتی,پروژه بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید م,تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان,رفتار مصرف کننده آنلاین,عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی…

 • دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی 22 سوالی

  پرسشنامه ابراز وجو,پرسشنامه جرأت ورزی,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل,پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی,دانلود پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی 22 سوالی,مقیاس جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرشت و منش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 - سرشت و منش 2 - 2 -…

 • فایل پاورپوینت مدل سازي رقومي زمين

  فایل پاورپوینت مدل سازي رقومي زمين برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل سازی رقومی زمينمدل سازی رقومی زمينDTM GPS مفهوم سيستم رقومي زمينپاورپوینت مفهوم خاص مدل رقومی زمینDTMپاورپوینت مدل سازي رقومي زميننحوه مدل سازي رقومي زمينDIDITAL TERRAIN MODELING رفتن به سایت…

 • پاورپوینت جمعیت ایران درس13 مطالعات هفتم

  پاورپوینت جمعیت ایران درس13 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت جمعیت ایرانمطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جمعیت ایران درس13 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جمعیت ایران درس13 مطالعات هفتمقالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مالکیت نهادی,پيشينه تحقيق منظور از مالکیت نهادی چیست؟,چارچو,دانلود مباني نظري تمرکز مالکیت چیست,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد انواع ساختار مالکیت,مباني نظري تمرکز مالکیت و کیفیت سود دانلود فایل اصلی…

 • پرسشنامه آزمون آندره ری

  پرسشنامه آزمون آندره ری دانلود پرسشنامه آزمون آندره ری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل آزمون آندره ری آزمون « تصاویر هندسی درهم » ( حافظه دیداری ) را پروفسور آندره ری در سال 1942 به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعصب

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعصب دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعصب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعصب تعصّب از مادّه « عَصَبَ » در اصل به معنای رشته هایی است که…

 • ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل

  ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل دانلود ادبیات نظری تحقیق بردگی در حقوق بین الملل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بردگی در حقوق بین الملل - پیشینه بردگی - اکتشافات دریایی…

 • ادبیات نظری تحقیق مبانی نظری پایداری،طراحی پایداری ومعماری سبز(فصل دوم پایانامه)

  ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی,دانلود ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و انواع استراتژی رقابتی (فصل دوم پایان نامه),طراحی پایداری ومعماری سبز(فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق مبانی نظری پایداری،طراحی پایداری ومعماری سبز(فصل دوم…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف سبک های رهبری مدیران (فصل2)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف سبک های رهبری مدیران (فصل2),پیشینه تحقیق سبک های رهبری,دانلود مبانی نظری مديريت و رهبري,فصل دوم پایان نامه تعاریف رهبری,مبانی نظری ديدگاه های رهبري,نظریه نقشهای مدیریتی,نگین فایل دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش…