بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

برچسب ها:
فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک مدل آمادگی الکترونیکی بانكداري الكترونيكيپایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگانپروژه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

رفتن به سایت اصلی

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان  از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 136صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهمحققان بر اين باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذير به حساب می آيند، دلیل پیدايش اين عصر، فناوری های جديدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور اين فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط کنونی به برنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا   برای افزايش کارايی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رويارويی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جديد، نیاز دارند تا به تحلیل شرايط و ارزيابی وضعیت موجود خويش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و اين تحلیل را مبنای برنامه ريزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الكترونیكی و ابزارهای سنجش آن اين فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خويش را شناخته و زمینه پذيرش اين فناوریها را فراهم کنند. آمادگي الكترونيك به عنوان يك ابزار تجزيه و تحليل محيطي، فرصتها و تهديدهاي محيط را شناسايي كرده و با بيان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگويي از ميزان آمادگي الكترونيك آنها ارائه مي نمايد . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. اين پژوهش براساس طرح تحقيق از نوع توصيفي و براساس هدف از نوع كاربردي است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزيه و تحليل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پيشنهاداتي بر اساس نتايج تحقيق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارايه شده است.مقدمه بدون ترديد امروز در انقلابي ترين دوره تاريخ بسر مي بريم و تحول دائمي به واقعيت انكارناپذير و اساسي حيات بشر بدل شده است . آنچه زمينه چنين تغيير و تحول ژرف و شگرفي را پديد آورده و انقلاب سوم تاريخ بشر را از دو انقلاب نخست آن متمايز ساخته، دستاوردهاي فناوري جديد و متأخر بشري است؛ دستاوردهايي كه با عنوان فناوري ارتباطات و اطلاعات (فاوا) شناخته مي شوند. ( Menoua  , Taylor ,  2006 ; Kauffman , Kumar, 2008 ) با ظهور اين فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آينده و تجزيه و تحلیل شرايط کنونی به برنامه ريزی برای ايجاد تغییرات ساختاری و بکارگیری فاوا برای افزايش کارايی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )براي بكارگيري موثر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، كشورها بايد به آمادگی مطلوب در زمينه هاي زيرساخت، فراهم بودن دسترسی به تكنولوژي مذكور براي بخش عمده اي از جمعيت كشور و چارچوب مناسبی از قوانين و مقررات براي استفاده از اين تكنولوژي دست يابند . الزامات دست يابی به اين اهداف گسترش ظرفيت هاي موجود با سرعت چشم گير است.  اين ظرفيت با ميزان آمادگی كشور يا سازمان يا به عبارتی با آمادگی الكترونيكی سنجيده می شود.  آمادگی الكترونيكی به معناي ميزان و اندازه مشاركت هر جامعه يا سازمان در فضاي شبكه اي است.  با ارزيابی ميزان آمادگی الكترونيكی سازمان ها، جوامع می توانند وضعيت موجود خود را از ابعاد مختلف توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار دهند و با برنامه ريزي بر روي شاخص ها ومعيارهاي مرتبط، سطح مطلوبيت آنها را ارتقاء بخشند.  بنابراين در راستاي آمادگی الكترونيكی در سطح ملی بايد در سطح سازمانها نيز اين آمادگی گسترش يابد. (باقری نژاد، ستاری، 1391)با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به بیان مساله، چارچوب نظری، فرضیه‌ها، سوالات و اهداف و اهمیت و ضرورت، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.فهرست مطالبچکیده    1فصل اول : کلیات تحقیق    21-1 ) مقدمه    31-2 ) بیان مسئله     41-3) اهمیت و ضرورت تحقیق     61-4) هدف اصلی پژوهش     61-5) چارچوب نظری تحقیق     71-6 ) فرضیه های تحقیق     81-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق     81-8) قلمرو تحقیق     111-8-1 ) قلمرو موضوعی     111-8-2 ) قلمرو مکانی     111-8-3 ) قلمرو زمانی     11فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق    122-1) مقدمه     132-2 ) تجارت الكترونيك(EC)    142-3 ) تعاريف تجارت الكترونيك    142-3-1 ) خریدار و تامین كننده    162-3-2 ) فروشنده و خريدار     172-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده    172-3-4 ) مصرف کننده و  فروشنده     182-4 ) تجارت الكترونيك در ايران    192-5 ) تعریف آمادگي الكترونيكي    222-6 ) مدلهاي ملي ارايه شده توسط سازمانهاي بين المللي    322-7 ) مدلهاي آمادگي الكترونيكي در سطح صنعت يا سازماني    322-8 ) دلایل ارزیابي آمادگي الكترونيكي    332-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابي آمادگي الكترونيكي سازمان ها    342-10) ابزارهاي سنجش آمادگي الكترونيكي    352-11 ) زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات    372-12 ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی     402-13 ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی     432-14 ) اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران    462-15 )  پیـشـینه  تـحقـیق    48فصل سوم : روش اجرای تحقیق    543-1 ) مقدمه    553-2) روش تحقیق    563-3 ) روش اجرای تحقیق    563-4 ) جامعه و نمونه آماری    563-4-1)جامعه آماری و روش نمونه گیری    563-4-2) حجم نمونه    573-5) ابزار گردآوری داده‌ها    583-6 )روایی و پایایی پرسشنامه    593-6-1) روایی    593-6-2) پایایی پرسشنامه    603-7 )روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    61فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات    624-1) مقدمه    634-2)  تجزيه و تحليل    634-2-1 )  توصيف متغير هاي تحقيق    634-2-1-1)  جنسیت    634-2-1-2)  وضعیت پست سازمانی    654-2-1-3)  سن    664-2-1-4)  سطح تحصیلات    674-2-1-5) سابقه کار    684-2-1-6)  رشته تحصیلی    694-2-1-7) زیرساختاری ICT    704-2-1-8)  آمادگی زیرساختاری فنآوری اطلاعات    714-2-1-9)  آمادگی فرایندها    724-2-1-10)  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی    734-2-1-11)  آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات    744-2-1-12)  آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی    754-2-1-13)  قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی    764-2-1-14)  آمادگی مدیریتی    774-2-1-15)  آمادگی حقوقی-قانونی    784-2-1-16) آمادگی زیرساختاری تجارت الکترونیک    794-3 ) آزمون فرضيه هاي تحقيق    804-3-1 )   آزمون فرضيه اصلی اول     814-3-2)   آزمون فرضيه فرعی اول      824-3-3 )  آزمون فرضيه فرعی دوم     834-3-4 )   آزمون فرضيه اصلی دوم     844-3-5 )   آزمون فرضيه فرعی سوم     854-3-6 )   آزمون فرضيه فرعی چهارم     864-3-7 )   آزمون فرضيه اصلی سوم     874-3-8 )   آزمون فرضيه فرعی پنجم     884-3-9)   آزمون فرضيه فرعی ششم     89فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    90905-1 ) مقدمه    915-2 ) نتایج آمار توصیفی    915-3 ) نتایج آمار استنباطی    945-4 ) پيشنهادات و محدودیتهای تحقیق    975-4-1 ) پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق    975-4-2 ) محدودیت های تحقیق    1005-4-3 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    100منابع    102پیوست ها    106

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1400
مشاهده

کد فایل:11379
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:560

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک مدل آمادگی الکترونیکی بانكداري الكترونيكيپایان نامه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگانپروژه بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک از دیدگاه خبرگان

 • پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

  پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال برچسب ها: رادیوگرافی دیجیتال دندانرادیولوژی دیجیتال pdfرادیولوژی crقیمت دستگاه رادیولوژی دیجیتالرادیولوژی آنالوگ چیسترادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیمدتکتور رادیولوژی چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال دسته بندي…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس تحصیلی دانش آموزان اصطلاح " استرس " از زبان انگلیسی گرفته شده و معادل…

 • پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم

  پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم دسته بندي : گردشگری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم،در حجم 70 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: نحوه تشکیل و استفاده از سیستم اطلاعات توریسم…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم)

  مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم) دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت(فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

  بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری برچسب ها: مديريت دانش فنآوري اطلاعات و ارتباطات مديريت ارتباط با مشتريپایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتریپروژه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت…

 • پاورپوینت لوله های پلی اتیلن دو جداره در صنعت فاضلاب مشکلات ناشی از طراحی،نصب، بهره برداری و راه

  پاورپوینت لوله های پلی اتیلن دو جداره در صنعت فاضلاب مشکلات ناشی از طراحی،نصب، بهره برداری و راه برچسب ها: انواع لوله هاي مورد استفاده در صنعت فاضلابعوامل موثر در انتخاب نوع و جنس لوله واتصالاتپارامترهاي طراحيراهكارهاي كاربرد صحيح لوله…

 • پاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ

  پاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ برچسب ها: تحلیل کلان عرصه فرهنگنگاه به عرصه فرهنگ بر مبنای مصاف فرهنگیآرایش عرصه مصاف فرهنگیآثار و لوازم نگاه جبهه ای به عرصه فرهنگساختار و ترکیب جبهه فرهنگی انقلاب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روان وایمان با شادکامی

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روان وایمان با شادکامی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روان وایمان با شادکامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان وایمان با شادکامی…

 • چگونگی تقویت روحیه پرسشگری در دانش آموزان شهرستان شیراز

  روحیه پرسشگری دانلود فایل اصلی چگونگی تقویت روحیه پرسشگری در دانش آموزان شهرستان شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق چگونگی تقویت روحیه پرسشگری در دانش آموزان شهرستان شیراز در حجم 94 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و…

 • پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت

  پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دانلود پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعيين…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری،سنجش سرمایه فکری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری،سنجش سرمایه فکری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (فصل دوم) برچسب ها: دانلود مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق سرمایه فکریسنجش سرمایه فکری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (فصل دوم) مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هیجان کودکان عادی و خیابانی

  پیشینه و مبانی نظری هوش هیجان کودکان عادی و خیابانی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هیجان کودکان عادی و خیابانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجان کودکان…

 • پاورپوینت تشخیص سریع بیماری ها

  پاورپوینت تشخیص سریع بیماری ها برچسب ها: اپلیکیشن تشخیص بیماریتست تشخیص بیمارینرم افزار تشخیص بیماری از روی علائمسیستم تشخیص بیماریشخیص بیماری به صورت آنلایننرم افزار تشخیص بیماری هاتشخیص بیماری از روی صورتدرمانه تشخیص بیماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تشخیص…

 • تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

  تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری برچسب ها: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم هوش فرهنگی و ارزیابی عملکرد (فصل دوم)

  چارچوب نظري هوش فرهن,دانلود مباني نظري ابعاد هوش فرهنگی,فصل دوم پايان نامه ارشد مفهوم ارزیابی عملکرد,مباني نظري مدیریت ارزیابی عملکرد,مباني نظري هوش فرهنگی فراشناختی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودکارآمدی اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودکارآمدی اجتماعی تجارب تسلط حالات عاطفي و فيزيولوژيكي افراد تجارب جانشيني اقناع…

 • مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

  پيشينه پژو,پيشينه نظري,چارچوب نظري مالکیت شرکت ها,دانلود مباني نظري حاکمیت شرکتی در ایران,فصل دوم پايان نامه ارشد مالکیت مدیریتی,مباني نظري ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی,مباني نظري حسابداري,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمایه دانلود فایل اصلی مباني نظري پژوهش…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اولترافیلتراسیون

  دانلود پاورپوینت با موضوع اولترافیلتراسیون برچسب ها: غشاهای اولترافیلتراسیوناولترافیلتراسیون چیستاولترافیلتراسیون pdfاولترافیلتراسیون شیراولترافیلتراسیون تصفیه آباولترافیلتراسیون در کلیهغشای اولترافیلتراسیوناولترافیلتراسیون در دیالیز رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اولترافیلتراسیون دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

  مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دانلود مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوق های سرمایه گذاری 2 - 1…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،آشنایی با بخشداری

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،آشنایی با بخشداری برچسب ها: گزارش کاراموزي آشنايي با بخشداريکاراموزي آشنايي با بخشداريکارورزي آشنايي با بخشداريدانلود گزارش کارآموزي آشنايي با بخشداريآشنايي با بخشداريبخشداري رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،آشنایی با بخشداری…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها

  دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها برچسب ها: نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانهاهوشمندی کسب و کارمهارتهای لازم جهت ارتقای هوشمندی کسب و کاریکپارچه سازی اطلاعاتی حوزه های مختلف کسب و کارعوامل موثر بر…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تربیت دینی تعاریف تربیت دینی دین و عصر تکنولوژی مراحل شکل گیری تربیت دینی راهکارهای…

 • پاورپوینت هر آنچه که باید در ارتباط با ویروس کرونا بدانیم

  پاورپوینت هر آنچه که باید در ارتباط با ویروس کرونا بدانیم دانلود پاورپوینت هر آنچه که باید در ارتباط با ویروس کرونا بدانیم دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هر آنچه که باید…

 • پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی

  پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی دانلود پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني اين پرسشنامه توسط هافستد ( 1991 ) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته…

 • ادبیات نظری تحقيقات پيشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی

  ادبیات,پيشین,تحقيقات,درمانی,نظری,نظریه,نقاشی,های دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقيقات پيشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی(فصل دوم) در 32 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مبانی نظری و تحقیقات پیشین دراین قسمت ابتدا مبانی…

 • پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش

  پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش دانلود پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آسیب شناسی خانه نیک اندیش ، در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با…

 • پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)

  پاورپوینت طرح جامع تهران (1385) برچسب ها: دانلود پاورپوینت طرح جامع تهران (1385)طرح جامع تهرانپاورپوینت طرح راهبردي ساختاري توسعه شهر تهرانپاورپوینت طرح جامع تهران (1385)طرح جامع تهران (1385)پاورپوینت بررسی طرح جامع تهرانطرح راهبردي ساختاري توسعه شهر تهرانساختاري توسعه شهر رفتن…

 • پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

  پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار برچسب ها: پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارعوامل شیمیایی زیان آور محیط کار عوامل شیمیایی به شرح زیر تقسیم بندی می شوندبر مبنای حالت فیزیکیدسته بندی آلاینده ها بر پایه حالت فیزیکیانواع…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید دستکش چرمی

  پروژه کارافرینی تولید دستکش چرم,دانلود طرح توجیهی تولید دستکش,طرح توجیهی تولید دستکش چرمی,طرح توجیهی تولید دستکش صنعتی,طرح توجیهی کارخانه تولید دستکش چرم,طرح تولید دستکش چرم,طرح کارافرینی تولید دستکش چرم,طرح کسب و کار تولید دستکش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر

  جهانی شدن اقتصادی,حقوق بشر دانلود فایل اصلی جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر از سایت دانلود فایل تحقیق جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید سیم و کابل فشار قوی

  پروژه کارافرینی تولید سیم و کابل,دانلود طرح توجیهی تولید سیم و کابل,دانلود طرح توجیهی سیم و کابل,طرح توجیهی جدید سیم و کابل,طرح توجیهی رایگان کابل فشار قوی,طرح توجیهی سیم و کابل فشار قوی,طرح کارافرینی تولید سیم و کابل,طرح کسب و…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) (فصل دوم پایان نامه)

  pdf,پرسشنامه خودتنظیمی,پيشينه نظري خودتنظیم,خود تنظیمی مثبت,خودتنظیمی,دانلود مباني نظري خودتنظیمی فردی,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف خود تنظیمی,مباني نظري راهبردهای خودتنظیم,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی,یادگیری خود تنظیمی چیست؟ دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود…

 • مبانی نظری و پیشینه مناطق آزاد تجاری

  مبانی نظری و پیشینه مناطق آزاد تجاری دانلود مبانی نظری و پیشینه مناطق آزاد تجاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 15 2 - 1 بخش اول - منطقه آزاد 15 2 -…