بررسی نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیتا سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمیه گذاری

بررسی نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیتا سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمیه گذاری

برچسب ها:
کیفیت گزارشگری مالی سیاست تقسیم سود سرمایه گذاری کل سرمایها گذاری سرمایه ای سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیتا سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمیه گذاری

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 166صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com            info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهقضيه نامربوط بودن  تقسيم سود سهام ميلر و موديلياني(1961) بر این موضوع دلالت دارد  كه در بازارهاي کامل سياست تقسيم سود نبايد روي تصميمات سرمايه گذاري تاثيربگذارد. با اين حال در بازارهاي ناقص محدوديت مالي خارجي که از عدم تقارن اطلاعات نشأت مي گيرد، مي تواند شركت را به منظور تقسيم سود مجبور به  چشم پوشي از پروژه هاي سرمايه اي با ارزش كند.  هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1387-1391 می باشد. کیفیت گزارشگری مالی  به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری کل و سرمایه گذاری سرمایه ای و سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایه گذاری وابسته می باشند. برای آزمون تمام فرضیه های این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش داده های تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده  دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته  شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمی باشند.مقدمهبا پیشرفت علم و فن آوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیده تر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکت های بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها نموده اند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکت ها برای بقا و گسترش فعالیت های خود،  نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. از آنجا که گزارش های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان در سرمایه-گذاری های  منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای  کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند،  قابل فهم باشد. همچنین گزارش های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه ی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارش ها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن ها می تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری شرکت ها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389). از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی  اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی  تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها  اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر  یک پیش بینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر می سازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش دارایی ها و پروژه های سرمایه گذاری بیشتر از سرمایه  گذاران خارجی می-دانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی می تواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت می تواند نتیجه رقابت بین پروژه های سرمایه گذاری و سود سهام برای منابع داخلی  باشد و شرکت با محدود کردن  منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایه گذاری ها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام می تواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهش های اخیر نشان می دهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد. شواهدی که توسط باروا  وهمکاران بررسی شده است، نشان می دهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایه گذاری چشم پوشی می کنند. دانیل و همکاران  (2010) به شواهد سازگاری رسیده اند، شرکت هایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایه گذاری های خود را کاهش می دهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایه گذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایه گذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود(باشمن و اسمیت  2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو  2001). پس شرکت هایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که  مجبور به چشم پوشیدن از پروژه های سرمایه گذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو  ،2012).در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.فهرست مطالبچکیده                                        1فصل اول؛ کلیات پژوهش1-1 دیباچه                                31-2 بیان مسئله                          51-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                    61-4 اهداف پژوهش                  71-4-1 هدف علمی                   71-4-2 هدف کاربردی               71-5 سوالات پژوهش                81-6 فرضیه های پژوهش           81-7  متغیرهای پژوهش            81-7-1متغیر مستقل                    9 1-7-2 متغیرهای وابسته            9 1-7-3 متغیرهای کنترل           10 1-8 روش پژوهش                  121-9 داده ها ونحوه جمع آوری آن-ها                      121-10 قلمرو پژوهش               131-10-1 قلمرو موضوعی        131-10-2 قلمرو مکانی             131-10-3 قلمرو زمانی              13 1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش                131-11-1 کیفیت گزارشگری    131-11-2  سرمایه گذاری سرمایه گذاری                   131-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه                141-12 ساختار کلی پژوهش      141-13 خلاصه فصل                 15فصل دوم؛ ادبیات پژوهش2-1 دیباچه                              172-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی                               182-2-1 کیفیت گزارشگری      19 2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی    21 2-3 گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود                252-3-1 مفهوم سود تقسیمی     262-3-2 تئوری‌های تقسیم سود                               282-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده                       292-3-4 تئوری علامت دهی      302-3-5 تئوری نمایندگی          32 3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی                               332-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود                  342-3-8 فرضیه پاداش مدیریت  352-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی                     35 2-3-10 تئوری بلوغ                 362-3-11 تئوری پذیرایی            372-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود                382-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود    412-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود                       432-3-15 سودآوری و تقسیم سود                            442-4 گفتار چهارم؛ سرمایه-گذاری                              452-4-1 سرمایه گذاری سرمایه-ای                             472-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایه-گذاری              472-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه-گذاری      472-4-1-2 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه-گذاری  472-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه                    482-5 گفتار چهارم- پیشینه پژوهش                           502-5-1 پژوهش های انجام گرفته در خارج از ایران  512-5-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور       522-6 خلاصه فصل                     63فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش3-1 دیباچه                              653-2 روش پژوهش                  663-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش                        673-4 روش  گردآوری اطلاعات                              683-5 قلمرو پژوهش                 693-5-1 قلمرو موضوعی          693-5-2 قلمرو مکانی                693-5-3 قلمرو زمانی                69 3-6 سوالات و فرضیه های پژوهش                        693-7 مدل پژوهش                    70 3-8 تعاریف عملیاتی متغیر     713-8-1 متغیر مستقل                72  3-8-2 متغیر وابسته                  73   3-8-3 متغیرهای کنترل             733-9 روش هاي آماري تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي پژوهش      753-9-2 آمار توصیفی                 753-9-2 آمار استنباطی                763-9-1 مزيت استفاده از داده‌هاي تركيبي نسبت به سري زماني و مقطعي               773-9-2 داده‏هاي تركيبي             783-9-3  آزمون معني دار بودن اثرات فردي F چاو   793-9-4 مدل هاي تابلويي           803-9-5- آماره هاسمن               803-10 آزمون‏هاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل‏ها                  823-10-1 آزمون t                       82 3-10-2 آزمون F                     833-10-3 ضريب تعيين              833-11 فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک           833-11-1 ناهمساني واريانس      843-11-2- عدم خود همبستگي جملات خطا           843-12 نرم افزارهاي  تجزيه و تحليل                         853-13 خلاصه فصل                   85فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده ها4-1 دیباچه                              874-2 جامعه آماری پژوهش      874-3 آمار توصیفی                    904-3-1 تحلیل آمار توصیفی     924-4  آمار استنباطی                  944-5 همبستگی بین متغیر های پژوهش                  944-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته                       984-7 آزمون ناهمسانی واریانس                               994-8 آزمون هم خطی متغیرها                               1004-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقی مانده ها(دوربین واتسون)       1034-10 روش‌های برآورد مدل 1044-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش                     1054-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش                    1084-10-2-1 مدل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه  1094-10-2-2 مدل سرمایه گذاری سرمایه-ای            1114-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش                    1144-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا      1154-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین  1174-11 خلاصه نتایج فرضیات 1194-12 خلاصه فصل               120فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها1-5 دیباچه                           1222-5 چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش  1225-3 نتیجه ی آزمون فرضیه اول پژوهش               1245-4 نتیجه ی آزمون فرضیه دوم پژوهش              1255-5 نتیجه ی آزمون فرضیه سوم پژوهش             1265-6 خلاصه ی نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه با نتایج پیشین                1285-7 پیشنهادهای پژوهش        1295-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی           1295-7-2 پیشنهادهای کاربردی  1295-8 محدودیت های پژوهش   1305-9 خلاصه فصل                   131پیوست ها                                 132منابع ومآخذ                             154چکیده ی انگلیسی                    160

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
894
مشاهده

کد فایل:10921
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:906

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کیفیت گزارشگری مالی سیاست تقسیم سود سرمایه گذاری کل سرمایها گذاری سرمایه ای سرمایه گذاری تحقیق وتوسعه

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمیت…

 • پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رفتار شهروندی سازمانی با پیشرفت روز افزون دانش فنی ، هر چه به…

 • آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)

  (LWMAT),آزمون سازگاری زناشویی,لاک والاس دانلود فایل اصلی آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT) از سایت دانلود فایل آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس یک پرسشنامه خود گزارش دهی کوتاه است که به منظور اندازه گیری کیفیت کنش وری ازدواج طراحی شده…

 • مسير پياده

  مسير پياده دانلود مسير پياده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسير پياده فهرست تعاریفنيازهاي اصلي پياده هاپيوستگي كوتاهيزيبايي و امنيتايمنيراحتيضوابطضوابط طرحپلان مسیرنیمرخ طولی و عرضیجداولروشنایی و درختکاریکفسازیعبور پياده ها از عرض سواره رو روشهاي موثر ايمن…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش مصرف وشدت انرژی وانتشار آلودگی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بررسی شدت انرژی مصرف,پيشينه تحقيق دیدگاه های انتشار آلودگی,چارچوب نظري تعاریف انتشار آل,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش مصرف وشدت انرژی و انتشار آلودگی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد شدت انرژی,مباني نظري نظریه های انتشار آلودگی دانلود…

 • بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری

  بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری برچسب ها: ویژگی‌های مقصد گردشگری کیفیت خدمات درک شده ارزش درک شده رضایت واکنش‌های رفتاریپایان نامه بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجان کودکان عادی وخیابانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجان کودکان عادی وخیابانی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجان کودکان عادی وخیابانی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجان کودکان عادی وخیابانی پيشينة هوش…

 • پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی

  پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری شناخت و رفتار درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت ورفتار در مانی تاريخچه : درمان…

 • پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی

  پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی دانلود پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل قابلیت های سازمانی و مزیت رقابتی فهرست مطالب : 2 - 3 - 1 .…

 • پیشینه و مبانی نظری اعتماد در کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری اعتماد در کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری اعتماد در کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد در کارکنان اعتماد به عنوان يك مفهوم مهم در رشته هاي مختلفي…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مدیریت

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مدیریت دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مدیریت دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مدیریت قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری خودتنظیمی ( خود نظم داده شده ) خودتنظیمی سازهای است که در دههی 1967…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع آئین زرتشتی

  پایان نامه معماري مجتمع آئین زرتشتی,رساله معماري طراحي مجتمع آئین زرتشتی,طراحي معماري مجتمع آئین زرتشتی,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري مجتمع کوهنوردي,مطالعات معماري طراحي مجتمع آئین زرتشتی,معماري مجتمع آئین زرتشتی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع آئین زرتشتی…

 • تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟

  تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟ برچسب ها: تحقیق درمورد هیدرولیک چیست رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟ دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟قالب بندی: وردتعداد صفحات:6قسمتی از تحقیق هیدرولیک…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی

  استانداردهای طراحی دهکده ورزش های زمستانی,برنامه فیزیکی طراحی دهکده ورزش های زمستانی,پایان نامه معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی,مطالعات معماري طراحی دهکده ورزش های زمستانی دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

 • پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل

  پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل دانلود پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباحث نظری کانون کنترل سلامت منبع کنترل مفهوم منبع کنترل که نخستین بار به وسیله…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سمپاشها

  دانلود پاورپوینت با موضوع سمپاشها برچسب ها: انواع سمپاش دستیقیمت سمپاش پشتی شارژیقیمت انواع سمپاش فرغونیانواع سمپاش های باغیسمپاش برقیسمپاش پشت تراکتوریانواع پمپ سمپاشانواع سمپاشها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سمپاشها دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات…

 • پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو

  بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,برنامه فیزیکی مترو,پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,پاورپوینت ریزفضاهای مترو,پاورپوینت مترو,دانلود پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,فضاهای ایستگاه مترو دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه…

 • پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن

  پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن برچسب ها: تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آنتعارضات خانوادگی انواع تعارضات خانوادگی علت شناسی تعارضات زنانشوییراهکارهای حل تعارضات خانوادگی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تعارضات خانوادگی و پی آمدهای…

 • پاورپوینت بازار شهر سنندج

  آشنایی با بازار شهر سنندج,بازار,بازار سنندج,بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار,پاورپوینت بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار شهر سنندج (شناخت تحلیل فضای شهری),پروژه شناخت تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت بازار شهر سنندج,شناخت تحلیل فضای شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت بازار شهر سنندج از سایت دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات تحقیق تغذیه و یادگیری,پیشینه پژوهش تغذیه و یادگیری,پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری,چارچوب نظری تغذیه و یادگیری,فصل دوم پایان نامه تغذیه و یادگیری,مبانی نظری تغذیه و یادگیری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری (فصل دوم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جهت…

 • بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته

  بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته برچسب ها: بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردانپایان نامه امید به…

 • بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

  بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق برچسب ها: تحقیق بررسی سهامداران نهادیمبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیتفصل دوم پایان نامه مالکیت دولتیپیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت و…

 • تحلیلی بر نوآوری

  نوآوری دانلود فایل اصلی تحلیلی بر نوآوری از سایت دانلود فایل تحقیق تحلیلی بر نوآوری در حجم 28 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:چگونه نوآوری كودكان را افزایش دهیم:١- محیطی مناسب برای…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • پاورپوینت راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار

  پاورپوینت راهكارهاي كاهش تنش براي كاركنان نوبتكار برچسب ها: نوبت کاری چیستتعریف نوبت کاریانواع شیفت های کاریقانون کار شیفتیقانون اضافه کاری وزارت کاردستورالعمل نوبت کاریقانون کار شیفت نگهبانینحوه محاسبه شب کاری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت راهكارهاي كاهش تنش براي…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ناتوانایی های یادگیری (فصل 2)

  پيشينه پ,پيشينه نظري درمان اختلال یادگیری,چارچوب نظري ناتوانی های ذهنی,دانلود مباني نظري ناتوانی های درگیری,فصل دوم پايان نامه ارشد کم توان ذهنی,مباني نظري کودکان استثنایی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ناتوانی یادگیری,ناتوانی یادگیری چیست دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • ادبیات نظری تحقیق کیفیت خدمات، دمینگ

  ادبیات نظری تحقیق کیفیت خدمات، دمینگ دانلود ادبیات نظری تحقیق کیفیت خدمات، دمینگ دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - كيفيت خدمات شايد ارائه يک تعريف جامع و دقيق ازکيفيت خدمات در مقايسه با…

 • پاورپوینت نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران

  پاورپوینت نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران برچسب ها: پاورپوینت نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكارانتعريف ويتامين رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش…

 • ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون

  ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون دانلود ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون فصل دوم : دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدن برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اختلال بد شکلی بدنمبانی نظری دیسمورفی یا اختلال بدشکلی بدنپیشینه پژوهش میزان شیوع اختلال بدشکلی بدنتعریف اختلال بدشکلی بدنملاک های تشخیصی براساس…

 • پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا

  پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا برچسب ها: تحقیق در مورد بیماری های واگیردارپیشگیری از بیماری های واگیردارسیستم مراقبت از بیماریها در بلایاکاربردهای سیستم مراقبت واکسیناسیون و برنامه هاى ایمنسازىطبقه بندی بیماری ها بر حسب نوع بلایای طبیعی رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی

  پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلال های ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال های ارتباطی ارتباط یک واقعه روزمره است . ما هر روز بارها…

 • بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان

  بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیانپروژه بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیاندانلود تحقیق بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان رفتن به سایت اصلی بررسی نقش…