بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

برچسب ها:
پایان نامه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي جپروژه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي جتحقیق بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي

رفتن به سایت اصلی

بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در175صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهاین پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناور محور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری يكي از مهم‌ترين و راهبردي‌ترين انواع منابع و دارايي‌های نامشهود محسوب می شود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش-گذاری دانش فنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهوم شناسی دانش فنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش گذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسی فرضیه های پژوهش، از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد دو سازمان صنعتی از محدودۀ اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسش نامه های مناسب با اهداف پژوهش، داده های موردنظر جمع آوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزش گذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیۀ پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید. مقدمهبا توجه به رشد فزايندۀ اهميت و نقش دارايي‌هاي نامشهود در خلق ارزش، در حال حاضر موضوع مدیریت و ارزش گذاری دارایی های نامشهود در سازمان های کنونی از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ که در همین راستا در حال حاضر ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود در صنايع استراتژيك كشور اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، در حال حاظر تلاش‌‌هاي زيادي در جهت ارزش‌گذاري اين دارايي‌هاي انجام شده است. اما از آن‌جايي كه اين دارايي‌ها، ماهيتي نامشهود دارند ارزش‌گذاري آن‌ها امري مشكل است. همچنین مشکل دیگری که در زمینۀ ارزش گذاری آن ها وجود دارد، تنوع و تعدد انواع و مصادیق این دارایی ها در سازمان ها هستند. از این رو، در ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود ابتدا باید آنچه که قرار است ارزش گذاری شود مشخص گردد. بر این اساس با توجه به فناوری محور بودن صنایع راهبردی موردنظر، دانش فنی به عنوان يكي از مهم‌ترين و راهبردي‌ترين انواع اين دارايي‌ها شناخته می شود. در این راستا به منظور ارزش گذاری دانش فنی، این پژوهش درصدد است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری این دانش، گامی در جهت ارزش گذاری دانش فنی در این صنایع بردارد. در راستای تحقق اهداف موردنظر، در پژوهش ابتدا به مفهوم شناسی دانش فنی پرداخته و با بهره-گیری از مطالب بررسی شده، ماهیت و ابعاد آن تعیین می گردد. سپس با بررسی روش های ارزش-گذاری این دانش، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش گذاری دانش فنی انتخاب می گردند. در ادامه با انجام مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به بررسی موثر بودن این عوامل از دیدگاه پاسخ دهندگان پرداخته و در نهایت اهمیت نسبی و وزن هر یک از این عوامل در ارزش گذاری دانش فنی تعیین می گردد.فهرست مطالبفصل 1: کلیات تحقیق    51-1.    بیان مساله    61-2.    هدفهای تحقیق    71-3.    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن    71-4.    فرضیه های تحقیق    81-5.    الگوی تحقیق    81-6.    تعاریف متغیرهای تحقیق    91-7.    روش تحقیق    101-8.    قلمرو تحقیق    101-9.    جامعه آماری و روش نمونه گیری    11فصل 2: ادبیات پژوهش    122-1.    مقدمه    132-2.    تبارشناسی ناملموسها و جایگاه دانش فنی در آن    142-2-1.    جایگاه دانش فنی در بافت حسابداری      172-2-2.    جایگاه دانش فنی در بافت قیمت گذاری انتقال    202-2-3.    جایگاه دانش فنی در بافت مدیریت         212-3.    مفهوم شناسی دانش فنی    312-3-1.    ارتباط دانش فنی با  فناوری……………    332-3-2.    تفاوت دانش فنی و حق اختراع……….    342-3-3.    تفاوت دانش فنی و کمک فنی…………..    352-3-4.    تعریف دانش فنی…………………………….    362-3-5.    ابعاد دانش فنی………………………….    372-4.    ارزشگذاری دانش فنی    412-4-1.    مزایای ارزشگذاری دانش فنی………….    412-4-2.    رویکردهای ارزشگذاری…………………..    422-4-3.    تفاوت مفاهیم ارزشگذاری و سنجش………    452-4-4.    عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی در ادبیات موضوع    462-4-5.    عوامل موثر ارزشگذاری دانشفنی در این تحقیق    49فصل 3: روششناسی تحقیق    513-1.    مقدمه    523-2.    روش تحقیق    533-2-1.    انواع تحقیق……………………………..    543-3.    جامعه آماری    563-4.    حجم نمونه و روش اندازه گیری    563-4-1.    انواع روشهای نمونه گیری………………..    563-4-2.    روش نمونه گیری تحقیق………………….    583-4-3.    تعیین حجم نمونه……………………….    603-5.    ابزار جمع آوری اطلاعات    603-5-1.    ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش………    613-5-2.    روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………    623-6.    روش تجزیه و تحلیل داده ها    633-6-1.    الگوریتم اجرایی پژوهش………………….    63فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    654-1.    مقدمه    664-2.    تحلیل داده های جمعیت شناختی    684-2-1.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات    684-2-2.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی    694-2-3.    توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه    704-3.    تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی    714-4.    گروهبندی متغیرهای پژوهش    744-4-1.    محاسبه مقادیر آماری معیارهای…………    754-5.    تعیین قانون توزیع داده های آماری    764-5-1.    نتیجه گیری………………………………    774-6.    آزمون فرضیه های پژوهش    784-6-1.    فرضیه اول: “عوامل ذاتی و فنی، از عوامل موثر بر تعيين ارزش دانشفنی در صنایع دفاعی است.”    794-6-2.    فرضیه دوم: “عوامل رقابتافزا، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.”    804-6-3.    فرضیه سوم: “عوامل عملکردی، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.”    814-6-4.    نتیجه کلی آزمون فرضیه های تحقیق…    824-7.    رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی…….    834-7-1.    تعیین مدل تحلیلی بر اساس عوامل تعیین شده    854-7-2.    ایجاد ماتریسهای مقایسات زوجی فردی    874-7-3.    ایجاد ماتریس مقایسات زوجی گروهی    1324-7-4.    تعیین اهمیت نسبی عوامل……………..    1364-7-5.    وزن مطلق عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی    138فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات    1405-1.    مقدمه    1415-2.    یافته ها و نتیجه گیری..    1435-2-1.    تعیین عوامل موثر و کلیدی در ارزشگذاری    1435-2-2.    نتایج آزمون فرضیه ها………………….    1445-2-2-1.    نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول    1445-2-2-2.    نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم    1455-2-2-3.    نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم    1455-2-3.    نتایج تعیین اهمیت نسبی و رتبهبندی عوامل    1465-2-3-1.    نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل ذاتی و فنی    1475-2-3-2.    نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل رقابتافزا    1485-2-3-3.    نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل عملکردی    1495-2-4.    نتایج تعیین رتبه بندی تمامی عوامل در مقایسه با یکدیگر    1505-3.    پیشنهادات…    151منابع و مراجع……153   

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
463
مشاهده

کد فایل:11289
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:658

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي جپروژه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي جتحقیق بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي

 • بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

  ارزیابی عملکرد,انواع برون سپاری,برونسپاری منابع انسانی,بهبود عملکرد سازمان,تحقیق مدیریت برون سپاری,دانلود تحقیق مدیریت بازرگانی,روش های برون سپاری,مدیریت عملکرد,مزایای برون سپاری,معایب برون سپاری,نقش برون سپاری منابع انسانی دانلود فایل اصلی بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان از سایت…

 • بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش

  بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش برچسب ها: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورشتحقیق تسهیم دانشمقاله…

 • تم پاورپوینت اینفوگرافیک

  تم پاورپوینت اینفوگرافیک دانلود تم پاورپوینت اینفوگرافیک دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی تم و…

 • پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر

  انواع مزیت رقابتی,پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر,مثال برای مزیت رقابتی,مزیت رقابتی,مزیت رقابتی pdf,مزیت رقابتی پورتر,مزیت رقابتی شرکت اپل,مقاله,مقاله در مورد مزیت رقابتی,ویژگی های مزیت رقابتی دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر از سایت دانلود…

 • پاورپوینت قانون گذاری درس 4 مطالعات هفتم

  پاورپوینت قانون گذاری درس 4 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت قانون گذاری مطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت قانون گذاری درس 4 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت قانون گذاری    …

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار مدنی سازمانی و عدالت سازمانی (فصل2)

  پيشين,چارچوب نظري مفهوم عدالت سازمانی,دانلود مباني نظري تعاریف عدالت سازمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد عدالت سازمانی,مباني نظري رفتار مدنی سازمانی,مباني نظري مديريت رفتار سازمانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار مدنی سازمانی و عدالت سازمانی (فصل2) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

  پرسشنامه باورهای غیرمنطقی دانلود پرسشنامه باورهای غیرمنطقی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی معرفی پرسشنامه و کاربرد آن با تأکید بر نظریه الیس در زمینه درمان عقالنی - برانگیزنده ، جونز و همکارانش…

 • فایل پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987)

  فایل پاورپوینت منشور واشنگتن-حفاظت از شهر تاريخي (1987) برچسب ها: دانلود پاورپوینت منشور واشنگتنحفاظت از شهر تاريخي (1987)پاورپوینت منشور واشنگتنمنشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987)منشور واشنگتنايكوموسپاورپوینت منشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987)منشور مراقبت از شهر ها و مناطق…

 • پیشینه و مبانی نظری جهت گیری مذهبی

  پیشینه و مبانی نظری جهت گیری مذهبی دانلود پیشینه و مبانی نظری جهت گیری مذهبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : جهت گیری مذهبی 2 - 4 - 1 - سرمايه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن (فصل دوم)

  ادبیات نظری سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن,پیشینه تحقیق سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم برآن,فصل دوم پایان نامه سيس,مبانی نظری سيستم و ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری و محدوديتهای حاكم…

 • پاورپوینت نانومکاترونیک

  پاورپوینت نانومکاترونیک برچسب ها: نانومکاترونیکتعریف مکاترونیکمیدان تنوع مکاترونیکنانو چیستفناوری نانوتاریخچه نانو و مکاترونیکنانورباتها در پزشکینانوربات رباتهای خود تخریب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نانومکاترونیک دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نانومکاترونیک،در…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پیشینه و مبانی نظری مالیات و اشخاص مشمول مالیات

  پیشینه و مبانی نظری مالیات و اشخاص مشمول مالیات دانلود پیشینه و مبانی نظری مالیات و اشخاص مشمول مالیات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مالیات واشخاص مشمول مالیات فصل…

 • طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين ميدان بسيج و شهرك رضوان

  احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم),دانلود طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين ميدان بسيج و شهرك رضوان,طرح توجيهي,طرح توجيهي احداث و تجهيز هتل سعيد (فاز دوم) واقع در شهر اردبيل مابين…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزيابي روش هاي تأمين مالي

  پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزيابي روش هاي تأمين مالي دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و ارزيابي روش هاي تأمين مالي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي

  دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي برچسب ها: تحول اداری pptتحول اداری چیستتحول نظام اداری در ایرانهفت بند تحول اداریمقاله تحول اداری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحول در نظام اداري- مديريتي دسته بندي…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط

  دانلود پاورپوینت با موضوع نکات کاربردی جهت رفع آلودگی های محیط برچسب ها: راه های درمان آلودگی هواکاهش آلودگی محیط زیستانشاء در مورد آلاینده های زیست محیطیروش های کنترل آلودگی هواراه های جلوگیری از آلودگی خاکچند پیشنهاد برای رفع آلودگی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای…

 • پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین

  پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوین برچسب ها: دانلود پاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوینآب انبارهای شگفت انگیز قزوینآب انبارپاورپوینت آب انبارآب انبارهای قزوینآب انبارسردار آب انبار آقاپاورپوینت آب انبارهای شگفت انگیز قزوینپاورپوینت بررسی آب انبارهای قزوین رفتن به سایت…

 • پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان)

  پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان) برچسب ها: پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان) دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت دنیای جانوران (اول دبستان)قالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

  ارزیابی عملکرد,کارت امتیازی متوازن دانلود فایل اصلی مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

  دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی برچسب ها: طرز تهیه غذا برای بیماران قلبیصبحانه بیماران قلبیشام برای بیماران قلبیدستور پخت چند غذا برای بیماران قلبیغذاهای خوشمزه برای بیماران قلبیبیماران قلبی چه بخورندرژیم غذایی بعد از سکته قلبیرژیم…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق نظریه های سبکهای اسنادی (فصل دوم پایان نامه)

  چارچوب نظري سبک اس,دانلود مباني نظري نظریه اسناد در رفتار سازمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه اسناد در انگیزش,مباني نظري نظریه اسناد در روانشناسی اجتماعی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سبکهای اسنادی,نظریه اسناد در مدیریت,نظریه اسناد هایدر دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان

  مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دانلود مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مبانی نظری تحقیق 21 2 - 1 ) تاریخچه بودجه 2 -…

 • پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری

  پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری دانلود پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوی…

 • پیشینه ومبانی نظری رضایت زناشویی

  پیشینه ومبانی نظری رضایت زناشویی دانلود پیشینه ومبانی نظری رضایت زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت زناشویی فهرست مطالب : 2 - 1 - 1 . مفهوم ازدواج 2 - 1 -…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی وتحلیل رفتار متقابل

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی وتحلیل رفتار متقابل دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی وتحلیل رفتار متقابل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی وتحلیل رفتار متقابل…

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای

  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای برچسب ها: پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ایپروژه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ایمقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم)

  مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظام سرمایه داری ونظریات مربوط به آن (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو

  فایل پاورپوینت کاملا تصویری از تلفيق هنر و معماری در مترو برچسب ها: دانلود پاورپوینت تلفيق هنر و معماری در متروتلفيق هنر و معماری در مترومعماري در متروپاورپوینت هنر در متروايستگاهSTATIONپاورپوینت تصویری تلفيق هنر و معماري در متروميراث فرهنگيمتروArchaeology رفتن…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال کم توجهي – بيش فعالي1

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال کم توجهي – بيش فعالي1 دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال کم توجهي – بيش فعالي1 دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پيشينه نظري پژوهش : اختلال کم توجهي…

 • ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)

  ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2),پایان نامه رضايت شغلي,پيشينه نظري رضايت شغلي کارکنان,چارچوب نظري رضايت شغلي,دانلود مباني نظري تعاریف رضایت شغلی,عوامل موثر بر رضايت شغلي,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه‌های رضایت شغلی,مباني نظري رضایت شغلی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) دسته بندي : روانشناسی و…

 • دانلود پایان نامه نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي

  دانلود نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي,منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي,نسبت نقوش هندسي تکرار شونده,نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي دانلود فایل اصلی…