بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

رفتن به سایت اصلی

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعیاز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در112صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:فرآورده های سوختی نفتی در کنار سایر عوامل تولید ، یک عامل مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر فرآورده های نفتی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف ، پارامتر های عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. در این پایان نامه مصرف چهار فرآوردۀ سوختی نفتی عمده در ایران مورد بررسی و پیش بینی قرارگرفته است.در این مطالعه مصرف فرآورده های سوختی نفتی در ایران با استفاده از سه تکنیک قدرتمند الگوریتم توده ذرّات ، علف های هرز و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این بررسی ، از داده های سالانۀ مربوط به مصرف این چهار فرآورده در بازۀ زمانی (1391-1306) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم علف های هرز با توجه به معیار MAPE دارای دقت بیشتری است اما با توجه به معیار MSE با توجه به مصرف صعودی بنزین و نفت گاز روش شبکه های هوش مصنوعی دارای دقت بالاتری است و در فرآورده هایی همچون نفت سفید تکنیک توده ذرّات خطای کمتری دارد و در نهایت تکنیک علف های هرز در پیش بینی مصرف نفت کوره بر مبنای معیار MSE دارای دقت بیشتری است.کلمات کلیدی: تقاضا – فرآورده های سوختی – الگوریتم علف های هرز – بهینه سازی توده ذرّات – شبکه های هوش مصنوعی مقدمهطي دهه هاي اخير از انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طوري كه در كنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اي در حيات اقتصادي كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادي، اهميت آن به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است  وابستگي روزافزون زندگي بشر به انرژي موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل در كاركرد بخشهاي مختلف  اقتصادي كشورها نيز نقش چشم گيري ايفا كند. “بهبودي و همكاران، 1388″رشد و توسعه اقتصادي، از اهداف اصلي سياست گذاران اقتصادي محسوب مي شود. پژوهشهاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است كه سرعت روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان تا حدود زيادي به سطح مصرف كارآي انرژي بستگي دارد. “مزرعتي، 1378” بهبود سطح زندگي مردم و مكانيزه شدن توليد به منظور ارتقاء سطح بهره وري كار، افزايش سريع مصرف انرژي را موجب مي شود، البته افزايش سريع مصرف انرژي در مراحل اوليۀ رشد اقتصادي اتفاق مي افتد. در مراحل بعدي رشد، با پديدار شدن اثرات سوء زيست محيطي و نيز ارتقاي آگاهي ها و حساسيت هاي عمومي، مباحث رشد پايدار و مسايل زيست محيطي اهميت بيشتري پيدا كرده و روند افزايش مصرف انرژي به دليل استفاده بهينۀ آن كاهش مي يابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ  ، 1979″. امروزه نفت به عنوان يك كالاي اقتصادي سياسي نقش مهمي در تحولات جهان ايفا مي‌كند و تا زماني كه منبع انرژي ديگري يافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داري بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقريباً تمام مصنوعات بشر در مراحلي از توليد تا توزيع ازمصارف انرژي گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانيل يرگين  ، “هنگامي كه به قرن بيست و يكم نگاه مي كنيم، يك بشكه نفت، به اندازه پيشرفت در علوم كامپيوتري مايۀ تسلط و برتري است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت هاي عظيم براي افراد، شركت ها و تمامي يك كشور است”. از همين رو سياستگذاري نفتي كشورهاي نفت خيز به واقع بخش عمدهاي از سياست گذاري اين كشورها را تشكيل مي دهد و در اين كشورها هرگونه برنامه ريزي مستقيم يا غیرمستقيم متأثر ازسياست هاي نفتي است. “اسلامي نژاد،1386″در دهه هاى اخير، از انرژى به عنوان يكى از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طورى كه دركنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اى درحيات اقتصادى كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادى، اهميت آن به طور فزاينده اى افزايش يافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل، دركاركرد بخش هاى مختلف اقتصادى كشورها نيز نقش چشمگيرى ايفا كند ” بهبودى و همكاران، 1388 “.تأمين امنيّت عرضۀ انرژي در دنيا ، ازمسائل راهبردى پيش روى همۀ دولت ها است. امروزه درايران ، تلاش ها در بخش مديريت سمت عرضۀ انرژي متمركز است و كمتر به مديريت سمت تقاضاي انرژي توجه مى شود، درحالي كه مديريت تقاضاي انرژي و تلاش براى استفادۀ بهينه از انرژي در همۀ كشورهاي پيشرفته دنيا، از مهم ترين عوامل پيشرفت صنعتي پايدار بوده است ” مبينى دهكردى وهمكاران، 1388″. ايران از منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و گازطبيعي، معادن عظيم زيرزميني و پتانسيل بالقوه انرژي برخوردار است، پيش بينى مصرف انرژي مى تواند در تبيين سياست هاى بخش انرژي، كمك مؤثرى كند. همچنين از آنجايى كه مدتي است موضوع محدود كردن مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاى نفتي مانند بنزين، در رأس سياست هاى اقتصادي دولت قرار گرفته است و مشكلات ناشي از افت فشار گازطبيعي، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف يا كاهش توليد برق در كارخانجاتي كه سوخت اصلي آنها، گاز طبيعي است، گاهى در كشور ايجاد مي شود و كمبود منابع انرژي ديگر نيز گاهى براي بخش هاى مختلف اقتصاد، مشكل ساز مى شود، پيش بينى و الگوسازى مصرف انرژي، مي‌تواند رهنمود مناسبي براي سياستگذاران بخش انرژي و اقتصاد كشور باشد ” آماده وهمكاران ، 1388 “از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید   ، نفت کوره  ، بنزین موتور  و نفت گاز  با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند. روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پيش بينى سرى هاى زمانى عملكرد خوبى داشته است، اما محدوديت هايى نيزدارد، ازجمله اينكه ممكن است در اين گونه روش ها، فرم تبعى متغيّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت كافى به درستى تصريح نشود. علاوه براين، داده هاى پرت ممكن است به تخمين اُريب پارامترهاى الگو بيانجامد. درضمن، بيشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراين در تشريح رفتارهاى غيرخطّى ناتواناست ” ابريشمى و همكاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخير، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقريبى غيرخطّى استفاده شده است، به طورى كه مى توان با استفاده از آن بر مشكلات فوق چیره شد.”جوادپور وكناپ، 2003 “.هدف پژوهش حاضر، كاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، يعنى الگوهاى شبكه هوش مصنوعی، الگوريتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پيش بينى مصرف انرژى بخش حمل ونقل كشور است تا در پايان بتوان ميزان كارايى اين روش ها را در پيش بينى مصرف انرژى مقايسه كرد.فهرست مطالب1. فصل اول: کلیّات تحقیق    11.1. مقدمه    21.2. بیان مسأله    51.3. اهمیت پژوهش    61.4. اهداف تحقیق    61.5. سؤالات پژوهشی    61.6. روش تحقیق    71.7. قلمرو تحقیق    71.7.1. قلمرو موضوعی    71.7.2. قلمرو زمانی    71.7.1. قلمرو مکانی    71.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):    72. فصل دوم: مبانینظری تحقیق    102.1. مقدمه    112.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی    112.2.1. پیش بینی تقاضا    112.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا    122.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا    122.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی    132.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی    142.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی    144.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی    152.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی    152.2.3.6. روشهای پیش بینی تقاضا    162.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی    192.3. فرآورده های سوختی نفتی    212.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده    222.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین)    222.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی    222.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی    282.6. جمع بندی مرور ادبیّات    323. فصل سوم: روش تحقیق    333.1. مقدمه    343.2. روش تحقیق    343.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق    343.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO)    343.3.1.1. مقدمه    343.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز    353.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز    353.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    363.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO    393.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار    413.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO)    423.3.2.1. مقدمه    423.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات    433.3.2.3. هوش ازدحامی    443.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی    463.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    473.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات    483.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    483.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات    503.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN)    503.3.3.1. مقدمه    503.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی    513.3.3.3. شبکۀ MLP    523.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی    523.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی    533.3.4. کاربرد شبكه هاي عصبی مصنوعی    543.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P)    553.5. روش گردآوری اطلاعات    553.6. تعریف بهینه سازی    553.6.1. انواع روش های بهینه سازی    563.6.1.1. کلاسیک ها    563.6.1.2. روش های ابتکاری    564. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها    574.1. مقدمه    584.2. جمع آوری داده ها    584.3. خطاهای پیش‌بینی    614.4. پیشبینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز    624.4.1. تنظیم پارامترها    624.4.2. برآورد وزنهای AR با استفاده از الگوریتم IWO    644.4.3. مقادیر پیشبینی با استفاده از الگوریتم IWO    664.5. پیش بینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات    694.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO    694.5.2. تنظیم پارامتر ها    714.5.3. مقادیر پیش بینی با استفاده از الگوریتم PSO    724.6. پیش بینی با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی    764.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    764.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور:    764.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور:    774.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    794.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره:    794.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره:    794.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    814.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید:    814.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید:    824.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    844.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز:    844.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز:    855. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    885.1. مقدمه    895.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی    895.3. بررسی سوالات پژوهشی    915.4. بحث و نتیجه گیری    915.5. پیشنهادات کاربردی    925.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی    92

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
926
مشاهده

کد فایل:11354
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:1517

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

 • پاورپوینت استانداردهاي باز

  پاورپوینت استانداردهاي باز برچسب ها: استانداردهاي بازاهميت و فوايد استانداردهاي بازاستانداردهاي باز مهممقدمه اي بر استانداردهاي باز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت استانداردهاي باز دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع استانداردهاي باز،در قالب…

 • پرسشنامه سبک هویت(ISI)

  پرسشنامه سبک هویت(ISI) دانلود پرسشنامه سبک هویت(ISI) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه سبک هویت (ISI) پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی، 1992b) یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال آن مربوط به…

 • فایل پاورپوینت معماری منظر

  فایل پاورپوینت معماری منظر برچسب ها: دانلود پاورپوینت معماری منظرپاورپوینت معماری منظرالگوهای معماری منظرlandscapeپاورپوینت بررسی معماری منظرمعماری منظرپاورپوینت معماری و منظرهبررسی معماری منظرپاورپوینت آشنایی با معماری منظراهداف معماری منظرپاورپوینت معماری رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت معماری منظر دسته بندي…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش فصل…

 • دانلود مقاله نقش نایسین و ناتامایسین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی

  دانلود,عنوان,غذایی,مقاله,مواد,ناتامایسین,نایسین,نقش,نگهدارنده دانلود فایل اصلی دانلود مقاله نقش نایسین و ناتامایسین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی از سایت دانلود فایل خلاصه: ناتامایسین و نیسین مواد ضد میکروبی طبیعی هستند که بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم در مواد غذایی اثر بازدارندگی…

 • پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها

  پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها دانلود پیشینه و مبانی نظری ارتباط تحقیق و ترویج و کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

  ادبیات نظری آموزش مهارت های زندگی,پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی,فصل دوم پایان نامه آموزش مهارت های زندگی,مبانی نظری جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه…

 • پاورپوینت سقف تیرچه بلوک

  پاورپوینت سقف تیرچه بلوک دانلود پاورپوینت سقف تیرچه بلوک دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل امروزه سقف تیرچه بلوک، به عنوان متداول ترین و حالت کلاسیک اجرای سقف در ساختمان شناخته می گردد.  این سقف ها در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 12 2 - 2 - مبانی نظری 12 2 -…

 • بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

  بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی برچسب ها: سیستمهای حسابداری مدیریت سرمایه فکری سازمان تأمین اجتماعیبررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعیانواع سرمایه فکریمقاله سرمایه…

 • پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازدارندگی رفتاری BIS و نظریه های مختلف آن

  پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازدارندگی رفتاری BIS و نظریه های مختلف آن دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازدارندگی رفتاری BIS و نظریه های مختلف آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بازدارندگی…

 • پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی

  پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی دانلود پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی تقدیر و تشکر بر…

 • پاورپویت رانه قاره‌ای

  پاورپویت رانه قاره‌ای برچسب ها: تفاوت فلسفه تحلیلی و قاره ایگزاره های فلسفه تحلیلیفلسفه تحلیلی در ایرانتحلیل فلسفیفلسفه تحلیلی ویتگنشتاینفلسفه قرن بیستماتمیسمفلسفه هستی رفتن به سایت اصلی پاورپویت رانه قاره‌ای دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • تحقیق بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا

  پایان نامه تحقیق بررسی دا,پروژه بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا,تحقیق بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا,مدل های مختلف مدیریت دانش,مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده,منابع دانشی سازمان دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی…

 • پاورپوینت ازدواج موفق

  پاورپوینت ازدواج موفق دانلود پاورپوینت ازدواج موفق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ازدواج موفق بستگی به عوامل مختلفی دارد که خیلی از آنها را باید در دوران نامزدی ارزیابی کرد. عوامل دیگری نیز…

 • ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر

  ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر برچسب ها: پیان نامه ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(رپروژه ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت…

 • مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی

  مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی دانلود مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری برتحقیقات انجام شده 2 - 1 - مقدمه بررسی مطالعات موجودنشان می ‏ دهدکه…

 • پایان نامه و رساله معماری مجتمع مسکونی

  پایان نامه با موضوع رساله معماری مجتمع مسکونی,پایان نامه رساله معماری مجتمع مسکونی,پروژه طراحی معماری مجتمع مسکونی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله طراحی مجتمع آپارتمانی,رساله طراحی مجتمع مسکونی,مقاله معماری مجتمع مس دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین)

  پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین) برچسب ها: قوی ترین انتی بیوتیک طیورانواع آنتی بیوتیک طیورآنتی بیوتیک محرک رشد طیورآنتی بیوتیک های محرک رشدآنتی بیوتیک طبیعی برای طیور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک…

 • مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان

  مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان دانلود مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بازاریابی بانکی ، مشتری گرایی…

 • بررسي و مقايسه پرخاشگري در بين دانشجويان سه رشته مختلف در دانشگاه آزاد

  پرخاشگری,ناکامی دانلود فایل اصلی بررسي و مقايسه پرخاشگري در بين دانشجويان سه رشته مختلف در دانشگاه آزاد از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي و مقايسه پرخاشگري در بين دانشجويان سه رشته   مختلف در دانشگاه آزاد در حجم 99 صفحه و…

 • بررسی بازشناسی تیم از گروه

  تیم,گروه دانلود فایل اصلی بررسی بازشناسی تیم از گروه از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی بازشناسی تیم از گروه در حجم 15 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:17 قانون مسلم كار تيمي1-…

 • تحقیق بررسی پدیده روسپیگری و انحرافات جنسی

  انواع روسپیگری,تحقیق بررسی پدیده روسپیگری و انحرافات جنسی,جهانگردی جنسی,روسپی گری,روسپیگری در ایران,قوانین مرتبط با تن‌فروشی,وضعیت روسپیگری بعد از انقلاب دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی پدیده روسپیگری و انحرافات جنسی از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان تحقیق بررسی پدیده…

 • قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1

  قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1 دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1 دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مقدمه 2 - 2 تحقیقات داخلی 2 - 3 تحقیقات…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش فرهنگی

  پیشینه و مبانی نظری هوش فرهنگی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش فرهنگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش فرهنگی مقدمه رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بين‌المللي ، توجه بسياري از صاحبنظران مديريت…

 • پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق

  ایران شرق,کارورزی دانلود فایل اصلی پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق از سایت دانلود فایل پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق در حجم 47 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر: فهرست مطالب  …

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هيجاني و مديريت بازار

  پیشینه و مبانی نظری هوش هيجاني و مديريت بازار دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هيجاني و مديريت بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری هوش هيجاني و مديريت بازار مقدمه رهبري…

 • مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا

  مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا دانلود مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه 15 بخش…

 • ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی - Copy

  ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی - Copy دانلود ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی - Copy دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعاریف استرس شغلي از…

 • پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب

  پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب برچسب ها: پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وبتاریخچه ابزارهای صوتیصدا چیستتاریخچه ابزارهای ضبط صداآشنایی با فرمت های صداصدا در وبMIME TYPE چیستنحوه…

 • بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

  بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه,تغذیه,ژنتیک دانلود فایل اصلی بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه از سایت دانلود فایل پروژه بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه در حجم 200 صفحه و در قالب word…

 • آموزش Google Earth

  آموزش Google Earth دانلود آموزش Google Earth دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: ورد آموزش Google Earth. این فایل در ارتباط با آموزش Google Earth تهیه شده است، در حجم 34 صفحه آماده پرینت.…

 • پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن

  پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن دانلود پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حضور ذهن حضور ذهن که ریشههای مفهومی آن در بودیسم قرار دارد ، در سایر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقدام به خودکشی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تحقیق اقدام به خودکشی,پیشینه پژوهش اقدام به خودکشی,پیشینه تحقیق اقدام به خودکشی,چارچوب نظری اقدام به خودکشی,فصل دوم پایان نامه اقدام به خودکشی,مبانی علل خودکشی در ایران,مبانی نظری اقدام به خودکشی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…