بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

رفتن به سایت اصلی

بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعیاز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در112صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:فرآورده های سوختی نفتی در کنار سایر عوامل تولید ، یک عامل مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصادی تلقی می شود و در عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا با پیش بینی دقیق تر فرآورده های نفتی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف ، پارامتر های عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. در این پایان نامه مصرف چهار فرآوردۀ سوختی نفتی عمده در ایران مورد بررسی و پیش بینی قرارگرفته است.در این مطالعه مصرف فرآورده های سوختی نفتی در ایران با استفاده از سه تکنیک قدرتمند الگوریتم توده ذرّات ، علف های هرز و شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. برای این بررسی ، از داده های سالانۀ مربوط به مصرف این چهار فرآورده در بازۀ زمانی (1391-1306) استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم علف های هرز با توجه به معیار MAPE دارای دقت بیشتری است اما با توجه به معیار MSE با توجه به مصرف صعودی بنزین و نفت گاز روش شبکه های هوش مصنوعی دارای دقت بالاتری است و در فرآورده هایی همچون نفت سفید تکنیک توده ذرّات خطای کمتری دارد و در نهایت تکنیک علف های هرز در پیش بینی مصرف نفت کوره بر مبنای معیار MSE دارای دقت بیشتری است.کلمات کلیدی: تقاضا – فرآورده های سوختی – الگوریتم علف های هرز – بهینه سازی توده ذرّات – شبکه های هوش مصنوعی مقدمهطي دهه هاي اخير از انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طوري كه در كنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اي در حيات اقتصادي كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادي، اهميت آن به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است  وابستگي روزافزون زندگي بشر به انرژي موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل در كاركرد بخشهاي مختلف  اقتصادي كشورها نيز نقش چشم گيري ايفا كند. “بهبودي و همكاران، 1388″رشد و توسعه اقتصادي، از اهداف اصلي سياست گذاران اقتصادي محسوب مي شود. پژوهشهاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است كه سرعت روند رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان تا حدود زيادي به سطح مصرف كارآي انرژي بستگي دارد. “مزرعتي، 1378” بهبود سطح زندگي مردم و مكانيزه شدن توليد به منظور ارتقاء سطح بهره وري كار، افزايش سريع مصرف انرژي را موجب مي شود، البته افزايش سريع مصرف انرژي در مراحل اوليۀ رشد اقتصادي اتفاق مي افتد. در مراحل بعدي رشد، با پديدار شدن اثرات سوء زيست محيطي و نيز ارتقاي آگاهي ها و حساسيت هاي عمومي، مباحث رشد پايدار و مسايل زيست محيطي اهميت بيشتري پيدا كرده و روند افزايش مصرف انرژي به دليل استفاده بهينۀ آن كاهش مي يابد. “بهبودی و همکاران ، 1388″علی رغم روند رو به رشد و توسعۀ استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای در سطح جهان، هنوز عمده ترین بخش ازتقاضای انرژی سوخت فسیلی تأمین می شود که از جمله مهم ترین آن نفت خام است. پیش بینی تقاضا انواع مختلف حامل های انرژی از مباحثی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه محافل علمی و اقتصادی جهان واقع گردیده است. از اوایل دهۀ 1970 وقتی انرژی توجه سیاستمدران را در نتیجه ی اولین بحران نفتی به خود جلب کرد، تحقیق وبررسی روی تقاضای آن به منظور غلبه بر فهم محدود از ماهیت تقاضای انرژی، به شدت گسترش یافت ” پیندینگ  ، 1979″. امروزه نفت به عنوان يك كالاي اقتصادي سياسي نقش مهمي در تحولات جهان ايفا مي‌كند و تا زماني كه منبع انرژي ديگري يافت نشود، هم چنان اثرات دامنه داري بر اقتصاد جهان خواهد داشت و تقريباً تمام مصنوعات بشر در مراحلي از توليد تا توزيع ازمصارف انرژي گرفته تا حمل و نقل، به آن وابسته اند. به گفته دانيل يرگين  ، “هنگامي كه به قرن بيست و يكم نگاه مي كنيم، يك بشكه نفت، به اندازه پيشرفت در علوم كامپيوتري مايۀ تسلط و برتري است و نفت مانند گذشته هم چنان مولّد ثروت هاي عظيم براي افراد، شركت ها و تمامي يك كشور است”. از همين رو سياستگذاري نفتي كشورهاي نفت خيز به واقع بخش عمدهاي از سياست گذاري اين كشورها را تشكيل مي دهد و در اين كشورها هرگونه برنامه ريزي مستقيم يا غیرمستقيم متأثر ازسياست هاي نفتي است. “اسلامي نژاد،1386″در دهه هاى اخير، از انرژى به عنوان يكى از عوامل مهم توليد ياد شده است، به طورى كه دركنار ساير عوامل توليد، نقش تعيين كننده اى درحيات اقتصادى كشورها داشته و با توسعه و پيشرفت اقتصادى، اهميت آن به طور فزاينده اى افزايش يافته است. وابستگى روزافزون زندگى بشر به انرژى موجب شده است تا اين بخش به طور بالقوه و بالفعل، دركاركرد بخش هاى مختلف اقتصادى كشورها نيز نقش چشمگيرى ايفا كند ” بهبودى و همكاران، 1388 “.تأمين امنيّت عرضۀ انرژي در دنيا ، ازمسائل راهبردى پيش روى همۀ دولت ها است. امروزه درايران ، تلاش ها در بخش مديريت سمت عرضۀ انرژي متمركز است و كمتر به مديريت سمت تقاضاي انرژي توجه مى شود، درحالي كه مديريت تقاضاي انرژي و تلاش براى استفادۀ بهينه از انرژي در همۀ كشورهاي پيشرفته دنيا، از مهم ترين عوامل پيشرفت صنعتي پايدار بوده است ” مبينى دهكردى وهمكاران، 1388″. ايران از منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و گازطبيعي، معادن عظيم زيرزميني و پتانسيل بالقوه انرژي برخوردار است، پيش بينى مصرف انرژي مى تواند در تبيين سياست هاى بخش انرژي، كمك مؤثرى كند. همچنين از آنجايى كه مدتي است موضوع محدود كردن مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاى نفتي مانند بنزين، در رأس سياست هاى اقتصادي دولت قرار گرفته است و مشكلات ناشي از افت فشار گازطبيعي، مانند قطع گاز در استان هاى مختلف يا كاهش توليد برق در كارخانجاتي كه سوخت اصلي آنها، گاز طبيعي است، گاهى در كشور ايجاد مي شود و كمبود منابع انرژي ديگر نيز گاهى براي بخش هاى مختلف اقتصاد، مشكل ساز مى شود، پيش بينى و الگوسازى مصرف انرژي، مي‌تواند رهنمود مناسبي براي سياستگذاران بخش انرژي و اقتصاد كشور باشد ” آماده وهمكاران ، 1388 “از طرفی تأثیر نفت و حامل های انرژی به ویژه بنزین ، گازوئیل و … در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، بنابراین تحقق توسعه پایدار ، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهادها نظیر تکنولوژی، منابع انسانی ، مواد اولیه ، منابع مالی و… بطور هماهنگ و هم ساز برنامه ریزی شود. مصرف فراورده هایی همچون نفت سفید   ، نفت کوره  ، بنزین موتور  و نفت گاز  با در نظر گرفتن اهمیّت آن در بخش های مختلف ، نقش اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها ایفا می‌کند . بررسی مصرف آتی تقاضای فرآورده های نفتی در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف ، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. آگاهی از میزان تقاضای نفت سفید ، نفت کوره و  بنزین موتور و نفت گاز به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از اهمیّت ویژه ای برخوردار است این مقوله در بخش های مختلف (حمل و نقل ، صادرات و….) سهم قابل توجه ای از مصرف این سه نوع محصول را دارد که از اهمیّت به سزایی برخوردار است . از طرفی در تجزیه و تحلیل تقاضای حامل‌های انرژی مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد ، که برخی فقط برای جهت مطالعه حامل های انرژی طراحی شده و برخی ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می کند. روش هاى آمارى و اقتصاد سنجى، درمورد پيش بينى سرى هاى زمانى عملكرد خوبى داشته است، اما محدوديت هايى نيزدارد، ازجمله اينكه ممكن است در اين گونه روش ها، فرم تبعى متغيّرهاى مستقل و وابسته در صورت عدم شناخت كافى به درستى تصريح نشود. علاوه براين، داده هاى پرت ممكن است به تخمين اُريب پارامترهاى الگو بيانجامد. درضمن، بيشتر الگوهاى سرى زمانى، خطّى است و بنابراين در تشريح رفتارهاى غيرخطّى ناتواناست ” ابريشمى و همكاران، 1389 “. درپژوهش هاى اخير، از الگوهاى هوش مصنوعى به طور متداول به عنوان ابزار تقريبى غيرخطّى استفاده شده است، به طورى كه مى توان با استفاده از آن بر مشكلات فوق چیره شد.”جوادپور وكناپ، 2003 “.هدف پژوهش حاضر، كاربرد الگوهاى هوش مصنوعى، يعنى الگوهاى شبكه هوش مصنوعی، الگوريتم توده ذرّات و الگوریتم علف های هرز، در پيش بينى مصرف انرژى بخش حمل ونقل كشور است تا در پايان بتوان ميزان كارايى اين روش ها را در پيش بينى مصرف انرژى مقايسه كرد.فهرست مطالب1. فصل اول: کلیّات تحقیق    11.1. مقدمه    21.2. بیان مسأله    51.3. اهمیت پژوهش    61.4. اهداف تحقیق    61.5. سؤالات پژوهشی    61.6. روش تحقیق    71.7. قلمرو تحقیق    71.7.1. قلمرو موضوعی    71.7.2. قلمرو زمانی    71.7.1. قلمرو مکانی    71.8. شرح واژه و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش (مفاهیم عملیاتی):    72. فصل دوم: مبانینظری تحقیق    102.1. مقدمه    112.2. پیش بینی تقاضای فرآورده های سوختی نفتی    112.2.1. پیش بینی تقاضا    112.2.2. اهمیت پیش بینی تقاضا    122.2.3. سیستم پیش بینی تقاضا    122.2.3.1. خروجی های سیستم پیش بینی    132.2.3.2. ورودی های سیستم پیش بینی    142.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی    144.3.2.2. تصمیمات سیستم پیش بینی    152.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی    152.2.3.6. روشهای پیش بینی تقاضا    162.2.4. اندازه گیری و کنترل خطای پیش بینی    192.3. فرآورده های سوختی نفتی    212.4. اهمیت تکنیک های مورد استفاده    222.5. سابقۀ تحقیق (مروری بر مطالعات پیشین)    222.5.1. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ داخلی    222.5.2. مروری بر مطالعات انجام گرفتۀ خارجی    282.6. جمع بندی مرور ادبیّات    323. فصل سوم: روش تحقیق    333.1. مقدمه    343.2. روش تحقیق    343.3. تکنیک های مورد استفاده در تحقیق    343.3.1. الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO)    343.3.1.1. مقدمه    343.3.1.2. اکولوژی تولید مثل علف های هرز    353.3.1.3. شبیه سازی رفتار علف های هرز    353.3.1.4. جزئیات گام های الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    363.3.1.5. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی علف های هرز IWO    393.3.1.6. نوآوری در الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.7. اجزاء و پارامترهای الگوریتم بهینه سازی علف های هرز    393.3.1.8. نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار    413.3.2. الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات (PSO)    423.3.2.1. مقدمه    423.3.2.2. تاریخچۀ بهینه سازی توده ذرّات    433.3.2.3. هوش ازدحامی    443.3.2.4. کاربردهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.5. مراحل اجرای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    453.3.2.6. توپولوژی یا ساختار شبکۀ اجتماعی    463.3.2.7. بررسی مشکلات الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    473.3.2.8. معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات    483.3.2.9. پارامترهای الگوریتم بهینه سازی توده ذرّات    483.3.2.10. مراحل الگوریتم ازدحام ذرات    503.3.3. شبکه های هوش مصنوعی (ANN)    503.3.3.1. مقدمه    503.3.3.2. شبکه عصبی مصنوعی    513.3.3.3. شبکۀ MLP    523.3.3.4. مدل تک ورودی در شبکه های عصبی    523.3.3.5. مدل چند ورودی شبکه عصبی    533.3.4. کاربرد شبكه هاي عصبی مصنوعی    543.4. مدل اتورگرسیو مرتبۀ P یا AR(P)    553.5. روش گردآوری اطلاعات    553.6. تعریف بهینه سازی    553.6.1. انواع روش های بهینه سازی    563.6.1.1. کلاسیک ها    563.6.1.2. روش های ابتکاری    564. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها    574.1. مقدمه    584.2. جمع آوری داده ها    584.3. خطاهای پیش‌بینی    614.4. پیشبینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری علفهای هرز    624.4.1. تنظیم پارامترها    624.4.2. برآورد وزنهای AR با استفاده از الگوریتم IWO    644.4.3. مقادیر پیشبینی با استفاده از الگوریتم IWO    664.5. پیش بینی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرّات    694.5.1. مقادیر ویژۀ ضرایب الگوریتم PSO    694.5.2. تنظیم پارامتر ها    714.5.3. مقادیر پیش بینی با استفاده از الگوریتم PSO    724.6. پیش بینی با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی    764.6.1. پیش بینی تقاضا برای بنزین موتور با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    764.6.1.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی بنزین موتور:    764.6.1.2. ساختار شبکه های عصبی برای بنزین موتور:    774.6.2. پیش بینی تقاضا برای نفت کوره با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    794.6.2.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت کوره:    794.6.2.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت کوره:    794.6.3. پیش بینی تقاضا برای نفت سفید با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    814.6.3.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت سفید:    814.6.3.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت سفید:    824.6.4. پیش بینی تقاضا برای نفت گاز با استفاده از شبکه های هوش مصنوعی:    844.6.4.1. تعداد دوره های ورودی برای پیش بینی نفت گاز:    844.6.4.2. ساختار شبکه های عصبی برای نفت گاز:    855. فصل پنجم بحث و نتیجه گیری    885.1. مقدمه    895.2. ارزیابی مدل ها پیش بینی    895.3. بررسی سوالات پژوهشی    915.4. بحث و نتیجه گیری    915.5. پیشنهادات کاربردی    925.6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی    92

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
926
مشاهده

کد فایل:11354
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:1517

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریپروژه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های

 • دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

  پرسش نامه هوش هیجانی شوت,پرسشنامه هوش هیجانی,پرسشنامه هوش هیجانی شوت,پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران,دانلود پرسشنامه هوش هیجانی,دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت,دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) از…

 • ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان

  ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان دانلود ادبیات نظری تحقیق خلاقیت، افراد و مدیران خلاق، نوآوری، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت با موضوع تولید آهن

  پاورپوینت با موضوع تولید آهن دانلود پاورپوینت با موضوع تولید آهن دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت با موضوع تولید آهن دارای 25 اسلاید قابل ویرایش.   بخشی از اسلاید : روشهای تولید آهن…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مدلهای رفتار فرانقش کارکنان (فصل دوم)

  ادبیات نظری رفتار فرانقش,پیشینه تحقیق رفتار فرانقش,پیشینه و مبانی نظری رفتار فرانقش,مبانی نظری رفتار فرانقش,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مدلهای رفتار فرانقش کارکنان (فصل دوم),مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار فرانقش دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سومصرف و وابستگی به مواد

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق سومصرف و وابستگی به مواد دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق سومصرف و وابستگی به مواد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سومصرف و وابستگی به مواد سومصرف و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختا ر سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختا ر سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختا ر سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: کمینه سازی تداخل مبتنی بر همسایگی برای مسیریابی پایدار مبتنی بر مکان در

  ad hoc,دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه,دانلود مقاله کمینه سازی,کمینه سازی,کمینه سازی تداخل مبتنی بر همسایگی برای مسیریابی پایدار مبتنی بر مکان در شبکه های موبایل ad hoc,مسیر یابی دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: کمینه سازی تداخل مبتنی بر همسایگی…

 • مباني نظري سیستم مغزی رفتاری

  مباني نظري سیستم مغزی رفتاری دانلود مباني نظري سیستم مغزی رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سیستم های مغزی / رفتاری 2 - 3 - 1 تعریف سیستم های مغزی / رفتاری گری…

 • پاورپوینت تاریخ زبان فارسی

  پاورپوینت تاریخ زبان فارسی برچسب ها: تاریخ زبان تفهیم مفاهیم اجتماعی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاریخ زبان فارسی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل نام درس:‌ تاريخ زبان فارسي.تعداد واحد درسي: 2نام منبع درسي:…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازارمحوری در صادرات,پيشينه تحقيق بازارمحوری و بازاریابی,پيشينه نظري بازارمح,چارچوب نظري بازارمحوری,دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه بازارمحوری و رضایت شغلی,مباني نظري بازارمحوری سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری…

 • پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای

  پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای برچسب ها: رمزنگاری بلوکیانواع رمزنگاریتاریخچه رمزنگاریآموزش رمزنگاریرمزنگاری متقارن چیسترمزنگاری چیستمقایسه رمزنگاری متقارن و نامتقارنانواع الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای دسته بندي : کامپیوتر و IT…

 • نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري

  نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري دانلود نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري فهرست مفهوم برنامه‌ریزی شهریتعریف مفاهیم پایهبرنامه ریزیفضا و برنامه ريزي فضاييويژگي برنامه…

 • پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات

  پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات دانلود پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: عمل شکل دادن فلز…

 • پاورپوینت نقش روي در سلامت و ترميم شكستگي استخوان

  پاورپوینت نقش روي در سلامت و ترميم شكستگي استخوان برچسب ها: آناناس شکستگی استخوانخواص آناناس در شکستگی استخوانقرص برای شکستگی استخوانداروهای گیاهی برای شکستگی استخوانمعجون برای شکستگی استخوانترمیم شکستگی استخوانغذا های مفید برای شکستگی استخوانآناناس و جوش خوردن استخوان رفتن…

 • خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي

  سیستم مالی دانلود فایل اصلی خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي از سایت دانلود فایل تحقیق خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي در حجم 42 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • پیشینه و مبانی نظری سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب

  پیشینه و مبانی نظری سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب دانلود پیشینه و مبانی نظری سیلاب و عوامل موثر در بروز سیلاب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 شاخص های…

 • پاور پوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

  پاور پوینت اصول برنامه ریزی آموزشی برچسب ها: اتلافکاستی کژی اجتماع رفتن به سایت اصلی پاور پوینت اصول برنامه ریزی آموزشی دسته بندي : خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت گزارش فایل  دانشجویان پس از گذراندن مقدمات برنامه ریزی آموزشی…

 • پاورپوینت مونتاژ مکانیکی

  پاورپوینت مونتاژ مکانیکی دانلود پاورپوینت مونتاژ مکانیکی دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی مونتاژ مکانیکی، در حجم 268 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: الف – کلیات: اتوماسیون و دلایل فراگیری مونتاژ…

 • پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

  پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی برچسب ها: محوطه سازی مکانهای ورزشیخط کشی زمین های ورزشینحوه ی ترسیم خطوط زمین ورزشیاستاندارد رشته های مختلف ورزشیفضای اطراف میدان بازیملاحظات محیطی ویژه ورزش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی دسته…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تلفیقی آفت

  دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تلفیقی آفت برچسب ها: مدیریت تلفیقی آفاتpdfمدیریت تلفیقی آفات pptتعریف مدیریت تلفیقی آفاتمدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهیمدیریت تلفیقی افات در کشاورزیجزوه مدیریت تلفیقی آفات گلخانه بنی عامریجزوه مدیریت تلفیقی آفات گلخانه دکتر ولی اله…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت (حرکت یکنواخت)

  دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت (حرکت یکنواخت) برچسب ها: دانلود جزوه حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهینمونه سوالات حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهیجزوه فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیجزوه حرکت شناسی امیر مسعودیفیزیک…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم)

  ادبیات نظری خودپنداره مثبت,ادبیات نظری مقاله خودپنداره,پیشینه پژوهش ابعاد خودپنداری,پیشینه تحقیق خودپنداره در کودکان,پیشینه تحقیق خودپنداره راجرز,دانلودپیشینه پژوهش تعریف خودپنداره,مبانی نظری خودپنداره pdf,مبانی نظری خودپنداره منفی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداری و خویشتن داری(فصل دوم) از…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه های فکری

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه های فکری دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه های فکری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرمایه های فکری با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات ، از سالهای…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد مالی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد مالی مقدمه هرسازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود…

 • تحقیق دالتون

  تحقیق دالتون دانلود تحقیق دالتون دسته بندي : سایر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: تحقیق زندگینامه دالتون، در قالب فایل Word در 10 صفحه. بخشی از متن فایل: جان دالتون در انگلستان در ششم سپتامبر سال ۱۷۶۶ متولد شد.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ناتوانایی های یادگیری (فصل 2)

  پيشينه پ,پيشينه نظري درمان اختلال یادگیری,چارچوب نظري ناتوانی های ذهنی,دانلود مباني نظري ناتوانی های درگیری,فصل دوم پايان نامه ارشد کم توان ذهنی,مباني نظري کودکان استثنایی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ناتوانی یادگیری,ناتوانی یادگیری چیست دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پایان نامه معماری بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات)

  پایان نامه دوره کارشناسی معماری,تحقیق بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني,دانلود پایان نامه با موضوع بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني,رساله کارشناسی معماری,مقاله اشیاء برنزی دوره ساسانی دانلود فایل اصلی پایان نامه معماری بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیاه چاله های فضایی

  دانلود پاورپوینت با موضوع سیاه چاله های فضایی برچسب ها: فیلم سیاه چاله های فضاییدرون سیاه چالهتصاویر سیاه چاله های فضاییدرون سیاه چاله چیستسیاه چاله در قرآنبزرگترین سیاه چاله جهانسیاه چاله اپاراتعکس واقعی از سیاه چاله رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس ، نظریه ها و علل آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب :…

 • مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها

  مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها دانلود مبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانب نظری وپیشینه تحقیق بازار بورس ،…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي مشاوره شغليکاراموزي بررسي مشاوره شغليکارورزي بررسي مشاوره شغليدانلود گزارش کارآموزي بررسي مشاوره شغليبررسي مشاوره شغليمشاوره شغلي رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره…

 • پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی

  پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی دانلود پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای پزشکی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل : هر حرفه‌ای که به طور مستقیم با ارباب رجوع برخورد دارد،…

 • پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت

  پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت دانلود پیشینه و مبانی نظری نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق نگرشهای فرزند پروری وخلاقیت فصل دوم :…

 • طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله

  طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله دانلود طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله چکیدهمقدمهسوابقطراحی سازه های…

 • تحقیق بررسی تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان

  تحقیق بررسی تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان,توانمندسازی کارکنان doc,توانمندسازی نیروی انسانی,روشهای توانمندسازی کارکنان,ماهیت پیچیده انگیزش,مقاله توانمندسازی کارکنان دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان از سایت دانلود فایل دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تعیین…