بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

برچسب ها:
بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویانامیدواریمولفه های معنویتسلامت روانامید به زندگیرابطه معنویت و سلامت روانرابطه معنویت و امید واریعوامل موثر بر سلامت روان

رفتن به سایت اصلی

بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با  واسطه گری سلامت روان در دانشجویان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی بالینی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 119 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهاميدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پيشينه پژوهش با مفاهيم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.جامعه آماري دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه  علامه طباطبايي بودند كه 300 نفر نمونه با نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارها شامل 1. پرسش نامه سنجش معنويت، 2. پرسشنامه اميد به زندگي و 3. پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود که در آن اميدواري متغير وابسته، معنويت متغير مستقل و سلامت روان، متغير ميانجي  و داده ها با تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج نشان داد که معنويت و سلامت روان پيش بينی کننده اميدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پيش بينی اميدواری عاملی دارد. سلامت روان نيز توسط معنويت پيش بينی شد.مقدمهاميدواري سازه اي بسيار با اهميت در زندگي انسان است و در روانشناسي مثبت گرا داراي جايگاهي ويژه است. اين مفهوم در گذر مسيرهاي پر تلاطم زندگي راهگشاي بسياري از مشکلات است(اشنايدر ، 2000).اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین ازسوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشردربرابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم کنند واهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، امروزهبیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان شناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون درمی یابند که استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست.(وست ، ترجمه شهیدی و شیرافکن، 1387)سلامت روانشناختی یک مفهوم واحد نیست بلکه مقوله گسترده ای از پدیده ها است. سازمان بهداشت جهانی  (2001) این گونه نتیجه گیری می کند که سلامت روان که از مدت ها پیش مورد غفلت واقع شده است نقشی حیاتی درسلامت کلی افراد، جوامع و کشورها دارد و باید در سراسر دنیا بانگاه جدیدی مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه این سازمان، بیماری روانی به هیچ وجه یک عدم توفیق یا نارسایی فردی محسوب نمی شود، بلکه یک مشکل اجتماعی به حساب می آید.بنابراین بررسی متغیرهایی چون معنويت و سلامت روان که بر امیدواری مؤثر است و به گونه ای با آن ارتباط می یابد بسیار با اهمیت است.اين پژوهش ارائه کننده مدلي است که ارتباط اين سازه ها را به بحث مي گذارد.بيان مسألهتا پايان دهه 1970 خوشبيني و اميدواري يک نقص رواني و نشانه ناپختگي يا ضعف منش تلقي مي شد، در حاليکه ارزيابي متوازن و بي طرفانه از اميدواري هاي آينده فرد نشانه اي از سلامت رواني، پختگي و نيرومندي به حساب مي آمد (پيترسن ، 2000). اميدواري ، توانايي طراحي راهبردهايي به سوي هدف هاي مورد نظر، بر خلاف موانع، و عامليت يا انگيزه براي استفاده از اين راهبردها را شامل مي شود. اميدواري در طول نوزادي، کودکي، و نوجواني به گونه اي روشن و تعريف شده رشد مي کند (اشنايدر، 2000). کودکاني که سرشت اميدوار در آنان پرورش مي يابد، معمولاً والديني دارند که به عنوان سرمشق هاي نقشي اميدوار عمل مي کنند و فرزندان خود را در تدوين و اجراي طرح هايي براي کنار زدن موانع در جهت آرمان هاي ارزشمند راهنمايي مي کنند. اين کودکان دلبستگي امني به والدين خود دارند که محيط گرم باساختار خانوادگي را براي آنان فراهم مي سازند. در اين نوع محيط مقررات به شيوه اي پايدار و قابل پيش بيني اعمال مي گردد و تعارض به گونه منصفانه و قابل پيش بيني اداره مي شود (اشنايدر، 2000).از زمان زيگموند فرويد درمانگران به علّت ترس از آزردن مراجعان و مبهم شدن حد و مرزهاي حرفه اي، خود را از مسايل معنوي و مذهبي دور نگاه داشته اند. با اين وجود، طي پيشرفت هاي چند سال اخير نظريه ها و پژوهش هاي مرتبط، نشان داده شده که باورهاي معنوي و مذهبي مراجعاني که به مراکز روان درماني مراجعه مي-کنند نقش مهمي در فرآيند مقابله با انواع مشکلات ايفا مي کند. از سوي ديگر جايگاه سلامت رواني در ارتباط با اين مفاهيم جاي بررسي دارد (آزاد، 1384).پژوهش حاضر در پي اين است که درباره رابطه اميدواري و معنويت بر اساس واسطه گري سلامت روان به ارائه يک مدل بپردازد. پژوهش هاي ديگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغير وابسته بررسي نموده اند. در حاليکه بررسي حاضر به دنبال بررسي سلامت روان به عنوان متغير واسطه است. همين امر موجب ارتقاي ادبيات نظري در اين حوزه خواهد بود. بر اين پايه، طي پژوهش حاضر اهداف زير دنبال مي شود. فهرست مطالب بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با  واسطه گری سلامت روان در دانشجویان به شرح زیر می باشد:فصل اول: مقدمه 1-1-بیان مساله    1-2-اهداف تحقیق    1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق    1-4-سوال ها و فرضیه ها    1-5-تعاریف متغیرها    1-5-1-معنویت    1-5-1-1-تعاریف مفهومی معنویت    1-5-1-2-تعریف عملیاتی معنویت    1-5-1-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های معنویت    1-5-2-سلامت روان     1-5-2-1-تعریف مفهومی سلامت روان     1-5-2-2-تعریف عملیاتی سلامت روان     1-5-2-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های سلامت روان    1-5-3-امید    1-5-3-1-تعریف مفهومی امید     1-5-3-2-تعریف عملیاتی امید     1-5-3-3- تعریف  عملیاتی مؤلفه های امید    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1-مبانی نظری متغیرهای تحقیق   2-1-1-معنویت    2-1-1-1- همپوشی بین معنویت و مذهب    2-1-1-2- تعالی    2-1-1-3- تعالی تجربی    2-1-1-4- مدل مقابله ای سنجش    2-1-1-5- مدل مقابله در اصطلاح بالینی    2-1-1-6- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی     2-1-1- 7- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله     2-1-1- 8- مقابله مذهبی مثبت و منفی     2-2-سلامت روان     2-2-1-اهمیت سلامت روان     2-2-2-عوامل موثر بر سلامت روان     2-2-2-1-وراثت     2-2-2-2-شخصیت    2-2-2-3-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی    2-2-2-4-درآمد     2-2-2-5-ازدواج     2-2-2-6-تحصیل    2-2-2-7-سلامت جسمانی     2-3- امیدواری     2-3-1-رشد امیدواری     2-3-2-امید درمانی      2-3-3-خوش بینی     2-3-4- خوش بینی سرشتی یا گرایشی      2-3-5- سبک تبیینی خوش بینانه      2-3-6-رشد خوش بینی      2-3-7-باز آموزی اسنادی      2-3-8- خطاهای ادراکی مثبت     2-3-9-خود فریبی     2-3-10-انکار و واپس رانی      2-3-11-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب      2-3-12- نادیده گرفتن ناتوانی      2-3-13-خود انگاره منفی      2-3-14-رشد خطاهای ادراکی مثبت      2-3-15-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت      2-3-16-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان      2-3-17-پایه های عصبی زیستی خوش بینی و امیدواری      2-3-18-عصب زیست شناسی بدبینی     2-3-19- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه    2-3-20- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه    2-4-رابطه معنویت و امید واری     2-5- رابطه معنویت و سلامت روان     2-6-رابطه امید واری و سلامت روان     خلاصه    فصل سوم: روش تحقیق3-1-روش تحقیق     3-2-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه     3-3-ابزارهای تحقیق     3-3-1-پرسش نامه سنجش معنویت     3-3-2-پرسش نامه امید به زندگی     3-3-3-پرسش نامه سلامت روان     3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    فصل چهارم:یافته ها 4-1-مقدمه     4-2-توصیف آماری     4-3-استنباط آماری     4-3-1-فرضیه های پژوهش    4-3-2-سوال پژوهش     فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری 5-1-مقدمه    5-2-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری   5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان    5-4- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری  5-5- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری سلامت روان بین معنویت وامیدواری    5-6-محدودیت های پژوهش     5-7-پیشنهادهای پژوهش    5-7-1-پیشنهادهای کاربردی    5-7-2-پیشنهادهای پژوهشی    فهرست منابع و مأخذمنابع فارسی     منابع انگلیسی    پیوستپیوست 1    پیوست 2    پیوست 3   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1357
مشاهده

کد فایل:9253
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:824

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویانامیدواریمولفه های معنویتسلامت روانامید به زندگیرابطه معنویت و سلامت روانرابطه معنویت و امید واریعوامل موثر بر سلامت روان

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش…

 • پیشینه و مبانی نظری پژوهش کانال های توزيع

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش کانال های توزيع دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش کانال های توزيع دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کانال های توزيع شبكه توزيع بخشي از نظام اقتصادي كشور مي…

 • تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت

  تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت برچسب ها: تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركتشاخصهاي عملكرد و بهره وريشاخص های اندازه گیری بهره…

 • پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی

  پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت طراحی استخر قهرمانیطراحی استخر قهرمانیاستخرهای بتنیاستخر های سر پوشیدهپاورپوینت طراحی استخرپاورپوینت استخرپاورپوینت طراحی استخر قهرمانیطراحی داخلی استخر های سر پوشیدهپروژه طرح معماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طراحی استخر قهرمانی دسته بندي…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی(فصل 2)

  پيشينه پژوهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی,پيشينه تحقيق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی,دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم),فصل,مباني نظري فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق…

 • پیشینه و مبانی نظری توسعه مالی و سیاستهای زیست محیطی

  پیشینه و مبانی نظری توسعه مالی و سیاستهای زیست محیطی دانلود پیشینه و مبانی نظری توسعه مالی و سیاستهای زیست محیطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه مالی وسیاستهای…

 • پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس فرآیند و محتوای خانواده و نگرش به ازدواج در زوجین متاهل

  پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس فرآیند و محتوای خانواده و نگرش به ازدواج در زوجین متاهل برچسب ها: فرآیند و محتوای خانواده نگرش به ازدواج طلاق عاطفی زوجین رفتن به سایت اصلی پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس فرآیند…

 • بررسی رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

  بررسی رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران برچسب ها: خصوصیات کیفی به موقع بودنمبانی نظری سود حسابداری پروژه حسابداری عدم تقارن اطلاعاتیبررسی رابطه به موقع بودن سود با…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سازگاری روانشناختی,پیشینه پژوهش سازگاری روانشناختی,پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی,چارچوب نظری سازگاری روانشناختی,فصل دوم پایان نامه سازگاری روانشناختی,مبانی نظری سازگاری روانشناختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل دانلود…

 • مبانی نظری تحقیق پان تركيسم (فصل دوم )

  ادبیات نظری پان تركيسم,تحقیق پان تركيسم,چارچوب نظری پان تركيسم,فصل دوم پایان نامه پان تركيسم,مبانی نظری پان تركيسم,مبانی نظری تحقیق پان تركيسم دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق پان تركيسم (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش عالی و رسالت‌های آن وتدریس مشارکتی (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش عالی و رسالت‌های آن وتدریس مشارکتی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش عالی و رسالت‌های آن وتدریس مشارکتی (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد

  گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دانلود گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری و ناسازگاری زناشویی(فصل دوم پایان نامه)

  پایان نامه سازگاری زناشویی,پيشينه نظر,چارچوب نظري تعریف مفهومی سازگاری زناشویی,دانلود مباني نظري تعارض زناشویی,فصل دوم پايان نامه ارشد سازگاری زناشویی چیست,مباني نظري دیدگاه های سازگاری زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سازگاری شغلی دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات نظری…

 • پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زندگی ما و گردش زمین ۱

  پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زندگی ما و گردش زمین ۱ برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث زندگی ما و گردش زمین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زندگی ما و…

 • پاورپوینت انقلاب مشروطه

  پاورپوینت انقلاب مشروطه برچسب ها: خلاصه انقلاب مشروطهتحقیق در مورد انقلاب مشروطهانقلاب مشروطه pdfانقلاب مشروطه چگونه رخ دادانقلاب مشروطه wordعلل انقلاب مشروطهچکیده انقلاب مشروطهدانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انقلاب مشروطه دسته بندي : تاریخ…

 • ادبیات نظری تحقیق ابتکار و نوآوری (فصل دوم )

  ادبیات نظری ابتکار و نوآوری,پیشینه نظری ابتکار و نوآوری,تحقیق ابتکار و نوآوری,چارچوب نظری ابتکار و نوآوری,فصل دوم پایان نامه ابتکار و نوآوری,مبانی نظری ابتکار و نوآوری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق ابتکار و نوآوری (فصل دوم ) از سایت…

 • تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک

  Business to business چيست,Business to consumer چيست,انواع تجارت الکترونیک,تجارت التکترونیک چیست؟,تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک pdf,تعریف تجارت الکترونیک,تكنولوژي shopping,مدل هاي اصلي b2b دانلود فایل اصلی تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک از سایت دانلود فایل دانلود تحقیق آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک…

 • پاورپوینت اصلاح گیاه آهار

  پاورپوینت اصلاح گیاه آهار برچسب ها: گل آهار پاکوتاهطرز کاشت گل آهار در گلدانگل آهارpdfخواص گل اهارقلمه زدن گل آهارگل جعفری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اصلاح گیاه آهار دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود…

 • پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث

  بررسی موزه هنرهای فورت وورث,پاورپوینت بررسی موزه هنر,پاورپوینت معماری,پاورپوینت موزه فورت وورث,پاورپوینت موزه هنر های فورت وورث,پروژه معماری,تادائو آندو,دانلود پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث,موزه هنر,موزه هنر های فورت وورث دانلود فایل اصلی پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و ادبیات تعاریف نام تجاری (برند)(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تاریخچه برند,پيشينه تحقيق برندسازي داخلي,پيشينه نظري قدرت و ارزش برند,چارچوب نظري ویژگی های یک برند مناسب,دانلود مباني نظري برند سازی,مباني نظري برندسازي خارجي,مبانی نظری و ادبیات تعاریف نام تجاری (برند)(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و ادبیات…

 • پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی

  پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دانلود پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی در سراسر تاریخ ، بشر تلاش می کرد تا دلایل عذاب کشیدن و…

 • پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی

  پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی دانلود پیشینه ومبانی نظری خودافشاسازی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودافشاسازی 2 - 6 - ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته منابع فارسی منابع انگلیسی خودافشاسازی خودافشاسازی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ریسک و بازده و بازار کارآ (فصل دوم )

  ادبیات نظری ریسک و بازده و بازار کارا,پیشینه پژوهش ریسک و بازده و بازار کارا,پیشینه تحقیق ریسک و بازده و بازار کارا,چارچوب نظری ریسک و بازده و بازار کارا,فصل دوم پایان نامه ریسک و بازده و بازار کارا,مبانی نظری ریسک…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری…

 • طرح توجیهی و کارافرینی تولید پیچ و مهره

  پیچ و مهره,خط تولید پیچ ام دی اف,دانلود طرح توجیهی توليد پیچ و مهره ضد خش,طرح اشتغالزایی کارخانه تولید پیچ و مهره,طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولادی,طرح توجیهی و کارافرینی تولید پیچ و مهره,کارافرینی تولید پیچ و مهره,کارگاه تولید…

 • تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

  تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار برچسب ها: روستا توسعه توسعه روستايي برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبارپروژه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد قوانین فوتبال

  پاورپوینت در مورد قوانین فوتبال دانلود پاورپوینت در مورد قوانین فوتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین فوتبال؛ در قالب ppt و در 90 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها

  انواع بحر,سيستم حسابداري در ايران,صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي,كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري,مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها,نسبت هاي مالي,نسبت هاي نقدينگي,هدف حسابداري و گزارشگري مالي…

 • تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان)

  پایان نامه بررسی طرح ریزی کالبدی محله سن,پروژه بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی,تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان),مقاله بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از…

 • قالب پاورپوینت کامپیوتر 2

  قالب پاورپوینت کامپیوتر 2 دانلود قالب پاورپوینت کامپیوتر 2 دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت کامپیوتر 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …  …

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش انواع تبليغات,پيشينه تحقيق انواع تبلیغات محیطی,تعریف تبلیغات چیست و انواع تبلیغ,چارچوب نظري انو,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق تبلیغات و انواع تبلیغ,فصل دوم پايان نامه انواع روش های تبلیغات,مباني نظري آشنایی با بهترین انواع تبلیغات دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شخصیت و عملکرد تحصیلی نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت پژوهشگران معاصر…

 • بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس برچسب ها: فرصت های سرمایه گذاری تأمین مالی سود تقسیمی سهام سازمان بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه بررسی رابطه ی…

 • پیشینه و مبانی نظری سوء مصرف مواد و اعتیاد

  پیشینه و مبانی نظری سوء مصرف مواد و اعتیاد دانلود پیشینه و مبانی نظری سوء مصرف مواد و اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سوء مصرف موادواعتیاد فصل دوم…