تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برچسب ها:
سرمايه فکري عملکرد مالي سرمايه انساني سرمايه ساختاري سرمايه فيزيکي تصميمات سرمايه گذاريتاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارپایان نامه تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري

رفتن به سایت اصلی

تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 124 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده   دنياي کنوني، عصردانايي است. مواهب، دارايي هاي طبيعي و مشهود کليد کاميابي جوامع و سازمان ها نيستند، بلکه برخورداري و مديريت سرمايه هاي نامشهود موجود در عرصه محيط پرتلاطم و چالش برانگيز سازمان ها، رمز موفقيت آنها محسوب مي شوند. سازمان هايي که بتوانند اين دارايي هاي نامشهود را به خوبي تشخيص دهند و آنها را مديريت کنند، نسبت به رقبايشان از عملکرد بهتري برخوردار خواهند بود. جهت مديريت اين دارايي ها لازم است سازمان ها از وضعيت کنوني آنها مطلع شده و براي رفع نقص و کمبودهاي آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوري ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده يافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند. اين پژوهش به بررسي رابطه سرمايه فکري، تصميمات سرمايه گذاري و عملکرد مالي بانک¬هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به اين منظور ابتدا چهار شاخص کليدي عملکرد مالي بانک ها، شاخص تصميمات سرمايه گذاري و شاخص کارايي سرمايه فکري با استفاده ‌از مدل “پاليک” در جامعه آماري بانک¬هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي 1386 تا 1392، اندازه‌گيري ‌‌شده، سپس تاثير سرمايه فکري و اجزاي آن بر هر يک از شاخص‌هاي عملکرد مالي با استفاده ‌از الگوي معادلات ساختاري در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد سرمايه فكري با شاخص‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارايي‌ها و سود هر سهم  و تصميمات سرمايه گذاري در بانک هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقيم دارد. مقدمهفصل اول رساله حاضر به بيان کليات پژوهش شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت، سوال¬ها و فرضيه ها، دامنه پژوهش و تعريف واژه¬هاي کليدي مي¬پردازد. هر تحقيق به قصد پاسخ دادن به يك سري سؤالات اساسي كه در ذهن محقق به¬وجود آمده است، انجام مي-شود. لذا در تحقيقات علمي محقق بايد هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت كلي مسأله¬اي راكه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بيان كند. بيان مسئله به صورت مبهم و غير دقيق، به جاي اينکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتي مناسب و صحيح هدايت کند، موجب گمراهي او ميشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق براي توجيه انجام پژوهشي خاص، بايد انجام آن پژوهش نيز داراي اهميت باشد. يعني در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادي و انساني و… قابل توجيه باشد و انجام آن باعث رفع يك سري مشكلات يا توليد علم و اطلاعات جديد گردد و محقق بايد در پژوهش خود، اهميت انجام تحقيق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بيان نمايد. دربيان ضرورت مساله محقق به بيان چرايي و دلايل ضروري و توجيهي انجام دادن تحقيق و نيز اهداف علمي و کاربردي يا عملي آن مي پردازد و انگيزه¬ها و ضرورت¬هاي خاص انجام آن را تشريح مي¬کند. سپس به نتايج حاصل از تحقيق و سودمندي¬هاي آن اشاره نموده، اين نکته را توضيح مي¬دهد که تحقيق چه کمکي به گسترش دامنه علم يا حل مشکلات و مسائل زندگي بشر يا بهبود وضع زندگي انسان مي¬نمايد و چه افراد يا موسسات يا سازمان-هايي مي توانند از نتايج آن بهره مند شوند. در اين فصل، به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش و همچنين ابزار و روش گردآوري اطلاعات مي‌پردازيم و فرضيه‌‌ها و تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز ارائه مي‌شوند.در جهان کنوني که دوره تحولات لجام گسيخته و به قول تافلر  دوره جابجايي قدرت مي باشد بحث مديريت سرمايه فکري و داراييهاي ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسي مجدد(دهه، 80) ومديريت کيفيت فراگير(دهه،90) به عنوان پديده¬اي مهم، به صورت همه جانبه¬اي افق تحولات مديريت را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان جديدترين پارادايمي که بحث فوق را در مديريت سازمان¬ها تحت پوشش قرار مي¬دهد، بحث مديريت سرمايه فکري است. استوارت اعتقاد دارد، سرمايه فکري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، دارايي¬هاي فکري ، تجربه، رقابت و يادگيري سازماني است که مي¬تواند براي ايجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمايه فکري تمامي کارکنان، دانش سازماني و توانايي¬هاي آن را براي ايجاد ارزش افزوده دربر مي گيرد و باعث منافع رقابتي مستمر مي¬شود(قليچ لي و مشبکي، 1385). بنابراين سرمايه فکري در پي آن است که در سازمان¬ها، دارايي¬هاي فکري، دانش، تجربه و يادگيري سازماني جهت نيل به توسعه همه جانبه بيشتر از پيش مورد توجه قرار گيردفهرست مطالبفصل اول:کليات تحقيق1-1-مقدمه  21-2- تشريح و بيان موضوع3   1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 81-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 101-5- اهداف تحقيق101-6- فرضيه هاي تحقيق101-7- روش تحقيق111-8- قلمرو تحقيق111-9- تعاريف متغيرها121-10-  ساختار تحقيق141-11- خلاصه فصل15فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ي تحقيـق2-1- مقدمه172-2- مباني نظري تحقيق182-2-1- سرمايه در مفهوم کلاسيک و جديد192-2-2- تعاريف ارائه شده از سرمايه فکري212-2-2-1- سرمايه فکري از ديدگاه استوارت232-2-2-2-  سرمايه فکري از ديدگاه بنتيس 232-2-2-3-  سرمايه فکري از ديدگاه ادوينسون و مالون232-2-2-4 سرمايه فکري از ديدگاه بنتيس و هالند 242-2-2-5- سرمايه فکري از ديدگاه روس و همکاران242-2-3- معرفي مدلهاي مختلف سرمايه فکري 272-2-3-1- مدل ادوينسون و مالون272-2-3-2- مدل بروکينگ302-2-3-3- مدل روس و همکاران312-2-3-4- مدل استيوارت322-2-3-5- مدل بونفرر332-2-3-6- مدل بنتيس342-2-3-7- مدل هانس و لاواندال 352-2-4-  ابعاد سرمايه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده 352-2-4-1  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل ادوينسون و مالون352-2-4-2-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل بروکينگ 352-2-4-3-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل روس و همکاران362-2-4-4- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل استيوارت372-2-4-5-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل ساليوان 372-2-4-6-  ابعاد سرمايه فکري براساس مدل بونفرر 382-2-4-7-  ابعاد سرمايه فکري بر اساس مدل بنتيس382-2-4-8- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل هانس و لاواندال392-2-4-9- ابعاد سرمايه فکري براساس مدل لين392-3- سرمايه انساني402-4- سرمايه ساختاري422-5- سرمايه اجتماعي )رابطه اي–( مشتري482-6- مالكيت معنوي (IP)512-7-تحقيق و توسعه (R&D)532-8- سرمايه نوآوري552-9-اندازه گيري سرمايه هاي فكري562-9-1- اهداف اندازه گيري IC572-9-2- مدلها و روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري582-10معيارهاي عملکرد602-10-1- شاخص‌هاي عملکرد مالي612-11-پيشينه تحقيق662-11-1-پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از کشور662-11-2- پژوهش‌هاي داخلي 682-12-خلاصه فصل73فصل سوم : روش شناسي3-1- مقدمه773-2- فرضيه‌هاي تحقيق773-3- تبديل فرضيه¬هاي پژوهشي به آماري783-4- روش پژوهش783-5- گردآوري داده‌ها793-6- جامعه آماري793-7- نحو¬ه¬ي انتخاب نمونه آماري803-8- روش¬هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيهيه-ها803-8-1متغيرهاي وابسته803-8-2 متغير(هاي)مستقل84 3-9- روش شناختي آماري پژوهش863-10-توسعه مدل هاي علّي و همگرايي روش هاي اقتصادسنجي863-11- خلاصه فصل88فصل چهارم: يافته هاي پژوهش4-1-مقدمه904-2- نمونه آماري914-3- متغيرهاي تحقيق924-4- برآورد الگوي پژوهش97فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد5-1-مقدمه1025-2- خلاصه پژوهش1025-3- بحث و نتيجه گيري1025-4- ارائه پيشنهادات1035-5- محدوديت ها و تحقيقات آتي1045-6- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات بعدي105

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
893
مشاهده

کد فایل:11057
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:1758

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
سرمايه فکري عملکرد مالي سرمايه انساني سرمايه ساختاري سرمايه فيزيکي تصميمات سرمايه گذاريتاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارپایان نامه تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري

 • پاورپوینت مدیریت تعارض

  پاورپوینت مدیریت تعارض دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما برای سازمان غیر ضروری نیست تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نو آوری و تغییر را…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم تقاضای نیروی کار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم تقاضای نیروی کار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم تقاضای نیروی کار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم تقاضای نیروی کار مقدمه 2 -…

 • ادبیات نظری تحقیق اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی - Copy

  ادبیات نظری تحقیق اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی - Copy دانلود ادبیات نظری تحقیق اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی - Copy دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار :…

 • • مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

  (DERS),گرتز و روئمر,مقیاس دشواری در تنظیم هیجان دانلود فایل اصلی • مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS) از سایت دانلود فایل مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش 41 آیتمی خودگزارش دهی بود که برای…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم ودر مان آن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم ودر مان آن دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم ودر مان آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه عصر تاريخ

  برنامه فیزیکی طراحی معماري موزه عصر تاريخ,پایان نامه معماري طراحی موزه عصر تاريخ,رساله معماري طراحی موزه عصر تاريخ,طراحی معماري موز,طراحی معماري موزه عصر تاريخ,ظوابط و استانداردهای طراحی معماري موزه هوا فضا,مطالعات معماري طراحی موزه عصر تاريخ دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش انفرادی(فصل دوم پایان نامه)

  چارچوب نظری آموزش انفرادی هدایت شده,دانلود مباني نظري آموزش انفرادی,فصل دوم آموزش انفرادی,مباني نظري و پيشينه پژوهش اموزش انفرادی,مبانی نظری آموزش الگوی انفرادی,مبانی نظری روشهای آموزش انفرادی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده الگو های انفرادی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت بتن الیافی

  آشنایی با بتن های الیافی,الیاف در بتن,بتن الیاف دار,بتن الیافی,پاورپوینت آشنایی با بتن های الیافی,پاورپوینت بتن الیافی,تاثیر الیاف بر مقاومت های بتن,دانلود پاورپوینت بتن الیافی,مزایای بتن الیافی دانلود فایل اصلی پاورپوینت بتن الیافی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت بتن…

 • پاورپوینت هوش تجاری

  پاورپوینت هوش تجاری دانلود پاورپوینت هوش تجاری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هوش تجاری ، در حجم 147 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: سیستم های هوشمند: هوشمندی، قابلیت دنبال کردن هدف به…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجراي سياست تغيير واحد پول (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش طرح اصلاح پول ملی ایران,پيشينه تحقيق بررسی تغییر واحد پول ملی وپیامد های آن,دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی,فصل دوم پايان,مباني نظري تاثیر تبدیل ریال به تومان بر اقتصاد کشور دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی و معرفي انواع ريسک ها در بانک

  پاورپوینت بررسی و معرفي انواع ريسک ها در بانک برچسب ها: مقاله ریسک بانکیریسک عملیاتی در بانک چیستانواع ریسک مالیریسک اعتباری بانک چیستمفهوم ریسک در بانکریسک اعتباریpdfانواع ریسک پولشویی برای بانک هاریسک نرخ بهره بانک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی

  ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی دانلود ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم 9 2 - 1 -…

 • مبانی نظری نابینایان

  مبانی نظری نابینایان دانلود مبانی نظری نابینایان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری نابینایان فصل دوم تاریخچه توجه نابینایان گذری بر تاریخچه آموزش و پرورش در ایران و جهان تاریخچه خط بریل…

 • مبانی نظری خودپنداره

  مبانی نظری خودپنداره دانلود مبانی نظری خودپنداره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : مقدمه : یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد ، که در…

 • برنامه ريزي توليد (jit)

  jit,تولید بهنگام دانلود فایل اصلی برنامه ريزي توليد (jit) از سایت دانلود فایل تحقیق برنامه ريزي توليد (jit) در حجم 154 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:فهرست :بخش اول  اهداف و رویکرد های…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید انواع کارتن و مقوا

  پروژه کارآفرینی کارتن سازی,توجیه فنی,دانلود پروژه کارآفرینی تولید کارتن,راه اندازی کارگاه کارتن سازی,طرح توجیهی تولید مقوا,طرح توجیهی کارتن,طرح توجیهی کارتن از ورق آماده,طرح توجیهی کارتن پلاست,طرح توجیهی کارتن سازی,طرح کسب و کار تولید کارتن دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • تحقیق بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان

  اهمیت رفتار شهروندی سازمانی,پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,پروژه بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان,تحقیق بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان,رفتار شهروندی سازمانی,رفتار ضد شهروندی سازمان دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه بین…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های صنایع غذایی و علوم تغذیه

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های صنایع غذایی و علوم تغذیه دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های صنایع غذایی و علوم تغذیه دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته های صنایع…

 • پرسشنامه جامعه پدیری سازمانی کلاین و همکاران(2006)

  پرسشنامه جامعه پدیری سازمانی کلاین و همکاران(2006) برچسب ها: • پرسشنامه جامعه پدیری سازمانی کلاین همکاران(2006) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه جامعه پدیری سازمانی کلاین و همکاران(2006) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل این…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی فرآیند ریخته گری قطعات چدنی

  پروژه کارافرینی تولید قطعات چدنی و فولادی,دانلود طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدنی,طرح توجیهی تولید چدن,طرح توجیهی تولید قطعات چدن,طرح توجیهی ریخته گري قطعات چدن آلیاژي,طرح کارافرینی قطعه سازی چدن,طرح کسب و کار ریخته گری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق هوش هيجاني,پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني,چارچوب نظری مدل هاي هوش هيجاني,فصل دوم پایان نامه مدل هاي هوش هيجاني,مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • مطالعات نظری و پیشینه پژوهش بررسی ارزیابی عملکرد مالی سازمانی (فصل2)

  پيشينه پژوهش ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد,پيشينه تحقيق ارزیابی عملکرد مالی,چارچوب نظري ارزيابي عملكرد سازماني,فصل دوم پايان نامه ارشد ارزیابی عملکرد,مباني نظري ارزیابی عملکرد,مطالعات نظری و پیشینه پژوهش بررسی ارزیابی عملکرد مالی سازمانی (فصل2) دانلود فایل اصلی مطالعات نظری و…

 • پاورپوینت نمونه گيري

  پاورپوینت نمونه گيري برچسب ها: نمونه گیری چیستنمونه گیری سیستماتیکانواع نمونه گیری احتمالینمونه گیری هدفمندروش نمونه گیری تمام شماریمثال برای نمونه گیری خوشه اینمونه گیری سهمیه اینمونه گیری چند مرحله ای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نمونه گيري دسته بندي…

 • آشنایی با فرانک لويد رايت

  آشنایی با فرانک لويد رايت دانلود آشنایی با فرانک لويد رايت دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل آشنایی با فرانک لويد رايت فرانک لويد رايتFrank Lloyd Wright 8 ژوئن 1867 : تولد در ريچلند ، ويسکانسن9 آوريل…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بهره وری و شاخص های آن (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عوامل مؤثر بر بهره وری,پيشينه تحقيق اندازه گيري بهره وري,پيشينه نظري بهره وري,چارچوب نظري بهره وري و شاخص هاي آن,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش بهره وری وشاخص های آن,فصل دوم پايان نامه شاخص بهره وري,مباني نظري تاریخچه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران…

 • پرسشنامه صميميت زوجين

  ۱۳۸۷),پرسشنامه استاندارد صمیمیت زوجین اولیاء و همکاران,پرسشنامه رایگان صمیمیت روانشناختی,پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون,پرسشنامه صمیمیت زناشویی(آسوده و تیموری,پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن,دانلود پرسشنامه روانشناسی صمیمیت زوجین دانلود فایل اصلی پرسشنامه صميميت زوجين از سایت دانلود فایل پرسشنامه صميميت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت برچسب ها: نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشتهدف بهداشت مدارساهميت بهداشت مدارسمعاينات پزشكيبهبود وضعيت بهداشت محيط مدارسمعاينات بهداشتي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش…

 • پاورپوینت عمارت ملا لطف الله شيخ الاسلام سنندجي (موزه)

  پژوهشی در معماری و آرایه های تزئینی حمام عمارت ملا لطف الله شیخ الاسلام,تحقیق بررسی عمارت ملا لطف الله شيخ الاسلام سنندجي (موزه),دانلود پاورپوینت عمارت ملا لطف الله شيخ الاسلام سنندجي (موزه),مقاله موزه عمارت ملا لطف الله شيخ الاسلام سنندجي…

 • مصالح ساختمانی سیمان

  مصالح ساختمانی سیمان دانلود مصالح ساختمانی سیمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل سیمان مصالح ساختمانی ( CEMENT ) فهرست تاریخچه سیمانسیمان چیست؟ترکیبات شیمیایی سیمانروش های ساخت سیمانمراحل ساخت سیمانانواع سیمان تاریخچه سیمان در رم قدیم مخلوطی…

 • مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها

  مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها دانلود مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری ورزش در فقه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول :…

 • بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان

  بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان برچسب ها: بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان رفتار والدینروابط عاطفی والدینتحقیق رابطه رفتار دینی و روابط عاطفی والدینشکوفایی دانش…

 • مبانی نظری روانشناسی عشق

  مبانی نظری روانشناسی عشق دانلود مبانی نظری روانشناسی عشق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری روانشناسی عشق مفاهيم عشق بـه واسـطه آزمـايشـات گـونـاگون تـفاوتهاي ابراز عشق در دو جنس مرد و زن…