تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

برچسب ها:
پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانپروژه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانتحقیق تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانمبانی

رفتن به سایت اصلی

تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 152 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهبه منظور انجام تحقيق ابتدا به مطالعه مباني نظري تحقيق پرداخته شد. از اين رو بسياري از منابع در اختيار اعم از فارسي و لاتين و همچنين تحقيقات قبلي كه در اين زمينه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت . در اين راستا يكسري مصاحبه هاي اكتشافي با برخي از كارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندي مطالب نسبت به تدوين فرضيات تحقيق اقدام شد. در مرحله بعد مباني نظري تحقيق گردآوري شد كه در ادامه به مدل تحليلي تحقيق رسيديم. در ادامه روند تحقيق پرسشنامه به عنوان كاراترين ابزار گردآوري اطلاعات تعيين شد. محقق به منظور طراحي پرسشنامه روا و پايا انجام مطالعات بيشتر در مباني نظري و نظر سنجي هاي كارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر اين اساس و با توجه به شاخصهاي موجود ،پرسشنامه اي مشتمل بر 20 سؤال طراحي شد و پس از بررسي و رفع نواقص آن به تأييد اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيد و روايي آن مورد تأييد قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پايايي پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه در جامعه آماري توزيع شد و پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آن پايايي پرسشنامه با ضريب 8/80 درصد مورد تأييد قرار گرفت .در ادامه نيز پرسشنامه ها در بين نمونه آماري كه بالغ بر 120 نفر بودند توزيع و سپس جمع آوري شد و جهت تجزيه تحليل اقدام گرديد .به اين ترتيب فعاليت ميداني تحقيق با توزيع پرسشنامه در جامعه آماري شروع و با جمع آوري آنها خاتمه يافت.در نهايت به منظور تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي  با كمك نرم افزار spss استفاده شده است و براي رتبه بندي ابعاد از آزمون فريدمن استفاده شده است .نتايج حاصل از تجزيه تحليل اطلاعات كلي حاكي از تأييد فرضيات پژوهش حاضر مي باشد.مقدمه اطلاعات يکي از ارزشمندترين وروديهاي سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني مي شود و کمبود آنها سبب بي اطميناني و بي ثباتي آنان در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طريق فناوري اطلاعات جمع آوري ، پردازش و نگهداري مي شود.همر،چمپي (1378) از آنجايي که عملکرد موفقيت آميز سازمانها در گرو وظايف مديريتي يعني برنامه ريزي ،سازماندهي ،رهبري و کنترل است و انجام اينگونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني مديريت است از اين رو پيشرفت سازمانها بدون  برخورداري از ابزارهاي اطلاع رساني و کسب مهارتهاي لازم در زمينه کاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع رساني به کارکنان و مديران براي توانمند کردن آنها در كارهايشان امري غير ممكن است. استونر و فريمن(1375). دانشمندان و نظريه پردازان مديريت بر اين موضوع توافق دارند که کاربرد صحيح و مناسب فناوري  اطلاعات موجب افزايش اثربخشي کارکنان و مديريت در سازمان مي شود در نتيجه سبب شفافتر شدن مسئوليت و پاسخگو کردن کارکنان و مديران براي تسهيل ارائه خدمات بهتر مي شود. تغيير و تحولات بنياديني که در ماهيت و بکارگيري فناوري اطلاعات در برخي از کشورهاي جهان در حال شکل گيري است باعث تغيير نگرش و افزايش توان و مهارتهاي شغلي آنان شده است .از سوي ديگر ، توانمند سازي نيروي انساني يکي از اعجازآورترين رويکردهاي توسعه منابع انساني مي باشد که منجر به بالندگي نيروي انساني در سازمان مي شود .توانمند سازي يک حرکت دائمي است و اهميت آن همواره رو به افزايش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغييرات اجتماعي ، دستاوردهاي تکنولوژي و تقاضاي محيط رقابتي مي باشد . سازمانها نيازمند افرادي هستند که بتوانند بهترين استفاده از تکنولوژي پيشرفته را ارائه دهند و نوآوريها را بيابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهاي محيطي متعددي وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازي کارکنانشان ترغيب کرده اند .در اين ميان از جمله مهمترين اين محرکها اثرات فناوري اطلاعات در محيطهاي کاري مي باشد چرا که رشد سريع فناوري ، تمامي جوانب سازمانها را به نوعي تحت تأثير قرار داده است .تغييرات سريع فناوري باعث تغيير ماهيت کارها شده و رايانه ها و رباتها و دستگاههاي خودکار جايگزين مشاغل روتين شده اند . اين ابزار تغييرات شديدي در نوع  مهارتها مورد نياز افراد و اعضاي سازمان ايجاد كرده اندرابينز(1374). بديهي است براي رويارويي با چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات رشد كنند.فهرست مطالبچکيده    1فصل اول: کليات پژوهشمقدمه    . 41-1- بيان مسأله     51-2- اهميت  تحقيق    91-3- پيشينه تحقيق    101-4- اهداف  تحقيق    121-5- فرضيه هاي  تحقيق    121-6- روش تحقيق    131-7- جامعه آماري    131-8- قلمرو موضوعي تحقيق    141-9- قلمرو مکاني تحقيق    141-10- قلمرو زماني تحقيق    141-11- تعاريف واژه گان    141-12- مشکلات و تنگناهاي تحقيق    161-13- خلاصه فصل    16فصل دوم: مباني نظري تحقيقمقدمه    182-1- بخش اول: تشريح فناوري اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي    182-1-1- داده    182-1-2- اطلاعات    192-1-2-1-ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط    222-1-3- دانش    242-1-4- تگنولوژي    252-1-5- فناوري اطلاعات    262-1-6- انواع سيستمهاي اطلاعاتي    292-1-6-1-سيستم پردازش تعاملات    292-1-6-2-سيستم اطلاعات مديريت    302-1-6-3- سيستم پشتيباني تصميم    312-1-6-3-1- ويژگيهاي سيستم پشتيباني تصميم    312-1-6-4-سيتم پشتيباني تصميمات گروهي    322-1-6-5- هوش مصنوعي    332-1-6-6- سيتم هاي خبره يا هوشمند    342-1-6-6-1- ويژگيهاي سيستمهاي خبره     352-1-6-7- سيستم اتوماسيون اداري    352-1-6-7-1- مزاياي اتوماسيون اداري    362-1-6-8- سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)    362-1-6-8-1-ويژگيهاي سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)    362-1-7- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان    372-2- بخش دوم: بررسي توانمند سازي    412-2-1- تاريخچه و مباني توانمند سازي    412-2-2- تعاريف توانمند سازي    452-2-2-1-توانمند سازي بعنوان يک عنصر ارتباطي    452-2-2-2-توانمند سازي بعنوان يک مفهوم انگيزشي    462-2-3- دلايل توانمند سازي    482-2-4- مدلهاي توانمند سازي    512-2-4-1- مدلهاي عام    512-2-4-2- مدلهاي اقتضايي    562-2-5- منافع و موانع توانمند سازي    602-2-6- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمد سازي کارکنان    622-2-7- تصميم گيري درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازي     642-2-8- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازي    662-2-9- پيشينه تحقيق    672-3- بخش سوم: تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي منابع انساني    712-4- نتيجه گيري    762-5- خلاصه فصل    .78فصل سوم: روش پژوهشمقدمه    803-1- روش تحقيق    803-2- متغييرهاي تحقيق    .81 3-2-1- متغيير مستقل    .823-2-2- متغيير وابسته    ….823-3- قلمرو تحقيق    833-3-1- قلمرو موضوعي تحقيق    833-3-2- قلمرو مکاني تحقيق    833-3-3- قلمرو زماني تحقيق    833-4- جامعه آماري    843-5- نمونه و روش تعيين حجم نمونه    843-6- روشهاي جمع آوري اطلاعات    863-7- تحليل پرسشنامه    883-8- روايي و پايايي پرسشنامه    883-8-1- روايي    893-8-2- پايايي    ….893-9- فرايند عملياتي شدن مفاهيم    913-10- آزمون فرضيات    943-11- آمار توصيفي    953-12- آمار استنباطي    953-13- آزمون دو جمله اي    983-14- آزمون فريد من براي اولويت بندي گزينه ها    993- 15- خلاصه فصل    100فصل چهارم:تجزيه و تحليلمقدمه    1024-1- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها    1024-1-1- جنسيت    1034-1-2- سن    1034-1-3- سابقه خدمت    1044-1-4- سطح تحصيلات    1054-2- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها    .1074-2-1- آزمون کاي – دو و آزمون دو جمله اي    1074-3- آزمون فريد من    1144-3-1- رتبه بندي فرضيه ها    1144-3-2- درک معني دار بودن اختلاف بين رتبه ها    1174-4- تلخيص و نتيجه گيري    119فصل پنجم:نتيجه گيري5-1- خلاصه فرآيند تحقيق    1215-2- نتايج فرضيات    1225-2-1- نتيجه فرضيه اول    1225-2-2- نتيجه فرضيه دوم    1235-2-3- نتيجه فرضيه سوم    1235-2-4- نتيجه فرضيه چهارم    1245-3- پيشنهادهاي تحقيق    1245-4- محدوديتهاي تحقيق    1295-5- پيشنهاد براي محقق آينده    129پيوستهاپرسشنامه    .130منابع      فارسي 132خارجي 134

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
915
مشاهده

کد فایل:11157
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰
حجم فایل ها:1369

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانپروژه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانتحقیق تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانمبانی

 • پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی…

 • بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری

  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری برچسب ها: رضایت شغلی عوامل سازمانی عوامل محیطی عوامل فردی ماهیت شغلپایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداریپروژه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش…

 • بررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري

  بررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهر الکترونيکتحقیق بررسی دولت الکترونيکمبانی نظری و پیشینه تحقیق مديريت شهريبررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهريمفهوم مديريت شهريساختار مديريت شهريتعريف دولت…

 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2)

  پیشینه پژوهش مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي,پیشینه تحقیق بانكداري سنتي,دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2),دانلود مباني نظري کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي,مباني نظري تجارت الکترونیک,مباني نظري مف دانلود فایل اصلی دانلود چارچوب نظری و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی (فصل دوم )

  ادبیات نظری حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,پیشینه پژو,پیشینه تحقیق حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,چارچوب نظری حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,فصل دوم پایان نامه حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی…

 • تحقیق درمورد انسانيت و جرائم عليه آن

  تحقیق درمورد انسانيت و جرائم عليه آن برچسب ها: تحقیق درمورد انسانيت و جرائم عليه آن رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد انسانيت و جرائم عليه آن دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد…

 • پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری

  پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداری مشتری فهرست : مفهوم وفاداری 2 - 8 - 1 - 1 رویکرد رفتاری…

 • تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران

  تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران,رشد شناختی دانلود فایل اصلی تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران از سایت دانلود فایل مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران در حجم 131…

 • پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)

  پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم) دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مواد پیرامون ما(علوم هفتم)قالب بندی :…

 • پاورپوینت زندگی نامه دکتر علی شریعتی

  پاورپوینت زندگی نامه دکتر علی شریعتی دانلود پاورپوینت زندگی نامه دکتر علی شریعتی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : سال های ابتدایی زندگی دکتر شریعتی تحصیلات دانشگاهی فعالیت های سیاسی زندگی مخفیانه…

 • MMPI پرسشنامه فرم بلند

  MMPI پرسشنامه فرم بلند دانلود MMPI پرسشنامه فرم بلند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بسمه تعالی MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی ) پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا « MMPI فرم…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی و از کار افتادگی شغلی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی و از کار افتادگی شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی و از کار افتادگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی…

 • بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل

  بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل برچسب ها: بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغلتحقیق افسردگیپروژه روانشناسیافسردگی در بین شاغلینمبانی نظری افسردگیپیشینه پژوهش افسردگی رفتن به سایت اصلی بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل دسته بندي : روانشناسی…

 • عوامل موثر بر آرامش ذهنی

  آرامش ذهنی دانلود فایل اصلی عوامل موثر بر آرامش ذهنی از سایت دانلود فایل عوامل موثر بر آرامش ذهنی در حجم 30 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:اهميت توجه به مشکلات نوجوانيبا…

 • پاورپوینت حرکت بدن

  پاورپوینت حرکت بدن برچسب ها: پاورپوینت حرکت بدنمغز از چه قسمت هایی تشکیل شده استمغز چگونه رشد می کندبرشی از کلیهماهیچه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حرکت بدن دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:…

 • اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی,پایان نامه بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی,پروژه بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی حرکتی

  مبانی نظری و پیشینه آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی حرکتی دانلود مبانی نظری و پیشینه آموزش پیش دبستانی و یادگیری مهارتهای روانی حرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل هاي ارزيابي عملكرد و کارایی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ابعاد عملکرد,پيشينه تحقيق مدل هاي ارزيابي عملكرد,فصل دوم پايان نامه ارزيابي عملكرد,مباني نظري ابعاد عملکرد کارکنان,مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد,مدل هاي ارزيابي عملكرد و کارایی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم…

 • پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING)

  پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING) دانلود پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING) دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت الگوبرداری (BENCHMARKING). این فایل در ارتباط با فرآیند الگوبرداری تهیه شده است، در حجم 39 اساید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش (فصل2)

  ادبیات نظری تسهیم دانش,پیشینه پژوهش موانع مدیریت دانش,چارچوب نظری مدیریت دانش,خرید مبانی نظری الگوهای مدیریت دانش,داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش,دانلود پیشینه تحقیق اهداف مدیریت دانش دانلود فایل اصلی داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی…

 • پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا

  پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا دانلود پاورپوینت با موضوع مثلث برمودا دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مثلث برمودا که با نام مثلث شیطان شناخته می شود، منطقه ای نامعلوم در بخش غربی اقیانوس اطلس شمالی است.…

 • پاورپوینت انواع پوشش پشت بام

  پاورپوینت انواع پوشش پشت بام دانلود پاورپوینت انواع پوشش پشت بام دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انواع پوشش پشت بام،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: انواع…

 • گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد

  گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دانلود گستره نظری و پیشینه پژوهش نگرش به اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق و وجدان کاری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش وجدان کاری و تعهد,پيشينه تحقيق عوامل مؤثر بر وجدان کاری,پيشينه نظري,چارچوب نظري وجدان کاری در قرآن,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش اخلاق و وجدان کاری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه وجدان کاری و انگیزش,مباني نظري مفهوم اخلاقی کار…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی ، تعهدکارکنان سازمان فصل دوم : بررسي پيشينه تحقيق…

 • پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم ارزش ها

  پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم ارزش ها دانلود پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم ارزش ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزش‌ها : هنجارهای یک جامعه در نهایت تجلی ارزش‌های…

 • ادبیات نظری تحقیق مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر

  ادبیات نظری تحقیق مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر دانلود ادبیات نظری تحقیق مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مصالحه در قصاص…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی خدمات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بازاریابی خدمات اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای خصوصی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نسل های تلفن های همراه

  دانلود پاورپوینت با موضوع نسل های تلفن های همراه برچسب ها: مقاله در مورد نسل های تلفن همراهنسل دوم تلفن همراهنسل اول شبکه تلفن همراهشبکه های تلفن همراهمقاله شبکه های تلفن همراهآشنایی با شبکه های موبایلنسل صفر تلفن همراهمقاله نسل…

 • پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن

  پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دانلود پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دارای 48 اسلاید قابل ویرایش.   بخشی از اسلاید: لودر…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)

  1392),ارزیابی انسجام درونی,انسجام درونی,پرسشنامه استاندارد انسجام درونی,پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران,پرسشنامه انسجام,پرسشنامه انسجام درونی,دانلود پرسشنامه استاندارد,سنجش انسجام درونی,مقیاس انسجام درونی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه…

 • پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS

  پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS دانلود پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معرفی مزایا و کاربردهای GPS، در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش . بخشی از متن:…

 • پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق

  پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق دانلود پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دینداری وطلاق فصل دوم : دین و تعاریف آن…

 • فایل پاورپوینت معماری معاصر ایران

  فایل پاورپوینت معماری معاصر ایران برچسب ها: دانلود پاورپوینت معماری معاصر ایرانپاورپوینت معماری معاصر ایرانمعماری معاصرمعماری اسلامی در سرزمین مصرمعماری معاصر ایرانپاورپوینت معماری اسلامی در سرزمین مصرپروژه درس معماری معاصرپاورپوینت معماری معاصرمعماریمعماری معاصر در ایران رفتن به سایت اصلی فایل…

 • پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51

  پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 برچسب ها: مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51موضعی شدن میکروب در بیضه هاواکسن S19واکسن لیوفیلیزهویژگی های این واکسن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 دسته…