تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان

تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان

برچسب ها:
نيروهاي رقابتي پورتر مزيت رقابتي بيمه گر بيمه گزار خود بيمه گري چانه زنيتاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهانپایان نامه تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهانتحقیق تاثير مدل رقابتي

رفتن به سایت اصلی

تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان(موردمطالعه شرکت هاي بيمه دانا،آسيا،نوين ورازي اصفهان) از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 126 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده:در اين تحقيق ابتدا عوامل رقابتي مدل پورتر مورد بررسي وسپس با توجه به عوامل کليدي رقابت در بازار بيمه به شناسايي  بيمه گر ، بيمه گزار ، خود بيمه گري ،شرکت هاي کپتيو ، بيمه مرکزي وشرکت هاي بيمه پرداخته وسپس مؤلفه هاي مدل رقابتي مايکل پورترو مدل تطبيقي پورتر در صنعت بيمه  مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در فصل دوّم مقدمه اي بر بيمه و تاريخچه بيمه مي باشد به صورتيکه سعي بر آن است صنعت بيمه را به صورت علمي و تخصّصي مورد ارزيابي قرار دهيم. ابزار سنجش اين پژوهش پرسشنامه اي با 24 پرسش مي باشد. جامعه مورد بررسي دراين تحقيق نمايندگان شرکت هاي بيمه دانا، آسيا، نوين و رازي دراستان اصفهـان مي باشند که بر اين اساس 188 نفرانتخاب وپرسشنامه دربين انان توزيع واطلاعات لازم جمع آوري گرديد .براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون فرضيه ها ،تحليل واريانس و جداول آماري واز نرم افزار SPSS 19  استفاده گرديد .نتايج بدست آمده حاکي ازآن دارد که طبق نظرات نمايندگان بيشترين عامل رقابت برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان را  قدرت چانه زني بيمه گذاران با ميانگين رتبه3.35 و کمترين ان را ورود شرکت هاي بيمه تازه وارد با ميانگين رتبه 2.15 دارا مي باشد.مقدمه:بيمه در دنياي کنوني يکي از ارکان مهم زندگي و اقتصاد کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است.اکثر افراد ساکن در کشورهاي پيشرفته داراي چندين نوع بيمه هستند.بيمه خودرو،منزل،عمر و سرمايه گذاري از جمله بيمه هايي است که اين افراد از آن بهره مي گيرند.بيمه صندوقي براي تامين خسارت هاي جاني و مالي مي باشد. بيمه در زمان حال براي پيش بيني و مقابله با حوادثي که در آينده احتمال رخ دادن آن مي باشد در نظر گرفته شده است و به نحوي آينده نگري اقتصادي است. در ايران نيز،صنعت بيمه کشور به سرعت بسوي خصوصي سازي و آزاد سازي گام بر داشته است بطوري که تا کنون شاهد فعاليت حدود 28 شرکت به ثبت رسيده و فعال در زمينه بيمه هاي بازرگاني در ايران هستيم ، لذا بيمه گران هر روز با رقابتي فزاينده تر از قبل مواجهند و مسلما” آينده از آن بيمه گراني خواهد بود که بتوانند روشهاي سنتي فروش را با واقعيتها و مهارتهاي بازاريابي و فروشندگي حرفه اي خدمات بيمه اي جايگزين نمايند( روستا، 1392).فروش بيمه، به دليل اينکه خدمتي غير قابل مشاهده و غير قابل لمس را مي فروشد، تا حدود زيادي کار را براي فروشنده آن مشکل مي نمايد بنابراين آشنايي با ماهيت خدمات و کالاهاي غير ملموس از جمله بيمه و تلاش براي مشهود جلوه دادن اقلام نامشهود يا نا ملموس قدم اول در موفقيت فروش بيمه است . محيط اقتصادي امروزي، محيطي پيچيده ومتلاطم است ،به طوريکه بررسي هاي اجزاي يک محيط براي رقابت موثر امري ضروري است.شرکت ها بابررسي ابعاد مختلفي از محيط راحت تر وبهتر مي توانند مجموعه فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شرکت رابشناسند وقادرند نسبت به تغييرات محيطي واکنش مناسب نشان دهند.با توجه به تحقيقات فراوان صورت گرفته در زمينه شناسايي عوامل موفقيت در بازاريابي ، همچنان در ايران ما، در خصوص فروش خدمات بيمه اي  با مشکلاتي مواجه هستيم که اين امر مي تواند ناشي از عدم شناخت عوامل رقابتي باشد.تحقيق حاضر در نظر دارد به اين زمينه بپردازد و عوامل رقابتي  مختلف که در وحله اول منجر به شناخت مشکلات موجود در شرکت خود و در نهايت باعث موفقيت در امر فروش خدمات بيمه اي مي شود را شناسايي و بررسي نمايد. با توجه به بررسي هاي انجام شده، در اين تحقيق از مدل پنج وجهي مايکل پورتر  استفاده مي شود.پورتر  براي بررسي محيط رقابتي در يک صنعت ،پنج نيرو معرفي کرده است که عبارتند ازتهديدرقباي تازه وارد  ، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين  ، قدرت چانه زني خريداران  ،قدرت چانه زني تامين کنندگان  ورقابت درميان شرکت هاي موجود درصنعت  (ديويد ا آکر ،1386) .ما مي توانيم اين مدل را با صنعت بيمه تطبيق داده و  در عرصه صنعت بيمه از آن استفاده نماييمفهرست مطالبچکيده      1مقدمه     2فصل اوّل: کليات تحقيق1-1) مسأله پژوهش     41-2) ضرورت تحقيق     51-3) اهداف تحقيق      51-4) فرضيات تحقيق     61-5) قلمرو تحقيق     61-6) متغيرهاي تحقيق     71-7) تعريف واژه هاو اصطلاحات    71-8) چار چوب پژوهش     81-8-1)مدل 5 وجهي مايکل پورتر    101-8-1-1)تهديد تازه واردها يا رقباي جديد و بالقوه     101-8-1-2)تهديد محصولات يا خدمات جايگزين      10 1-8-1-3)قدرت چانه زني خريداران     11 1-8-1-4)قدرت چانه زني تامين کنندگان     11 1-8-1-5)ميزان رقابت ميان رقباي فعلي     12 1-8-2)مفهوم رقابت پذيري    121-8-3)تدوين راهبرد در يک صنعت رقابتي     131-8-4)مدل تطبيقي صنعت بيمه با  با مدل 5 وجهي پورتر     131-8-4-1)تدوين عوامل رقابتي پورتر درصنعت بيمه     14فصل دوم: بررسي ادبيات تحقيق مقدمه    252-1)پيشينه تحقيق     262-1-1)سابقه تحقيق در داخل کشور    262-1-2)سابقه تحقيق در خارج از کشور    27 2-2)نقش بيمه    302-3)تاريخچه بيمه     352-4)سير تحول بيمه     362-5)آغاز حرفه بيمه گري     372-6)تاريخچه بيمه در ايران    402-7)جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ايران     462-8)تعريف  واژه بيمه     472-9)برنامه تحول در صنعت بيمه کشور     482-10)چشم انداز و اهداف کلان بيمه     48فصل سوّم : روش تحقيقمقدمه     573-1)روش تحقيق     583-2)جامعه آماري      593-3)تعيين حجم نمونه     593-4)روش نمونه گيري     623-5)روش گردآوري اطلاعات     633-6)تعيين روايي پرسشنامه     653-7)روش تجزيه وتحليل داده ها     67فصل چهارم تجزيه و تحليل داده هامقدمه    684-1)بررسي مشخصات جمعيت شناختي نمايندگان بيمه استان اصفهان     694-2)تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    74فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادهامقدمه     955-1)نتايج حاصل از بررسي مشخصات جمعيت شناختي نمايندگان بيمه استان اصفهان    955-2)نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق    965-3)پيشنهادها    1005-3-1)پيشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت هاي بيمه استان اصفهان     1005-3-2)محدوديت هاي تحقيق    1015-3-3)پيشنهاد ها براي تحقيقات آينده    102منابع فارسي    103منابع لاتين    105ABSTRACTE    106

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
879
مشاهده

کد فایل:11073
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:2150

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
نيروهاي رقابتي پورتر مزيت رقابتي بيمه گر بيمه گزار خود بيمه گري چانه زنيتاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهانپایان نامه تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهانتحقیق تاثير مدل رقابتي

 • تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟

  تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟ برچسب ها: تحقیق درمورد هیدرولیک چیست رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟ دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد هیدرولیک چیست؟قالب بندی: وردتعداد صفحات:6قسمتی از تحقیق هیدرولیک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تسهیم دانش تعریف دانش قبل از توضیح مفهوم دانش ، لازم است که…

 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد برچسب ها: پایان نامه اعتیادتحقیق بازگشت به اعتیاد اعتیاد در بین زنانتحقیق عوامل اجتماعیبررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیادتاریخچه مواد مخدر در ایراننظریه فشار آگینونظریه همنشینی افتراقی رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی

  پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلال لجبازی افرمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال لجبازی – نافرمانی 2 - 2 - 1 - اختلال لجبازی -…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء و نمودار پیکربندی (استقرار)

  دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء و نمودار پیکربندی (استقرار) برچسب ها: نمودار دیاگرامنمودار حالتنمودار umlنمودار object diagramآموزش رسم نمودارهای umlنمودار مورد کاربریآموزش رسم نمودار حالترسم نمودار use case diagram رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء…

 • پاورپوینت سرمایه گذاری دردوران رکود

  پاورپوینت سرمایه گذاری دردوران رکود برچسب ها: بهترین سرمایه گذاری در دوران رکودمشاغل‏ ‏دوران‏ ‏رکودبازاریابی در دوران رکود اقتصادیبهترین سرمایه گذاری در زمان تورمبهترین کار در زمان رکود بازاربهترین سرمایه گذاری در زمان تحریمسرمایه گذاری در شرایط بحران اقتصادیبهترین سرمایه…

 • پاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها

  پاورپوینت استانداردهای آب و فاضلاب,پاورپوینت تفسیرنتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,پروژه تصفیه آب و فاضلاب,تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,دانلودپاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها دانلود فایل اصلی پاورپوینت تفسیر نتایج…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود,انگیزه های مدیریت سود,تئوریهای چسبندگی هزینه ها,چسبندگی هزینه و انگیزه های مدیریت سود,روشهای مدیریت سود,مفهوم چسبندگی هزینه ها,مفهوم مدیریت سود دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم…

 • ادبیات نظری سیستم های مغزی رفتاری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سیستم های مغزی رفتاری,چارچوب نظری سیستم های مغزی رفتاری,فصل دوم پایان نامه سیستم های مغزی رفتاری,فصل دوم مقاله سیستم های مغزی رفتاری,مبانی نظری سیستم های مغزی رفتاری,مکانیزمهای‌ مغزی‌ پاداش‌ و تنبیه دانلود فایل اصلی ادبیات نظری سیستم های…

 • مبانی نظری مدل DEA شبکه ای

  مبانی نظری مدل DEA شبکه ای دانلود مبانی نظری مدل DEA شبکه ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدل DEA شبکه ای Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را…

 • پیشینه و مبانی نظری استراتژی رقابتی

  پیشینه و مبانی نظری استراتژی رقابتی دانلود پیشینه و مبانی نظری استراتژی رقابتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استراتژی رقابتی استراتژی پیشینه استراتژی واژه استراتژی در اصل از واژه ی یونانی مشتق شده…

 • پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

  پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS دانلود پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( CDS)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پاورپوینت آبیاری بارانی

  پاورپوینت آبیاری بارانی برچسب ها: آبیاری بارانی یونجهآبیاری بارانی کلاسیک ثابتهزینه آبیاری بارانی در هکتارآبیاری بارانی گندمآبیاری بارانی pdfهزینه سیستم آبیاری بارانیتجهیزات آبیاری بارانیمعایب ابیاری بارانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آبیاری بارانی دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و…

 • آزمون عملکردی درس علوم تجربی پایه پنجم

  آزمون عملکردی درس علوم تجربی پایه پنجم دانلود آزمون عملکردی درس علوم تجربی پایه پنجم دسته بندي : دانش آموزش جزئیات و دریافت گزارش فایل شامل تمامی آزمون های عملکردی مهم و مفید برای پایه پنجم دبستان 12 آزمون عملکردی…

 • پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد

  پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد دانلود پیشینه و مبانی نظری توسعه و مناطق آزاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مروری بر ادبیات نظری 8 1 - 2 توسعه 8 مقدمه…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روان در ایران و جهان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان در…

 • پاورپوینت پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری

  پاورپوینت پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری دانلود پاورپوینت پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت پیشگیری از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری،در حجم…

 • پاورپوینت سرطان دهان

  پاورپوینت سرطان دهان برچسب ها: متخصص سرطان دهاناشکال مختلف سرطان دهانآیا سرطان دهان کشنده استسن سرطان دهانعامل سرطان دهانفرق آفت و سرطان دهانعکس سرطان دهان و زبانازمایش تشخیص سرطان دهان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سرطان دهان دسته بندي :…

 • پاورپوینت مكانيزم SSH و اتم

  پاورپوینت مكانيزم SSH و اتم برچسب ها: پاورپوینت مكانيزم SSH و اتمتغييرات خواص بعد از كرنش سختيتغييرات خواص حين آنيل كرننيروي محركه رشد دانه نيروي محركه تبلور مجدد recoveryمراحل آنيل كردن بعد از تغيير شكل پلاستيكتغييرات خواص بعد از كرنش…

 • رساله معماری طراحی زندان

  پروژه معماری,تاریخچه تحول زندان ها در ایران,تاریخچه و تعاریف زندان,رساله معماری طراحی زندان,روانشناسی زندان,زندان از دیدگاه قرآن و روایات,مبانی نظری زندان,مکان یابی و روند طراحی زندان دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی زندان از سایت دانلود فایل دانلود رساله معماری…

 • مبانی نظری و پیشینه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

  مبانی نظری و پیشینه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری دانلود مبانی نظری و پیشینه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

  مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : جو روانی اجتماعی کلاس : تعاریف : انواع…

 • پاورپوینت نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی

  پاورپوینت نحوه برگزاری المپیادهای ورزشی برچسب ها: المپیاد ورزشی چیستگزارش المپیاد ورزشی درون مدرسه ایمتن المپیاد ورزشی درون مدرسه اینمونه گزارش المپیاد درون مدرسه ایالمپیاد ورزشی درون مدرسه ای ابتداییمتن دستورالعمل المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبرگزاری المپیاد درون مدرسه ایبرنامه…

 • مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی

  مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی دانلود مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی عملکرد در لغت…

 • بررسی اثربخشي روان درماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران دارای کودک سرطان

  بررسی اثربخشي روان درماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران دارای کودک سرطان برچسب ها: پایان نامه سازگاري روانشناختيمبانی نظری اميدواريپایان نامه روان درماني حمايتيتحقیق سازگاري شغلياميد به زندگيبررسی اثربخشي روان درماني حمايتي گروهي بر اميد…

 • پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی

  پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی دانلود پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظریه‌ی عقلانی - عاطفی روانشناسی شناختی را می‌توان رویکردی جدید در…

 • بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان

  بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت، خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزان برچسب ها: خلاقیتجهت گیری هدف پیشرفتخودکارآمدیرويكردهاي مختلف به خلاقيتتحقیق بررسي رابطه جهت گيري هدف پيشرفت خود كارآمدي و خلاقيت در دانش آموزانمقاله جهت گیری هدف پیشرفت و…

 • پیشینه و مبانی نظری ارزیابی و مدیریت بحران

  پیشینه و مبانی نظری ارزیابی و مدیریت بحران دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزیابی و مدیریت بحران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری ارزیابی ومدیریت بحران فصل دوم : مفاهيم ، مباني…

 • مطالعات و رساله معماری طراحی سالن ورزشي چندمنظوره

  پایان نامه معماری سالن ورزشي چندمنظوره,رساله معماری طراحی سالن ورزشي چندمنظوره,طراحی سالن ورزشي چندمنظوره,مطالعات معماری طراحی سالن ورزشي چندمنظوره,معماری سالن ورزشي چندمنظوره دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماری طراحی سالن ورزشي چندمنظوره از سایت دانلود فایل دانلود مطالعات و…

 • بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان برچسب ها: پایان نامه فعالیت های فوق برنامهپایان نامه خودکارآمدی تحصیلیپایان نامه عملکرد تحصیلیمبانی نظری فعالیت های فوق برنامهمبانی نظری خودکارآمدی تحصیلیعوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلیابعاد…

 • پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی

  پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی دانلود پیشینه ومبانی نظری قابلیت های سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل قابلیت های سازمانی و مزیت رقابتی فهرست مطالب : 2 - 3 - 1 .…

 • پروپوزال ارزیابی میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکارمقطع متوسطه شیراز

  اضطراب,غیرورزشکار,ورزشکار دانلود فایل اصلی پروپوزال ارزیابی میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکارمقطع متوسطه شیراز از سایت دانلود فایل پروپوزال ارزیابی میزان اضطراب دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکارمقطع متوسطه شیراز در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل…

 • بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی

  اختلال اعتیاد به اینترنت,اعتیاد به اینترنت,بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی,تاریخچه اعتیاداینترنتی,جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی,عواقب منفی استفاده ازای,وابستگی به فضای مجازی دانلود فایل اصلی بررسی…

 • فایل پاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان)

  فایل پاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان) برچسب ها: دانلودپاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی(محله علی قلی آقا اصفهان) ویژگی محله شهرهای اسلامیمحله علی قلی آقا اصفهانپاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامیپاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی…