تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

برچسب ها:
دانلود پایان نامه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایراندانلود پروژه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانتحقیق تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانمبانی نظری تاثیر بررسی تحقیقات بازاریاب

رفتن به سایت اصلی

تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق د109صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.مقدمهدر سياستگذاري هاي اقتصادي ايران به دنبال رهايي از وابستگي بالا به صادرات نفت كه همواره داراي نوسان زيادي نيز بوده است سعي شده است تا با گسترش صادرات غيرنفتي و بويژه صادرات محصولات كشاورزي به مقابله با اين شرايط پرنوسان پرداخته شود. اين در حالي است كه شرايط متنوع و مناسب اقليمي ايران موجب شده است تا ايران در توليد برخي از محصولات كشاورزي از مزيت نسبي برخوردار باشد.همچنين کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد قيمت آن طی سال های اخير و مهمتر از همه پايان پذير بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به اين باورمی رساند که توسعه صادرات غير نفتی و رهايی يافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذير است)اکبری وکريمی هسینجه ، 1379 ).بحران های اقتصادی سالهای اخير، حداکثر کاهش قيمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پيشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد ترديد جدی قرارداده است)خداورديزاده،1379).امروزه توسعه صادرات غير نفتی يک ضرورت است زيرا درآمدهای ارزی را افزايش می دهد و در نتيجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزينه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ايران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غير نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.تجربه گذشته ايران در زمينه نوسان درآمدهای ارزی ايجاب می کند که سياستگذاری هايی در زمينه افزايش صادرات غير نفتی انجام پذيرد)بی ريا و جبل عاملی ( 1379 ).در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گيرد. باتوجه به اين نکته که وسعت و شرايط خاص اقليمی و جغرافيايی کشور قابليت های بالايی را در توليد برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا اين محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غير نفتی را تشکيل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جايگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).زعفران از جمله محصولاتی است كه ايران همواره در دهه هاي اخير بيش از نيمي از بازار جهاني اين محصولات را در اختيار داشته است ) فائو،.( 2007صادرات زعفران ايران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گيري برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسيده است . به عبارت ديگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره ياد شده داراي نوسانات زياد نيز بوده است . اين رقم در مورد ارزش صادرات حتي فراتر بوده است و بيش از  19 درصد رشد نشان مي دهد ) پايگاه اطلاعاتي سازمان ملل، 2010) .بطور تلويحي مي توان گفت حدود 1 درصد قيمت صادراتي رشد داشته است . البته اگر رشد جهاني قيمت ها در نظر گرفته شود رشد قيمت صادراتي چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشي از صادرات نفت ممكن است ارزآوري محصولاتي مانند زعفران به ظاهر حايز اهميت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قيمت نفت و فرآورده هاي آن و همچنين تداوم ارزآوري محصولات كشاورزي، ارز حاصل از آنها بسيار حايز اهميت خواهد بود. به ويژه به منظور رهايي از پديده بيماري هلندي دامنگير اقتصاد ايران، تمركز بر روي صادرات غيرنفتي و به ويژه محصولات كشاورزي يك ضرورت به حساب می آید.با جود اينکه عمده زعفران جهان در ايران توليد می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده اين است که کشورهايی نظير اسپانيا وامارات با واردات فله ای اين محصول و صادرات مجدد اصولی و مديريت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طريق تحقيقات بازاريابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهايی جهان تثبيت نمايند.نام ايران در بازارهای بين المللی اين محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصيل می گردد.از سويی ديگر شناخت مسيرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقيقات بازاريابی را التزام  می بخشد. اين التزام اگر چه تا چندی پيش در مکتوبات مديريتی صرفاً جنبه تئوريکی داشت اما امروزه اين مسئله در حيات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذير و غيرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جايگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جديد و همچنين دستيابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. اين موضوع بررسی تاثير تحقيقات بازاريابی و تامل در اين خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ايران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.تشریح و بیان مسألهتوسعه اقتصادی با به کارگيری تمام امکانات، توانمندی ها و استعدادهای مادی و معنوی جامعه، برای تامين نيازمندی های بازارهای داخلی و خارجی ميسر می شود. يکی از روش های دستيابی به اين هدف، تشويق و گسترش صادرات می باشد. طی چند دهه گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور را شامل می شود و اقتصاد کشور نيز تقريبا به طور کامل از روند صادرات نفت تبعيت نموده و با تغييرات آن دچار نوسان می شود. با توجه به رشد جمعيت و افزايش مصرف داخلی نفت در آينده درآمدهای حاصل از نفت کاهش خواهد يافت لذا موضوع تنوع صادرات بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد. با توجه به سابقه تاريخی، صادرات محصولات کشاورزی که يکی از اقلام عمده صادرات غير نفتی می باشد، می تواند از ابعاد مختلفی حائز اهميت باشد( توحیدی ، 1387)در اين ميان زعفران جايگاه خاصی دارد، اين محصول به دليل مصارف خوراکی و دارويی مورد توجه بسياری از مردمان جهان قرار دارد. اين محصول نه تنها مزيت نسبی دارد بلکه از مزيت مطلق هم برخوردار می باشد لذا می توان با توليد و صادرات آن منابع ارزی فراوانی را وارد کشور نمود )سجادی ، 1385). معمول ترین روش برای ورود به بازارهای جهانی برای شرکتهای کوچک و متوسط به کارگیری صادرات است . صادرات نسبت به تعهدات مالی و منابع انسانی و غیره کمترین نیاز را دارد .ریسک های مالی و سرمایه گذاری اندک دارد و اجازه انعطاف پذیری ساختاری و استراتژیکی بیشتری را می دهد.( لونیدو و همکاران ،  2004  )گسترش تجارت جهانی شدن محصولات و خدمات و بين المللی شدن شرکتهای خاص همواره بر اهميت عملکرد صادرات افزوده است )رز و شوهام، 2002) .با استحاله در نحوه ميان توليد کننده و مشتری در بازار، نياز به ساز و کاری جهت دستيابی به توسعه پايدار و ادامه حيات سازمانها بيش از پيش احساس می گردد. تحقيقات بازاريابی مکانيزی کليدی است که سازمانها با استمرار از آن به شناخت هر چه بيشتر مشتريان بالقوه به همان قوت مشتريان فعلی نائل می گردند به عبارتی ديگر لازمه توانمندی در درک مشتريان به کاربست مداوم تحقيقات بازاريابی در تصميم گيری و تجزيه و تحليل مستقيم بازار نياز دارد )جاوالجی  وهمکاران ،2006)شرکتهايی که همواره نيازها و خواسته های مشتريانشان را شناسايی می کنند و به آن نيازها پاسخ می دهند و محصولات مناسب ارائه می دهند و در شناسايی نيازهای آتی مشتريان توانمند تر هستند، بهتر می توانند رضايت مشتريان را به دست آورند و جايگاه رقابتيشان را محکم نمايند )کادوگان و همکاران، 2002).دشپاند و وستر  ( 1993 ) با صراحت به این موضوع اعتقاد دارند که بازارگرایی برای تمامی سطوح سازمانها مورد نیاز است اما در مباحث بازارگرایی داشتن اطلاعات مرتبط با بازار که شامل مشتری ، رقیب و سایر عوامل بازار است به شدت مورد نیاز می باشد. کالی )  1993 ) بيان می کند که به کارگيری تحقيقات بازاريابی جايگاه مهمی در اداره و توسعه بازارگرايی تسخير می کند. جاوالجی و همکاران بر این باورند که تحقیقات بازاریابی موسسه جایگاه ویژه ای در بازارگرایی دارد.موضوع تحقیقموضوع تحقيق، بررسی تاثير تحقيقات بازار بر صادرات زعفران ايران به خصوص زعفران صادراتی از مشهد می باشد. در اين ميان ايران بزرگترين توليد کننده زعفران جهان است و به دليل دارا بودن تنوع آب و هوايی، بسياری از محصولات باغی و زراعی از جمله زعفران آن دارای بالاترين درجه کيفيت می باشد. مطابق سالنامه آمار گمرک ايران ميزان صادرات در سال 79 ، به 107 تن رسيده است که اين ميزان 41 درصد توليد داخلی است. در سال 1381 ايران به ارز 56 ميليون دلار زعفران صادر کرده است و در اين ميان امارات متحده عربی با وارد کردن 61.7 تن زعفران ایران  به ارزش 27.4 میلیون دلار و اسپانيا با واردکردن 43.1 تن زعفران ایران به ارزش 21 میلیون دلار از عمده ترين وارد کنندگان زعفران در سال مذکور بوده اند.میزان صادرات در سال 90 ، 126 تن به ارزش 366 میلیون دلار می باشد.ضمن اينکه در طرف تقاضای واردات بازار صادرات جهانی حدود 57 کشور حضور دارند و در طرف تقاضای واردات بازار صادرات زغفران ايران، بالغ بر 27 کشور حضور دارند )اسپانيا، ايتاليا، آمريکا، امارات، فرانسه، سوئد، سوئيس، ژاپن، آرژانتين، انگلستان، عربستان سعودی، آلمان، هند، تايوان، بلژيک، کانادا، هنگ کنگ، سنگاپور، اتريش، استراليا، قطر، بحرين، موريس، هلند، نروژ، کويت و روسيه( که از اين تعداد تنها امارات، اسپانيا، فرانسه، سوئد، سوئيس و عربستان بالاترين مقدار واردات زعفران را دارند )زوار و همکاران ،1366).واردات جهان طی سال های 1991 تا 2001 روندی فزاينده داشته است به طوری که طی اين سال ها واردات زعفران از رشد 183 درصدی برخوردار بوده است و از 5951 هزار دلار در سال 1991 به 16894 هزار دلار در سال 2001 رسيده است که اين نشانگر شناخت بيشتر اين محصول در سطح جهان و تقاضای بيشتر آن می باشد که پتانسيل بالاتری برای افزايش صادرات کشور در پی دارد ) آبادی ، 1384).در زمینه میزان و ارزش صادرات نیز در طی سالهای گذشته صادرات زعفران ایران چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رشد داشته است . جدول زیر نشان دهنده مقدار و ارزش صادرات زعفران ایران در طی سال های مختلف است که نشان دهنده رشد صادرات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی می باشد.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1112
مشاهده

کد فایل:11413
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:577

اشتراک گذاری:

 قیمت:

17,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایراندانلود پروژه تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانتحقیق تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایرانمبانی نظری تاثیر بررسی تحقیقات بازاریاب

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وعزت نفس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وعزت نفس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وعزت نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود وعزت نفس فهرست مطالب : الف ) مفاهيم…

 • تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان

  تاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهان برچسب ها: نيروهاي رقابتي پورتر مزيت رقابتي بيمه گر بيمه گزار خود بيمه گري چانه زنيتاثير مدل رقابتي مايکل پورتر برفعاليت شرکت هاي بيمه استان اصفهانپایان نامه تاثير مدل…

 • طرح توجیهی احداث ساختمان تخصصي تعميرات و خدمات گوشی های موبایل

  تعمیرات تخصصی موبایل,طرح تو,طرح توجیهی آموزش تعمیرات سخت افزار نرم افزار گوشیهای موبایل,طرح توجیهی احداث ساختمان تخصصي تعميرات و خدمات,طرح توجیهی خدمات موبایل,طرح توجیهی فروشگاه تعمیر و فروش موبایل,کارافرینی اموزش تعمیر موبایل,گوشی های موبایل دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث…

 • پاورپوینت انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا

  پاورپوینت انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا برچسب ها: انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضاظرفیت ودرجه بندی هتلانواع هتلهتلهای زنجیره ای هتل فرودگاهیهتلهای خاص یا غیرمتعارف رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع…

 • بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

  بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر برچسب ها: بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسرمیزان اختلالات رفتاریاختلالات رفتاری بزرگسالاناختلالات رفتاری کودکان pdfانواع اختلالات در کودکاناختلالات رفتاری در…

 • پاورپوینت سوء رفتار در خانواده

  پاورپوینت سوء رفتار در خانواده برچسب ها: سوء رفتار در خانواده سوء رفتار نسبت به همسرعلل سوء رفتار زوج ها بارداری و سوء رفتار سوء رفتار نسبت به فرزندان سوء رفتار نسبت به سالمندان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سوء…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام (فصل دوم )

  ادبیات نظری دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام,پیشینه تحقیق دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام,تحقیقات انجام شده در مورد دارای,فصل دوم پایان نامه دارایی و شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام,مبانی نظری دارایی و شیوه ها…

 • پیشینه و مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته

  پیشینه و مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته دانلود پیشینه و مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق معاملات اشخاص وابسته فصل دوم مبانی نظري و پیشینه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها

  پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها نوشته کن بلانچارد،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • پاورپوینت مسائل اجتماعي وروحي رواني

  پاورپوینت مسائل اجتماعي وروحي رواني برچسب ها: آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنانآسیب های اجتماعی زلزلهآسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانوادهنقش زنان در کاهش آسیب های اجتماعیآسیبهای حوزه زنانمشکلات اجتماعی زنانمقاله آسیب های اجتماعی زنانانواع آسیب های اجتماعی زنان رفتن…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی یا موضوع سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه

  دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی یا موضوع سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه برچسب ها: فرمول سرعت متوسطتعریف شتاب لحظه ایفرمول سرعت لحظه ای در فیزیکفرمول شتاب لحظه ایشتاب متوسطفرمول شتاب متوسطفرمول تندی متوسطسرعت لحظه ای چیست…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایتمندی تحصیلی (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایتمندی تحصیلی (فصل دوم),مبانی نظری رضایتمندی تحصیلی (فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایتمندی تحصیلی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایتمندی تحصیلی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین

  پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری فهرست مطالب : نظریه های مختلف در مورد اختلالات…

 • بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

  بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت برچسب ها: بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتخلاقیت کودکانتحقیق کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتمفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه دانشمندانرابطه خلاﻗﻴﺖ هوش و پيشرفت…

 • پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول

  پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول برچسب ها: دانلود پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول مقایسه شهر آمل و استانبولمقایسه معماری شهر آمل و استانبولمعماری شهر استانبولمعماری شهر آملپاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبولپاورپوینت مقایسه معماری شهر آمل و استانبول…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد کمالگرایی (فصل دوم پایان نامه)

  تست کمال گرایی,چارچوب نظري,دانلود مباني نظري درمان کمال گرایی,فصل دوم پايان نامه ارشد پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی,کمال گرایی pdf,کمال گرایی در ازدواج,کمال گرایی منفی,مباني نظري ابعاد کمالگرایی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس برچسب ها: ارزش افزوده اقتصادي سود حسابداري بازده حقوق صاحبان سرمايهبررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROE درشرکت های برتر…

 • پاورپوینت انرژی های خورشیدی

  پاورپوینت انرژی های خورشیدی دانلود پاورپوینت انرژی های خورشیدی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی انرژی های خورشیدی ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: انرژی خورشیدی نور و گرمای…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کارکرد خانواده (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری کارکرد خانواده,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کارکرد خانواده (فصل دوم پایان نامه),پیشینه تحقیق کارکرد خانواده,رويكردها و ديدگاه هاي تبيين خانواده,فصل دوم پایان نامه کارکرد خانواده,مبانی نظری کارکرد خانواده دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کارکرد خانواده…

 • پاورپوینت موزه مردم شناسی سبزوار

  پاورپوینت مردم شناسی سبزوار,پاورپوینت موزه مردم شناسی سبزوار,پایان نامه موزه مردم شناسی سبزوار,دانلود پاورپوینت موزه مردم شناسی سبزوار,دانلود رایگان رساله موزه مردم شناسی,ریز فضاهای موزه مردم شناسی سبزوار,ضوابط طراحی موزه مردم شناسی دانلود فایل اصلی پاورپوینت موزه مردم شناسی سبزوار…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش معرفت شناسی از دیدگاه اسلام,پيشينه تحقيق هستی شناسی ومعرفت شناسی,پيشينه نظري,چارچوب نظري معنی شناخت شناسی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف ابعاد شناخت شناسی,فصل دوم پايان نامه انواع معرفت شناسی,مباني نظري کتاب شناخت شناسی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده

  فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده برچسب ها: دانلود پاورپوینت تخریب پیشروندهتخریب پیشروندهآشنایی با خرابی پیش روندهخرابی پیش رونده در سازهآتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکوپاورپوینت تخریب پیشروندهساختمان پلاسکوپاورپوینت خرابی پیش رونده رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده دسته بندي…

 • پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق

  ایران شرق,کارورزی دانلود فایل اصلی پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق از سایت دانلود فایل پروژه کارورزی در شرکت ایران شرق در حجم 47 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر: فهرست مطالب  …

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي هنرستان موسیقی

  برنامه فیزیکی طراحي معماري هنرستان موسیقی,پایان نامه طراحي معماري هنرستان موسیقی,رساله معماري طراحي هنرستان موسیقی,طراحي معماري هنرستان موسیقی,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري هنرستان موسیقی,مطالعات معماري طراحي هنرستان موسیقی,معماري هنرستان م دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي هنرستان موسیقی…

 • چارچوب نظری و سوابق پژوهش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎزﻣﺎن,پيشينه تحقيق ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋﺎت,چارچوب نظري ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ,چارچوب نظری و سوابق پژوهش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات,فصل دوم پايان نامه ارشد ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ,مباني نظري ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ دانلود فایل اصلی چارچوب نظری…

 • طرح توجیهی تولید مقاومت های الکترونیکی

  توجیه فنی مقاومت های الکتریکی,توجیه مالی شرکت تولیدی خازن و مقاومت,خرید پروژه کارآفرینی مقاومت,خرید طرح تولید مقاومت,دانلود امکان سنجی خازن های الکترونیکی,طرح توجیهی مقاومت های الکترونیکی,طرح تولید مقاومتهای استاندارد,کارآفرینی تولید مقامت دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید مقاومت های الکترونیکی…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم رضایت شغلی : رضایت شغلی عنصری مهم در دیدگاه سازمانی است ؛…

 • قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 3

  قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 3 دانلود قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 3 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت کشاورزی شماره 3 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پاورپوینت تقویت کننده‌های نوری

  پاورپوینت تقویت کننده‌های نوری برچسب ها: پاورپوینت تقویت کننده‌های نوریتاریخچه تقویت کننده های نوریانواع تقویت کننده های نوریتقویت کننده‌های EDFAویژگی‌های تقویت کننده‌های EDFA رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تقویت کننده‌های نوری دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای

  پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای برچسب ها: رمزنگاری بلوکیانواع رمزنگاریتاریخچه رمزنگاریآموزش رمزنگاریرمزنگاری متقارن چیسترمزنگاری چیستمقایسه رمزنگاری متقارن و نامتقارنانواع الگوریتم های رمزنگاری نامتقارن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای دسته بندي : کامپیوتر و IT…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات و فرار و اجتناب مالیاتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش راه های جلوگیری از فرار مالیاتی,پيشينه تحقيق دیدگاه های فرار مالیاتی,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مالیات وفرار واجتناب مالیاتی (فصل دوم),فرار مالیاتی در ایران,فصل دوم پايان نام,مباني نظري نظریه های فرار مالیاتی,مقاله فرار مالیاتی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • جزوه گیاه شناسی تشریح اندامهای گیاهی 2

  برگ,دانه,ریشه,ساقه,میوه دانلود فایل اصلی جزوه گیاه شناسی تشریح اندامهای گیاهی 2 از سایت دانلود فایل جزوه گیاه شناسی تشریح اندامهای گیاهی(ریشه.ساقه.برگ.میوه.دانه) در حجم 20صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با موضوعات زیر: ريشه ها از لحاظ طرز…

 • پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

  پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری، در قالب ppt و در…