تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

برچسب ها:
پروژه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامیدانلود مقاله تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی مبانی نظری تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی

رفتن به سایت اصلی

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران انتظامی کرمانشاه می باشد که در سال 91-92 در قسمت های اجرایی مشغول به کار می باشندکه تعداد آنان 50 نفر از مدیران نیروی انتظامی کرمانشاه می باشند. که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام می باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه تاثیر و رابطه مثبت معنادار(01/0 ≥ P) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران انتظامی استان کرمانشاه است(01/0 ≥ P) و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار  بیشترین تاثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران انتظامی دارد.مقدمه:امروزه يكي ازمزيتهاي نسبي ، مهم واساسي سازمانها درمحيط رقابتي ونامطمئن، عامل مديريت آنهاست. باتوجه به اينكه دردنياي كنوني در پشت هرماشين بزرگ اقتصادي نام يك مديربه چشم مي خورد ، بدون شك اعمال مديريت اثربخش وكارا ضامن موفقيت سازمان دررسيدن به اهداف و راهبردهاي خوداست . دراين  ميان،نيازبه مديريت به ويژه در دانشگاهها و مراكز علمي به دليل نقش بسيارمهم اين مراكز به لحاظ تعليم وتربيت نيروي انساني متخصص ، اهميت بسياري دارد(فرتاش، 1383). صلاحيت مديران ازنظرمهارتهاي مديريتي نيز يكي ازعوامل استمرار موفقيت درهرسازماني است . اثربخشي وكارايي مديران ، مستلزم داشتن مهارتهاي مديريتي است كه با به كارگيري آنهادرموقعيتها و جايگاههاي مختلف سازماني مي توان به اين اهداف نائل شد(میرسپاسی، 1385). همه مشاغل مديريت مستلزم كاربرد مهارت‌هاست . گرچه درانجام دادن بعضي ازوظايف ، مهارت‌هاي سه‌گانه لازم و ملزوم يكديگر به نظرمي‌رسند ، باوجوداين ، ارزش نسبي آنها درسطوح و رده‌هاي مختلف مديريت فرق مي‌كند. مديران رده‌هاي سرپرستي به مهارت‌هاي فني قابل ملاحظه‌ا ی نيازدارند زيرا كه وظايف آنها غالبا ًايجاب مي‌كندكه زيردستان خود را راهنمايي كنند يا آموزش دهند . درمقابل مديران رده‌بالاي سازمان‌ها چندان نيازي به مهارت‌هاي فني ندارند . بلكه وظايف تصميم‌گيري ، برنامه‌ريزي وسازماندهي ايجاب مي‌كندكه به مهارت ادراكي قابل ملاحظه‌اي مجهز باشند. مهارت‌هاي انساني تقريباً لازمه انجام دادن همه وظايف درهمه سطوح مديريت است زيراكه مديران  صرف نظرازنوع وظايف ياسطح مسئوليت ومقام با افراد انسان سروكارداشته براي جلب همكاري واثرگذاري بررفتارآنها بايد از مهارت‌هاي انساني برخوردار باشند. ازاين رو ،امروزه ،درمديريت سازمان‌ها ،تأكيد برمهارت‌هاي انساني اولويت ويژه‌اي پيداكرده است(استونر، ‌جيمز؛ تر جمه پارساييان واعرابي،1383). بنابراین تفاسیرتوانایی رهبری ومدیریت تنها به این معنا نیست که مدیر عنوان مدیریت ،سرپرست ویا مدیرگروه را یدک بکشد بلکه مدیریت باید همواره مراحل رشدوپیشرفت مداوم را برای سازمان وعوامل گوناگون فراهم آورد؛و با بهره گیری ازمهارتهای اساسی موجود و انجام کنشهای گوناگون با تلفیق علم ،دانش وتجربه درجهت اهداف سازمان درحرکت باشد.لذا برای رسیدن به چنین روندی بررسی وبهره گیری ازالگوهای مهارتهای سه گانه ی مدیریتی شامل مهارت انسانی،مهارت فنی و مهارت ادراکی ؛طراحی وتبیین این مهارتها درسطوح مدیریتی برای مدیران یک نیاز اساسی محسوب می گردد.(گودرزی 1387).فهرست مطالبفصل اول : کلیات تحقیق    11-1-مقدمه:    22-1- بیان مسئله:    33-1- اهمیت و ضرورت پژوهش:    54-1- اهداف :    64-1-1 -هدف کلی:    64-1-2-اهداف جزئی:    65-1-سوالات:    75-1-1-سوال اصلی :    75-1-2- سوال های فرعی:    76-1-فرضیه ها:    76-1-1-فرضیه اصلی :    76-1-2-فرضیه های فرعی:    7فصل دوم : ادبیات تحقیق    81-2-مقدمه :    92-2- مبانی نظری    92-2-1-تعاریفی از مدیریت:    92-2-2-مدیریت    112-2-3-فراگرد مدیریت    123-2-نظریه های مدیریت:    123-2-1-نظریه فراگرد مدیریت    123-2-2-نظریه بوروکراسی:    153-2-3-نظریه نیازهای انسانی:    163-2-4-نظریه شخصیت و سازمان:    183-2-5-نظریه سیستمی:    203-2-6-نظریه یادگیری سازمانی    224-2-انواع مدیران    245-2-مهارت‌های سه‌گانه مدیریت    295-2-1-مهارت فنی    295-2-2-مهارت انسانی    315-2-2-1-مهارتهای انسانی مدیران    315-2-2-2-مهارتهای انسانی چه هستند؟    325-2-2-3-چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟    335-2-2-4-آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟    345-2-2-5-مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟    345-2-2-6-برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟    375-2-2-7-رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟    376-2-مهارت ادراکی    377-2-عملکرد:    397-2-1-تعاریفی از عملکرد و بهره وری    397-2-2-تعريف مديريت عملكرد    417-2-3-اهميت مديريت عملكرد    247-2-4-اصول مديريت عملكرد    437-2-5-عوامل مؤثردر توفيق مديريت عملكرد    437-2-6-فرايند مديريت عملكرد    457-2-7-مزاياي مديريت عملكرد    477-2-8-معايب مديريت عملكرد    498-2-سه کنش مدیریت عملکرد در سازمان:    508-2-1نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد:    518-2-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح فردی:    519-2-مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمانی:    539-2-1-اول برنامه ریزی عملکرد    539-2-2-مرحله دوم سرپرستی کار است یا به اصطلاح «coaching»    549-2-3-مرحله سوم در مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمان بازنگری دوره ای است.    5510-2-ارزشیابی عملکرد.    5510-2-1-چرا باید عملکرد را ارزشیابی کرد؟    5511-2-روشهای ارزشیابی عملکرد    5611-2-1-مقیاسهای درجه بندی ترسیمی:    5611-2-1-1-روش طبقه بندی متناوب:    5611-2-1-2-روش مقایسه فرد با فرد:    5611-2-2-مزایا و معایب روشهای ارزشیابی عملکرد.    5711-2-3-مسائلی که در ارزشیابی عملکرد باید رعایت شوند:    5711-2-4-مسئله سخت گیری یا ارفاق:    5811-2-5-مسأله تعصب:    5811-2-6-چند پیشنهاد برای احتراز از مشکلات ارزشیابی:    5912-2-وظیفه مدیران    6013-2-شاخص های اصلی كیفیت    6213-2-1-تعریف شاخص    6314-2-مولفه كیفیت زندگی كاری    6715-2-پیشینه پژوهش:    7215-2-1- تحقیقات انجام شده در خارج    7215-2-2-تحقیقات انجام شده در داخل    7316-2-جمع بندی پیشینه :    7616-2-1-جمع بندی و ارائه مدل مفهومی    82فصل سوم    85روش    861-3-متغیرها :    881-3- 1-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:    882-3-روش :    893-3-جامعه آماری:    894-3-نمونه و روش نمونه گیری:    905-3-روش گردآوری اطلاعات:    906-3-ابزارهای گردآوری اطلاعات:    907-3-روایی وپایایی:    918-3-روش جمع آوری اطلاعات:    929-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    92فصل چهارم    93یافته ها    931-4-مقدمه:    942-4- یافته های توصیفی :    943-4- یافته های مربوط به تحلیل فرضیه ها :    953-4-1- فرضیه اصلی :    95جدول 6    963-4-2- فرضیه های فرعی:    96فصل پنجم    101بحث و نتیجه گیری    1011-5-مقدمه :    1022-5-بحث و نتیجه گیری    1023-5-محدودیت های پژوهش:    1074-5-پیشنهادات پژوهشی:    108منابع:    108ضمیمه (پیوست)                                                                                                                                                                         115

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1061
مشاهده

کد فایل:11474
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷
حجم فایل ها:672

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پروژه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامیدانلود مقاله تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی مبانی نظری تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت و توسعه صنعتی(فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش صنعت و توسعه پایدار,پيشينه تحقيق صنعت,پيشينه نظري توسعه صنعت پتروشیمی,چارچوب نظري توسعه صنعت,دانلود مباني نظري صنعت,مباني نظري چالشهای توسعه صنعت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)توسعه صنعت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه صنعتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام )

  پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) دانلود پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایکو درام ) دسته بندي : هنر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایلپاورپوینت نقش هنر در پیشگیری…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کیفیت اقلام تعهدی تعریف اقلام تعهدی اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و…

 • پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی)

  پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) دانلود پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طرز قرار گرفتن…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری…

 • پاورپوینت سالمنــدی

  پاورپوینت سالمنــدی برچسب ها: مقاله سالمندیسالمندی چیستدوران سالمندیسالمندی در ایرانتعریف سالمندینظریه های اجتماعی سالمندیسن سالمندیانواع سالمندی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سالمنــدی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سالمنــدی ،در قالب ppt و…

 • بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن

  بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن برچسب ها: بررسی نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آناعتیاد چیسن؟اعتیاد به موادمخدردرمان معتاداندرمان و پیشگیری از اعتیادخطرات هروئین برای سلامتیتعریف نظری…

 • پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی

  پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی دانلود پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات :  فایل پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی! ، در قالب ppt…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع ماه

  دانلود پاورپوینت با موضوع ماه برچسب ها: ماه چیستتحقیق در مورد ماهسطح کره ماهفاصله ماه تا زمینماه بزرگتر است یا زمینزمین چند برابر ماه استبه نور ماه چه می گویندخصوصیات کره ماه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی

  دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی دیابتی از سایت دانلود فایل چکیده تأثیر مخرب بیماری دیابت بر روی شبکیه را رتینوپاتی دیابتی مینامند که عامل اصلی…

 • پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

  پاورپوینت دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذاييقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:13محتویاتمقدمهكاربرد امولسيفايرامولسيفايرهاي مورد استفاده در مواد غذايينحوه تشكيل امولسيونهامكانيززم هاي…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي

  دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي برچسب ها: مقالات نشانه شناسینشانه شناسی در هنرروش نشانه شناسیروش تحقیق نشانه شناسینشانه شناسی پیرسنشانه شناسی سوسوررشته نشانه شناسینشانه شناسی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي دسته بندي :…

 • پاورپوینت عبارت های جبری فصل سوم ریاضی هفتم

  پاورپوینت عبارت های جبری فصل سوم ریاضی هفتم برچسب ها: پاورپوینت عبارت های جبری فصل سوم ریاضی هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عبارت های جبری فصل سوم ریاضی هفتم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان

  بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان برچسب ها: نیازهای بنیادی روانیطرحواره های ناسازگار اولیهاختلال تنظیم هیجانیبررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی…

 • پاورپوینت ديوار آكوستيك

  پاورپوینت ديوار آكوستيك برچسب ها: ديوار آكوستيكدیوار آکوستیک برای منزلقیمت صداگیر دیوارپنل آکوستیک ارزانصداگیر دیوار آپارتمانفروش اتاقک اکوستیک ارزانپنل آکوستیک دست دوماكوستيكفوم اکوستیک دست دوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ديوار آكوستيك دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش…

 • آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

  آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دانلود آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام معماري كه انسان را مي سازد آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتوملقب به : آلوارآلتو فهرست…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی اجتماعی روستاها دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیش درآمد 18…

 • پاورپوینت نگاه به نامحرم

  پاورپوینت نگاه به نامحرم برچسب ها: عواقب نگاه به نامحرمعذاب نگاه به نامحرمنگاه به نامحرم از نظر اسلاماحکام نگاه به نامحرم مکارمدلیل علمی نگاه به نامحرماحکام نگاه به نامحرم خامنه ایاحادیث نگاه به نامحرمنگاه به نامحرم از دیدگاه قران رفتن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي

  دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي برچسب ها: پلاسمونیک چیستپلاسمونیکpdfآشکارساز نیمه هادیپلاسمونیک ویکی پدیاانواع آشکارسازهای نوریانواع آشکارسازهای نیمه هادیآشکارساز نوری چیستانواع آشکارساز نوری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل2)

  پیشینه تحقیق رضایت مشتری چیست؟,دانلود مبانی نظری انواع مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM,فصل دوم پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتریان الکترو,مبانی نظری اصول مدیریت ارتباط با مشتری دانلود…

 • پاورپوینت سازه در معماری (سیستم های ساختمانی با سطح کنترل فعال)

  پاورپوینت سازه در معماری,دانلود پاورپوینت سازه در معماری,دانلود معرفی سیستم های ساختمانی با سطح کنترل فعال,سیستم های پوسته ای با انحنای ساده,سیستم های پوسته ای زین اسبی( آنتی کلاستیک),سیستم های سطوح تا شده منشوری,سیستم های سطوح تاشده هرمی دانلود فایل…

 • پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن

  09358978227,ICT,بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,پایان نامه,خرید پروژه,دانلود پایان نامه بررسی تج,دانلود پروژه,دانلود پروژه بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن,کارشناسی ICT,نگار زمانی,هوشمند سازی اماکن دانلود فایل اصلی پروژه بررسی تجهیزات و ادوات…

 • پاورپوینت درمورد اسپم تصویر یا Image spam

  پاورپوینت درمورد اسپم تصویر یا Image spam برچسب ها: پاورپوینت درمورد اسپم تصویر یا Image spamتعریف اسپم تصویرتکنیک های موجود در ایجاد اسپم تصویر روشهای مقابله با اسپم تصویربررسی سه روش مقابله با اسپم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد…

 • پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

  پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز برچسب ها: پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه:پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز 1989)…

 • ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن TOFHLA

  ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ,ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دانلود فایل اصلی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن TOFHLA از سایت دانلود فایل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن(TOFHLA)  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف گردشگری و سازمان گردشگری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش گردشگری تحقیق گردشگری,پيشينه تحقيق تعریف و مفهوم گردشگری,چارچوب,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری وسازمان گردشگری (فصل دوم),روش تحقیق در گردشگری و هتلداری,فصل دوم پايان نامه صنعت گردشگری در ایران,مباني نظري گردشگری در ایران دانلود فایل اصلی مبانی…

 • Handbook for Stainless steel

  Handbook for Stainless steel برچسب ها: FOREWORD 2Atlas Steels Technotes 2Atlas Grade Datasheets 2Atlas Steels Technical Department 2Limitation of Liability 2TABLE OF CONTENTS 3THE FAMILY OF MATERIALS 4Steel Grade Designations 4STAINLESS STEELS INTRODUCTION TOTHE GRADES رفتن به سایت اصلی Handbook…

 • تحقیق درباره مهار افسردگی

  تحقیق درباره مهار افسردگی دانلود تحقیق درباره مهار افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع مهار افسردگی؛ در قالب Word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از متن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب، استرس و افسردگی (فصل دوم)

  ادبیات نظری اضطراب,استرس و افسردگی,پیشینه تحقیق اضطراب,چارچوب نظری اضطراب,شخصیت تیپ آ,شخصیت نوروتیک,فصل دوم پایان نامه اضطراب و استرس,مبانی نظری اضطراب دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب، استرس و افسردگی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل و مدل های تصمیم گیری خرید (فصل دوم)

  پایان نامه عوامل موثر بر رفت,پیشینه تحقیق عوامل تاثیر گذار در فرآیند خرید,فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده,فصل دوم مدل های تصمیم گیری خرید,مبانی نظری عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل و مدل های…

 • پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسئله

  پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسئله دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسئله دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسئله ، در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش اخلاقی

  پیشینه و مبانی نظری هوش اخلاقی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش اخلاقی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پژوهش هوش اخلاقی اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف…

 • تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران

  تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران,رشد شناختی دانلود فایل اصلی تحقیق مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران از سایت دانلود فایل مقایسه سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران و پسران در حجم 131…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری و اقسام فرار (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری و اقسام فرار (فصل دوم),مبانی نظری دختران فراری و اقسام فرار,مبانی نظری دختران فراری و اقسام فرار (فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری و اقسام فرار (فصل دوم) دانلود فایل…

 • تحقیق تاثير اشتغال مادران بر تحصيل كودكان

  اشتغال,تحصیل دانلود فایل اصلی تحقیق تاثير اشتغال مادران بر تحصيل كودكان از سایت دانلود فایل تحقیق تاثير اشتغال مادران بر تحصيل كودكان در حجم 28 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و در دو بخش شامل کلیات و…