تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

برچسب ها:
پایان نامه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيپروژه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيمبانی نظری و پیشینه پژوهش تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيتحقیق تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه

رفتن به سایت اصلی

تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزي(مورد مطالعه: بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي شرکت سهامي بيمه ايران در استان گيلان)  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 170 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده وجود رقابت در بين موسسات و بنگاه ها، براي کسب سهم بيشتري از بازار و تلاش مشتريان براي رسيدن به رضايت مطلوب موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعيت ممتاز در بازار بوده و هم مشتريان در پي يافتن سرنخ هايي براي رسيدن به بهترين تامين کنندگان کالا و خدمات باشند. لذا در همين راستا سعي گرديد در اين تحقيق بر روي بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان و بر روي مدل تحقيقي راجت گرا مطالعه گردد و محقق براساس نتايج تحقيق خود، در جستجوي يافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود شرايط فروش بيمه نامه مي باشد و هدف اصلي تحقيق مشخص کردن رابطه عليت بين متغيرهاي کيفيت خدمات نماينده بيمه، رضايت مندي بيمه گذار، ارزش ادراک شده بيمه گذار، با متغيرهاي نيات رفتاري بيمه گذاران شامل قصد شکايت بيمه گذار در صورت دريافت خدمات ضعيف نماينده بيمه و قصد توصيه به ديگران بيمه گذار و در نهايت تاثير کليه متغيرها بر روي قصد خريد مجدد بيمه گذاران بيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان مي باشد. از آن جا که يافته هاي تحقيق براساس نظر خواهي از پاسخ دهندگان به منظور سنجش کيفيت خدمات نمايندگان بيمه ايران مي باشد. لذا پاسخهاي پنج گزينه اي(مقياس ليکرت) طراحي شده است و براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از آمار تحليلي به دو صورت، آمار توصيفي و استنباطي استخراج گرديد. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت ويژگي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل شده است و در ادامه در آمار استنباطي اين تحقيق، به بررسي روابط علي بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي تحقيق پرداخته شد. بر اساس مقدار ميانگين متغيرهاي عملکردي تحقيق شامل کيفيت خدمات نماينده بيمه، رضايت مندي بيمه گذار، ارزش ادراک شده بيمه گذار و متغيرهاي نيات رفتاري بيمه گذاران شامل قصد شکايت بيمه گذار، قصد توصيه به ديگران بيمه گذار و قصد خريد مجدد بيمه گذار، همگي بالاتر از ميانگين مورد انتظار(حد متوسط امتياز 3) بوده اند و اين مقادير در خصوص بيمه گذاران بيمه نامه هاي آتش سوزي بيمه ايران استان گيلان مي باشد. لذا اين ميانگين محاسبه شده نشان دهنده اين مطلب است که عوامل فوق در اين شرکت بيمه اي در حد بالاتر از متوسط بوده و در وضعيت مطلوب قرار دارند.مقدمهوجود رقابت در بين موسسات و بنگاه ها براي کسب سهمي بيشتر از بازار و تلاش مشتريان براي رسيدن به رضايت مندي مطلوب، موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعيت ممتاز در بازار باشند و هم مشتريان در پي يافتن سرنخ هايي براي رسيدن به بهترين تامين کنندگان کالا و خدمات باشند. رسيدن به اين اهداف با بررسي دو مفهوم، کيفيت کالا و رضايت مشتري ارتباط نزديکي دارد. با بررسي اين دو مفهوم خصوصا” در بازارهاي خدماتي به دليل ويژگي خاص ارائه خدمات، موضوع مورد بحث مهمتر مي گردد. اندازه گيري کيفيت خدمات و رضايت مندي از ديدگاه مشتريان، از جمله اقدامات داخلي سازمانها محسوب مي شود که نمايانگر جهت گيري سازمان ها به سمت ارائه کيفيت برتر مي باشد(Coyothetis, 1992). صاحب نظران مديريت، کسب رضايت مشتري را از مهمترين وظايف و اولويت هاي مديريت شرکت ها و سازمانها برشمرده اند و لزوم پايبندي هميشگي مديران عالي، بر جلب رضايت مشتريان را شرط اصلي موفقيت مي دانند(سجادي،1377). از سوي ديگر همه سازمان ها به اين يقين رسيده اند که رضايت مشتري در گرو افزايش کيفيت کالاها و خدمات ارائه شده مي باشد و يکي از مهمترين مزاياي رسيدن به رضايت مشتري توسعه و ارائه خدمات با کيفيت مي باشد(تدبير، 1387). در سالهاي اخير، توجه زيادي به نيازهاي مشتريان در رابطه با سطوح کيفيت خدمات شده است و از سطوح بالاي ارائه خدمت به مشتريان به عنوان ابزاري در جهت نيل به مزيت هاي رقابتي استفاده مي شود. در اين راستا به موازات افزايش آگاهي مشتريان از خدمات قابل ارائه در موسسات بيمه، مشتريان بطور فزاينده اي نسبت به کيفيت خدمات دريافتي حساسيت نشان مي دهند. به منظور حفظ رابطه بلندمدت توام با رضايت مشتريان، شرکت هاي بيمه بايد بدانند که چگونه مي توانند خدماتي با کيفيت بالا ارائه دهند(ونوس و صفائيان، 1384). سازمان هاي بخش عمومي دريافته اند که ارائ? خدمات با کيفيت بالا به مشتريان از مقوله هاي راهبردي و استراتژيک بقاي سازمان ها درآينده است(الواني و رياحي، 1383). در آمريکا تحقيقاتي که توسط زيتامل و همكاران صورت پذيرفت به اين نتيجه رسيدند که شرکت هايي که در امر ارائه خدمات مي باشند در خصوص کيفيت عالي خدمات حساسيت خاصي دارند. در واقع کيفيت عالي مي تواند کليدي براي تمايز، بهره برداري و کارايي سازمان ها باشد(1998 ,chang Andchen). درنتيجه دلايل متعددي را مي توان اعلام نمود که به وسيله آن سازمان ها به دنبال ارائه خدمات با کيفيت بالا به مشتريان خود هستند. مزاياي ناشي از کيفيت خدمات بالا، خود عامل ديگري است که باعث افزايش توانايي سازمان ها جهت ارائه خدمات به شکل موثر به مشتريان باشند و سازمان ها دريافته اند که مشتريان نيازها و خواسته هايي دارند و هر سازمان بايد مستقيما” به رفع اين احتياجات بپردازد و اين امر از ارائه خدمات غيرضروري مي کاهد. با افزايش اثربخشي و کارائي در ارائه خدمت، سودآوري سازمان افزايش يافته و ارائه خدمات بهتر، سبب تکرار خريد و گسترش تبليغ مثبت براي سازمان مي گردد(ضرغامي، 1385).رضايت مندي يک مقايسه بين تجربه ارزش قبل از خريد و ارزش درک شده پس از خريد کالا و خدمات مي باشد. رضايت مندي مشتري ساختاري تاثيرپذير و عاطفي دارد و ارتباط رضايت مشتري با مرحله بعد از خريد است. جهت گيري رضايت مشتري فني و تكنيكي بوده و رضايت مندي مشتري تنها مشتريان فعلي را مي سنجد(Moliner, 2007).فهرست مطالب1 – فصل اول : کليات تحقيق1 – 1 – مقدمه 21 – 2 – بيان مساله  31 – 3 – اهميت و ضرورت تحقيق 61 – 4 – اهداف تحقيق  81 – 5 – چارچوب نظري تحقيق 91 – 6 – فرضيات تحقيق 101 – 7 – تعريف متغيرها 111 – 7 – 1 – متغيرهاي برونزاي تحقيق و تعريف مفهومي آنها 111 – 7 – 2 – متغيرهاي درونزاي تحقيق و تعريف مفهومي آنها 111 – 8 – قلمرو تحقيق 131 – 8 – 1 – قلمرو موضوعي 131 – 8 – 2 – قلمرو مکاني 131 – 8 – 3 – قلمرو زماني 132 – فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق بخش اول – بيمه2 – 1 – 1 – تاريخچه بيمه در جهان 152 – 1 – 2 – تاريخچه بيمه آتش سوزي 172 – 1 – 3 – تاريخچه بيمه در ايران 192 – 1 – 4 – آمار فعاليت شرکتهاي بيمه در سال 92 در ايران   222 – 1 – 5 – تعاريف بيمه 232 – 1 – 6 – شيوه عقد قرارداد بيمه نامه ها 242 – 1 – 7 – بيمه آتش سوزي 252 – 1 – 8 – آتش سوزي 252 – 1 – 9 – انواع بيمه آتش سوزي 262 – 1 – 9 – 1 – بيمه واحد مسکوني 262 – 1 – 9 – 2 – بيمه مراکز صنعتي 262- 1 – 9 – 3 – بيمه مراکز غيرصنعتي 26 2 – 1 – 10 – انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي  262 – 1 – 10 – 1 – خطر يا پوشش 262 – 1 – 10 – 2 – خطرات اضافي يا تبعي 272 – 1 – 11 – خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل پرداخت 272 – 1 – 12 – تعريف خطرهاي اصلي و تبعي    272 – 1 – 13 – انواع روشهاي صدور بيمه نامه     292 – 1 – 13 – 1 – بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت 302 – 1 – 13 – 2 – بيمه نامه عمومي يا اظهارنامه اي 302 – 1 – 13 – 3 – بيمه نامه آتش سوزي با شرايط جايگزيني و بازسازي   302 – 1 – 14 – خسارت و هزينه هاي غيرقابل تامين 312 – 1 – 15 – تعاريف کلي در بيمه نامه ها 32 بخش دوم – کيفيت خدمات2 – 2 – 1 – مقدمه     382 – 2 – 2 – خدمت   392 – 2 – 3 – خدمت در بازار کالا و خدمات 402 – 2 – 4 – تفاوت خدمات 402 – 2 – 5 – انواع فعاليت‌هاي خدماتي 412 – 2 – 6 – ويژگي‌هاي خدمات 412 – 2 – 6 – 1 – ناملموس بودن 412 – 2 – 6 – 2 – تفکيک ناپذيري 422 – 2 – 6 – 3 – تغيير پذيري 422 – 2 – 6 – 4 – فناپذيري 422 – 2 – 6 – 5 – مالکيت 422 – 2 – 7 – سازمان‌هاي خدماتي 432 – 2 – 8 – نقش مشتري بر ساختار سازماني   432 – 2 – 9 – کيفيت خدمات 432 – 2 – 10 – تعريف کيفيت خدمات 442 – 2 – 11 – ضرورت کيفيت خدمات 442 – 2 – 12 – سنجش کيفيت خدمات 452 – 2 – 13 – کيفيت خدمات و کيفيت خدمات درک شده     452 – 2 – 14 – پيامدهاي کيفيت خدمات 472 – 2 – 15 – مدلهاي مفهومي کيفيت خدمات  472 – 2 – 15 – 1 – مدل تجزيه و تحليل شکاف کيفيت   47مدل سروکوال 482 – 2 – 15 – 2 – مدل مي پر مت مولر 522 – 2 – 15 – 3 – مدل کيفيت خدمات رفتاري 522 – 2 – 15 – 4 – مدل سلسله مراتب کيفيت خدمات    522 – 2 – 15 – 5 – مدل گرونروس 522 – 2 – 15 – 6 – مدل خدمات کيفي جامع 532 – 2 – 15 – 7 – مدل چارچوب عملياتي پردازش مشتري    532 – 2 – 16 – اندازه گيري کيفيت خدمات در صنعت بيمه 532 – 2 – 17 – مزاياي سروکوال 53بخش سوم – رضايت مندي2 – 3 – 1 – مقدمه     552 – 3 – 2 – تعاريف رضايت 562 – 3 – 3 – روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري 562 – 3 – 3 – 1 – روش هاي عيني 572 – 3 – 3 – 2 – روش هاي نظري يا مفهومي   572 – 3 – 4 – مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري 572 – 3 – 4 – 1 – مدل کانو 572 – 3 – 4 – 2 – مدل فورنل 592 – 3 – 4 – 3 – مدل اسکمپر 592 – 3 – 5 – شاخص رضايت مشتري 602 – 3 – 6 – مدل هاي شکل گيري رضايت مندي بيمه گذاران 612 – 3 – 6 – 1 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري امريکا (ACSI) 612 – 3 – 6 – 2 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري اروپا (ECSI) 622 – 3 – 6 – 3 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيس SWICS))    632 – 3 – 6 – 4 – مدل شاخص ملي رضايت مشتري مالزي ((MCSI 64بخش چهارم – ارزش ادراک شده2 – 4 – 1 – مقدمه     652 – 4 – 2 – تعريف ارزش ادراک شده 672 – 4 – 3 – ارزش از ديدگاه مشتري 682 – 4 – 4 – مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش   682 – 4 – 5 – ارزش     692 – 4 – 6 – گروه هاي ارزش 692 – 4 – 6 – 1 – ارزش از ديد سهامدار 692 – 4 – 6 – 2 – ارزش از ديد مشتري 702 – 4 – 6 – 3 – ارزش از ديد ذي نفعان سازمان 702 – 4 – 7 – مدل هاي ارزش از ديد مشتري 702 – 4 – 8 – مدل مؤلفه هاي ارزش 702 – 4 – 8 – 1 –  ناراضي کننده ها 712 – 4 – 8 – 2 – رضايت بخش ها 712 – 4 – 8 – 3 – مشعوف کننده ها 712 – 4 – 9 – مدل نسبت هزينه- فايده 722 – 4 – 9 – 1 – ارزش حاصل از سيستم 722 – 4 – 9 – 2 – ارزش دريافت شده توسط مشتري نهايي 722 – 4 – 9 – 3 – ارزش حاصل از بازيگران خلق ارزش  732 – 4 – 10 – مدل وسيله- نتيجه 732 – 4 – 11 – مدل ابعاد کليدي ارزش از ديد مشتري 74بخش پنجم – نيات رفتاري2 – 5 – 1 – مقدمه     762 – 5 – 2 – اهميت موضوع وفاداري خريد مجدد و توصيه به ديگران 762 – 5 – 3 – رضايت يا وفاداري 772 – 5 – 4 – هزينه هاي جذب مشتريان جديد   782 – 5 – 5 – تعريف وفاداراي 782 – 5 – 6 – عناصر وفاداري 792 – 5 – 7 – رابطه سودآوري و وفاداري مشتريان 802 – 5 – 8 – مزاياي وفاداري 802 – 5 – 9 – مزاياي وفاداري براي شرکتها 802 – 5 – 9 – 1 – هزينه هاي جذب 802 – 5 – 9 – 2 – سود پايه 802 – 5 – 9 – 3 – رشد درآمد 812 – 5 – 9 – 4 – صرفه جويي 812 – 5 – 9 – 5 – مراجعات 812 – 5 – 9 – 6 – صرف قيمت 812 – 5 – 10 – نوع وفاداري مشتريان 812 – 5 – 10 – 1 – بسيار وفادار 812 – 5 – 10 – 2 – وفادار نسبي و موقت 822 – 5 – 10 – 3 – وفادار بي‌ثبات 822 – 5 – 10 – 4 – بي‌وفا 822 – 5 – 11 – قصد خريد مجدد 82بخش ششم – شکايت2 – 6 – 1 – مقدمه     832 – 6 – 2 – تعريف شکايت 832 – 6 – 3 – اهميت رضايت مندي بيمه گذار و مشتري  832 – 6 – 4 – رابطه ميان رضايت مندي و شکايت مشتري 832 – 6 – 5 – عوامل موثر بر شکايت بيمه گذار و مشتري 842 – 6 – 6 – دلايل عدم شکايت 842 – 6 – 7 – انواع اقدامات شکايت آميز بيمه گذار و مشتري  842 – 6 – 8 – شکايت به نفع بيمه گذار و مشتري است    852 – 6 – 9 – شکايت به نفع عرضه کننده خدمات و توليد کننده است 852 – 6 – 10 – سود بخشي مديريت شکايت 852 – 6 – 11 – هزينه هاي مديريت شکايت 852 – 6 – 12 – مزاياي مديريت شکايت 862 – 6 – 12 – 1 – مزيت اطلاعاتي 862 – 6 – 12 – 2 – مزيت نگرشي يا رويکردي   862 – 6 – 12 – 3 – مزيت خريد مجدد 862 – 6 – 12 – 4 – مزيت ارتباطي توصيف کننده 862 – 6 – 13 – مديريت شکايات در صنعت بيمه 86بخش هفتم – پيشينه تحقيق 2 – 7 – 1 – مدل سازي عوامل موثرخدماتي دررابطه بانيات رفتاري مطلوب ونامطلوب بيمه هاي عمر   882 – 7 – 2 – اندازه گيري کيفيت ارائه خدمات بيمه 882 – 7 – 3 – بررسي ويژگي هاي خدمات بيمه اي مطلوب بر حفظ و جذب مشتري در بيمه ايران 882 – 7 – 4 – روابط کيفيت خدمات و رضايت مشتري و نيات رفتاري در بخش مسکن 882 – 7 – 5 – کيفيت خدمات و پيامدهاي رفتاري در بانکها 892 – 7 – 6 – روابط ميان کيفيت خدمات و رضايت مشتري در سه بخش خدماتي در کشور آمريکا 892 – 7 – 7 – بررسي رابطه ابعاد کيفيت خدمات و رضايت مشتري در صنعت بانکداري 892 – 7 – 8 – عوامل تأثيرگذار بر خريداري مجدد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز مورد مطالعه بيمه دانا   902 – 7 – 9 – اثر عناصر الگوي مديريت منسجم خدمات بر ميزان تمايل به خريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در شرکت سهامي بيمه ايران شهر رشت 903 – فصل سوم : روش اجراي تحقيق3 – 1 – مقدمه 923 – 2 – روش تحقيق  923 – 3 – جامعه و نمونه آماري 933 – 3 – 1 – جامعه    933 – 3 – 2 – نمونه 943 – 4 – روش و ابزار جمع آوري داده ها 94پرسش نامه 953 – 5 – روايي و پايايي ابزار گرد آوري اطلاعات 963 – 5 – 1 – روايي     963 – 5 – 2 – پايايي     973 – 6 – روش تجزيه و تحليل داده ها 984 – فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها4 – 1 – مقدمه    1004 – 2 – ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان   1004 – 2 – 1 – توصيف جنسيت پاسخ دهندگان 1004 – 2 – 2 – توصيف ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان  1014 – 2 – 3 – توصيف سن پاسخ دهندگان 1024 – 3 – توصيف متغيرهاي تحقيق 1034 – 3 – 1 – متغير کيفيت خدمات نماينده بيمه 1034 – 3 – 2 – متغير رضايت مندي بيمه گذار     1044 – 3 – 3 – متغير ارزش ادراک شده بيمه گذار 1054 – 3 – 4 – متغير توصيه به ديگران بيمه گذار 1064 – 3 – 5 – متغير قصد خريد مجدد بيمه گذار 1074 – 3 – 6 – متغير قصد شکايت بيمه گذار 1084 – 4 – بررسي مدل اندازه گيري تحقيق 1094 – 4 – 1 – مدل اندازه گيري متغيرهاي برون زا 1104 – 4 – 1 – 1 – مدل در حالت اعداد استاندارد 1104 – 4 – 1 – 2 – مدل در حالت اعداد معني داري 1104 – 4 – 2 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا 1114 – 4 – 2 – 1 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا در حالت اعداد استاندارد 1114 – 4 – 2 – 2 – مدل اندازه گيري متغيرهاي درون زا در حالت اعداد معني داري 1124 – 5 – بررسي مدل تحقيق 1134 – 5 – 1 – بررسي مدل تحقيق در حالت استاندارد     1144 – 5 – 2 – بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري 1154 – 5 – 3 – بررسي شاخص هاي معني داري و برازش مدل کلي تحقيق 1164 – 6 – آزمون فرضيه ها 1164 – 7 –  بررسي قدرت تبيين مدل ساخت تحقيق 1185 – فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات5 – 1 – مقدمه    1205 – 2 – نتايج و دستاوردهاي تحقيق 1215 – 2 – 1 – تحليل فرضيه هاي تحقيق 1215 – 3 – مقايسه نتايج فرضيه هاي تحقيق با نتايج ساير تحقيقات   1265 – 4 – نتايج تحقيق 1275 – 5 – بحث و نتيجه گيري 1295 – 6- محدوديت هاي تحقيق 1305 – 7 – پيشنهادات تحقيق 1315 – 8 – پيشنهادات براي تحقيقات آينده 134

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1545
مشاهده

کد فایل:11159
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۰
حجم فایل ها:2483

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيپروژه تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيمبانی نظری و پیشینه پژوهش تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه هاي آتش سوزيتحقیق تبيين عوامل موثر بر خريد مجدد بيمه نامه

 • دانلود طرح توجیهی خشک کردن و بسته بندی سبزیجات

  پروژه خشک کردن سبزی,پروژه کارافرینی خشک کردن سبزی,دانلود طرح توجیهی بسته بندی و خشک کردن سبزی,طرح توجیهی بسته بندی سبزی,طرح توجیهی خشک کردن سبزی,طرح حشک کردن سبزی,طرح کارافرینی بسته بندی سبزی,طرح کسب و کار خشک کردن سبزی دانلود فایل اصلی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش شادکامی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش شادکامی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش شادکامی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل شادکامی تاریخچه شادکامی به گذشته های بسیار دور در عهد باستان بر می گردد ( آیزنک ،…

 • پاورپوینت ویلای لوکس محمد شهر کرج

  پاورپوینت ویلای لوکس محمد شهر کرج برچسب ها: دانلودپاورپوینت ویلای لوکس محمد شهر کرجویلای لوکس محمد شهر کرجویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج پاورپوینت ویلای لوکس و مدرن ۱۱ میلیاردی در محمدشهر کرج بررسی و تحلیل ویلای…

 • پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

  پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس برچسب ها: تربیت بدنی در مدارس pdfکتاب تربیت بدنی در مدارساهداف تربیت بدنی در مدارس متوسطهمشکلات درس تربیت بدنی در مدارسورزش در مدارسفعالیت بدنی در مدرسهمقاله تربیت بدنی در مدارسمطالب ورزشی برای مدرسه رفتن به…

 • معماری پرش کیهانی

  معماری پرش کیهانی دانلود معماری پرش کیهانی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل معماری پرش کیهانی فهرست مطالب 1.روند تغییر دیکانستراکشن و فولدینگ به پرش کیهانی2.علوم و نظریه های قبل از ایجاد3.فلسفه ابداع و ایجاد4.ضوابط و اصول…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات-بررسی اخلاق عملی در گرشاسب نامه

  پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات-بررسی اخلاق عملی در گرشاسب نامه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات-بررسی اخلاق عملی در گرشاسب نامه دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل چکیده :موضوع پایان نامه : اخلاق علمی در…

 • قالب پاورپوینت داروسازی 1

  قالب پاورپوینت داروسازی 1 دانلود قالب پاورپوینت داروسازی 1 دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت داروسازی 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید…

 • پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک

  پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک برچسب ها: روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیکجنبه های اجرایی دفع زباله های داروییانواع پسماندهاتجزيه تركيبات شيميايي روشهاي دفع فرآورده هاي دارويي و بيولوژ‍يك رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول، مبانی، مدل ها و نظریه های  هوش هیجانی 1- مفهوم هوش 2- تعاریف هوش…

 • پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایران

  پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایران برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی روند ساخت مسجد در ایرانروند ساخت مساجدپاورپوینت معماریمراحل ساخت مسجداصول معماری ایرانیپروژه معماریعناصر مشترک مساجدپاورپوینت مسجدمعماری قبل و بعد از اسلامپاورپوینت ساخت مسجدپاورپوینت بررسی معماری مساجد رفتن به…

 • دانلود مثال های کاربردی با لوگو در صنعت

  دانلود برنامه های مفید با لوگو,دانلود مثال ها,دانلود مثال های کاربردی با لوگو در صنعت,دانلود مثال های کاربردی لوگو,دانلود مدار نقشه های لوگو,دانلود نقشه ها و مدارات فرمان با لوگو,دانلود نقشه های کاربردی با لوگو,مثال های کاربردی با لوگو در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري عقب ماندگی ذهنی,پيشينه نظري عقب ماندگی ذهنی,پیشینه درمان عقب ماندگی ذهنی,طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی,عقب ماند,عقب ماندگی جسمی,عقب ماندگی ذهنی ppt,عقب ماندگی ذهنی ژنتیک,مباني نظري و پيشينه پژوهش عقب ماندگی ذهنی,مقاله عقب ماندگی ذهنی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

  بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا برچسب ها: یادگیری سازمانی رهبری مناسب فضای تعمیقی بومی سازی تعادل بین کار و خانوادهپایان نامه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجاپروژه بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی…

 • پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت

  پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت دانلود پیشینه ومبانی نظری مفهوم تربیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مفهوم تربیت 1 - ایجاد زمینه 2 - به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه 3…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه اينترنت در ايران

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه اينترنت در ايران دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه اينترنت در ايران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاريخچه اينتر نت در ايران…

 • دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

  پایایی پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي,پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي,پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي 30 آیتمی,تفسیر پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي,خرید پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي,دانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي,روایی پرسشنامه شكست هاي شناختي دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه…

 • ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات

  ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات دانلود ادبیات نظری تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل طریقیت یا موضوعیت شیوهی مجازات مشخص کردن فلسفه و…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز پرورش فکری استعدادهای درخشان

  استانداردهای طراحی مرکز پرورش فکری استعدادهای درخشان,پایان نامه معماري طراحی مرکز پرورش فکری استعدادهای درخشان,رساله معماري طراحی مرکز پرورش فکری استعدادهای درخشان,مطالعات معماري طراحی مرکز پرورش فکری استعدادهای درخشان دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز پرورش فکری…

 • مبانی نظری تحقیق سوختگی و خودسوزی

  مبانی نظری تحقیق سوختگی و خودسوزی دانلود مبانی نظری تحقیق سوختگی و خودسوزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : سوختگی سوختگی نوعی جراحت پوست یا غشاهای مخاطی ( مثل…

 • پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی

  پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی دانلود پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خودکارآمدی خودكارآمدي ، به عنوان يك مفهوم از مفاهيم يادگيري اجتماعي ، اولين بار در سال 1997توسط…

 • پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود

  پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود برچسب ها: پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدودقالب بندی:…

 • دانلود مقاله بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی

  بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جام,پایان نامه بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,پروژه بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,تحقیق بررسی نقش غنی و زیبای فضای سبز در جامعه سنتی,مقاله…

 • پاورپوینت دوره آموزش آشنایی با طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

  پاورپوینت دوره آموزش آشنایی با طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانلود پاورپوینت دوره آموزش آشنایی با طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت دوره آموزش آشنایی با طبقه بندی و…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم و ابعاد معنای زندگی (فصل دوم)

  پيشي,پيشينه پژوهش معنای زندگی مصطفی ملکیان,پيشينه تحقيق تعریف زندگی چیست,چارچوب نظري ابعاد معنای زندگی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق معنای زندگی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد مفهوم زندگی از نظر بزرگان,مباني نظري معنای زندگی در روانشناسی دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت کاداستر

  پاورپوینت کاداستر,ثبت زمین,دانلود پاورپوینت کاداستر,سیستم اطلاعات زمین,سیستمهای اطلاعاتی,قطعات زمین,کاداستر,مفهوم LIS,نقشه برداری دانلود فایل اصلی پاورپوینت کاداستر از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل آشنایی با اصول و تعاریف کاداستر ، در حجم 127 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از…

 • ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

  ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری دانلود ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث دوم : خسارات عدم…

 • پیشینه و مبانی نظری روانشناسی با موضوع اعتیاد

  پیشینه و مبانی نظری روانشناسی با موضوع اعتیاد دانلود پیشینه و مبانی نظری روانشناسی با موضوع اعتیاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اعتیاد اعتیاد اعتیاد کلمه…

 • پاورپوینت بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم

  پاورپوینت بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم برچسب ها: پروتکل امنیت شبکه های بی سیمشبکه های موردی متحرکشبکه موردی چیستپروتکل مسیریابی منبع پویاشبیه سازیسناریوهای ترافیک و جابجاییپروتکل مسیریابی بدون حالت محیط حریصانه رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث برای جشن آماده می شویم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم دسته بندي…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی کانالهای توزیع (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مدیریت کانالهای توزیع,پيشينه تحقيق انواع کانال های توزیع در بازاریابی,پيشينه نظري کانالهای توزیع در بازاریابی بین ال,چارچوب نظري کانال توزیع چیست,مباني نظري کانال های توزیع در بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی کانالهای توزیع دانلود فایل اصلی مبانی…

 • گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر

  کامپیوتر,گزارش کارآموزی دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر در حجم 50 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                         صفحهفصل اول:اشنايي با محل كارآموزيمقدمه    1چارت…

 • امنیت و خصوصی سازی RFID

  امنیت و خصوصی سازی RFID برچسب ها: برچسب خواننده میان افزار EPC فرکانس استاندارد ISO امنیت رمزK محافظ پراکسی رفتن به سایت اصلی امنیت و خصوصی سازی RFID دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل چکيده…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی کشاورزی

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی کشاورزی دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی کشاورزی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته مهندسی کشاورزی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • مبانی نظری عملکرد کارکنان

  مبانی نظری عملکرد کارکنان دانلود مبانی نظری عملکرد کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد کارکنان عملکرد وتعاریف آن 2 _ 8 ) انواع عملکرد 2 _ 9 ) عملکرد کارکنان 2 _…

 • فایل پاورپوینت تراكم‌هاي جمعيتي و ساختماني در شهرها(مبحث5)

  فایل پاورپوینت تراكم‌هاي جمعيتي و ساختماني در شهرها(مبحث5) برچسب ها: دانلود پاورپوینت تراكم‌های جمعيتی و ساختمانی در شهرهاتراكم‌های جمعيتی و ساختمانی در شهرهاافزایش تراکم ساختمانی به علل اقتصادیپاورپوینت تراکم جمعیتی شهرهاپاورپوینت تراکم ساختمانی شهرهاپاورپوینت تراكم‌هاي جمعيتي و ساختماني در شهرهاتراکم…