تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

برچسب ها:
روستا توسعه توسعه روستايي برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبارپروژه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

رفتن به سایت اصلی

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 121 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده   هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می باشد. برای تحقق این هدف شاخص                                                                                                                   های توسعه در بعد آموزشی و فرهنگی (شامل چهار شاخص)، بهداشتی و درمانی (شامل ده شاخص)، ارتباطی (شامل شش شاخص)، خدماتی و رفاهی (شامل سیزده شاخص) و زیربنایی (شامل هشت شاخص) تدوین و بررسی گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روستاهای شهرستان رودبار (167N=) بود که تمامی این تعداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاد از نرم افزارهای SPSS 19 و Excel 2013 برای تکنیک تاپسیس در سطح آمار استنباطی صورت گرفت. رتبه بندی توسعه یافتگی روستاها در دو بعد زمانی سالهای 1385 و 1392 با تکنیک تاپسیس محاسبه گردید. نتایج رتبه بندی کل در سال 1385 نشان داد که رتبه اول را بخش عمارلو، رتبه دوم را بخش خورگام، رتبه سوم را بخش مرکزی و در نهایت رتبه چهارم یا رتبه آخر را بخش رحمت آباد و بلوکات دارد و به ترتیب روستاهای کلیشم، پشته کلاه و دشتویل رتبه های اول تا سوم را دارند و نتایج رتبه  بندی کل در سال 1392 نشان می دهد که، رتبه اول را بخش عمارلو، رتبه دوم را بخش مرکزی، رتبه سوم را بخش خورگام و در نهایت رتبه آخر را بخش رحمت آباد و بلوکات دارد و به ترتیب روستاهای کلیشم، دشتویل و پشته کلاه رتبه های اول تا سوم را دارند. در خاتمه پیشنهادهای برای بهبود سطح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان رودبار ارایه شده است. مقدمه    رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می شود. فرآیند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرآیند توسعه در بر می گیرد به عبارت ساده می توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری-ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).   روستاها کهن ترین شکل سکونتگاه های بشری و روستا نشینی یکی از قدیمی ترین شیوه های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل گیری و شکوفایی جوامع و تمدن ها داشته اند. افول بسیاری از تمدن ها نیز به ویرانی روستاها و بی توجهی به آنها به عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می شود. توسعه بخش صنعت و گسترش شهرنشینی باعث شد به مرور از سهم روستاها به عنوان مکان های تولیدی که نیاز سایر بخش های جامعه را تأمین می-کردند، کاسته شود. با وجود این حتی توسعه صنعتی و شهرنشینی، بخش روستایی به عنوان بخش تولید پایه و اساسی به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. چنان که در کشورهای صنعتی اروپا و حتی امریکا حمایت از بخش کشاورزی یک اصل و خط قرمز به شمار می آید که در اتحادیه های اقتصادی و سازمان تجارت جهانی، هر زمان که بحث بر سر بخش روستایی و کشاورزی است، این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش شرایطی که به ضرر بخش کشاورزی و روستایی آنها باشد نیستند، حتی اگر این پذیرش منافع دیگری برای آنها به همراه داشته باشد.(جمعه پور، 1385)   روستا نشینی پدیده ای جهانی است که در همه نواحی کره  زمین وجود داشته و همه ساکنان کره خاکی به نوعی به تولیدات روستایی نیاز دارند، روستاها اهمیت خاصی در توسعه یک کشور دارند. روستاها بخش مولد و تامین کننده مواد غذایی کشور ها می باشند و تولید کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع و صادر کننده نیروی انسانی بخش های تولیدی یک کشور محسوب می شوند. روستاها، واحد بنیانی تولید در نظام اقتصادی ملی می باشند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند بنابراین اهمیت و نقش روستاها در توسعه و بقای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است و به همین دلیل در دهه های اخیر توجه خاص به آن شده است و توسعه روستاها و روستاییان به یکی از مهم ترین دلمشغولی های بسیاری از برنامه ریزان و محققان تبدیل شده است» (ازکیا،1384). براین اساس می توان شاخص هایی را مطرح کرد تا به وسیله آنها سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و برای آن برنامه ریزی کرد، ولی قبل از آن باید برای شناخت تفاوت سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه ریزی کرد، بدیهی است شناسایی وضع موجود در روستاها و جایگاه آنها در فرایند توسعه یافتگی از جمله اقدامات ضروری برای برنامه ریزی توسعه روستایی می باشد. مسلم است که امکانات و منابع در همه جا به طور یکسان وجود ندارد و روستاها از نظر ویژگی های طبیعی، اجتماعی- جمعیتی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی و درمانی وغیره متفاوت می-باشد    امید است تحقیق حاضر بتواند با تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار بتواند در شناسایی و ایجاد زمینه لازم جهت بهبود وضعیت موجود این روستاها گامی به جلو بر دارد.فهرست مطالبچکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه    21-2- بیان مسئله    31-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    41- 4 – اهداف تحقیق    51- 5 – سوالات تحقيق    61-6- محدوده تحقیق    61-6-1- محدوده زمانی    61-6-2- محدوده مکانی    61-6-3- محدوده موضوعی    61-7- محدودیت تحقیق    61-8- واژه های کلیدی    7فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مقدمه    102-2- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی    102-2-1- توسعه    102-2-2- توسعه روستایی    132-2-3- تعریف روستا    152-2-4- خصلت های جامعه روستایی    192-2-5- توسعه پایدار روستایی    212-2-6- توسعه همه جانبه روستایی    212-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی    222-2-6-2- ویژگی های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم    222-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی    232-2-7- عمران روستایی    232-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی    242-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه    242-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی    252-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی    252-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت    262-3-5- اهداف توسعه روستایی    272-3-6- برنامه ریزی روستایی    272-3-7- اجزای توسعه روستایی    282-3-8- مفهوم برنامه ریزی    292-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی    302-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع    302-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف    302-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه    302-4- بخش سوم: پیش نگاشته ها    322-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری    37شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق    38فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1- مقدمه    403-2- محدوده مورد مطالعه    403-2-1- موقعيت جغرافیایی    403-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری    413-2-2- ویژگی های جمعیتی    423-2-3- توپوگرافي    443-2-4- اقليم    453-3- روش تحقیق    463-4- جامعه آماری و حجم نمونه    463-5- شاخص های تحقیق    463-6- فرضيه هاي تحقيق    473-7- روش گردآوری داده ها    473-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها:    483-8-1- تاپسیس:    48فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه    524-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385    534-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385    534-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385    544-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392    554-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392    564-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385    574-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385    594-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392    594-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392    614-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385    624-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385    634-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385    654-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385    694-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385    704-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385    714-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385    724-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385    744-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385    774-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392    784-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392    794-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392    814-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392    834-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392    854-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392    864-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392    874-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392    884-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385    904-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392    92فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد5-1 خلاصه    94یافته های تحقیق    955-2- رتبه بندی بخش ها    955-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385    955-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92    965-4-1- دهستان کلیشم 85    965-4-2- دهستان کلیشم 92    965-4-3- دهستان کلشتردر سال 85    965-4-4- دهستان کلشتر در سال 92    975-4-5- دهستان دلفک در سال 85    975-4-6- دهستان دلفک در سال 92    975-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85    985-4-8- دهستان رحمت آباد  در سال 92    985-4-9- دهستان جیرنده در سال 85    985-4-10- دهستان جیرنده در سال 92    985-4-11- دهستان خورگام  در سال 85    995-4-12- دهستان خورگام در سال 92    995-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85    995-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92    995-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85    1005-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92    1005-4-17- دهستان بلوکات در سال 85    1005-4-18- دهستان بلوکات در سال 92    1005-4-19- دهستان دشتویل در سال 85    1005-4-20- دهستان دشتویل در سال 92    1015-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها    1015-5-1- دهستان بلوکات    1015-5-2- دهستان دشتویل    1015-5-3- دهستان رحمت آباد    1025-5-4- دهستان جیرنده    1025-5-5- دهستان کلیشم    1035-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی    1045-5-7- دهستان رستم آباد شمالی    1045-5-8- دهستان کلشتر    1045-5-9- دهستان خورگام    1055-5-10- دهستان دلفک    105منابع و ماخذ    107 پیوست ها    118

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
949
مشاهده

کد فایل:11198
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۱
حجم فایل ها:3733

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
روستا توسعه توسعه روستايي برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی پایان نامه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبارپروژه تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

 • مبانی نظری تاریخچه بهزیستی در ایران

  مبانی نظری تاریخچه بهزیستی در ایران دانلود مبانی نظری تاریخچه بهزیستی در ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تاریخچه بهزیستی در ایران ادبيات پژوهش ارائه خدمات اجتماعي ، اقتصادي در راستاي…

 • گسترده نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیه

  گسترده نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیه برچسب ها: گسترده نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیهمبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیهپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیهپیشینه پژوهش طرحواره های ناسازگار…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی واتر اسپورت(مجموعه ورزش های آبی،واترپلو،غواصی)

  برنامه فیزیکی طراحی معماری واتر اسپورت,پایان نامه معماري طراحی واتر اسپورت,رساله معماري طراحی واتر اسپورت,ظوابط و استانداردهای سالن شنا,مطالعات معماري طراحی واتر اسپورت,معماری مجموعه ورزش های آبی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی واتر اسپورت(مجموعه ورزش های آبی،واترپلو،غواصی)…

 • پاورپوینت معماری و ساختار آب انبار

  پاورپوینت معماری و ساختار آب انبار دانلود پاورپوینت معماری و ساختار آب انبار دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه آب انبار و آشنایی با آب انبارها،در حجم 75 اسلاید قابل ویرایش.…

 • پاور پوینت سبک شناسی -ادبیات فارسی

  پاور پوینت سبک شناسی -ادبیات فارسی برچسب ها: مشروطه قاجار دیدگاه رفتن به سایت اصلی پاور پوینت سبک شناسی -ادبیات فارسی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل پاور پوینت سبک شناسی -ادبیات فارسی گروه ادبیات و…

 • پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال

  پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال برچسب ها: پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبالوظایف مربیانتعریف پاسچند فاکتوراساسی مهارتهای پاس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • پیشینه تحقیق صنعت بيمه

  پیشینه تحقیق صنعت بيمه دانلود پیشینه تحقیق صنعت بيمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صنعت بيمه 2 - 7 - 1 ) تاریخچه بيمه آسیا 2 - 7 - 2 ) ساختار سازماني…

 • پیشینه و مبانی نظری روش های تأمین مالی

  پیشینه و مبانی نظری روش های تأمین مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری روش های تأمین مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روش های تأمین مالی تأمین مالی از موضوعاتی است که در…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق انگیزه پیشرفت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل انگیزه پیشرفت در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر ، شاید دیگر مسائلی مانند…

 • معماری بیونیک

  معماری بیونیک دانلود معماری بیونیک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل انسان-طبیعت-معماریمعماری بیونیک فهرست تعریف بیونیکاولین معماران در کاربرد بیونیکبرج بیونیک در شانگ های چینگروه معماری برج بیونیکایده گیاهی مجتمع تجارینتیجه گیریمنابع بیونیک چیست؟ بیونیک در لغت…

 • پاورپوینت نقش هنر در پيشگيري از اعتياد تئاتر درماني (سايكو درام )

  پاورپوینت نقش هنر در پيشگيري از اعتياد تئاتر درماني (سايكو درام ) برچسب ها: نقش هنر در پيشگيري از اعتياد تئاتر درمانيسايكو درامهنر و درمان از طریق هنرنگاهی به محدودة تئاتر درمانی تفاوت سایكودرام و دراماتراپی شيوه هاي تئاتر درماني…

 • پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک

  پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک دانلود پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک دسته بندي : مهندسی معدن جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی مقدماتی با قوانین و مقررات جورک(سازمان نظام مهندسی معدن)،در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای و سبک های آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,پیشینه پژوهش مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای,چارچوب نظری مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,فصل دوم پایان نامه مهارتهای مقابله ای و سبک های آن,مهارتهای مقابله…

 • پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری

  پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری,پاورپوینت معماری استانداردهای مجتمع های تجاری,تحقیق استانداردهای مجتمع های تجاری,دانلود پاورپوینت استاندارد های معماری تجاری,مقاله استانداردهای لازم برای برج های تجاری دانلود فایل اصلی پاورپوینت استاندارد های معماری و فضاهای ساختمان تجاری از…

 • پاورپوینت ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

  پاورپوینت ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد برچسب ها: پاورپوینت ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد مسأله فروشنده دوره گردشبکه عصبی CNNTSPالگوريتم آموزش CNNTSPبهبود CNNTSP با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد همدلیeinfuhlung (فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري همدلی,پيشينه پژوهش همدلی,پيشينه تحقيق همدلی,پيشينه نظري همدلی,چارچوب نظري ابعاد همدلی,دانلود مباني نظري همدلی و هوش عاطفی,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های همدلی,مباني نظري ابعاد همدلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) همدلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

  پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی دانلود پیشینه و مبانی نظری اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پاورپوینت مایندفولنس

  پاورپوینت مایندفولنس دانلود پاورپوینت مایندفولنس دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مایندفولنس ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مایندفولنس یعنی توجه هدفمند (عمدی)، در زمان حال و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار روانی یا استرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار روانی یا استرس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار روانی یا استرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده ( ادبیات و مستندات…

 • داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش

  داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش دانلود داناود چارچوب نظری و سوابق تحقیقاتی مفهوم و ابعاد مدیریت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات تحقیق مفهوم دانش 2…

 • پاورپوینت حمایت از صنعت در هدفمند کردن یارانه ها

  پاورپوینت حمایت از صنعت در هدفمند کردن یارانه ها برچسب ها: آیین نامه اجرایی قانون هدفمندی یارانه هاآیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه هاآیین نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمندی یارانه هاسازمان هدفمندی یارانه ها رفتن به سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

  پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله دانلود پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله دسته بندي :…

 • پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی

  پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی دانلود پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حاکمیت شرکتی 2 - 2 - 1 تاریخچه حاکمیت شرکتی 2 - 2 - 2…

 • پاورپوینت آشنايي با انواع مواد

  پاورپوینت آشنايي با انواع مواد برچسب ها: پاورپوینت آشنايي با انواع موادظاهر هروئينطرز مصرف هروئيناثرات سريع مصرف هروئين رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با انواع مواد دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • پاورپوینت درباره کانابیس

  پاورپوینت درباره کانابیس دانلود پاورپوینت درباره کانابیس دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره کانابیس ،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: معرفی گیاه : یک جنس از گیاهان گل دار ودارای سه گونه…

 • پاورپوینت بورس اوراق بهادار

  پاورپوینت بورس اوراق بهادار دانلود پاورپوینت بورس اوراق بهادار دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت کارگزاران بنگاه های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام فقط از طریق آنان انجام می شود و…

 • تحقیق ازدواج سفید(هم باشی سیاه)

  ازدواج سفید,پروژه ازدواج سفید,تحقیق ازدواج سفید,تحقیق تاریخچه ازدواج سفید,تحقیق دیدگاههای ازدواج,تحقیق گرایش جوانان به ازدواج سفید,دانلود پیشینه پژوهش ازدواج سفید,مبانی نظری ازدواج سفید,مقاله ازدواج سفید,نگین فایل,همباشی دانلود فایل اصلی تحقیق ازدواج سفید(هم باشی سیاه) از سایت دانلود فایل دانلود پایان…

 • پاورپوینت زلزله

  پاورپوینت زلزله برچسب ها: دانلود پاورپوینت زلزلهزلزلهپاورپوینت آشنایی با زلزلهزمین لرزهامواج زلزلهپاورپوینت زلزلهبلاياي طبيعياندازه گیری زلزلهآشنایی با زلزله رفتن به سایت اصلی پاورپوینت زلزله دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با زلزله ،در حجم…

 • فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم - نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در مورد سلامتی )

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی نهم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی نهم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم - نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در…

 • پاورپوینت معماری بازارهای سنتی

  پاورپوینت معماری بازارهای سنتی دانلود پاورپوینت معماری بازارهای سنتی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معماری بازارهای سنتی و چند نمونه بازار قدیمی در شهرهای مختلف ایران،در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • مناره های تاریخی شهر اصفهان

  مناره های تاریخی شهر اصفهان دانلود مناره های تاریخی شهر اصفهان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مناره های تاریخی شهر اصفهان معنی لغوی منارهمنار ساربانمنارهای دردشت و بخت آغامنارهای دارالضیافهمنار چهل دخترانمنارمسجد علیمنارجنبانمنار گلدستهمنار باقوشخانه فهرست…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم)

  پرسشنامه خودتنظیمی,پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی,تعریف خود تنظیمی,خودتنظیمی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم),راهبردهای خودتنظیمی,راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,نظریه های خودتنظیمی,یادگیری خود تنظیمی چیست؟ دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای یادگیری خودتنظیمی(فصل دوم) از سایت دانلود…

 • پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی

  پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی برچسب ها: بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمیگروه بندی محصولات پتروشیمیواحد های گوگرد و تصفیه گازمحصولات پتروشیمی برآورد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمیگاز طبیعی پتروشیمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی…

 • پیشینه و مبانی نظری بورس الکترونيک

  پیشینه و مبانی نظری بورس الکترونيک دانلود پیشینه و مبانی نظری بورس الکترونيک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بورس الکترونيک تجارت الكترونيكي تجارت الكترونيكي به معناي انجام دادن مبادلات تجاري از طريق شبكه…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی و سبک رهبری (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),مبانی نظری,مبانی نظری هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…