دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دسته بندي : گوناگون

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده بینی الکترونیکی درحوضه تکنولوژی سنسوری در طی ۲۲ سال گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . ایـن شناخت عمیق در نتیجه کشف کاربردهای متفاوت بینی های الکترونیکی در حوضـه هـای مختلـف از علـوم کـاربردی شامل شده است.بینی الکترونیکی به طور گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده می شود. این کـاربرد هـا شـامل شناسایی ، تمایز ، تشخیص و کنترل کیفیت این منابع می باشد . در هر زمینه کاربردی هدف اصولی این مـی باشـد کـه این بینی های الکترونیکی می تواند میان خواص متفاوت ارگانولیپتیکی نمونه های متنوع تمایز قائل شود. در این مقاله انواع بینی های الکترونیکی به کار رفته در نمونه های متنوع مواد غذایی به تفصیل تشریح شده است . کلید واژه : بینی الکترونیکی ، خواص ارگانولیپتیکی -۱ مقدمه:-۱-۱ تاریخچه بینی الکتریکی: در محصولات غذایی طعم از ویژگیهای کیفی مهم و بیانگر اثر دو جزء بو و مزه است. برای مطالعه و تجزیه و تحلیل طعم روشهای متعددی وجود دارد.متداول ترین روش ، ارزیابی حسی است که پرهزینه ، وقتگیر و به شدت وابسته به نیروی انسانی است (۱). با توجه به محدودیتهای ارزیابی حسی ،روشهای دستگاهی مانند کروماتوگرافی گازی ، کروماتوگرافی گازی با طیف سنجی جرمی GC-MS ، کروماتوگرافی گازی Sniffing و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای مطالعه طعم به کار رفته اند.((۲ تمامی روشهای ذکر شده نیاز به آماده سازی نمونه و نیروی کار متخصص برای کار با دستگاه و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج دارند . از این رو معرفی روشی سریع ، ساده ، کم هزینه گامی مهم در پیشبرد مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل طعم خواهد بود. (۱ , ۳) ۱ Sh_yazdanjoo@yahoo.com 2 homa_bagherian64@yahoo.com در سالهای اخیر استفاده از بینی الکترونیکی برای تهیه پروفایلی سریع از عطر نمونه های غذایی و آشـامیدنی مانند ، روغنهای گیاهی (۳)، گوجه فرنگی((۴,۲ ، روغن هسته لیمو ترش (۵) ، زرد آلو((۶، انبه((۷،آناناس (۸)انواعنوشیدنی ها،شیر((۱۰ و فرآورده های گوشتی((۱۱ ، موفقیت آمیز بوده است . مفهوم اولیه بینی الکترونیکی از دل تحقیقات مـداوم در دو زمینـه هـای سنسـورهای شـیمیایی و درک مـا از سیستم های بویایی انسان بیرون آمده است.((۱۲ توانایی آرایه ای از سنسورها ابتدا از پژوهشهایی که در سال ۱۸۸۲ در آزمایشگاه (ANL) Argonne National در نزدیکی شهر شیکاگو شروع شده بود ، مشـخص گردیـد . نیـروی ساحلی ایالات متحده بر روی گسترش این کار سرمایه گـذاری نمـود. ایـده پیشـنهادی ، گسـترش دسـتگاه حسـگر جدیدی بود که بتواند کار آشکار کردن ، شناسایی و اندازه گیری بازه وسیعی از مواد شیمیایی و ترکیبی که به وسیلهقطار ، کشتی و کامیون در نقاط مختلف آمریکای شمالی حمل میشد را انجام دهد . به این ترتیب تیمی از دانشـمندان به همراه تعداد زیادی از دانشجویان برای ساخت اولین آرایه سنسور گاز ناهمگن با نام cps-100 گرد هـم آمدنـد . cps مخفف طیف سنح پارامتر شیمیاییَ می باشد که به دلیل شباهت خروجی آرایه سنسور با طیف ها انتخاب شـدهاست . در این نامگذاری ، هیچ ارتباطی با بینی مشاهده نمی شود . دلیل آن ، این است که در زمان هنوز شباهت ایـنوسیله با بینی طبیعی آشکار نشده بود . در همان زمان ، یک گروه از پژوهشگران بـه سرپرسـتی پرسـادُ در انگلـیسبرای درک فرایند زیستی سیستم بویایی ، به مساله آرایـه سنسـورها برخـورد کـرده بودنـد . آنهـا بـه تقلیـد از آرایـه سنسورهای گاز در سیستم بویایی ، آرایه ای از سه سنسور اکسید فلز الکتروشیمیایی( ( MOX ساختند. با ایـن آرایـه از سنسورها آنها قادر بودند ۲۲ مخلوط از مواد بد بو و عطرهای پیچیده را از یکدیگر جدا کنند (۱۳). کارهای بعدی در اواسط دهه ۱۸۸۲ در آمریکا شامل آرایـه ای از سنسـورهای MOX در دانشـگاه گـارنگی ملون و آرایه ای از سنسورهای مکانیکی SAW در آزمایشـگاه هـای تحقیقـاتی Naval مـی سـد کـه هـر دو بـرای آشکارسازی ترکیبات هیدروکربن طراحـی شـده بودنـد . در ژاپـن ، بـرای تسـت تـازه بـودن مـاهی از آرایـه ای از سنسورهای MOXاستفاده شد . تکنولوژی استفاده از آرایه ای از سنسورها در این قاره در دهه ی ۱۸۸۲ ادامـه پیـدا کرد . اما ، بینی الکترونیکی با برگزاری کنفرانس NATO در همین زمینه در سال ۱۸۸۱ وارد مرحله ای تازه گردید . البته لازم به ذکر است که کلمه بینی الکترونیکی یـا enoseبـرای آرایـه ای از سنسـورها بـه همـراه دسـتگاه بویـایی مصنوعی ، بعد از استفاده ی آن در عنوان یک کنفرانس در ایسلند در سال ۱۸۸۱ مرسوم شد . در سال ۱۸۸۲ که ایده آرایه سنسورها مطرح گشت ، پژوهشهای مختلف و ابزارهای تخصصی زیادی نیـازبود کـه تحقق آن را امکان پذیر سازد . پیشرفت همزمان در الف ) سنسورهای شیمیایی کوچک ، ارزان و با کیفیت ب ) ریـز پردازنده ، به ویژه ریز پردازنده هایCMOSبا توان مصرفی کم و مناسب برای دستگاه های کوچـک قابـل حمـل ، و پ )گسترش الگریتم های تشخیص الگو و دسته بندی برای مسایل شیمی ، برای تحقیق بینی الکترونیکی مـورد نیـاز بود . (۱۴) ۳Chemical ParameterSpectrometry 4Persaud -۲-۱ ساختار بینی الکتریک ساختار اصلی بینی الکترونیکی مطابق شکل ۱ شامل سه مرحله اسـت : مرحلـه نمونـه بـرداری شـامل آرایـه ای ازحسگرها با حساسیت متنوع است که در اثر تعامل با نمونه بو پاسخهایی پویا ( دینامیک ) تولید می کنند . مرحلـه بعـد در بینی الکترونیکی واحد پردازش سیگنال است . پردازش سیگنال برای هدف های مختلفی انجام می شـود . بـه طـور کلی ، پاسخ های آرایه حسگرها تحت تاثیر چندین عمل مزاحم محیطی ( مانند دمای متغیر عملیـاتی و تغییـر رطوبـت نسبی محیط ) قرار می گیرد که در نتیجه پاسخ های ناپایداری را در طول زمان تولید می کند .(۱۵) معمولا برای جبراناین شرایط از روش های پردازش سیگنال استفاده می شود . مرحله سوم در فناوری بینی الکترونیکی واحد دسته بنـدی بو است . وظیفه این واحد تخصیص یک نمونه بوی نامعلوم به دسته ای از پیش تعیـین شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از مجموعه داده یادگیری آموزش دیده است (۱۶).

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده:
504
مشاهده

کد فایل:14689
انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸
حجم فایل ها:1105

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

 • پایان نامه و رساله طراحی یادمان سهراب سپهری

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,دانلود پروژه یادمان سهراب س,دانلود رساله کامل یادمان سهراب سپهری,رساله یادمان سهراب سپهری,مطالعات طراحی یادمان سهراب سپهری دانلود فایل اصلی پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ماهیت ورشکستگی,پيشينه تحقيق دلایل ورشکستگی,پيشينه نظري تفاسیر محافظه,چارچوب نظري دفاع از محافظه کاری,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی,فصل دوم پايان نامه تعریف ورشکستگی,مباني نظري تعریف محافظه کاری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه پژوهش رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,فصل دوم پایان نامه رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,مبانی نظری رضايت از زندگی زناشويی…

 • پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی

  پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی برچسب ها: پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکیتعریف و طبیعت هوش مصنوعیتست تورینگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی

  بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی برچسب ها: بازاریابی سیستم نوین بانکداری اعتماد تضمین تعهد مدیریت ارتباط با مشتریپایان نامه بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملیپروژه بررسی نقش بازاریابی بر…

 • پاورپوینت امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری

  پاورپوینت امنیت مبتنی بر پیش آگاهی در فضای سایبری برچسب ها: تحقیق فضای سایبریانواع فضای سایبریویژگی های فضای سایبریامنیت در فضای سایبریفضای سایبری ویکی پدیاتعریف فضای سایبریتفاوت فضای مجازی و سایبریاصطلاحات فضای سایبری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت امنیت مبتنی…

 • پاورپوینت اقلیم و ساختمان

  پاورپوینت اقلیم و ساختمان دانلود پاورپوینت اقلیم و ساختمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی ارتباط اقلیم و ساختمان ،در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.  بخشی از متن: تاثیرتابش…

 • موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

  پایان نامه موانع و راهکارهای حسابداری دولتی,پروژه موانع و راهکارهای حسابداری دولتی,حسابداری دولتی,مقاله موانع و راهکارهای حسابداری دولتی دانلود فایل اصلی موانع و راهکارهای حسابداری دولتی از سایت دانلود فایل تحقیق موانع و راهکارهای حسابداری دولتی در حجم 122 صفحه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی معلمان(فصل دوم پایان نامه)

  پایان نامه فرسودگی شغلی,تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی,دانلود مباني نظري فرسودگی شغلی معلمان,فرسودگی شغلی doc,فرسودگی شغلی pdf,فرسودگی شغلی پرسشنامه,فرسودگی شغلی چیست,مباني ن,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فرسودگی شغلی,نظریه های فرسودگی شغلی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزار

  پاورپوینت آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزار برچسب ها: آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزارآموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي…

 • فایل پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

  فایل پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهریاقتصاد حمل و نقل شهریحمل و نقل شهریمدیریت و برنامه ریزی حمل و نقلفرم شهر فشردهپاورپوینت حمل و نقل شهریپاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهریاقتصاد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پژوهش های انجام شده در,پیشینه پژوهش اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,فصل دوم پایان نامه اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,مبانی نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت معماری معاصر غرب(فرانک گری)

  پاورپوینت معماری معاصر غرب(فرانک گری) دانلود پاورپوینت معماری معاصر غرب(فرانک گری) دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معماری معاصر غرب(فرانک گری)،در حجم 43اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: در کارهای…

 • مبانی نظری رهبری خدمتگزار

  مبانی نظری رهبری خدمتگزار دانلود مبانی نظری رهبری خدمتگزار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رهبری خدمتگزار مقدمه 2 - ۱ - ۲ : تئوري رهبري خدمتگزار • گوش دادن • همدلي • شفا…

 • طرح توجیهی و کارافرینی احداث کارخانه بسته بندی مواد غذایی

  دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی حبوبات و خشکبار,دانلود طرح توجیهی بسته بندی حبوبات,طرح بسته بندی خشکبار,طرح توجیهی بسته بندی ادویه جات,طرح توجیهی بسته بندی خشکبار,طرح توجیهی رایگان بسته بندی حبوبات,طرح توجیهی کارخانه بسته بندی مواد غذایی دانلود فایل اصلی…

 • رساله معماری طراحی ساختمان پزشکان

  رساله معماری طراحی ساختمان پزشکان دانلود رساله معماری طراحی ساختمان پزشکان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه معماری طراحی ساختمان پزشکان در قالب Word و 69 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 2 - 1 -…

 • قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

  قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن برچسب ها: قابلیت نسبتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمنانواع مدل های پیش بینی ورشکستگیمروری بر مدل…

 • مبانی نظری عملکرد شناختی

  مبانی نظری عملکرد شناختی دانلود مبانی نظری عملکرد شناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد شناختی مقدمه ابعاد عملکرد شناختی هوش حافظه حافظهی کوتاه مدت یا حافظهی فعال حافظهی درازمدت 1 ) حافظهی…

 • پاورپوینت بتن ژئوپلیمری

  پاورپوینت بتن ژئوپلیمری برچسب ها: دانلود پاورپوینت بتن ژئوپلیمریبتن ژئوپلیمریآشنایی با بتن ژئوپلیمرپاورپوینت بررسی بتن ژئوپلیمریپاورپوینت بتن ژئوپلیمریساختار ژئو پلیمربررسی بتن های ژئوپلیمریبتن ژئو پلیمر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بتن ژئوپلیمری دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش…

 • بررسی مسجد شیخ زاید

  بررسی مسجد شیخ زاید دانلود بررسی مسجد شیخ زاید دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی مسجد شیخ زاید معرفی مسجد شیخ زایدموقعیت مسجدهزینه و مساحت مسجدقبه ها و مناره های مسجدتصاویر از قسمت های مختلف مسجد…

 • پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی

  پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی دانلود پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی، در حجم 42 اسلاید ، همراه با یک هدیه ویژه.…

 • پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980

  پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980 دانلود پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون 1980 دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا پرسشنامه افکار خود آیند منفی کندال و هولون…

 • پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

  پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم دانلود پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم ، در حجم 82…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

  پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI برچسب ها: پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMIتاریخچه تعاریف و ویژگیهای پروژه و مدیریت پروژهتفاوت پروژه با فرآیندهای عملیاتlذینفعان پروژه و تاخیرهای پروژهمجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) شرح…

 • طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

  طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران دانلود طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران چکیدهمقدمهطرح معماریقالب بندیابعاد…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و ابعاد خواندن و مطالعه (فصل دوم)

  پيش,پيشينه پژوهش مدلهای خواندن و مطالعه,پيشينه تحقيق نظریه های خواندن و مطالعه,چارچوب نظري خواندن و مطالعه,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق خواندن و مطالعه (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد دیدگاه های خواندن و مطالعه,مباني نظري خواندن و مطالعه دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی

  پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دانلود پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 16 1 - 2 بانک 17 2 - 2 نقش…

 • پاورپوینت گوش انسان

  پاورپوینت گوش انسان دانلود پاورپوینت گوش انسان دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع گوش انسان؛در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: گوش از قسمت های مختلفی…

 • پاورپوینت درباره وسواس

  پاورپوینت درباره وسواس دانلود پاورپوینت درباره وسواس دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل وسواس یکى از شایع‌ترین اختلالات عصبى در انسان است. در همه جوامع بشرى از متمدن و غیر متمدن، بصورت آشکار و نهان وجود…

 • پاورپوینت روستای تاریخی کنگ

  پاورپوینت روستای تاریخی کنگ برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای تاریخی کنگ روستای تاریخی کنگ پاورپوینت آشنایی با روستای تاریخی کنگ روستای تاریخی کنگ (شهر طرقبه مشهد)پاورپوینت روستای کنگ شهر طرقبهپروژه روستاروستای کنگپاورپوینت روستای تاریخی کنگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق دستگاه ایمنی و ايمونوگلوبولين ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

  پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر دانلود پیشینه و مبانی نظری آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان)

  پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان) برچسب ها: پاورپوینت آموزش نشانه ها درس سوم(فارسی اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان) دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد.

  اعتیاد دانلود فایل اصلی عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد. از سایت دانلود فایل تحقیق عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد در حجم 62 صفحه و در قالب…