دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دسته بندي : برق و الکترونیک

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برق شامل(60 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرستعنوان                                  صفحهجريان الكتريكي                    1تاريخچه برق و الكتريسته            2مشخصات جريان الكتريكي             2سرعت رانش                     4چگالي جريان الكتريكي               4اشكال مختلف جريان الكتريكي             5اندازه گيري جريان الكتريكي             6قانون اهم                        7آمپر متر چيست؟                    9طرز كار آمپر متر                      10بكار بردن آمپر متر                12مقاومت                        14توليد                            16تعاريف الكتريكي                   17تاريخچه توليد جريان الكتريسته          19منابع انرژي اوليه بكار رفته در توليد برق    22اتصال كوتاه برقي                     24برق اضطراري                      26انتقال توان الكتريكي                  28ورودي شبكه برق                   29خروجي شبكه                    30توليد                            32ژنراتور برقي(الكتريكي)                36ديناموي گرام                     38مولدهاي جريان مستقيم                 42ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم        43جريان متناوب                     44توزيع برق و تغذيه خانگي              45فركانسهاي AC در كشورها           49توليد برق                        55لرزش ديوارها هم برق توليد مي كند         66نتيجه گيري                        68منابع                            69  جريان الکتريکي در برقجريان الکتريکي در برق ، جريان سرعت عبور الکترونها در يک سيم مسي يا جسم رسانا است. جريان قراردادي در تاريخ علم الکتريسته ابتدا به صورت عبور بارهاي مثبت تعريف شد. هر چند امروزه مي‌دانيم که در صورت داشتن رساناي فلزي ، جريان الکتريسته ناشي از عبور بارهاي منفي ، الکترون ها ، در جهت مخالف است. عليرغم اين درک اشتباه ، کماکان تعريف قراردادي جريان تغييري نکرده است. نمادي که عموما براي نشان دادن جريان الکتريکي (ميزان باري که در ثانيه از مقطع هادي عبور مي‌کند) در مدار بکار مي‌رود، I است.تاريخچه برق و الكتريسيتهتاريخ الکتريسيته به 600 سال قبل از ميلاد مي‌رسد. در داستانهاي ميلتوس (Miletus) مي‌خوانيم که يک کهربا در اثر مالش کاه را جذب مي‌کند. مغناطيس از موقعي شناخته شد که مشاهده گرديد، بعضي از سنگها مثل مگنيتيت ، آهن را مي‌ربايند. الکتريسيته و مغناطيس ، در ابتدا جداگانه توسعه پيدا کردند، تا اين که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌اي بين آنها مشاهده کرد. بدين ترتيب اگر جرياني از سيم بگذرد مي‌تواند يک جسم مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتريسيته و مغناطيس جدا از هم نيستند و در مبحث الکترومغناطيس قرار مي‌گيرد.مشخصات جريان الکتريکياز نظر تاريخي نماد جريان I ، از کلمه آلماني Intensit که به معني شدت است، گرفته شده است. واحد جريان الکتريکي در دستگاه SI ، آمپر است. به همين علت بعضي اوقات جريان الکتريکي بطور غير رسمي و به دليل همانندي با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده مي‌شود. اما مهندسين از اين گونه استفاده ناشيانه ، ناراضي هستند.آيا شدت جريان در نقاط مختلف هادي متفاوت است؟شدت جريان در هر سطح مقطع از هادي مقدار ثابتي است و بستگي به مساحت مقطع ندارد. مانند اين که مقدار آبي که در هر سطح مقطع از لوله عبور مي‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوي است، حتي اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جريان الکتريسيته از اين امر ناشي مي‌شود که بار الکتريکي در هادي حفظ مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي بار الکتريکي نمي‌تواند روي هم متراکم شود و يا از هادي بيرون ريخته شود. به عبارت ديگر در هادي چشمه يا چاهي براي بار الکتريکي وجود ندارد.سرعت رانشميدان الکتريکي که بر روي الکترونهاي هادي اثر مي‌کند، هيچ گونه شتاب برآيندي ايجاد نمي‌کند. چون الکترون ها پيوسته با يونهاي هادي برخورد مي‌کنند. لذا انرژي حاصل از شتاب الکترونها به انرژي نوساني شبکه تبديل مي‌شود و الکترونها سرعت جريان متوسط ثابتي (سرعت رانش) در راستاي خلاف جهت ميدان الکتريکي بدست مي‌آورند.چگالي جريان الکتريکيجريان I يک مشخصه براي اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و … يک کميت کلي محسوب مي‌شود. در حالي که کميت ويژه‌ دانستيه يا چگالي جريان j است که يک کميت برداري است و همواره منسوب به يک نقطه از هادي مي‌باشد. در صورتي که جريان الکتريسيته در سطح مقطع يک هادي بطور يکنواخت جاري باشد، چگالي جريان براي تمام نقاط اين مقطع برابر j = I/A است. در اين رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفي که بار الکتريکي مثبت در آن نقطه حرکت مي‌کند، متوجه است و بدين ترتيب يک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.اشکال مختلف جريان الکتريکيدر هاديهاي فلزي ، مانند سيمها ، جريان ناشي از عبور الکترونها است، اما اين امر در مورد اکثر هاديهاي غير فلزي صادق نيست. جريان الکتريکي در الکترون ها ، عبور اتمهاي باردار شده به صورت الکتريکي (يونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفي وجود دارند. براي مثال، يک پيل الکتروشيميايي ممکن است با آب نمک (يک محلول از کلريد سديم) در يک طرف غشا و آب خالص در طرف ديگر ساخته شود. غشا به يونهاي مثبت سديم اجازه عبور مي‌دهد، اما به يونهاي منفي کلر اين اجازه را نمي‌دهد. بنابراين يک جريان خالص ايجاد مي‌شود.جريان الکتريکي در پلاسما عبور الکترونها ، مانند يونهاي مثبت و منفي است. در آب يخ زده و در برخي از الکتروليتهاي جامد ، عبور پروتون ها ، جريان الکتريکي را ايجاد مي‌کند. نمونه‌هايي هم وجود دارد که عليرغم اينکه در آنها ، الکترونها بارهايي هستند که از نظر فيزيکي حرکت مي‌کنند، اما تصور جريان مانند ‘حفره‌هاي (نقاطي که براي خنثي شدن از نظر الکتريکي نياز به يک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. اين شرايطي است که در يک نيم هادي نوع p وجود دارد.تاريخچه توليد جريان الكتريسيتهدر تاريخ 1800 م در پي يک اختلاف حرفه اي بر سر واکنش گالوانيکي که از سوي لوييجي گالواني حمايت مي شد، الساندور ولتا پيل ولتايي خود را که مقدمه ابداع باتري بود، اختراع کرد که اين پيل جريان الکتريکي پايداري را ايجاد مي کرد. ولتا کشف کرده بود که موثرترين جفت فلز متفاوتي که جريان الکتريسته ايجاد مي کنند، روي و نقره اند.در دهه 1800 م کنگره بين المللي الکتريکي که الان به نام کميسيون بين المللي الکترونيکي (IEC) معروف است، ولت را براي نيروي الکتروموتيو تصويب کرد. ولت به صورت اختلاف پتانسيل يک هادي وقتي که يک جريان يک آمپر توان يک وات را ايجاد مي کند، تعريف شد.توليد الکتريسته  توليد و توزيع الکتريسيته اغلب در دستان بخش خصوصي يا دولتي که خدمات رفاهي عمومي را در اختيار دارند، بوده است. در سالهاي اخير برخي دولت ها به عنوان بخشي از حرکتي براي اعمال فشار بازار به حقوق انحصاري، شروع به خصوصي سازي يا شرکتي کردن اين خدمات رفاهي کرده اند. بازار الکتريسيته نيوزيلند مثالي از اين نوع است. تقاضاي الکتريسيته را مي توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون براي خدمات رفاهي به کار مي رفته است، ساختن پروژه هاي بزرگ توليد و ارسال الکتريسيته لازم به اقتصادهاي سوختي در حال رشد، است. بسياري از اين پروژه ها داراي تاثيرات زيست محيطي نامطلوب نظير آلودگي هوا يا آلودگي تشعشعي و آب گرفتگي بخش وسيعي از زمين، هستند. توليد پراکنده به عنوان روش جديدي (روش دوم) براي برطرف کردن تقاضاي الکتريکي، در نزديکي مصرف کننده ها شناخته شده است. پروژه هاي کوچک تر پراکنده داراي خصوصيات زير هستند:ـ حفاظت در برابر خاموشي هاي برق ناشي از متوقف کردن نيروگاه هاي غير متمرکز يا خطوط انتقال به منظور تعمير، فريب بازار يا توقفهاي اضطراري.ـ کاهش آلودگي.ـ اجازه دادن به بازيگران کوچک تر براي ورود به بازارهاي انرژي.روش هاي تبديل توان هاي ديگر به توان الکتريکيتوربين هاي دوار که به ژنراتورهاي الکتريکي متصل شده اند، اکثر الکتريسيته تجاري موجود را توليد مي کنند. توربين ها عموماً توسط بخار، آب، باد يا ديگر مايعات به عنوان يک واسطه حامل انرژي، گردانده مي شوند. پيل هاي سوختي که براي توليد الکتريسيته از مواد شيميايي مختلفي استفاده مي کنند، توسط برخي از مردم مناسب ترين منبع برق براي بلند مدت شناخته مي شوند، خصوصاً اگر بتوان از هيدروژن به عنوان ماده تغذيه در اين پيل ها استفاده کرد.اما به هرحال هيدروژن معمولاً تنها يک حامل انرژي است و بايستي توسط منابع توان ديگري ايجاد شود. ژنراتورهاي کوچک قابل حمل نيز عموماً توسط موتورهاي ديزل کار مي کنند که خصوصاً در کشتي ها، مکان هاي مسکوني دور افتاده و برق اضظطراري استفاده مي شوند.منابع انرژي اوليه، بکار رفته در توليد برقجهان امروز براي توليد انرژي بر زغال سنگ و گاز طبيعي تکيه مي کند. هزينه هاي بالاي مورد نياز براي انرژي هسته اي و ترس از خطرات اين انرژي، از دهه 1970م جلوي تاسيس نيروگاه هاي جديد هسته اي را در آمريکاي شمالي گرفته است. توربين هاي بخار را مي توان توسط بخارهاي ناشي از منابع زمين گرمايي، انرژي خورشيدي، مايعات، سوخت هاي فسيلي گازي و جامد، به راه انداخت.راکتورهاي هسته اي از انرژي ناشي از شکافت اورانيوم يا پلوتونيوم راديواکتيو براي توليد آزمايش‌هاي مربوط به گرما استفاده مي کنند. اين راکتورها اغلب از دو مدار بخار اوليه و ثانويه تشکيل شده تا يک لايه حفاظتي اضافي را بين محل قرار گرفتن سوخت هسته اي و اتاق ژنراتور قرار دهد. نيروگاه هاي برق آبي از آبي که مستقيماً از توربين ها عبور مي کند، براي راه اندازي ژنراتورها استفاده مي کنند. کنترل جزر و مد از نيروي ماه بر روي بدنه آب درياها براي گرداندن يک توربين استفاده مي کنند.ژنراتورهاي بادي از باد براي گرداندن توربين هايي که با يک ژنراتور مرتبط اند، استفاده مي کنند. يروگاه برق آبي ذخيره شده با پمپ براي هم سطح کردن تقاضاها روي يک شبکه برق به کار مي رود. توليد الکتريسيته توسط هم جوشي آزمايش‌هاي مربوط به گرما هسته اي به عنوان راه حلي ممکن براي توليد الکتريسيته پيشنهاد شده است. در حال حاضر برخي موانع فني و مسايل زيست محيطي در مسير اين راه وجود دارد که اگر برطرف شوند هم جوشي، يک منبع انرژي الکتريکي نسبتاً تميز و بي خطر را تامين خواهد کرد. پيش بيني مي شود که يک راکتور آزمايشي بزرگ «ITER) در سال 2005-2006 شروع به کار کند.

دسته بندی: برق و الکترونیک

تعداد مشاهده:
492
مشاهده

کد فایل:20553
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:274

اشتراک گذاری:

 قیمت:

8,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

 • پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم)

  پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم) برچسب ها: پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت عددهای صحیح(فصل دوم ریاصی…

 • پاورپوینت دستگاه تنفس

  پاورپوینت دستگاه تنفس دانلود پاورپوینت دستگاه تنفس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنفس، اکسیژن موجود در هوا را به درون ریه ­ها برده و در تماس نزدیک با خون، اکسیژن به خون انتقال یافته و توسط…

 • تحقیق غدیرخم

  تحقیق غدیرخم دانلود تحقیق غدیرخم دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که حضرت محمد(ص) هنگام بازگشت از حجه الوداع در هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری قمری در مکانی به…

 • تحقیق بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق در بانک ملی

  پایان نامه ریسک اعتباری,پروژه بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به من,پروژه مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری,تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری,تحقیق مطالبات معوق,مقاله بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق دانلود فایل اصلی تحقیق…

 • رساله معماری استادیوم فوتبال

  استادیوم فوتبال,دانلود رساله معماری استادیوم فوتبال,رساله,رساله معماری استادیوم فوتبال,معماری دانلود فایل اصلی رساله معماری استادیوم فوتبال از سایت دانلود فایل دانلود رساله معماری استادیوم فوتبال دارای 175 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشدقسمتی از متن: معماری و ورزشانسان‌ها از…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی نساجی تاسیس کارخانه تولید پارچه کشباف

  آشنایی با کارخانه تولید پارچه کشباف,تولید پارچه کشباف,تولیدی پارچه,دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه پارچه بافی,دانلود طرح توجیهی تولید پارچه,دستگاه تولید پارچه,راه اندازی کارگاه نساجی پارچه,طرح کسب و کار تاسیس کارخانه تولید پارچه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی نساجی تاسیس…

 • بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

  بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس برچسب ها: اقلام تعهدی غیر عادی ویژگی های حسابرس مستقل موسسه حسابرسی خدمات غیر حسابرسی رقابت میان مؤسسات حسابرسیبررسی تأثیر ویژگی های…

 • پاورپوینت شرکتهای سرمایه گذاری

  پاورپوینت بازار سرمایه چیست,پاورپوینت شرکتهای سرمایه گذاری,پاورپوینت مدیریت ریسک,پاورپوینت نقش شرکتهای سرمایه گذاری,دانلود پاورپوینت بازار سرمایه,دانلود پاورپوینت ریسک های سازمانی,دانلود پاورپوینت هد,مقاله اهمیت شرکتهای سرمایه گذاری,نگین فایل دانلود فایل اصلی پاورپوینت شرکتهای سرمایه گذاری از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم بزهکاری نوجوانان(فصل دوم)

  ادبيات نظري بزهکاری,پيشينه پژوهش پايان نامه بزهکاری,پيشينه تحقيق بزهکاری نوجوانان,چارچوب نظري علت های بزهکاری,دانلود مباني نظري علل بزهکاری,فصل دوم بزهکاری جوانان,مباني نظري پايان نامه بزهکاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش بزهکاری نوجوانان دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • دانلود رساله معماری طراحی کتابخانه

  پایان نامه با موضوع رساله طراحی کتابخانه,پایان نامه رساله طراحی کتابخانه,پایان نامه طراحی کتابخانه,پروژه معماری طراحی کتابخانه,تحقیق رایگان طراحی کتابخانه,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,رساله طراحی کتابخانه دانلود فایل اصلی دانلود رساله معماری طراحی کتابخانه از…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

  پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت عمومی و تعارض متقابل…

 • فایل پاورپوینت موزه سنجش تبریز

  فایل پاورپوینت موزه سنجش تبریز برچسب ها: دانلود پاورپوینت موزه سنجش تبریزموزه سنجش تبریزپاورپوینت موزه سنجش تبریزآشنایی با موزه سنجش تبریزپروژه موزهپاورپوینت تحلیل و بررسی موزه سنجش تبریزموزه سنجشپاورپوینت موزه سنجشپاورپوینت آشنایی با موزه سنجش تبریزپاورپوینت موزهموزه رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

  ادبیات نظری آموزش مهارت های زندگی,پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی,فصل دوم پایان نامه آموزش مهارت های زندگی,مبانی نظری جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سبک های دلبستگی(فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش پايان نامه سب,پیشینه نظری نظریه های دلبستگی,چارچوب نظري سبک های دلبستگی بزرگسالان,دانلود مباني نظري سبک های دلبستگی بالبی,فصل دوم پایان نامه سبک های دلبستگی,مباني نظري انواع سبک های دلبستگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک های دلبستگی دانلود فایل…

 • پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز

  استخر,پاورپوینت آشنایی با مجموعه ورزشی کوثر,پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز,پروژه مجموعه ورزشی,دانلود پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز,سالن بدنسازی,سونا,مجموعه ورزشی کوثر شیراز دانلود فایل اصلی پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت مجموعه ورزشی کوثر شیراز ،…

 • بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

  بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری برچسب ها: مديريت دانش فنآوري اطلاعات و ارتباطات مديريت ارتباط با مشتريپایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتریپروژه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت…

 • تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس

  تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس برچسب ها: تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیسابراء در زمره ایقاعات است نه عقوداختیار قانونی رفتن به سایت اصلی تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس دسته بندي : حقوق جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه برای کودکان (فصل 2)

  پيشينه پژوهش آموزش فلسفه,پيشينه ت,پيشينه نظري دانشگاه و آموزش فلسفه,چارچوب نظري فلسفه چیست,دانلود مباني نظري آموزش فلسفه,فصل دوم پايان نامه ارشد یادگیری فلسفه کوکان,مباني نظري فلسفه کودکان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) آموزشهای مهارتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي روش مکان يابي عيب کابل هاي برق قدرت

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي روش مکان يابي عيب کابل هاي برق قدرت برچسب ها: گزارش کاراموزي روشي براي مکان يابي عيب کابل هاي برق قدرت کاراموزي روشي براي مکان يابي عيب کابل هاي برق قدرت کارورزي روشي براي مکان…

 • پاورپوینت جامعه ایمن

  پاورپوینت جامعه ایمن برچسب ها: روز جامعه ایمنجامعه ایمن چیستویژگی های یک جامعه ایمنتاریخچه برنامه جامعه ایمن در ایران و جهان دستاوردهای برنامه جامعه ایمن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامعه ایمن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان

  پایان نامه معماري طراحی کلینیک,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان,طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان,ظوابط و استانداردهای طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان,مطالعات معماري طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 12 2 - 2 گردشگری 12 2 - 2…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت رواني (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری بهداشت و سلامت رواني,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت رواني (فصل دوم پایان نامه),پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت رواني,سوابق تحقیق بهداشت و سلامت رواني,مبانی نظری بهداشت و سلامت رواني دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار

  ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار دانلود ادبیات نظری تحقیق عملکرد سازمانی و عملکرد بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری (فصل 2)

  افشا در حسابداری,افشای اطلاعات حسابداری,افشای اطلاعات مالی,تعریف کیفیت افشا,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری,مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری,ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پروتکل ها و سرویس های شبکه تهدیدها و راهکارهای امنیتی

  دانلود پاورپوینت با موضوع پروتکل ها و سرویس های شبکه تهدیدها و راهکارهای امنیتی برچسب ها: انواع پروتکل های امنیتی شبکهامنیت شبکه های کامپیوتریpdfمقاله امنیت شبکه های کامپیوتریپروتکل های امنیت شبکهجزوه درس پروتکل های امنیتیکتاب شبکه های کامپیوتری و امنیت…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پاورپوینت با موضوع خانواده موفق

  پاورپوینت با موضوع خانواده موفق دانلود پاورپوینت با موضوع خانواده موفق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت و سعادت یک جامعه به وضع خانواده ها و کیفیت روابط بین زن و شوهر ، والدین…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک

  برنامه فیزیکی طراحي بانک,پایان نامه طراحي معماري بانک,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کودکان,رساله معماري طراحي بانک,طراحي بانک,طراحي معماري بانک,ظوابط و استانداردهای طراحي بانک دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت پلان آکس بندی و ستون گذاری

  پاورپوینت پلان آکس بندی و ستون گذاری دانلود پاورپوینت پلان آکس بندی و ستون گذاری دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با پلان آکس بندی و نحوه ستون گذاری،در حجم 16 اسلاید. در…

 • تحقیق خزندگان

  تحقیق خزندگان دانلود تحقیق خزندگان دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع خزندگان؛ در قالب Word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از متن تحقیق: مارها، مارمولک ها، تمساح ها و…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر

  انواع مزیت رقابتی,پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر,مثال برای مزیت رقابتی,مزیت رقابتی,مزیت رقابتی pdf,مزیت رقابتی پورتر,مزیت رقابتی شرکت اپل,مقاله,مقاله در مورد مزیت رقابتی,ویژگی های مزیت رقابتی دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی استراتژی های رقابتی مايكل پورتر از سایت دانلود…

 • ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

  ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دانلود ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اندازه گيري عملکرد جدول 1…

 • پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای صنعتی

  پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای صنعتی برچسب ها: استاندارد معیار مصرف انرژیاستانداردهای انرژیمعیار مصرف انرژی صنایعاستاندارد برچسب انرژیاستاندارد انرژياستاندارد مواد غذایی ایراندانلود رایگان استاندارد ملی ایرانموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مصرف انرژي در فرآیندهای…

 • پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها

  پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها برچسب ها: شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها مفهوم درون عرصه های موجود در خانه های مسکونی تقسیم بندی فضاهای خانه ویژگی و عملکرد فضاها و مبلمان موجود دیاگرام ها رفتن…