دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي جريان الکتريکي در صنعت برق

دسته بندي : برق و الکترونیک

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برق شامل(60 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرستعنوان                                  صفحهجريان الكتريكي                    1تاريخچه برق و الكتريسته            2مشخصات جريان الكتريكي             2سرعت رانش                     4چگالي جريان الكتريكي               4اشكال مختلف جريان الكتريكي             5اندازه گيري جريان الكتريكي             6قانون اهم                        7آمپر متر چيست؟                    9طرز كار آمپر متر                      10بكار بردن آمپر متر                12مقاومت                        14توليد                            16تعاريف الكتريكي                   17تاريخچه توليد جريان الكتريسته          19منابع انرژي اوليه بكار رفته در توليد برق    22اتصال كوتاه برقي                     24برق اضطراري                      26انتقال توان الكتريكي                  28ورودي شبكه برق                   29خروجي شبكه                    30توليد                            32ژنراتور برقي(الكتريكي)                36ديناموي گرام                     38مولدهاي جريان مستقيم                 42ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم        43جريان متناوب                     44توزيع برق و تغذيه خانگي              45فركانسهاي AC در كشورها           49توليد برق                        55لرزش ديوارها هم برق توليد مي كند         66نتيجه گيري                        68منابع                            69  جريان الکتريکي در برقجريان الکتريکي در برق ، جريان سرعت عبور الکترونها در يک سيم مسي يا جسم رسانا است. جريان قراردادي در تاريخ علم الکتريسته ابتدا به صورت عبور بارهاي مثبت تعريف شد. هر چند امروزه مي‌دانيم که در صورت داشتن رساناي فلزي ، جريان الکتريسته ناشي از عبور بارهاي منفي ، الکترون ها ، در جهت مخالف است. عليرغم اين درک اشتباه ، کماکان تعريف قراردادي جريان تغييري نکرده است. نمادي که عموما براي نشان دادن جريان الکتريکي (ميزان باري که در ثانيه از مقطع هادي عبور مي‌کند) در مدار بکار مي‌رود، I است.تاريخچه برق و الكتريسيتهتاريخ الکتريسيته به 600 سال قبل از ميلاد مي‌رسد. در داستانهاي ميلتوس (Miletus) مي‌خوانيم که يک کهربا در اثر مالش کاه را جذب مي‌کند. مغناطيس از موقعي شناخته شد که مشاهده گرديد، بعضي از سنگها مثل مگنيتيت ، آهن را مي‌ربايند. الکتريسيته و مغناطيس ، در ابتدا جداگانه توسعه پيدا کردند، تا اين که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌اي بين آنها مشاهده کرد. بدين ترتيب اگر جرياني از سيم بگذرد مي‌تواند يک جسم مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتريسيته و مغناطيس جدا از هم نيستند و در مبحث الکترومغناطيس قرار مي‌گيرد.مشخصات جريان الکتريکياز نظر تاريخي نماد جريان I ، از کلمه آلماني Intensit که به معني شدت است، گرفته شده است. واحد جريان الکتريکي در دستگاه SI ، آمپر است. به همين علت بعضي اوقات جريان الکتريکي بطور غير رسمي و به دليل همانندي با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده مي‌شود. اما مهندسين از اين گونه استفاده ناشيانه ، ناراضي هستند.آيا شدت جريان در نقاط مختلف هادي متفاوت است؟شدت جريان در هر سطح مقطع از هادي مقدار ثابتي است و بستگي به مساحت مقطع ندارد. مانند اين که مقدار آبي که در هر سطح مقطع از لوله عبور مي‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوي است، حتي اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جريان الکتريسيته از اين امر ناشي مي‌شود که بار الکتريکي در هادي حفظ مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي بار الکتريکي نمي‌تواند روي هم متراکم شود و يا از هادي بيرون ريخته شود. به عبارت ديگر در هادي چشمه يا چاهي براي بار الکتريکي وجود ندارد.سرعت رانشميدان الکتريکي که بر روي الکترونهاي هادي اثر مي‌کند، هيچ گونه شتاب برآيندي ايجاد نمي‌کند. چون الکترون ها پيوسته با يونهاي هادي برخورد مي‌کنند. لذا انرژي حاصل از شتاب الکترونها به انرژي نوساني شبکه تبديل مي‌شود و الکترونها سرعت جريان متوسط ثابتي (سرعت رانش) در راستاي خلاف جهت ميدان الکتريکي بدست مي‌آورند.چگالي جريان الکتريکيجريان I يک مشخصه براي اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و … يک کميت کلي محسوب مي‌شود. در حالي که کميت ويژه‌ دانستيه يا چگالي جريان j است که يک کميت برداري است و همواره منسوب به يک نقطه از هادي مي‌باشد. در صورتي که جريان الکتريسيته در سطح مقطع يک هادي بطور يکنواخت جاري باشد، چگالي جريان براي تمام نقاط اين مقطع برابر j = I/A است. در اين رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفي که بار الکتريکي مثبت در آن نقطه حرکت مي‌کند، متوجه است و بدين ترتيب يک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.اشکال مختلف جريان الکتريکيدر هاديهاي فلزي ، مانند سيمها ، جريان ناشي از عبور الکترونها است، اما اين امر در مورد اکثر هاديهاي غير فلزي صادق نيست. جريان الکتريکي در الکترون ها ، عبور اتمهاي باردار شده به صورت الکتريکي (يونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفي وجود دارند. براي مثال، يک پيل الکتروشيميايي ممکن است با آب نمک (يک محلول از کلريد سديم) در يک طرف غشا و آب خالص در طرف ديگر ساخته شود. غشا به يونهاي مثبت سديم اجازه عبور مي‌دهد، اما به يونهاي منفي کلر اين اجازه را نمي‌دهد. بنابراين يک جريان خالص ايجاد مي‌شود.جريان الکتريکي در پلاسما عبور الکترونها ، مانند يونهاي مثبت و منفي است. در آب يخ زده و در برخي از الکتروليتهاي جامد ، عبور پروتون ها ، جريان الکتريکي را ايجاد مي‌کند. نمونه‌هايي هم وجود دارد که عليرغم اينکه در آنها ، الکترونها بارهايي هستند که از نظر فيزيکي حرکت مي‌کنند، اما تصور جريان مانند ‘حفره‌هاي (نقاطي که براي خنثي شدن از نظر الکتريکي نياز به يک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. اين شرايطي است که در يک نيم هادي نوع p وجود دارد.تاريخچه توليد جريان الكتريسيتهدر تاريخ 1800 م در پي يک اختلاف حرفه اي بر سر واکنش گالوانيکي که از سوي لوييجي گالواني حمايت مي شد، الساندور ولتا پيل ولتايي خود را که مقدمه ابداع باتري بود، اختراع کرد که اين پيل جريان الکتريکي پايداري را ايجاد مي کرد. ولتا کشف کرده بود که موثرترين جفت فلز متفاوتي که جريان الکتريسته ايجاد مي کنند، روي و نقره اند.در دهه 1800 م کنگره بين المللي الکتريکي که الان به نام کميسيون بين المللي الکترونيکي (IEC) معروف است، ولت را براي نيروي الکتروموتيو تصويب کرد. ولت به صورت اختلاف پتانسيل يک هادي وقتي که يک جريان يک آمپر توان يک وات را ايجاد مي کند، تعريف شد.توليد الکتريسته  توليد و توزيع الکتريسيته اغلب در دستان بخش خصوصي يا دولتي که خدمات رفاهي عمومي را در اختيار دارند، بوده است. در سالهاي اخير برخي دولت ها به عنوان بخشي از حرکتي براي اعمال فشار بازار به حقوق انحصاري، شروع به خصوصي سازي يا شرکتي کردن اين خدمات رفاهي کرده اند. بازار الکتريسيته نيوزيلند مثالي از اين نوع است. تقاضاي الکتريسيته را مي توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون براي خدمات رفاهي به کار مي رفته است، ساختن پروژه هاي بزرگ توليد و ارسال الکتريسيته لازم به اقتصادهاي سوختي در حال رشد، است. بسياري از اين پروژه ها داراي تاثيرات زيست محيطي نامطلوب نظير آلودگي هوا يا آلودگي تشعشعي و آب گرفتگي بخش وسيعي از زمين، هستند. توليد پراکنده به عنوان روش جديدي (روش دوم) براي برطرف کردن تقاضاي الکتريکي، در نزديکي مصرف کننده ها شناخته شده است. پروژه هاي کوچک تر پراکنده داراي خصوصيات زير هستند:ـ حفاظت در برابر خاموشي هاي برق ناشي از متوقف کردن نيروگاه هاي غير متمرکز يا خطوط انتقال به منظور تعمير، فريب بازار يا توقفهاي اضطراري.ـ کاهش آلودگي.ـ اجازه دادن به بازيگران کوچک تر براي ورود به بازارهاي انرژي.روش هاي تبديل توان هاي ديگر به توان الکتريکيتوربين هاي دوار که به ژنراتورهاي الکتريکي متصل شده اند، اکثر الکتريسيته تجاري موجود را توليد مي کنند. توربين ها عموماً توسط بخار، آب، باد يا ديگر مايعات به عنوان يک واسطه حامل انرژي، گردانده مي شوند. پيل هاي سوختي که براي توليد الکتريسيته از مواد شيميايي مختلفي استفاده مي کنند، توسط برخي از مردم مناسب ترين منبع برق براي بلند مدت شناخته مي شوند، خصوصاً اگر بتوان از هيدروژن به عنوان ماده تغذيه در اين پيل ها استفاده کرد.اما به هرحال هيدروژن معمولاً تنها يک حامل انرژي است و بايستي توسط منابع توان ديگري ايجاد شود. ژنراتورهاي کوچک قابل حمل نيز عموماً توسط موتورهاي ديزل کار مي کنند که خصوصاً در کشتي ها، مکان هاي مسکوني دور افتاده و برق اضظطراري استفاده مي شوند.منابع انرژي اوليه، بکار رفته در توليد برقجهان امروز براي توليد انرژي بر زغال سنگ و گاز طبيعي تکيه مي کند. هزينه هاي بالاي مورد نياز براي انرژي هسته اي و ترس از خطرات اين انرژي، از دهه 1970م جلوي تاسيس نيروگاه هاي جديد هسته اي را در آمريکاي شمالي گرفته است. توربين هاي بخار را مي توان توسط بخارهاي ناشي از منابع زمين گرمايي، انرژي خورشيدي، مايعات، سوخت هاي فسيلي گازي و جامد، به راه انداخت.راکتورهاي هسته اي از انرژي ناشي از شکافت اورانيوم يا پلوتونيوم راديواکتيو براي توليد آزمايش‌هاي مربوط به گرما استفاده مي کنند. اين راکتورها اغلب از دو مدار بخار اوليه و ثانويه تشکيل شده تا يک لايه حفاظتي اضافي را بين محل قرار گرفتن سوخت هسته اي و اتاق ژنراتور قرار دهد. نيروگاه هاي برق آبي از آبي که مستقيماً از توربين ها عبور مي کند، براي راه اندازي ژنراتورها استفاده مي کنند. کنترل جزر و مد از نيروي ماه بر روي بدنه آب درياها براي گرداندن يک توربين استفاده مي کنند.ژنراتورهاي بادي از باد براي گرداندن توربين هايي که با يک ژنراتور مرتبط اند، استفاده مي کنند. يروگاه برق آبي ذخيره شده با پمپ براي هم سطح کردن تقاضاها روي يک شبکه برق به کار مي رود. توليد الکتريسيته توسط هم جوشي آزمايش‌هاي مربوط به گرما هسته اي به عنوان راه حلي ممکن براي توليد الکتريسيته پيشنهاد شده است. در حال حاضر برخي موانع فني و مسايل زيست محيطي در مسير اين راه وجود دارد که اگر برطرف شوند هم جوشي، يک منبع انرژي الکتريکي نسبتاً تميز و بي خطر را تامين خواهد کرد. پيش بيني مي شود که يک راکتور آزمايشي بزرگ «ITER) در سال 2005-2006 شروع به کار کند.

دسته بندی: برق و الکترونیک

تعداد مشاهده:
492
مشاهده

کد فایل:20553
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:274

اشتراک گذاری:

 قیمت:

8,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برقکارورزي جريان الکتريکي در صنعت برقدانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي در صنعت برقجريان الکتريکي صنعت برق

 • پاورپوینت جزوه مبانی علم رایانه

  پاورپوینت جزوه مبانی علم رایانه برچسب ها: کتاب مبانی علم رایانه pdfجزوه مبانی کامپیوترجزوه مبانی کامپیوتر سوم دبیرستاندانلود کتاب کار مبانی کامپیوتر سوم دبیرستانجزوه مبانی کامپیوتر دانشگاه شریفجزوه مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی مقدماتیمبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتیمبانی کامپیوتر رفتن…

 • پاورپوینت مایندفولنس

  پاورپوینت مایندفولنس دانلود پاورپوینت مایندفولنس دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مایندفولنس ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مایندفولنس یعنی توجه هدفمند (عمدی)، در زمان حال و…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی (فصل 2)

  چارچوب,چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی,دانلود مباني نظري شیوع نارساخوانی,فصل دوم پايان نامه ارشد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نارساخوانی,مباني نظري یادگیری و حافظه,نظریه‌های حافظه فعال,ویژگی‌های اختلال نارساخوانی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تجربی…

 • پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

  پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري برچسب ها: روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداريتأمين منابع مالي پايدارتأمين منابع مالي بلندمدتروش مبتنی بر بدهیروش‌های مبتنی بر سرمایهابزارهای مالی اسلامی غیرانتفاعیبانك توسعه اسلاميشرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی رفتن به سایت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تولید پنیر پیتزا

  دانلود پاورپوینت با موضوع تولید پنیر پیتزا برچسب ها: مراحل تولید پنیر پیتزاکارگاه تولید پنیر پیتزاهزینه خط تولید پنیر پیتزاطرح توجیهی تولید پنیر پیتزاراه اندازی خط تولید پنیر پیتزاتولید پنیر پیتزا در خانهقیمت دستگاه پخت پنیر پیتزاتجهیزات لازم برای تولید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تصویر ذهنی از خدا,پيشينه تحقيق نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا,پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا,چارچ,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا,فصل دوم پايان نامه اضطراب مرگ,مباني نظري ویژگی های اضطراب…

 • پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

  پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آمادگی جسمانی در والیبال؛ در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی…

 • دانلود مبانی نظری و پژوهش نظری رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,چارچوب نظري رفتار شهروندی سازمانی,دانلود مباني نظري رفتار شهروندی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی,مباني نظري رفتار شهروندی چیست,مباني نظري و پيشينه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • پاورپوینت نمونه گيري

  پاورپوینت نمونه گيري برچسب ها: نمونه گیری چیستنمونه گیری سیستماتیکانواع نمونه گیری احتمالینمونه گیری هدفمندروش نمونه گیری تمام شماریمثال برای نمونه گیری خوشه اینمونه گیری سهمیه اینمونه گیری چند مرحله ای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نمونه گيري دسته بندي…

 • پاورپوینت مهندسی محیط زیست

  پاورپوینت مهندسی محیط زیست برچسب ها: پاورپوینت مهندسی محیط زیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مهندسی محیط زیست دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مهندسی محیط زیستقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 74سرفصل هاآلودگی هوا …

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات ، مدل…

 • قالب پاورپوینت زیبا

  قالب پاورپوینت زیبا دانلود قالب پاورپوینت زیبا دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی تم و…

 • پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش

  پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش برچسب ها: پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت هدایت از طریق انگیزشقالب…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان

  دانلود پاورپوینت با موضوع عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان برچسب ها: خط لوله گاز تاپینقشه پروژه تاپیمسیر پروژه تاپیپروژه تاپی در هراتخط لوله صلحمعلومات در مورد پروژه تاپیپروژه تاپی pdfساخت خط لوله گاز تاپی در هرات رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی متصدیان…

 • پیشینه و مبانی نظری اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

  پیشینه و مبانی نظری اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل سوم : مباني نظري…

 • بررسی شناخت درمانی بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

  بررسی شناخت درمانی بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV برچسب ها: پایان نامه شناخت درمانی هستی نگرتحقیق نشانگان افت روحیهپایان نامه تحریفات شناختی ویروس نقص سیستم ایمنی انسانمبانی نظری HIVشناخت درمانی هستی…

 • دانلود مقاله نقش سامانه هاي ایستا(غیرفعال خورشیدي)در صرفه جویی انرژي درساختمان دراقلیم سرد

  انرژي خورشیدي,انواع سیستم های غیرفعال خورشیدی,بهینه سازي انرژي,دانلود مقاله نقش سامانه هاي ایستا(غیرفعال خورشیدي)در صرفه جویی انرژي درساختمان در اقلیم سرد,سامانه‌های تولید انرژی خورشیدی,سیستم غیر فعال خورشیدي دانلود فایل اصلی دانلود مقاله نقش سامانه هاي ایستا(غیرفعال خورشیدي)در صرفه جویی انرژي…

 • دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)

  افسردگی کانتر و همکاران,پرسشنامه BADS,پرسشنامه استاندارد ارزیابی افسردگی,پرسشنامه افسردگی,پرسشنامه فعال سازی رفتاری,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,فعال سازی رفتاری برای افسردگی,کانتر و همکاران,مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)…

 • تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو)

  تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو) برچسب ها: تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو)پایان نامه تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي:…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان

  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان برچسب ها: مراقبت از سالمندان در منزلچگونه از سالمندان مراقبت کنیمهزینه نگهداری سالمند در منزلنحوه نگهداری سالمندان در خانهنگهداری از سالمنداننیازهای سالمندانمقاله سالمندانسالمندان pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان…

 • دانلود پاورپوینت فصل دوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع تکانه (اندازه حرکت)

  دانلود پاورپوینت فصل دوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع تکانه (اندازه حرکت) برچسب ها: اندازه حرکت زاویه ایمعادله اندازه حرکت سیالاتمعنی تکانهرابطه تکانه و انرژی جنبشیقانون بقای مومنتوم در سیالاتگزارش کار اصل بقای اندازه حرکت خطیمعنی تکانه در روانشناسیآزمایش پایستگی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اعتیاد بازیهای رایانه ای دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه…

 • پاورپوینت درمورد كفير

  ارزش غذايي و درماني كفير,پاورپوینت درمورد كفير,پروسه توليد كفير,تهيه و توليد كفير,توليد كفير,خواص بيولوژيكي كفير,روش صنعتي,فرآورده هاي بدست آمده از كفير,كفير چيست دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد كفير از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد كفير قالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • پاورپوینت ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

  پاورپوینت ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی برچسب ها: ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلیامتحانات آموزشگاهیهدف اصلی روان آزماییقواعد تصحیح سوال های تشریحیهدف های رفتاری بلومآزمون روانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ملاک های…

 • پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2

  پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2 برچسب ها: دیفرانسیل معادلهمنحنی انتگرال رفتن به سایت اصلی پاور پوینت معادلات دیفرانسل 2 دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل…

 • پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی

  پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی دانلود پيشينه نظري نظریه یادگیری سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری سازمانی تعریف یادگیری سازمانی : امروزه واژه يادگيري برداشت جديدي دارد كه با مفهوم آن در…

 • قالب پاورپوینت حقوق شماره 4

  قالب پاورپوینت حقوق شماره 4 دانلود قالب پاورپوینت حقوق شماره 4 دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت حقوق شماره 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها

  بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر بانک ها برچسب ها: بررسی تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه باسایر…

 • پاورپوینت دستگاه تنفس

  پاورپوینت دستگاه تنفس دانلود پاورپوینت دستگاه تنفس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنفس، اکسیژن موجود در هوا را به درون ریه ­ها برده و در تماس نزدیک با خون، اکسیژن به خون انتقال یافته و توسط…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي موزه فرش همراه با پاورپوینت نقد و بررسی معماری موزه فرش

  برنامه فیزیکی طراحي معماري موزه فرش,پایان نامه معماري طراحي موزه فرش,رساله معماري طراحي موزه فرش,طراحي موزه فرش,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري موزه نجوم و کی,مطالعات معماري طراحي موزه فرش,معماري موزه فرش دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحي موزه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب اسلامی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب اسلامی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب اسلامی فصل دوم ادبیات…

 • پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل

  پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل دانلود پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل ، در حجم 85 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پژوهش های انجام شده در,پیشینه پژوهش اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,فصل دوم پایان نامه اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,مبانی نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی (فصل دوم)

  ادبیات نظری سبک های شناختی,پیشینه پژوهش سبک های شناختی,پیشینه تحقیق سبک های شناختی,پیشینه و مبانی نظری سبک های شناختی,چارپوب نظری سبک های شناختی,فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی…