رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

رفتن به سایت اصلی

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 131 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق 100 نفر از مديران زن دبيرستان هاي دولتي شاغل در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوري داده ها، از طريق پرسشنامه هوش معنوي کينگ و پرسشنامه مديريت تعارض پوتنام و ويلسون بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش هاي آماري ميانگين و انحراف چارکي، آزمون همبستگي پيرسون،تحليل واريانس يک-طرفه و فراواني استفاده شد.نتايج حاکي از آن بود که ميزان هوش معنوي مديران بالاتر از حد مطلوب بود.بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه مثبت و معنا داري بدست آمد. بين هوش معنوي و دو راهبرد عدم-مقابله و راه حل گرايي مديريت تعارض، رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. دو متغير جمعيت شناختي سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تنها با راهبرد راهحلگرايي معنادار شدند. راهبرد غالب مديريت تعارض در بين مديران راهبردراه حل گرايي بود.با توجه به اين‌که هوش معنوي موثر بر مديريت تعارض مي باشد، مي توان نتيجه گرفت که هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي را در زمينه هاي گوناگون به ويژه ارتقاء و بهبود مديريت که مديريت تعارض جزئي از آن است، ايفا نمايد. بنابراين، آن‌چه مهم است اين است که صرف نظر از سابقه خدمت و ميزان تحصيلات، بايد شرايطي را فراهم نمود که هوش معنوي مديران در دوران تحصيل و آموزش هاي ضمن خدمت به صورت مداوم توصيه شود. همچنين در مديريت، معنويت مديران باعث ايجاد يک فضاي معنوي در مدارس خواهد شد، لذا پيشنهاد مي شود که مديران به تقويت جنبه هاي معنويت در محيط کار توجه بيشتري شود.مقدمهدر جهان امروز که بطور مداوم همه چيز در حال تغيير و دگرگوني است، هيچ چيز را نمي‌توان يافت که در عرصه زمان و مکان تغيير نيافته باشد. مراکز آموزشي، از جمله سازمان‌هايي هستند که معاف از اين حقيقت نيستند، که نقش حياتي را در جامعه بر عهده دارند (سنجري،1380). در باب اهميت اطلاعات و نحوه وچگونگي استفاده از آن و گستره آن سنجري (1380) اينگونه اظهار نظر مي‌کند که جهان اطلاعاتي و فراصنعتي، نويد رسيدن به شيوه جديد و پيشرفته زندگي را مي‌دهد. براي تحقق اين امر، فرهنگ تفاهم و تعهد بايد در جهت مصالح همگاني و منابع ملي ايجاد شود و توسعه يابد. آموزش و پرورش بايد از گذر مدارس، چگونگي دست يافتن به اين فرهنگ را نشان دهد. مدارس بايد به نيازهاي دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهايي براي موفق شدن در جامعه در حال تغيير را به آنان عرضه كنند.معنويت  امري همگاني است و همانند هيجان، درجات و جلوه‌هاي مختلفي دارد؛ ممکن است هشيار يا ناهشيار، رشديافته يا غير رشديافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک باشد (وگان ، 2002). ايمونز  تلاش کرد معنويت را بر اساس تعريف گاردنر  از هوش، در چارچوب هوش مطرح نمايد. وي معتقد است معنويت مي‌تواند شکلي از هوش تلقي شود؛ زيرا عملکرد و سازگاري فرد (مثلاً سلامتي بيشتر) را پيش بيني مي‌کند و قابليت‌هايي را مطرح مي‌کند که افراد را قادر مي‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسي داشته باشد. هر چند که تحقيقات زيادي در حيطه رشد و تحول هوش معنوي  صورت نگرفته است و نيازمند تحقيقات تجربي ـ کيفي است، ولي مي‌توان گفت که استعداد اين هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محيط‌هاي غني که سؤالات معنوي را بر مي‌انگيزاند، به تدريج تحول يافته و شکل مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد هوش معنوي از روابط فيزيکي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي‌گردد. اين ديدگاه شامل هم? رويدادها و تجارب فرد مي‌شود که تحت تأثير يک نگاه کلي قرار گرفته‌اند. فرد مي‌تواند از اين هوش براي چارچوب‌دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري  بدهد (نازل ، 2004). هوش معنوي براي حل مشکلات و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ويگلزورث ،  2004 به نقل از: سهرابي، 1385). ايمونز (2000) هوش معنوي را شامل پنج مؤلفه مي‌داند که يکي از آن‌ها، توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل مسأله است. بسياري از افراد در معنا بخشيدن به پديده‌هاي مختلف زندگي که ممکن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي ديني سود مي‌برند و اين مسأله مي‌تواند تا حد زيادي به سازگاري آنان کمک کند . تعارض و تضاد يك نزاع، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرف ديگر، ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح مي‌دهد، بسياري از مديران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذير مي‌دانند و معتقد هستند كه نمي‎توان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما مي‎توان آن را به حداقل رساند. براي حل تعارض‌ها، راهبردهاي متفاوتي به کار گرفته مي‌شود. تحقيق‌هاي بسياري هوش را در حل تعارض ها مهم داشته است (رضائيان،1380). تعارض، جزئي طبيعي و عادي از زندگي روزمره ما و واقعيتي است که بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح، بيشتر به ستيزه جويي و دشمني مبدل شده است. لذا امروز، افراد پيشينه ناخوشايندي از آن دارند و به تعارض به عنوان يک پديده منفي نگاه مي‌کنند (مؤسسه آلند ايسلندپيس ،2002). فهرست مطالبفصل اول  :مقدمه 1-1- کليات    21-2- بيان مسأله    41-3- ضرورت و اهميت    71-4-  اهداف پژوهش    91-5- سؤال هاي پژوهش    101-6- تعريف مفهومي متغيرها    101-6-1- هوش معنوي    101-6-2- مديريت تعارض     111-6-3- راهبردهاي مديريت تعارض    111-7- تعريف عملياتي متغيرها    131-7-1-هوش معنوي    131-7-2-مديريت تعارض    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش2- مباني نظري    152-1- مقدمه    152-2-1- هوش معنوي    152-2-1-1- تعاريف هوش معنوي    182-2-1-2-1- مدل وگان    272-2-1-2- مدل‌هاي هوش معنوي    272-2-1-2-2- مدل بروس ليچفيلد    272-2-1-2- 3- مدل ايمونز    272-2-1-2-4- مدل کينگ    282-2-1-3- کاربرد هوش معنوي در محيط کار    332-2-1-4- هوش معنوي مبتني بر آموزه هاي اسلامي    342-2-1-4-1- مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام از ديدگاه جامي    352-2-1-5- معنويت، هوش معنوي    362-2-1-6- معنويت و سازمان    352-2-1-7- معنويت اسلامي    372-2-1-7-1- اخلاق    372-2-1-7-2- عرفان    382-2-1-8- معنويت اسلامي در سازمان و نتايج آن    382-2-2- مفهوم تعارض    392-2-2-1- جايگاه تعارض در مديريت    402-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب    432-2-2-3- انواع تعارض    432-2-2-4- سطوح تعارض    452-2-2-5-تعارض سرد و گرم    492-2-2-6- مدل‌هاي تعارض    512-2-2-7- دلايل بروز تعارض    562-3- بررسي پيشينه تحقيق    602-4- جمع بندي و نتيجه گيري    68فصل سوم: روش پژوهش3- روش پژوهش    713 – 1- مقدمه    713- 2- روش پژوهش    713-3- جامعه آماري    713-4- نمونه و روش نمونه گيري    713-5- ابزار پژوهش    723-5-1- مقياس هوش معنوي    723-5-2- مقياس مديريت تعارض    723-6- روايي وپايايي آزمون    733-6-1- روايي و پايايي مقياس    733-6-2- روايي و پايايي مقياس    743-7- روش جمع آوري اطلاعات    743-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    753-9- خلاصه فصل سوم    75فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها4- تجزيه و تحليل داده‌ها    784- 1-  مقدمه    784-2- يافته‌هاي پژوهش    784-2-1- اطلاعات جمعيت شناختي    784-1- 2- -1-2-ارائه دا ده هاي تحقيق    804-3-آزمون سؤال هاي پژوهش    834-3-1- آمار استنباطي    834-3-1-1- سؤال اول آيا ميزان هوش معنوي مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز در حد مطلوب است؟    834-3-1-2- سؤال دوم آيا بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    844-3-1-3- سؤال سوم:آيا بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    854-3-1-4- سؤال چهارم آيا بين افراد با سوابق کاري مختلف از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت وجود دارد؟    854-3-1-5- سؤال پنجم آيا بين مديران با ميزان تحصيلات متفاوت از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت  وجود دارد؟    884-3-1-6- سؤال ششم راهبرد غالب مديريت تعارض مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز کدام است؟    894-3-1- خلاصه فصل چهارم    92فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- مقدمه    945-2- بحث و نتيجه گيري    945-3- نتيجه گيري نهايي    1025-4- محدوديت ها    1035-4-1- محدوديت‌هاي اجرايي    1035-4-2- محدوديت‌هاي پژوهشي    1035-5-پيشنهادها    1045-5-1-پيشنهادهاي کاربردي    1045-5-2-پيشنهادهاي پژوهشي    105فهرست منابع ومآخذمنابع فارسي    106منابع انگليسي    109پيوست    113

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1482
مشاهده

کد فایل:11214
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۳
حجم فایل ها:1187

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

 • پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب

  پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب دانلود پیشینه و مبانی نظری تعصب،نظریه وریشه های تعصب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : تعصب اقسام تعصّب فطری بودن غیرت و تعصب…

 • پاورپوینت معماری برج هرست

  پاورپوینت معماری برج هرست برچسب ها: 09358978227نگار زمانیبرج هرستتحقیق برج هرستدانلود تحقیق برج هرستدانلود پاورپوینت برج هرستپاورپوینت برج هرستخرید تحقیق برج هرستخرید پاورپوینت برج هرستدانلود پاورپوینت رشته معماریتحقیق رشته معماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معماری برج هرست دسته بندي…

 • پاورپوینت رادار تصویری

  پاورپوینت رادار تصویری برچسب ها: اسکوپ رادارprf در راداررادار ads4مقدمه راداراختراع راداررادار دوپلریرادار فرکانس پایینخطرات امواج رادار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رادار تصویری دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع رادار تصویری،در قالب…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق بازیاریابی و تبليغات دهان به دهان (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش تبلیغات دهان به دهان,پيشينه تحقيق تعریف تبلیغات دهان به دهان,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق بازیاریابی و تبليغات دهان به دهان (فصل دوم),فصل دوم پايان ن,مباني نظري مقاله بازاریابی دهان به دهان,مقاله در مورد تبلیغات دهان به دهان…

 • مبانی نظری تحقیق مفهوم وابعادخودکارآمدی

  مبانی نظری تحقیق مفهوم وابعادخودکارآمدی دانلود مبانی نظری تحقیق مفهوم وابعادخودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : مفهوم خودکارآمدی مفهوم خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا ( 1992…

 • پاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیه

  پاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیه برچسب ها: دانلود پاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیهساختمان شهربانی ارومیهبررسی و تحلیل ساختمان شهربانی ارومیهموزه مردم شناسی معماری ساختمان شهربانی ارومیهپاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیهآشنایی با ساختمان شهربانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ساختمان شهربانی ارومیه دسته بندي…

 • فایل پاورپوینت برج های معروف تهران

  فایل پاورپوینت برج های معروف تهران برچسب ها: دانلود پاورپوینت برج های معروف تهرانپاورپوینت معروفترین برج های تهرانبرج های معروف تهرانساختمان های اسکانمجتمع مسکونی ونک پارکبرج بین‌المللی تهرانبرج سامانکوی نوبنیاد ونک برج مسکونی پارک پرنسپاورپوینت برج های معروف تهران رفتن…

 • نمونه سوال های پایه ی هشتم

  نمونه سوال های پایه ی هشتم دانلود نمونه سوال های پایه ی هشتم دسته بندي : سوالات نهایی جزئیات و دریافت گزارش فایل نمونهای کامل از سوال های ریازی پایه ی هشتم به طور فایل پی دی اف..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... دسته بندی:…

 • تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل

  تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل برچسب ها: تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل رفتن به سایت اصلی تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق  ارزش هاي زيست محيطي…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان نمايشگري ( نمایش درمانی) (فصل 2)

  پيشينه پژوهش تئاتر درمان,پيشينه نظري سایکودرام چیست,چارچوب نظري ارکان روان نمايشگري,دانلود مباني نظري نمایش درمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد روان نمايشگري,مباني نظري تاريخچه ي روان نمايشگري,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمایش درمانی در کودکان دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی

  بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی برچسب ها: فرهنگ سازماني شرکتهای دولتی شرکتهای خصوصيبررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصیتحقیق مدیریتپایان نامه بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ…

 • پیشینه و مبانی نظری اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

  پیشینه و مبانی نظری اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد دانلود پیشینه و مبانی نظری اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 16 2…

 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

  پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی برچسب ها: بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتیمحیط فعالیت های نوع بازرگانیمحیط گزارشگری مالی دولتی ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی اهداف گزاشگری مالی واحدهای دولتیاهداف گزارشگری مالی واحدهای…

 • پیشینه ومبانی نظری رابطه هوش وهیجان

  پیشینه ومبانی نظری رابطه هوش وهیجان دانلود پیشینه ومبانی نظری رابطه هوش وهیجان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رابطه هوش وهیجان فهرست مطالب : مقدمه ادبیات موضوعی تحقیقات انجام شده در…

 • پاورپوینت کاخ های تهران

  پاورپوینت کاخ های تهران دانلود پاورپوینت کاخ های تهران دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی و بررسی معماری کاخ های تهران،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:…

 • پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی

  پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی,چیلر,چیلرهای تراکمی,دانلود پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی,عیب یابی چیلرهای تراکمی,کمپرسور,کندانسور دانلود فایل اصلی پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت عیب یابی چیلرهای تراکمی ، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش ،…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رشد و توسعة اقتصادي و آموزش فني و حرفه اي

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رشد و توسعة اقتصادي و آموزش فني و حرفه اي دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رشد و توسعة اقتصادي و آموزش فني و حرفه اي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • آشنایی با سنسور و اهمیت آن

  سنسور دانلود فایل اصلی آشنایی با سنسور و اهمیت آن از سایت دانلود فایل تحقیق آشنایی با سنسور و اهمیت آن در حجم 66 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:- مقدمه :با…

 • مبانی نظری تحقیق تاریخچه کشاورزی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تاریخچه کشاورزی,پیشینه و مبانی نظری کشاورزی,چارچوب نظری تاریخچه کشاورزی,فصل دوم پایان نامه تاریخچه کشاورزی,مبانی نظری تاریخچه کشاورزی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق تاریخچه کشاورزی (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری تحقیق تاریخچه…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب رشته تحصیلی،دانشگاهی و شغل بر اساس هوش

  دانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب رشته تحصیلی،دانشگاهی و شغل بر اساس هوش برچسب ها: انتخاب رشته بر اساس شخصیتتست روانشناسی انتخاب شغلشغل مناسب هوش درون فردیراهنمای گام به گام انتخاب شغل و رشته تحصیلیتست شخصیت شناسی انتخاب رشتهتست استعداد شغلیانتخاب…

 • پاورپوینت آشنایی با وب کاوی

  پاورپوینت آشنایی با وب کاوی دانلود پاورپوینت آشنایی با وب کاوی دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با وب کاوی (Web Mining) ، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شیمی آلی 3

  دانلود پاورپوینت با موضوع شیمی آلی 3 برچسب ها: دانلود کتاب شیمی آلی 3جزوه شیمی آلی 3دانلود رایگان جزوه شیمی آلی 3دانلود کتاب شیمی آلی 3 پیام نوردانلود کتاب شیمی آلی 3 موریسون بویدنمونه سوال شیمی آلی 3 پیام نورجزوه…

 • پیشینه و مبانی نظری ظرفیت جذب دانش

  پیشینه و مبانی نظری ظرفیت جذب دانش دانلود پیشینه و مبانی نظری ظرفیت جذب دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ظرفیت جذب دانش مقدمه : 2 - 1 - 2 - مفهوم ظرفیت…

 • پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر

  پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل در این راستا اسپریتزر در سال 1995 برپایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت‌هاس پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ)  را طراحی…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولیدی نرم افزار های کامپیوتری

  احداث شرکت تولید کننده نرم افزار,دانلود پروژه کارآفرینی رشته کامپیوتر,دانلود طرح توجیهی نرم افزار های کامپیوتر,طرح توجیهی,طرح توجیهی تاسیس شرکت تولید نرم افزار,طرح توجیهی تولید نرم افزار های کامپیوتری,طرح کسب و کار تولید نرم افزار های کامپیوتری دانلود فایل اصلی…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

  انعطاف پذیری مالی doc,دانلود مباني نظري انعطاف پذیری مالی,فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی,مباني نظري حسابداري انعطاف پذیری مالی چیست,مباني نظري ساختار سرمایه,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمایه دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد

  مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه 10 2 -…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی

  دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی,طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههاي ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی از سایت دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول طراحي کامپايلر

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول طراحي کامپايلر برچسب ها: نلود جزوه اصول طراحی کامپایلر پارسهجزوه اصول طراحی کامپایلر پیام نوراصول طراحی کامپایلر چیستجزوه کامپایلر پارسهدانلود رایگان جزوه کامپایلر پارسهدانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر پارسهجزوه ی کامپایلرآموزش اصول طراحی کامپایلر رفتن…

 • پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

  پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد برچسب ها: علوم اقتصادی پاورپوینت powerpoint pptx پروژه powerpoint pptx اماده پاورپوینت پایان نامه پروژه دانلود رایگان کامل تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي…

 • پاورپوینت سنگ های دگرگونی

  پاورپوینت سنگ های دگرگونی دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل یخشی از متن پاورپوینت : برخی از سنگ های رسوبی و آذرین به عنوان واکنش در مقابل تغییرات شدید محیط خود…

 • پاورپوینت دیوار برلنی

  پاورپوینت دیوار برلنی دانلود پاورپوینت دیوار برلنی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با دیوار برلنی ،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: برای استفاده بهینه از…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و راه اندازی انواع موتور جنرال

  پروژه کارآفرینی ساخت موتور جنرال,دانلود طرح توجیهی خط تولید موتور جنرال,طرح توجیهی تولید موتور,طرح توجیهی موتور جنرال,طرح توجیهی موتور جنرال خودرو,طرح تولید موتور ماشین,طرح کارافرینی موتور جنرال,طرح کسب و کار تولید موتور دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

  بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان برچسب ها: اعتماد سازمانی عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانیپایان نامه بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری…

 • بررسی پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

  بررسی پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان برچسب ها: افکارناکارآمدفراشناختافسردگیبررسی پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانانتحقیق پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمدفراشناخت در نواجوانانمقاله فراشناختدانلود تحقیق فراشناخت در نوجواناننگین…