رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

رفتن به سایت اصلی

رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 131 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهتحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق 100 نفر از مديران زن دبيرستان هاي دولتي شاغل در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوري داده ها، از طريق پرسشنامه هوش معنوي کينگ و پرسشنامه مديريت تعارض پوتنام و ويلسون بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش هاي آماري ميانگين و انحراف چارکي، آزمون همبستگي پيرسون،تحليل واريانس يک-طرفه و فراواني استفاده شد.نتايج حاکي از آن بود که ميزان هوش معنوي مديران بالاتر از حد مطلوب بود.بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه مثبت و معنا داري بدست آمد. بين هوش معنوي و دو راهبرد عدم-مقابله و راه حل گرايي مديريت تعارض، رابطه مثبت و معني داري وجود داشت. دو متغير جمعيت شناختي سابقه خدمت و ميزان تحصيلات تنها با راهبرد راهحلگرايي معنادار شدند. راهبرد غالب مديريت تعارض در بين مديران راهبردراه حل گرايي بود.با توجه به اين‌که هوش معنوي موثر بر مديريت تعارض مي باشد، مي توان نتيجه گرفت که هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي را در زمينه هاي گوناگون به ويژه ارتقاء و بهبود مديريت که مديريت تعارض جزئي از آن است، ايفا نمايد. بنابراين، آن‌چه مهم است اين است که صرف نظر از سابقه خدمت و ميزان تحصيلات، بايد شرايطي را فراهم نمود که هوش معنوي مديران در دوران تحصيل و آموزش هاي ضمن خدمت به صورت مداوم توصيه شود. همچنين در مديريت، معنويت مديران باعث ايجاد يک فضاي معنوي در مدارس خواهد شد، لذا پيشنهاد مي شود که مديران به تقويت جنبه هاي معنويت در محيط کار توجه بيشتري شود.مقدمهدر جهان امروز که بطور مداوم همه چيز در حال تغيير و دگرگوني است، هيچ چيز را نمي‌توان يافت که در عرصه زمان و مکان تغيير نيافته باشد. مراکز آموزشي، از جمله سازمان‌هايي هستند که معاف از اين حقيقت نيستند، که نقش حياتي را در جامعه بر عهده دارند (سنجري،1380). در باب اهميت اطلاعات و نحوه وچگونگي استفاده از آن و گستره آن سنجري (1380) اينگونه اظهار نظر مي‌کند که جهان اطلاعاتي و فراصنعتي، نويد رسيدن به شيوه جديد و پيشرفته زندگي را مي‌دهد. براي تحقق اين امر، فرهنگ تفاهم و تعهد بايد در جهت مصالح همگاني و منابع ملي ايجاد شود و توسعه يابد. آموزش و پرورش بايد از گذر مدارس، چگونگي دست يافتن به اين فرهنگ را نشان دهد. مدارس بايد به نيازهاي دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهايي براي موفق شدن در جامعه در حال تغيير را به آنان عرضه كنند.معنويت  امري همگاني است و همانند هيجان، درجات و جلوه‌هاي مختلفي دارد؛ ممکن است هشيار يا ناهشيار، رشديافته يا غير رشديافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک باشد (وگان ، 2002). ايمونز  تلاش کرد معنويت را بر اساس تعريف گاردنر  از هوش، در چارچوب هوش مطرح نمايد. وي معتقد است معنويت مي‌تواند شکلي از هوش تلقي شود؛ زيرا عملکرد و سازگاري فرد (مثلاً سلامتي بيشتر) را پيش بيني مي‌کند و قابليت‌هايي را مطرح مي‌کند که افراد را قادر مي‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسي داشته باشد. هر چند که تحقيقات زيادي در حيطه رشد و تحول هوش معنوي  صورت نگرفته است و نيازمند تحقيقات تجربي ـ کيفي است، ولي مي‌توان گفت که استعداد اين هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محيط‌هاي غني که سؤالات معنوي را بر مي‌انگيزاند، به تدريج تحول يافته و شکل مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد هوش معنوي از روابط فيزيکي و شناختي فرد با محيط پيرامون خود فراتر رفته و وارد حيطه شهودي و متعالي ديدگاه فرد به زندگي خود مي‌گردد. اين ديدگاه شامل هم? رويدادها و تجارب فرد مي‌شود که تحت تأثير يک نگاه کلي قرار گرفته‌اند. فرد مي‌تواند از اين هوش براي چارچوب‌دهي و تفسير مجدد تجارب خود بهره گيرد. اين فرايند قادر است از لحاظ پديدارشناختي به رويدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصي بيشتري  بدهد (نازل ، 2004). هوش معنوي براي حل مشکلات و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ويگلزورث ،  2004 به نقل از: سهرابي، 1385). ايمونز (2000) هوش معنوي را شامل پنج مؤلفه مي‌داند که يکي از آن‌ها، توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل مسأله است. بسياري از افراد در معنا بخشيدن به پديده‌هاي مختلف زندگي که ممکن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي ديني سود مي‌برند و اين مسأله مي‌تواند تا حد زيادي به سازگاري آنان کمک کند . تعارض و تضاد يك نزاع، مشاجره يا تقابل نيروهاي موجود بين نيازهاي اوليه و نيازهاي معنوي، مذهبي و منظرهاي اخلاقي و از طرف ديگر، ناسازگاري طرز فكر و تصورات بين دو نفر يا بيشتر را توضيح مي‌دهد، بسياري از مديران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذير مي‌دانند و معتقد هستند كه نمي‎توان از ايجاد آن جلوگيري كرد، اما مي‎توان آن را به حداقل رساند. براي حل تعارض‌ها، راهبردهاي متفاوتي به کار گرفته مي‌شود. تحقيق‌هاي بسياري هوش را در حل تعارض ها مهم داشته است (رضائيان،1380). تعارض، جزئي طبيعي و عادي از زندگي روزمره ما و واقعيتي است که بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده ولي متأسفانه به دليل عدم مديريت صحيح، بيشتر به ستيزه جويي و دشمني مبدل شده است. لذا امروز، افراد پيشينه ناخوشايندي از آن دارند و به تعارض به عنوان يک پديده منفي نگاه مي‌کنند (مؤسسه آلند ايسلندپيس ،2002). فهرست مطالبفصل اول  :مقدمه 1-1- کليات    21-2- بيان مسأله    41-3- ضرورت و اهميت    71-4-  اهداف پژوهش    91-5- سؤال هاي پژوهش    101-6- تعريف مفهومي متغيرها    101-6-1- هوش معنوي    101-6-2- مديريت تعارض     111-6-3- راهبردهاي مديريت تعارض    111-7- تعريف عملياتي متغيرها    131-7-1-هوش معنوي    131-7-2-مديريت تعارض    13فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش2- مباني نظري    152-1- مقدمه    152-2-1- هوش معنوي    152-2-1-1- تعاريف هوش معنوي    182-2-1-2-1- مدل وگان    272-2-1-2- مدل‌هاي هوش معنوي    272-2-1-2-2- مدل بروس ليچفيلد    272-2-1-2- 3- مدل ايمونز    272-2-1-2-4- مدل کينگ    282-2-1-3- کاربرد هوش معنوي در محيط کار    332-2-1-4- هوش معنوي مبتني بر آموزه هاي اسلامي    342-2-1-4-1- مؤلفه هاي هوش معنوي در اسلام از ديدگاه جامي    352-2-1-5- معنويت، هوش معنوي    362-2-1-6- معنويت و سازمان    352-2-1-7- معنويت اسلامي    372-2-1-7-1- اخلاق    372-2-1-7-2- عرفان    382-2-1-8- معنويت اسلامي در سازمان و نتايج آن    382-2-2- مفهوم تعارض    392-2-2-1- جايگاه تعارض در مديريت    402-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب    432-2-2-3- انواع تعارض    432-2-2-4- سطوح تعارض    452-2-2-5-تعارض سرد و گرم    492-2-2-6- مدل‌هاي تعارض    512-2-2-7- دلايل بروز تعارض    562-3- بررسي پيشينه تحقيق    602-4- جمع بندي و نتيجه گيري    68فصل سوم: روش پژوهش3- روش پژوهش    713 – 1- مقدمه    713- 2- روش پژوهش    713-3- جامعه آماري    713-4- نمونه و روش نمونه گيري    713-5- ابزار پژوهش    723-5-1- مقياس هوش معنوي    723-5-2- مقياس مديريت تعارض    723-6- روايي وپايايي آزمون    733-6-1- روايي و پايايي مقياس    733-6-2- روايي و پايايي مقياس    743-7- روش جمع آوري اطلاعات    743-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    753-9- خلاصه فصل سوم    75فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها4- تجزيه و تحليل داده‌ها    784- 1-  مقدمه    784-2- يافته‌هاي پژوهش    784-2-1- اطلاعات جمعيت شناختي    784-1- 2- -1-2-ارائه دا ده هاي تحقيق    804-3-آزمون سؤال هاي پژوهش    834-3-1- آمار استنباطي    834-3-1-1- سؤال اول آيا ميزان هوش معنوي مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز در حد مطلوب است؟    834-3-1-2- سؤال دوم آيا بين هوش معنوي با مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    844-3-1-3- سؤال سوم:آيا بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض رابطه وجود دارد؟    854-3-1-4- سؤال چهارم آيا بين افراد با سوابق کاري مختلف از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت وجود دارد؟    854-3-1-5- سؤال پنجم آيا بين مديران با ميزان تحصيلات متفاوت از لحاظ هوش معنوي و راهبردهاي مديريت تعارض تفاوت  وجود دارد؟    884-3-1-6- سؤال ششم راهبرد غالب مديريت تعارض مديران دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهواز کدام است؟    894-3-1- خلاصه فصل چهارم    92فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- مقدمه    945-2- بحث و نتيجه گيري    945-3- نتيجه گيري نهايي    1025-4- محدوديت ها    1035-4-1- محدوديت‌هاي اجرايي    1035-4-2- محدوديت‌هاي پژوهشي    1035-5-پيشنهادها    1045-5-1-پيشنهادهاي کاربردي    1045-5-2-پيشنهادهاي پژوهشي    105فهرست منابع ومآخذمنابع فارسي    106منابع انگليسي    109پيوست    113

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1482
مشاهده

کد فایل:11214
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۳
حجم فایل ها:1187

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازپروژه رابطه بين هوش معنوي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديريان دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر اهوازتحقیق رابطه بين هوش معنوي با راهبرد

 • پاورپوینت استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخرا

  پاورپوینت استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخرا برچسب ها: استخراج و روش های مختلف آنسبوس برنج و روغن قابل استحصال آن بخش تجربیاستخراج روغن سبوس برنج با روش…

 • بررسی تورم در جامعه ایران

  pdf,آثار تورم,بررسی تورم در جامعه ایران,پایان نامه دلایل تورم در ایران,پروژه عوامل موثر بر تورم,تحقیق تورم در ایران,تورم در ایران مقاله,علل تورم,عوامل تورم,مقاله دلایل ایجاد تورم دانلود فایل اصلی بررسی تورم در جامعه ایران از سایت دانلود فایل دانلود پروژه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش رفتا,تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی,چارچوب نظری تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم

  پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم برچسب ها: رسوب سختی چیستسختی آلومینیومپیرسازیمناطق gpکرنش سختیاصول رسوب سختیآلیاژهای کار پذیر آلومینیوم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم دسته بندي : مواد و متالوژی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شواهد وقضاوت حرفه ای حسابرس…

 • بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین

  بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین برچسب ها: پایان نامه بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامینپروژه بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامینتحقیق بررسی علل اجتناب…

 • پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی

  پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی دانلود پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شکست های عشقی و عاطفی «ارزیابی، سبب شناسی، درمان» ، در حجم…

 • پیشینه و مبانی نظری روش يادگيري در حد تسلط

  پیشینه و مبانی نظری روش يادگيري در حد تسلط دانلود پیشینه و مبانی نظری روش يادگيري در حد تسلط دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روش يادگيري در حد تسلط : اين روش ابتدا…

 • پایان نامه و رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

  پایان نامه با موضوع رساله طراحی بیمارستان عمومی,پایان نامه رساله طراحی بیمارستان عمومی,پایان نامه کارشناسی معماری,پایان نامه معماری,دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود رساله بیمارستان عمومی,رساله طراحی بیمارستان عمومی دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله…

 • مروری بر ریبودیوزاید M و کاهش تلخی شیرین کننده استویا در فرمولاسیون مواد غذایی

  استویا,تلخی,ریبودیوزاید,شیرین,غذایی,فرمولاسیون,کاهش,کننده,مروری,مواد دانلود فایل اصلی مروری بر ریبودیوزاید M و کاهش تلخی شیرین کننده استویا در فرمولاسیون مواد غذایی از سایت دانلود فایل شیرین کننده استویا بهعلت کم کالری بودن و شیرینی معادل 200 تا 350 برابر شکر، جایگزین مناسبی در…

 • پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی)

  بررسی خیابان طبرسی مشهد,پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی),دانلود پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی),عنصر خوانایی در شهر,عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی),عوامل موثر بر خوانایی شهر دانلود فایل اصلی پاورپوینت عنصر خوانایی(نمونه موردی محدوده خیابان طبرسی) از…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین بحران های مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش 2…

 • بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP

  استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای,بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP,سیر تحول مدیریت دانش,فرآیند برنامه ریزی استرات,مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک,نظریه های مدیریت دانش دانلود فایل…

 • تحقیق برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي با ماده

  تحقیق برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي با ماده برچسب ها: برهم‌کنش نور با مادهبر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با مادهانواع برخورد فوتون با مادهنظریۀ شگفت‌انگیز نور و مادهبرهم کنش نور با مادهسازوكار اصلي برهمكنش رفتن به سایت اصلی تحقیق برهمكنش پرتوهاي‌پرانرژي…

 • ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی

  ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی دانلود ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل ضوابط و معیارهای طراحی و محاسبه مخازن آب زمینی مقدمهتعریفانواع مخزن از…

 • پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار

  پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار برچسب ها: ربات هوشمند چیستخرید ربات هوشمندهوشمند ترین ربات جهانربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات سگربات های اسباب بازیربات هوشمند سخنگو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار دسته بندي : کامپیوتر…

 • دانلود مقاله تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله

  پروژه تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله,تحقیق تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله,تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله,خاک روانگرا شده بر اثر زلزله,مقاله تحلیل رفتار شمع در خاک…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش تعامل والدین و فرزند

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش تعامل والدین و فرزند دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش تعامل والدین و فرزند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعامل والدین و فرزند مرور ادبیات مربوطه به روان شناسی و…

 • مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

  مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام برچسب ها: مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهاماستراتژی های سرمایه گذاری تکنیکیاستراتژی های سرمایه گذاری بنیادی میانگین متحرک همگرا واگرا(MACD)…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک(فصل دوم)

  بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان,بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک,پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی مشتری(فصل دوم),کیفیت خدمات و رضایت مشتری pdf دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی وساخت تفنگ ریلی الکترومغناطیسی با بانک خازنی ۲٫۲کیلو ژول

  ۲٫۲کیلو,الکترومغناطیسی,بانک,تفنگ,خازنی,دانلود,ریلی,ژول,سازی,شبیه,طراحی,مقاله,وساخت دانلود فایل اصلی دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی وساخت تفنگ ریلی الکترومغناطیسی با بانک خازنی ۲٫۲کیلو ژول از سایت دانلود فایل چکیده دراین مقاله به شبیه سازی و ساخت یک پرتاب کننده الکترومغناطیسی پرداخته شده است . در قسمت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیکی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش پرداخت های الکترونیکی,پيشينه تحقيق اعتماد در تجارت الکترونیکی,فصل دوم پايان نامه ارشد امنیت در بانکداری الکترونیک,مباني نظري تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیکی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE

  پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE برچسب ها: اثربخشی کلی تجهیزاتآموزش اثر بخشی کلی تجهیزات یا OEEآشنایی با شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)مقاله نحوه اثرگذاری اثربخشی کلی تجهیزات OEEمثال oeeفرمول شاخص oeeفرمول محاسبه شاخص oeeدانلود رایگان نرم افزار محاسبه oeeشاخص اثربخشی کلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مطالعات نظری 15 مقدمه…

 • جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی

  امتحان نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی,جزوه فیزیک 3 رشته ریاضی,جزوه کامل فیزیک سوم دبیرستان,سرفصل های امتحانی فیزیک 3,فیزیک 3 در کنکور,فیزیک پایه یازدهم,نمونه سوالات امتحانات نهایی فیزیک 3 ریاضی,نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک سوم دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق کامل آشنایی با سیستم‌های توصیه‌کننده

  تحقیق کامل آشنایی با سیستم‌های توصیه‌کننده دانلود تحقیق کامل آشنایی با سیستم‌های توصیه‌کننده دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق کامل آشنایی با سیستم‌های توصیه‌کننده ، در حجم 55 صفحه آماده پرینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابزارگری هیجانی(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش هیجان انگیزی,پيشينه تحقيق هیجان,پيشينه نظري ابعاد هیجان,چارچوب نظري هیجان هوشی,دانلود مباني نظري ابزارهای هیجان,فصل دوم پايان نامه ارشد ابزار هیجان,مباني نظري هیجان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابزار گری هیجانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه

  پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه,دانش آموزان تهرانی,سرمایه فرهنگی,سرمایه فرهنگی از نظر اریکسون,نیاز سنجی چیست؟,نیاز سنجی دانش آموزان,نیاز سنجی فرهنگی دانلود فایل اصلی پایان نامه نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه از سایت دانلود فایل چکیده:موضوع…

 • پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی

  پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی دانلود پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارت ارتباطی: این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند نظرات، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجان های خود را…

 • دانلود پروژه انبار لوازم خانگی با نرم افزار اکسس access

  دانلود پروژه انبار لوازم خانگی با نرم افزار اکسس access دانلود دانلود پروژه انبار لوازم خانگی با نرم افزار اکسس access دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پروژه انبار لوازم خانگی با نرم افزار…

 • پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

  پاورپوینت کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی الوانی,خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین,دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی پیام نور,دانلود کتاب تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی الوانی pdf,نمونه سوالات تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی پیام…

 • پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT

  SWOT,پاورپوینت SWOT,پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT,پاورپوینت جداول SWOT,تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT,جمع آوری اطلاعات به روش SWOT,دانلود پاورپوینت تحلیل و جمع آوری اطلاعات به روش SWOT,روش SWOT,شهرسازی دانلود فایل اصلی پاورپوینت تحلیل و…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه : بيش از صد سال است…

 • ادبیات نظری تحقیق جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل

  ادبیات نظری تحقیق جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل دانلود ادبیات نظری تحقیق جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل دسته بندي : روانشناسی و…

 • پاورپوینت درباره کیفیت سود

  پاورپوینت درباره کیفیت سود دانلود پاورپوینت درباره کیفیت سود دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل پاورپوینت با موضوع کیفیت سود دارای 26 اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت. بخشی از متن : مقدمه گزارش‌های…