رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

برچسب ها:
ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن رتبه بندی تکنیک TOPSISپایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSISپروژه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با ا

رفتن به سایت اصلی

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 337صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده:با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.مقدمه:سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12). با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد نوین اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده است که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC)  می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.صنعت بیمه  از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می شود، می باشد. ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا تحقیق حاضر بر آن است که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از بررسی مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید. در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان  و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه  ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحلة مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده است که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص در قالب 11 معیار  به تفکیک هر جنبه ارائه شده است. فهرست مطالبچکیده   1فصل اوّل: کلیات تحقیق1-1- مقدمه   31-2- تعریف مسأله   61-3- ضرورت تحقیق   81-4- سؤالات تحقیق   91-5- فرضیات تحقیق   101-6- اهداف تحقیق   101-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق  111-8- روش تحقیق   121-9- قلمرو تحقیق   121-9-1- قلمرو موضوعی  121-9-2- قلمرو مکانی   131-9-3- قلمرو زمانی  131-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها   131-11- محدودیت های تحقیق  141-12- سوابق موضوع  141-13- شرح واژگان كليدي  16فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مروری بر صنعت بیمه  192-1-1- مقدمه  192-1-2- تعریف بیمه  202-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی  202-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه 212-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی  212-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی  212-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران  212-1-3- تارخچه بیمه   222-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان  222-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران  252-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی  272-1-3-4- بیمه در جهان امروز  282-1-4- انواع بیمه   292-1-4-1- بیمه های اجتماعی  292-1-4-2-  بیمه های بازرگانی  302-1-4-3- مقايسه بيمه های بازرگانی و اجتماعی  312-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای  312-2- مروری بر ارزیابی عملکرد  332-2-1- مقدمه  332-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد   342-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان  342-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران  352-2-3- تعریف اندازه گیری  362-2-4- دلایل اندازه گیری  362-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد   362-2-6- انواع ارزیابی  372-2-6-1-ارزيابي آينده نگر  372-2-6-2-ارزيابي گذشته نگر  372-2-7- مراحل ارزیابی  382-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد  392-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد  402-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد   412-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد   422-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد 422-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد  432-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد   452-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد  482-2-15-1-تعریف استاندارد  482-2-15-2- تعریف شاخص  482-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی  492-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل  502-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر  502-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون  502-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل 512-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل  522-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها  522-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد  532-2-16- مدیریت عملکرد  542-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد  542-2-16-2- مزيّت هاي مديريت عملکرد  552-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد 562-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد 562-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد  562-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد  572-2-17- ديدگاه هاي سنتي و نوين درباره ارزيابي عملکرد  592-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد  602-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی  612-3- مدل های ارزیابی عملکرد  612-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد  622-3-2- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب 622-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد  642-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی  662-3-3-1-1- تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي 662-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي  672-3-3-1-3- انواع نسبت‎هاي مالي  702-3-3-1-3-1- نسبت‎هاي نقدينگي  702-3-3-1-3-2- نسبت‎هاي فعاليت (کارآیی)  722-3-3-1-3-3- نسبت‎هاي ساختار سرمايه (توانایی پردراخت بدهی ها)  762-3-3-1-3-4- نسبت‎هاي سودآوري  782-3-3-1-5- نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (ارزش بازار)  812-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي  842-3-3-2- مدل های ارزيابي بهره‎وري  852-3-3-2-1- تاريخچه بهره‎وري 852-3-3-2-2- تعريف بهره‎وري  862-3-3-2-3- انواع بهره‎وري  862-3-3-2-4- سطوح بهره‎وري  882-3-3-2-5- مراحل ايجاد معيارهاي بهره‎وري  882-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وري  902-3-3-2-7- شاخص‎هاي بهره‎وري ارزش افزوده  902-3-3-2-8- روش سريع ارزيابي بهره‎وري  932-3-3-2-9- محدوديت‎هاي ارزيابي بهره‎وري شركت‎ها  952-3-3-3- مدل هاي اثربخشي سازماني  972-3-3-3-1- رويكرد نيل به هدف  972-3-3-3-2- رويكرد سيستمي  972-3-3-3-3- رويكرد عوامل استراتژيك  982-3-3-3-4- رويكرد ارزش‎هاي رقابتي  98 2-3-3-3-5- محدوديت مدل‎هاي ارزیابی اثربخشي سازماني  982-3-3-4- مدل‎هاي ارزیابی تعالي سازماني  992-3-3-4-1- مدل جايزه اروپايي كيفيت (EQA)  992-3-3-4-2- مدل جايزه ملي دمينگ  1022-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج  1042-3-3-4-5- محدوديتهای مدل‎هاي ارزیابی تعالي سازماني  1062-4- مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1072-4-1- مقدمه   1072-4-2- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1082-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1102-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1112-4-5- کاربردهاي ارزيابي عملکرد متوازن  1132-4-6- گام هاي پياده سازي و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1152-4-7- سير تكاملى مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1182-4-8- مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1232-4-9- محدوديت های مدل ارزيابي عملكرد متوازن  1242-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه  1242-5-1- مقدمه   1252-5-2- تعریف رتبه بندی  1252-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه  1252-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی  1262-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران  1262-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه  1282-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه  1282-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران 1292-5-9- مشكلات اجرايي رتبه بندي مؤسسات بیمه در ايران  1332-5-10- متدولوژي (روش شناسی) رتبه بندي شركت هاي بيمه  1332-5-11- طبقات روش شناسي رتبه بندي  1342-5-12- مهم ترين فاكتور هاي مؤثر در تعيين نوع متدولوژي رتبه بندي 1352-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه  1352-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق  1492-7- مدل پیشنهادی تحقیق  1522-7-1- مدل کلان (مفهومی)  1522-7-2- مدل خرد (عملیاتی)  153فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه   1563-2- روش شناسی تحقیق  1573-3- جامعه آماری  1593-4- نمونه و روش نمونه گیری   1593-5- ابزار تحقیق   1613-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری  1623-6-1- روايي ابزار اندازه گيري   1623-6-2- پايايي (قابليت اعتماد) ابزار اندازه گيري  1633-7- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 1653-7-1- تکنیک رتبه بندی TOPSIS  1663-7-2- مراحل TOPSIS  167فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه   1704-2- آمـار توصيـفي (تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها)  1714-2-1- بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به ويژگي هاي عمومي پاسخ دهندگان  1714-2-1-1- عنوان شغلی  1724-2-1-2- میزان تحصیلات  1734-2-1-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه 1744-2-1-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه 1754-2-2- تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص ها  1754-2-2-1- میزان اهمیّت شاخص های بعد مالی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  1764-2-2-1-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد  1814-2-2-2- میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  1824-2-2-2-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مشتری در ارزیابی عملکرد 1874-2-2-3- میزان اهمیّت شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه 1894-2-2-3-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد 1984-2-2-4- میزان اهمیّت شاخص های بعد رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  2004-2-2-4-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد 2054-3- آمار استنباطی   2064-3-1- بررسی فرض نرمال بودن شاخص ها  2064-3- 2- آزمون فرضیات تحقیق  2074-3-2-1- فرضیه اصلی اوّل  2074-3-2-1-1- فرضیه فرعی اوّل   2074-3-2-1-2- فرضیه فرعی دوّم   2104-3-2-1-3- فرضیه فرعی سوّم   2124-3-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم  2174-3-2-2- فرضیه اصلی دوّم  2194-3-3- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی پاسخ افراد  2204-3-3-1- عنوان شغلی در صنعت بیمه  2204-3-3-2- میزان تحصیلات  2214-3-3-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه  2214-3-3-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه  2224-3-4- آزمون کفایت نمونه  2234-3-5- اجرای تکنیک رتبه بندی TOPSIS  224فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه:    2305-2- فرآيند تحقيق  2305-3- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها  2315-3-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی اوّل 2315-3-1-1- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اوّل  2325-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم  2325-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم  2335-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم  2345-3-2- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوّم 2355-4- یافته های جانبی تحقیق     2365-5- نتایج حاصل از رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین  2375-6- محدودیّت های تحقیق  2385-7- پیشنهادهای اجرایی  2385-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی  240

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1033
مشاهده

کد فایل:11224
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴
حجم فایل ها:2930

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن رتبه بندی تکنیک TOPSISپایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSISپروژه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با ا

 • پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزش برند یو و دانزیو ( 2001 ) ارزش برند را به عنوان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم افسردگي و نظريه هاي مربوط به آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کامپيوتر در شركت عالي پوش برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت عالي پوش روز ابهرکاراموزي شركت عالي پوش روز ابهرکارورزي شركت عالي پوش روز ابهردانلود گزارش کارآموزي شركت عالي پوش روز ابهرشركت عالي پوش روز ابهرشركت…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها

  بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها برچسب ها: پایان نامه هوش هیجانیتحقیق خودکارامدی بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههاخود تنظیمیهمدلی یا هوشیاری اجتماعیمهارتهای اجتماعیکاربرد هوش هیجانی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه…

 • مبانی نظری و پژوهش نظری نگرش و شیوه های فرزندپروری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري سبک های فرزندپروری,پيشي,پیشینه نظری فرزندپروری,چارچوب نظري شیوه فرزندپروری والدین,دانلود مباني نظري شیوه های فرزندپروری,فصل دوم مهارت های فرزندپروری,مباني نظري سبک های فرزندپروری,مباني نظري و پيشينه پژوهش نگرش و شیوه های فرزندپروری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پژوهش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و سرمایه گذاری (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش انواع سرمایه‌گذاری,پيشينه تحقيق روش های سرمایه‌گذاری,چارچوب نظري تعریف مدیریت ریسك,فصل دوم پايان نامه ارشد عوامل موثر بر ریسك و بازده,مباني نظري بررسی ریسک نامطلوب,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم) دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد,اهمیت مدیریت سرمایه درگردش,پيشينه پژوهش فروش و سرمايه درگردش,پيشينه تحقيق راهبردهای سرمایه درگردش,مباني نظري ماهیت سرمایه درگردش,متغیرهای سرمایه درگردش دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن

  ادبیات,افسردگی,پژوهش,پیشینه,درمان,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و درمان آن (فصل دوم) در 66 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده…

 • فایل پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

  فایل پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامی برچسب ها: دانلود پاورپوینت آینده پژوهی در شهرهای اسلامیآینده پژوهی در شهرهای اسلامیمدل های ارتباط آینده پژوهی و برنامه ریزی شهریبررسی آینده پژوهی در شهرهای اسلامیپاورپوینت آینده پژوهی در برنامه ریزی شهریپاورپوینت آینده…

 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران

  بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران برچسب ها: یادگیری سازمانی استراتژی رقابتی عملکرد سازمان شرکت بیمه آسیایپایان نامه بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهرانپروژه…

 • مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه

  مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعیپیشینه پژوهش انزوای اجتماعیپیشینه تحقیق انزوای اجتماعیمبانی نظری انزوای اجتماعیمبانی نظری و پیشینه تحقیق انزوای اجتماعینظریه های انزوای اجتماعیادبیات تحقیق انزوای اجتماعی رفتن…

 • مبانی وپیشینه تحقبیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

  مبانی وپیشینه تحقبیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دانلود مبانی وپیشینه تحقبیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................... 25 2 -…

 • مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور

  پلی فنول,حلال آلی,مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور دانلود فایل اصلی مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور از سایت دانلود فایل پاورپوینت مقایسه کارایی چند حلال…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازده سهام وتجزيه‌ و تحليل ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‌گذاري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشی هنرهای رزمی همراه با نقشه های معماری،رندرهایی از طرح

  پاورپوینت تحلیل سایت و روند شکل گیری طرح مجموعه ورزشی,رساله معماري طراحی مجموعه ورزشی هنرهای رزمی همراه با نقشه های معماری,رندرهایی از مجموعه ورزشی هنرهای رزمی,مطالعات معماري طراحی مجموعه ورزشی هنرهای رز,نقشه های معماری مجموعه ورزشی هنرهای رزمی دانلود فایل…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعلیم و تربیت

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعلیم و تربیت دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعلیم و تربیت دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 آراء تربيتي پيشگامان تعليم و تربيت…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق اختلالات رفتاری و نظریه های آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات…

 • بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

  بررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان برچسب ها: تحقیق هوش اخلاقیمقاله رهبری معنویتعهد سازمانیبررسی رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنانويژگيهاي سازمان و تعهد سازمانيمبانی نظری…

 • طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری

  امکان سنجی جوجه شترمرغ,پرورش شترمرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ,توجیه فنی دامداری,توجیه مالی دامپروری,تولید و پرورش شترمرغ,طرح تخم شترمرغ,طرح توجیهی دامپروری,کارآفرینی مزرعه شترمرغ دانلود فایل اصلی طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری از سایت…

 • رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396

  رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396 برچسب ها: حمایت اجتماعی هوش هیجانی سلامت روان سالمندان رفتن به سایت اصلی رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی (فصل دوم )

  ادبیات نظری سازگاری روانشناختی,پیشینه پژوهش سازگاری روانشناختی,پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی,چارچوب نظری سازگاری روانشناختی,فصل دوم پایان نامه سازگاری روانشناختی,مبانی نظری سازگاری روانشناختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات…

 • پاورپوینت خونريزي تحت عنكبوتيه

  پاورپوینت خونريزي تحت عنكبوتيه برچسب ها: درمان خونریزی تحت عنکبوتیهعلت خونریزی زیر عنکبوتیهعوارض خونریزی زیر عنکبوتیهخونریزی مغزی ichدیه خونریزی عنکبوتیهخونریزی ساب دورالخونریزی اپیدورال و ساب دورالخونریزی اینتراکرانیال رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خونريزي تحت عنكبوتيه دسته بندي : پزشکی جزئیات…

 • نمونه سئوالات مهارتهاي سالم زيستن

  مهارتهای سالم زیستن دانلود فایل اصلی نمونه سئوالات مهارتهاي سالم زيستن از سایت دانلود فایل نمونه سوالات مهارت های سالم زیستن در حجم 21 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از سولات زیر: 1-عملكرد روش‌هاي…

 • پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی

  پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی برچسب ها: نظام های تامین اجتماعیکارکردهای تامین اجتماعینظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی محدودیت های مالی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب

  پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC و کیسه نایلونی و شیلنگ آب برچسب ها: بررسی تولید لوله PVC کیسه نایلونی و شیلنگ آب موارد مصرف کیسه نایلونموارد مصرف شلنگ آب ابزار آلات کارگاهیطرح توجیهیپروژه کارآفرینی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت سمينار در تربيت بدني

  پاورپوینت سمينار در تربيت بدني برچسب ها: همایش بین المللی تربیت بدنی 97همایش تربیت بدنی همدانهمایش بین المللی تربیت بدنی 98همایش تربیت بدنی سال 97همایش های ورزشی 97سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی علوم ورزشی و…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و احتمال وقوع آشفتگی مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963

  پرسشنامه باورهای مذهبی آلپورت,پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت,تعریف جهت گیری مذهبی,تفسیر پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت,جهت گیری مذهبی pdf,دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت,دانلود رایگان پرسشنامه جه,نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه جهت گیری…

 • پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع ( TQM)

  پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع ( TQM) دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع ( TQM) دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل اهداف مدیریت کیفیت جامع: جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان(فصل دوم)

  ادبيات نظري رضایت شغلی کارکنان,پيشينه پژوهش پایان نامه آموزش کارکنان,چارچوب نظري آموزش کارکنان,دانلود مباني نظري آموزش کارکنان سازمانها,فصل دوم آموزش کارکنان,مباني نظري پایان نامه آموزش کارکنان,مباني نظري و پيشينه پژوهش آموزش کارکنان دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

  آموزش زبان انگلیسی,درس اول زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از…

 • پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

  پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تعاریف روابط ابژه ای

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تعاریف روابط ابژه ای برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تعاریف روابط ابژه ایپیشینه تحقیق مفاهیم و اصطلاحات روابط ابژه ایدیدگاه روابط ابژه اینظریه پردازان روابط ابژه ایمعنی ابژه چیستابژه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس (فصل دوم)

  ادبيات نظري عزت نفس و رضایت زناشویی,پيشينه تحقيق عزت نفس,چارچوب نظري رضایت زناشویی,دانلود مباني نظري روانشناسي عزت نفس,مباني نظري عزت نفس رو روابط زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش عزت نفس,مباني نظري و پيشينه پژوهش عزت نفس در زندگی زناشویی دانلود…

 • بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل

  بررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل برچسب ها: تحقیق غني‌سازي ازدواجپایان نامه تعهد زناشوييپایان نامه تاب‌آوريبررسی اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهلابعاد تعهد زناشوييتاب‌آوري در خانوادهپرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI)…