رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

برچسب ها:
ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن رتبه بندی تکنیک TOPSISپایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSISپروژه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با ا

رفتن به سایت اصلی

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 337صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده:با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.مقدمه:سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12). با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد نوین اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده است که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC)  می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.صنعت بیمه  از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می شود، می باشد. ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا تحقیق حاضر بر آن است که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از بررسی مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید. در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان  و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه  ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحلة مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده است که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص در قالب 11 معیار  به تفکیک هر جنبه ارائه شده است. فهرست مطالبچکیده   1فصل اوّل: کلیات تحقیق1-1- مقدمه   31-2- تعریف مسأله   61-3- ضرورت تحقیق   81-4- سؤالات تحقیق   91-5- فرضیات تحقیق   101-6- اهداف تحقیق   101-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق  111-8- روش تحقیق   121-9- قلمرو تحقیق   121-9-1- قلمرو موضوعی  121-9-2- قلمرو مکانی   131-9-3- قلمرو زمانی  131-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها   131-11- محدودیت های تحقیق  141-12- سوابق موضوع  141-13- شرح واژگان كليدي  16فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مروری بر صنعت بیمه  192-1-1- مقدمه  192-1-2- تعریف بیمه  202-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی  202-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه 212-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی  212-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی  212-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران  212-1-3- تارخچه بیمه   222-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان  222-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران  252-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی  272-1-3-4- بیمه در جهان امروز  282-1-4- انواع بیمه   292-1-4-1- بیمه های اجتماعی  292-1-4-2-  بیمه های بازرگانی  302-1-4-3- مقايسه بيمه های بازرگانی و اجتماعی  312-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای  312-2- مروری بر ارزیابی عملکرد  332-2-1- مقدمه  332-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد   342-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان  342-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران  352-2-3- تعریف اندازه گیری  362-2-4- دلایل اندازه گیری  362-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد   362-2-6- انواع ارزیابی  372-2-6-1-ارزيابي آينده نگر  372-2-6-2-ارزيابي گذشته نگر  372-2-7- مراحل ارزیابی  382-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد  392-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد  402-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد   412-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد   422-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد 422-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد  432-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد   452-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد  482-2-15-1-تعریف استاندارد  482-2-15-2- تعریف شاخص  482-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی  492-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل  502-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر  502-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون  502-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل 512-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل  522-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها  522-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد  532-2-16- مدیریت عملکرد  542-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد  542-2-16-2- مزيّت هاي مديريت عملکرد  552-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد 562-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد 562-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد  562-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد  572-2-17- ديدگاه هاي سنتي و نوين درباره ارزيابي عملکرد  592-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد  602-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی  612-3- مدل های ارزیابی عملکرد  612-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد  622-3-2- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب 622-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد  642-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی  662-3-3-1-1- تاريخچه سيستم‎هاي ارزيابي مالي 662-3-3-1-2- تجزيه و تحليل صورت هاي مالي  672-3-3-1-3- انواع نسبت‎هاي مالي  702-3-3-1-3-1- نسبت‎هاي نقدينگي  702-3-3-1-3-2- نسبت‎هاي فعاليت (کارآیی)  722-3-3-1-3-3- نسبت‎هاي ساختار سرمايه (توانایی پردراخت بدهی ها)  762-3-3-1-3-4- نسبت‎هاي سودآوري  782-3-3-1-5- نسبت‎هاي مالي مربوط به سرمايه‎گذاري سهامداران (ارزش بازار)  812-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎هاي مالي  842-3-3-2- مدل های ارزيابي بهره‎وري  852-3-3-2-1- تاريخچه بهره‎وري 852-3-3-2-2- تعريف بهره‎وري  862-3-3-2-3- انواع بهره‎وري  862-3-3-2-4- سطوح بهره‎وري  882-3-3-2-5- مراحل ايجاد معيارهاي بهره‎وري  882-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وري  902-3-3-2-7- شاخص‎هاي بهره‎وري ارزش افزوده  902-3-3-2-8- روش سريع ارزيابي بهره‎وري  932-3-3-2-9- محدوديت‎هاي ارزيابي بهره‎وري شركت‎ها  952-3-3-3- مدل هاي اثربخشي سازماني  972-3-3-3-1- رويكرد نيل به هدف  972-3-3-3-2- رويكرد سيستمي  972-3-3-3-3- رويكرد عوامل استراتژيك  982-3-3-3-4- رويكرد ارزش‎هاي رقابتي  98 2-3-3-3-5- محدوديت مدل‎هاي ارزیابی اثربخشي سازماني  982-3-3-4- مدل‎هاي ارزیابی تعالي سازماني  992-3-3-4-1- مدل جايزه اروپايي كيفيت (EQA)  992-3-3-4-2- مدل جايزه ملي دمينگ  1022-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالكوم بالدريج  1042-3-3-4-5- محدوديتهای مدل‎هاي ارزیابی تعالي سازماني  1062-4- مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1072-4-1- مقدمه   1072-4-2- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1082-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1102-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1112-4-5- کاربردهاي ارزيابي عملکرد متوازن  1132-4-6- گام هاي پياده سازي و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1152-4-7- سير تكاملى مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1182-4-8- مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن  1232-4-9- محدوديت های مدل ارزيابي عملكرد متوازن  1242-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه  1242-5-1- مقدمه   1252-5-2- تعریف رتبه بندی  1252-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه  1252-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی  1262-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران  1262-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه  1282-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه  1282-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران 1292-5-9- مشكلات اجرايي رتبه بندي مؤسسات بیمه در ايران  1332-5-10- متدولوژي (روش شناسی) رتبه بندي شركت هاي بيمه  1332-5-11- طبقات روش شناسي رتبه بندي  1342-5-12- مهم ترين فاكتور هاي مؤثر در تعيين نوع متدولوژي رتبه بندي 1352-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه  1352-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق  1492-7- مدل پیشنهادی تحقیق  1522-7-1- مدل کلان (مفهومی)  1522-7-2- مدل خرد (عملیاتی)  153فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه   1563-2- روش شناسی تحقیق  1573-3- جامعه آماری  1593-4- نمونه و روش نمونه گیری   1593-5- ابزار تحقیق   1613-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری  1623-6-1- روايي ابزار اندازه گيري   1623-6-2- پايايي (قابليت اعتماد) ابزار اندازه گيري  1633-7- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 1653-7-1- تکنیک رتبه بندی TOPSIS  1663-7-2- مراحل TOPSIS  167فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه   1704-2- آمـار توصيـفي (تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها)  1714-2-1- بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به ويژگي هاي عمومي پاسخ دهندگان  1714-2-1-1- عنوان شغلی  1724-2-1-2- میزان تحصیلات  1734-2-1-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه 1744-2-1-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه 1754-2-2- تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص ها  1754-2-2-1- میزان اهمیّت شاخص های بعد مالی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  1764-2-2-1-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد  1814-2-2-2- میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  1824-2-2-2-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مشتری در ارزیابی عملکرد 1874-2-2-3- میزان اهمیّت شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه 1894-2-2-3-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد 1984-2-2-4- میزان اهمیّت شاخص های بعد رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه  2004-2-2-4-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد 2054-3- آمار استنباطی   2064-3-1- بررسی فرض نرمال بودن شاخص ها  2064-3- 2- آزمون فرضیات تحقیق  2074-3-2-1- فرضیه اصلی اوّل  2074-3-2-1-1- فرضیه فرعی اوّل   2074-3-2-1-2- فرضیه فرعی دوّم   2104-3-2-1-3- فرضیه فرعی سوّم   2124-3-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم  2174-3-2-2- فرضیه اصلی دوّم  2194-3-3- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی پاسخ افراد  2204-3-3-1- عنوان شغلی در صنعت بیمه  2204-3-3-2- میزان تحصیلات  2214-3-3-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه  2214-3-3-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه  2224-3-4- آزمون کفایت نمونه  2234-3-5- اجرای تکنیک رتبه بندی TOPSIS  224فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه:    2305-2- فرآيند تحقيق  2305-3- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها  2315-3-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی اوّل 2315-3-1-1- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اوّل  2325-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم  2325-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم  2335-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم  2345-3-2- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوّم 2355-4- یافته های جانبی تحقیق     2365-5- نتایج حاصل از رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین  2375-6- محدودیّت های تحقیق  2385-7- پیشنهادهای اجرایی  2385-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی  240

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1033
مشاهده

کد فایل:11224
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴
حجم فایل ها:2930

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن رتبه بندی تکنیک TOPSISپایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSISپروژه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با ا

 • پاورپوینت در مورد آسیب های ورزشی

  پاورپوینت در مورد آسیب های ورزشی دانلود پاورپوینت در مورد آسیب های ورزشی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل آسیب های ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری ساختار سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 12 2 - 1 - مبانی نظری پژوهش 12 2 - 1 - 1…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق هوش هيجاني,پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني,چارچوب نظری مدل هاي هوش هيجاني,فصل دوم پایان نامه مدل هاي هوش هيجاني,مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل هاي هوش هيجاني دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • پاورپوینت زیبایی شناسی در هنر اسلامی

  پاورپوینت زیبایی شناسی در هنر اسلامی برچسب ها: دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در هنر اسلامیزیبایی شناسی درهنر اسلامیزیباشناسی در هنربررسی رابطه زیباشناسی با هنر اسلامی پاورپوینت زیبایی شناسی درهنر اسلامیزیباشناسی در معماریپاورپوینت زیباشناسی در معماری اسلامیزیبا شناسی در هنر و…

 • پیشینه و مبانی نظری افسردگی و عزت نفس و عوامل مداخله گر

  پیشینه و مبانی نظری افسردگی و عزت نفس و عوامل مداخله گر دانلود پیشینه و مبانی نظری افسردگی و عزت نفس و عوامل مداخله گر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پیشینه…

 • تحقیق درمورد اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

  تحقیق درمورد اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي برچسب ها: تحقیق درمورد اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد…

 • پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری

  پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری برچسب ها: مدیریت نوآوری چیستمدیریت نوآوری pdfدیدگاه پیرامون فرآیند تغییرانواع تغییر در سازمانسطوح تغییرموانع خلاقیتخلاقیت و نوآوریچرخه بنچ مارکینگ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول، مبانی، مدل ها و نظریه های  هوش هیجانی 1- مفهوم هوش 2- تعاریف هوش…

 • تاثیر رهبري همنوا بر مدیریت جانشين پروري در شبکه یک سیما

  تاثیر رهبري همنوا بر مدیریت جانشين پروري در شبکه یک سیما برچسب ها: پایان نامه تاثیر رهبري همنوا بر مدیریت جانشين پروري در شبکه یک سیماپروژه تاثیر رهبري همنوا بر مدیریت جانشين پروري در شبکه یک سیمامبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت استان سیستان و بلوچستان

  پاورپوینت استان سیستان و بلوچستان برچسب ها: فرهنگ بومی سیستان و بلوچستانآثار باستانی استان سیستان و بلوچستاننقشه استان سیستان و بلوچستانفاصله شهرهای استان سیستان و بلوچستاناخبار حوادث سیستان و بلوچستانجمعیت شیعیان سیستان و بلوچستاننقشه استان سیستان و بلوچستان به تفکیک…

 • پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه

  اقلیم شهرستان فیروزکوه,امامزاده های شهرستان فیروزکوه,پاورپوینت اقلیم شهرستان فیروزکوه,پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه,جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه,دانلود پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه دانلود فایل اصلی پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه از سایت دانلود…

 • تحقیق اختلالات مادرزادی

  اختلالات مادرزادی دانلود فایل اصلی تحقیق اختلالات مادرزادی از سایت دانلود فایل تحقیق اختلالات مادرزادی در حجم 57 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و در پنج فصل  و با قسمتی از متن زیر: مطالعات داخل کشور در…

 • اثرات غیرطبیعی بار در شبکه های پخش و توزیع

  شبکه های توزیع دانلود فایل اصلی اثرات غیرطبیعی بار در شبکه های پخش و توزیع از سایت دانلود فایل پروژه اثرات غیرطبیعی بار در شبکه های پخش و توزیع در حجم 107 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش…

 • پروپوزال دوره مدیریت آموزشی در موفقیت مدیران مدارس

  مدیریت آموزشی,موفقیت دانلود فایل اصلی پروپوزال دوره مدیریت آموزشی در موفقیت مدیران مدارس از سایت دانلود فایل پروپوزال دوره مدیریت آموزشی در موفقیت مدیران مدارس در حجم 13 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و باقسمتی از متن…

 • مبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه

  مبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دانلود مبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 خواندن 3 - 2 عادت‌های خواندن 1 - 3 - 2 مولفه‌های…

 • پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي

  پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي دانلود پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : كيفيت زندگي تعاریف کیفیت زندگی ویژگی های کیفیت زندگی 3 - 2 - 2…

 • ادبیات نظری تحقیق خسران و تباهی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری خسران و تباهی,پیشینه نظری خسران و تباهی,تحقیق خسران و تباهی,چارچوب نظری خسران و تباهی,فصل دوم پایان نامه خسران و تباهی,مبانی نظری خسران و تباهی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق خسران و تباهی (فصل دوم پایان نامه) از…

 • طرح توجیهی و کارافرینی تولید قاب مهتابی

  پروژه کار آفرینی تولید قاب مهتابی,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بالاست مهت,دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ترانس و مهتابی,دانلود طرح کارافرینی تولید قاب لامپ های مهتابی,طرح توجیهی توليد قاب چراغ مهتابی,طرح توجیهی و کارافرینی تولید قاب مهتابی دانلود فایل اصلی طرح…

 • پاورپوینت دیابت

  پاورپوینت دیابت دانلود پاورپوینت دیابت دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دیابت، در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: دیابت یک اختلال در سوخت…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت بدن

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت بدن دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت بدن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت بدن پیشینه تحقیق پژوهش درباره مدیریت بدن و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اجتماعی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عملکرد شغلی کارکنان,پيشينه تحقيق ابعاد مدیریت دانش,پيشينه نظر,چارچوب نظري نظریه های مدیریت دانش,فصل دوم پايان نامه ارشد عملکرد شغلی,مباني نظري مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیقات تعاریف و مفاهیم تسهیم دانش و عملکرد شغلی کارکنان دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

  پاورپوینت روش های برداشت از مخازن دانلود پاورپوینت روش های برداشت از مخازن دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن،در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش. درهنگام استفاده یادداشت مخفی پاورپوینت را…

 • تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اشتغال و توسعه اشتغال

  تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اشتغال و توسعه اشتغال برچسب ها: مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اشتغال و توسعه اشتغالدانلود مباني نظري اهمیت کارآفرینیمباني نظري سیاستهای اشتغال زاییپيشينه تحقيق اشتغال و عوامل اقتصادیپيشينه پژوهش…

 • پیشینه و مبانی نظری اضطراب امتحان

  پیشینه و مبانی نظری اضطراب امتحان دانلود پیشینه و مبانی نظری اضطراب امتحان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری اضطراب امتحان اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی است که با عملکرد و…

 • پاورپوینت با موضوع گلخانه

  پاورپوینت با موضوع گلخانه دانلود پاورپوینت با موضوع گلخانه دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز بیشتر به مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همچنین کاهش منابع آبی و خاکی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری

  ادبیات نظری نقش کیفیت زندگی کاری در سلامت روانی,پرسشنامه کیفیت زندگی کاری,پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری,تعریف کیفیت زندگی کاری,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی,کیفیت زندگی کاری چیست,مباني نظري پايان نامه کیفیت زندگی کاری,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) رضایتمندی زناشویی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) رضایتمندی زناشویی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) رضایتمندی زناشویی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم پیشینه پژوهش 2 - 1 - رضایت‌مندی از روابط…

 • پاورپوینت افزودني هاي غذايي

  پاورپوینت افزودني هاي غذايي برچسب ها: افزودنی های مواد غذاییمقالهافزودنی های مواد غذاییpdfافزودنی های مجاز خوراکیانواع نگهدارنده های مواد غذاییکتاب افزودنی های مواد غذاییافزودنی غذا در جدولمضرات استابلایزر مواد غذایینقش مواد افزودنی در صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و پرخاشگری

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و پرخاشگری دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس و پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس وپرخاشگری…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رشد اجتماعی و فرزند پروری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رشد اجتماعی و فرزند پروری,پژوهش‌ها,پیشینه پژوهش رشد اجتماعی و فرزند پروری,پیشینه تحقیق رشد اجتماعی و فرزند پروری,چارچوب نظری رشد اجتماعی و فرزند پروری,فصل دوم پایان نامه رشد اجتماعی و فرزند پروری,مبانی نظری رشد اجتماعی و فرزند پروری دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی

  پیشینه و مبانی نظری مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی دانلود پیشینه و مبانی نظری مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1سابقه…

 • پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی

  پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی برچسب ها: نظام های تامین اجتماعیکارکردهای تامین اجتماعینظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی محدودیت های مالی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولیدی تجهیزات پزشکی

  تولید تجهیزات پزشکی,دانلود طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,روش های تولید تجهیزات پزشکی و بیما,طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,طرح تویجیهی تعمیر تجهیزات پزشکی,طرح کسب و کار تولید تجهیزات دندان پزشکی,کارافرینی احداث کارخانه تولید تجهیزات آزمایشگاهی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران

  پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دانلود پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دسته بندي : دام و طیور جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • مبانی و گسترده نظری پیشینه پژوهش مفاهیم و مولفه های دلبستگی

  مبانی و گسترده نظری پیشینه پژوهش مفاهیم و مولفه های دلبستگی برچسب ها: فصل دوم مبانی نظری تحقیق مفهوم شناسي دلبستگيسوابق پژوهشی نظريه دلبستگي بالبيدانلود مباني نظري تعریف سبك دلبستگي ايمنمباني نظري سبك هاي دلبستگيپيشينه تحقيق دلبستگيپيشينه پژوهش سبك هاي…