مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه

توانمندسازي كاركنان,دانشگاه آزاد,فناوري اطلاعات,و ارتباطات
دانلود فایل اصلی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 256صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده:در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين  بكارگيري ICT  با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين رابطه ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا استفاده از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.مقدمهاطلاعات يكي از ارزشمندترين ورودي‌هاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني و كمبود آنها سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طريق فناوري اطلاعات جمع‌آوري، پردازش و نگهداري می‌شود. در گذشته اطلاعات بيشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختيار فرد خاصي قرار مي‌گرفت. از اين رو فناوري اطلاعات اين محدوديت را از ميان برداشته است. در ادبيات مديريت شريان حياتي سازمان (شبكه اطلاعاتي) و خون جاري در آن (اطلاعات) مي‌باشد. (همر، چمپي ، 1378، ص131) امروزه پيشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمي و فناوري، روندي انفجاري و غيرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌اي كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسايل تبيين روش‌ها، ساختارها و فرايندهايي است كه بدون كاربست آن حل مسايل و مشكلات سازمان امكان‌پذير نيست بدين معنا كه انسان ناگزير است براي مواجهه با مسايل روزافزون و جديد سازماني و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوري جديد مجهز كند. بنابراين ممكن است در مقطعي از زمان از دانش و مهارت لازم براي مواجهه با پديده‌های سازماني برخودار باشند ولي تغييرات محسوس و شتابزده علمي به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات آنها را براي سازگاري با تغييرات ضروري كند. (ايزدي صمد، كريمي سليمان، تاثير دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مديريت شماره 4، 1387)در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازي، شاه حسيني، راهكار توانمندسازي، پژوهش نامه86، 90)به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گروه وظايف مديريت يعني: برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين گونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني به مديريت است از اين رو پيشرفت سازمان‌ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارتهاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در كارهايشان امري غيرممكن است. (استونر، فريمن ، 1386، ص 13) مفهوم توانمندسازي در سال‌هاي اخير مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازي بسان راهبرد منابع انساني براي خلق كارامدي، بهره‌وري و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازي فرصتهايي است كه به افراد براي خود مختاري، انتخاب، مسووليت‌پذيري و مشاركت در تصميم گيري سازمان داده شده است. ترلاكسن  توانمندسازي را فرايند تغيير عملكرد كاركنان از وضعيت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نياز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس  ، 2003، ص 262)فهرست مطالبفصل اول: كليات تحقيقمقدمه    31-1- بيان مسئله    61-2- اهميت و ضرورت تحقيق    81-3- اهداف تحقيق    121-3- 1- اهداف اصلي تحقيق    121-3-2- اهداف فرعي تحقيق    121-4- چارچوب نظري تحقيق    131-5- مدل تحقيقق    161-6- فرضيه هاي تحقيق    171-6-1- فرضيه اصلي تحقيق    171-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق    171-7- جامعه آماري تحقيق    181-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق    181-9- روش تحقيق    181-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات    181-11-قلمرو تحقيق    191-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق    191-11-2-قلمرو مكاني تحقيق    191-11-3-قلمرو زماني تحقيق     191-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها    191-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات    191-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات    19 1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات    201-12-2- توانمند سازي    201-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي    201-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي    201-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي    211-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    211-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان    211-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    211-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان    221-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان    221-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان    221-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    221-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي    221-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    221-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان    231-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    231-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان    231-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان    231-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان    231-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    24فصل دوم: ادبيات تحقيقمقدمه    262-1- بخش اول، توانمندسازي    292-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي    292-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان    332-1-3- مفروضات توانمندسازي    352-1-4- نشانه‌های توانمندسازي    362-1-5- ابعاد توانمندسازي    382-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    382-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان    402-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان    412-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان    422-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده    432-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي    432-1-5-4-1-2-هويت كار    432-1-5-4-1-3-اهميت كار    432-1-5-4-1-4-استقلال    432-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي    442-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي    442-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل    442-1-5-4-2-2-غني سازي شغل    452-1-5-5- افزايش خود كنترلي    452-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل)    472-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي)    482-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان    502-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند    512-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها    522-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان    532-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی    542-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان    552-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي    552-1-11-1-1-آموزش    552-1-11-1-2-ارشاد    562-1-11-1-3-تعلق حرفه اي    562-1-11-1-4-شبكه سازي    562-1-11-2-محيط كاري    572-1-11-3-سبك رهبري    572-1-12- برنامههاي توانمندسازی    582-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين    582-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط    582-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا    592-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان    592-1-13-1-آموزش ضمن خدمت    592-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار    602-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار    602-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات    612-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي    622-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي    622-1-13-5- الگوسازي    632-1-13-6- كار تيمي    642-1-13-7- تحريكات احساسي    652-1-13-8- باز خورد    652-1-13-9- ايجاد اعتماد    652-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان    662-1-15- زمينههای ايجاد توانمندسازی    672-1-16- رويكردهاي توانمندسازي    672-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي)    672-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي)    682-1-17- مزاياي توانمندسازي    682-1-18- اهداف توانمندسازي    692-1-19- هزينه‌های توانمندسازي    702-1-20- مراحل توانمندسازی    712-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند    712-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی    722-1-23- پيامد توانمندسازي    722-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي    732-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي    732-1-23-1-2- كاهش فشار روحي    742-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي    742-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات    752-2-1- مفهوم فناوري    752-2-2- اجزای فناوری    762-2-3- طبقه‌بندی فناوری    772-2-4- مدیریت فناوری    782-2-5- مفهوم اطلاعات    782-2-5-1- تعریف اطلاعات    792-2-5-2- ابعاد اطلاعات    802-2-5-2-1-بعد زمان    802-2-5-2-2-بعد مكان    812-2-5-2-3-بعد شكل    812-2-5-3- ارزش اطلاعات    822-2-5-4- انواع اطلاعات    822-2-5-5- اهميت اطلاعات    882-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات    882-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات    902-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات    912-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات    922-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان    932-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی    932-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی    932-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات    942-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات    942-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان    962-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات    962-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات    972-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات    972-2-6-8-2-1-سرعت    972-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري    982-2-6-8-2-3-دقت    982-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان    982-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات    992-2-6-8-3-1-كمك به مردم    992-2-6-8-3-2-حل مشكلات    992-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات    1002-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي    1002-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي    1012-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات    1012-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات    1022-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات    1032-2-6-12-1-ابعاد    1032-2-6-12-2-هدف    1032-2-6-12-3-فعاليت ها    1042-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات    1042-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان    1042-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی    1062-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی    1082-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي    1102-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات    1102-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی    1112-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات    1122-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي    1132-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات    1142-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی    1142-2-8- تعریف اتوماسیون اداری    1152-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری    1162-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری    1172-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري    1182-2-9- تعریف ارتباطات    1182-2-9-1- تئوري ارتباطات    1192-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی    1212-2-9-2-1- اينترنت    1222-2-9-2-2- اينترانت    1232-2-9-2-3- اكسترانت    1232-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی    1242-2-10- تعريف آموزش    1252-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي    1252-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي    1262-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن    1272-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي    1272-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك    1282-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازي کارکنان    1302-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان    1302-3-1-1- توسعه حرفه‌ای    1312-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری    1312-3-1-3- تقویت خود نظارتی    1332-3-1-4- تغيير نقش كاركنان    1342-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان    1352-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات    1352-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات    1372-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني    1372-3- 3-2- تغییر در سرپرستی    1382-3- 3-3- جابجایی قدرت    1382-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل    1382-3- 3-5- محتوای مشاغل    1392-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان    1392-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی    1392-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران    1402-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی    1402-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان    1412-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي    1412-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي    1412-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي    1442-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي    1452-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    1472-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات    1472-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت    1482-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی    1492-5-2- منابع مالي    1502-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني     1502-5-3-1- بهره‌وری‎    1512-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎    1512-5-3-3- پیروی از قانون‎    1512-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی    1522-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی    1532-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404    154فصل سوم: روش تحقيقمقدمه    1563-1- روش تحقيق    1563-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف    1573-1-1-1-تحقيق كاربردي    1573-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت    1573-1-2-1-تحقيق توصيفي    1573-1-2-2- تحقیق پیمایشی    1583-1-2-3- تحقیق همبستگی    1583-2- مدل تحقيق    1583-3- جامعه آماري    1593-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه    1603-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق    1633-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات    1633-5-1-1- روش كتابخانه اي    1643-5-1-2- روش ميداني    1643-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه    1653-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق    1663-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش    1673-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش)    1683-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش)    1693-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    1733-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی    1733-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی    1743-8-1-2- تجزيه تحليل با استفاده از آمار استنباطي    174فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    177مقدمه    1774-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي    1774-1-1-1- جنسيت    1784-1-1-2- سن    1794-1-1-3- سطح تحصيلات    1804-1-1-4- رسته شغلي    1814-1-1-5- سابقه خدمت    1824-1-1-6- وضعيت استخدامي    1834-1-2- آمار استنباطي    1844-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق    1844-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق    1844-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق    186فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهامقدمه     2005-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق    2005-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق    2015-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق    2015-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق    2035-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق    2045-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق    2045-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق    2045-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق    2045-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2055-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2055-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق    2065-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2065-2- محدوديت هاي تحقيق    2075-3- پيشنهادها    2075-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق    2075-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق    2075-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق    2085-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق    2085-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2095-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2095-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق    2105-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2105-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي    211پيوست‌ها    213منابع    213

برچسب ها:
فناوري اطلاعات و ارتباطات توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری

در قالب word و قابل ویرایش

 • پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی

  پست برق,فنداسیون دانلود فایل اصلی پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی از سایت دانلود فایل پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی در حجم 94 اسلاید و در قالب ppt و قابل ویرایش و با قسمتی از…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل فقهی پیوند اعضا

  دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل فقهی پیوند اعضا برچسب ها: پیوند اعضا از نظر فقهیپیوند اعضا در فقه اسلامیپیوند اعضا از دیدگاه فقه و قانونحکم اهدای اعضای بدنثواب اهدای اعضا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل فقهی…

 • پاورپوینت بحران آب

  پاورپوینت بحران آب دانلود پاورپوینت بحران آب دسته بندي : سایر جزئیات و دریافت گزارش فایل این روزها بحث بحران آب و وضعیت منابع آب در ایران بسیار جدی و هر منطقه از کشور به شکلی درگیر این بحران شده…

 • پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان

  پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان دانلود پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان(درس مصالح بنائی)،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب

  پیشینه و مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب دانلود پیشینه و مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سكولاريزاسيون و حجاب فصل دوم پيشينه تحقيق در اين…

 • پیشینه ومبانی نظری ماهیت یادگیری

  پیشینه ومبانی نظری ماهیت یادگیری دانلود پیشینه ومبانی نظری ماهیت یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : ماهیت یادگیری 2 - 11 - عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری 2 -…

 • مجموعه ای شامل 53 کتاب فیزیک کوانتومی زبان اصلی

  دانلود کتاب فیزیک کوانتوم,دانلود کتاب فیزیک کوانتوم به زبان ساده,دانلود کتاب فیزیک کوانتوم به زبان فارسی,دانلود کتاب کوانتو,فیزیک کوانتم,فیزیک کوانتوم pdf,فیزیک کوانتوم چیست,کتاب کوانتوم به زبان ساده,کوانتوم زتیلی,نظریه فیزیک کوانتوم دانلود فایل اصلی مجموعه ای شامل 53 کتاب فیزیک کوانتومی…

 • ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی عوامل و ابعاد فرسودگی شغلی

  ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی عوامل و ابعاد فرسودگی شغلی دانلود ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی عوامل و ابعاد فرسودگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 14 - فرسودگی شغلی 2…

 • پروژه طراحی سایت کتابخانه دیجیتال و ایمن سازی آن در برابر حملات SQL injection

  پروژه طراحی سایت کتابخانه دیجیتال و ایمن سازی آن در برابر حملات SQL injection برچسب ها: دانلود پروژه طراحی سایتدانلود پایان نامه طراحی سایتدانلود پروژه طراحی سایت کتابخانهدالنود پروژه ایمن سازی سایتدانلود پروژه سایت کتابخانه امندالنود سایت ایمن در برابر…

 • هتل های هوشمند

  هتل های هوشمند دانلود هتل های هوشمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هتل های هوشمند فهرست مقدمهمعرفی هتل هوشمندهوشمند سازی و سیستم مدیریت هتل هاهوشمند سازی اتاق هاسیستم مدیریت  مهمانانکنترل روشنایی فضای عمومینظارت…

 • دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی وساخت تفنگ ریلی الکترومغناطیسی با بانک خازنی ۲٫۲کیلو ژول

  ۲٫۲کیلو,الکترومغناطیسی,بانک,تفنگ,خازنی,دانلود,ریلی,ژول,سازی,شبیه,طراحی,مقاله,وساخت دانلود فایل اصلی دانلود مقاله طراحی، شبیه سازی وساخت تفنگ ریلی الکترومغناطیسی با بانک خازنی ۲٫۲کیلو ژول از سایت دانلود فایل چکیده دراین مقاله به شبیه سازی و ساخت یک پرتاب کننده الکترومغناطیسی پرداخته شده است . در قسمت…

 • پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم)

  پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و…

 • ادبیات نظری تحقیق اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها

  ادبیات نظری تحقیق اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها دانلود ادبیات نظری تحقیق اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اثر زلزله هاي بزرگ برپل ها زلزله نورثريچ كاليفرنيا…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری دانشی

  پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری دانشی دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری دانشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک رهبری دانشی تعاریف و مفاهیم رهبری اصطلاح رهبری ابتدا به وسیله «…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری (فصل 2)

  ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان pdf,دانلود مباني نظري مشکلات رفتاری,فصل دوم پایان نامه انواع اختلالات در کودکان,مباني نظري درمان اختلالات رفتاری کودکان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مشکلات رفتاری,مبانی نظری تحقیق تعریف اختلالات رفتاری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • مبانی نظری پایان نامه هوش هیجانی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش نظریه های هوش هیجانی,پيشينه تحقيق هوش,پيشينه نظري مدل های هوش هيجاني,دانلود مباني نظري هوش هیجانی,فصل دوم پايان نامه ارشد اندازه گيري هوش هيجاني,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)تعاريف هوش هيجاني,مباني نظري ويژگي هاي هوش هيجاني دانلود فایل…

 • پاورپوینت معرفی رشته های دانشگاهی مهندسی

  پاورپوینت معرفی رشته های دانشگاهی مهندسی دانلود پاورپوینت معرفی رشته های دانشگاهی مهندسی دسته بندي : اموزش کامپیوتر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معرفی رشته های دانشگاهی مهندسی،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: واژه…

 • دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

  آزمون اضطراب هاميلتون,پرسشنامه اضطراب,پرسشنامه اضطراب کتل,پرسشنامه اضطراب هامیلتون,پرسشنامه افسردگی هامیلتون,پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA),تست افسردگی هامیلتون,دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب…

 • پاورپوینت تغذیه سالم

  پاورپوینت تغذیه سالم دانلود پاورپوینت تغذیه سالم دسته بندي : تغذیه جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: بسیاری از افراد برای خوردن غذا وقت کافی نمی گذارند، بلکه همراه کارهای دیگر به آن نیز می پردازند. توصیه…

 • مبانی نظری تقلید،مدگرایی،یادگیری

  مبانی نظری تقلید،مدگرایی،یادگیری دانلود مبانی نظری تقلید،مدگرایی،یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تقلید ، مدگرایی ، یادگیری فصل دوم ( ادبيات و پيشينه تحقيق ) تقليد و مدگرايي در يادگيري بوسيكه…

 • پیشینه و مبانی نظری رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق

  پیشینه و مبانی نظری رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق دانلود پیشینه و مبانی نظری رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اخلاق حرفه ای رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق در…

 • ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان

  ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان دانلود ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان تعاریف و مفاهیم پیمان : مجموعه اسناد…

 • مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

  مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)ساختار مالکیت شرکتیدانلود مبانی نظری حاکمیت شرکتی در ایرانمبانی نظری ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتیمبانی نظری حسابداری فصل دوم پایان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی

  دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی برچسب ها: اندولیماکس نانادی انتاموبا فراژیلیسژیاردیا لامبلیاپاورپوینت کیلوماستیکس مسنیلیبسته آموزشی انگل های روده ای رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش زبان انگلیسی در ایران و اهمیت کتاب‌های درسی و تهیه و تدوین آنها

  ادبیات نظری اهمیت کتاب های درسی و,پیشینه تحقیق آموزش زبان انگلیسی در ایران و اهمیت کتاب‌های درسی,فصل دوم پایان نامه آموزش زبان انگلیسی در ایران و اهمیت کتاب‌های درسی,مبانی نظری آموزش زبان انگلیسی در ایران و اهمیت کتاب‌های درسی و…

 • پاورپوینت سکته مغزی

  پاورپوینت سکته مغزی برچسب ها: پاورپوینت سکته مغزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سکته مغزی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سکته مغزی،در قالب PPT  و در 61 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • پیشینه و مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف پذیری و عارضه کیوز

  پیشینه و مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف پذیری و عارضه کیوز دانلود پیشینه و مبانی نظری ستون فقرات،عضلات ناحیه پشت،انعطاف پذیری و عارضه کیوز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • تحقیق درباره دستگاه گوارش

  تحقیق درباره دستگاه گوارش دانلود تحقیق درباره دستگاه گوارش دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع دستگاه گوارش؛ در قالب Word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.     بخشی از متن تحقیق:…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و اختلال وسواس – بي اختياري (فصل دوم)

  پيشينه مطالعه بي اختيا,پیشینه پژوهش اختلال وسواس بي اختياري و هوش هیجانی,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و اختلال وسواس بي اختياري,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی و اختلال وسواس بي اختياري,مبانی نظری اختلال وسواس بي اختياري و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جوانان به ازدواج

  پیشینه پژوهش نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج,پیشینه تحقیق ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﺮف ازدواج,تشویق جوانان به ازدواج,دانلود مبانی نظری نگرش جوانان به ازدواج,دیدگاه جوانان به ازدواج,راهکارهای تشویق جوانان به ازدوا,مبانی نظری ازدواج و نظریه های ازدواج دانلود فایل اصلی دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری قصه گویی

  پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دانلود پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل قصه گویی قصه گویی چیست : اگر قصه رویدادی روایت واقعی یا تخیلی است ،…

 • پاورپوینت شبیه‌سازی کامپیوتری

  پاورپوینت شبیه‌سازی کامپیوتری دانلود پاورپوینت شبیه‌سازی کامپیوتری دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شبیه‌سازی کامپیوتری، در حجم 202 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: شبیه‌سازی چه به صورت دستی چه به صورت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار تعادلي آهن وكربنFE-C

  دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار تعادلي آهن وكربنFE-C برچسب ها: شرح نمودار آهن کربندیاگرام آهن کربنpdfآموزش دیاگرام آهن کربندیاگرام کامل آهن کربنتحلیل دیاگرام اهن کربننمودار آهن کربن فارسیفاز پرلیت چیستفاز فریت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 15…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوآوری سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوآوری سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نوآوری سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه ....................................................................................................................... 9 تعاریف نوآوری 9 نظریه های کلاسیک نوآوری 11 موضوعاتی که…