مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

برچسب ها:
حساسیت جریان‌های نقدی نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها محدوديت‌هاي مالي عدم تقارنمطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

رفتن به سایت اصلی

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بمطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس : با تاکید بر محدودیت های مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 169 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدههدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزيه و تحليل‌هاي صورت گرفته در ارتباط با تاييد فرضيه اول پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقيمي وجود دارد يعني با افزايش جريان‌هاي نقدي در جهت مثبت به يك نسبت مشخصي نيز ميزان سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها افزايش خواهد يافت. همچنين نتايج پژوهش در ارتباط با تاييد فرضيه دوم حاكي از اين بود كه بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معكوسي وجود دارد يعني هر چه قدر عدم تقارن در حساسيت جريان‌هاي نقدي و مثبت بيشتر باشد با يك نسبت مشخصي سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها كاهش خواهد يافت.مقدمهوجوه نقد از جمله منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است و در بسياري از تصميمات مالي و مدل‌هاي ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و برخي تجزيه و تحليل‌هاي سنتي و جديد مديريت مالي نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد  بررسي ادبيات حسابداري نيز نشان‌گر آن است كه درباره اهميت جريان‌هاي نقدي توافق عمومي وجود دارد . در چارچوب نظري حسابداري و مالي كشورهاي مختلف (كه تعيين‌كننده هدف، وظيفه و محدوديت‌هاي حسابداري و گزارش‌گري مالي است)، توجه خاصي به جريان‌هاي نقدي مبذول شده است. توجه خاص به جريان‌هاي نقدي به حدي بوده است كه در اكثر كشورها از جمله ايران اين مهم به عنوان يكي از اهداف حسابداري و گزارش‌گري مالي بيان شده است، زيرا جريان نقد از نظر تئوريكي در زمينه تصميم‌گيري نظير ارزيابي ريسك مربوط به مقدار و زمان وام و پيش‌بيني ميزان اعتبار و ارزش‌گذاري شركت و فراهم آوردن اطلاعات اضافي براي بازار سهام و ….. مي‌تواند مفيد واقع شود.فهرست مطالبچكيده    1فصل اول: كليات تحقيق1-1) مقدمه    31-2) بيان مسئله     31-3) اهميت و ضرورت پژوهش    51-5)اهداف پژوهشي    61-5-1) اهداف علمي    61-5-2) اهداف كاربردي    61-6) فرضيه‌هاي پژوهش    71-7) متغیرها و مدل پژوهش    71-7-1) متغیرهاي پژوهش    71-7-1-1) متغیر وابسته    71-7-1-2)متغیرهاي مستقل    71-7-1-3) متغیرهای کنترلی    71-7-2) مدل تحليلي پژوهش    71-8) روش پژوهش    81-9) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات    81-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    91-11) قلمروپژوهش    91-11-1) قلمرو موضوعی    91-11-2) قلمرو زمانی    91-11-3) قلمرو مکانی    91-12) جامعه و نمونه آماری پژوهش    101-13) تعاريف واژگان کليدي (تعاریف عملیاتی واژگان)    101-14)ساختار پژوهش    111-14) خلاصه فصل    12فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق2-1) جریان‌های نقدی    142-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی      14 2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتي    142-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جريان‌هاي نقدي    152-1-4) رابطه جريان‌هاي نقدي جاري و آتي و سطح سرمايه‌گذاري شركت‌ها    162-1-5) اهداف جريان‌هاي نقدي (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالي)16    2-1-6) طبقه‌بندي دارايي‌هاي جاري و جريان‌هاي نقدي    172-1-7) حرکت به سوی جریان‌های نقدی    172-1-8) جریان‌های نقدی جاري و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران    182-1-9) جريان‌هاي نقدي و سود خالص    192-1-10) انواع جریان‌های نقدی      20 2-1-10-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام    202-1-10-2) جریان نقدی سرمایه‌ای    212-1-10-3) جریان نقدی آزاد    212-1-11) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد    222-1-12) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد     232-1-13) صورت جريان وجوه نقد    242-1-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد    252-1-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداري ايران    272-1-13-3) مفهوم جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي    282-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش‌بيني آن    292-1-15) جريان‌هاي نقدي عملياتي و سياست‌هاي تقسيم سود    302-2) عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي    302-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد    302-2-2) عدم تقارن در حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    312-2-3) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي     322-2-3-1) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري    322-2-3-2) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    332-3) نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي    352-3-1) نسبت موجودي‌هاي نقدي بر دارايي‌هاي شركت‌ها    352-3-2) ارتباط وجه نقد با سود    362-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی    372-3-4) مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به جريان‌هاي نقدي    372-3-5) انگیزه‌هاي نگهداری وجه نقد    382-3-5-1) انگیزه معاملاتی    382-3-5-2) انگیزه احتیاطی    392-3-5-3) انگیزه سفته بازی     402-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جريان‌هاي نقدي    402-3-7) وجه نقد، جريان‌هاي نقدي و چارچوب نظری    412-3-8) چرخش وجه نقد و جريان‌هاي نقدي    422-3-9) دلايل نگهداري وجوه نقد و نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي    452-3-9-1) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي    452-3-9-2) نظريه نمايندگي    452-3-9-3) نظريه موازنه    462-3-9-3-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه    472-3-9-3-1-1) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    472-3-9-3-1-2) ميزان نقدشوندگي دارايي‌هاي جاري    47 2-3-9-3-1-3) اهرم مالي    472-3-9-3-1-4) اندازه    482-3-9-3-1-5) جريان نقدي    482-3-9-3-1-6) عدم اطمينان جريان نقدي    482-3-9-3-1-7) سررسيد بدهي    482-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام    49 2-3-9-4) نظريه سلسله مراتب تأمين مالي    492-3-9-4-1) عوامل تعيين‌كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي    502-3-9-4-1-1) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    502-3-9-4-1-2) اهرم مالي    502-3-9-4-1-3) جريان نقدي    50 2-3-9-4-1-4) اندازه    502-3-9-5) نظريه جريان وجه نقد آزاد    512-3-9-5-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه جريان نقدي آزاد    522-3-9-5-1-1) اهرم مالي    522-3-9-5-1-2) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    522-3-9-5-1-3) اندازه    522-3-9-5-1-4) روابط بانكي    532-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جريان‌هاي نقدي    532-3-11) سطح نقدينگي و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد    542-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد    542-3-12-1) مدل بامول    542-3-12-2) مدل میلر-اور    552-3-12-3) مدل برانک    562-3-12-4) مدل¬های جدید صندوق    562-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد    572-3-14) مزايا و معايب نگهداري دارايي‌هاي نقدي    57 2-4) پیشینه پژوهش    572-4-1) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    582-4-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور    622-4-3) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی    64فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق3-1) مقدمه     683-2( جامعه آماري پژوهش     683-3) تعیین حجم نمونه پژوهش    68  3-4) اهداف مشخص تحقیق    703-4-1) هدف اصلی    713-4-2) اهداف فرعی    713-5) سوال‌هاي پژوهش    713-6) فرضيه‌هاي پژوهش    713-7) روش پژوهش     713-7-1) روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي    713-7-2) روش پژوهش از نظر هدف    723-7-3) روش انجام پژوهش    723-8) روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات    723-9) تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها      723-9-1) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها ( )    733-9-2) ميزان تغيير حساسیت جریان‌های نقدی ( )    743-9-3) میزان عدم تقارن  حساسیت جریان نقدی ( )    743-9-10) اندازه شرکت ( )    783-9-11) نسبت مخارج سرمايه‌اي ( )    783-9-12) تحصيل سهام ( )    793-9-13) نسبت خالص سرمایه در گردش غير نقدي ( )    793-9-14) نسبت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت ابتدای دوره ( )    803-10) مدل‌های پژوهش    813-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش     823-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات    823-13) روش داده‌های پانل    833-14) روش اثراث ثابت    843-15) آزمون چاو یا F مقید    853-16) آزمون هاسمن    863-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب    87 3-19) آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها    873-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    883-21)  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها     883-22) فرض عدم وجود هم‌خطي بين متغيرهاي مستقل     88 3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها     893-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها    903- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل    90فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها4-1) مقدمه     934-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    934-3) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق     954-4) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    984-5) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق    1004-6) نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق    1014-6-1)  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق     1014-6-2)  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق     1054-7) خلاصه فصل    108فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات5-1) مقدمه     1115-2) خلاصه پژوهش    1115-3) نتایج آزمون فرضیه    1145-3-1) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    1145-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    1145-4) محدودیت‌های تحقیق    1155-5) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق    1165-6) پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده    1165-7) خلاصه فصل    117منابع و ماخذمنابع فارسي:    119منابع لاتین:    122منابع اینترنتی:    129پیوست ها    130Abstract    158 

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1190
مشاهده

کد فایل:10767
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۴
حجم فایل ها:1183

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
حساسیت جریان‌های نقدی نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها محدوديت‌هاي مالي عدم تقارنمطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقيت

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقيت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقيت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خلاقيت نظریه های خلاقیت 2 - 3 - 1 رابطه خلاقیت و عزت نفس…

 • هتل نارنجستان

  هتل نارنجستان دانلود هتل نارنجستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هتل نارنجستان فهرست موقعيت هتلمشخصات كلي هتلطراحي سايتساحلي زيبا ي هتل نارنجستان ويلاهاي هتل نارنجستانويلاهاي تيپ A ويلاهاي تيپ B ويلاهاي تيپ C…

 • پاورپوینت تحلیل منظر شهری

  پاورپوینت تحلیل منظر شهری دانلود پاورپوینت تحلیل منظر شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تحلیل منظر شهری،در حجم 28اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: بیش از یک دهه است…

 • پاورپوینت تغذیه ورزشی

  پاورپوینت تغذیه ورزشی دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه ورزشی، در قالب ppt و در 33 اسلاید،قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: فاصله بین مصرف غذای…

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی

  پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی برچسب ها: تعلیم و تربیت اسلامی چیستتعریف تعلیم و تربیت اسلامیکتاب مبانی تعلیم و تربیت اسلامیکتاب تعلیم و تربیت اسلامیمقاله در مورد روش های تعلیم و تربیت اسلامیتعلیم و تربیت اسلامی pdfمقاله تعلیم و تربیت…

 • پاورپوینت آشنایی با تاریخ، زمان و مکان

  پاورپوینت آشنایی با تاریخ، زمان و مکان دانلود پاورپوینت آشنایی با تاریخ، زمان و مکان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تاریخ، زمان و مکان(تاریخ 1). این فایل در ارتباط با تاریخ،…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن (فصل دوم) برچسب ها: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی و شناخت سرمایه فکری و ابعاد آن (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی و شناخت…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی واهمیت خانواده (فصل 2)

  ادبیات نظری رضايت زناشويي,چارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),سلامت هيجان و رضايت زناشويي,عوامل موثر بر رضايت زناشويي,مراحل رشد تعارضات زناشويي دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و…

 • پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی

  پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی دانلود پاورپوینت خلاقیت، کارآفرینی، خوداشتغالی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی،در حجم 151 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: هر روز صبح غزال آفریقایی از خواب…

 • پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت

  پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت برچسب ها: ولتاژ فرکانس قدرتاضافه ولتاژ کلید زنیپست کلید زنی چیستپست سوئیچینگ اضافه ولتاژهاحفاظت تجهيزات سيستم قدرت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت دسته بندي :…

 • پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی

  پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی دانلود پیشینه و مبانی نظری نظریه ها‌ی عقلانی عاطفی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نظریه‌ی عقلانی - عاطفی روانشناسی شناختی را می‌توان رویکردی جدید در…

 • پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری

  پاورپوینت بررسی موارد خاص در حسابداری برچسب ها: بررسی موارد خاص در حسابداری pdfدانلود کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری قاسم قاسمیبررسی موارد خاص در حسابداری یاسر رضاییکتاب بررسی موارد خاص در حسابداری یاسر رضاییدانلود کتاب بررسی موارد خاص در…

 • تحقیق تحلیل رفتار متقابل

  تحقیق تحلیل رفتار متقابل دانلود تحقیق تحلیل رفتار متقابل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق تحلیل رفتار متقابل ، در حجم 37 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت.  بخشی از…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید بالاست مهتابی

  پروژه کارافرینی تولید ترانس و بالاست مهتابی,دانلود طرح توجیهی تولید مهتابی,طرح توجیهی تولید بالاست مهتابی,طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی,طرح توجیهی جدید تولید مهتابی,طرح تولید مهتابی,طرح کسب و کار تولید بالاست مهتابی,کارافرینی تولید لامپ مهتابی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

  ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری دانلود ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - اشتباه مفهوم لغوی 2 ) مفهوم اصطلاحی الف - دیدگاه شهید ثانی…

 • پاورپوینت طراحی ساختمان سبز - 30 اسلاید قابل ویرایش

  پاورپوینت طراحی ساختمان سبز - 30 اسلاید قابل ویرایش برچسب ها: دانلود پاورپوینت طراحی ساختمان سبزساختمان سبزپروژه تاسیسات مکانیکیپاورپوینت طراحی ساختمان سبزبررسی ساختمان های سبزدستور العمل اجرائی ساختمان سبزپاورپوینت معماریطراحی ساختمان سبزپاورپوینت معرفی ساختمان سبزخانه سبز رفتن به سایت اصلی…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری مهارت های ارتباطی با مشتریان

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری مهارت های ارتباطی با مشتریان دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری مهارت های ارتباطی با مشتریان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارت های ارتباطی با مشتریان 2 - 3 )…

 • مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 7 2 - 1حقوق…

 • پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات

  پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات دانلود پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روشهای فرم دهی فلزات،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: عمل شکل دادن فلز…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق شوک های نفتی در اقتصاد ایران,پيشينه نظري تاریخچه ش,چارچوب نظري تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد,دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه شوک نفتی چیست,مباني نظري نقش نفت…

 • پاورپوینت با موضوع عزت نفس

  پاورپوینت با موضوع عزت نفس دانلود پاورپوینت با موضوع عزت نفس دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل عزت نفس فواید معنوی و مادی فراوانی به ارمغان می آورد که عزت مند را در تمام مسیر زندگی اش…

 • جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

  جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان برچسب ها: مبحث 10سازه های فولادیآزمون نظام مهندسیآزمون کارشناسی رسمیازمون نظارتازمون اجراازمون محاسبات رفتن به سایت اصلی جزوه خلاصه نکات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت…

 • تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان

  پایان نامه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,پروژه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد

  مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش دولت در اقتصاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه 10 2 -…

 • دانلود فایل فلش گوشی سونی Sony Xperia E3 Dual D2212 با اندروید 7 با لینک مستقیم

  با اندروید 7,با لینک مستقیم,دانلود فایل فلش گوشی,سونی Sony Xperia E3 Dual D2212,فایل فلش گوشی سونی Sony Xperia E3 Dual D2212 دانلود فایل اصلی دانلود فایل فلش گوشی سونی Sony Xperia E3 Dual D2212 با اندروید 7 با لینک مستقیم…

 • آشنایی با برنامه ریزی کالبدی(مبلمان شهری)

  آشنایی با برنامه ریزی کالبدی(مبلمان شهری) دانلود آشنایی با برنامه ریزی کالبدی(مبلمان شهری) دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل آشنایی با برنامه ریزی کالبدی مبلمان شهری فهرست مبامان شهری  پیشگفتار  معیارها و الزامات درطراحی شهری…

 • پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی

  پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی دانلود پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی خصوصی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی گفتار اوّل : مسئولیت مدنی ناشی…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظم جویی شناختی هیجان,پيشينه تحقيق رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺪت ﺧﻮدﻧﻈﻢ درﻣﺎﻧﻲ,پيشينه نظري ز,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند و برندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم),مباني نظري مقاله مبانی نظری یادگیری خود نظم دهی,مبانی نظری تعاریف و…

 • دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری

  پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی و رضا کلانتری,دانلود کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ور,کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش,کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش احمد آذربانی,کتاب اصول و…

 • ادبیات نظری تحقیق سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کالا (فصل دوم)

  ادبیات نظری سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کالا,پیشینه نظری سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کالا,تحقیق سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کالا,چارچوب نظری سیستم خرید و انبارداری و کد گزاری کال,مبانی نظری سیستم خرید و…

 • تحقیق بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق در بانک ملی

  پایان نامه ریسک اعتباری,پروژه بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به من,پروژه مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری,تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری,تحقیق مطالبات معوق,مقاله بررسی مدیریت پیشگیری از تمرکز ریسک اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق دانلود فایل اصلی تحقیق…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم مرتبط با خودکشی

  دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم مرتبط با خودکشی برچسب ها: خودکشی چیستخودکشی در اسلامعلل خودکشیتعریف خودکشیچه کسانی خودکشی میکنندخودکشی با تیغدرمان خودکشیخودکشی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم مرتبط با خودکشی دسته بندي : روانشناسی و…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی

  پایان نامه معماری طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی اقامتگاه کوهستانی,طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی,ظوابط و استانداردهای طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی,مطالعات معماری طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی اقامتگاه تفريحي توریستی…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان (فصل دوم)

  اهداف ارزشیابی عملکرد,چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان,عناصر سرمایه های فکری,فرایند مدیریت عملکرد,مدلهای مدیریت سرمایه های فکری,معایب مدیریت عملکرد,مفهوم ارزشیابی عملکرد,مفهوم وتعاریف سرمایه های فکری دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و…

 • بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان

  بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان برچسب ها: بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانانخشونت در بین جوانانمقاله خشونت در نوجوانانمقاله پیشگیری از گرایش به خشونتراهکارهای پیشگیری از خشونتدرمان پرخاشگری در نوجوانانبرخورد با…